__MAIN_TEXT__

Page 1

HÄLSNINGAR FRÅN DITT GÄLLIVARE

KOMMUNBLAD NUMMER 3, SEPTEMBER 2019

Farväl Focus! Snart öppnar nya Dundret

Höstfest i Gällivare


Foto: Michael Renström.

KOMMUNCHEFEN HAR ORDET

Farväl Farväl. Vilket ord, har inte tänkt på ordet tidigare men det har på något sätt alltid skapat en känsla av vemod. Men vilket fint ord det är: far väl. Ett ord fyllt med omsorg – ta hand om dig, kör försiktigt. När jag skriver det här pågår ”Farväl Focus”. Spännande kultur i olika former under en hel vecka och ett fint farväl till en byggnad med en historia. Igår kväll var jag där och lyssnade på Po Tidholms föreläsning om Sverige, som fokuserar på perspektivet stad och land och hur det ser ut i Sverige. En intressant timme som definitivt satte igång tankar. Under mina 28 oftast härliga år i Gällivare har jag då och då haft anledning att både fundera och arbeta ur det perspektivet. Inte sällan, och inte heller ogrundat, är vi upprörda över omvärldens bristande förståelse för oss och våra förutsättningar här i Gällivare. Den bilden kan och ska vi ju jobba med. För mig är det bästa sättet att förändra något att börja med mig själv. Vad har jag för bild av platsen och livet, hur påverkar den mig och vad gör jag för att det ska vara och bli så bra det kan vara?

För mig har det nu blivit dags att säga farväl till Gällivare. Jag gör det med en optimistisk syn på Gällivares framtid och jag menar verkligen att ni skall fara väl på er fortsatta resa. Jag kommer ofta att resa tillbaka i tankar och drömmar och då och då åka hit och njuta, men även för att kolla hur det blir med allt och hur ni mår. I Nyköping kommer ni att ha en bra ambassadör för Gällivare, jag ska utföra uppdraget så gott jag bara kan. Grattis till dig som bor här och välkommen hit alla ni andra som ännu inte gör det, far väl!

Mats Pettersson, kommunchef

2


VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Nytt Jobb

Fler nya medarbetare

Gällivare kommun söker ständigt nya medarbetare till olika befattningar och verksamheter. Du kanske också funderar på att göra något nytt i livet och byta jobb. Kika in på vår lediga jobb-sida och välkommen med din ansökan om du hittar något som känns lockande.

På nya tjänster Här är några som tillkommit och några som valt att prova en ny tjänst inom kommunen. Vi hälsar alla välkomna och lycka till i det nya arbetet.

Barn- och Utbildningsförvaltning Lena Eman, Lärare grundskola 4-6 Britt-Inger Karlsson, Barnskötare Annika Olausson, Förskollärare Ann-Katrin Nilsson, Barnskötare Maria Ek, Specialpedagog John Helldén, Lärare grundskolan 7-9 Marie Apelqvist, Barnskötare Johanna Lundkvist, Barnskötare Jennifer Öderyd, Fritidsassistent Petra Lindborg, Barnskötare

Stöd- och utvecklingsförvaltningen Camilla Widing, Förvaltningschef

Miljö- Bygg- och Räddningsförvaltningen Maria Lindborg, Bygglovsadministratör Maxim Spasskiy, Brandman

Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen Kenneth Fagerlönn, Anläggningsarbetare Sudarat Phokhaeng, Lokalvårdare Linn Palo, Markhandläggare Irina Liashenko, Avfallsplanerare

Socialförvaltningen

Foto: Michael Renström.

Från vänster; Sara Källgarn/chef för den nya förvaltningen Ungdom, Fritid och Kultur. Camilla Widing/chef för den nya förvaltningen Stöd och Utveckling, Anna Johansson-Miettinen/chef för personalavdelningen. I kommande nummer av Kommunbladet berättar trion mer om mål och visioner i deras olika verksamheter och nya förvaltningarna.

Anita Olsson, Vårdbiträde Ann-Jeanette Nilsson, Undersköterska Eva Söderberg, Undersköterska Ulrika Rautavuoma, Undersköterska Marta Tekalgen Geshaw, Undersköterska Johan Paganus, Undersköterska Sandra Nilsson Ranta, Undersköterska Carola Stenmark, Undersköterska Jidapa Sathorn, Undersköterska Anne Högberg, Undersköterska Pontus Johansson, Personlig assistent Josefin Eriksson, Sjuksköterska Carin Jungfall, Vårdbiträde Amanda-Cecilia Vennström, Vårdbiträde Lina Carlén, Arbetsterapeut Audry Nikomeza Nahayo, Vårdbiträde

Ungdoms- Fritid och Kulturförvaltningen

Vi söker

Läs mer om tjänsterna på gallivare.se/ledigajobb

Sara Källgarn, Förvaltningschef Björn Pettersson, Museiintendent Daniel Sonntag, Arenatekniker Nadia Hill, Fritidsledare

3


Nr 3, 2019

NYA PROJEKT

Innehållsförteckning 20 12-13 5

22 14-15 2 3 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-15 16 18 19 20 21 22 23

Gång- och cykelväg Repisvaara-Dundret etapp 2

Kommunchefen har ordet Nya medarbetare Nytt på Repisvaara Solbacken Nyheter på Re-form Hakkas skola ger sig ut i världen Inflytande och delaktighet Minoritetsspråksfestivalen Höstfest i Gällivare Snart öppnar Dundret SMS-meddelande vid störningar Utbildningstrappa ledde till jobb Gällivarepremiären Bra kan alltid bli bättre Farväl Focus Kulturfestivalen 2019

Det anläggs en belyst gång- och cykelväg med intilliggande skidspår från södra Repisvaara till Hellnerstadion. Den beräknas vara klar för andvänding under oktober i år. Asfaltering utförs sommaren 2020. Det kommer även anläggas en grillplats längs sträckan.

Gilla oss och följ oss på facebook.com/gallivare.se Instagram: @NyaGallivare

4

N VA

ENMÄRK

E T

S

Gällivare kommun 982 81 Gällivare, Tfn 0970-818 000 vx Besöksadress Tingshusgatan 8-10 • E-postadress post@gallivare.se Hemsida www.gallivare.se • Ansvarig utgivare Mats Pettersson Redaktör Anders Åhl • Grafisk form Michael Renström Textproduktion Mikaela Åkerlund, Anders Åhl, Liza Påve Foto Michael Renström, Kent Wingsund, Mikaela Åkerlund, Daniel Olausson, Yngve Johansson Omslag Vy över Malmberget. Foto: Daniel Olausson Tryck Ågrenshuset Produktion AB

Miljömärkt trycksak 3041 0010

Gällivare kommun bygger en ny förskola i Dokkas Den nya förskolan har plats för två avdelningar och totalt 36 barn samt personalutrymmen. Den kommer att ligga i anslutning till Emma-skolan. Byggnaden uppförs som modulbyggnad och har en beräknad byggstart med markarbeten vecka 35. Arbetena beräknas pågå till februari 2020.


Foto: Daniel Olausson.

FJÄLLNÄRA BOENDE

Nytt på Repisvaara LKAB har lämnat över ersättningslägenheter till TOP bostäder på Repisvaara Norra och Södra och till LKAB Fastigheter på Repisvaara Norra.

Stig Eriksson, styrelseordförande TOP bostäder, Erik Karlsson, fastighetschef Malmberget, LKAB Fastigheter, Peter Segerstedt, chef för LKABs samhällsomvandling Malmberget, Siv Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter och Esa Norojärvi, vd TOP bostäder.

Under invigningshelgen fanns det möjlighet att besöka möblerade visningslägenheter.

- Nu är hälften av våra bostäder levererade i samhällsomvandlingen och merparten på Repisvaara. De nya bostadsområdena vid Dundrets fot är mycket uppskattade av våra kunder och återspeglar väl visionen för en arktisk småstad i världsklass, säger Esa Norojärvi, VD TOP bostäder.

Musikern Adam von Mentzer underhöll under dagen och det serverades varmkorv och fika till både stora och små besökare.

5


SAMHÄLLSOMVANDLINGEN

Solbacken

Foto: Michael Renström.

Mycket har hänt sedan 2016 då kommunen startade försäljningen av 27 nya tomter på Solbacken i Koskullskulle. Idag bor det drygt 200 personer i området. För att bevara värdefulla kulturmiljöer från Malmberget har dessutom 30 bostadshus, plus ett antal förrådsbyggnader, flyttats till området. Sammantaget ger det en fin mix av villor och flerbostadshus och den kuperade miljön ger en tilltalande karaktär till Solbacken.

6


Idag bor det drygt 200 personer i omrĂĽdet.

7


PRATA & TITTA

Medborgardialog

och nyheter på Re-form Just nu visar Amanda Matti, som driver bloggen och instagramkontot Explore a little more en spännande fotoutställning med bilder från Gällivare.

Foto: Kent Wingsund.

Dessutom finns Face of Gällivares utställning ”Vi är Gällivare” om normer och mångfald på Re-form fram till den 20 december för att sedan flyttas till en annan plats i kommunen.

Medborgardialog Kom och träffa dina lokala politiker på Re-form i Norrskensgallerian. Kommunalråden Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson finns på plats onsdag 2 oktober kl. 16.00 - 18.00. Fler tillfällen kommer under hösten: Onsdag 30 oktober kl. 16.00 - 18.00 Onsdag 20 november kl. 16.00 - 18.00 Onsdag 11 december kl. 16.00 - 18.00 Välkomna!

Utställningen ’Vi är Gällivare – en utställning om normer och mångfald’ har tagits fram genom projektet Face of Gällivare och är en del i att sprida reflektion, eftertanke och stolthet. Tillsammans med kommunikationsbyrån Geektown har innehållet arbetats fram under våren 2019 och grundar sig delvis på en webbenkät som besvarades av 161 kommuninvånare. Enkäten ställde frågor om normer kring bl.a. arbete, fritid, kön, attityd samt frågor om nationella minoritetsspråk. Svaren blev sedan underlag för både statistik kring språk och tänkvärda citat till utställningen. Det kunde även konstateras att vissa normer upplevs starkare i Gällivare kommun; machonormen, normer kring fritidsintressen, förväntan att du ska ha din släkt och familj här, normer kring alkoholkonsumtion m.m. Utställningen lyfter ämnen kring normer, mångfald ur sju olika diskrimineringsgrunder på ett tänkvärt och kreativt sätt. Den lanserades på Gällivare turistcenter i början av juli, och är tänkt att exponeras på olika platser i kommunen under de kommande åren. Exempelvis på arbetsplatser, offentliga platser, skolor m.m. Under hösten kommer även en lärarhandledning att tas fram riktat sig till högstadiet och gymnasiet. Efter att ha sett utställningen kan sedan elever och lärare arbeta vidare med frågorna som den tar upp.

8

Företagare se hit! Visste du att du kan hyra konferensrummet på Re-form i Norrskensgallerian. En guidad tur ingår. Kontakta Re-form för mer information. Tel: 0970-81 84 72 eller mejla reform@gallivare.se Öppettider: Tisdag - fredag kl. 11-18 Lördag kl. 11-15


XXXXXXXXXXX

Foto: Mikaela Åkerlund.

Face of Gällivare

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom normbrytande aktiviteter, självreflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen och bidrar till en positiv samhällsutveckling för de människor som bor här. Kontakt eller frågor: julia.palo@foretagsbolaget.se

De sju diskrimineringsgrunderna är: • Kön • Könsöverskridande identitet eller utryck • Etnisk tillhörighet • Religion eller annan trosuppfattning • Funktionsnedsättning • Sexuell läggning • Ålder

Foto: Daniel Olausson.

Nya Sjöparken I Sjöparken pågår en omfattande upprustning och under sommaren har en del färdigställts och några nya delprojekt kommit till. Multisportplanen anläggs med ett sportgolv där man kan åka inlines, spela basket och landhockey med mera. Vintertid kommer planen spolas med is och den beräknas stå klar i månadsskiftet september/oktober. Färdigställandet av den så kallade grillkåtan är försenad på grund av fördröjd leverans av utrustning till grillplatsen. Byggnationen av den efterlängtade betongparken pågår för fullt och beräknas bli färdig under oktober månad 2019. 9


KOLL PÅ OMVÄRLDEN

Fr v. Christine Sandberg, Jenny Torring, Edvard Mosesson, Jesper Carlsson, Pia Hagman och Sara Carlsson.

Hakkas skola ger sig ut i världen Hakkas skola kommer att delta i ett Erasmusprojekt tillsammans Cypern, Frankrike, Italien och Rumänien under två år. I projektet kommer eleverna från Hakkas att samarbeta med elever från övriga länder och delta på elevresor för att möta andra ungdomar i Europa. Under projektet kommer eleverna att jobba med kulturella utryck för att nå en ökad förståelse för varandra, bland annat genom dans och musik. Utbytet sker till stor del genom eTwinning, som är en digital plattform där lärare och elever möts. Projektet leds av Jenny Torring och Christine Sandberg som är fjärrundervisande lärare i spanska och franska på Hakkas skola samt läraren Pia Hagman. - I plattformen kan man öppna olika rum där man kan redovisa, chatta och ha möten online, säger Christine Sandberg. - Genom eTwinning-portalen har vi vårt klassrum där vi kommer att samarbeta, förklarar Jenny Torring. - Världen blir mindre när man kan mötas digitalt, säger Sara Carlsson, rektor Hakkas skola. Projektet innebär också att eleverna kommer resa till Sardinien i Italien och Rumänien.

10

Men första resan går till Cypern där eleverna kommer att bo hemma hos familjer och gå skola på plats i landet. Jesper Carlsson och Edvard Mosesson går i årskurs 9 och ser fram emot resan. - Det är väldigt roligt och spännande att vi ska få träffa jämnåriga i helt andra delar av världen och få se hur deras vardag och kultur ser ut, säger Jesper Carlsson. - Det ska bli väldigt spännande att få sätta sig på ett plan till Cypern och få lära sig hur de firar högtider som jul och påsk till exempel, förklarar Edvard Mosesson.

Fakta: Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger möjligheter för skolor att söka bidrag för att utveckla och stärka sin kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.


PRAT OM SPRÅK

Inflytande och delaktighet

Foto: Michael Renström.

I början på september bjöd Gällivare kommunens samrådsgrupp för nationella minoritetsspråk in till en seminariedag på temat ” Inflytande & Delaktighet”. Seminariet handlade om de möjligheter och utmaningar som kommunen har i att implementera den svenska minoritetspolitiken i olika verksamheter. Gällivare är förvaltningskommun för minoritetsspråken samiska, meänkieli och finska.

Dagen inleddes med att Aina Negga och Ellen Omma från Sametinget föreläste om den stärkta svenska minoritetspolitiken som gäller från 1 januari 2019. Därefter arbetade deltagarna i grupper med de möjligheter och utmaningar kommunen har i att både följa lagar och tillgodose behov och önskemål som kan finnas bland de nationella minoriteterna. Här utgör förskola på minoritetsspråk, modersmålsundervisning i grundskolan och äldreomsorg på minoritetsspråk angelägna områden. - Syftet med seminariet var att utbilda inom kommunen så att lagar och förordningar kan följas. Men också att lägga fokus på implementeringen av det minoritetspolitiska program för 2019-2022 som kommunfullmäktige antog 24 september 2018, säger kommunens minoritetsspråkshandläggare Ingela Paulisdotter. Målgrupp för dagen var politiker, tjänstemän och medborgarna som är representanter i kommunens samrådsgrupp för minoriteter; tornedalingarna i Gällivare, sverigefinnarna i Gällivare finska klubb och Samernas föreningar och samebyarna inom kommunen.

”Med förhoppning att dagens seminarium ska engagera och skapa reflektioner över hur vi i varje verksamhet skapar förutsättningar att i det löpande arbetet bära med oss det nationella minoritetspolitiska arbetssättet.”

11


Foto: Yngve Johansson.

Språklig mångfald Vid kortsidan av Ullattigården lär Jonas Poovi ut olika timringstekniker och en bit bort står kommunbibliotekets bokbuss där författarsamtal med Myria Malm pågår. Hembygdsföreningen bakar färska bröd i bagarstugan. Och i huset intill hörs Gugge Tjikkoms vävstols dova dunkande ackompanjerad av de finska tonerna i moll från Jaani Kaunis & the Puukots på festivalscenen. När Gällivare minoritetsspråksfestival är i full gång på Hembygdsområdet och de kulörta lyktorna lyser upp i mörkret, då har nog aldrig Rachel Nergårds renköttsoppa, Björkuddens rökta sik och Finska klubbens karelska piroger smakat bättre. Ett myller av möten och nya gemenskaper där språk och kulturer från gällivarenejderna får bubbla fritt, det är ett av målen med minoritetsspråksfestivalen som nu anordnats för andra året i rad. Arrangörerna för festivalen, den ideella föreningen Kulturföreningen Gällivare minoritetsspråksfestival, är eniga om att det regelbundet måste lyftas på locket kring språk- och kulturfrågor som dessa. - Det finns ett enormt sug bland vänner och i samhället efter ett arrangemang som detta. Unga, gamla, kvinnor, män, same som tornedaling eller vad man än identifierar sig som – vi alla behöver få känna stoltheten över vårt ursprung, lära oss mer av varandra och lära ut till dom som vill veta mer, säger festivalfixarna Julia Palo, Markus Larsson och Liza Påve. 12

Syftet med festivalen är att lyfta de nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli som Gällivare är förvaltningskommun för och samla de kulturutövare och näringsidkare i området som har en koppling till dessa språk. - Genom festivalen vill vi synliggöra, inspirera och skapa medvetenhet och visa på det gränslösa kring språken och kulturen som präglat gällivarebygden. Vi vill uppmuntra besökarna att lära sig något. Genom att samla och lyfta kan vi skapa gemenskap och synliggöra den samhörighet som länge funnits mellan de olika språken. Festivalen anordnades med stöd av Gällivare kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet och Sparbanken Nord. Medarrangörer är bland annat Finska klubben, Sáminuorra, Met Nuoret, Ávki AB och Face of Gällivare. Har du förslag, tips och idéer till nästa års festival? Välkommen att höra av dig till Kulturföreningen Gällivare minoritetsspråksfestival. minoritetsspraksfestival@gmail.com


XXXXXXXXXXX

Mitt språk är ditt språk, Mu giella lea du giella, Muv giella l duv giella, Minun kieli on sinun kieli. 13


TILLSPETSAT

Höstfest i Gällivare I mitten på september ordnade Camp North en annorlunda höstfest på Nunisparken. Kvällen startade med en gycklarshow där besökarna även fick prova på deras konster. Därefter var det dags för tornerspel med Arboga Riddarna som utförde en show med lansar och svärd till häst. En uppvisning i riktig medeltidsstil. På plats fanns gatumusikanter och aktiviteter för både stora och små. Familjekvällen övergick sedan till fest med eldshow, livemusik, DJs med laser och rök. - Initiativet kom från Sussie Isaksson som kontaktat kommunen med idén om ett tornerspel. Kommunen bollade i sin tur vidare till Camp North. Från det växte sedan en vision fram om hur festen skulle se ut, säger Ulf Nilsson, Camp North. Foto: Daniel Olausson.

14


15


Foto: Michael Renström.

ELDORADO FÖR SKIDÅKNING

Dundertrion som för handlingen vidare. Från vänster; Tobias Larsson/verksamhetsledare, Linus Lagnestig och Johan Olofsson.

Snart öppnar Dundret

Trion som för handlingen vidare Arbetet att starta upp anläggning på Dundret pågår för fullt. Ett jobb som sker under ledning av verksamhetschefen Tobias Larsson. – Teamet jag ska jobba med börjar ta form och målbilden är att 2019/20 ska bli en kanonsäsong här på Dundret, säger Tobias. Sedan 1 juli 2019 äger Gällivare kommun skidanläggningen. Ett ägande som säkerställer tillgång och fortsatt utveckling av Dundrets alla möjligheter. Målsättningen är att många olika aktiviteter och verksamheter i framtiden ska finnas samlat här. Stommen i laguppställningen består förutom Tobias Larsson av Linus Lagnestig/fjällchef och Johan Olofsson/ vice fjällchef. För denna trio är Dundret verkligen ”hemmaplan”. De har i olika roller och under lång tid jobbat på och för anläggningen med gott resultat. Nu fortsätter arbetet men nu med trion vid rodret för den fortsatta utvecklingen. - Oavsett andra platser jag besökt eller vägar jag färdats så har dragningen till Gällivare och framförallt Dundret alltid varit starkast, säger Tobias och fortsätter; med vilja och passion vill jag vara delaktig i att utveckla Dundret till sin fulla potential.

16

- Det är den stora anledningen till att jag själv bor i Gällivare och vill att min familj ska växa upp här. Förutsättningarna i samhället har aldrig varit bättre för att åter göra Dundret framgångsrikt. Jag ska på bästa möjliga sätt förvalta förtroendet att utveckla anläggningen och i samverkan med alla goda krafter föra handlingen framåt, avslutar Tobias. Verksamhetschefen har det operativa huvudansvaret för att driva och utveckla Dundrets huvuddelar: Alpin, Boende och Café/restaurang. Prioriterade områden för säsongen 2019/2020 är: • Skapa bästa möjliga förutsättningar för lokala föreningar och skidgymnasiet. • Säkra tillgång för ortsbor och besökare, turister och aktiva klubbar/landslag. • Erbjuda en attraktiv helhet med boende och service.


MAN SKA HA HUSVAGN

Års- eller säsongplats på Dundret Sedan 1 juli 2019 äger Gällivare kommun Dundret och nu fyller vi campingen som håller öppet hela året.

För säsongen 2019/2020 är det möjligt att hyra plats enligt följande: • Helårsplats 1/10 2019 – 30/9 2020 - 7.450 kr

Boka plats nu! Bokning kan göras via mail: dundretlapland@gallivare.se eller på dundretlapland.se Varmt välkommen som hyresgäst på Dundret!

• Säsongsplats 1/10 2019 – 31/4 2020 - 5.950 kr Kostnad för elförbrukning tillkommer med 2 kr/kWh inklusive alla avgifter och skatter. Båda alternativen ger tillgång till servicehus med kök, toaletter, dusch med fritt varmvatten. Bokad helårsplats berättigar dessutom till förtur säsongen 2020/2021. Priserna gäller för enskilda turister/familjer och säsongskostnaden är oförändrat jämfört med fjolåret.

Mats Pettersson/vd Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Dundret på webben & Facebook På nya webbplatsen www.dundretlapland.se fyller vi succesivt med info om allt som händer och är på gång. Dundretlapland finns givetvis på Facebook och Instagram också.

17


BÄTTRE KOLL PÅ LÄGET

SMS-meddelande

vid störningar i samhället Från den 1 oktober 2019 inför Gällivare kommun och de kommunala bolagen, Gällivare energi och Top bostäder en sms-tjänst. Detta för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället. Exempelvis vattendistribu-tion, fjärrvärme, sophämtning eller liknande samhällsfunktioner. Sms-tjänsten är kostnadsfri för mottagaren och omfattar även störningar som berör kommunala fastigheter. Vid en driftstörning, eller annan samhällsviktig information, skickas ett sms till mobiltelefonen. Om mobiltelefon saknas ringer det automatiskt på den fasta telefon, där ett intalat meddelande läses upp. När ett intalat meddelande kommer från Gällivare kommun visas alltid avsändarnummer 08-545 392 77. Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens webbplats, gallivare.se och Facebook-sida samt Gällivare energi och Top bostäders hemsidor. I vissa fall användes även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera att rätt telefonnummer finns på din adress För att meddelandet ska komma fram är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort.

Gå in på gallivare.servicevarning.se och följ anvisningarna. • • • •

18

Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer. Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till din bostads fastighet. Det går att lägga till fler fastigheter, exempelvis fritidshus. Om ditt nummer inte finns i registret, eller något nummer saknas, så kan du själv lägga in det.

För frågor om UMS-tjänsten: Gällivare kommun telefon 0970- 818 917 eller post@gallivare.se. Ange ”Fråga om UMS-tjänsten” i ämnesfältet.


Utbildningstrappa

STEG FÖR STEG

ledde till jobb

Foto: Mikaela Åkerlund.

För fyra år sedan kom Ameneh Khetmati till Sverige från Afghanistan och de två senaste åren har hon och hennes familj bott i Gällivare. Under vårterminen har Ameneh gått Lapplands Lärcentras inledande orienteringskurs för skola och förskola och hon har redan fått arbeta som vikarie. Efter två år på andra orter kom Ameneh Khetmati med sin man och två barn till Gällivare. - Det var mitt i vintern och mörkret var lite jobbigt för oss, vi satt mest hemma och var oroliga för framtiden. När vi fick uppehållstillstånd ändrades allt så nu trivs vi mycket bättre. Jag kunde börja studera och lära mig språket. Jag har också börjat arbeta och barnen går i skola. Nu börjar livet, säger Ameneh. Livet i Sverige skiljer sig på många sätt från livet i Afghanistan. Enligt Ameneh är förutsättningarna för unga kvinnor att utbilda sig och skapa sig en egen karriär mycket bättre här. - Det är inte så vanligt att unga kvinnor studerar. Man måste kämpa hårt om det ska bli möjligt, förklarar Ameneh och fortsätter; - Nu har jag precis haft min första dag på jobbet och känner mig full av energi och det känns som att förskola är rätt för mig. Jag vill fortsätta studera till barnskötare och nu när jag har en inkomst vill jag spara pengar för att ta körkort.

Utbildningstrappa Lapplands Lärcentra ordnar med utbildningstrappor inom förskola och skola, vård och omsorg samt restaurang och storhushåll. Utbildningarna startar med en orienteringskurs med SFI och yrkessvenska. Deltagarna kan sedan fortsätta i arbete eller gå vidare i utbildningstrappan. - Orienteringskursen är ett första steg att få in en fot på arbetsmarknaden där eleverna har praktik en dag i veckan. Många gör sin praktik inom kommunens verksamheter. Det går sedan att läsa vidare ända till universitetsnivå och bo kvar på orten genom studier på distans, säger Linnea Törmänen, studiehandledare på Lapplands Lärcentra.

19


Foto: Michael Renström.

MEDIALT FOKUS

SVT storsatsar på Gällivarepremiären Sveriges Television storsatsar och direktsänder alla tre tävlingsdagar från Gällivarepremiären 22-24 november! - Tävlingarna i Gällivare blir startskottet för en spännande längdsäsong med Tour de Ski och den nya skandinaviska touren som höjdpunkter. Så vi är jätteglada att vi kan vara med redan från fredagens tävlingar den här gången, säger SVT Sports projektchef Max Bursell. - Fantastiskt kul för oss, för åkarna, alla sponsorer och den stora skidälskande tv-publiken att Sveriges Television är med från första stavtaget den här säsongen, säger Stefan Nieminen, verksamhetschef för SportEvent Gällivare Lapland, som arrangerar den officiella svenska skidpremiären. 30.000 kubikmeter snö har lagts på lager för att garantera fina spår när Frida Karlsson, Ebba Andersson, Charlotte Kalla, Stina Nilsson och de andra stjärnorna inleder tävlingssäsongen. Gällivarepremiären blir en riktig rivstart med tävlingar i dagarna tre på de krävande världscupbanorna på Hellnerstadion. Gällivare har lång tradition som arrangör av stora internationella och nationella säsongpremiärer. Sedan 2017 är Hellnerstadion stående premiärarena för den officiella svenska säsongspremiären tillsammans med Bruksvallarna. Premiärhelgen inleds på fredagen med tävlingar i fri stil, damerna tävlar över 5 kilometer och herrarna kör dubbla distansen. Tävlingarna sänds i SVT1 och på plats i Gällivare finns de folkkära kommentatorerna Jacob Hård och Anders Blomquist. Det är första gången som SVT sänder skidpremiären i sin helhet. 20

På lördag väntar klassiska lopp, damerna kör 10 kilometer och herrarna 15 och då är det också säsongspremiär för den populära Vinterstudion. Gällivarehelgen avslutas sedan med sprinttävlingar i klassisk stil på söndagen. Sprintbanan på Hellnerstadion kommer att tuffas till med en rejäl A-backe till säsongspremiären. - Banan blir något kortare än den vi hade vid Gällivarepremiären 2017, istället höjer vi en av backarna rejält för att försöka få till en bana som det inte går att vinna på med blanka skidor, säger tävlingsledaren Leif Johansson, som hoppas på stort internationellt deltagande då många landslag befinner sig i trakterna för finslipning av formen inför världscuppremiären i finska Ruka helgen efter.


ÖKAD VÅRDKVALITÉ

Bra kan alltid bli bättre I början av året inrättade socialförvaltningen en helt ny tjänst med fokus på utveckling av kommunens vårdande och sjukvårdande insatser. Allt inom ramen för det som Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) föreskriver. Just detta har under en tid präglat vardagen för Christine Johansson, en målinriktad kvinna med 25 års yrkeserfarenhet inom vårdsektorn.

Det handlar om att kartlägga arbetssätt/rutiner, företrädesvis inom hemvården, och vaska fram områden som kan vidareutvecklas. Att betrakta vårdarbetet från en bredare horisont och kunna bidra till en kvalitetsutveckling för både brukare och personal. En utmaning som passade Christine Johansson, så hon sökte tjänsten och fick den. - Jag är på en lärorik resa och fylls av insikter, både om det vardagliga arbetet som bedrivs ute i verksamheterna men också ur ett övergripande perspektiv, säger Christine och fortsätter; jag menar då hur personalen ser på sitt eget arbete och hur ledarskap fungerar. En positiv självbild och närvarande chefskap är faktorer som betyder mycket på en arbetsplats. Christine har själv jobbat som chef under åren inom kommunen, en erfarenhet som hon ser nytta av i det nuvarande uppdraget. Hon belyser bland annat utmaningen i ett chefskap att både jobba strategiskt och hålla sig uppdaterad i vardagen.

Samtidigt har hon alltid älskat att jobba som ”syrra”. Utöver sitt uppdrag har hon då och då möjlighet att jobba kliniskt och även som MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). - Samverkan är av godo för all utveckling, både mellan yrkesprofessioner och mellan chefer och medarbetare. Att kunna varva uppdraget att kartlägga och jobba i våra dagliga verksamheter ser jag som en klar fördel i processen att få fram underlag för förbättringar, säger Christine. Resultatet av kartläggningen redovisas löpande som underlag för hur möjliga förbättringar på bästa sätt kan genomföras i olika verksamheter. Läs mer om kommunens Hälso- och Sjukvård: http://www.gellivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/ Halso-och-sjukvard-i-enskilda-boendeformer/

Christine Johansson, Kvalitetsansvarig sjuksköterska. Foto: Kent Wingsund.

21


EN RIKTIG HÖJDARE

Farväl Focus!

Under en vecka i september anordnades en festival i Malmberget som ett tack och adjö till Fokushuset, ett av Malmbergets landmärken, som snart försvinner till följd av samhällsomvandlingen. - Farväl Focus är en utställning eller en festival med många medverkande konstnärer, musiker och föreläsare där vi fyller på med fler historier om Malmberget. Det handlar inte bara om hur fint det var på 60- och 70-talet, utan också om att skapa en större berättelse om Malmberget, säger projektledaren Pernilla Fagerlönn och fortsätter; - Två av mina kollegor har bott i Focushuset och vi har pratat mycket om avvecklingen av Malmberget. Men oftast handlar det om de gamla trähusen och man pratar inte om skönheten i de gamla punkthusen. Så tanken är att lyfta fram huset och vilken betydelse det har haft.

Utställningen var ett samarbete mellan Gällivare kommun, region Norrbotten och LKAB och bjöd på en blandning av konstformer och verk som var gjorda på plats och konstnärernas tidigare verk, men där den gemensamma nämnaren var olika upplevelser och tolkningar av Malmberget och den process som samhället befinner sig i. Besökarna kunde vandra runt i lägenheterna på 11:e våningen samt i affärslokalerna för att uppleva detta. Under veckan anordnades också konserter, föreläsningar och panelsamtal.

22

Foto: Daniel Olausson.

Focushuset stod färdigt 1962 och var då en symbol för framsteg och utveckling, men under åren har punkthuset märkts av tiden och tappat mycket av sin forna glans. Festivalen var ett sätt att lyfta byggnadens historiska betydelse i samhället och en hyllning till alla de liv som passerat mellan husets väggar.


KULTUR Årets tema är Kulturarvet och beslutades tillsammans med våra fantastiska föreningar, som för övrigt är en förutsättning för att det här ska gå att genomföra. Kulturarvet tilldrar sig alltid ett stort intresse. Värdet av att förvalta, vårda och utveckla det gemensamma arv vi har är enormt viktigt både nu men också för kommande generationer. Årets invigning kommer exempelvis tydligt att visa på de traditioner som bl.a. musiken och danskonsten för med sig. Här kan vi snacka om eldsjälar som oförtrutet kämpar på att sprida och lära oss alla om folkmusik och dans. Välkommen till en härlig invigningskväll!

Välkommen till

Kulturfestivalen 2019! Hösten har gjort sitt intåg och lika självklart som det, är att det blir kulturfestival i Gällivare. Det blir tolfte året som Gällivare kommun/kulturenheten, tillsammans med föreningar och näringsliv, arrangerar en kulturfestival.

Alla aktiviteter är inte knutna till temat utan festivalen är som vanligt öppna för variation och bredden och utbudet är stort. Det blir musik, dans, konst, teater, litteratur, berättande med mera. Precis som en festival ska vara, ett smörgåsbord av allt möjligt gott. Varmt välkommen till årets kulturfestival och mycket nöje av det härliga utbud vi kan bjuda på!

Övriga kulturarrangemang under hösten 2019 10/10 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Shoplifters Gällivare Bibliotek - Författarträff ”Pektanten” Christina T. Frostegren 12/10-9/11 Gällivare museum: Utställning om Malmberget 14/10 Folkets Hus Gällivare - Dansföreställning: Beyond Words 4 16-20/10 Kulturfestival i Gällivare 16/10 Folkets Hus Gällivare - Teater: Barnen Gällivare Bibliotek - Författarträff: Angelica Håkansson

Med reservation för ändringar!

30/10 Centralskolan - Kulturettans mötesrum: Skrivarverkstad för unga med Lina Stoltz (Läslovsveckan). 31/10 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Nothing like a dame 1/11 Folkets Hus Gällivare - Kabaré: No Niin 7/11 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Den skyldige 12/11 Folkets Hus Gällivare - Teater: Nybergs Mekaniska Verkstad 14/11 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Girl

17/10 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Roma

19/11-28/11 Gällivare museum - LKAB:s konstlotteri

19/10 Dansens Hus - Familjeföreställning: Tidsfördriv Gällivare Bibliotek - Författarträff: Annika Forssén

28/11 Lokal ej klart - Kulturskolans Julföreställning

20/10 Nattavaara Folkets Hus - Teater: Livets mening 24/10 Folkets Hus Gällivare - Filmstudion: Woman at war 26-28/10 Quality hotel och Hembygdsområdet: Kulturevent med vinkännaren, professor Carl-jan Granqvist och Estradören Magnus Wetterholm med ackompanjatör 29/10 Folkets Hus Gällivare - Familjeföreställning: Frankensteins Monster

30/11 Dansens Hus - Familjeföreställning: I min blommiga ballong 13/12 Gällivare Kyrka - Kulturskolans Luciaföreställningar 14/12-9/1 Gällivare museum - Konstutställning av Anders Palmér 29/12 Folkets Hus Nattavaara - Trivselkväll: Yana Mangi För mer information kring arrangemangen, förköp, tider, se kommande annonser i Kometen, sociala medier samt nedanstående arrangörers hemsidor

www.gellivare.se/kultur • www.minoritetsspraksfestival.com • www.gellivarefilmstudio.se • www.riksteatern.se/gallivare 23


Pektanten ger digitala tips till seniorer Den 9 oktober besöker Pektanten Skaulo och Hakkas. Varför ska vi använda modern teknik? Vad kan vi använda våra smarta telefoner till? Och vilka prylar behöver vi inte alls? Detta och mycket mer får vi svar på när vi får besök av Pektanten. Christina Ternström Frostegren, även kallad Pektanten, är en alldeles äkta föredragshållande senior som snart ska fylla 75. Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter vill hon inspirera andra seniorer att ta till sig och lära sig om ny teknik. Dag: Onsdag 9 oktober Plats: Skaulo Folkets hus kl 10-12, inkl paus med fika Hakkas Bygdegård kl 15-17, inkl paus med fika Arrangeras av DigidelCenter Gällivare Varmt välkomna! Alla Digidelaktiviteter är kostnadsfria!

Foto: Daniel Olausson.

Pektanten gästar även Gällivare bibliotek den 10 okt

Vinnare i Kommunbladets sommarkryss nr 2, 2019 Berry Kurkkio, Gällivare Anna Burström, Täfteå Sture Johansson, Gällivare Ingela Mohlin, Göteborg Ulla Sönevall, Växjö Inga Märit Glas, Frösön Ewa Berndtson, Norrtälje Elaine Rönntoft Nilivaara Marika Stenström, Gällivare Ingrid Borin, Gällivare

Grattis! Redaktionen gratulerar alla vinnare!

Nästa nr av Kommunbladet kommer i december 2019

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till: post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare Kommunbladets redaktion

VIKTIGA NUMMER

Kolla in

Eventkalendern Vad händer i Gällivare? www.welcometogallivare.com

I nödsituation Vid en kris eller allvarlig händelse Sjukvårdsrådgivningen Ambulans i icke brådskande fall Räddningstjänst Sotningsväsendet Felanmälan (Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter) Risklinjen - om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning Socialjour, efter kontorstid Socialtjänsten, dagtid, akut Polisen Gällivare

Ring 112 113 13 Ring 1177 0920-22 02 75 0970-551 65 0980-100 11 818 213 020-93 00 00 818 212 818 000 114 14

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 3 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Gällivare kommunblad nr 3 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Advertisement