__MAIN_TEXT__

Page 1

HÄLSNINGAR FRÅN DITT GÄLLIVARE

KOMMUNBLAD NUMMER 2, JUNI 2019

Fjällnära boende Björnstad hittade hem


KOMMUNALRÅDEN HAR ORDET Foto: Michael Renström

Gällivare kommun gör i det läget bedömningen att, den del i samarbetsavtalet från 2012 som behandlar östra Malmberget, bör omförhandlas då det idag är att betrakta som ett avvecklingsområde. För kommunens del är utgångspunkten att dialogen fortsatt ska ske vid sedvanliga förhandlingar. LKAB väljer att ventilera uppfattningar och påståenden i offentliga forum. I senaste LKAB-bladet nr 2/2019 liksom publikationen ”Framtid”, står följande att läsa; ”-Tyvärr har vi under de senaste åren drabbats av kommunernas utpressning där de villkorar beslut om detaljplaner till ersättningar som de enligt lag inte är berättigad till”. Kommunalråden Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson.

Kommentar angående LKAB-utspel Sedan april 2012, då samarbetsavtalet tecknades mellan LKAB och Gällivare kommun, har volymen av bostäder minskat med 40% i östra Malmberget. Det innebär helt andra förutsättningar för att kunna tillhandahålla en kommunal service, men framförallt andra livsbetingelser, vilket framkommit vid dialogmöten med boende i området.

Detta påstående saknar helt grund och är direkt felaktigt enligt vårt sätt att se på det. Gällivare kommun har under hela omvandlingsprocessen hanterat LKAB:s planer inom ramen för vårt samverkansavtal samt gällande lagstiftning, som kommunen har att följa. I LKABs publikationer står vidare att läsa; ”-Det är en mycket besynnerlig situation som uppstått och hotar på sikt både Gällivare och Kirunas framtid”. LKABs publikationer når förutom medarbetare även medborgare och företagare Gällivare kommun anser att bolagets retorik varken gynnar LKAB, kommunen eller möjliga investeringar i framtiden. Att påstå att hela produktionen hotas är olyckligt liksom att generalisera, då det råder stora skillnader mellan gruvkommunerna. Vi beklagar agerandet och hoppas att LKAB är beredd att fullfölja en dialog vid förhandlingsbordet, där den företrädesvis hör hemma.

KOMMUNCHEFEN HAR ORDET

Gällivare

utvecklas ständigt Skolavslutning, cruising, studentbaler, onsdagslopp. Sommarens intåg är lika spirande härligt som den brukar vara.

just närheten till naturen och fritidsaktiviteter. Dundret är den perfekta och självklara platsen för fortsatt utveckling av alla alpina sporter med mycket bra tränings- och tävlingsmöjligheter. Stödet för vårt förvärv är mycket stort både från Svenska skidförbundet och lokala organisationer.

Personligen väntar andra utmaningar och jag har beslutat att lämna Gällivare. Beslutet är fattat gemensamt med min sambo Ingela och I kommunen tar vi ständigt kliv för att vara gör att vi båda kommer närmare våra familjer. en arktisk småstad i världsklass. Senast är det Jag börjar som Kommundirektör i Nyköping förvärvet av Dundret som vi har genomfört. Mats Pettersson, den 1 december i år. Efter att ha bott 28 Det är en alpin anläggning i världsklass och kommunchef. härliga år här i Gällivare kommer det att forten av Gällivares främsta tillgångar. sätta att vara hemma för mig. Jag avslutar ändå min text Genom förvärvet säkerställer vi förutsättningen att som jag brukar, men denna gång med en blandad känsla fortsatt kunna använda Dundrets alla möjligheter till av längtan till något nytt och vemod för att lämna: rekreation och fritid. Det är en anläggning som kan stimulerar till utvecklingen av fler och nya aktiviteter inom Grattis till dig som bor här och välkommen hit alla besöksnäringen. ni andra som ännu inte gör det! I den pågående samhällsomvandlingen är Dundrets fortJag önskar er alla en härlig sommar! satta utveckling av stor betydelse. Inte minst då den fjällnära bebyggelse som växer fram på Repisvaara stärks av 2


FRAMTIDSPERSPEKTIV

Se framtiden med egna ögon

Foto: Kent Wingsund

Informationscentret Re-form öppnades i början på året och har blivit en populär mötesplats. Nu har utbudet utökats med VR-glasögon som gör att besökarna får uppleva Nya Gällivare i en virtuell verklighet. - Ytterligare ett steg i satsningen att stärka stoltheten för vår bygd, då det ger en historisk bild och en framtidsbild av vårt samhälle, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling. Re-form är en plats dit man kan vända sig för att söka svar på frågor kring Gällivares utveckling och den pågående samhällsomvandlingen. Här får besökaren en möjlighet att överblicka samhällets förändringar. Det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler på olika platser och på Re-form kan besökaren få se hur det ska se ut i framtiden. - Vi utökar Re-forms möjligheter att på ett modernt och attraktivt sätt visa på samhällsomvandlingen historiskt, i nutid och i framtid genom att VR -glasögonen nu är installerade på Re-form, säger Birgitta Larsson, kommunalråd. - Virtual reality ger en fylligare berättelse om samhällsomvandlingen. Med VR blir det mer visuellt och informativt än bara text och bilder. Man får också en bättre bild av storlek och omfattning på exempelvis hur nya centrum kommer se ut, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd och fortsätter; - Jag rekommenderar gammal som ung att besöka Re-form!

Färgstarka minnen Förutom en spännande tidstunnel, film, interaktiv sagovägg och mycket mer så finns det en konstvägg som byter skepnad då och då. Just nu visar Tord Pettersson färgstarka giclée-tryck av akvareller från 1960-talets Malmberget. Det som visas på bilderna finns inte längre kvar men väcker glada minnen hos konstnären. - Jag är uppvuxen på Hermelin, vi bodde på Puoitakvägen. Jag minns bara soliga dagar från barndomens Malmberget. Så barndomsminnen blir gärna i glada färger, berättar konstnären Tord Pettersson.

3


Nr 2, 2019

LÅNA GRATIS

Innehållsförteckning 8-9 16-17 20

6-7 21

Behöver du låna flytväst eller bilbarnstol? Hos Gällivare kommun kan du låna flytvästar och bilbarnstolar utan kostnad i max sju dagar. Det är inte möjligt att förboka.

Utlåningen av flytvästar och bilbarnstolar sker nu på Re-playen på Oljevägen (Hjortronet). Re-playens öppettider är: Tisdagar och torsdagar kl: 10.00-16.00

2 2 3 5 6-7 8-9 10 12-13 14 16-17 18 19 20 21 22-23 24

Kommunalråden har ordet Kommunchefen har ordet Se framtiden med egna ögon Genomskinliga säckar Nya Sjöparken växer fram GSK fyller 90 år Blåljusdagen Sommarkrysset Kärlek, kaos & lycka i 360 grader Björnstad hittade hem Fritidshemmens dag Explore a little more Första elbilen i kommunens bilpool Bo nytt och naturskönt i Gällivare Turistsommar i Gällivare Biologiska mångfaldens dag

Hämta eller återlämna flytväst/bilbarnstol andra dagar. På dörren finns ett anslag med telefonnummer. Ring så kommer någon och öppnar. (OBS, ej kvällar och helger).

RE-PLAYEN – Som ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning Gällivare kommuns arbetsmarknadsenhet har startat Re-playen. Här kan alla låna sport– och fritidsutrustning upp till två veckor helt gratis. Om något går sönder demonterar vi produkten och använder delarna till annat eller återvinner dem. Hållbar utveckling!

Gilla oss och följ oss på facebook.com/gallivare.se Instagram: @NyaGallivare

Utrustningen som finns är skänkt av privatpersoner, föreningar och företag.

N VA

ENMÄRK

E T

S

Gällivare kommun 982 81 Gällivare, Tfn 0970-818 000 vx Besöksadress Tingshusgatan 8-10 • E-postadress post@gallivare.se Hemsida www.gallivare.se • Ansvarig utgivare Mats Pettersson Redaktör Anders Åhl • Grafisk form Michael Renström Textproduktion Mikaela Åkerlund, Anders Åhl Foto Michael Renström, Kent Wingsund Omslag Vy från nya Kunskapshuset. Foto: Daniel Olausson Tryck Ågrenshuset Produktion AB

PEFC Certified Från uthålligt brukade skogar.

4

Miljömärkt trycksak 3041 0010

PEFC/05-38-104

För mer information: www.pefc.org

ÖPPETTIDER: TISDAGAR OCH TORSDAGAR 10.00-16.00 Oljevägen 11, Gamla Muddus Hjortron vid nya Alltinget Övriga dagar/tider kan du även lämna utrustning i en grön låda som finns bredvid entrén. Det går också bra att lämna in på Alltinget under deras öppettider. OBS! Alla lån av utrustning sker på egen risk och eget ansvar för individen. Välkommen att låna eller skänka utrustning till Re-playen.


FULL INSYN

Genomskinliga säckar från 1 oktober 2019

Från och med 1 oktober 2019 så gäller genomskinliga sopsäckar på våra samtliga återvinningscentraler. Men det går bra att börja använda dem redan nu om man vill.

Tätortens ÅVC är Kavahedens avfallsanläggning

Varför ska man ersätta färgade säckar med genomskinliga?

Landsbygdens ÅVC hittar ni här Ullatti Hakkas Skaulo Nattavaara Nilivaara Dokkas

Sopsortering i sig är en viktig komponent i ett fungerande samhälle. Avfall som förekommer ska insamlas, återanvändas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Dessvärre hamnar en stor mängd avfall på fel ställe ute på våra återvinningscentraler, och utgör onödiga kostnader för kommuninvånare och påfrestningar på miljön. Personalen på återvinningscentralerna utgår från att kunden sorterar avfallet rätt, dock är det inte alltid så. Färgade säckar kan dölja felsorterat avfall som hamnar på fel ställe. Konsekvensen av detta blir att Gällivare kommun får höga böter som påverkar varje skattebetalare. Med genomskinliga säckar kan personalen se vad som finns i den och se till att avfallet hamnar rätt. Kunder som samlar in avfallet i kartonger eller liknande och sorterar allt på plats, kan naturligtvis fortsätta med det. Det viktigaste är att avfallet hamnar på rätt ställe! För att underlätta införandet kommer personalen på återvinningscentralerna att dela ut genomskinliga säckar styckvis till konsumenter som kommer med färgade säckar, mellan 1 oktober till och med 31 december. Kunder som kommer in med färgade säckar efter 1 oktober kommer att bli hänvisade till att sprätta säcken och sortera på plats.

TIPS

Gör en insats för ditt välbefinnande och miljön!

Boka grillkåtan på Hellnerstadion

Välkomna till Tippsta Discgolfpark!

Nu kan du boka grillkåtan på Hellnerstadion.

En aktivitet för hela familjen som är helt gratis.

Här finns möjligheter för familjer, vänner eller arbetskamrater att ha en trevlig stund tillsammans kring eldstaden. Passa gärna på att samtidigt ta en promenad mot himlatorget eller testa spåren kring stadionområdet. För bokningar, kontakta kommunens servicecentral, 0970-818 813. Tänk på att hålla rent och snyggt så att även den som lånar lokalen efter dig får en trevlig upplevelse.

Discar (frisbee) finns att låna på sporthallen i Malmberget mot en deposition på 50 kr/st. Mer info finns att läsa på Gällivare kommuns hemsida.

5


Västra entrén Okt 2020

Lekplats Juli 2019

Interiör is- och evenemangsarenan.

Hundr Betongparken för skate växer fram.

6

Okt


SAMHÄLLSOMVANDLINGEN

Nya Sjöparken växer fram I Sjöparken pågår en omfattande upprustning. En efterlängtad lekpark ska besiktas i slutet av juni och kan förhoppningsvis öppna i juli. Detsamma gäller intilliggande blomsterpark. I närheten byggs en stor grillkåta som även den beräknas stå färdig i juli. Runt båda tjärnarna pågår arbeten där en kanal ska binda ihop dem. Bryggor och nya staket ska också byggas. I övrigt pågår anläggandet av ett aktivitetsområde med bland annat en betongpark och plats för lek och sport. Sjöparken får också ett tillskott av en multiarena och hundrastgård med plats för agility. Dessa delar beräknas stå klara i oktober 2019. Parkens västra entré som angränsar till is- och evenemangsarenan färdigställs under 2020.

rastgård

t 2019

Nya lekparken som beräknas vara klar i juli.

Foto: Daniel Olausson.

7


Foto: Kent Wingsund.

GSK fyller 90 år

GSK:are är vi allihopa. Från vänster; Andreas Lindberg /brottningen, Kjell-Åke Johansson/fotboll, Linda Lagnestig/ledamot huvudstyrelsen, Sture Köhler/sektionen gamla GSK:are, Staffan Bröske/ordf huvudstyrelsen, Janne Lagnestig/ledamot huvudstyrelsen och Minette Zedig/brottning & fotboll.

Redan 1916 så bildades den första bollklubben i Gällivare, men det var inte förrän 1929 som Gällivare sportklubb officiellt såg dagens ljus. Tio år senare föddes Sture Köhler, nestorn bland dagens GSK:are och aktiv idrottare sedan 40-talet. Inför det stundande 90 års jubileet fick Kommunbladet en pratstund med honom och några entusiastiska representanter från klubben. Gällivare idrottsplats i närheten av Hembygdsområdet fanns redan när GSK bildades. Läktaren byggdes dock först en bit in på 30-talet och det dröjde ytterligare 20 år innan den fick ett tak. Sture Köhler minns de enkla förhållanden som rådde förr i tiden. - Fotbollssäsongen drog inte igång förrän all snö hade tinat bort och vi hade flyttat ljudanläggningen från Dundret, för det fanns bara en som vi delade på, berättar Sture och fortsätter; någon plats för ombyte och dusch fanns inte utan man bytte om innan man knallade iväg. Tvätta sig det fick man göra när man kom hem. Och när det var dags att lira hockey så fick vi fixa rinken själv. Första tiden höll vi till vid badhuset. Rulle Sjöström, en hygglig prick som bodde i närheten, lät oss dra vatten från sitt hus.

1000-tals ungdomar Mycket har hänt sedan dess och över tid blev möjligheterna att utöva olika idrotter betydligt bättre. Genom åren har 1000-tals ungdomar passerat genom GSKs olika sektioner och där många också nått internationella framgångar. 8

Vad tror då idrottsfolket att det som byggs inom ramen för Nya Gällivare kan innebära? - Det som händer nu är helt otroligt skulle jag säga. Vilka fantastiska förutsättningar som kommunen bygger för våra barn och ungdomar, säger Staffan Bröske, en djupt tacksam ordförande i GSKs huvudstyrelse. - Ja, vilka träningsmöjligheter vi får, inflikar en lyrisk Linda Lagnestig, sektionsledare för friidrotten. I den klimatzon vi lever är säsongen väldig kort för vår del. Nu får vi snart tränings- och tävlingsmöjligheter året om. Och sedan kommer Multiaktivitetshuset som ett ytterligare lyft, jag säger bara wow!

24 augusti smäller det Och i närtid finns mer att glädjas åt då Gällivare sportklubb firar 90 års jubileum. Den 24 augusti smäller det, berättar Minette Zedig, som hoppas att så många ortsbor som möjligt bokar av den dagen, för ett besök på Nunisparken. Då blir det massor av aktiviteter - kort sagt en riktig familjedag dit alla är välkomna. Inte minst alla som är sugna på att börja med någon idrott eller kanske vill vara med och leda andra. Klubbens samtliga idrottssektioner finns på plats för att berätta och visa vad man gör. - Idrott har i många avseenden en stor betydelse för utvecklingen i samhället. Den bidrar till gemenskap, folkhälsa, integration - komponenter som i samverkan stärker både individen och vi-känslan. I det sammanhanget är alla eldsjälar och ideella krafter viktiga spelare i idrottens värld, säger Kjell-Åke Johansson, fotboll.


En idrottsresa mot framtiden Sture Köhler är som sagt bara tio år yngre än GSK och under nästan hela 80-talet satt han som ordförande i klubbens huvudstyrelse. Vad passar då bättre än att låta den mest röd/vita mannen i sällskapet fälla slutrepliken. - Jag är otroligt tacksam över den resa i idrottens värld som jag får vara med om. Det som började som lek under enkla förhållanden på fotbollsplanen, hockeyrinken och Dundrets backar, blev ännu roligare när kommunen på allvar satsade på idrottens utveckling. Och nu fortsätter resan med destination framtiden och ännu bättre förutsättningar för fler att utöva idrott. Det är svårt att begära mycket mer, avslutar Sture. Redaktionen tackar för de visdomsorden och ber att få gratulera 90-års jubilaren Gällivare Sportklubb!

Foto: Daniel Olausson.

Målsnöret sprängt –

bygget av nya Sporthallen har startat! Bygget av nya Sporthallen fick en rivstart i slutet av maj, när barn och ungdomar från Gällivare Sportklubb, lokala politiker och representanter från byggentreprenören YIT sprängde målsnöret tillsammans. Anläggningen innefattar två nya idrottshallar i en energisnål arena. Den ena blir en friidrottshall i junior SMklass för elva olika grenar, som är dimensionerat för 585 personer. Den andra hallen ska ersätta Hedskolans gamla gymnastiksal. Det kommer även att byggas en spegelsal samt ytor för artistisk gymnastik och styrka/rörlighet. Likaså en skumgrop för hoppträning, vilket bl a blir en perfekt träningsplats för Gällivares freeski-åkare under barmarkssäsong.

Företaget YIT Sverige AB har tilldelats uppdraget som en totalentreprenad för projektering och nybyggnation. Planen är att den nya Sporthallen ska vara färdigställd under 2020. Namnet får byggnaden bära med sig från den anrika Sporthallen i Malmberget, som snart avvecklas till följd av samhällsomvandlingen. 9


BLÅLJUSDAGEN

Blåljus & vimmel Tisdag den 28 maj var det dags för årets upplaga av Blåljusdagen i Gällivare centrum. På plats fanns räddningstjänst, ambulans, polis och Assistancekåren med sina fordon. Hemvärnet hade med sig terrängbil, bandvagn och bjöd på korv och festis till alla som kände sig hungriga. Assistanskåren hade i sista sekund lyckats få upp sina små eldrivna bärgningsbilar till Gällivare. Ett väldigt uppskattat inslag bland de mindre barnen som besökte arrangemanget. Varje timme från kl. 11.00 visade Räddningstjänsten hur man på ett säkert sätt släcker en flottyrbrand. Populärast var såklart att få åka upp i korgen på deras stegbil och kön ringlade sig lång under hela dagen. Carolina Laurila, som för två år sedan flyttade tillbaka till Gällivare, var på plats med dottern Ebba. - I samband med att vi fick barn kände jag en längtan hem tillbaka till Gällivare, berättar Carolina och fortsätter; det är jätteroligt att komma hit och besöka Blåljusdagen. Barnen uppskattar det och tycker det är kul. Ebba tycker det är spännande med polisbilarna och stegbilen. Foto: Michael Renström.

10


LANDSBYGDEN

”Vill man så kan man” Kommunalråden Jeanette Wäppling och Birgitta Larsson har överlämnat fastigheten Hakkas 6:14 till Hakkasbygdens boende ekonomisk förening (HBB). Fastigheten består av flertalet mindre lägenheter och lämnas över tillsammans med ett överlåtelsebidrag för renovering av byggnaden. - Det här är landsbygdsutveckling på riktigt! Den 7 maj överlämnade kommunen gamla ”P-hemmet” till HBB, med pompa och ståt. Ett tillskott av hyreslägenheter som möjliggör utveckling för Hakkasbygden, säger kommunalrådet Birgitta Larsson. - Ett av de roligaste uppdragen man har som kommunalråd, att kunna överlämnande denna fastighet och veta att den kommer att bli väl mottagen. En fantastisk bygd i utveckling och många personer med kreativa idéer och vilja att utveckla kommer att ta hand om den, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd. I ett pressmeddelande skriver HBB: "I Hakkas fortsätter utvecklingsarbetet och framtidstron om en levande landsbygd. Hakkas boende ekonomisk förening har sett över möjligheterna för att stimulera inflyttning och öka attraktiviteten för landsbygden.” Föreningen såg utvecklingsmöjligheter, dels för huset men också för att kunna nå målet med att skapa boenden till de som vill flytta ut till landsbygden.

Vid övertagandet offentliggjordes även ett nytt namn på fastigheten som numera heter ”Björkebo”. Härnäst väntar renoveringar av lägenheterna som kommer att starta under sommaren. Och framöver hoppas föreningen på nytillskott genom tre hus som köpts från LKAB. Husen kan flyttas till bygden så fort som bygglov och markförberedelser är klara. Föreningen har mottot ”Vill man så kan man” och tillsammans vill de skapa förutsättningar för att de själva och kommande generationer ska kunna bo och leva i en levande bygd.

I september

öppnar DigidelCenter Alla kan lära sig något nytt och roligt, säger Minna Viitala och tipsar om att hålla utkik efter invigningsdatum och kommande aktiviteter i höst! Foto: Michael Renström.

Gällivare är en av tre kommuner i Norrbotten som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls, ytterligare 600 000 är sällananvändare. I mitten av maj startade projektledaren Minna Viitala arbetet med att bygga upp centret som inledningsvis ska lokaliseras i Skaulo, Soutujärvibygden. Men tanken är att verksamheten ska vara mobil och kunna vara placerad i andra delar av landsbygden. För många är den digitala världen idag en självklar del av vardagen, men för andra något okänt som man kanske inte riktigt vågar ge sig in på. DigidelCenter välkomnar alla som deltagare, både nybörjare och de med vana av använda digitala tjänster.

Minna Viitala, projektledare DigidelCenter.

11


SOMMAR ÄR DETTA ÄVEN?

KVINNORNA PÅ ÖSEL

VINSCH MAGISK OCH ÖRT AGERANDE ÅSIKT

HJÄRNTRUST

TAKTVILA I VERSRAD DEFEKT

MUSIKERN REED 19422013

TA ETT DOPP OSTKRYP

SOM HÅRLÖS PERSIKA KURRAN

FINT FOLK

MOTTAGNING DAGSTIDNING

STÖR SAMMAN- NOG MER ÄN LIVAR BROTT UPP

VÄL-

STADS-

ÄR HEMLIGA I USA REPLIK

SMÅ BYGGELEMENT

PÅ VIKINGATIDEN

GÖRA ANSIKDIGA PLANEVERKAN TEN VATTEN RING

VILL BREXIT UR TÄLJVIRKE

BRUN I MUSIKEN UTAN VUXNA

MOTVILLIG SKEPSIS

TILLTALAR FÖRR GLÄDJA

BARD PLUNDSOM KAN RING SES I RAKT JURY

SKRÄCK KNALL I ÄLGSKOGEN

FYLLS VID STORKÖP ISVÄG

VISAR DEN GEMENA

PARTI

RÖTSIMPA KUNGANAMN MORGONTIDNING

HAR MYNNING VID ALEXANDRIA

M Ö D A

TILLIKA RYMDFIGUR

FÖR VATTENSÖK YTTER- LYCKOBRINGALIGARE REN

ALBANSK ETTA

NÄSSELDJUR

HOCKEYANTON SKIVOR FRÅN FÖRR

SKÖRDAS FRÅN STOCKAR

VIGGAT

FIXAR BARISTA

HELT GENOMFRUSEN

SES PÅ LASTPALL DRIVER SÄGS TIDEN FRAM VARA EKA

ÄLDRE DAMER

SINGLAR

TAXERADE OCH REDE

BUMLING

GRÖN

FÖRBI FÖRSISU SVAGAS KOALITIONEN POPMISS

LÄGGER PÅ ETT KOL

12

SKYDDS- SVÅRPLANK MODIG

ROSENRASANDE


KRYSSET TOTAL EKONOMI GAFFEL

EN RIKTIG PUBSPORT

PLASMAÄR STRÖM ALERT FRÅN HELIOS MED PÅ?

FYKADE PÅ KUTTRASJU ÖLAND

FÄRRE ÄN FÅ TÄVLING FÖR ALLA? BUSKEN IHÅLIGT STRÅ BURFÅGEL

KAN STOPPA BESLUT KARAVANEN

FÖRR SAKEN DÄR FÅR KÖRA I 30

SCENDRAPERI DEL I HJUL

FÖRLOPPEN VINANDET

OVÄDER KNEK- SÄNDER KVICK FÖRBINSNITSA- TENS REKLAM- DELSERFRITT LÖN REN NA KAN ESTELLE KALLAS HYLSA

DRAR LO IN VID LUGN TRÖTTA

I DETTA ÖGONBLICK

VALUTA I OMSK HANDTAG

UTFORMADE OVE IVERSEN

SES VID SIFFROR PARTISKA HISTORIA OM TOMTAR

DIGITAL VIDEO EN ZEDONG

BÖNEGOTT SLUT TILL BOTTEN PARAMA-

HEYERDAHLS VASSBÅT FÖR PRISTAGAREN? UPPÅT

RIBO

BYGGMA- FÖRTERIAL MIDDAG I OXFÖR TAK FORD

KÄNNEDOM STABILISERA UPP

RESPIRATION HJÄLPER

LANDTUNGOR LITET HORNBOSKA- VAKTUTRYMME PET SOLIG

PÅHITT GÅ OMBORD ÖVERÖST PLUSPOL

SKRYNKLIG ORT MED SKUTA

OXUDDE 74-19

BAS TILL OMELETT STÖRRE KUNGSFISK

KAN SJÖVETENSKAP VÅT ÄNG

TEKNIK FLEMING MED BOND

I ELFTE TIMMEN

FLYTER GENOM BELGIEN GLASKLART SMYCKESTEN

LAGTS PÅ MINNET SÅDAN KAN HA TULLAR

LJUSBILD BERÖRDA

SKRIFTLIGT INTYG

PÅ ÅK I VILNIUS

BEDRÖVLIG SOM FEM HAVSDJUPENS GUDINNA

Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare

TVÄTTAT

Skicka rätt svar senast 15 augusti till:

Namn:...................................................................................................

Gällivare kommun Informationsenheten Michael Renström 982 81 Gällivare E-post: post@gallivare.se

Adress:................................................................................................. Postnr:.................................................................................................. Postadr:................................................................................................ Telefon:.................................................................................................

13


Foto: Kent Wingsund.

INITIATIVKRAFT

Kärlek, kaos & lycka i 360 grader

Under 2015 satt Emelie Eriksson och Joel Lundmark i bilen på väg mot Umeå där de skulle få besked om dotterns väldigt ovanliga kromosomavvikelse. Tankar om hur livet skulle bli ledde till en stark önskan om att få dela med sig av sina erfarenheter och sprida kunskap och har nu lett till att Emelie föreläst om ”Kärlek, kaos & lycka i 360 grader”. En berättelse om hur livet är från en familj med två flickor som lever med flerfunktionsnedsättning. Emelie Eriksson, 29 år, och Joel Lundmark, 30 år, är föräldrar till flickorna Linn och Lovisa som båda lever med flerfunktionsnedsättningar av olika slag. - När vi kom fram till Umeå fick vi beskedet att det inte fanns någon i Sverige med samma kromosomavvikelse. Det är inget ärftligt utan bara något som kom. Jag har bland annat hittat stöd i en internationell Facebook-grupp och genom den kan jag till och med hitta svar som hjälper läkarna eftersom det är så ovanligt, säger Emelie och fortsätter; - Vår yngsta flicka har fem olika diagnoser och båda flickorna har varit väldigt sjuka. Vi har varit nära att förlora båda barnen.

RS-virus Små barn kan bli ordentligt sjuka i en RS-virusinfektion som brukar börja som en vanlig förkylning. Tillhör barnet dessutom en riskgrupp kan det bli riktigt allvarligt. Båda flickorna råkade ut för RS som små vilket är mycket ovanligt. - Linn slutade andas och jag fick igång henne med hjärt- lungräddning. När Lovisa fick RS hamnade hon i respirator och det var tal om akut dop. Men det vände och hon klarade sig men hon fick epilepsi på köpet, berättar Emelie.

Nyblivna Gällivarebor I januari i år flyttade familjen från Skellefteå till Gällivare och Emelie fick kontakt med Linda Henriksson, anhörigkonsulent på Ljusglimtens anhörigcenter. Flickorna är idag sju och nio år gamla och båda går på grundsärskolan.

- Genom Linda har jag fått möjligheten att föreläsa och vi har startat en grupp på Facebook som heter ”Stöd för föräldrar till barn med olika funktionsvariationer i Gällivare”. Vi har också träffar på anhörigcenter en gång i veckan. Man känner sig ofta så ensam. Här kan vi skrika, skratta, gråta och dela erfarenheter och få en paus i vardagen. Vi har det tufft och våra barn har ett stort behov av stöd och hjälp, förklarar Emelie och fortsätter; - Det är helande för mig att dela med mig av mina erfarenheter och hur det än är så älskar vi ju alla våra barn oavsett.

Anhörigcenter Ljusglimten Vill du komma i kontakt med anhörigcenter kan du vända dig till anhörigkonsulent Linda Henriksson på telefonnummer 0970-81 82 42.

Fakta från vårdguiden 1177 RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytievirus. RS-virus smittar lätt och de flesta barn blir smittade någon gång under sina första två år. Infektionen är vanligare under vinterhalvåret. Det är framför allt barn som är yngre än ett år som kan bli ordentligt sjuka, med besvärlig hosta och svårigheter att andas. Då kan du behöva söka vård för barnet omgående. Detsamma gäller om barnet tillhör en riskgrupp, till exempel har en lungsjukdom.

- Det är helande för mig att dela med mig av mina erfarenheter och hur det än är så älskar vi ju alla våra barn oavsett. 14


INTEGRATION

Fördjupad introduktion Fördjupad introduktion är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten/Integration, socialförvaltningen i Gällivare kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med fördjupad introduktion är att förmedla kunskap och information till nyanlända för att de ska få en helhetsbild och förståelse för hur det fungerar i den kommunala äldreomsorgen. Detta är ett nytt grepp där arbetslösa nyanlända får lära sig mer innan de bestämmer sig om det vill satsa på yrket. Introduktionen är fyra veckor, där teori varvas med praktik. De områden som ingår är yrkessvenska, omvårdnad, hjälpmedel, funktionshinder, bemötande, palliativ vård, städning och förflyttningsteknik. Upplägget bygger på kommunikationsstöd med bilder, video och förenklad text anpassad för målgruppen nyanlända som ännu inte kan svenska flytande. Ambitionen med projektet Fördjupad introduktion är att bland nyanlända skapa intresse för ett yrke inom vård och omsorg, där behovet av personal är stort.

Foto: Michael Renström

Stipendiater 2019 Socialnämndens stipendium 2019 har tilldelats Christian Ilunga, Beatrice Renlund och Therese Isaksson Mettevainio (ej med på bild) Christian, Beatrice och Therese har genomfört sina studier till undersköterskor på ett positivt och föredömligt sätt med goda studieresultat, både praktiskt och teoretiskt. De har varit ett föredöme och inspiration för andra elever på utbildningen och visat på stor förmåga att samverka, oavsett om de gällt studierna eller arbetet. De tre har samarbetat och stöttat varandra genom utbildningen och har varit omtyckta av både brukare/patienter och kollegor, under sina perioder med arbetsplatsförlagda studier. De har visat god empatisk förmåga, lyhördhet för andra människors behov och haft ett fint bemötande mot sin omgivning.

Socialnämnden och socialförvaltningen önskar Christian, Beatrice och Therese lycka till i framtiden! 15


1-0 TILL MALMBERGET

Björnstad hittade hem i Gällivare kommun

HBO Nordics blivande TV-serie Björnstad har till stora delar spelats in i Gällivare kommun under vintern och våren. En viktig inspelningsplats har varit Malmbergets ishall som blev den perfekta hemmaarenan för Björnstads hockeylag. – Vi trodde inte det var sant när vi såg målningarna av isbjörnar på fasaden. Den här platsen var perfekt för vår inspelning, säger producenterna Bonnie Skoog Feeney och Mattias Arehn från Filmlance International. 16

Mattias Arehn och Bonnie Skoog Feeney under en kylig inspelningsdag.


Foto: Niklas Maupoix.

Fjället mitt i stan och kontrasten mellan Malmberget och Gällivare gjorde att filmteamet hittade vad de sökte när de rekade inför inspelningarna. - Vi hittade mycket som passade oss, så vi har mest varit här även om vi spelat in på andra platser också. Den filmiskt fina ishallen var perfekt för ändamålet. Det är som en minivärld här och allt har fungerat bra med logistik, det finns en flygplats och bra tågförbindelser. Vi har bott samlat uppe på Dundret men det är många som kommer och går under inspelningarna och det har fungerat bra med både Scandic och Quality hotell för dem, förklarar Bonnie och Mattias. Inspelningarna fick en tuff start när temperaturen sjönk ner mot minus 30 och det blev en lång period med kyla. Utrustningen klarade sig fint men det var många kalla händer och fötter. – Vi ville pressa in mycket under en kort period med snötyngda träd så vi hade tiotimmars dagar utomhus i februari.

Stolthet och engagemang Lokalbefolkningen har varit delaktig på många olika sätt. Ett stort antal statister har ställt upp så många kommer känna igen någon i serien. Så håll utkik efter vem som kör den där bussen, spelar den där polisen eller tränar hockeylaget. - Det har krävts en annan typ av logistik där vi bland annat använt mycket skotrar. Jens på Sledrental Sweden AB har verkligen varit till en ovärderlig hjälp för transport till platser vi annars inte hade kunnat ta oss, säger Bonnie och Mattias och fortsätter; - Det finns en stolthet med platsen och man har verkligen öppnat dörrarna för oss och det har varit roligt att få föreviga ishallen som inte kommer finnas kvar så länge till.

Fakta från Filmlance International: Björnstad är en bearbetning av succéromanen med samma namn skriven av Fredrik Backman. Björnstad är den första delen i en serie om en liten plats med stora drömmar. Den handlar om 15-åriga flickors odödliga vänskap och om 17-åriga pojkar som spelar hockey med en hel stad på sina axlar. Det är också historien om föräldrarna, syskonen, tränarna och alla andra som tillsammans utgör Björnstad. Men den handlar också om ett oförlåtligt brott, om hur snabbt ett kollektiv kan lära sig att blunda och de fruktansvärda saker vi ibland är redo att göra för framgång. 17


Foto: Michael Renström

BARNENS EGEN DAG

Fritidshemmens dag Fritidshemmens dag firas andra tisdagen i maj varje år över hela Sverige med många olika aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. I år gick en parad med cirka hundra barn från Mariaskolan till torget i Gällivare centrum där lekar och olika aktiviteter väntade. - Vi gör det här för att uppmärksamma dagen och verksamheten. Barnen fick prova på samarbetsövningar, hopprep, prickkastning och ansiktsmålning. Men också nyskapande lekar som att hoppa afrikansk hage, säger Anneli Redin, fritidspedagog på Polstjärnans fritidshem, Tallbackaskolan.

Fakta från Lärarförbundet: Hösten 2018 var 489 900 elever inskrivna i 4 250 fritidshem i Sverige. 84 procent av alla barn i åldrarna 6-9 år var inskrivna i fritidshem samma år.

Enligt läroplanen ska det bedrivas undervisning i fritidshemmet, men den ska vara av ett annat slag än det som sker i skolan. Lärandet ska bland annat vara mera situationsstyrt och utgå från elevernas intressen och behov. Från och med den 1 juli 2019 blir det behörighetskrav för den personal som ansvarar för undervisning på fritidshem. Tidigare kallades fritidshem för arbetsstuga och den första öppnades 1887.

Det färgglada skynket blev till en samarbetsövning där barnen skulle röra tyget i takt.

18


Foto: Amanda Matti. Foto: Mikaela Åkerlund.

Upptäck vad Gällivare har att erbjuda

Explore More Media, som ägs och drivs av Amanda Matti, har precis flyttat in i nyrepade lokaler på Repisvaara i Gällivare. Byggnaden är flyttad från Malmberget av Repisvaara Fastigheter. Ett fint kulturminne som bevaras i den pågående samhällsomvandlingen och som samtidigt ger en mix av byggnadstyper på det nya området. - På Repisvaara växer Gällivares nya bostadsområde fram och det planeras för upp till 1000 nya bostäder i hela området. Det är roligt att se företag som etablerar sig här, säger Bernt Wennström utvecklingsenheten, Gällivare kommun. Explore More Media hjälper företag med strategier för att nå ut med sitt budskap i sociala medier, håller i utbildningar och skapar innehåll inom digital marknadsföring. - Jag hjälper företagen att nå sina nischade marknader. Det finns väldigt mycket kunskap i de lokala företagen och det är otroligt roligt att jobba med dem och lyfta fram vad de är bra på, säger Amanda Matti och fortsätter; - Alla säger att man måste handla lokalt men varför inte sälja globalt?

Träningsfesten Företaget har redan efter tre år ett antal ben att stå på. Ena dagen kan handla om ett fotouppdrag, andra om en föreläsning. Bloggen och podden är andra inkomstkällor. Just nu pågår dessutom planeringen inför Träningsfesten som är inne på sitt tredje år. Amanda menar att det är viktigt att det händer saker här men att det också behövs fler som bor i kommunen som pratar gott om Gällivare. Alla har ett ansvar för sin hembygd.

Bernt Wennström, Gällivare kommun och Amanda Matti, Explore More Media i de nya lokalerna på Repisvaara. Lokalerna går att hyra för konferenser eller om man behöver en arbetsplats för dagen.

- Träningsfesten skapar en reseanledning till Gällivare och jag hoppas att eventet bidrar till att fler upptäcker vad Gällivare har att erbjuda, säger Amanda. Härnäst planerar hon en medlemssajt på explorealittlemore.se. Bakom en betalvägg döljer sig ett innehåll som blir tillgängligt för alla medlemmar med fokus på natur, välmående och hälsa. - Jag vill nå ut och inspirera människor att må bättre, avslutar Amanda.

Foto: Rania Rönn toft / Northbound Jou rneys.

Läs mer på explorealittlemore.se och traningsfesten.se 19


MOTIONERA MERA Gällivareklassikern handlar i grunden om att stimulera människor att röra på sig. Deltagarna erbjuds möjligheten att erhålla ett diplom och chansen att vinna priser. Nytta med nöje alltså. Motprestationen är att under ett år genomföra ett lopp eller aktivitet i följande fyra kategorier; längdskidor, cykling, simning samt löpning alternativt promenad. Det går bra att börja med valfri gren, huvudsaken är att deltagaren under ett års tid har genomfört alla fyra aktiviteter.

Gällivareklassikern 40 år

Vi har hela tiden sagt att den som vill genomföra Gällivareklassikern ska ha flexibla möjligheter. Exempelvis möjlighet att cykla Linasvängen vilken dag som helst under sommaren, om man av någon anledning missat ett officiellt startdatum, säger Bo Carlsson, en av eldsjälarna bakom ”klassikern”. Nu stundar alltså 40-års jubileum av Gällivareklassikern, där utdelningen av diplom och utlottning av skänkta priser äger rum i samband med Gällivare vintermarknad 2020.

Foto: Daniel Olausson.

Hur kan man få människor att motionera och delta i lopp i olika idrottsgrenar, utan att det för den skull behöver vara en tävling? Tja, ungefär så gick kanske tankarna som ledde fram till Gällivareklassikern, en aktivitet som startade 1979.

I fjol var det ett 70-tal som genomförde aktiviteten och målet för i år är att antalet deltagare ska passera 100. Klarar man det så kommer ett exklusivt pris att lotta ut. Aktiviteten administreras på kommunens initiativ av Friluftsfrämjandet, där Kjell Henriksson är den drivande kraften. På Friluftsfrämjandets webbsida finns information om vilka lopp/aktiviteter som ingår i Gällivareklassikern. Välkommen att delta! https://friluftsgallivare.wordpress.com/

Foto: Daniel Olausson.

Första elbilen

i kommunens bilpool Gällivare kommun har börjat resan mot eldrivna tjänstefordon. Den första elbilen är nu i drift och är bokningsbar för alla anställda som har behov av bil i tjänsten. - Det ligger helt rätt i tiden och vi är glada över att kunna erbjuda detta alternativ. Hittills är vi mycket nöjd med satsningen och förhoppningen är att över tid kunna investera i fler elbilar, säger Johan Johansson, bilpoolsansvarig på Gällivare kommun.

Fakta: Modell: Renault ZOE Motor: Elmotor på 65 kW/88 hk, max vridmoment 220 Nm Prestanda: 0–100 km/h 13.5 sekunder toppfart 135 km/h Batteri: Litium-jon, 22 kWh

20

Räckvidd: Upp till 240 km, 150 km i normal körning, 133 Wh/km Laddtid: 1-4 timmar beroende på vilken typ av laddstolpe/ laddbox. I ett vanligt motorvärmaruttag tar laddningen ca 8-10 timmar.


FJÄLLNÄRA

Bo nytt och naturskönt i Gällivare

Repisvaara NV, 104 lägenheter

170 lägenheter inflyttningsklara från september -19. Top-bostäder fortsätter att bygga nya attraktiva lägenheter i Gällivare. På Repisvaara blir 170 lägenheter färdiga för inflyttning från september. Det gäller både södra och norra Repisvaara. Många av lägenheterna har en härlig utsikt över Dundret och samhället. Här finns en mix av allt från ettor till fyror, med öppen planlösning och generösa balkonger. Carport med webbstyrda motorvärmare finns. Bastu och samlingslokal finns i Repisvaara södra. Då allt är nybyggt finns heller ingen påverkan av rökning eller annat. Motions- och skidspåret finns alldeles runt knuten. Dundrets skidanläggning och Hellnerstadion ett stenkast härifrån. Om du inte vill åka bil eller buss till centrala Gällivare kan du ta gång- och cykelvägen. Lokalbussarna har redan börjat trafikera Repisvaara.

Repisvaara S, 66 lägenheter

Cirka 60 av lägenheterna är ett nytillskott till vår bostadskö, de övriga går till samhällsomvandlingen. Bostäderna kommer att läggas ut i två omgångar.

Hyror Repisvaara Södra, 66 lägenheter

Hyror Repisvaara Nordväst 1, 40 lägenheter

Hyror Repisvaara Nordväst 2, 64 lägenheter

Ettor: 5.568 – 5.626 kr/mån Tvåor: 6.538 – 7.583 kr/mån Treor: 7.807 – 8.203 kr/mån

Ettor: 5.390 kr/mån Tvåor: 7.283 kr/mån Treor: 7.357 – 7.847 kr/mån Fyror: 8.447 kr/mån

Ettor: 4.574 kr/mån Tvåor: 6.891 – 7.024 kr/mån Treor: 7.403 – 8.005 kr/mån

För mer information kontakta TOP-bostäder: www.topbostader.se, tel 0970-255 00

21


Turistsommar i Gällivare

Foto: Anton Blomstam.

FÖR TURISTER & ORTSBOR

sson.

niel Olau

Foto: Da

Med vintern i backspegeln laddar Gällivare Turistcenter inför en ny sommar i Gällivare, fullmatad med aktiviteter och evenemang drivna av eldsjälar. Alltifrån fjällvandrare och gruvintresserade till fiskeentusiaster och genomresande väntas besöka Gällivare. Gällivare Turistcenter har öppet mer än 500 timmar i sommar för att svara på frågor och inspirera besökandeturister liksom lokalbefolkningen. Här kan man också få hjälp med resebokningar och köpa biljetter för tåg och buss.

Foto: Anton Blomstam.

- Många tror att ett Turistcenter endast är till för turister, men så är det inte, säger Anton Blomstam som är en av medarbetarna på Gällivare Turistcenter. Vi finns till för alla, både besökare och ortsbor, med råd och tips om vad som finns att göra i Gällivare.

Personal på Turistcentret, fr. v: Karin Niva och Liisu Laukkanen.

Ávki som driver Gällivare Turistcenter gör nu sin andra sommar som entreprenör. - Fjolåret var helt fantastiskt. Av alla besökare var drygt 3000 utländska gäster under förra sommaren säger, Liisu Laukkanen, Gällivare Turistcenter. Även om vi inte har öppet under helgerna i sommar så hoppas vi ändå på många besökare, önskar hon. Något som uppskattas är den lokalkännedom som personalen har. Oavsett om det rör sig om fisketips, förslag på vandringsturer eller shopping, så ger personalens bemötande och proffsighet ett gott intryck hos besökaren. Nytt för i sommar är bland annat att LKAB erbjuder gruvturer i Malmberget. Det har varit efterfrågat av många. Förutom information finns det även presenter, böcker, kartor, fiskekort och mycket mera att köpa i turistshopen. 22

En stor del består av hantverk och lokalproducerade produkter, uppskattat och bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Och bagageförvaring är en bonus som uppskattas av alla besökare.

Gällivares skyltfönster Under 2018 hade Gällivare Turistcenter strax över 13 000 besökare i lokalerna på tågstationen. Det är en central och lättillgänglig plats för både turister och kommuninvånare. Om ni har aktiviteter eller evenemang och behöver hjälp att sprida information, kontakta gärna Turistcenter som kommunikationskanal. Eller varför inte bara komma in på en glass i sommarvärmen. Från 14 juni till 18 augusti är det öppet vardagar kl. 08.00-18.30.


Aktiviteter • • • • • • • • •

SOMMARTURISM

Kajakuthyrning – Arrangör: Midnight sun adventure, 070-577 12 77 Guidad gruvtur i LKAB Malmberget – Arrangör: LKAB och Gällivare Turistcenter, 0970-102 20 Guidad samhällsomvandlingstur – Arrangör: Karin Niva Event & Support, 070-301 27 63 Guidad midnattssolstur till Dundret – Arrangör: Book Gellivare Lappland, 070-996 95 46, 070-551 61 94 Guidade vandringsturer och uthyrning av utrustning - Arrangör: Laponia Adventures, 070-547 97 10, 070-260 05 37 Tippsta discgolfpark – Gällivare kommun, kontakt: 0970-818 000 Informationscentret Re-form – Arrangör: Gällivare kommun, 0970-818 472 Gällivare Museum – Arrangör: Gällivare kommun, 0970-818 692 Naturum Laponia – Arrangör: Laponia, 0973-220 20

Evenemang • Bilbingo på Nunisparken – 23/5 - 15/9 • Kåkstans fik – öppet från första juni, alla dagar i veckan kl. 10-17 • Nostalgicaféet i Gällivare – öppet varje onsdag under sommaren kl. 18-21 • Midnight sun meet – 15 juni • Skrövbrons sommarcafé - Öppet 17/6 - 18/8, alla dagar i veckan kl. 10-20 • Guidad gruvtur i LKAB Malmberget – vardagar 24/6 - 16/8 kl. 09-12 • Saltofolk - Saltoluokta folkmusikfestival – 27/6 - 29/6 • Midnattssolutställningen – Nordic dog show – 28/6 - 29/6 • Gällivare sommarmarknad – 28/6 - 30/6 • Tord Pettersson visar Malmbergsmodellen onsdagar 26/6 - 24/7 kl. 11-15 på Gunillaskolan • Mikael Fabricius guidar från Kåkstan till Kaptensspelet - onsdagar 26/6 - 24/7 kl. 13 start i Kåkstan • Laponia Triathlon – 4/7 - 6/7 • Gällivare Minoritetsspråksfestival – 29/8 - 31/8 • DXR – Dundret Extreme Running – 31 augusti Med reservation för förändringar.

Gällivare Turistcenter Besöksadress: Centralplan 4, 982 36 Gällivare Telefon: 0970-102 20 E-post: info@welcometogallivare.com Hemsida: welcometogallivare.com Facebook: facebook.com/gallivareturistcenter

Mer information om aktiviteter och evenemang hittar ni på den digitala besöksguiden welcometogallivare.com

Instagram: @gallivareturistcenter Hashtag: #welcometogallivare 23


Foto: Daniel Olausson.

Biologiska mångfaldens dag i Abborrträsk

I slutet av maj arrangerade Naturskyddsföreningen i Gällivare i samarbete med Studiefrämjandet en aktivitetsdag vid Abborrträsk, strax utanför Gällivare.

Foto: Daniel Olausson.

- Vi vill uppmärksamma vikten av att bevara biologisk mångfald. En artrik natur utgör hållbara ekosystem som lättare kan klara av klimatförändringar. Målet är att lyfta Biologiska mångfaldens dag till att vara en naturens högtidsdag, där den naturliga mångfalden hyllas och får sin rättmätiga plats i debatten, säger Hilkka Horsma, ordförande Naturskyddsföreningen i Gällivare.

Under dagen kunde besökarna delta i flera olika aktiviteter. De kunde bygga en fågelholk och ett insektshotell som de sedan fick ta med sig hem. Anders Magnusson höll i en föreläsning om biodling och Naturskyddsföreningen berättade om olika svampar. SCA visade hur man kan bestämma åldern på ett träd och anordade en tävling. Scouterna hade aktiviteter för barnen och de som ville kunde gå en tipspromenad runt ängarna. Naturskyddsföreningen tackar besökarna för en trivsam dag i naturens tecken och hälsar alla välkomna åter nästa år!

Nästa nr av Kommunbladet kommer i september 2019

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till: post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare Kommunbladets redaktion

VIKTIGA NUMMER

Kolla in

Eventkalendern Vad händer i Gällivare? www.welcometogallivare.com

I nödsituation Vid en kris eller allvarlig händelse Sjukvårdsrådgivningen Ambulans i icke brådskande fall Räddningstjänst Sotningsväsendet Felanmälan (Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter) Risklinjen - om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning Socialjour, efter kontorstid Socialtjänsten, dagtid, akut Polisen Gällivare

Ring 112 113 13 Ring 1177 0920-22 02 75 0970-551 65 0980-100 11 818 213 020-93 00 00 818 212 818 000 114 14

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 2 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Gällivare kommunblad nr 2 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Advertisement