__MAIN_TEXT__

Page 1

HÄLSNINGAR FRÅN DITT GÄLLIVARE

! w ne

KOMMUNBLAD NUMMER 2, JUNI 2018

Solar Egg i Gällivare


Kommunchefen har ordet

Mat och värme till max ägg och hamburgare Skolavslutning, cruising, studentbaler, marknad, onsdagslopp. Sommarens intåg är som det brukar, eller vänta nu; i år har vi några nytillskott. Själv är jag i skrivande stund mätt efter att ha avnjutit en hamburgare. MAX-bröderna Richard och Christoffer Bergfors säger sig vara här tillfälligt för att fira 50-årsjubileet sedan den första MAX-restaurangen slog upp sina portar här i Gällivare 14 juni 1968. Under fyra dagar har hela Gällivare delat med sig av sin värme och därmed förhoppningsvis gjort det lätt för dem att besluta om att komma tillbaka igen - för att stanna. Det vore ett bra tillskott i samhällets utveckling och ytterligare en reseanledning till Gällivare.

Ännu fler bostäder I övrigt klarar vi av utvecklingen rätt bra, det grävs och byggs som aldrig förr. Visst är det stökigt och rörigt samt utmanande på många sätt. Fina byggnader uppförs som ska fyllas med värme, både i och mellan husen. Riksbyggen har tagit det här till nya höjder

2

med sitt ambulerande Solar Egg som tillfälligt har ställts upp på hembygdsområdet. Om det står kvar när du läser detta så boka in ett bastubad, det är en härlig upplevelse. Riksbyggen är ju en lokal aktör sedan länge som nu åter bygger välkomna bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Midnattssolen på Repisvaara.

Ökat inflytande För att ta tillvara möjligheter med samhällsomvandlingen på ett bättre sätt pågår ett inre arbete i kommunen för att anpassa organisationen. Politiskt beslut väntas i september och sen börjar vårt arbete med att förbättra våra processer och utveckla kulturen. Du som medborgare, företagare eller anställd kan förvänta dig ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i framtiden. Mer om det här kommer du att kunna läsa i kommande kommunblad.

Apropå bastubad så har ni kanske läst om Skogsbad, en ny trend bland stressade stadsbor. Jag läste följande i Dagens Nyheter 22 maj: Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. De tillbringar ett teknikdrivet, uppkopplat liv inomhus, omslutna av väggar och framför skärmar. I en urban miljö aktiveras försvarssystem för att skydda sinnen mot alltför höga ljud, monotont ljus och avgaser. De blir avtrubbade. MEN i en lugn och trygg naturmiljö vill vi öppna våra sinnen på vid gavel. Det är när vi återkopplar till skogen som vi blir varse att vi står i relation till naturen, på flera nivåer. Här i Gällivare lever vi i ett skogsbad, särskilt alla som bor i byar runt om i vår stora och fina kommun, så: Grattis till dig som bor här och välkommen hit alla ni andra som ännu inte gör det!

Mats Pettersson, kommunchef


Medarbetarporträttet

Vi söker Ny förvaltningschef Den 5 mars började Annette Viksten-Åhl sitt nya jobb som chef för socialförvaltningen. Den största kommunala förvaltningen med ca 750 anställda, verksamma inom en rad olika områden och på flera platser runt om i kommunen. Den största utmaningen för förvaltningen är att kunna erbjuda fortsatt god service, även i tider av minskade personella och ekonomiska resurser. En tuff uppgift som Annette var väl medveten om när hon sökte tjänsten. - Det sägs ofta att personalen är arbetsgivarens främsta resurs och för mig är det verkligen så. Utan alla skickliga medarbetare, som dagligen gör sitt yttersta för att våra brukare ska få en så bra omsorg och service som möjligt, så skulle det inte fungera, säger Annette och fortsätter; mitt mål är att vi ska lyckas rekryterar ännu fler, dels för att säkra kvalitén i

våra tjänster men också för att kunna erbjuda goda arbetsvillkor. Efter många år på andra befattningar inom socialförvaltningen har hon med sig värdefulla erfarenheter och insikter i den nya chefsrollen. - Min filosofi är att inget är omöjligt och med gott samarbete mellan personal, övriga chefer och politisk ledning, vill jag bidra till att mejsla fram den bästa vägen för alla parter. Särskilt för våra kommuninnevånare. En samsyn stärker vi-känslan och ger utrymme att göra ett bra jobb ännu bättre. Ditåt ska vi, avslutar Annette.

Arbetsterapeut Biståndshandläggare Distriktsköterskor Miljöinspektör Semestervikarier till Socialförvaltningen Sjuksköterskor Socionomer Undersköterskor Verksamhetssamordnare till Socialförvaltningen

Läs mer om tjänsterna på gallivare.se/ledigajobb

Ny förskola Tallbacka Förslagsskiss över nya förskolan. Utseende och färgskala kan komma att ändras.

Ny säkerhetschef Kommunens nye säkerhetschef heter sedan början av mars Micael Andersson. Född och uppvuxen i Sollentuna men sedan många år rotad i Gällivare med sin familj.

Det planeras för en ny förskola på Tallbacka då det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser på Mellanområdet i Gällivare kommun. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Jobbet som kommunal säkerhetschef handlar i grunden om verka för trygghet och säkerhet i vardagen för medborgare och personal. Men händelser och nya beteendemönster i omvärlden ger upphov till nya fokusområden, så även i den kommunala världen. Terrordåd, datasäkerhet och beredskap för krisartade händelser som kan inträffa, för att nämna några.

Den nya förskolan planeras få fyra avdelningar för cirka 70 barn med tillhörande utemiljö. Beräknad byggstart är i slutet på 2018 för att sedan stå klar i slutet på februari 2019.

Den gemensamma nämnaren i allt Micael jobbar med är att det fortsatt ska kännas tryggt att bo i Gällivare kommun.

3


Nr 2, 2018

Service- och teknikförvaltningen

Innehållsförteckning • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kommunchefen har ordet, sid 2 Nya medarbetare, sid 3 Nyheter från Service- och teknik, sid 5 Tunnel- och vägbyggen, sid 6 Aktuella byggprojekt, sid 7 Samhällsomvandlingen, sid 8-9 Skoj på stan - Blåljusens dag, sid 10 Laponia Triathlon, sid 11 Marcus Hellner, sid 12-13 Landsbygdsriksdagen 2018, sid 14 Service i samverkan, sid 15 En ny näringslivsorganisation, sid 16 Fiberprojektet, sid 17 Forsgläntan, sid 18 MAX sid 19 För ökad trygghet och säkerhet, sid 20 Solar Egg i Gällivare, sid 21 Evenemangskalender, sid 22 Sommarkrysset, sid 23 Notiser, sid 24

Planskisser av kommande toaletter till Nuolajärvi.

Publika toaletter till Nuolajärvi! Kommunen fortsätter med utvecklingen av Nuolajärvi friluftsområde som under sommaren 2018 kompletterar den befintliga promenadslingan och rastplatserna med två tillgänglighetsanpassade toaletter. Toalettbyggnaderna är uppförda i samarbete med byggprogrammet på Laplands Gymnasium och interiören gestaltar med fotokonst några av de många vackra platser som finns i Gällivare kommun. Hur du tar dig vidare till de här platserna får du reda på om du besöker toaletten. Mer information kommer löpande att finnas via kommunens hemsida www.gellivare.se samt i sociala medier. Välkomna ut!

Var rädd om diganvänd flytväst!

Tryckkortsruta Gällivare kommun, Tfn 0970-818 000 vx Postadress: Gällivare kommun, 982 81 Gällivare Besöksadress: Tingshusgatan 8-10 E-postadress: post@gallivare.se Hemsida: www.gellivare.se Ansvarig utgivare: Mats Pettersson Redaktör: Anders Åhl Grafisk form: Michael Renström Textproduktion: Mikaela Östebro, Anders Åhl, Emma Wallin. Omslag: Solar Egg i Gällivare, foto: Daniel Olausson Foto: Daniel Olausson där ej annat anges. Tryck: Ågrenshuset Produktion AB

Hos Service- och teknikförvaltningen kan du låna flytvästar utan kostnad i max sju dagar. Det är dock inte möjligt att förboka. Under vecka 27-33 sker utlåning av flytvästar via Sporthallen i Malmberget Sporthallens öppettider är: Måndag- fredag 10:00-19:00 Lördag-söndag 10:00-17:00

PEFC Certified Från uthålligt brukade skogar.

PEFC/05-38-104

4

För mer information: www.pefc.org

Övriga veckor sker utlåning via kommunhusets huvudentré.


Service- och teknikförvaltningen

Den interaktiva fotbollsväggen SUTU kommer till landsbygden! Inom kort anländer en ny utomhusanläggning till Gällivare kommun, och den första anhalten är planerad till Hakkas. Med inbyggda spel och stötkänsliga skärmar av plexiglas erbjuder SUTU modern lek och rekreation. Väggen är portabel och kommer att flyttas mellan byarna på landsbygden samt till tätorten för att så många som möjligt ska kunna använda den. Via en app kommer man att kunna tävla mot varandra och logga sina poäng över tid. Var med i vandringsturneringen du också! Information om väggens turné kommer att finnas löpande på kommunens hemsida samt i sociala medier. Läs mer om SUTU på www.lappset.se. Välkomna ut!

Skoterlederna Det verkar som om vi har lyckats! Under perioden 1 februari-30 april testades en ny skoterledssträckning, som förbinder de östra och västra delarna av Gällivare. Syftet var att skapa bättre förutsättningar att ta sig ut med skoter, ge möjlighet att införskaffa driv- och livsmedel och att lyfta Gällivare kommun som en attraktiv vinterort. Ett stort tack för ert engagemang och alla inkomna svar på den utvärdering om gjorts. 448 personer har svarat på enkäten om den nya skoterleden. En grundlig utvärdering av alla inkomna svar ska nu göras men vi kan redan nu avslöja ett mycket positivt resultat. Det verkar som om vi gjort något positivt som varit till stor glädje för många medborgare och för Gällivare kommun.

Sandviken Under sommaren 2018 påbörjar kommunen utvecklingen av Sandvikens friluftsområde!

Nu hoppas vi på sol och varma vindar! För den som gillar strandaktiviteter kommer Sandviken snart att återigen kunna erbjuda bra förutsättningar för bl.a. frisbee, strandpingis och beachvolleyboll. I områdets östra del ska underlaget förbättras med ny sand och ett volleybollnät kommer att monteras inom kort. I nära anslutning till volleybollplanen och det befintliga utegymmet i Sandviken kommer också ett trädäck om 12x12m att byggas för allmänheten. Detta ska dels kunna fungera som en aktivitetsyta för dans och rörelse, men här erbjuds också en viloplats för den som vill undvika sanden, eller kanske för den som vill praktisera yoga på ett jämnt underlag. På trädäcket placeras Sveriges hittills nordligaste DJ-bås för utomhusbruk. Genom denna kommer Sandviken att kunna förgyllas med musik, antingen direkt genom en smartphone, eller med hjälp av förprogrammerade loops. Information kommer löpande att finnas på kommunens hemsida och via sociala medier.

Läs mer om det spännande DJ-båset på www.lappset.se eller sök efter FONO DJ-table på www.youtube. com. Utöver volleybollplan och trädäck kommer två stycken 10m långa picknickbord att placeras ut och kompletteras av ett utekök med tillhörande grillmöjligheter. Här kommer det att finnas utrymme för kommande studentfester, surströmmingspartyn, kräftskivor, barnkalas eller varför inte arbetsplatsträffar? Fantasin sätter gränserna på en vacker plats med många valmöjligheter. Tanken är att det ska finnas plats för alla! Välkomna ut!

5


Samhällsomvandlingen

Tunnel- och vägbyggen på Repisvaara En ny gång- och cykelväg samt en tunnel kommer att förbinda tätorten med Repisvaara. Det skapar en säkrare transportväg för de som går och cyklar till och från området. Under sommar och höst 2018 anläggs en ny tunnel och väg för skid-, skoter-, gång- och cykeltrafik under E45:an mellan Fjällnäs och norra Repisvaara. Under perioden kommer det att pågå byggnationsarbeten inklusive schaktning och sprängning. Trafiken på E45:an leds förbi arbetsplatsen under tiden byggnationer pågår. En gång- och cykelväg byggs för att förbinda Gällivare med Dundrets skidanläggning. Senare under året påbörjas även arbetet med sträckan mellan Repisvaara norra till Repisvaara södra.

6


Aktuella byggprojekt

På G

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Etapp 2 omfattar skatepark/betongpark, grillkåta och multisportplan och planeras att pågå under barmarkssäsongen 2018. Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral, Lasarettsgatan 65 Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Invändig rivning och demontering har genomförts dec 2017 – feb 2018. Om- och tillbyggnadsentreprenad inklusive markarbeten påbörjades i mars 2018. Planerad inflyttning kring årsskiftet 2018-2019. Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för tomtkön och bygger infrastruktur där upphandling markentreprenör pågår för anläggning från vår till höst 2018. Anläggningsentreprenaden på Repisvaara Södra etapp 2 startade i mars 2018 och kommer att pågå i ca 18 månader, dock kommer vissa säsongsarbeten att utföras barmarkssäsongen 2020. Det planeras för ett nytt vård- och omsorgsboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 85 boende. Förstudie pågår och byggnation planeras pågå under 2019-2021 med inflyttning hösten 2021.

På Repisvaara planeras även för ny förskola samt skola. Förstudie pågår och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Vård- och omsorgsboende Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna. Byggnationer planeras pågå under 2019-2021 med inflyttning 2021. Stomarbete för Kunskapshuset i Gällivare centrum pågår och skall vara klart i september 2018. Omkoppling av el och installation av två nya transformatorstationer kommer att ske under sommaren. I augusti är det planerat att ”Spruthuset” ska vara borta från området. Byggnadsarbeten färdigställs under vår/ sommar 2020. Invigning planeras till augusti 2020. Friidrottshallen placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan. Pågående entreprenad är rivning, marksanering samt omläggning av VA-ledningar. Invigning planeras till 2020. Multiaktivitetshuset. Projektering av förberedande arbeten pågår. De omfattar omläggning av vatten och avlopp längs Västra Kyrkoallén mellan Storgatan och Hantverkaregatan samt längs Östra Kyrkoallén från Hantverkaregatan mot Parkgatan. Byggnation av detta beräknas pågå september – november. De förberedande arbetena innefattar också omläggning av en elkabel längs

Smedjegatan mellan Storgatan och Hantverkaregatan. Projektering pågår också för rivning av kv Gojan 15 (P-hus mm). Rivning påbörjas när ersättningslokaler finns för gym och Posten. Ett antal tillfälliga parkeringar kommer att byggas under hösten. Dessa kommer att ha olika målgrupper, för boendeparkering, för allmänhet och för entreprenörer för de olika projekten. Detaljplan Gällivare 5:4, utökning Repisvaara NV. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av ca 60 villor. Detaljplan Tallbacken Lina 3:1 Planområdet ligger efter väg E45, strax norr om Lina älv och ska möjliggöra uppförandet av ca 10 villor. Detaljplan Sakajärvi 2:4, Aitik gruvområde för utökning av Aitiks industriområde pågår. Detaljplan Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74. Planområdet ligger på södra sidan Vassara älv, öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal villor. Planen antogs av kommunstyrelsen 11/6. Kv Brushanen. Planarbetet påbörjas efter sommaren på området kring den gamla bensinmacken som revs för ett antal år sedan. Tanken är att planlägga för flerbostadshus i området.

7


Byggstart is- och evenemangsarena Så har bygget av Gällivares nya is- och evenemangsarena officiellt startat. Det är många som väntat och längtat efter den här dagen och människor samlades vid Sjöparken när den officiella byggstarten ägde rum. Gällivare kommuns kulturchef Jerker Johansson höll i trådarna på scenen och intervjuade representanter från Malmbergets AIFs konståknings- och ishockeyföreningar. - Ja äntligen, vi har väntat och längtat. Vi ser fram emot längre säsonger och få mer tid att träna över året. Det blir också bättre förutsättningar för oss då vi får ordentliga ytor att exempelvis värma upp, säger Malin Heino, MAIF konståkning. - Det bästa är att kommunen håller i lokalen så vi får fokusera på idrotten istället för att renovera i en gammal byggnad. Vi växer sakta men säkert och vi tror att fler kommer att vilja komma med sina barn när vi får en ny och fin arena, säger Tommy Rytiniemi, MAIF hockey.

Tre glada representanter för Framtid Gällivare fanns givetvis på plats. - Jag känner en stor glädje att vi står här idag. För ett tag sedan var jag på besök i den nuvarande ishallen och där träffade jag en pojke som frågade mig så här; ”Tror du att den blir klar innan jag blir vuxen”.

8

Och det kan vi nu säga att den blir, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling och fortsätter; - Arenan får nya funktioner som en skena i taket där man fäst i en sele kan utöva issport även om man har funktionshinder, eller vill träna på olika hopp i konståkning. - Det känns jättebra och vi har mycket att se fram emot. Bland annat curlingbanan som är en funktion som vi inte har idag. Men också helheten som blir väldigt bra med aktivitet i Sjöparken och multiaktivitetshuset och Kunskapshuset i centrum, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Henrik Ölvebo. - Äntligen har vi kommit till den dagen då vi kan börja bygga den mycket efterlängtade isarenan till glädje och nytta för våra medborgare. Det här kommer att bli ett smycke i Gällivare och tänkt att ha Lilla VM i en byggnad som alla ortsbor kan vara stolta över framöver, säger kommunalrådet Lars Alriksson.

I och med den pågående samhällsomvandlingen i Gällivare kommun kommer den nuvarande ishallen att rivas. Gällivares nya is- och evenemangsarena är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål.


Samhällsomvandlingen

Röster från byggstarten Bo-Göran Bäckfors, projektchef samhällsbyggnadsförvaltningen - Äntligen, det här skulle ha varit klart för två år sedan så det känns jättebra. Känns bra att vi bygger hållbart och att det blir en byggnad som blir vacker att se på och som kommer smälta in i omgivningarna på ett fint sätt.

Kjell Hansson, Gällivare - Äntligen, det här känns jättekul! Allt som händer just nu är positivt. Det är mycket på gång. Det är mycket som händer och vi vill att det fortsätter i samma takt.

Hallå där...

Sven Lundgren, avdelningschef fritid

Hur går det med husbygget?

- Det har varit en lång process och nu är det dags. Barn och unga och verksamheterna är verkligen värd det här och det blir starten på något nytt. Vi tittar på möjligheten att ha is året om, sen får vi se om det går men vi ser över det i alla fall.

Ulla Vikman, Gällivare - Det är jätteroligt och Sjöparken blir en fin plats för fritid och rekreation.

I förra numret av Kommunbladet träffade vi Karin och Tommy Niva som var i färd med att bygga nytt hus på Repisvaara. Bygget av det nyckelfärdiga huset går framåt och paret ser fram emot inflyttning i slutet av september.

- Det flyter på bra, byggarna ser ut att hålla tidsplanen. Det känns speciellt bra med tanke på att vi har valt ett nyckelfärdigt hus. Det är inte särskilt mycket beslut vi måste fatta nu, utan det snurrar på och vi är knappt på byggarbetsplatsen. Så på det sättet känns det inte alls jobbigt att bygga hus, säger Tommy Niva.

Har ni sålt huset ni flyttar ifrån? - Ja, det såldes redan i november så det var inga problem. Däremot är det lite jobbigt att göra sig av med saker som man samlat på sig i över tjugo år.

Vad händer härnäst? - Vi flyttar ut från gamla huset och hyr en stuga på Dundret där vi ska bo tills huset är klart. Det blir kul att bo på Dundret och det är roligt att vara i området kring Repisvaara. Det dyker upp nya hus varje vecka i princip och man får träffa blivande grannar, avslutar Tommy.

9


Under Blåljusdagen delades över 700 varmkorvar ut till glada barn och det var full fart hela kvällen när ”Skoj på stan!” fortsatte med aktiviteter hela dagen och kvällen. Gällivare kommuns centrumutvecklare Josefin Bennet Kjellsson jobbade tillsammans med Räddningstjänsten, Assistancekåren, ambulansen, polisen och hemvärnet på Blåljusdagen. - Det blev verkligen en perfekt dag. Vädret var på vår sida och alla enheter som var på plats och visade upp sig har varit med förr och gjorde ett fantastiskt jobb! Det var så roligt att få se glädjen hos barnen och besökare på plats. Frågorna var många och intresset stort. All personal tog sig verkligen tid att svara på frågor och informera om sina verksamheter. Jätteroligt att så många kom, över 700 varmkorvar delades ut! Min förhoppning är att Blåljusdagen lever vidare och att vi tillsammans nästa år kan utveckla konceptet, säger Josefin.

Josefin Bennet Kjellsson.

Foto: Daniel Olausson och Kenneth Strömberg/Media Tales

10


Swim, bike, run – under the midnight sun Den 7 juli arrangerar Gällivare Endurance Club tävlingen Laponia Triathlon. Det är den nordligaste triathlontävlingen över ironmandistans och lockar deltagare från hela världen. En triathlon över ironmandistans innebär att man simmar 3 860 meter, cyklar 180 km för att avsluta med 42 km löpning. Laponia Triathlon är en av två tävlingar över den distansen som genomförs i Sverige.

Fjällnära i rallarnas spår Tävlingen startar vid midnatt natten till lördagen den 7 juli vid Sandvikens badplats. Efter simningen i Vassara fortsätter tävlingen med cykelmomentet från Gällivare till Tjautjas och tillbaka och vidare mot Nattavaara. Väl tillbaka i Gällivare och Hellnerstadion springer de tävlande upp och ner för Dundret, för att sedan springa längs Rallarstigen med en vändning vid sjön Nietsak. Målgång sker vid Hellnerstadion. De snabbaste är i mål efter cirka 10 timmar.

Laponia Triathlon Sprint Sprinten är perfekt för dig som vill utmana dig själv eller en kompis. Den 5 juli går starten vid Vassara älv i närheten av Gällivare camping. Tävlingen går över distanserna 750 meter simning, 20 km cykling och 5 km löpning.

- Laponia Triathlon riktar sig till alla motionärer som vill testa på triathlon. För att ge sig på ironmandistansen krävs en längre tid av målmedveten träning, men sprintdistansen klarar alla av med måttliga förberedelser, säger Robert Johansson, tävlingsledare för Laponia Triathlon. Läs mer på eventets hemsida och på Facebook, laponiatriathlon.com eller facebook.com/laponiatriathlon Foto: Hans Berggren

11


I början av maj meddelade längdåkaren Marcus Hellner att han avslutar sin karriär och lägger skidorna på hyllan. Vilka prestationer och vilken spänning du bjudit på genom åren. Gång på gång har hela landet jublat och övriga skidvärlden suckat. Den känsla av stolthet som du bidragit till är svår att beskriva i ord. En stor ambassadör för skidsporten, Sverige och inte minst Gällivare. Stort tack Marcus!


Det senaste projektet var att ta över affären från tidigare ägare som ville gå i pension. Affären drivs vidare i ett eget bolag och här finns förutom livsmedel även apotek, spel, systembolags- och postombud, uttagsautomat och frisör. Föreningen sköter även så hemsändning av varor med hjälp av ett lokalt företag.

Landsbygdsriksdagen 2018 Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats av organisationen Hela Sverige ska leva sedan 1989. Landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän samlades under ett par dagar för att driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta utveckling högt upp på den politiska agendan. I år hölls arrangemanget i Örnsköldsvik på temat ”För ett land i balans”. Landsbygdsriksdagen inleddes med inspirationsresor. Kommunens representant Emma Wallin, landsbygdsutvecklare, deltog på en resa under temat Tillsammans skapas nya servicelösningar och lokalt engagemang. - Resan tog oss till Kramfors, en av landets kommuner med sjunkande invånarantal sedan många år tillbaka, säger Emma och fortsätter; - Vårt första stopp var i Lugnvik, där vi möttes av den lokala idrottsföreningen. Under 90-talet byggdes här en ishall, betald av bofasta och utflyttade bybor. Senare när skolan lades ner köptes byggnaden och där skapades ett föreningscentrum.

14

Nästa stopp var hotell Höga kusten där Mats Löfroth (VD) berättade om verksamheten. 2005 tog Mats över och sedan dess har han arbetat för att destionationen Höga kusten ska bli ett etablerat varumärke, där alla kommuner i området samverkar och satsar. Målet är att skapa en starkare ”vi-känsla” och kunna erbjuda besökare en mångfald av aktiviteter, mat och logi. Under kvällar och helger ordnar företaget arrangemang på olika teman för boende och besökare. Ett sista stopp gjordes hos Birgitta Edholms honungscafé.

- Här fick vi testa honungsglass i små glaskupor medan hon berättade om sin egen och företagets utveckling. Allt började med ett hus hon ofta passerade och drömde om att bosätta sig i som pensionär. Huset blev dock till salu innan det var dags för pension så hon köpte det, startade en biodling och utformade sin trädgård som många förbipasserande uppskattar, berättar Emma. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var en av talarna och passade på att presentera En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, insatser som skapar långsiktiga lösningar för att uppnå ett land i balans. De övergripande målen är; hållbar tillväxt, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnyttjande för attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder. Dessutom presenterades särskilda satsningar som regeringen gör, exempelvis förnyad livsmedelsstrategi, gröna jobb, bredbandsutbyggnad och förbättrad service i hela landet.


Service i samverkan

Landsbygderna

Kommunen driver projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun, delfinansierat av Tillväxtverkets utlysning ”lokala servicelösningar” inom ramen för det nationella landsbygdsprogrammet. Syftet är att etablera servicepunkter i kommunens bygder och förstärka organisationen kring service på landsbygd. Hakkas är nu den tredje bygden i Gällivare kommun att ansluta sig till projektet och har nu uppdraget som delprojektledare. Utvecklingsgruppen består av en sammansättning av flera föreningar från byn och utgör en bra samarbetspartner som borgar för att projektet får en bred förankring i bygden. - Vi har haft ett uppstartsmöte där vi diskuterade och planerade för insatser i Hakkas, säger Emma Wallin, kommunens landsbygdsutvecklare; och berättar vidare om ett tidigare projekt i bygden, nämligen Hakkasmacken som för övrigt fyller två år i augusti. Redan då fanns tankar kring andra områden att utveckla och förbättra, exempelvis att stärka servicen vid macken. Detta ligger därför högt på listan och är projektets fokusområde när arbetet går vidare att utveckla servicen i byn. Mer information om projektet: gallivare.se/landsbygd

15


Näringslivsnytt

Gemensam kraftsamling för utveckling av Gällivares näringsliv Ett nytt bolag ska öka förutsättningarna för utveckling av det lokala näringslivet. Gällivare kommun och näringslivets parter står gemensamt bakom initiativet att omorganisera arbetet. – Det finns en bred förankring både inom näringslivet och politiskt. Det ger förutsättningar för en snabb process och målsättningen är att den nya organisationen ska finnas på plats redan till hösten, säger Tommy Niva som har uppdraget av kommunen att samordna processen. Under projektnamnet Gällivare Näringsliv 2.0 är ambitionen att skapa förutsättningar för en organisation som på bästa sätt gynnar en fortsatt tillväxt för såväl näringsliv som kommun.

En ny näringslivsorganisation Under en längre tid har det funnits önskemål om en övergripande kraftsamling, något som nu är på väg att förverkligas. I januari beslutade kommunstyrelsen att bilda en ny näringslivsorganisation och att bjuda in näringslivet i processen, liksom delägarskap i det nya bolaget. Ett starkt näringsliv som utvecklas och breddas är viktigt för Gällivare kommun, säger Lars Alriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

16

Bred förankring Det finns en bred politisk vilja bakom beslutet. Birgitta Larsson (S) sitter tillsammans med Lars Alriksson i projektets styrgrupp. - Vi anser att det är viktigt med en näringslivsorganisation, med ett gemensamt mål där fokus ligger på att utveckla näringslivet i Gällivare. Styrkan är att beslutet är välförankrat i näringslivet, säger Birgitta Larsson. - Det är viktigt att näringslivets behov och önskemål blir belysta i en öppen process, där alla kan vara delaktiga. Ett framgångsrikt näringsliv stärker utveckling och tillväxt för hela kommunen, säger processledaren Tommy Niva. Arbetet fortskrider under sommaren och målsättningen är att senast den 30 september grunda den nya organisationen. Kontaktperson Tommy Niva, 070-209 61 83 info@tommyniva.se


Näringslivsnytt

Senaste nytt om Fiberutbyggnaden För samtliga områden där fiberutbyggnad påbörjats under förra året eller tidigare, är målet att anslutningarna ska färdigställas under 2018. De nya projekt som vi startar upp under 2018 är: - Heden/Silfwerbrandshöjden - Mellanområdet del 2 (från Mellanvägen fram till norra Mosebacke) - Hakkas

Dessutom kommer vi att förbereda för fiberanslutningar vid samförläggningar med Vattenfall i ett antal projekt runt om i kommunen. Mer detaljerad information hittar ni på kommunens hemsida: gallivare.se/bredband

Ursäkta, att vi är s ena...

Drifttagninge n av det nya stadsnätet p lanerades sk e vid årsskiftet 20 17/2018, me n det arbetet är re jält försenat. Det innebär att vi ännu inte ha r kunnat aktivera någ ra anslutning ar även om de är färd igbyggda. På grund av de stora förs eningar som vi hittills har haft våg ar vi inte säga något exakt datum när allt är på plats, men förhopp ningen är att vi ska kunna trycka på startknappe n så fort som möjligt under höste n.

17


Socialförvaltningen

Solen sken ikapp med glada miner när boende och personal firande Forsgläntans 1-årsdag.

Forsgläntan firade 1 år Måndagen den 23 maj var det riktig feststämning på Forsgläntan. Då firades 1-årsdagen sedan det nya vård- och omsorgsboendet öppnade. För övrigt det första byggprojektet inom ramen för den pågående samhällsomvandlingen i kommunen. En glädjefylld dag med musik, dans och en rad olika aktiviteter. Alla, såväl boende som anhöriga, bjöds på mat. kaffe och tårta.

dagen, från vänster; Eva-Lis Trion som höll i trådarna för Wiippola. Sara Johansson och Susann

18

Sagelind,


MAX-bröderna Christoffer & Richard Bergfors tackar Gällivare och att så många tittade förbi.

Fyra maxade dagar! På slaget 10.00 måndagen den 11 juni öppnades luckan till MAX pop up-restaurang i Gällivare. Ett tillfälligt besök för att manifestera där allt en gång började för 50 år sedan. Och vilken folkfest det blev. Närmare 20 000 hamburgare serverades och MAX bjöd på hela kalaset. Köerna var långa under de fyra dagar som festen pågick, men stämningen var på topp och här och var hördes röster; ”tänk om MAX kommer tillbaka för gott”.

19


För ökad trygghet och säkerhet

Gällivare kommun och Polisen i Gällivare samverkar i ett så kallat Brottsförebyggande råd för att öka tryggheten och förebygga brott i samhället. För två år sedan inleddes ett arbete med att få mer kunskap om vad invånare i Gällivare kommun upplever som viktigast att arbeta med, för att känna trygghet och säkerhet. Medborgardialoger i olika former genomförs årligen och utifrån de synpunkter som framkommer, avger Gällivare kommun och Polisen ett årligt medborgarlöfte om insatser som ska utföras. Ambition är att lova realistiska åtgärder som går att genomföra. Medborgarlöften från 2017 har nu följts upp.

1. Polisen skall öka synligheten av uniformerad polis i centralorterna och landsbygden genom: •

Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet Trafikkontroller har skett i Gällivare, Tjautjas, Moskojärvi, Skaulo, Nikkaluokta, Äijävaara, Liikavaara, Hakkas och längs E10. Ett flertal krogtillsyner har gjorts. •

Fotpatruller i Gällivare centrum

Ett dussintal fotpatrulleringar har skett i centrala Gällivare inkl. dess gallerior. Byarna Dokkas, Hakkas, Leipojärvi, Moskojärvi, Tjautjas och Ullatti har besökts frekvent under första halvåret. Även Nikkaluokta, Hakkas, Yrttivaara, Sammakko, Ullatti, Vettasjärvi, Nilivaara, Grenselet och Puoltikasvaara har besökts. Utöver arbete till fots skedde också trafikarbete. Även arbetet med grannsamverkan i Gällivare har fortsatt.

2. Polisen och kommunen skall tillsammans: • •

Minska buskörning med moped i Gällivare centrum Genomföra informationsträffar för föräldrar till barn i årskurs 4-6

Utöver fotpatrullering och trafikarbete så har också riktade besök gjorts på skolor i tätorterna och i Hakkas. Besök har även skett på olika arenor där ungdomar rör sig såsom ishall, sporthall och fritidsgårdar. Riktade informationsinsatser till föräldrar med barn i årskurs 6-9 har genomförts i samband med UMD-korten, samt på möte för föräldrar till ungdomar som börjar åk 1 på gymnasiet. Sammantaget har flera hundra föräldrar fått information. •

Förbättra belysning och framkomlighet områdesvis på bl. a. Hedenområdet, Gällivare.

I området Björkmansheden påbörjades upprustningsarbete 2017 och beräknas vara klart under 2018. Gator får en utformning anpassad till lägre hastigheter med syfte att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. En del gator får bredare trottoarer och belysningen byts ut mot energieffektivare armaturer med bättre ljusutbyte för att öka tryggheten. Att säkra upp barnens skolvägar har hög prioritet i projektet.

3. Polisen och kommunen skall möta kvinnor och män genom olika former av dialog i tätorterna och på landsbygden Åtta medborgardialoger har hållits i Gällivare kommun med allmänheten på Blåljusdagen, elever i åk 6 Tallbackaskolan, Sveriges Pensionärsförening (SPF), Samhall personal (basen) och Samhalls personal på polisstationen, med boende i Ullatti, Hakkas och Skaulo/Puoltikasvaara.

Medborgarlöfte 2019 Inför 2019 vill vi redan nu fånga upp synpunkter från allmänheten. Hjälp oss genom att svara på en enkät som du hittar på kommunens hemsida:

gallivare.se/medborgarlofte

20


Världskända bastun Solar Egg i Gällivare Efter en turné som sträckt sig ända till Paris är nu Riksbyggens äggformade bastu, Solar Egg, tillbaka i Malmfälten. Den 7 juni var det invigning och premiär för bastubad i Solar Egg, placerad på hembygdsområdet i Gällivare. Konstnärsduon Bigert & Bergström har skapat Solar Egg på uppdrag av Riksbyggen, en symbolisk skulptur som för tankarna till pånyttfödelse. Den äggformade bastun har, utan överdrift, blivit en jättesuccé och uppmärksammats i medier över hela världen och fått ett antal fina designutmärkelser. Ägget väger 3,5 ton och består av 69 plattor av guldfärgad rostfri spegelplåt och inuti döljer sig en hjärtformad kamin som kan värma upp till åtta gäster åt gången. Bastun står på Hembygdsområdet i Gällivare fram till den 27 juni och kan bokas av allmänheten. - Min mor kommer från Latnivaara så man kan säga att halva jag är härifrån. Det är en otroligt fin plats ägget är placerat på och det är roligt att mina släktingar är här idag, säger Mats Bigert, konstnär. - Riksbyggens Solar Egg är ju skapat med tanke på den pånyttfödelse som stadsomvandlingen ger i Kiruna och då måste jag säga att Solar Egg är mycket välkommen till Gällivare, för hos oss är ju samhällsomvandlingen mycket intensivare och mer påtaglig än i Kiruna. Lycka till med utställningen och försäljningen av Riksbyggens bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Midnattssolen, säger kommunalrådet Lars Alriksson.

och kök med fina tillvalsmöjligheter och utsikt över fjällvärlden. Hösten 2020 är det beräknat att vara klart för inflyttning. - Det känns jätteroligt att vi kan ha premiär för Solar Egg i samband med säljstarten för brf Midnattssolen i Gällivare. Riksbyggens långsiktiga

plan, att under tio år bygga 250 nya bostäder och skapa samhällsnytta i Malmfälten, tar nu ytterligare ett steg framåt efter att vi tidigare i år byggstartat i Kiruna, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen, Bostad Norr. För bokning: riksbyggen.se/solaregg

Nya bostäder på Repisvaara Bostadsrättsföreningen Midnattssolen är Riksbyggens första etapp av bostäder på Repisvaara i Gällivare. Här erbjuds ett natur- och fjällnära boende i 40 lägenheter om ett till fyra rum

Jakob Lind, VD Futurniture, konstnären Mats Bigert, Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen, kommunalrådet Lars Alriksson samt kommunchef Mats Pettersson.

21


Kommer snart! •

28/6-30/6 Saltoluokta musikfestival

29-30/6 Midnattssolsutställning, Malmbergets IP

29/6-1/7 Gällivare Sommarmarknad

29/6-1/7 Midnattsolsträffen. Kortege upp till Dundret.

30/6 Nilivaara hembygdsdag

3/7 Guidning Gällivare Gamla Kyrka - kl. 13.00

4/7 Skrövbrons sommarcafé, sång- och musikgruppen ELD

4/7 Trivselkväll - Gällivare hembygdsområde

5-7/7 Laponia Triathlon

7/7 Rallarmarschen, från Gällivare till Porjus

8/7 Skrövbrons sommarcafé - underhållning Börje Erixon & kören Power

14/7 Hembygdsdag i Nattavaara

14/7 Femkort Sammakko

21/7 Soutujärvinappet

21/7 Myrslåtter - Kainunjänkkä Soutujärvi

25/7 Skrövbrons sommarcafé - Underhållning med ”Hemsnickrat”

27/7 Pokerkväll Purnuvaara hembygdsgård’

28/7 Vettasdagen i Vettasjärvi

29/7 Purnuvaara hembygdsdag

22• 31/7 Trivselkväll - Skrövbron


VAR PJÄS I MEST SNÅR 829 FORNMYCKET DÅLIG LASERAV FINT ÖVER DECEM- MISERA- MINNE LJUSA TILL VAR-- DISC PÅ BER TRÄD VASSABLAST DAGS RA KARTA GENE GENERALDIREK DIREKTÖR

KVARTER FÖRGRÅTEN

POPULÄR

OHYRA BOSS FOLKGRUPP I ÖST

ALL

DRYCK BOLAGSFORM

OMRÅ- FOLKLIVSDE FORSK FORSKNINGEN

UT UTMÄRKT BETYG

STORK GENOMSKINLIG HÄTTA

VRET KONSER-VERAT

UTARMANDE KLASSAS BO THOR

OSJÄLV OSJÄLV-

EN TYP ISKISK AV FIL HETENS MATERIA-

RUND- NUMEFRÅGA RÄR

ANEK- LISTISK ANEKDOT FÖRR FÖRE VÄSTRA KYRKALLÉN

ERICSSON

DÅLIGT BETALT

MORALLÄRA MISS I MUSIKEN

BEVILJA

SÅRBAR PUNKT ANKOMST

LÄGE EFTERSÄGARE ABRAHAMSHUSTRU VÄSTLIGA

UPPFÖDNING

ÅSNEKOMPIS LIGATUR I NORGE

PÅ BIL O ODENSE EVA IVARS

JULFRUKT

NATRIUM

”JOXADE” MED ”TRASAN” RUM

ANTILOP

VÄLDIG FÅGEL

EVANGE EVANGELIEDEL RÖVARE

@I LONDON

SLÅ AV CIGARR EFTER IOGT

HJÄLPSÖKANDE KRONA

EGGANDE RIDTÄV RIDTÄVLINGEN I USA

GRÅDASKIGA

VÄDERSTRECK

SYRE

RACKARUNGAR

REKLAMARE

MUSIKLABEL

KRYDDA FRÅN BARK

ANTAGIT

TEA- ROQUEFORT TERKLARA NAMN AV KRAFTIGA TYGER

ÄR EJ OMGIFT ”PIPPI” NILSSON

SMÅ

OXUDDE OX XUDDE X UDDE 68-18

IDEOLOGI

STRESS

ÄMNESGRUPP LITEN KANADENSARE

MELLAN NAV OCH RING HAR BORG I STOCKHOLM

Gällivare kommun Informationsenheten Michael Renström 982 81 Gällivare E-post: post@gallivare.se

23


Sommaraktiviteter

Håll igång hela sommaren!

Biologiska mångfaldens dag i Abborrträsk Naturskyddsföreningen / Skogsgruppen i Gällivare arrangerade Biologiska Mångfaldens dag i Abborrträsk söndagen den 20 maj. Trots kalla vindar kom drygt 80 besökare, mestadels barnfamiljer som spikade fågelholkar, gick tipspromenad och fick information om svampar. Karin Fallén föreläste om ängar och betesmarker. Te kokat på naturens råvaror och Lemmelkaffe serverades vid den välbesökta grillelden. Biologiska mångfaldens dag kommer att bli ett återkommande arrangemang av Naturskyddsföreningen Gällivares Skogsgrupp.

Om Dundret Runt är en klassiker bland Gällivareborna vintertid så är Onsdagsloppet på väg att bli det sommartid. 6 juni gick startskottet för den populära håll-i-form-aktiviteten som körs för sjunde året i rad. Onsdagsloppet är en enkel motionsaktivitet varje onsdag hela sommaren mellan 6 juni och 22 augusti. Gå, lunka eller löp, alla väljer sin egen takt. Deltagarna väljer mellan 2,5 km och 6,5 km. med eller utan tidtagning. Anmälan till Onsdagsloppet sker på Vassaratorget från 18.00 varje onsdag, starten går 18.30. Håll utkik i Kometen där alla ”Sommaraktiviteter” som utomhusgympa m. m. kommer att annonseras.

Nästa nr av Kommunbladet kommer i oktober 2018

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till: post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare Kommunbladets redaktion

VIKTIGA NUMMER

Foto: Heinrich Janse van Rensburg/International powerlifting federation.

VM-Guld till Stina Stina Åkermalm från Gällivare tog guld i 47kg-klassen vid VM i styrkelyft i Calgary. Med resultatet 127,5 kg i knäböj, 75 kg i bänkpress och samt 160 kg i marklyft och totalt 362,5 kg kan Stina nut titulera sig Världsmästare. Stina som tävlar för Malmbergets AIF har sedan tidigare ett VM-Silver från fjolårets VM i Minsk.

Stort Grattis till VM-Guldet!

I nödsituation Vid en kris eller allvarlig händelse Sjukvårdsrådgivningen Ambulans i icke brådskande fall Räddningstjänst Sotningsväsendet Felanmälan (Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter) Risklinjen - om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning Socialjour, efter kontorstid Socialtjänsten, dagtid, akut Polisen Gällivare

Ring 112 113 13 Ring 1177 0920-22 02 75 0970-551 65 0980-100 11 818 213 020-93 00 00 818 212 818 000 114 14

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 2 2018  

Gällivare kommuns officiella tidning. REnew!

Gällivare kommunblad nr 2 2018  

Gällivare kommuns officiella tidning. REnew!

Advertisement