Att leva är mer än att bara bo - 2019

Page 1

Att bo i Gällivare

Att leva är mer än att bara bo

Vill du bo nära naturen, ha utsikt mot fjället, eller nära vatten, eller kanske i ett livligt centrum? Vi bygger nya Gällivare i centrum och levererar samtidigt livskvalitet.

– Vi satsar 2,5 miljarder kronor på din framtid

Till storstaden flyttar många för att de fått ett bra jobb. Till Gällivare flyttar den som vill leva just här. En plats där du får både tid och pengar över för dig och din familj. Här kan du förverkliga dig själv. Här styr du över livet och inte tvärtom.

Investera i Gällivare I Gällivare ska vi bygga 250 000 nya kvm under de kommande tio åren. Här finns många arbetstillfällen och möjligheten till höga inkomster. Vi bygger 3000 nya bostäder, utvecklar besöksnäringen och bygger ett nytt attraktivt centrum med en ny gymnasieskola, multiaktivitetshus och en ny is- och evenemangsarena med tillhörande aktivitetspark. Nya förskolor och skolor, äldreboende samt ny friidrottshall.

Gällivare kommun, 982 81 Gällivare www.gallivare.se | post@gallivare.se Telefon 0970-81 80 00


Nya Gällivare

Vi bygger 3000 nya bostäder.

4000 personer flyttar från Malmberget till Gällivare.

SJÖPARKEN Vi bygger för framtidens familjer med stort fokus på fritidsaktiviteter.

Ny is- och evenemangsarena och en aktivitetspark för alla.

Vi bygger för ett rikt näringsliv med plats för ny handel.

1000 NYA BOSTÄDER Vattennära bostadsområde.

Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och till Stockholm har vi dagliga flygförbindelser.

Vi bygger för ett rikt utbud av fritid och kultur. Det är nära till aktiviteter året runt. Och gillar du skidåkning har vi allt för dig.

MULTIAKTIVITETSHUSET Arena för bl.a. idrott, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek, musik och handel.

KUNSKAPSHUSET Vi placerar Sveriges modernaste gymnasieskola och vuxenutbildning i centrum.

Var med och bygg nya Gällivare under de kommande tio åren.

BOSTÄDER Fler människor och bostäder i centrum som förtätas.

1000 NYA BOSTÄDER Fjäll- och naturnära bostadsområde.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.