__MAIN_TEXT__

Page 1

! w ne

HÄLSNINGAR FRÅN DITT GÄLLIVARE

KOMMUNBLAD NUMMER 3, OKTOBER 2017

Kunskapen i centrum SID 16-17


Kommunchefen har ordet

Jeanette Wäppling/kommunstyrelsens vice ordf, Henrik Ölvebo/2:e vice ordf och Mats Pettersson sätter färg på samhällsomvandlingen i samband med byggstarten av Kunskapshuset.

Här händer det grejer I år verkar höstvindarna inte bara måla naturen i fantastiska höstfärger, det blåser även förändringsvindar i Gällivare. Det byggs, renoveras och flyttas för fullt, nästan överallt. Målet är att det vi lämnar efter oss ska göra Gällivare än mer attraktivt, samtidigt som själen i bygden ska leva kvar. Kryddat med nya inslag ska fler känna sig välkomna hit och trivas här hos oss. Det här numret av kommunbladet berör många områden som får oss som bor här att trivas. Själv har jag upplevt sommaren 2017 med triathlonglasögon. Först som del i det härliga gäng som arrangerade Laponia Triathlon här på hemmaplan. Sedan som deltagare i Kalmar Ironman, de enda triathlontävlingarna i fulldistans som arrangeras i landet. Värmen och det genuina engagemanget från deltagare, funktionärer och publik från när och fjärran förenar arrangemangen. Båda tävlingarna genomförs utifrån lokala förutsättningar och båda är riktigt bra, även om jag såklart tycker att Gällivare är lite vassare.

Inom den kommunala organisationen ställer pågående och planerade förändringar stora krav på vårt arbetssätt. Även vi genomgår en förändring för att bli mer anpassade till alla er som är beroende av oss i skolor, äldreomsorg, hemtjänst, för bygglov mm mm. Förändring sker sällan utan problem men med rätt metod och god kommunikation ska vi lyckas. Att alla berörda har möjlighet att vara delaktiga är lika självklart som viktigt. Målbilden är ett bra resultat för oss alla.

Om ni, som jag, är tveksam till hyllningen av storstaden och dess kultur som norm för hur livet ska vara, så rekommenderar jag till läsning av David Väyrynens debutbok. Tänkvärda beskrivningar av livet vi lever här. Jag avslutar där hans bok börjar: ”Välkommen till Lappland. Om du hade bott här hade du varit hemma nu.”

Mats Pettersson, kommunchef

2


! g n i r kryte

Medarbetarporträttet

Vi söker Sjuksköterskor Undersköterskor Bilpoolansvarig Lågstadielärare Vårdpersonal Förskollärare Fritidspedagog Va-Planerare Socionomer

Läs mer om tjänsterna på gallivare.se/Lediga jobb

krytering!

Hej! Vi söker kollegor

Alexander har en aktiv fritid och gillar att träna.

Ny chef på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen Sedan den första september är Alexander Kult chef på Gällivare kommuns miljö-, bygg- och räddningsförvaltning. Alexander Kult, 34 år, bor tillsammans med sin fru och två barn på fem och åtta år i ett hus i Gällivare. Han är utbildad byggnadsingenjör vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat på Gällivare kommun som byggnadsinspektör. De senaste fem åren har Alexander arbetat på LKAB med bland annat samhällsomvandlingen. - Ett av målen är att jag vill förbättra och utveckla medborgardialogen inom förvaltningens områden med effektiv och rättsäker myndighetsutövning, säger Alexander.

Inom förvaltningen finns tre huvudsakliga delar. Miljö har hand om tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt dricksvatten, smittskydd och till viss del renhållning och avfall. Bygg granskar ansökningar om bygglov för både ny-, tilloch ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Räddning arbetar för att rädda liv, miljö och egendom samt skapa trygghet för alla som vistas i kommunen. -Jag vill verka för att Gällivare fortsätter att vara en trygg kommun med en god livsmiljö samt att alla som vistas här ska känna trygghet och säkerhet i sin miljö, avslutar Alexander.

som vill vara med och utveckla framtidens hemtjänst! Det här är tjänsten för dig som har lätt att skapa förtroendefulla relationer, ser möjligheter före hinder och har förmågan att entusiasmera din omgivning.

Läs mer på gallivare.se/ ledigajobb

! g n i r e t y r k

Hej!

Jag heter Lars Dyrlind och checkar snart ut efter ett långt och inspirerande yrkesliv i kommunal verksamhet. Vi söker en Va-planerare för planering, samordning och utveckling inom Va-området. Det här är jobbet för dig som är engagerad, välorganiserad och förtroendeingivande.

Läs mer om tjänsten gallivare.se/ ledigajobb

3


Nr 3, 2017 Innehållsförteckning • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kommunchefen har ordet, sid 2 Medarbetarporträtt, sid 3 Rekrytering, sid 3 Vinterstudion till Gällivarepremiären, sid 4 Service- och teknik, sid 5 Att se skogen med alla träden, sid 6 Samhällsomvandlingen, sid 7-9 Guldtrappan, sid 10 Trollihopp, sid 11 Kommande arrangemang, sid 12 Träningsfesten, sid 13 Landsbygdsreportage, sid 14-15 Kunskapen i centrum , sid 16-17 Nominerade till publishingpriset, sid 18 På plats 21, sid 19 Fiberutbyggnaden, sid 20 Energize your Business, sid 21 David Väyrynen, sid 22-23 Medborgarfrågan, sid 23 Medborgarundersökningen, sid 24 Kryssvinnare, sid 24

Foto: Michael Renström/Imega promotion

Vinterstudion till Skidsäsongen startar rekordtidigt i år med vinterns första kraftmätning på Hellnerstadion redan 17-19 november. Tävlingen blir det officiella startskottet för OS-säsongen 201718 och fungerar som uttagningstävling för det svenska laget till världscuppremiären i finska Ruka. I startfältet finns, förutom hela den svenska eliten, även åkare av yppersta världsklass från ett flertal andra nationer som befinner sig i Gällivare, för att finslipa formen inför den stundande världscuppremiären, helgen efter Gällivarepremiären.

Tryckkortsruta Gällivare kommun, Tfn 0970-818 000 vx Postadress: Gällivare kommun, 982 81 Gällivare Besöksadress: Tingshusgatan 8-10 E-postadress: post@gallivare.se Hemsida: www.gellivare.se Ansvarig utgivare: Mats Pettersson Redaktör: Anders Åhl Grafisk form: Ulla Vikman Textproduktion: Mikaela Östebro, Anders Åhl, Emma Wallin, Bernt Wennström. Omslag: Vassaratorget i Gällivare Foto: Daniel Olausson där ej annat anges. Tryck: HS Copy & Media Service AB, Luleå

4

Tävlingarna direktsänds lördag och söndag i SVT och den populära Vinterstudion finns också på plats på Hellnerstadion – det är dukat för en riktig skidfest! Gällivare har unika förutsättningar att erbjuda tidig snö, vilket bland annat Internationella Skidförbundet (FIS) uppmärksammat och förlagt World Cup premiären i Gällivare sex gånger sedan 2004. Kombinationen av tidig snö, hårda, utslagsgivande banor och högkvalitativa arrangemang, har resulterat i att Gällivare och Bruksvallarna av Svenska Skidförbundet utsetts till arrangörer av den officiella svenska skidpremiären och världscuputtagningen. Tävlingarna ska varva mellan orterna och Gällivare kommer att stå som värd för den prestigefyllda premiären 2017, 2019 och 2021.


Upprustning av vägar & vatten

Service- och teknikförvaltningen

Just nu pågår omfattande arbeten runt om i Gällivare. Upprustningen omfattar renovering av vatten- och avloppsnät, ombyggnad av vägbanor och ny energisnål vägbelysning. Målbilden är ökad säkerhet och minskade kostnader. Syftet med upprustningen är att förbättra servicen till kommunens medborgare i form av: • • • •

Minskade störningar på vatten och avloppsnät Förbättrad dagvattenhantering – förbättrad miljö Förbättrad trafiksäkerhet Minskade driftkostnader (snöröjning, belysning)

Utformning enligt lagar och riktlinjer Som ett led i att förbättra miljön och minska kostnader blir i stort sett alla vägar som upprustas smalare, enligt nationella riktlinjer som kommuner har att följa. Hantering av dagvatten är också reglerad via Miljöbalken och EUs vattendirektiv. I Gällivare är en god dagvattenhantering dessutom extra viktig med tanke på närheten till naturreservat och Natura 2000-områden.

Ökad säkerhet Trottoarer får en utformning som ska styra fotgängare till trafiksäkra stråk, där hastighetssänkande åtgärder görs. Vägbanans bredd blir 5,5 m inne i bostadsområden och 6,0 m på genomfartsväg. Målet är att smalare vägar ska leda till lägre hastigheter och därmed öka skyddet för gångtrafikanter. På gator utan någon större genomfarttrafik tas trottoarer bort. Istället byggs separata gång- och cykel-vägar (GC) på ena sidan av viktiga huvudstråk som knyts ihop med andra GC-vägar. Det här ger barn en säkrare skolväg och knyter ihop samhället för de som inte kör bil. Dessutom förbättras tillgängligheten för funktionshindrade. Mot GC-vägar läggs också höga kantstenar för att motverka parkering av bilar. Allt detta underlättar snöröjning, inte minst av gång- och cykelvägar och minskar därmed kostnader.

Egen bil på egen mark Utrymmet att parkera fordon utmed vägar blir mindre i bostadsområden. Det kan innebära att fastighetsägare får anpassa egen tomtmark till parkeringsytor. Kommunens policy är att kommunal mark inte får användas för uppställning av bilar, husvagnar och släpvagnar. Vi ber kommunens medborgare om överseende med det besvär som uppstår under arbetet att skapa en modern, trivsam och säker miljö för framtiden! Projekten pågår fram till november 2018. Vid frågor om skador och annat, ring kommunens felanmälan 0970-818 213 som kopplar vidare till rätt person.

Spänger längs den östra änden av Nuolajärvi. Foto: Pia Sundvall

Promenadstråk runt Nuolajärvi I Nuolajärvi fortsätter arbetet med det promenadstråk som ska kopplas ihop till en slinga runt sjön. I den östra delen av friluftsområdet har nu spänger kommit på plats som kompletterar naturstigen och gör att man kan ta sig torrskodd över blötare partier. Arbetet med den stora rastplatsen i södra änden av sjön fortsätter och pågår så länge vädret tillåter. Välkomna!

5


Att se skogen med alla träden!

De kallar sig för ”Pantertanter”. En trio som under många år hängivet jobbat för naturens bästa på hemmaplan. Ett målmedvetet arbete som många i trakten känner till och uppskattar, men också något som uppmärksammats av forskare och naturintresserade i övriga landet. Det är tidig morgon i slutet av juli. I skogarna kring Djävulsklyftan utanför Koskullskulle råder febril aktivitet. Några detaljstuderar vegetationen med lupp, andra har närkontakt med skogens träd och granskar barkens struktur. Hela området, också kallat Rävdalen, kryllar av människor som fördjupar sig i områdets flora och fauna. Varför kan man undra?

6

Svaret är Maj Aspebo, Anita Feldenius och Vivi Eriksson – tre damer som vigt en stor del av sitt liv till att värna om skog och natur. En handlingskraftig och tuff trio som inte räds att gå i klinch med starka krafter som har andra intressen av skog. I arbetet att skapa opinion kring de naturvärden som finns i närområdet har man också väckt intresse i andra delar av landet. Detta resulterade i att en grupp på 60 forskare och naturintresserade besökte Rävdalen under en sommarvecka för att inventera området.

90 rödlistade arter Trion kallar det natursköna området kring Djävulsklyftan för ”den sista skogen i Koskullskulle”. Det kanske låter lite dramatiskt men Anita Feldenius menar att det är befogat, då områden med höga naturvärden blir allt färre till följd av skogsavverkningar. - Bara här i området har vi hittat ett 90-tal rödlistade och fridlysta fåglar, insekter och växter, berättar Anita och fortsätter; vår förhoppning är att skogsbolagen inte bara ser vårt känslomässiga engagemang utan verkligen tar till sig de väl underbyggda fakta vi presenterar. Och att man gör det innan man bestämmer var och när man tänker avverka. En skog bidrar till mycket här i världen, inte minst människans välbefinnande.

Till v:Två av deltagarna som inventerar Rävdalens flora och fauna under sommarens forskningsresa.


Aktuella byggprojekt

På G

I området kring Hedskolan pågår detaljplan för del av Överläraren och i samma område har nu detaljplanen för Vägmästaren vunnit laga kraft. Tillsammans inrymmer de ca 110 bostäder, samt en friidrottshall.

Vid nuvarande Granngården längs Norska vägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder. Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Planen är att parken färdigställs under 2017-2018. I år är tanken att anlägga en lekpark, skapa sittplatser, påbörja planteringar och även bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt bygglov under 2017. Detaljplanen pågår för Vassara 10 som ska möjliggöra uppförande av ca 60 lägenheter (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk har tagits fram.

Detaljplanen för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet har vunnit laga kraft. Planen rymmer ca 12-14 lägenheter. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av de projekt som pågår just nu.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras. Dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Detaljprojektering har påbörjats, byggentreprenör upphandlas under hösten 2017 och om- och tillbyggnation påbörjas efter årsskiftet. Planerad inflyttning i oktober 2018.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Föroreningar har påträffats inom fastigheten och tidplanen har därmed förskjutits.

TOP bygger även 74 nya lägenheter på Forsheden. Detta blir ett nytillskott av bostäder och är inte ersättningsbostäder.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs räkning. I samma område uppförs 40 lägenheter till TOP bostäder för LKABs räkning, varav 18 lägenheter blir ett nytillskott till bostadskön.

Trettio kulturhus från Malmberget har flyttats till Koskullskulle där de första beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för kommunens tomtkö och bygger infrastruktur där detaljprojektering förfrågningsunderlag pågår och upphandling markentreprenör är planerat till efter sommaren för anläggning under hösten 2017 av etapp 1. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Detaljplaner för ca 50 bostäder på Andra sidan har vunnit laga kraft.

Gällivare 3:13 – Andra sidan, 3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc. Detaljplanen antogs i mars 2017, men beslutet överklagades.

På Repisvaara är arbetet i full gång för ca 1000 bostäder i hela området. Gällivare kommun har påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1 och under 2018 släpps villatomterna för etapp 2.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad och byggnation planeras pågå under 20182019 samt inflyttning i mars 2020.

På Repisvaara planeras även för ny förskola med 5 avdelningar samt skola F-6. Förstudie ska påbörjas och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Nytt äldreboende på Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna.

7


Samhällsomvandlingen

Sjöparkens parkområde Entreprenaden för nya Sjöparken har påbörjats, ett projekt med målet att skapa ett attraktivt parkområde för samtliga kommuninvånare och besökare. Inledningsvis har den gamla lekplatsen avvecklats för att ge plats för en ny. Vidare har förberedande markarbete gjorts för den tänkta grillkåtan. Markåtgärder utförs för att öka avrinningen, skapa bättre dränering och förbättra tillgängligheten. Arbeten kommer att pågå i etapper under 2017 och 2018.

Världskänd arkitekt designar Gällivare Gällivare kommun har beslutat att anlita den namnkunnige arkitekten Michael Green för utformningen av den nya Multiaktivitetshuset som ska byggas i centrum. Green har formgivit många byggnader runt om i världen och har en förkärlek till trä, något han anser vara det miljömässigt rätta byggmaterialet som hör framtiden till. Sedan en tid tillbaka äger kommunen fastigheten Gojan, i folkmun kallat ”Tempohuset” och förfogar nu över alla fastigheter i området där det nya multiaktivitetshuset ska byggas. Den sista pusselbiten är därmed på plats och planeringsprocessen för den nya byggnaden är i full gång. - Omvandlingen i Gällivare är mycket spännande och när jag lyssnar på målen som kommunen har så börjar jag redan se hur helheten kan gestalta sig, säger Michael Green under ett besök i Gällivare och fortsätter; att samla sport, kultur och kommers på en plats där människor i olika åldrar kan mötas är visionärt och viktigt för stadens framtid. - Det känns jättebra med den satsningen vi gör genom att anlita en världskänd arkitekt som Michael Green. Han sätter trender och andra följer honom, det är precis rätt arkitekt att formge vårt multiaktivitetshus. Han vill bygga medborgarnas hus och att de ska få vara med i processen och därför känns det helt rätt att han får förtroendet att utforma det nya Gällivares viktigaste byggnad, säger kommunalrådet Lars Alriksson.

8

- Det är oerhört skönt och positivt att någon utifrån bekräftar att vi tänkt rätt. Det känns som att han är rätt person att skapa och förverkliga vår vision om en mötesplats för alla. Något som alla kommunmedborgare känner är deras, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling. - Det känns otroligt inspirerande att en av världens främsta arkitekter inom träbyggande vill ta sig an multiaktivitetshuset. Hans styrkor passar perfekt med våra hållbarhetsperspektiv. Det sociala genom sina idéer om mötesplatser, det ekonomiska med materialval och livscykelperspektiv. Och inte minst det ekologiska med träbyggande och hur vi binder CO2, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Henrik Ölvebo. Arbetet med en förstudie och detaljplan pågår och målet är invigning 2021/2022.


Klartecken för isarenan

Samhällsomvandlingen

Det står nu klart att is- och evenemangsarenan kan byggas i Sjöparken. Detta efter att mark- och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd och detaljplanen har vunnit laga kraft. Planerad byggstart är under februari/mars 2018 och då beräknas arenan vara färdigställd till sommaren 2019. - Det var ett skönt besked! Med isarenan säkras isverksamheten och jag ser fram emot många spännande matcher med stor publik, säger kommunalrådet Lars Alriksson. - Äntligen! Känns så kul att det nu kommer blir möjligt att komma igång med byggande av den nya isarenan. Det känns så roligt speciellt för barnen och ungdomarnas skull att de snart får möjlighet att träna och tävla i en ny arena, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Friidrottshall & fler bostäder Ännu en detaljplan har vunnit laga kraft i Gällivare kommun. Denna gång gäller det området Vägmästaren, vid Hedskolan i Gällivare. Det innebär att planen att bygga ca 90 bostäder och en friidrottshall rullar vidare till nästa fas. - Jag är speciellt glad över att den nya detaljplanen gör det möjligt att omvandla och förädla en industritomt till ett bostadsområde med attraktivt läge och en efterlängtad friidrottshall, säger kommunalrådet Lars Alriksson. Detaljplanen medger att det inom planområdet uppförs en friidrottshall på en markyta om ca 7 700 kvm (110x70 meter). På sikt ska den nya anläggningen ersätta Hedskolans befintliga gymnastiksal. Planen är vidare att låta uppföra flerbostadshus, från två upp till sex våningar, vilket innebär att det inom planområdet kan byggas ca 90 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. - Känns toppen att en till detaljplan för närmare 90 bostäder vunnit laga kraft. Att den dessutom ger utrymme för den efterlängtade friidrottshallen känns verkligen bra, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling och fortsätter; nu har alla våra barn och ungdomar som utövar friidrott något att se fram mot.

- Färdiga detaljplaner är viktiga komponenter för att driva igenom samhällsomvandlingen. Det skapar förutsättningar för både bostäder och verksamhetslokaler. Nu kör vi vidare med detaljprojekteringen av friidrottshallen och nya bostäder, avslutar Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

I nästa steg av projektet startar programarbetet, då bland annat förslag på utformning av bostadsområdet ser dagens ljus liksom hur den nya friidrottshallen ska gestalta sig.

Målet är att friidrottshallen står klar för invigning höstterminen 2019.

9


Lapplands Gymnasium

Hela gänget från alla fyra kommuner var nere i Stockholm den 23-24/5 och höll ett flertal seminarier under konferensen Framtidens Lärande.

Lapplands gymnasium kammade hem Guldtrappans hedersomnämnande Lapplands gymnasium, den gemensamma organisationen för Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner, har fått Guldtrappans hedersomnämnande för sitt pionjärarbete kring fjärrundervisning och projektet ”Nytt lärande”. Ämnesbloggar, webbkurser och egna datorer till alla elever ger såväl lärare som studerande fler digitala möjligheter att både sprida och få kunskap. Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse till skolhuvudmän som lyckats särskilt bra i sitt digitala utvecklingsarbete. Lapplands gymnasium nådde inte till topp fem men lyckades ändå som en av fyra tilldelas Guldtrappans hedersomnämnande. Bara det är stort. Vid konferensen Framtidens lärande i Stockholm i slutet av maj 2017 fick de tjugo lärare och skolledare som representerade skolorna i Lapplandskommunerna ta emot hedersomnämnandet av näringsoch innovationsminister Mikael Damberg – När det nu ’bara’ blev ett hedersomnämnande for vi hem med ambitionen att träna 10 000 timmar

10

till och åka tillbaka om två år och ta hem det här, säger Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef vid Lapplands gymnasium.

Mixar olika lärmiljöer

Digitalisering är en av den svenska skolans stora utmaningar men också stora möjlighet. Ända sedan 2010 har Lapplands gymnasium varit på hugget för att ligga i framkant inom den digitala skolutvecklingen. Inspirationsföreläsningar med bland annat framtidsforskare gav insikter om en framtida arbetsmarknad med helt nya och idag ännu okända yrken. Det fick Lapplands gymnasium att slå in på det digitala spåret. – Vi tog också intryck av Anders Norberg, forskare från Umeå universitet där de tillämpar ’blended learning’,alltså mixar fjärrteknik och distansundervisning med fysiska möten och vanlig klassrumsundervisning på universitetsnivå. Det ville vi ha på gymnasienivå, säger Per Wennebjörk. Idag är Lapplands Gymnasium mitt uppe i det 3-åriga Vinnova-projektet iDAG där de fyra gymnasieskolorna utgör testmiljö för fjärrundervisning. Projektet pågår till september 2018 och involverar såväl elever, lärare och fjärrhandledare som rektor. Med på tåget är också Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner.

ing Motivernasium har etten

ym eg lands g t ingår g. ”Lapp pdrag i vilke undervisnin rr up ing jä r t f k g h li e c t d ty rarbe elev o jä je n r a io v ör tt läran llt p dator f r ett natione ojektet ”Ny rcirklar r ä p lä r Styrko rvisning och lisering med pridare, a rs de it lä n ig , u s d r r p t o h fjä åbörja éer, worksh p rser oc t u e k k a webb iv t de” vil gogiska caf h k c a o r e r nda , int da t s n och pe loggar, lathu r, öppna nät stjä o b läsning ämnes om egen dat del, in ningar är e m s lp r e resurs tödjande hjä tående utma alises s tavlor, liotek. Kvar laget av digit s och bib dare genom ckla verksam e r ve b t u t e t d för at en.” ringen het

– iDAG-projektet ska utveckla den framtida fjärrundervisningen genom att testa olika modeller och utvärdera vad som funkar bra. Under höstterminen kommer ett femtontal lärare att vara involverade. Vi är ensamma i landet om det här tillsammans med Skolverkets försöksverksamhet för fjärrundervisning och därför är det mycket intressant, avslutar Per Wennebjörk.

FAKTA:

Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne med partners Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Liber AB, Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, itslearning AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga partners är representerade i juryn, vars beslut bygger på dokumentation och besök hos huvudmännen, värderade utifrån Guldtrappans sju kriterier.


Trollihopp – Troll i hopp. Med hopp om en bättre värld för alla där vi tar hand om vår gemensamma miljö på ett bättre sätt. Det blir mycket att bära på när rekvisita och fotoutrustning ska med i fjällvärlden. Hunden Sisu hjälper till.

Trollihopp – Det stora äventyret

I boken ”Trollihopp – Det stora äventyret” får ni följa med på Mokiis vandring genom den stora vildmarken i norr. Magnus Emlén är författare och upphovsman. Tillsammans med sin familj har han skapat en berättelse om små snälla troll med en stark koppling till naturen och allt levande på jorden. Magnus Emlén är en naturälskare med stort fotointresse. Idén till en naturbok för barn växte fram när han insåg att han själv skulle bli pappa och såg fram emot att ta med sina egna barn i skog och mark. - Jag fotade en tomte i skogen till ett julkort en gång med ett bra resultat, sen kom idén om att fota ett troll i naturen och på så sätt berätta historier till våra barn, säger Magnus. Trollen är gjord av lera, deras hår kommer från familjens hund, renhorn har använts till tänder och kroppen är gjord av träbitar med leder så figurerna kan positioneras. Trollens resa började sedan på Facebook och Instagram för att sedan landa i en bok.

- Våran son Adam har döpt trollen med sitt tidiga babyspråk, vilket blev Mokii och Yikoo, förklarar Magnus.

Uppföljare

Boken har nu översatts och kommer ut på engelska lagom till julhandeln. Men Magnus känner sig inte klar med den första boken som är på hela 90 sidor, det kommer en uppföljare. - Historien jag vill berätta ryms inte i en bok så det kommer mer. Jag vill också visa alla årstider och att det är så vackert här och genom boken kan jag också visa barnen det. Och det funkar, min son vill gärna åka ut och tälta precis som trollen gör i boken, avslutar Magnus. Boken finns i lokala butiker och går att beställa på trollihopp.se.

FAKTA Magnus Emlén, 35 år och hemvändare efter nästan tio år i Stockholm. Nu bor han i Gällivare med sin familj och hunden Sisu. Till vardags jobbar han på landstinget.

11


• 30/9 Hälsodag i Skaulo - Puoltikasvaara • 28/9-8/10 Kulturfestival - Gällivare - Nilivaara - Nattavaara - Hakkas - Ullatti - Moskojärvi - Skaulo

Kultu rf e

Kommer snart!

st

en l a iv

28/9-8 /10

• 4/11 Toppstugan öppnar • 12/11 Friluftsfrämjandets bytesmarknad • 2/12 Julmarknad på Kyrkbacken i Skaulo • 2/12 Julbord i Vettasjärvi • 2/12 Julförsäljning i hembygdsgården i Nilivaara • 9/12 Julmys i Nattavaara • 9/12 Hakkas julmarknad • 9/12 Julmarknad PRO Gällivare • 9/12-18/1 Konstutställning Anna Erlandsson, Gällivare museum • 10/12 Julbord i Nattavaara hembygdsgård • 13/12 Luciakonsert Gällivare kyrka

12

lm u J

der a n k r a

a

Tjautjas, K i u las

stivalen rfe ltu

Båthu sk

• Filmstudiun visar - 29/9 ”Sameblod” - 30/9 ”Jojk” - 30/9 ”Solens Son”


Träningsfesten Rörelseglädje och träningsinspiration Den 30 september är det dags för ett nytt träningsevent i Gällivare. Tolv olika träningspass på en dag, där du som deltagare kan välja att gå på totalt sex stycken. Här finns allt från Yoga till Hårdrocksfys. För den som inte vill gå på alla sex pass finns det annat att göra, som att shoppa i den pop-up butik som Peak Performance öppnar under dagen. I baren serveras smoothies och fika som ger bra energi så man orkar hela dagen. Enligt arrangören vill man sprida träningsglädje och inspiration.

- Vår målsättning är att folk ska komma och kunna pröva på något nytt för att få inspiration till fortsatt träning. Gällivare är bra på prestationsevenemang och tävlingar – här är det ren och skär träningsglädje och inga prestationskrav, säger Amanda Matti.

Dörrarna öppnar klockan 13.00 den 30 september. Efteråt arrangeras middag med underhållning och modevisning.

Träning ska vara roligt

För mer information besök Träningsfestens hemsida: traningsfesten.se Amanda Matti, 073-834 79 61, traningsfesten@gmail.com

Efter sommaren är det många som vill komma igång igen, men att hitta motivation och inspiration är inte alltid så lätt. Med Träningsfesten vill arrangörerna ge dig chansen att pröva på olika träningspass. Målet är att du ska ha roligt, få inspiration och motivation till din träning. Förhoppningen är att du ska gå från Träningsfesten med ett leende på läpparna, svetten droppandes från pannan och med en sprittande glädje i bröstet. - Biljettförsäljningen har gått riktigt bra! Men om vi har platser kvar så släpper vi biljetter vid dörren den 30 september, man kan betala med Swish. Vill man hålla koll på om det finns platser kvar kan man följa oss på Facebook, säger Amanda.

13


Landsbygderna

Far och dotter

ett envist och glädjefyllt samarbete Ovan: Aimo och Emma visar slakteriet som snart är färdigt att användas. Till vänster: Emma Wallin/Utvecklingsenheten och Aimos barnbarn Ylva klappar fåren. Foto: Utvecklingsenheten

De stora hornen och den lurviga pälsen utmärker flocken av nötkreatur som ligger och idisslar denna soliga augustidag. Kommunbladets redaktion är på besök i Kattån, den lilla byn i kommunens södra del som ramas in av skogsbeklädda berg och ån som flyter förbi.

Med känsla för djur och natur har Aimo Vikman byggt upp gården, som han nu delar med dottern Emma och familj. Här finns highland cattles, får, lamm, höns och hundar, alla med sina uppgifter att bidra till gården. I och med att antalet kor och kalvar ökat finns behov av mer betesmark. Ett av projekten på gården innebär restaurering av igenvuxen mark så att den återigen blir frodig ängsmark. Träd och sly har tagits ner för att ge utrymme för saftigt gräs, men ännu återstår stubbar och träd som väntar på att brytas ner. Emma har tillsammans med familjen bestämt sig för att flytta till Kattån och i början av sommaren inleddes lantbrukslivet. Emma har tidigare arbetat inom vård och omsorg och ser därför gårdens

14

potential att bli en mötesplats för människor. Här kan tex. barn med särskilda behov komma i kontakt med djuren och få nya upplevelser och erfarenheter. Förutom att leva på lantbruket ser hon även sociala mervärden av en levande gård med djur och natur. - Det känns kul och spännande att flytta till Kattån och starta upp en ny verksamhet, säger Emma. - Det är klart att det har tagit tid att acklimatisera sig, och familjen saknar stan ibland. Gården ligger ju långt från Gällivare så det blir mycket bilkörning, berättar Emma. Det är inte enbart de lurviga korna som utmärker sig på gården, Aimo är en skicklig entreprenör.

Hans sätt att återbruka och ta tillvara på material och kunskaper är speciellt. Att färdigställa slakteriet står högt på agendan just nu. Aimo har själv stått för utformningen och han återanvänder material från en gammal kylcontainer till delar av byggnaden. Aimo tilldelades kommunens miljöstipendium 2014 för gårdens inriktning med ekologisk nötköttsproduktion och sitt hållbarhetstänkande. I framtiden kanske vi får skåda en gårdsbutik, men detta är ännu drömmar och en viktig förutsättning är ju att slakteriet blir färdigställt. Kommunbladets redaktion får anledning att hälsa på i Kattån igen för att följa utvecklingen.


Landsbygderna

Service i samverkan utvecklar kommunen

Musklerna växer i Nattavaarabygden Efter att gymmet invigdes den 20 maj har antalet med träningsvärk ökat i Nattavaara, det är något som är säkert. Nattavaaraby SK hoppas på fler träningssugna besökare framöver och att gymmet ska bli en mötesplats för bygdens träningsintresserade. Under vinter och våren har flitens lampa lyst starkt i Nattavaara. Ett gammalt garage har med hjälp av spackel, målarpenslar och ett härligt gäng träningsentusiaster omvandlats till ett fräscht gym. Många timmars slit har resulterat i en träningslokal med blandade redskap, både fria vikter och maskiner. Och det finns drömmar om utökade aktiviteter i framtiden, kanske boxercise, spinning och cirkelträning.

Du som vill vara med och tävla, skicka ditt förslag senast den 22 oktober till nsk. nattavaara@gmail.com , eller som ett meddelande till Nattavaara gyms Facebook grupp. Glöm inte att ange ditt förslag, namn och telefonnummer. Kontaktuppgifterna kan även användas för frågor om gymkort eller visning av gymmet. Åldersgräns 16 år. Nattavaaraby SK hälsar varmt välkomna till gymmet!

Gällivare kommun har gått in med 100 000 kr till föreningen för att etablera gymmet. Detta är ett led i att skapa attraktiva bygder, samt att stödja de personer som har driv och engagemang att förändra och förnya.

- I Nattavaarabygden ska vi till en början kartlägga de behov som finns i bygden samt analysera de förutsättningar som finns för att etablera en servicepunkt, säger Emma Wallin. Katharina arbetar vanligtvis som egen företagare inom turism och brinner för landsbygden. Hon är driven och kommer att tillföra många nyttiga aspekter i det fortsatta arbetet. Under sommaren har en enkätundersökning genomförts i Soutojärvibygden. Detta för att synliggöra vilka behov av service som finns och vilka servicesslag som ska prioriteras. Ett första steg till att få en hållbar servicepunkt utifrån bygdens behov och utgångspunkter. En liknande undersökning kommer även att genomföras i Nattavaara under hösten. Att vara delprojektledare för sin bygd innebär en anställning på 400 timmar. Arbetet fokuserar på att skapa underlag/analysera servicebehov och förutsättningar samt att arbeta lokalt för att etablera en servicepunkt. Att vi är flera som arbetar med service på flera plan, bygde-, kommunal- och regional nivå, ökar möjligheterna till bättre service.

Gällivare kommun söker fler delprojektledare

- Nattavaaraby SK har från början visat stor viljekraft och noggrannhet, det har varit en stor glädje för oss på utvecklingsenheten att kunna bidra till gymmet, säger Emma Wallin.

Är du en driftig person som står med båda fötterna i bygden och gillar att samarbeta med andra? Då är du med stor sannolikhet den vi söker som framtida delprojektledare. Välkommen att kontakta Emma Wallin på kommunens utvecklingsenhet, tfn 0970-81 85 28 eller emma.wallin@gallivare.se .

Namntävling! Föreningen vill ha din hjälp att namnge gymmet och på samma gång har du möjlighet att vinna en Gymbag med prylar för en aktiv fritid till ett värde av 500 kr.

Nu är hösten här och vi kan glädjas åt att två bygder igång i projektet. I början på september startade arbetet i Nattavaara då Katharina Koch-Hartke anställdes som delprojektledare.

Fr v: Johanna Björk, Josefine Johansson och Eva-Karin Johansson Björk

15


Samhällsomvandlingen

16


Samhällsomvandlingen

Gällivare sätter kunskapen i centrum Nu är bygget av Gällivares nya skola i full gång. Den nya skolan, som fått namnet Kunskapshuset, ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Det blir en modern byggnad som skapar förutsättningar för modern pedagogik. Gällivare tar nu ännu ett steg mot visionen en arktisk småstad i världsklass. Kunskapshuset byggs då Välkommaskolan och Lapplands lärcentra i Malmberget ska avvecklas. - Nu händer det! Äntligen den första konkreta händelsen i centrum, grävskopor och lyftkranar kommer att synas. Vi sätter kunskapen i centrum vilket känns helt rätt. Det kommer att bli lite stök och bök i centrum de närmaste åren vilket vi hoppas medborgarna ha förståelse för, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling och fortsätter; detta blir en fantastiskt fin byggnad som kommer att fyllas av pedagogisk verksamhet. Skolan blir anpassad utifrån ny modern standard, en lärmiljö och arbetsplats av toppklass. Att vi dessutom får parkeringsytor under skolan är en bonus.

- Äntligen börja det hängivna arbetet, som vi i Framtid Gällivare lagt ner, ge konkreta resultat som exempelvis byggnationen av Kunskapshuset. Nu läggs den första byggstenen för vårt nya attraktiva centrum, säger kommunalrådet Lars Alriksson. - Känns riktigt bra att första stora pusselbiten i samhällsomvandlingen är på plats. Kunskapen återvänder till centrum som en viktig del i nya Gällivare. Kunskapshuset kommer också genom sina kommersiella ytor förstärka handelsgatan mot Norrskensgallerian. Nu fortsätter vi bygget en arktisk småstad i världsklass och blickar vidare mot Multiaktivitetshuset, säger kommunstyrelsens andre vice ordf. Henrik Ölvebo. Kunskapshuset och kvarteret kommer ha flera funktioner för ett aktivt centrum. Entrétorget mellan Kunskapshuset och Centralskolan skapar goda förutsättningar för olika typer av mötesplatser, aktiviteter och evenemang tack vare sin närhet till torget och Storgatan. Gällivares befintliga handelsstråk förstärks längs med Storgatan, med lokaler för extern handel. Högst upp i huset kommer det finnas en del som även går att använda för annat än skolverksamhet, till exempel konferenser. Byggnaden får även ett parkeringsgarage under jord med nedfart från Postgatan som ersätter nuvarande parkeringsplatser. Den nya gymnasie- och vuxenskolan beräknas vara klar för inflyttning hösten 2019.

17


Visit Gellivare Lapland

Fotograf/Källa: Bildkollage Swedish Lapland Visitors Board

Vill du bläddra i tidningen, följ länken på webben: https://issuu.com/swedishlapland/docs/swedishlapland_ sommar_2016_sv

Finalister i Publishingpriset Både The Arctic Lifestyle Magazine och webbplatsen Swedishlapland.com har kvalificerat sig till final i årets upplaga av den nationella kommunikationstävlingen Publishingpriset. ”The Arctic Lifestyle Magazine” är ett fristående magasin, producerat och utgivet av Swedish Lapland Visitors Board – det enda inhouseproducerade magasinet som nominerats i sin kategori.

18

Utdelning av Publishingpriset 2017

Årets vinnare offentliggörs måndag 23 oktober på anrika Berns och Chinateatern vid Berzelii Park i Stockholm. Då avslöjas vilka av finalisterna som vinner sin kategori och något av de tre Grand Prix, som i år delas ut för bästa film, bästa print och bästa webb.


©sapminature

En plats bland 21 i världen I somras publicerade National Geographic en artikel på sin webbsida som har miljontals besökare över hela världen. Texten handlade om en plats i Gällivare - Sápmi Nature Camp som drivs av Lennart Pittja, en man som över 20 år arbetat med samisk besöksnäring. National Geographic listade 21 olika platser i världen som kan erbjuda sina besökare en naturnära och högkvalitativ upplevelse. Hållbara och spektakulära anläggningar som i samklang med det lokala samhället finns i orörd och vild natur. En av platserna som tidningen valde ut var Sápmi Nature Camp, en plats där samerna delar med sig av kunskap om det samiska livet och naturen i nordligaste Sverige. Kommunbladet frågar turistentreprenören och medlemmen i samebyn Unna tjerusj, Lennart Pittja, hur det känns att få denna uppmärksamhet. - Det är ju naturligtvis fantastiskt att bli uppmärksammad på det här sättet och en fin PR för ett litet företag i Gällivare, säger Lennart och fortsätter; det har inneburit ett ökat intresse, bland annat från researrangörer och media. Förhoppningsvis blir det fler bokningar i vinter tack vare detta.

Under förra säsongen var campen placerad i Abborrträsk nära Gällivare och nu arbetar Lennart med en ny plats, som ska erbjuda både service och vacker natur utan att störa renskötseln i området. - Sápmi Nature Camp går att flytta och precis som renen, som söker sig till nya betesmarker kan campen flytta efter säsonger och årstider, avslutar Lennart Pittja, Sápmi Nature.

FAKTA National Geographic speglar natur och miljö ur ett globalt perspektiv. Som tidskrift grundades NG 1888 och har kommit att bli en av världens mest kända publikationer, särskilt för sin fotojournalistik. Tidningen utges i 28 länder på 25 språk och finns sedan 2000 som svensk utgåva. Antalet besökare på webb och sociala medier räknas i dag i 10-tals miljoner.

19


! !

!

! !

Kartorna nedan visar hur arbetet fortlöper och planeras. Fortlöpande information kommer i Kommunbladet och på hemsidan www.gallivare.se/Naringslivet/Bredband !

!

!

!

Fiberutbyggnadsprojektet

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bredbandsutbyggnaden pågår för fullt! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

4

3

5

6

3

!

1

2

4

3

gat an

!

2

3

1

2

5

gat an 7

gat an 6

7

8

5

19

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

18

20

24

tan

sga

26

Grän

28

Li lla

!

!

an

12

13

at

17

Eri ksg

15

15

16

14

Drott

7

9

rs-

10

14

ning

-

Göt-

11

12 10

13

15

14

13

16

15

17

22

n

väge

23

18 20 22

an ggat Herti

12

18

21

23

24

an

! !

! ! !

1

4

!

! 1

10

26 24

5

6

3

13

8

28 32 6

2

34

22

22 13

4

24

32

22 9 20 18

7 16 14 12

16 14 12 10

8

29

16

en

27

väg

tall

Me

en

25

2

7

Met all väg

7

8

9

12

5

gat an

uss

en 6

väg

ra B

skin Ma

10

!

! !

3

18

26 28

3 1

16

14 12

10 55

6

5

Ri pbärs-

1

15

!

57

8

9 7

vägen

4

!

9

12

17

28

20

22

24

26

11

Sil ver 1

14

6

ri ng

en

12

4

n

9 7

26

18

n

2

vä ge

! !

! ! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

! !

! !

! ! !

!

På Söderbergskullar (och Kvannevägen) har Telia/Skanova redan fiber, så där måste fastighetsägarna vända sig till dem för en anslutning.

16

14

10

5

5 g E4

2

16

12

4

väg en

8

14

2

4

Kop par

1

ri nge n

13

16

6

Bly-

3

6

3

7

10

ar -

avaa ra

21

26

6

9

pp

24

12

3

Ko

1

ri nge

18

20

22

24

8

3

Na tt

Re pisjän kkä

15

1

3

Guld-3

22

8

6

4

2

väg en

7 20

n ge

8

11

1

2

10

5

23

19

24

13

4

25

14

5

1

10

8 6

4

51

10

12

11

Lingonvä gen 7 5

1

2

16

n llé ka 14

K yr 12

Ö:a 10

5

53

2

ll én ka K yr

V:a

7

3

3

4

1

He

3

2

ta n

11

14

ga 12

5

8

17 12 15 10

17

16 15

ta n ga

13

10

10

7

3

3

st-

36

2

10

7 5

1

6

8

6

5

5 3

1

2

en sv rg

5

be

16

lle

15

ta n ga 12 11

8

34

! !!

13

11

5

3

1

7 9 Blåbä rsvägen

4

2

1

19 17

15

Hj ortronvä gen7

7 Åkersbärs vägen

6

5

21 12

!

3

1

2 7

21

!

19 17

13

11

9

4

3

Vinbärs-

25

21

18

23

16

19

17

15

3

n

10

4

rm He 2

13

11

n ge vä

13

!

Väg E4 5 n Malm bergslede

15

25

22

29

20

23

He rm elins-

23

22

18

16 15

14 12

11

8

10

9B

n 9A

8

vä ge

7

6

elin 5 s-

vägen

31

27

24

28

vägen

29

26

30

vägen

29

2 6 26

27

24

25

Engel marks-

20

21

33

31

28 7

3

!

21 22

20

41 39 35 37 31 33 27 29

25

28

23

vägen

21

26

24

19

14

17

22 15

20 18

13

14

iu s-11 12

es 9 t ad La

10

13

11

8

ge

vä 9

7

6

lm 5 ar ks 4

1

ge

!

24

43

10

8 6

2 12

11

vägen

9

10 7

11

en t ig lk as Po

26

12 1

Ha mbosti gen

23

24

61

22

57 59

20 18 11

16

51 53 49

vägen

9

27

14

25

13

11

s-

3

No rrhed

2

1

4

3

55

40

s-

42

ed

44

rrh

23

4

En

4

31

10

en

väg

29

8

en

rell

Fo

3

ngv 5

25 23

24 26

28 30 34 18

1

-

10

14

Vasa

an

ggat Herti

14 15

16 17

n

20

17

19

gat an

21

22

19

Skol 20 gata

22 23

24

-

10

26 30

27

cken

gat an

dsba

13 33

18

15

Vasa

16

31

9

38

15

Sme

28

10 21

30

6

7A 23

8 7B

32

25 29

12

27

9

10 Idrottsgatan

Gällivarevägen

34

10

14

8

7

7

8

6

! !

28

Hert i ggat

1

1

2

3

3

4 5

6

5

Gruvgatan

Ängsgat an

Backe 1 2 3

Mysinge-

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

5

! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

22

46

8

20

!

11

4

!

8

!

31

16

ri n

!

2

6

!

!

9

!

33

MAG NET IT EN

18

Zin k-

22

Forsvallen

!

!

rb e

12

!

!

23

45 47

!

14

35

27

!

!

1

8

!

7

15

49 47

14

45

2

37

71

!

20

7

! !

19

n vä ge29

!

5

34

älv

Va ss

ar a

67

28

4

39

Wa ssarahem

69

!

!

S öde

1

!

65

!

!

No

4

2

!

!

!

ta n

2

!

!

!

4

15

!

! !

15

5

äg

!

63 26

!

!

12

16

!

!

!

10

!

61

t it -

6

41

20

!

11

50

!

8

10

!

!

ata n

2

!

!

2

!

18

Tango -

!

5

48

!

!

1

!

9

13

!

!

ll s-

32

!

!

9

30

!

!

!

20

13

!

3

!

!

6

!

!

rd va

52

!

4

17

!

1

48

!

No

50 A

!

2

54

!

!

5

!

3

36

!

10

15

!

!

!

!

!

8

jär viv

!

5

ola

!

6

Nu

!

ga

äg en

!

9

st igen

!

7

11

!

4

9

!

1

18

!

2

3

!

16

1

!

ta n

!

!

7

!

!

6

!

!

Parkg atan

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

22

24

!

!

!

14

!

59

Ma gne

HEM AT IT EN

!

!

!

!

!

18

!

29

!

!

!

57

18

!

!

fibrerade områden, där de flesta fastigheterna redan har en fiberanslutning. I centrum kommer vi inte att göra några Söderbergskullar större insatser, men kommer att se över hur vi kan ansluta 24:4 kvarvarande fastigheter. 2

14:2 0 14

Älvgården

Lasaret t

KROM IT EN

55

16

!

!

28

!

!

10

!

!

!

25

!

!

8

16

!

53

!

!

27

!

2

! !

Gällivare

Söderbergskullar och centrum räknas som redan

$ Vård cent ral

!

19

16

!

!

26

!

Po

!

5

22:24 3

!

gata n

Tandvårdshus 66

n

14

16

!

41

74:4 1

!

1

Vår d- oc h o m sor gs bo en de

64

46

36

!

s-

44

48

34 38

!

6

40

32

30

!

ning

42

74:11 Forsheden St rand vil lan Forsgl äntan

65

74:12

43

41

!

re

39

!

3

37

!

22:24 8

!

4

!

!

1

!

Begravningsplat s

3

2

!

!

35

Da gcent er

!

17

17

6

33

!

12

gatan

15

14

!

!

!

31

13

14

15

51

!

8

3

66

!

12

12

13

Ågat an

gata n

11

!

18

!

42

!

STR UT SEN

34

!

9

!

31

32

!

vist -

!

!

29

!

10

11

10

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

13

29

30

60

!

!

9

27

28

61

!

!

12

25

26

20

tsga t an

43

!

10

23

24

!

9

!

!

VÅRLÖ KEN

18

20

!

11

21

22

!

8

!

!

SNÖDRO PPEN

!

7

!

!

24

!

10

22

!

5

20

4

6

8

Kvarn forsen

!

!

!

!

Fjällnäs påbörjas 2018

!

3

!

!

!

3

19

vägen

58

!

!

51 6

!

!

LÄKAREN

5

51 8

!

!

!

!

!

88

!

!

s-

!

!

rg

!

!

6

!

!

be

!

!

ms-

!

14:27

!

4

!

!

!

3

!

!

st rö

!

!

r H ög

18

Fors-

2

16

11

1

1

14

9

2

Pe

!

49

1

Käll gata

8

9

2

!

7

4

13

9

8

4

!

47

42

!

!

eg

!

!

!

m

!

45

!

!

Sa

!

3

!

!

7

!

PRÄST KRAGEN 4

41

40

!

!

14

!

!

!

!

!

!

!

!

gq

!

!

5

!

!

er

!

!

fB

!

!

Olo

!

!

39 B

!

6

!

!

!

!

!

!

9

Silfwerbrandshöjden påbörjas 2018

!

1

!

!

2

Mal m

!

5

Älvens Förskol a

12

51 7

nd

4

2

!

!

! ! ! !

!

re ga

!

!

!

12

! !

Apot ek

Ca mp .pl.

p la La

!

n

27

59

57

Lasa ret

!

Ca mpingp lats

re va

!

17

20

Sju khus

Fo tb.pl.

na

Ra stp lats

828

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

10

!

m pa

!

Pu

!

!

7

!

!

8B

!

!

5

Väg

DALD OCKAN 15

6

7

7

ä g en

Idrott splat s

28

26

iru

lli Gä

Nu o l aj ä rv i

!

12

11

6

!

c ks v

t.

!

3

4

5

-

45

!

r n ba

8 6

Nu ola järvi Nju ollajávrre

!

1

2

Myrvi ks-

9

3

5

19

t. K

5

SKOT ERN

Skola

No madskolan

13

12

10

SKIDAN

!

8A

!

!

7

!

!

6

11

8

3 4

!

3

6

SKOT ERN

2

!

1

4

15

18

SKOT ERN

!

ge

4

9

Tistelvägen

5 E4 A

SKOT ERN

16

14

12

ACKJAN

!

8

1

4

Sjöt orgs

Åga t an

22

Kva

10

25

26

!

LASARET T ET

7

1

2B

3

23

43

20

! !

5

2

!

13

Luleåvägen

16

5 3

2A

2

GRI PEN

21

18

Kvarnbacke n

!

!

7

!

10

18

2

54

41

He mb .gå rd

"

!

7

!

8

7

5

SKIDAN

SLÄDEN

STO RM HATT EN

BLÅKL INT EN

25

14

55

!

Bryg geri väg en 9

!

23

12

!

11

!

ds 21

!

10

!

an

10

br

11 16

10

GRÅSPARVEN

19 17

gata n

9

SKOT ERN

å

!

39

23

14

n

u le

SLÄDEN

21 24

ge

7

8

SKIDAN

19

22

9

t. L

!

4

20

SKIDAN

rvivä gen

38

BLÅKL OCKAN

10

3

atan

17

vägen

18

16

SKOT ERN

13

15 16

SKIDAN

Klöverv ägen

!

8

6

7 8

er

sg

13 14

5

fw Sil 5

God

!

8

Skogsnäva-

24

SKOT ERN

Skv att5 7 ramväg 6 en

4

17

!

iu srt el 6

8

14

53

gata n

Vassara-

3

1

15

13

3

2

18

10

!

!

39 A

Skogsvägen

12

!

!

15

!

!

12

SKIDAN

1 E4 5

1

20

18

16

4

7

66

1

GAM EN

11

9

!

12

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

13

!

!

!

!

!

n

!

!

!

!

!

!

!

11

15

14

20

12

!

ge

!

!

!

!

1

!

18

!

!

13

!

16

!

!

11

!

!

!

!

9

!

!

14

!

!

7

!

4

!

7

!

!

12

!

!

!

Jordbruk arv ägen

!

!

5

!

!

-

!

!

!

7

!

!

Hä rk

!

!

5

!

!

!

9

6

37 34

9

12

SOT HÖ NAN

19

GÖ KEN

He mbygdsområde

!

!

4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Cu

14

64

6

62

36

34

!

!

!

Forsvallen färdigställs 2017 Vä g

82

2

24:44

!

!

!

!

!

t.

!

N

!

ra

!

aa

!

av a tt

20

5:14 12:7 8 44

!

!

3

59

e n62

27

60

57

äg

4

8

Gällivare

gen

.0

!

!

n

32

2

25

2

63

!

!

35

12

22

SKIDAN

11

10

10

SKOT ERN

BILEN 19

10

!

36

Vå rdcentral

Vassaraparken

!

!

ge n

!

!

!

!

11

26

!

!

25

!

!

32

!

! !

5

!!

!

!

!

!

!

4

!

!

!

3

!

!

2

! !

!

1

55

11

! !

!

1

ov llm 56 58 Va52 54

32

23

9

! !

!

6

!

!

!

!

!

!

!

!

3

30

SAMAR IT EN

37

35

32

E

!

!

!

!

s

2

en

28

Sil fwerbrandsparke n

SOL ROSEN

17

!

34

!

24

23

4

33

35 rands väge

!

!

22

9

-

SLÄDEN

4

2

7

2

4

31

Sil fwerb

26

47

33

30

!

20

19

! !

!

!

!

!

-

!

!

!

!

29

!

!

!

!

!

34 36

!

!

!

Villa

38 40

lje-

!

13

18

!

!

4

30

2 2

14

25

!

!

23

!

!

!

Be to n gv ä g e n

!

!

38

14

!

!

2

!

!

!

!

!

!

!

27

2

! !

!

32

38

! !

!

13

1

Spa

!

12

!

!

8

!

!

6

!

!

!

11

6

20

!

!

!

12

16

! !

5

15

!

!

!

36

!

!

!

11

!

!

!

!

! 14

!

!

!

Majo !

!

13

!

!

17

!

!

9

!

!

25

!

27

27

!

17

29

!

!

21

!

!

19

!

!

!

5

!

!

an

!

!

21

!

!

at

!

!

22

!

!

6

!

en

11

!

rväg

Eri 4 ksg

!

7

25

!

180

!

!

13

!

!

!

1

!

!

3

!

!

!

Väg

!

!

8

!

14

!

!

15

4

6

!

!

!

äg

11

12

!

!

5

!

!

14

!

!

Vinte

6

8

!

20

4

!

! 14

6

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 12

8

!

!

!

!

!

!

!

!

! 20

34

!

!

!

10

15

!

!

!

!

!

d

8

!

!

Fisk 11 are-

4

!

!

9

13

!

!

1

16

!

!

grän

!

!

!

8

!

!

!

!

!

2

!

!

15

!

44

!

2

!

42

!

4

!

40

!

18

!

2

!

!

!

!

Öri

1

!

!

!

!

30

!

17

!

!

!

!

3

!

26

!

11

!

26

!

9

!

10

!

16

!

!

!

2

!

!

!

!

28

!

!

!

13

!

!

!

!

13

! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

2

!

!

!

4

!

!

!

6

!

!

!

!

19

!

!

!

12

!

!

!

10

!

!

12

!

14

!

16

!

!

!

12

!

9

!

Söd

!

!

40

!

!

8

!

8

!

6

!

1

!

!

Betongv ägen

!

18

!

17

!

16

!

19

!

30

!

36

!

!

38

!

16

!

40

!

!

9

!

!

24

!

!

25

!

!

21

!

!

19

!

!

16

!

!

Re nvägen

!

!

1

!

!

!

!

12

!

!

!

!

14

!

!

11

!

!

!

16

!

!

17

!

!

6

!

!

23

!

!

11

!

!

!

!

!

!

32

!

!

!

!

!

!

34

!

!

25

!

!

11

!

!

22

!

!

20

!

!

9

!

!

n

!

!

!

18

!

!

!

!

!

ge

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

16

!

!

16

!

15

!

18

!

!

!

7

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

3

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

23

!

6

!

4

!

21

!

! ! ! ! !

! !

!

!

5

!

19

!

17

!

15

!

!

!

!

!

3

!

!

!

!

!

24

!

11

!

!

!

!

!

!

!

4

!

6

!

5

!

!

6

53

41

!

!

8

30

39

!

14

!

16

!

7

!

18

!

9

!

20

!

11

!

15

!

22

!

!

51

25

!

!

en

2

!

!

49

ti gen

!

!

26

47

Fjäll rosväg 28

4

! !

!

!

!

45

24

Fäb ods

!

!

!

5

43

Kyrkst

!

37

15

18

21

!

5:14 5:14 5 4 5:14 5:14 11 3

29

24

EPIDEM ISJU KHUSET

FL AM ING ON

19 B

3

!

!

!

Ha llonväg

41

22

84

46

ugu -

!

38

d

36

Du ndre t

27

22

BLÅSIPPAN

VIOL EN

51

31

29

!

33

!

RÄ CK 17 ET

kolev ägen No mads12 14 16

SMÖ RBL OM M AN

25

20

56

!

32

5

Timo tejvägen

SLÄDEN

SLÄDEN

Nu olajä

7

39

16

gata n

7

!

!

!

20

82

48

19 A

6

!

!

! 9

37

80

23

21

!

44

39

14 16

S:1 3

PULKAN

43

31 40

32

30

28

26

24

17

6

!

!

! 11

18

35

GUL LVIVAN

41

14

16 A

!

5

30

22

20

33

16

8

!

!

!

14

10

!

!

!

12

5

!

!

!

!

78

17

13 15

14

!

4

45

18

15

13

11

16

FJ ÄLL SIPPAN

49

12

11

!

82:11

Fjäll näs

Fjäll näsgrän 17

64:1 3

2:26 2

!

15

12 B

9

!

6

3

13

S:77

2:25 5

!

!

!

10

12 A

!

!

2

15

14

14

SLÄDEN

!

!

8

13

St röm-

10

gata n

!

!

5:20

9 12

6

11

7

!

82:15 1

Fjällnäs

1 7

!

8

44

!

17

82:1 3 1

!

Silfwerbrandshöjden

39

5

19

82:2 2

5

10

Kvan nevä

13

BILEN

8

äg en

!

38

PULKAN

6

EJDERN

!

82:1 5 2

10

(

9

3

17

!

12

10

8

19

LIL JAN

16 B

!

12:74 24

5

8

6

!

36

15

14

!

!

7

en

!

34

12

13

!

!

82:2 1

Apelq vi st vägen

17

32

gata n

!

!

3

76

KÖRAR EN

FASANEN

DRIL LSNÄPPAN

!

7 8

11

!

!

19

2:9 2

DRIL LSNÄPPAN

!

väg Odlings 4

5

10

!

!

!

1

6

18

!

EJDERN

DANSAREN

DOPPI NGEN

20

Slakt eri

väg en

9

8

4

8

3

Söd erås

7

!

4

!

!

11

7

lle ka

SPARK EN

rro sv

!

PULKAN 17

PULKAN

30

6

1

2

6

15

!

!

Rö 6

Ra lla 1

! !

42 19

!

9

5

!

TJ UREN 44

!

!

7

SPARK EN 4

Rallarrosen

21

31

44

28

22

DOPPI NGEN

BRUSHAN EN

n

72

Kvarnbacken

an

3

7

46

!

!

!

Apelqvistheden !

!

!

10

!

!

7

!

!

1

2 3

!

5

KAT T FO T EN

29

70

74

Brandstat ion

21

19

DUVAN

5

16

4:21 Gällivare1

3

at Bon deg

6

KÄLKEN

4

!

28

3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

8

5

Förskol a

!

VARG EN

21

26

52

40

27

20

!

2

An d ra Si dan väge

68

FAL KEN

17

!

5:3 1

1

Garvare-

1

13

!

3:22 1

Gällivare

66

!

5

JÄGMÄST AREN

BYÅLDER MAN NEN

DANSAREN

gata n

!

82:1 1

19

väge n

24

Ish ockeyb .

gata n

!

4:21 2

38

KRON OJÄGAR EN

37

Da hls-

14

!

!

36

!

!

6

HUND EN

Byparken

5

13

!

!

15

Karhakkaområdet !

50

PULKAN

17

34

TU MM AREN

4

11

n

!

!

3

11

12

gata n

12

17

!

!

15

32

42

34

32

16

14

18

15

vä ge

!

!

13

30

!

4

!

23

31

14

17

PRICKAR EN

DOM HER REN

9

10

10

!

!

38

25

33

BOF INKEN

BERGU VEN

!

!

17

22

29

30

13

12

!

!

40

erg a-

29

Hela Karhakka färdigställs 2017 11

16

16

!

!

!

27

HÄRADSDOM AREN

27

1

8

13

13

14

27

2

25

36 B

1

7

Kvar n-

14

gata n

ANKAN

DIAKO NEN !

!

!

!

!

!

15

38

2

6

11

8

gatan

6

22

it um

!

!

!

12

11

FL OT TA REN

23

28

26

10

12

9

5

Ka

!

!

gata n

12

10

8

ORG ANIST EN !

-

9

!

!

!

10

3

!

Älvg

1

!

11

9

-

4

!

23

43

25

27

5

7B

!

gatan20

1

!

7

5

No mad 6

3 2

42

He deb

29

LANT BRU KAREN

35

!

3

at an

21

39

ta n10

4

4

8

7A

r-

18

!

11

KYRKOH ERDEN

!

7

13

-

!

ole 13

KYRKOH ERDEN

19

ga

2

3

5B

Bor gar

16

!

14

17

ugu Kyrkst 8

11

15

!

KLO CKAREN

10

SKOG VAKT AREN

21

ts-

24

9 7

5

ALBATR OSSEN

Hedeberga

AGRO NO MEN

44

DRÄNG EN 11

Sjö pa rke n

HÖKEN

2

6

ans -

8

!

7

3

n

5

en9

NÄM NDEM ANNEN

ADVOKAT EN

26 28 30 32 34 36

Dagcent er

ta re6

BECKASINEN

Köh le

5A

4

14

ta n

1

ta

46

7

av äg

TO RPAREN

8 5

äs ktm 4

Tingsrätt

5

2

Län sm

13

ga

!

4 6

ga

!

!

!

12

19

6

4

2

rg

11

7

GL ADAN

3

12

!

10

sk pp15

La

16

20

(

3

1

be

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

67

25

ha

1

11

ANDEN

5

de

!

31

26

Sc

1

an

8

!

PAST OR N

9

BISKOPEN

Lapphärberget

!

6

2

n

at

Vändpunkt en

!

!

45

23

18

a rg

3

!

!

!

SJÖJ UNG FR UN

26

n ta g a 10

21

-

Lasa ret

Poli s

år ! ! Ell!jussp !

!

!

!

Gällivare

!

!

20

19

20 22 24 26 28

13

21

!

Ju n kka tj ä rn a rn a

24

1

a ta

rg Bo

9

6

!

5

6

stri

!

g E4

je

ALKAN

ta n

11

8

12

Prästgård

!

11

23

!

!

Apelqvisthedenheden påbörjad 2017

PULKAN

5

4

9

ed

NÄKT ERGAL EN

18

16

2

15

82

Andra Sidan Vattenfall

2:8 3

7

In du

!

3:18

9

FL ÖJ TEN

12

!

15

17

9

8

2

rg

4

5 4

!

!

3

7

8 10 12 14 16 18

24

16

jt sli 1 ng an4

!

16

15

7

Vallm ovägen

16 18 20 22

Flö

n

7

22

1

ga

13

s t-

E4

GRÖ NSISKAN

15

14

5

7

9 A

11

Prä

g Vä !

!

! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! !

!

! !

! !

2

/

t an

11

1

lvä So 5

9

31

3

2

! !

13

Andra Sidan 11

2:31

db He2

VAHT JE R

3:22 2

15

3:13 8

13

He

Jun kkatjärna rna

12

10

ARKIT EKT EN

BAGAREN

/

Lappkyrkan

2

6

7

14

24

3

Ky rka

ga er gs 4

g

9

17

!

17

3:25

64:10

ÅKLAG AREN

GRÅT RU TEN

1 19

12

11

Gullrisv ägen

STÄM PL AREN

27

1

8

Badhus

GO JAN

17

29

!

8

HUG GAREN

19

21

1

!

21

3:15

9

Nedre Heden

11

Sm

Gröna skolan

1

25

Fjäll rosväge13 n 6

5

5

12

RÄT TAREN

GAM LA SKO LAN

DOM AREN

!

!

3:30

n

Vassarat org

Museum

18

Sjöpa rkskolan

3

11

20

3

Gällivare

10

!

Sjöpa rken

16

NYA SK OL AN

9

!

ge

23

3

4 6 8 10

2

8

19

21

LÄNSM ANN EN

2

!

9

6

BASUNEN

en

tj ä rn a rn a

ta n

o St

se ls ös a R an pl 4

!

!

ä lv

17

Andra sidan

2

Agd

!

an

15

14

St acken

11

Kom mun Förva ltni ng

!

!

23

S:75

Gällivare

!

19

S:76

2:15 4

Si d

Apot ek

7 4

6

!

2

1

64:3

ra

13

4

7

sling an

KORN ETT EN

3

6

sväg

Ju n kka -

20

CEDERN

TI NGSH USET

5

2

!

3

An d

3

!

64:1 3:29 4

26

64:2 8

en

Försa mli ngshe m

a ar

6

28

29

ALM EN

ta n

8

ss

5

3:28

1:20

30 31

7

ga

12

9

LANT M ÄTAR EN

Va

8

4

32

33

3

!

5

Flö jt

4

!

!

4:22

2:37

27

13:18 1 3:27 3:26

12:7 4 13

äg

ed

28

!

35

2:71

ga

!

5

7

9

7

!

HOR NET

3

2

n

!

3:10

10

Barnhem svägen

us

15

6

FÖ RVALTAR EN

18

FÖ RM ANNEN4

sh

19

! !

1

gen

!

1 16

17

12:74 22 !

2

1

ta

4

!

2:24 1

34

44 37

2:66

12

5

11

36

!

3

!

47

38

5

4

2

3

16

11

15

He dparken

14

13

3

!

FJ ÄRDIN GSM ANNEN

4

KOM M ISSARIEN

1

17

10

13

1

2

BOKEN

8

1

3

(

3

1

2

3

4

Fagot tsti

5

23

1

4

5

Ba dh us

10

49:1

!

!

11

Mes

11

ga

!

49

44

Ting 5 sh

ASPEN

!

1

!

!

9

Skola

9

rk Pa

!

51

46

20

8

48

18

8

7

50

4

!

2:25 2

8

8

EKEN

9

9

VASSAR A

!

14

3:13 5

13:5 5

2

52

!

!

5

!

16

8

6

ko s väg 3

8

!

7

ta n

Ho tell

Järnvägsstat ion

!

Mik

!

!

!

!

8

!

2

igen

!

!

!

7

gen

50

!

!

8

6

ga

!

25

!

!

! ! !

!

5

Do mänvä

48

4

!

Turistbyrå

!

6

MÖ RT EN

en

Ho tell sv

3

ENEN

Enens servicehus

-

5

or

!

!

!

STAPEL N

parken

10

sv äg

Arbet sförme dling Försä kringskassa

12

St

!

!

6 7

5

!

4

LO KMÄST AREN

ng

4

3

19

16

46

!

!

7

rka re

5

21

!

!

klju ng

6

Klarin ett st

19

8

6

!

KLARI NET TEN

8

20

17

14

44

!

!

2:8 25:2 1

ntve

25

42

6

!

!

sli

4

STI NSEN

3

4

Ho tell

!

s:78

5

6

C pleant n ral-

Bussgods

!

Ro

1

BJÖR KEN

6

!

Kloc 7

Folkets Hus

3

7

!

!

11 9

GRAN EN

15

!

2

6

1

5

1

23

40

HASSELN

21 18

st igen

38

2

!

!

en

7

ta n

13

12

!

3

8

äg

Tru mm ans Förskola

HÄGG EN

ga

2

1

!

TR UM MAN

11

SCHAKT M ÄSTAREN

5

LO KFÖ RAREN

4

3

!

31

2

!

!

Va ss ar atr äs ke t

11

!

!

1

KON-

10

t tf ot sv

9

6

8

4

5

9

!

(

!

1:32 1

rk

4

BERGT ALL EN

1

3

!

Ka

7

13

2

!

FAG OT T EN

Wennerst römsväge

6

1

2

!

!

12

Torn-

KAT EKET EN

11

9

Pa

16

PUKAN

5

Heden10 s Förskol a

12

11

Ha

2

12

13

PIGG VAREN

FJ ÄLL BJÖR KEN

14

19

st igen

8

!

He dgårdens servicehus

14

13

ta n

3

!

!

27 29

n

8

14

RUDAN

Kyrka

ALEN

!

25:1 2

!

!

!

1

ga

JÄRNET

!

!

!

ge

!

He dskolan

1

PARKEN

MAL M EN

ENGEL SM ANNEN

!

!

!

3

!

!

!

!

Ish ockeyb .

SKOL MÄST AREN

2

LAXEN

L AESTADI US

2

mi

!

!

ET

n

1

E45

!

TR OM BON EN

!

5

T TE3 N

!

!

Mandol inens F örskola

3

1

2

17

MAN DOL INEN

VÄGM ÄSTAR EN

6

3

2

!

!

UT

ge

!

!

!

va

7

5

10

ÖVERL ÄRAREN

15

2

15

10

Nedre heden Se rviceh us 2018 påbörjas

4

6

t an

8

!

Flygham n

2

n

RÖD SPOT TAN

SPADE N

ta n

!

CYM BALEN

12

9

14

4

ga

8

!

or

7

!

4

!

SLÄG GAN

6

!

KOPPARN 10

s:66

!

6

9

la ga

!

pp

!

TR UM PETEN

!

9

ka

9

AL 7 L HA

9

11

!

4

GÖ SEN

7

4

4

8

!

!

HACKAN

La

11

fo gd TÄ 9 N 7 eDA 5 Ri RE 3 11 ts N 1 em ST 9 7 vä U BI 5 ge NE 3 n Ak N 1

6

(

SPIGG EN

GÄDD AN

vä g

13 10

8

27 A 27 B

Björkm ansväge

3

5

6

!

17

n

!

TAM BURI NEN

4

6

ge

11

ar Birk

n

12

ge

!

jd vä

!

!

!

13

GÄLLIVARE !

32

25

5

9

Gällivare

SILL EN

5

5

5

14

rs ka

!

!

Ra 7

!

!

11

10

No

13

!

!

4

CELL ON

GRÅSU GG AN

6

9

ijo ns 4

FL UND RAN

!

!

Su

KR

SPETT ET

8

GÄRSEN

Le

!

!

11

KN

!

Flyghangar

2

7

!

!

11

23

HUM M ERN

6

8

14

30

3

Piano -

4

PIANO T

!

10

15

-

2

!

!

!

10

!

!

!

8

5

7 Git arrst igen

1

t an

13

!

re

1

KRABBAN

8

ORG ELN 1

!

la ga

!

ka

15

3

28

21

10

10

BORR ET

Kloc

3

2

2

5

26

8

13

!

7

Söderber gsvägen

11

PILEN

12

3

15

7

5

6

GIT ARREN

1

4

6

SPINET T EN

!

13

Skola

17

!

17

3

Fiolst igen

4

ESTR ADEN

18

8

NÄT TI NGEN

24

9

BORR ET

10

4

!

ar Birk

!

7

19

9

!

11

!

14

POPPEL N

GUL DET

12

19

12

FO REL LEN

Maria Försko la

12

!

5

16

6 Egnahem svägen

Övre Heden

BÖRST IN GEN

B

STALL ET

15

!

Ba dp lats

26

!

3

12

14

15

t an

FI OL EN

1

14

9

Mand ol in-

2

!

re ga

12:584

10

14

23

17

HARREN

16

Mariaskolan

17

!

1

!

Sandvik svägen

11

22

16

HAJEN

16

12

ga

12

7

!

15

13

5

!

n

37

10

!

17

35

ge

7

8

!

A

3

BLYET

8

!

!

13

KARPEN

20

15

vägen

18

jd vä

28

!

B

30

!

33

7

5

7

!

!

11

18

an s-

19

!

IDEN

A

Ra 19

17

5 3

1

2

!

7

!

20

21

31

3

9

!

-

22

23

28

!

11

!

5

Heden

18

13

22

21 B 21 A

26

25

29

6

!

13

!

r gs

Bjö rkm

23

5

9

!

24

25

TALL EN

27

t an

SILVRET

en

!

3 ga

4A

!

väg en

19

25

re

17

30

3

!

15

11

äg 4B rv A allaB 11

!

23

is ta

!

!

26 A 27

28

!

!

Sandviken

12

24

BLO DSTEN EN

!

!

28 29

ABBORR EN BRAXEN

30

n

25

Kv

17

St

!

!

!

26 B

30

31

vä ge 27

OL IVINET

!

!

32 33

32

29

13

!

!

34

6

!

!

-

31

19

32

4

!

36

Ra jd

33

21

34

36

14

n

8

42

9 11 Ra att amaavägen 6

!

FLYG EL N

1

!

1

ge

6

3 4

2

44

5

3

Banjo st igen 2

2

17

16

NEJO NÖG AT

8

1

ar

4

Läkarcent ra

! !

ABBORR EN

6

2

uk

25

1 2

15

19

21

23

25

27

29

31

10

4

3

br

46

40 38 Ra att amaaväge n 23

KRÄF TAN

3

rd

48

14

16

18

20

22

24

33

BANJO N 1

!

4

35

37

50

!

!

6

26

28

30

52

27

!

!

8

3

!

n

6

10

1

!

Stallarområdet ! !

8 5

3

4

n 5

!

Badpl ats

g e 10 n 7

ge

54

!

!

Folkets Park-området Estrad vägen

!

5

39

41

!

Granparken

vä 9

en

32

34

43

21

!

ndviken

36

vägen

45

19

!

13

1

Tal lparken

ge

!

!

15

12

10

Sarvväg en

7

!

!

17

14 11

Kapel l

26

3

38

2

6

!

!

19

28

16

15 13

28

!

48

18

17

gen

24

22

!

21

!

20 19

Jordbr ukarvä 26

40

47

8

!

!

!

!

21

1

82:23 82:21

!

!

!

!

22

23

3

!

!

30

2

42

12:2 49

!

!

!

!

24

25

Björkparken

2

!

!

32

väg en

Folkets Park påbörjad 2017

!

gu-

26

n

5

9

!

!

!

!

ge

17

44

11

!

!

!

!

Egnahem s-

Jo

!

!

!

27

28

19

49 B 49 A

(

Va tten verk Jellivaara !

34

12

10

13

Gällivare Vá htjer

!

36 21

7

12

en

12 13

!

!

!

!

30

1 7

Gällivare

E 10 !

!

!

ESTR ADEN

Gällivare

9

14

Olje väg

Kra f 9

!

!

!

!

32

29

6 9

51

!

!

!

!

34

Sm åstu

8

46

53

!

!

!

!

36 31

11

48

en

Norra Vassara Nikkaluokta Kronsågen

!

7

Industri huset

P redik a n t-

Dri vhus-

15

2

sv äg

!

!

!

!

12:271 Björkmansheden 2 65:1 färdigställs 2017 13

Björkmanshed

4

6

ion tsta t

väg

!

38

10

13

!

!

!

1

!

11

6

38

Ladu -

!

!

!

3 11

Bil pro vni ng

12

3

!

!

!

5 !

57:1 2

9

4

Väg 1807

15

!

!

7

5

Met allvägen

Björkmansheden

Hj ortronet

!

Treenighetens

!

5

3

57:2 7

33

Gällivare

!

19

2

7

12:573

9

21

w

!

!

s

!

r-

9

kto

13

!

vä g

12:522

17

57:31

57:5 57:30 56:157:4 2 54:3

en äg

!

(

en

57:45

s-

28

en

Tra

11

en

k ov

H ästs

arväg

16

15

väg 3

u

h

18

12

4

14

Rid

20

57:25

Somm

(

4

26

!

12:496

16:79

57:17

24

Kulleporten

2

!

n

2

$ 57:30

12:121

Ridanläggning

Apotek

17

15

22

10

!

äge

7

1

15:333

12:74 2

62:1 Industriområdet

13

Betongvägen

• • •

3

!

4

6

62:3

gelv

6

5

Trian

pl an5

62:4

2

11

9

8

6

!

4

en

4

3

12:320 1 57:26

4

!

4

rt väg

3

Begravningsplats

!

3

3

po

2

( 15:332

!

1

15:329

10

Ridhus

Gällivare

1:18

Treenighetens

!

2

ns

11

Rall ar-

en

2

Ullatti Muorjevaara Tallbacken (E45, vid Linaälv) Nattavaara by/Nattavaara station

!

1

5

Tra

en

12

Bilväg

2

!

1

en

1

n

!

Sågväg

n 6

2

6

äg

3

!

ge

rrv

Expo rt väge

!

4

Bo

57:16

8

!

rvä

4

6

!

ga

57:7

!

2

Ba

2

3

7

33

Mellanområdet etapp 1 ( påbörjad 2017 16:36

18

!

50:2

50:1

(S:62)

4

!

16:103

!

24

!

-

!

4

8

13

!

!

ke

år

!

5 10

• • • •

26

ers

sp

!

n

20

9

!

!

j us Ell

6

07

ge

22

sk -

7

!

den

36

3

24

Ku

n

Vuo sk oj ok i

i

i

26

11

5

!

!

ergsle

34

28

13

väge

Vuo sk oj ok

gen

mm

8

32

15

en

30

3

ki Vu osk ojo jåh kå Vu osko

28

26

24

22

20

Malmb

ok

!

!

18

28

11

8

32

13

2

35

!

Pågående projekt som vi hoppas kunna färdigställa under 2018: !

vägen

16

30 15

24

7

15

1

Björkmansheden påbörjad 2017

!

!

!

5

3

14

m arvä Som

22

10

väg

30

13

34

1 2

54:3

40

!

Robsam

30

16

28

12 arak om 5 Sk 7

en

9

6

42

!

!

Puojtak

36

11

7

12

Gällivare

13

äg en

44

!

!

38

Ort dri var-

32

dra

k oj

1

12:74 18

!

!

40 13

1

10

Vu os

1

12:164

Ce llul os av

42

36

34

32

30

28

2

11

12:486

Guhk ajieg ge

!

2

830

1

15

13

vägen

26

1

26

12:495

17

!

3

1

1

25

27

29

12:484

!

!

Veterinär

4

9

14

Vuoskon

6

21

$

12

14

16

31

12:483

!

Vattenf all

En e rg i pl a n

Väg

2

3

5

24

4

6

8

23

10

!

en

40

38

34

6

26

g 18

6

10

12:491

12:487

12:482

Pitkä jänkkä

4

6

Gruvbyggar-

11

22

6

3

16

8 5

6

9

12:587

Robsam

ck

!

19

vägen

Skrot arevägen

6

Industriområdet

12:490

7

11

8

9 20

4

36

12:492

10

vägen

Vuoskonjärvi industriområde

!

17

15 36

Porten

20

ck ås

2

12:493 12:128

5

13

!

!

rg

!

34

3

10

7

en

3

12:330 12:331

Vuoskojärvi

15

17

Be

ä cke n

!

32

3 1

4

3

!

!

en

11

30

7 10

5

15

Föret agscentrum 19

7

12:520 1

18

10

9

väg

nd

12:98

!

!

!

!

!

!

väg1

3

Lastarevägen

8

1

13

!

t. Koskullskulle

!

4

8

n

gen

ns

grä

12:334

23

!

!

!

7

1

5

tan

14

18

6

en

ge

11

svä

rdo

ns

Nya 12:94

en

21

Vuosko industriomr. Färdigställs 2017

!

16

r-

2

3

väg

lag

Fo

4

rdo

äg

!

!

tare

9

7

12

ss ga

Bäckåsen

18

9 11

12:586

11

rrv

!

!

!

!

16

Las

18

28

18

20

24

9

12

14

Bo

Bu

20

4

16

22

osa

13

Upp

1

Fo

12:588

12:274

!

en äg

5

8

i

7

7

ll ul

14

3

1

12:275

12:581

12:579

9

ok

14

Ce

16

5

2

13

12:577 12:578

12:576

12:574

!

vägen

22

2B

9

15

18

ägen

12:604

!

!

12

12

ägen 9

!

!

!

19

14

12:74 1

24

ar-

5 18

15

onsv

20

onsv

!

!

21

10

17

Ford

12

!

!

!

23

Myråsen

16

2

k oj

2

Ford

!

!

25

12:248

Vu os

4

1:1 6

!

!

!

!

nv

lla

gga

slä Räl 9

22

28

15

Gällivare 26

Skrädd

28 1

7

11

!

!

!

!

!

!

14

12:520 2

30

2A

14

!

1

vägen

4

13

6B

32

16

!

!

g 83

Räls läggar-

18

6A

6

12:590

!

!

Me

10

7

5

12:476

8

12:589

!

!

100:1

Somm arvägen

30

Myråsen

12

Granbacka

8

4

gen

12:600 12:599 12:598 Gällivare 12:597 12:596 12:595 12:594 12:59112:593 12:606 12:74 12:605 12:592 12:608 12:602 1 12:609 12:601 12:603 12:607

12:575

!

Be rgb

1:360

(

Mel lano mrådet

9

3

vägen 30

10

!

!

!

15

!

!

17

llan

! ! !

!

!

Sporthall

Tennishall

9

10

10

10

11

ägen

7

!

!

!

18

19

1

2

Me

!

!

11

Mellanområdet

3

2

!

!

12

4

3

gen

1

!

!

!

!

!

!

13

5

6

4

8

Movä

9

34

32

Ellj usspår

!

Väg 831

Mellan

18

Granbacka Förskola

7

5

!

!

20

21

karv

2

13

28

!

!

!

!

!

8

!

!

5

!

!

3

!

20

!

23

!

!

1 ägen 6 Järpv 4

!

18

!

2

!

!

16

!

21

14

8

Blockvägen6

!

!

!

23 2

23

Snic

!

!

24

vägen

22

10

26

!

!

!

20

ägen

12

13

14

15

!

!

!

!

!

Fotbo llsplaner

8

24

anv Mell

2

1

1

!

!

!

Kott -

2

!

4

3

g 83

!

!

6

22

7

8

!

12

!

!

4

!

n

1

Block-

!

!

4

!

25

32

!

!

5 21

!

5

!

!

! ! ! ! !

6

07

!

I dessa projekt kan vi inte påverka tidplanerna, de styrs helt av Vattenfall. Både tidpunkt för planerad start och färdigställande kan ändras på grund av detta! • Markitta/Nilivaara/Vettasjärvi, möjlig start 2018 • Moskojärvi/Skaulo/Puoltikasvaara, möjlig start 2018 • Södra Vassara, möjlig start 2018

!

!

!

!

26

Vuo sk oj ok i

!

!

!

7

8

väge

!

!

!

10

!

!

Idrottsplat s

15

n

Vuoskonjärvi

24

!

!

!

24

9

!

!

!

!

år

!

6

!

18

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tennisbanor

2

!

g

ge

!

!

!

24

22

20

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Puojtak

4

20

26

rr- 7

15

!

!

!

!

!

!

!

!

Ta l lb a c k a

13

!

!

!

!

Ellj ussp

!

!

3

4

!

3

2 19

Barr-

!!

!

!

!

!

!

!

4

!

!

!

en

!

1

6

17

!

!

!

Tallbacka

6

23

46

5

Ba

!

Samförläggningar med Vattenfall

äg

!

21

!

!

!

8

2

1

!

44

!

!

!

arv

!

19

Kott vägen

42

!

!

!

!

mm

!

15 17

13

!

!

!

!

3

!

!

!

!

!

!

!

!

14

en

!

!

!

!

5

12

10

!

!

!

!

!

10

!

20

15

!

n

!

!

!

!

28

!

väge

!

!

!

!

Tallbacka Förskola

12

n

22

ge

! !

9

7

!

!

!

!

!

!

!

!

-

!

!

!

!

Tallbackaskolan

7

3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

18 16 14

1

!

!

!

!

!

!

!

!

Kott vägen

9

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

26

!

11

5

bb

18

12

!

!

!

!

20

11

!

Norra Bussgat an

!

22

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

15

16

14

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1

11

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

8

13

!

!

!

13

gen

!

väg

t-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Stu

10

Ro

!

!

!

!

!

!

So

8

!

24

Gällivare

n

!

!

!

!

!

!

!

!

ge

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

16 18 A B

!

Sikvä 17

! !

C

B

!

!

!

!

19:7 2

!

!

!

!

! !

!

!

8

10

12 7

9

11

Skola

33

28 30 A B 32 A

B

TALJAN

BL OCKET

!

!! !

!

!

6

11

10

!

19 17

8

7

!

!

2 9

!

Stubb21

14

!

!

5

3 gen Sikvä 4

1

vägen

13

15

Romiten

26

24

26

2

!

7

!

17

!

Miljöstat ion

vägen

st Kvi 1

!

41

!

ll -

24

31

29

27

Murgat an 26 A

22 24

22

20 20

!

!

en

!

28

30

!

den

väg

5

39

rell

4

!

19 !

6

b-

ter

Robsam

43

!

Fore

21

!

25

23

21

19

17

15

!

sle

Fo

3

!

! på r!

!

3

vägen 4

Vin

erg

2

!

! uss

!

vägen

12

lmb

1

!

Ellj!

!

2

30

Kvis t-

Ma

37

!

!

!

!

10

17

!

7

!

KR OSSEN

SPEL ET

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

7

Stub

15

!

9

!

Robsam

34

32

19

21

23

!

1

13

13

!

!

!

3

!

!

!

vägen

Nya M almstaskol an

!

!

!

23

!

!

!

!

12

9

15 erTimm 36

!

!

!

!

!

n

!

äge

!

!

-

1

orrv

!

!

!

!

!

!

Hum lans Förskola

B

126

!

!

25

128

12 6

12 4

12 2

12 0

11 8

12 1

11 9

11 7

11 6

11 4

134

132

!

!

Abb

!

!

mer Tim

22

!

10

12

14 25

11 2

en

130

!

! !

!

!

! ! !

! !

vägen 5

2

5 7

Bergmans-

11 0

125

väg

123

!

! !

Harrvägen

11

7 9

11

!

14

16

18

8

6

9

11

16 14

rr-

4

35 33

Abbo

11 5

11 3

11 1

10 9

10 8

12 2

!

!

13

!

!

!

!

!

!

20

8

en

gväg

5

10 7

124

!

!

8

Laxvägen

!

!

!

!

!

!

!

! !

Rödin 13

15

17

10

12

14

16

18

20

n

11 9 7

1

11 8

en

väg

!

!

Mosebacke Kullar Laxväge

svägen

Robsam

3

14 14

!

2 4

6

19

!

18

Trädgård

16

!

17

1:1 80

10 6

17

en

10 5

en 12

!

väg

cke

!

10 8

103

10 4

14

3

!

SALVAN

13

5

7

9

11

13

C

15

2

4

6

8

st igen

10

12

15

!

1:1 75

EKO T

66

LINAN

äg tav10

14

Regn-

17

!

11

16

19

!

12

18

21

!

13

20 23

n

!

lms Ma 8

!

3

gen

5

1

!

c ke väge

!

Puojtak 41

!

16

!

6

1

eba Mos

Mos eba

15

!

al lén65

64

15

18

125

12 3

12 1

Tingvalls12 0

TUNN AN

Mellanområdet etapp 2 påbörjas 2018 !

Elevhemsområdet

4

1

2

3

2 7

6

3

!

10

4

5

8

5

!

11

6

7

7

13

14 A B

SPAKEN

!

9

8

Frostst igen

9

10

9

!

12

11 9

11 6

11 4

!

4

9

12 st igen

!

en

10 6

!

6

st igen 11

13 15

17

10

arevä

8

10

12

14

Aft on-

1

14

13 11

12

st igen

!

16

19

3

15

16

Gälliv

!

21

5

4

18

2

!

Månst igen

28

!

18

23

7

6

20

Snö-

Dagg-

!

20

8

22

17

sväg

1:1 74

10 4

10 1

!

!

25

10

24 19

gård

8

28

1:3 1

!

9

11

13

st igen

26 21

!

4

9

!

!

15

17

19

12

14

16

18

Stj ärn-

28

!

4

4

1

!

6

6

3

!

7

8

5

!

C

7

9

Träd

!

B

!

A

!

11

!

12

!

ST YRAREN

10

!

st igen

10

10

!

!

11

12

en

63

62

9

!

!

7

!

61

60

LAVEN

8

Elevhemsback

!

7

10

11 7

11 5

11 2

15

!

1

2

9

5

8

6

11 3

vägen

13

!

Svanvägen

4

11 1

vägen 10

!

!

!

!

!

58

99

en

10 2

!

!

!

3

1

10 9

11 0

Tingvalls-

7

!

!

!

!

13

20

22

24

26

Gällivare

1

!

Södra Mosebacke

!

!

15:41

13:32

!

VÅG EN

TERRASSEN

sväg

9 11 13 15 17

!

23

tan

!

(

!

28:1 2

ST ÅLET

21

msga

B

!

man

8 10 12 14 16 18

!

Berg

SKO TT ET

Violvägen

!

!

!

!

7

!

!

64

1:1 76

10 7

10 5

6

Sp 2

Polhe

el ! ljusspår ! ! !

!

!

62

SVALAN

59

3 5 7

!

63

60

ST EN-

SKVÄT TAN

57

4 6

!

10 3

10 2

1

!

!

10 1

2

!

104

2

61

62

6 8 10

!

!

s-

60

9 11 13 15 17

!

61

58

55

Kung

59

gat an

SO LDAG GEN

2 4

!

106

103

59

60

57

58

Li nnévägen

!

56

53

B 8A

!

57

58

VESSLAN

-

56

59

5

!

!

51

a

TERRASSEN

55

valls

SPIR AN

SPO VEN

Norr

8

B 6A

!

54

17

12

B

3

!

!

79 Svan 11 13 15 grän 8 10 d

55

gat an

Murgat an

!

!

19

Skola

!

6

SVANEN

54 A

Ting

8:1 5

SVANEN

1 3 5

4

9

B 4A

!

53

48

2

11

1

!

!

17

!

53

52

gat an11

s- 6

51

2A

!

Bäcken

!

an elm4

49

s-

1 3 5 7

15

!

3

Bäckskol an

!

9

7 5

man

5

!

!

!

Berg

14

8

ST ANSEN

55

56

nÖr 4

10

-

53

54

VI GGEN

5

are Åk 6 4

2

UTT ERN

52

2

7 5

3 1

!

5

MEJSELN

51

3

20

49

3

Dokkas/Mettä-Dokkas, planerad start 2018, Hakkas, planerad start Mal msta 2018. Övriga byar längs befintliga fiberstråk, planerad start 2019 och framåt. 11

!

!

!

!

!

14

16

Amor-

15

17

19

18

20

22

24

26

!

12:74 9

an

18

GRÅSISKAN

Bäckens Förskola

!

!

Ellj usspår

22

21

gat

GULSPARVEN

16

14

12

10

8

19

17

15

13

VI DET

47

46

!

!

!

!

!

!

!

!

1

FL UGSNAPPAREN

11

Landsbygden

28

41 gat an

8

9

Baron6

39

Bussgarage

HAMM AREN

11

9

7

26

ST AREN

SPIR EAN

15

112

6

5

24

37 34

12

!

Malmsta

1

en äg110

109

gv rl ån108

107

te 105 Ös

7

3

!

20

35

32

13

gat an

!

10

8

ST AT IVET

LÄRAREN

5

1

! !

!

sal lén 18

33

Baron-

30

ST ÄDET 11 9

4

2

66

64

62

3

!

!

16

KO RSNÄBBEN

31

28 26

7

5

3 an Tallgat6

1

43

41

39

37

60

3

!

Kung

14

14

27

25

24

13

!

!

gat an10

29

7

6

51

4

!

12

5

an

23

35

58

UVEN

Orrvägen

!

!

10

4

LAVSKRIKAN

33

n

56

49

gat an

1

!

18

!

15

!

KO RPEN 8

8

1

Berz 3 eli gat 2

gat an

!

7

r-

6

KU LLAN

10

8

11

!

4

9

an

gat

FISKM ÅSEN

CYLINDERN

12

10

8

KO LVEN

väge

47

Tjäder-

!

5

Tegné

2

1

7

ägen

6

11

9

7

Sveav

4

2

31

54

UGGL AN

50

2

!

atan

FJÄL LGÅSEN

s

6

16

!

land

4

29

-

5

3

1B

1A

27

tens

52 B

ång-

48

Ripvägen

!

5 3

Små

Kap

52 A

45

Öst erl

46 B

1

!

!

ttsg

3

5

FJÄL LRIPAN

2

13

!

11

!

rgsleden

!

!

Idro

2 4

14

!

3

16

14

9

!

Robsam

Málm mavárre

12

RITAREN

11

!

gat an

8

MÅLAREN

8

!

6

SN ICKAREN

12

!

Malm ivaara

4

Id ro tts p l a n

gat an

!

9

!

7

!

!

PI PAN 25

50

46 A

2

2

Idrottsplat s

Id ro tts p l a n

!

22

3

Fotbo llsplane r

!

!

Malmbe

1

Gropen

sg.

Lekpark

17

lén

18

1

3

20

13

2

3

4

Tomt est igen 2

!

!

9

5

!

17

man 18

15

gsal

16

4

5

6

7

!

6

!

Berg

KN IPAN 18

11

6

Troll st igen

7

8

9

!

5

!

10

!

7

!

!

!

!

8 9

Norra Mosebacke

2 1

!

!

!

!

!

!

10

1

4

3

!

8

!

5

!

Malmberget Malmivaara Málmmavárre

NEJLIKAN

13

14

Kun

SKJU TAREN

gat an

6

5

!

9 12

13 16

14

8

Lyckostigen

10

!

11

a

12

-

!

an

20

Norr

10

3

!

3

!

!

4

10

7

!

a

8

ems

!

!

!

!

4

!

!

Grev6

12 1

!

!

!

1

2 3

!

!

6

Polh

4

ingan

5

!

!

2

!

!

Södr

4

KR ÅKAN

1

!

7

!

sgat

10

15

2

1

2

!

!

Golfban a

12

3

!

6

Sagosl

9

Malmberget

! !

man

9

Ma lm b erg et

1

Tält-

9

gen

!

Robsam

5

2

12

!

7

4

10

9

6

Drömsti

8

!

1:1 2

8

6

!

!

!

10

11

8

!

Golfbana

12

18

8

KR ASSEN

n

1807

V äg

SM ÖR JAREN 25

16

Berg

$

16

AL PROSEN

väge

vare Gälli

14

!

19

21

INGENJÖ REN 2

atan

19

Sagos21 l ingan23 12

10

!

at an Masg 15 Församl ingshem

Malmberget

Vinterg 17

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

Wall in-

/

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

22:24 9

!

! !

! ! ! ! !

! ! !

!

!

!


Näringslivet

Hon satsar på kommunikation och träning – för att sprida glädje Det har gått tre månader sedan Amanda Matti gick över till att jobba heltid med sitt företag, Energize Your Business. Inom företagets ramar ryms bland annat träning, event, kommunikation, digital marknadsföring och den egna bloggen. Hon startade företaget 2016 på sidan om sin anställning och drev det så under drygt ett år. Till slut valde hon att satsa helt på livet som företagare, ett beslut som hon inte ångrar.

Långsiktighet och hållbarhet är några av företagets grundvärderingar. Men trots att Amanda Matti vill växa långsamt avslöjar hon att det finns stora visioner för framtiden.

- Jag har alltid haft mycket affärsidéer i huvudet men har varit för feg för att köra igång. Det är först nu jag känner att jag samlat mod, kunskap och erfarenhet nog att våga satsa fullt ut. Kalendern har varit fullbokad än så länge, det känns kul att det rullar på bra från start.

För mer information om Träningsfesten eller Energize Your Business, kontakta Amanda Matti. Telefon: 073-834 79 61 Mail: amanda@energizeyourbusiness.se

Ett av de projekt som upptar mycket tid just nu är Träningsfesten som företaget arrangerar den 30 september i Gällivare. Träningsfesten är en heldag med totalt tolv träningspass och nästan lika många instruktörer. Här erbjuds allt från Yoga till Tabata. Som deltagare kan man välja att gå på totalt sex pass, men man kan också ta det i ett lugnare tempo och bara njuta av atmosfären och kringaktiviteter. Bland annat har Peak Performance en pop-up butik under dagen.

- Vi har redan bokat in nästa års Träningsfesten, då blir det en hel helg med pass både inomhus och utomhus samt föreläsningar. Jag vill jobba långsiktigt och hållbart, det innebär dels att växa långsamt och göra smarta investeringar, men också att våga ta risker och vårda relationer och samarbeten. Hittar man människor och företag att samarbeta med, som båda vill varandras bästa, kan vi tillsammans se till att vi är här även om 50 år. Det är viktigt för mig.

Traningsfesten.se Energizeyourbusiness.se Explorealittlemore.se

- Med Träningsfesten vill vi sprida rörelseglädje, energi och inspiration till en bredare massa. Jag vill att det ska bli en judgement-free zone, där man kan komma som man är och träna så mycket man vill. Jag vill att folk går hem med ett leende på läpparna – oavsett hur många pass man deltagit på.

21


Kultur

Enkelt, rakt och utan krångel Poeten David Väyrynens debut Marken handlar om Malmfälten. Berättelser om hembygden och en skildring av livet och människorna här i norr. Boken består till stor del av vad folk har sagt. Lättsamt, underfundigt och precis så pass klokt för att platsa i en bok. Vem är David Väyrynen?

Varje sommar irriterar jag mig över att människor i Sommar i P1 aldrig ”var som de andra barnen” när de berättar om sitt liv i radion. Jag har nog alltid varit ganska som de andra och är inte mycket för det där med att varje person är en ”unik snöflinga” som det brukar heta. Jag har nog däremot valt att leva lite annorlunda, så folk får stå ut med att se min nuna lite överallt. Man kanske kan säga att jag någonstans är summan av allt jag gör. Åtminstone hoppas jag att människor uppfattar mig så.

Hur känns det att vara författare?

Jag är nog lika mycket gitarrlärare som jag är butiksbiträde som jag är kommunpolitiker som jag är fritidsmusiker som jag är författare, så det är svårt att säga något särskilt om just författandet. Jag tänker inte på mig själv som varande en yrkeskategori, men författandet i sig har väl medfört en del trevligheter. Jag tycker om att försöka påverka människor och det är nog något jag genom Marken och författandet lyckats med. Och det känns naturligtvis bra. Men samtidigt kan nog jag, Nikolai Äystö Lindholm och Bertil Broberg glädja minst lika många när vi spelar musik på något äldreboende i kommunen.

Berätta om Marken. Vad är det för en bok?

Marken är en samling texter i olika stilar och av olika röster som berättar. Framför allt om Malmfälten som region, sin nära koppling till både Tornedalen och kommuner längre söderut. Den försöker säga något om hur vi är som människor, varför vi är så och att det (nästan) uteslutande är bra. Man kunde kalla den för diktsamling, men när människor hör ordet

22

diktsamling tänker de många gånger att det är något man måste lida sig igenom. Sådan är inte Marken.

Var kom inspirationen ifrån, hur kom boken till?

Marken gräver där den står. Stora delar av boken består av sådant jag hört här i regionen, läst i böcker om de norra breddgradernas trakter och fått berättat för mig. Marken hade aldrig kommit till utan att vi människor här är som vi är. Jag ville göra litteratur av sådant som många betraktar som föråldrade värderingar. När jag flyttade tillbaka till kommunen 2011 började jag försöka skriva som vi pratar. Då hade jag redan innehållet klart, eftersom innehållet alltid varit en del av mig, på samma sätt som det är en del av de flesta av oss. Då var det bara att lägga ut texten.

Releaseturnén startade i Hakkas och fortsatte sedan i Umeå Malmö, Göteborg och Stockholm. Hur går det med det?

Jag har precis kommit hem från turnén och det var så otroligt skönt att komma tillbaka till lugnet. I storstäderna får man aldrig riktigt vila känns det som. Men visst har det varit roligt också, särskilt som det är en diktsamling jag turnerat med. Det brukar inte hända särskilt ofta. Och särskilt som det är en diktsamling som är ganska stadshatande av sig. Det har kommit mycket folk och de verkar ha tyckt om vad jag pratat om. Det är en bra början. Nu hoppas jag på en turné i Norr- och Västerbotten också. Vi filar på det.

Vad händer härnäst?

I september gör jag en kortare sväng till Göteborg för att prata om och läsa ur Marken. Därefter är det uppträdanden på gång i Gällivare, Nattavaara, Korpilombolo, Luleå, Boden och Umeå: ibland ensam och ibland tillsammans med de eminenta musikerna och fantastiska människorna Pernilla Fagerlönn, Torbjörn Ömalm, Markus Larsson och Nikolai Äystö Lindholm. I det övriga livet skall jag fortsätta jobba med Byakult, med Vänsterpartiet, spela finsk musik och i allmänhet försöka vara en bra person, en god vän och en tillgiven partner.


Blir det fler böcker?

Det hoppas jag. Jag har en massa idéer som jag gärna skulle vilja göra något av. Förlaget Teg Publishing, som publicerat Marken, är intresserat av att fortsätta ge ut mina texter, så när allt har lagt sig kring Marken påbörjar jag nog arbetet med något annat manus. Jag skulle vilja skriva en diktsamling om vår kommun, med ett direktare tilltal, ungefär som Johan Airijokis musik. Något man kan både grina och garva åt.

Marken släpps som bok, digital ljudbok, e-bok och som en EP. Berätta om de olika uttrycksformerna.

Marken finns i nuläget som bok, e-bok och som digital EP. Vi planerar för att läsa in boken, men ingenting är bestämt om när, var, hur och av vem eller vilka. Det återstår att se. E-boken är egentligen bara en digital version av pappersversionen, men EP:n är något helt annat: där har Pernilla Fagerlönn, Torbjörn Ömalm och Sara Parkman fått fria händer att göra musikaliska tolkningar av totalt fyra texter i Marken. Sedan har det vuxit undan för undan. Ett av Pernillas bidrag består av nittiotnio olika människor som säger varsitt ord, sammanblandande till ett ljudkonstverk, medan Torbjörns bidrag till EP:n är en allsångsvisa, där vi totalt är 13 personer som sjunger. Som en bubblare dyker Ove Haarala från Koskullskulle upp som tolkare av en av texterna, men då som en uppläsare av en dikt och inte som sångare. EP:n är ett bra komplement till boken, men står definitivt på egna ben som ett eget konstverk! Fotnot: Lyssna på Marken som EP via Spotify.

Ur ”Marken”

Medborgarfrågan

Hur håller du dig i form Ros-Mari Roshag, Gällivare - Jag har egen häst så jag rider 4-5 gånger i veckan, alltid utomhus så jag får mycket frisk luft året om. Jag promenerar ofta någon runda dom dagar jag inte är hos hästen. Under arbetsveckan så går vi alltid från min avdelning en promenad på lunchen, det är skönt med frisk luft och dagsljus under dagen.

Eva Engman, Koskullskulle - Jag joggar och promenerar några kvällar i veckan och så deltar jag i olika gruppträningspass på något av våra gym. Jag försöker använda en del av lunchrasten till träning i alla fall en gång per vecka.

nå det är våran yngsta pojkes fjällas den här den skulle vara tre veckor och nu är det fyra år så jag vet då inte hur dom har räknat jag är så förbannad så jag kan inte sitta jag är tvungen att stå - Ur ”Byfinnarnas tankespråk” Idas Amanda fick syn på två pojkar som skrattade så pass att de försummade sitt arbete, så hon sade till dem: ”Nå får man skratta, men inte så länge.” - Ur ”Låt det nu låta som det låter” för så försvinnande gott är det inte med sushi och så fantastiskt bra är det inte där nere så viktigt är det inte att du känner den och den och så snygg är dom inte dom du är med så bäst i världen är sommarstugan din inte och så jävla perfekt är inte dina ungar försök inte få det låta bättre än det är försök inte få det låta sämre än det är låt det nu låta som det låter - Ur ”Femti femti” det måste man ändå säga att nå äre dagar som allt går åt håvete och man tänker bara att det är nån som vill jävlas med en men sen äre ju vissa dagar som är så grym så man glömmer helt att det har vart dåligt men jag gissar så äre väl att det är ungefär hälften bra och hälften sämre.

Karl Johan Abrahamsson, Gällivare - Jag försöker att springa under sommaren och åker längdskidor på vintern.

Åsa Waara, Gällivare - Jag gillar att röra på mig på olika sätt, fysisk aktivitet är en stor del av mitt liv. Ska jag välja ett pass så springer jag gärna på fjället eller i skog och mark. På vintern åker jag skidor på längden och tvären. - För att hålla mig i form mentalt är motion, naturen, vänner och vara i ateljén energikällor.

Thomas Gustafsson, Gällivare - Jag promenerar några gånger i veckan och styrketränar två dar i veckan. Min lediga tid tillbringar jag i fritidshuset vilket ger avkoppling, frisk luft och utevistelse.

23


S O MMARKRYSSE Grattis! T BLOTTAR

Bild: 7x5 rutor 83-17_ 162359_117

R

FJÄDERFÄ

AKTUELL

Bild: 6x4 rutor H Ö N A 83-17_ 135730_ J U N K E T T A R I O J A S L S B P D N S A N N V I O L M U S E N I K A L R Y A I S K S L U L E A M E A P O S M A R C T L A R U S D B E S K H M U A O N N A J A O S T D E N N A I V Ä M N E A E M A L T E V A J F A T G N N O N A A N I S T E D G D L P B R O T D T A R T N E J J E J O L A E R N A R I V E O R Ö E S N F Ä R G Bild: 8x6 rutor S K A L 83-17_ A A 143957_12 E S A L U T G R A N B E R G A T R O L L A G N H Y E N A Ä R R Bland de rä G A S J tt Ä T T E drar vi 10 v a svaren N Namn: .......... in .......... KRÅKFÅGEL

SKRÄPMATSNAMN

MINDRE LÄGENHET

GJreamttimisa!

MED VÄSNAS MILITÄRA I NATTEN LEDARE MEST RECENTA

FLOSSAMATTA EN GÄLLIVAREBO I SPÅREN AMPER & NÄSTE

Foto: Daniel Olsson/TV4

Alla svar är lika viktiga

För en tid sedan skickade vi ut ett brev om SCB:s medborgarundersökning. Brevet innehöll en enkät med frågor som skickats till ett urval av 1200 invånare i vår kommun. Är du en av dem som blivit utvald att delta kan du vara med och påverka utvecklingen i din kommun. För att resultatet av undersökningen ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt svarar. Det är frivilligt att delta, men vi hoppas att du vill ta dig tid att delta och besvara frågorna så snart som möjligt dock senast 24 oktober.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen.

Resultaten av höstens undersökning

Kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen. www.statistikdatabasen.scb.se

För mer information

www.scb.se/medborgarundersokningen-info

NÖTLÄTE EVENTBOLAG

MATERIA

YTBEHANDLAD SKÅL TANKER

SPELAR PLATTOR IHOP

FÅR 4 FEL I HÄSTHOPPNING

nare!

augusti till

SKREV OCH LINJE

MASK

DYNASTIN

SNITTMINNE

OXUDDE 83-17

STRECK

....................

....................

....................

Vinnare i Kommunbladets sommarkryss, nr 2, 2017 :

UPPLÖSNING

SALVA FÖR ATT HEDRA SMÖRJA

FÄLT

SOFIA, JOH KALLAS ANNA JU GAZOCH HENNA! PROM

sv

EN BRODER LEJONHJÄRTA

TENN EN SÅDAN ÄR BRUN

RING

FIGUR I SAGA SKANDALJÄGARE

Skicka rätt

RYMDFIGUR

FNAMBAS- AVVISADÖR SANDE AGDA ORD

ALLÖSTEN DELES EDLUND UTAN GRADE-

SET PETTER

ar senast 15 Gällivare kom mun Informationse nheten Ulla Vikman 982 81 Gälliv are E-post: ulla .vikman@ge llivare.se

PÅ PÅ MASKIN MITT I VÄJTS

GÄRDESTAD

VINYLSKIVA ÄR SMAL NUMERA

SPEKTRUM

• • • • • • • • • •

Vad tycker du om din kommun?

INTERVALLEN I MUSIK IRRAR

GENERALDIREKTÖR

MED PERSONAL EJ UPP

FÖRKUNNARE

VATTENNYMFEN FLUGA I ÄLVEN

BRYTER ATLE TRYGGHET

UPPHÖSVENRANDE BER TIL UMEÅ- GRU YKLUBB ÈRE

FRÅN FLEN I VISAN ARENA

SAKEN DÄR

HOCKEYPROFF-

Oavsett det, bara att vara en av 21 utvalda i hela landet är verkligen en

jobbat Jemima!

MORGONAVISA BERGSRADEN

FRÅNSLAGEN

KILLE I SKOLAN

Måndagen den 18/9 startade den direktsända kvalveckan och fredagen den 22/9 fanns 12 deltagare kvar av totalt 21. I skrivande stund vet vi på redaktionen inte om Jemima var en av dem som gick vidare men vi, liksom de flesta i Gällivare, hoppas givetvis att det blev så.

prestation. Snyggt

KAN MAN SÄTTA SVISCHANDE

LAPPMARK KORTSPEL

BLÅÖGDA SES I STRÅKFAMILJ

STILTON BLADDRYCK PÅ HJUL BOLAGSFORM

Strax innan deadline för detta nummer stod det klart att Jemima Hicintuka från Gällivare gått vidare till kvalveckan för Idol 2017.

INREDANDE CARTER

VINREGION VASS PINNE

Adress: .....

....................

....................

Postnr: ..........

....................

Telefon: .....

....................

..............

Postadr: .....

....................

....................

..................

....................

....................

....................

....................

...........

....................

..........

Marika Stenström, Gällivare Maria Landström, Gällivare Ingrid Borin, Gällivare Ruth Johansson, Lansjärv Gun Kula, Gällivare Peter Henriksson, Malmberget Lena Henriksson, Gällivare Vilhelm Ågärd, Gällivare Lars Emil Andersson, Lotorp Elisabeth Andersson, Gällivare Redaktionen gratulerar alla vinnare! ....................

.........

Nästa nr av Kommunbladet kommer i decber 2017

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till: post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare Kommunbladets redaktion

VIKTIGA NUMMER

I nödsituation Ring 112 Vid en kris eller allvarlig händelse (nationellt nummer) 113 13 Sjukvårdsrådgivningen Ring 1177 Ambulans i icke brådskande fall 0920-22 02 75 Räddningstjänst 551 65 Sotningsväsendet 0980-100 11 Felanmälan 818 213 Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter Risklinjen Om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning 020-93 00 00 Socialjour, efter kontorstid 818 212 Socialtjänsten, dagtid, akut 818 000 Polisen Gällivare (nationellt nummer) 114 14

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 3 2017  

Gällivare kommuns officiella tidning. REnew!

Gällivare kommunblad nr 3 2017  

Gällivare kommuns officiella tidning. REnew!

Advertisement