Agrega 3 zikloa

Page 1

http://katamotzlectura.blogspot.com.es/

AGREGA 3. ZIKLOA INGURU UNITATEAK HIRUGARREN ZIKLOA. AGREGA (10-12 urte)

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do? idioma=eu&identificador=es_2009063033_7240090&secuencia=fals e 1- ELEKTRIZITATEA 2- ARNAS APARATUA 3- ELIKADURA OREKATUA 4- ESPAINIAKO EKOSISTEMAK 5- GIZA APARATU LOKOMOTOREA 6- GIZA IRAIZTE APARATUA 7- HONDAKINEN ARAZOA. BIRZIKLATZEKO 8- URA 9- URA: AGORTZEN DEN BALIABIDE BAT 10- ZENTZUAK ETA BERE ORGANOAK 11- EGUZKI SISTEMATIK GURE PLANETARA 12- ENERGIA AURREZTEA ETA AUKERA EZ HAIN KUTSAGARRIAK 13- ESPAINIAKO BARRUALDEKO ETA KOSTALDEKO ERLIEBEA 14- ESPAINIAKO ETA EUROPAKO HIDROGRAFIA 15- GIZA ZIRKULAZIO APARATUA 16- HISTORIAURREA ETA AINTZINAKO AROA ESPAINIAN 17- LANDAREAK 18- ARGIA ENERGIA MODU GISA 19- ARO GARAIKIDEA ESPAINIAN 20- ARO MODERNOA ESPAINIAN 21- ERDI AROA ESPAINIAN 22- MATERIA 23- MAKINAK

UNITATE BERRIAK 24 - ZUHAITZAK ETA DATU ADIERAZPENA 25 - GURE INGURUKO BIZITZAKO ZENBAIT ELEMENTUEN AZALERA 26 - KANTAURIAR MENDIKATETIK ITSASORA: EUSKADIKO IBAIAK 27 - LURRA 28 - UNIBERTSOA 29 - URAREN KONTSUMO ARDURATSUA 30 - NATURA - EKOSISTEMAK


MATEMATIKA UNITATEAK HIRUGARREN ZIKLOA. AGREGA (10-12 URTE) 1- AZALERA 2- BOLUMENA 3- DENBORA 4- EDUKIERA 5- KALKULAGAILUA 6- LUZERA 7- MASA (PISUA) 8- PARAMETRO ESTATISTIKOAK 9- SISTEMA HIRUROGEITARRA 10- TAULA ETA GRAFIKO ESTATISTIKOAK 11- TENPERATURA 12- TXANPON SISTEMA 13- ZATIGARRITASUNA 14- ZORIA ETA PROBABILITATEA 15- SIMETRIAK

PLASTIKA UNITATEAK HIRUGARREN ZIKLOA. AGREGA (10-12 URTE) 1- ARKITEKTURAK 2- HIRU DIMENTSIOKO TEKNIKAK

MUSIKA UNITATEAK HIRUGARREN ZIKLOA. AGREGA (10-12 URTE) 1- HERRI MUSIKAKO SOINU-TRESNAK MUSIKA TALDE INSTRUMENTALAK, (10-12 urte)

HERRITARTASUNA UNITATE DIDAKTIKOAK. AGREGA (10-12 URTE) 1- NI BESTEA NAIZ 2- ETXEKO LANAK 3- HAUSTURA DIGITALA 4- INTERNET AROA: BAKEAREN ALDEKO KONPROMISOA 5- LANA


6- LANA PARTEKATU, DENBORA LIBREA BANATU 7- MUNDUA ULERTZEKO: GIZA ESKUBIDEEN URRATZEAK 8- KOMUNIKATZEKO MODU BERRIAK ETA SEGURTASUNA SAREAN 9- GIZA ESKUBIDEAK 10- GIZA ESKUBIDEAK GURE INGURUNE HURBILEAN 11- KULTURARTEKOTASUNA 12- LAUGARREN MUNDUA 13- EMAKUMEA GREZIAR MITOLOGIAN 14- GATAZKAK KONPONTZEKO ESTRATEGIAK: BITARTEKARITZA PROSEZUA 15- GIZARTEA ETA EMAKUMEA ERROMA KLASIKOAN 16- OINARRIZKO TREBETASUN SOZIALAK 17- BALORE DEMOKRATIKOAK 18- EMAKUMEAK BAKEAREN ALDE 19- GIZA e-ESKUBIDEAK ETA HAUR ETA GAZTEEN e-ESKUBIDEAK 20- GIZA ESKUBIDEAK ETA DESGAITASUNA 21- HIRITARTASUNA MUNDU GLOBALEAN 22- NIRE BURUAREKIN ONDO MOLDATU. EMOZIO-GAITASUNA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.