GURE INAUTERIAK

Page 1

2019KO INAUTERIAK -LANTZ-

PRESTAKETA EGUNAK GELAN


MOZORO JAZIA EGIN DUGU. EGUNAREN LAGUNAK IZANGO GARA. (MOZORRO)

(JANTZIA)

ZENBAKITIK ZENBAKIDRA JOAN ETA ZIRIPOT ATERA ZEN. MARGOTU EGIN DUGU. (ZENBAKIRA)

4. JANZIAK PRROBATU (PROBATU) GENTUEN (GENITUEN) ETA DAXA (DANTZA) ENRRNATU (ENTRENATU) GENUN (GENUEN) DENOK.
TXURIRI ERE IÑAUTERIETAKO JANTZIA EGIÑ DIOGU ETA KAPELA REKIN OSO POLITA GELDITUDA . (INAUTERIETAKO)

(EGIN)

(KAPELAREKIN)

(GELDITU DA)ETA IRITSI DA INAUTERI JAIA!!!!
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.