Tuusniemen kesälehti 2018

Page 1

TU U S N IE ME N KE SÄLE H TI 201 8

”MUUNTUU MONEKSI JA YLLÄTTÄÄ AINUTLAATUISESTI!”

TUUSNIEMI HYVÄ KUNTA

ASUA JA YRITTÄÄ

TUTUSTU TUUSNIEMEEN!

TARJOUS

TONTIT - 50%

TUUSNIEMEN

TAPAHTUMAT s. 5 - 7

Lämpöä, lempeä ja kireitä siimoja Tuusniemen satamassa

TAPAHTUMAT

TUUSNIEMI TONTIT YRITYKSET KESÄ 2018

PALVELUT

1


NAUTITAAN KESÄSTÄ JA KESÄISISTÄ TAPAHTUMISTA

Viime vuosina on hämmästelty, että onko talvi vain pimeää ja vesisadetta ja kesä valoisaa, muutaman asteen talvea lämpimämpää ja vesisadetta. Tätä tekstiä kirjoittaessani jo pikkuhiljaa kevättä kohti kääntyvä talvi ainakin oli ihan oikea talvi, etenkin jos mittarina käytettiin lumen ja pakkasen määrää. Toivottavasti kesä on vastaavasti edellistä kesää lämpimämpi ja vähäsateisempi. Tähän tekstin alkupuolelle muutama sana kunnan kuulumisia. Aloittelin kunnanjohtajana viime lokakuun alussa. Myös kunnan toimialajohtajat ovat olleet talossa alle kaksi vuotta. Tämä tilanne näkyy toisaalta siinä, että historiatietoa asioihin ei ole välttämättä nopeasti käytettävissä. Toisaalta tilanne antaa hyvät lähtökohdat tarkastella monia asioita puhtaalta pöydältä, ilman historian paino-lastia. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 on hieman edellisvuotista parempi ja selvästi parempi kuin talousarvio. Tilinpäätös oli ylijäämäinen lähes 250.000 euroa. Kunnan vuosikate ei riittänyt aivan kokonaan kattamaan lainanlyhennyksiä ja poistoja, mutta suunta oli kuitenkin parempaan päin. Kiitos tästä kuuluu niin kunnan henkilöstölle kuin kunnalle ostopalveluina palveluja tuottaville organisaatioille. Ja totta kai myös kuntapäättäjillemme, jotka ovat päätöksillään olleet linjaamassa tätä kehitystä. Tuusniemen kunta panostaa edelleen hyviin peruspalveluihin, joita paikkakunnalla onkin pieneksi kunnaksi hyvin tarjolla. Vaikka

osana kunnan talouden tasapainottamista on jouduttu käymään läpi muut kuin lakisääteiset kunnan tarjoamat palvelut, niitä on edelleen Tuusniemellä tarjolla. Kunta panostaa myös elinkeinopalveluihin, johon liittyvät kunnan työkalupakissa olevat tärkeimmät työkalut ovat kaavoitus- ja tonttipolitiikka. Näihin asioihin onkin kunnassa kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnassa koetaan tärkeäksi asiaksi myös panostamisen kunnan asuinrakennustonttien saatavuuteen ja niiden markkinointiin. Kunnalla onkin myynnissä edullisesti hyviltä paikoilta runsaasti tontteja asuinrakentamiseen. Aktiivinen tonttipolitiikka tukee asuinkunta-ajattelua. Uudet asukkaat ovat kuntaan tervetulleita, iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Kunnan tonttivarannosta löytyy vaihtoehtoja monenlaiseen asuinrakentamiseen, rivitalorakentamisesta omakotirakentamiseen ja vapaa-ajan asunnoillekin löytyy tontteja. Väljillä tonteilla on hyvin rakennusoikeutta ja toki niille on mahdollista rakentaa myös viime aikana yleistyneitä pieniä omakotitaloja, joista on tullut talotehtaidenkin valikoimiin ihan parin viime vuoden aikana useitakin vaihtoehtoja. Vuosi 2018 tulee olemaan Tuusniemellä vahvasti eteenpäin katsomisen vuosi. Kunnan määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämisotetta tulee tukemaan ja viitoittamaan uusi kuntastrategia. Se tarjoaa hyvän selkänoja viedä edellä mainittuja asioita suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti eteenpäin. Palvelujen ja etenkin niiden rajapintojen osal-

JULKAISIJA Tuusniemen Teollisuus Oy 2018 PÄÄTOIMITTAJA Tuija Valta TAITTO Viima Konsepti VALOKUVAT Tuusniemen Teollisuus Oyn, Tuusniemen kunnan sekä yrittäjien markkinointikuvia KANNEN KUVA Sirkku Kumpulainen PAINOPAIKKA PunaMusta Oy PAINOSMÄÄRÄ 70 000 kpl 2

TUUSNIEMI KESÄ 2018

ta merkittävä tarkasteluhetki kunnissa on vuoden 2020 alku, kun uusi maakuntahallinto sote-uudistuksineen käynnistyy. Yksityiskohdat tästä kokonaisuudesta ovat vielä tätä tekstiä kirjoittaessani hämärän peitossa, koska lainsäädännön käsittely on vielä Eduskunnassa kesken. Kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta tässäkin uudistuksessa varmasti tärkeintä on toimivat ja kohtuuhintaiset palvelut lähipalveluina. Kaiken toiminnan ja tulevaisuuden myllerryksiin valmistautumisen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa arkista aherrusta varten. Yksi hyvä tapa virkistäytyä on käydä kesäjuhlissa, vaikkapa Tuusniemen Kutujuhlissa. Toivotan Tuusniemen kesälehden lukijoille hyvää ja virkistävää kesää. Timo Kiviluoma kunnanjohtaja

6. - 7.7. 2018


TUUSNIEMI ON HYVÄ KUNTA

ASUA JA YRITTÄÄ Kunnallisessa elämässä kulunut vuosi on tuonut jälleen muutoksia. Valtuustokausi vaihtui alkukesästä ja uusi, uudistunut valtuusto on aloittanut hyvin innokkaasti ja reippaasti toimikautensa. Kunnanvaltuutettujen määrähän muuttui meillä 21 jäsenestä 17, myös henkilöt vaihtuivat sopivasti. Valtuusto pääsi heti alkuun töihin myöntämään eron kunnanjohtajalle ja syksyllä valitsemaan uuden. Talousarviosta päättäminen on yksi valtuuston tärkeistä tehtävistä ja talousarvioseminaarissa aistin valtuuston hyvän hengen. Tässä hyvässä kehittämisen hengessä päätimme talousarviosta, jota emme saaneet puristettua ylijäämäiseksi, mutta yhteinen näkemys tulevaisuudesta on talouden pysyminen kunnossa. Näkemyksen saavuttaminen edellyttää toimintakulujen hallintaa ja toimintatuottojen kasvua. Verotulojen kasvu edellyttää työpaikkojen lisääntymistä ja tähän talousarviossa päätettiin elinkeinopoliittisin investointeihin ja kaavoitukseen; Kankaalan teollisuusalueen infra, varaus merkittävään elinkeinopoliittiseen investointiin ja satama-alueen kaavoitus. Myös kunnanjohtajan koollekutsuma asumisen työryhmä sekä tonttipolitiikka vastaavat osiltaan tähän haasteeseen. Kuntastrategia on tärkein kunnanvaltuuston päätettävistä asioista. Strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, joiden mukaan kunnan toimintaa johdetaan. Kuntastrategiasta säädetään nykyisin kuntalaissa, meillä Tuusniemellä strategiaa on tehty jo 90-luvulta lähtien.

Tammikuussa päästiin aloittamaan konkreettinen strategiatyö. Tällöin puheenjohtajisto ja virkamies johtoryhmä pitivät strategian pohjustuspäivän, jonka perusteella työtä on jatkettu. Kuntalaisia osallistettiin myös kuntalain hengessä kertomaan mielipiteensä strategiaan kuntalaiskyselyllä, joka toteutettiin sähköisesti ja paperivaihtoehdolla. Pääsisäisviikolla sitten koko valtuusto yhteisessä seminaarissa jatkoi työtä hyvässä hengessä.

koko perheelle. Tänne kannattaa tulla kauempaakin nauttimaan hyvästä ohjelmasta, seurasta, ympäristöstä, ruuasta ja tunnelmasta. Tähän loppuun sopii hyvin Kutujuhlat-hengessä Tommy Tabermanin runo:

Loppukevään kuluessa vielä kuntalaisilta kysytään jo siinä vaiheessa tehdystä strategiasta ja viimeistään syksyllä valtuusto sitten kokouksessaan päättää strategiasta. Strategiaan voi käydä tutustumassa kunnan sivuilla www.tuusniemi.fi/strategiat. Tammikuun pohjustuspäivässä jatkui hyvä henki ja innokkuus ja päällimmäisiä kysymyksiä olivat; kuinka selviämme kuntamurroksessa, jo talousarviossa esille nostetut talous, elinvoiman, kuntalaisten hyvinvointi ja hyvät peruspalvelut.

”Jok ainut kesä minut valtaa vastustamatta halu olla mehiläinen. Niityltä niitylle minä lentäisin hoilaten, hoippuen, hyräillen ja jäisin kukkaan aina kunnes olisin uuvuksissa ja tuuli kumppanini hyväilisi otsaani kunnes tulisi se yksi johon jäisin iäksi.” Tavataan Tuusniemellä! Asta Tirkkonen-Hersio kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kaiken edellytyksenä on niin päätöksenteossa kuin kuntalaisillakin tärkeää olla hyvä, positiivinen, eteenpäin katsova ilmapiiri ja yhdessä tekemisen meininki. Yhdessä tekemisestä hyvänä esimerkkinä on jälleen kesällä Satamapuistossa kolmannen kerran järjestettävät Kutujuhlat 6.-7.7. Kalaisan maakuntajärvemme Juojärven rannalla huumoriin ja maalaisromantiikkaan perustuva tapahtuma on sopiva

Miten

TUUSNIEMEN OIKEE IMMEINEN sai alakunsa? ”Se olj silleensä jotta kun ennen vana-

haan maksettiin papin palakka evväänä, niinkun rieskana, voina, leipänä, kapakalona, töyrinä, jäniksinä, jopa oravina nylettynä tietysti. Tuusniemeläiset peräkyläläisiä kun olivat luvettiin Kuopion seurakuntaan kuuluviksi ja papin palkattii pit viijä sinne. No saipahan tehä muutakii kauppoo saman tien.

TUUSNIEMI KESÄ 2018

Yhennii kerran kun tuusniemeläiset olivat käämässä kaupungissa niin veivät samalla reissulla pappilaan kalakukon, vai lie ollunna parrii kukkoo. Rustinna siitä ihastelemaa, jotta kyllä nuo tuusniemeläiset ouvat sitten ihan Oikeita Immeisiä kun tuovat niin hyvän kukon, se on varmasti ahvenkukko. Niistäku ei tiijä nuista Kuavilaisista ja muistai Rytökyläläisistä, suattaavatpa kehvelit tuuva vaikka kissasta tehyn kukon.” 3


TUUSNIEMEN KUNTA PALVELEE KUNNANTALO Keskitie 22, 71200 Tuusniemi avoinna ma-pe klo 9.00 - 15.00 hallinto@tuusniemi.fi etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi www.tuusniemi.fi facebook: Tuusniemi, kunta Tuusniemen kunnantalon palvelukatkos ajalla 9.-27.7.2018 Keskushallinto

kunnanjohtaja Timo Kiviluoma p. 044 720 9047

va. hallintojohtaja Sirpa Hartojoki p. 044 720 9036

Tuusniemen Teollisuus Oy toimitusjohtaja Tuija Valta p. 044 720 9040

Sosiaalitoimi

sosiaalijohtaja Eeva Seppänen p. 044 720 9049

Toimintakeskus

johtava ohjaaja Päivi Happonen p. 040 486 1912

TUUSNIEMEN TERVEYSKESKUS

Palvelukeskus

vanhustyönjohtaja Lea Mustonen p. 044 720 9042

Harjutie 2, 71200 Tuusniemi etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Sivistystoimi

Tuusniemen lukion ja yhtenäiskoulun rehtori Janne Karttunen p. 040 572 1867 Varhaiskasvatus perhepäivähoidonohjaaja Johanna Joukanen-Miettinen p. 040 721 0695

Ajanvaraus arkisin: ma-to klo 8.00-16.00 pe klo 8.00-14.00 p. 044 718 3005

Vapaa-aikapalvelut

Ajanvaraus muina aikoina: Juankosken terveysasema, Terveystie 9 ma-pe klo 16.00-18.00 la-su ja arkipyhät klo 8.00-18.00 p. 017 218 380

Tekninen toimi

Päivystysapu p. 116 117 numeroon soitettava AINA ennen KYSin päivystykseen tai Kuopion terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanotolle lähtöä

vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulainen p. 040 845 7266 tekninen johtaja Mika Karvonen p. 044 720 9048

Kuopion akuuttivastaanotto ma-to klo 16-22 pe klo 15-22 la-su ja arkipyhät klo 8.00-22.00 Päivystysapu p. 116 117

rakennustarkastaja Paula Matilainen p. 040 820 6928

KYS-päivystys yöaikaan Päivystysapu p. 116 117

Sydän-Savon maaseutupalvelu

palvelusihteeri Marjatta Happonen p. 044 740 1251

Hammaslääkärin särkypäivystys Kuopion terveyskeskus ma-pe klo 7.45 - 14.00 la-su ja arkipyhinä klo 8.00-9.00 017 186 611

TAKSIT

TUUSNIEMEN KIRJASTO KESÄAUKIOLOAJAT 1.5. - 31.8.2017 maanantai 12 - 18 tiistai 10 - 16 keskiviikko 12 - 18 torstai 10 - 16 perjantai 10 - 16 juhannusaatto suljettu

Taksi Markku Suni Luostaritie 2692, 71280 Kosula p. 044 051 3000 Taksipalvelu Mika Lunden Savulahdentie 798, 71150 Vartiala p. 050 536 1315 Taksi Mika Parviainen Haapasaarenkuja 1 As 2 71200 Tuusniemi p. 050 463 8332 Taksi Piia Koponen Honkaniityntie 7, 71200 Tuusniemi p. 044 037 9703 1+8 hlö tila / invataksi

p. 040 486 1921 tuusniemi.kirjasto@kuopio.fi

4

TUUSNIEMI KESÄ 2018

Taksi Veli Antikainen 71170 Laukka-aho p. 0400 273 990 Tanen taksi Halla-ahontie 69, 71280 Kosula p. 044 057 2280, Kosula p. 044 057 2282, Palokki Kaksi invataksia käytössä. 1+8 hlö / pyörätuolikuljetus Taksiasema Keskitie 18, 71200 Tuusniemi p. 017 661 102


TUUSNIEMEN

TAPAHTUMAT touko-elokuu 2018 – muutokset aina mahdollisia!

su 10.6. klo 13 VELHOLAAKSON SEIKKAILU SEINÄVUOREN ROTKOLAAKSOSSA. Järjestää Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys, Juojärven Aarnitulet ry, Tuusniemen 4H-yhdistys ja Tuusniemen kunta. Lisätietoja Facebook, Juojärven Aarnitulet

su 10.6.

TOUKOKUU pe 4.5. klo 12 MAAILMANLAAJUINEN ASTMAPÄIVÄ satamapaviljongilla. Järjestää Hengitysyhdistys. Lisätiedot Maija-Leena Räsänen, p. 050 597 2885

pe 4.5. klo 18 LAUKKA-AHON KEVÄTJUHLA Haurangin nuorisoseurantalolla

la 5.5. KARVOSEN PUUTARHALLE LEVÄLAHTEEN. Järjestää MLL Tuusniemi. Lisätiedot fb Tuusniemen MLL

to 10.5. TERASSIKAUDEN AVAUS, järjestää K-market Tuusniemi ja ravintola Säpäkkä

ke 23.5 klo 10 VANHEMMAN VÄEN VIRKISTYSPÄIVÄ seurakuntakodilla. Järjestää Järvi-Kuopion seurakunta

ti 12.6. klo 18

JUHANNUSKOKKOJUHLA Kaasilansalmen retkisatamassa klo 18. Järjestää Juurikkamäen maa-ja kotitalousseura

pe 22.6. JUHANNUSKOKKOJUHLA Paakkilan uimarannalla klo 21. Järjestää Paakkilan seudun kylät pe 22.6. JUHANNUSKOKKOJUHLA Hojo Hojon rannassa klo 22. Järjestää viihdekeskus Hojo hojo

su 24.6 klo 10

Peli-ilta Koivulahden retkisatamas- Tapulikirkko ja tapulin 200-vuoke 23.5. klo 13 sa. Järjestää Tuusjärvi- Hiidenlahti tisjuhlakahvit tapulilla. Järjestää SENIORIKISAT URHEILUKENTÄLLÄ. kyläyhdistys, Lisätiedot Anna-Liisa Järvi-Kuopion seurakunta Järjestää Voimaa vanhuuteen -han- Happonen, p. 040 591 0606 ke. Lisätiedot Sirkku Kumpulainen to 28.6. ke 13.6. p. 040 845 7266 REIJO IKOSEN LAULUA JA ULPäiväleiri 5-10 –vuotiaille satamas- LA-STIINA UUSITALO-IKONEN ke 23.5. klo 14.30 sa. Järjestää kunnan vapaa-aikatoi- HARPPU –KONSERTTI Hupelissa KÄVELYTESTI, cooper urheilukenmi, lisätiedot Hanna Miettinen, tällä. Järjestää vapaa-aikapalvelut. p. 0400 376 854 la-su 30.6.-1.7. Lisätiedot Pirjo Smolander, KOILLIS-SAVO SHOW -KOIRANÄYTla 16.6. p. 044 718 3022 TELY TUUSNIEMEN satamassa. Kesäkirppis oheistoimintoineen Lisätiedot Kari Leppänen, torilla. Järjestää MLL Tuusniemi. ke 23.5. klo 13 p. 040 164 4600 Lisätiedot fb Tuusniemen MLL PERHEKAHVILASSA KEVÄTKARKELOT. Järjestää MLL Tuusniemi. su 17.6. klo 18 Lisätiedot fb Tuusniemen MLL Viktor Klimenkon konsertti Hupelissa su 27.5. klo 11

HEINÄKUU

JOKAMIESLUOKAN KISAT Turkkimäessä. Järjestää Koillis-Savon ÄITIENPÄIVÄMESSU KIRKOSSA, lounas seurakuntakodilla. Järjestää Urheiluautoilijat, lisätiedot Sinikka Kröger, p. 044 538 6998 Järvi-Kuopion seurakunta

su 13.5. klo 10

to 17.5. klo 10

Valtakunnallinen Suomi meloo -tapahtuma Levälahden laivalaiturilla. Järjestää Etelä- Tuusniemen kyläyhdistys, lisätiedot Terttu Kolari p. 040 582 1957

pe 22.6.

su 1.7.

pe 22.6. klo 18 Kokko, Kojanlahden satamassa alk. klo 19 Järjestää KojanlahtiRuskila kyläyhdistys

TEATTERIMATKA SYVÄNNIEMELLE ”paavalin perinnöt ja mummon miljoonat”. Järjestää hengitysyhdistys. Lisätiedot Maija-Leena Räsänen, p. 050 597 2885

KESÄKUU

ETELÄ-TUUSNIEMEN VANHEMMAN VÄEN VIRKISTYSPÄIVÄ Hupelissa. Järjestää Järvi-Kuopion seurakunta ke 6.6. Päiväleiri 5-10 –VUOTIAILLE SATAMASSA. Järjestää kunnan vapaa-aikatoimi, su 20.5. klo 10 lisätiedot Hanna Miettinen, KOKO PERHEEN KEVÄTKIRKKO JA KERHOJEN KEVÄTJUHLA kirkossa ja p. 0400 376 854 esikouluun lähtevien siunaaminen, pe 8.6. klo 18 tarjoilu seurakuntakodilla Kesäkauden avajaiset satamassa. su 20.5. klo 12 Järjestää Tuusniemen kunta. LisäKOIRIEN MATCH SHOW Satamassa tiedot Sirkku Kumpulainen (myös lapsi ja koira –kisa), ilmoitp. 040 845 7266 tautumiset alk. klo 11. Lisäksi la 9.6. arpajaiset, myyjäiset, puhvetti, LUOSTARITIEN KYLÄKAUPAN peräkonttikirppis ym. Järjestää Vanhempainyhdistys, MLL, 4H ym. 8-VUOTISSYNTTÄRIT Lisätiedot Kai Karinen, p. 040 519 6994

VICKY ROSTI

TUUSNIEMI KESÄ 2018

Kutujuhlilla. 5


Motoristimiitti joka torstai 3.5. - 20.9. Tuusniemen Teboililla su 1.7. klo 18

la 14.7. klo 10-12

LAULUILTA LEVÄLAHDEN LAIVALAITURILLA. Laulattaa maailmanennätyshanuristi Anssi K Laitinen. Järjestää Etelä- Tuusniemen kyläyhdistys, lisätiedot Terttu Kolari p. 040 582 1957

PAIMENSAAREN NIITTOTALKOOT. Järjestää Metsähallitus ja EteläTuusniemen kyläyhdistys

la 7.7. HALAVATUN PAPAT keikalla. Järjestää K-market Tuusniemi ja ravintola Säpäkkä

su 15.7. klo 10 SEUTUKUNNALLINEN SOTIEMME VETERAANIEN JA RESERVILÄISTEN KIRKKOPYHÄ. Järjestää Järvi- Kuopion seurakunta ja veteraanijärjestöt

ke 18.7 MUSEO-PÄIVÄ KOTISEUTUMUSEON PIHA-ALUEELLA, järjestää kotiseutuyhdistys. Lisätiedot Pekka Mustonen, p. 050 363 5415

pe-la 6.-7.7. KUTUJUHLAT TUUSNIEMEN SATAMASSA. Perjantaina esiintyy Virve Rosti juhlashow sekä Ysäribileet kasarihelmillä. Lauantaina Halavatun Papat, Rakkauden Ammattilaiset, CatCat. Lisäksi Romantiikkarata-kisailu ja paljon muuta ohjelmaa koko perheelle. Järjestää Tuusniemen Yrittäjät ry, Tuusniemen Teollisuus Oy ja Tuusniemen kunta. www.kutujuhlat.fi

ti 10.7. klo 18

ke 18.7. klo 13.30 KESÄPÄIVÄN VIIKKOMESSU, sopii myös huonokuntoisemmille, ehtoollinen jaetaan penkkeihin. Kahvit kirkonmäellä. Järjestää Järvi-Kuopion seurakunta.

la 21.7.

PELI-ILTA KOIVULAHDEN RETKISATAMASSA. Järjestää TuusjärviHiidenlahti kyläyhdistys, Lisätiedot Anna-Liisa Happonen, p. 040 591 0606

TRAKTORINVETOKISAT TUUSJÄRVELLÄ. Järjestää Voimistelu- ja urheiluseura Tuusjärven Tuiske. Lisätiedot Tiina Räsänen p. 040 753 6218

ke 11.7. klo 18

su 22.7. klo 17

TUUSNIEMEN VETERAANIJÄRJESTÖJEN YHTEINEN KESÄPÄIVÄ koulukeskuksen monitoimisalissa. Lisätiedot Esko Taskinen p. 0400 616 033

RAPULAULAJAISET KOIVULAHDESSA. Järjestää Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys, Lisätiedot Anna-Liisa Happonen, p. 040 591 0606

La 14.7. klo 10-14

YHTEISLAULUTILAISUUS RANTAMYLLYLLÄ. Järjestää Tuusniemen Pohjola-Norden. Lisätiedot Riitta Hämeen-Anttila, p. 040 725 8203

KOSULAN KESÄTAPAHTUMA JA LUOSTARITIEN MARKKINAT. Järjestää Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ja Risto Heiskanen, p. 040 582 1957, 045 634 1522 6

ti 24.7. klo 18

to 26.7.

pe 24.8. klo 18

RETKI MIKKELIN PUUTARHOIHIN. Järjestää Käsityö- ja kulttuuriyhdistys. Lisätiedot Maija Liisa Neuvonen, p. 040 537 5637

LAULUILTA KOSULAN KODALLA. Järjestää Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys. Lisätiedot Terttu Kolari, p. 040 5821 957

pe 27.-29.7.

la 25.8.

CAPE FEAR MEETING Viihdekeskus Hojo Hojo Kari Peitsamo & Devil´s milj DDR

SEINÄVUORI –AHVENLAMPI –KAAVINKOSKI –REITISTÖLLÄ OHJATTU PATIKOINTIPÄIVÄ. Järjestää Koillis-Tuuniemen kyläyhdistys ja kunta. Lisätiedot Matti Rahunen, p. 0400 340 684

la 28.7. SIKAJUHLAT-TORITAPAHTUMA. Järjestää K-market Tuusniemi ja ravintola Säpäkkä

su 29.7.

SYYSKUU

ILTAKIRKKO KOIVULAHDEN RETKISATAMASSA, kirkkoherra Reijo Leino. Järjestää Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys. Lisätiedot Anna-Liisa Happonen, p. 040 591 0606

la 1.9.

ELOKUU

su 2.9. klo 11

ti 7.8. klo 18 PELI-ILTA JA RANTAONGINTATAPAHTUMA KOIVULAHDEN RETKISATAMASSA. Järjestää Tuusjärvi- Hiidenlahti kyläyhdistys, Lisätiedot Anna-Liisa Happonen, p. 040 591 0606

su 12.8 klo 10 KONFIRMAATIOMESSU KIRKOSSA. Järjestää Järvi-Kuopion seurakunta

pe 24.8. klo 16-18 LÄHIRUOKATAPAHTUMA TORILLA. Järjestää kunnan hyvinvointiryhmä. Lisätiedot Sirkku Kumpulainen, p. 040 845 7266

TUUSNIEMI KESÄ 2018

JUOJÄRVEN AARNITULET 2018/ TULIVENETSIALAISET. Keskiaikatapahtuma satamassa. Järjestää Juojärven Aarnitulet ry. Lisätietoja Facebook, Juojärven Aarnitulet JOKAMIESLUOKAN KISAT TURKKIMÄESSÄ. Järjestää Koillis-Savon Urheiluautoilijat, lisätiedot Sinikka Kröger, p. 044 538 6998

ti 4.9 klo 18 PELI-ILTA KOIVULAHDEN RETKISATAMASSA. Järjestää Tuusjärvi- Hiidenlahti kyläyhdistys, Lisätiedot Anna-Liisa Happonen, p. 040 591 0606


MUITA MENOJA LASTEN ALKEISUIMAKOULU KIRKONKYLÄN UIMALA ma-to 25.-28.6. klo 14-15.30 Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon Sirkku Kumpulaiselle p. 040 845 7266 NOTKEUTTA JA NOSTALGIAA, KAIKILLE AVOIMET JA MAKSUTTOMAT RYHMÄT: 25.6.-25.7. OHJATTU FRISBEEGOLF SUOJAHARJUN RADALLA maanantaisin klo 12 TASAPAINOJUMPPAA VAUVASTA VAARIIN LÄHILIIKUNTAPAIKALLA (sateella monitoimisalissa) tiistaisin klo 12 OHJATTU SAUVAKÄVELYLENKKI LÄHTÖ KIRJASTON EDESTÄ (sateella kuntosaliharjoittelua) torstaisin klo 12 Lisätiedot Pirjo Smolander p. 044 718 3022

TUUSNIEMEN KOTISEUTUMUSEO (Keskitie 19) avoinna ajalla 27.6.-4.8. Keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 11-15 (poikkeuksena 7.7. suljettu). Muulloin erikseen sovittaessa. Lisätiedot Sirkku Kumpulainen, p. 040 845 7266 TIEKIRKKO (Keskitie 21) avoinna ma-pe 25.6.- 27.7. klo 11-16. Lisätiedot Järvi-Kuopion seurakunta Viikko 29 KERÄILIJÄN AARTEET –NÄYTTELY NUORISO- JA JÄRJESTÖTILASSA. Järjestää Käsityö- ja kulttuuriyhdistys. Lisätiedot Anna-Liisa Happonen p. 040 591 0606 KAAVINKOSKEN SAVUSAUNAN YLEISET VUOROT ke 4.7., 11.7., 18.7., 25.7. ja 1.8. Naisten vuoro klo 18.00- 19.30 ja miesten vuoro klo 19.30- 21.00. Järjestää Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys

Juojärven Aarnituliin voit törmätä Velholaakson lasten tapahtumassa 10.6.2018 sekä Tulivenetsialaisissa 1.9.2018.

JUOJÄRVEN AARNITULET EI KUMMITTELE Wikipedian mukaan aarni- eli virvatulet ovat tulia tai valonlähteitä, joita havaitaan yleensä pimeässä asumattomilla alueilla lähellä maantai vedenpintaa. Sana virva tarkoittaa väreilyä, häilymistä ja lepattamista. Soilla havaittu sininen tai vihertävä liekki johtuu teorian mukaan suosta nousevasta metaanista, jota syntyy eloperäisen aineksen lahoamisesta, käymisestä tai mätänemisestä. Aarnitulia tunnetaan lähes kaikkien kulttuurien perinteissä. Ne voivat olla henkiolentoja tai henkiolentojen valoja, joilla ne houkuttelevat ihmisiä eksymään tai vahingoittumaan. Aarnivalkean alla voi olla aarre, jonka arvometalleja aarteen haltija kiillotti tai puhdisti liekillä. Aarnihauta oli aarrekätkö, jota vartioi Aarniksi kutsuttu haltia. Virvatulien uskottiin palavan

aarnihaudoilla varsinkin juhannusyönä. Silloin ne ilmoittivat aarteen sijaintipaikan. Virvatulet on usein liitetty myös kummitteluun. Hautausmailla nähtyjä virvatulia pidetään ihmisten sieluina. Juojärven Aarnitulet -tuliryhmä ei kummittele eikä pelottele ihmisiä. Eikä se myöskään auta aarteenetsinnässä. Sen ensisijainen tehtävä on tulitaiteen edistäminen. Tuliesitysten aiheet ryhmä ammentaa kansanperinteestä, historiasta, mytologiasta ja tarinoista. Toteutustapa on omintakeinen tuliteatteri, jossa musiikilla on merkittävä rooli. Toinen tärkeä toiminnallinen ulottuvuus on lapsille suunnatut seikkailuelämykset.

TUUSNIEMI KESÄ 2018

7


KAUPAN JA MATKAILUN PALVELUT KAHVILAT & RAVINTOLAT KELLARI PUPI Keskitie 26, 71200 Tuusniemi kellaripupi@luukku.com 040 760 3161 RANTAMYLLY PIRJO HOLOPAINEN Meijerintie 6, 71200 Tuusniemi rantamylly@hotmail.com 040 721 1097 RAVINTOLA SÄPÄKKÄ Jokitie 3, 71200 Tuusniemi myynti@kaavinlinna.fi 050 453 5159 TEBOIL Jokitie 1, 71200 Tuusniemi 045 216 4772

KAUPAT & PALVELUT KARVOSEN PUUTARHA Puutarhatie 29, 71280 Kosula puutarha@karvosenpuutarha.fi 0500 749 371 K-MARKET TUUSNIEMI Jokitie 3, 71200 Tuusniemi martti.repo@k-market.com 044 719 7303 KUKKA-, HAUTAUS- JA PITOPALVELU ANU PITKÄNEN Huoltotie 5, 71200 Tuusniemi posti@kukkatupa.fi 044 556 5003 LUOSTARITIEN KYLÄKAUPPA OY Luostaritie 2749, 71200 Tuusniemi luostaritienkk@gmail.com, 040 962 6831 SAVETAR KY (matkamuistoja) Meijerintie 16, 71200 Tuusniemi savetar@savetar.fi 040 590 7917 SAWON NOVAS (rakennustarvikemyynti ja posti) Keskitie 12, 71200 Tuusniemi 045 261 5100 S-MARKET TUUSNIEMI Keskitie 23, 71200 Tuusniemi 010 762 8620 SUSIMÄEN HUSKYT OY Tuusmäentie 83, 71200 Tuusniemi susimaen@gmail.com 044 011 0079 TUUSNIEMEN APTEEKKI Keskitie 23, 71200 Tuusniemi 017 661 228

Kuuluisat Juojärven uatelismuikut.

JOKO MAISTOIT?

VALTO HOLOPAINEN OY M/S Sofia Koivulanrannantie 8, 71200 Tuusniemi valto.holopainen@kolumbus.fi 0400 679 999

HOTTITUVAT Kojanniementie 20, 71280 Kosula hottituvat@gmail.com 0400 852 514

VERHOKEIDAS & TILKKUTAIVAS Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi 050 512 1288

IINES TUVAT Anttilantie 15, 71200 Tuusniemi iines.tuvat@pp.inet.fi 040 764 6849

LÄHIRUOKA

KESÄMÖKKI TULISAARESSA Pekka Mustonen 050 363 5415

KOIVUHARJUN KANALA (marja- ja munatila) Repomäentie 151, 71200 Tuusniemi 045 613 2100 KUUSELAN MARJATILA (kesäkioski) Kojanlahdentie 753, 71280 Kosula kangaskuusela@gmail.com 044 524 2207 MARJATILA ARI JA SOILI HANTTU Pajumäentie 273, 71200 Tuusniemi ari.hanttu@gmail.com 040 501 0971 MARJATILA KYLLÖNEN Konttimäentie 66, 71200 Tuusniemi 044 090 0301 MEHILÄISTARHA Y. HOLOPAINEN Koivulanrannantie 19, 71200 Tuusniemi yrjo.holopainen@gmail.com 050 567 7045 MUMMON MARJA JA VIHANNES T:MI Merja Nyyssönen Viitamäentie 218, 71210 Tuusjärvi 0400 474 066

LOMAKESKUS HUPELI Laivarannantie 2, 71280 Kosula hengenvoimaa@gmail.com 0500 671 898 LUOSTARITIEN KOTIMAJOITUS Luostaritie 2537, 71280 Kosula kaarina.raty@outlook.com 040 841 9593 MAJARINNE Majaniementie 39, 71240 Paakkila 040 503 8564 MATKAILU MAJOINEN OY Kumpulantie 11, 82335 Rasivaara varaus@majoinen.fi 0400 372 533 MÄKIMAJA Mäkimajantie 36, 71200 Tuusniemi 040 828 3121 SAUNANIEMEN LUONTOKOTO Saunaniementie 363, 71260 Juurikkamäki 050 544 8683

MAJOITUS

SUVAKSEN MATKAILU + KOIRAHOITOLA Mikkolantie 80, 71280 Kosula kimmo.mikkonen@suvaksenmatkailu.fi 040 583 0737

AIMON LOMAMÖKIT Pöyhölänmäentie 54, 71280 Kosula aimo.laukkanen@pp.inet.fi 0400 158 375

TUUSNIEMI CARAVAN Mustolantie 5, 71200 Tuusniemi info@hojohojo.com 017 661 555

Antti Happonen Oy (lomamökit) Hiidenlahdentie 611, 71160 Riistavesi antti@happonen.fi 040 723 1227

VIIHDEKESKUS HOJO HOJO OY (matkailuinfo kesällä) Mustolantie 9, 71200 Tuusniemi info@hojohojo.com 017 661 555

ERÄPAIMEN OY Luostaritie 3457, 71280 Kosula info@erapaimen.fi 044 067 8373

VIITAKKO KY Lomakodintie 51, 71210 Tuusjärvi info@viitakko.fi 044 343 6252


K-MARKET JUTTU

TUUSNIEMI

Monipuolinen palvelutiski panostaa paikallisuuteen.

JOKITIE 3

KATSEET KESÄÄN K-market Tuusniemi Martti Repo aloitti Tuusniemellä K-kauppiaana vuoden 2017 toukokuussa, ja nyt hänen on mukava todeta, että tavoitteet ensimmäiselle vuodelle ovat täyttyneet, vaikka säät eivät suosineet kaupankäyntiä. Repo suuntaa katseensa uuteen kesään ja valmistautuu kesämökkiläisten palveluun. Yli 30 vuotta kaupan alalla toiminut Repo tarttui haasteeseen ja ryhtyi yrittäjäksi Tuusniemelle, kun tilaisuus siihen uudistetun K-marketin myötä avautui. Esimiestehtävien vastuullisuus oli tehnyt työpäivistä pitkiä eikä kynnys yrittäjäksi ollut suuri, ja niin ajatus työnteosta itselle muuttui haaveesta todellisuudeksi. Yrittäjänä menestyminen on kiinni omasta persoonasta ja työporukan panoksesta. Oma kädenjälki näkyy. Tuusniemellä K-market on saanut luotua kanta-asiakkuuksia ja toiveita kuunnellen on tuotevalikoima melkoisesti kasvanut vuodessa.

Palvelupiste, perinteinen liha- ja kalatiski, toimii torstaista lauantaihin ja panostaa paikallisuuteen: kalaa saadaan Juojärvestä, vihanneksia ja marjoja paikallisilta toimittajilta. Ja palvelupisteen toiminnasta kauppias on saanut paljon myönteistä palautetta: kaikki eivät halua moneen kertaan pakattuja tuotteita, tiskiltä tuotteet on saanut sopivina annoksina, niin että varsinkin pienten kotitalouksien ruoka- ja muovijäte on vähentynyt. Keväällä K-Marketin palvelu parani uuden Veikkauspisteen sekä Schenker- ja matkahuollon pakettipalvelupisteen myötä. Pienellä paikkakunnalla kesämyynnin merkitys on suuri kesämökkiläisten ja matkailijoiden ansiosta. K-kauppias Repo on suunnitellut tulevalle kesälle teemamarkkinointia ja tapahtumia, joita ravintola Säpäkän kanssa yhdessä toteutetaan. Positiivinen vire jatkuu, hymy huulilla.

Meillä palvellaan hymyssä suin!

TERVETULOA

K-MARKET TUUSNIEMEEN PALVELUPISTEELTÄ Juojärven tuoretta paikallista

KALAA

PAISTOPISTEELTÄ

TO - PE 8 - 17, LA 8 - 14

Wotkin’s Savukasleria ja Sitä herkullista

Tuoreet

Joka päivä Voilla voidellut Fazerin

GRILLILIHAT

MAALAISHYYTELÖÄ

KARJALANPIIRAKAT

ja mureat pihvit

ja muut lämpimät

HERKUT

Paikallista

UUTTA PERUNAA ja vihanneksia

TUUSNIEMI

Palvelemme MA - LA 7 - 21 SU 10 - 18

Rehti ja reipas RAVINTOLA

JA LOUNAS-SS PIZZAPA aaI, m kerää 10 lei s 11. anno

ILMAINEN

Maukkaat lounaat, pizzat, pikaruuat, leivonnaiset Kahvila, Pitopalvelua

Lämpimästi tervetuloa!

Avoinna ma - pe 7 - 20 la 9 - 20 su 10 - 18

Jokitie 3, 71200 Tuusniemi p. 050 4535159

UUSI SÄPÄKKÄ RAVINTOLA Helka Tolppanen on pitkän linjan ravintola-alan yrittäjä. Jo Tolppasen mummo on aikoinaan muonittanut tukkilaisia savotoissa. Ilmankos uuden ravintolan nimeksikin tuli Säpäkkä. Tolppanen on ollut yrittäjänä vuodesta 2004.

-Tänne tarjoutui mahdollisuus toiselle toimipisteelle Kaavin lisäksi. Teemme mahdollisimman paljon itse alusta loppuun esim. pitsapohjat ovat omaa taikinaamme. Samoin raikkaat smoothiet valmistamme paikan päällä.

TUUSNIEMI KESÄ 2018

Olemme tiiviissä yhteistyössä K-marketin kanssa. Kannattaa seurata, mitä kaikkea mukavaa keksimme yhdessä kesän mittaan.

9


TUTUSTU

TUUSNIEMEEN! OHTAANSALMEN SILLAT Ohtaansalmen sillat sijaitsevat valtatie 9 varrella Tuusniemen ja Outokummun rajalla. Nykyinen silta on rakennettu vanhan sillan viereen vuonna 1996, ja lähes satametrisenä se on pisin Suomessa toteutettu laattapalkkijännesilta.

TÄYSSINÄN RAUHAN RAJAMERKKI Pohjois-Savo oli muinoin Ruotsi-Suomen ja Venäjän välistä rajaseutua, jonka omistuksesta sodittiin. Vuonna 1595 solmittiin Täyssinän rauha. Ruotsi-Suomen valtakunnan raja siirtyi idemmäksi. Muuttuneista rajoista kertovat rajakivet sijaitsevat Ohtaansalmen sillan luona. Rajakivet ovat arvokas muisto menneiltä ajoilta, ja ne ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja.

TUUSNIEMEN KIRKKO Tuusniemen keskustassa sijaitseva kirkko on rakennettu v. 1869 edellisen kirkon tuhouduttua palossa. Kirkossa on 820 istumapaikkaa ja se on harvinainen pystyhirsikirkko. Alttaritaulun on maalannut Tuusniemellä 1920-luvulla vaikuttanut apteekkari Petersen. Nykyiset, 20 äänikertaiset urut, on kirkkoon rakennettu 1990. Vieressä oleva kellotapuli on rakennettu v. 1818. Kirkko toimii kesäisin tiekirkkona (Keskitie 21). Avoinna ma-pe 25.6.-27.7. klo 11-16 arkisin. Lisätiedot Järvi-Kuopion seurakunta.

TUUSNIEMEN SATAMA JA JUOJÄRVI Kuvankaunis puistomainen satama-alue aivan VT9 vierellä Tuusniemen kirkonkylällä. Satama on portti yhdelle Suomen puhtaimmista järvistä. Juojärvi on Pohjois-Savon maakuntajärvi. Kesä-elokuussa sataman alueella on kahvila-ravintolapalvelut, majoitusta caravan-alueella tai mökeissä, keramiikkamyymälä, beach volley-kenttä sekä lasten leikkipuisto ja tanssilava. Satama-alueella on kesäisin tapahtumia, joista isoimpia ovat Kutujuhlat 6.-7.7. sekä koiranäyttely Koillis-Sawo Show 30.6.-1.7.

KOTISEUTUMUSEO

Kuva: Hanna Miettinen

PAIMENSAARI Paimensaari sijaitsee Tuusniemen eteläosassa, Levälahden kylän laivalaiturista noin 1,5 kilometriä etelään. Rantautumispaikka sijaitsee saaren luoteisosassa. Paimensaaressa, vanhalla saaristolaistilalla, asuttiin vakituisesti vuoteen 1987 asti. Vuonna 1994 valtio osti saaren rantojensuojeluohjelma-alueeksi. Tilan rakennuksia ja perinneympäristöä on kunnostettu ja saarelle on rakennettu polut, opastetaulut ja rantautumispaikka retkeilijöiden iloksi. Paimensaaren tila on yleisölle avoinna maksutta ympäri vuoden, mutta pihapiirin rakennuksiin ei ole sisäänpääsyä. Paimensaareen pääsee veneellä omatoimisesti.

Kirkonkylän keskustassa kunnantalon vastapäätä (Keskitie 19) sijaitseva kulttuurihistoriallinen paikallismuseo esittelee paikallista koti- ja maataloutta pitäjän vanhassa viljamakasiinissa. Avoinna ajalla 27.6.-4.8. keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 11-15 (suljettu 7.7.) Muulloin erikseen sovittaessa. Lisätietoja p. 040 845 7266.

KOIVULAHDEN MYLLYKOSKI Myllykosken alue on suosittu retkeilyalue. Sieltä löytyy kolme nuotiopaikkaa ja luontopolut. Sielu lepää kosken kohinaa kuunnellessa. Myllykoskelta pääsee myös Kyläkiekan 3,3 km:n pituiselle retkeilyreitille. Sijainti: Koivulahdentie 280, 71210 Tuusjärvi.

Seinävuoren rotkolaakso


RETKEILE 2,5 km

SEINÄVUOREN ROTKOLAAKSO

REITTI

Jääkauden muovaama ihme

Seinävuoren Rotkolaakso on jylhyydessään näkemisen arvoinen luontonähtävyys. Kallionhalkeamaan syntynyt ja viimeisimmän jääkauden aikana muovautunut rotko on noin 500 metriä pitkä, 20–40 metriä leveä ja korkeimmalla kohdallaan jopa 25 metriä syvä. Rotkolaakso rauhoitettiin vuonna 1964 luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi. Rotkolaakson retkeilykohteesta löytyy kookas laavu ja nuotiopaikka, näköalatasanne, laituri, opastustaulut, puuliiteri sekä käymälä. Laituri, näköalatasanne ja laavu ovat esteettömiä.

Rotkolaakson ympäri kiertää noin 2,5 kilometrin pituinen retkeilyreitti ja sieltä voi patikoida Kaavinkoskelle saakka, jolloin matkaa kertyy noin 20 kilometriä.

Sijainti

Vajaa 10 km Tuusniemen keskustasta Kuopion suuntaan VT9 pitkin. VT:ltä on opasteet perille asti.

Kuva: Viivi Räsänen

UUTTA! UUTTA! FRISBEEGOLF -RATA, 9 KORIA Sijainti Lautalan ulkoilualueella. Opastaulu Hietalahdentien varressa. Lisätietoja Vapaa-ajan sihteeri Sirkku Kumpulainen p. 040 845 7266 sirkku.kumpulainen@tuusniemi.fi Kuva: Seppo Sollo

ILMAINEN KÄYNTIKOHDE! TUUSNIEMEN KOTISEUTUMUSEO Kotiseutumuseon ulkoseinään on kiinnitetty paikallisia murresanoja. Vastaukset siihen, mitä telekuta ja väljvouhka jne. tarkoittavat, löytyy museon nurkan takaa. Lisätietoja Vapaa-ajan sihteeri Sirkku Kumpulainen p. 040 845 7266 sirkku.kumpulainen@tuusniemi.fi

TUUSNIEMI KESÄ 2018

11


T E R VE

TUUSNIEMEN

SATAMA Kirkasvetinen, yksi Suomen tutkitusti puhtaimmista järvistä, Juojärvi kimmeltää pitkälle Tuusniemen sataman laiturista. Satamapuisto laajoine viheralueineen houkuttelee viettämään mukavaa kesäpäivää. Satamassa palvelee kesäisin kaksi kahvila-ravintolaa. Satamassa voi majoittua caravanalueella tai mökeissä.

JUOJÄRVI Pohjois-Savon maakuntajärvi

pinta-ala rantaviivaa suurin syvyys keskisyvyys saaria

219,54 km² 718 m 51 m 8,98 m 833 kpl

J U OJÄ RV RANNA EN LLE!

MATKAILUNEUVONTA

ALUEEN YRITYKSET

Kesällä Viihdekeskus HojoHojo Mustolantie 9, 71200 Tuusniemi p. 017 661 555

• Viihdekeskus HojoHojo

Talvella Tuusniemen kunta p. 040 486 1900 hallinto@tuusniemi.fi

• Feelwood

• peräpoijupaikkoja 5 kpl • aisapaikkoja 6 kpl • veneenlaskuluiska • septitankkityhjennys ja jätepiste • sähköpisteet ja vesipiste • grillikota • AngryBirds-kiipeilylaiva lapsillle • Beachvolley-kenttä • wc:t 2 kpl • suihkut 2 kpl • pesu- ja pyykkitupa Polttoaineen tankkaus Viihdekeskus HojoHojon laituri p. 017 661 555 (kysy saatavuus ennakkoon)

HINNASTO Päivämaksu alle 12 tuntia 5€ / vene. Vuorokausimaksu 12€ / vene. Pyykinpesumaksu 5€ / kerta ja kuivausrumpu 5€ / kerta. Palveluiden myynti Viihdekeskus HojoHojo.

• Veneretket, Valto Holopainen • Keramiikkapaja Savetar

Vi i

5.5. Heikki Koskelo 12.5. Aki Samuli 18.–19.5. Hojon Aallot -tanssikurssi 18.5. Souvarit 19.5. Tuomas Kaikkonen & Onnenkerjäläiset 26.5. Marita Taavitsainen 1.6. Leif Lindeman 2.6. Tomi Markkola 8.6. Yölintu / Ässät 9.6. Susanna Heikki 15.6. Tulipunaruusut 16.6. Eija Kantola & Omega 22.6. Rainer Bollström 23.6. Jenna Bågeberg 30.6. Jorma Kääriäinen, Ari Lavu & Wireorkesteri 6.7. Kutujuhlat, deittisirkus 7.7. Kutujuhlat, Matti Esko 14.7. FBI Beat 21.7. Kake Randelin 27.–28.7. 19th Cape Fear Meeting 3.–4.8. Hojo cup-tikkakisat 11.8. Antti Huovila 17.8. Hurma 18.8. Anita Hirvonen 25.8. Marco Lundberg & Liekki 31.8. Vahvistetaan myöhemmin! 1.9. Taikakuu Pidätämme oikeuden muutoksiin

us

• syvyys 1,8 metriä

• Rantamylly-kahvila

e kesk hd

VIERASVENESATAMA SATAMAINFO

TU LO

A nauttim aan kuvank auniista satama n aluee sta kirkasve tisen

19.5.

23.6.

14.7.

Mustolantie 9, Tuusniemi | p. 017 661 555 www.hojohojo.com

12

TUUSNIEMI KESÄ 2018


KIMMO MIKKONEN

MATKAILUYRITYSTEN

KESÄTERVEISIÄ PILVI PÖNTYNEN

VIIHDEKESKUS HOJO HOJO ”Olen aloittanut uutena toimitusjohtajana isäni jäljillä. Haaveena on saada Viihdekeskus Hojo Hojo vanhaan loistoon. Jatkamme perinteisesti tanssi-iltoja. Meillä voi majoittua rivitalossa, mökeissä tai caravanalueella. Tänä kesänä caravanalueemme laajenee, sillä meidän kautta varataan myös sataman toisessa päässä olevat kunnan caravanpaikat. Olemme avoinna kesällä joka päivä!”

AUVO HIRVONEN

ERÄPAIMEN ”Vielä ehtii varaamaan rentouttavan maaseutuloman tulevalle kesälle. Voit vaikka kalastaa Suvasvedellä tai tehdä retken Heinäveden luostareihin. Valamoon meiltä on matkaa vain parikymmentä kilometriä.”

SUVAKSEN MATKAILU JA KOIRAHOITOLA ”Koirahoitolamme paikat ovat kysyttyjä lomasesongille. Kannattaa varata lemmikin hyvä hoitopaikka ajoissa. Ympärivuotiset huvilamme voi varata nettisivuiltamme. Ja syksyllä panostamme metsästysmatkailuun. Kiirettä siis piisaa!”

EERIK NISSINEN

VIITAKKO

”Viitakkoon on tulossa jälleen vauhdikas kesä. Meillä on kesä täynnä leirejä ja perhejuhlia. Jos melontajutut kiinnostaa, soittele! Syksyn parhaat kokouspäivät ja talven juhlat ovat tietenkin jo varattavissa.”

Eräpaimen avaa ikkunan luontoon

Majoitus, kalastus ja ateriapalvelut Luostarintie 3457 71280 KOSULA Puh. 044 067 8373 (Auvo) Sähköposti: info(at)erapaimen.fi

a m o a t i o l Val i! s o k k a t i i V

MAJOITUS  JUHLAT  KOKOUKSET  KURSSIT JA LEIRIT  OHJELMAPALVELUT

www.viitakko.fi  045 843 1119

Koe luonnon kauneus ja rauha - tule viihtymään rantamökeillemme

Lämpimästi tervetuloa! Kojanniementie 20, 71280 Kosula p. 050-3657064 www.hottituvat.fi hottituvat@gmail.com


TUUSNIEMEN

VUODEN YRITTÄJÄ Tuusniemen Yrittäjät ry:n valitsi vuoden yritykseksi Jalkojenhoito ja rentoutumispalvelu Korallin. Korallin yksinyrittäjä on Tarja Soininen. Vuonna 2009 Soininen siirtyi hoitoalan palkkatyöstä yrittäjäksi. Yrittäjyys on verenperintönä lähisuvussa. Soininen työskentelee sekä Tuusniemellä että Kaavilla. Verkostot ja yrittäjäkumppanit ovat Soinisen mukaan erittäin tärkeitä. Tuusniemen Yrittäjät ry:ssä Soininen on ollut aktiivi jo monta vuotta. Yhdistys on Soinisen mukaan tärkeä viestikapula moneen suuntaan. Palvelualalla kaikkein tärkeintä ovat kuitenkin asiakkaat. Niitä Soinisella on aina Pohjois-Norjasta Helsinkiin. Utsjoella sijaitseva lomapaikka saa Tarjan uppoutumaan eräilyyn monta kertaa vuodessa. Yksinyrittäjä ammentaa voimavaroja luonnosta ja harrastuksista. Päivä alkaa aina metsäkävelyllä. Soininen on avainhahmoja tuusniemeläisessä Aarnitulet esittävän taiteen ryhmässä.

Yrittäjä Tarja Soininen on avainhahmoja tuusniemeläisessä Aarnitulet esittävän taiteen ryhmässä.

YKSI KAIKKIEN

JA KAIKKI YHDEN YRITTÄJÄN PUOLESTA Yrittäjäjärjestö on valtakunnallinen, mutta myös paikallinen ja läheinen; Suomen Yrittäjät vaikuttaa valtakunnallisesti ja Savon Yrittäjät maakunnallisesti. Tuusniemen Yrittäjien keskustelukumppani on puolestaan Tuusniemen kunta, jonka kanssa yhteistyö toimii hyvin - on ymmärretty, että vain yritykset takaavat kunnan elinvoiman.

Tukea ja etuja yrittäjyyteen Vaikuttamistyön lisäksi järjestö tarjoaa jäsenilleen verkostoja ja vertaistukea sekä koulutusta, neuvontaa ja rahanarvoisia jäsenetuja. Ehdottomasti käytetyin palvelumme on jäsenyrittäjille maksuton puhelinneuvonta, joka auttaa mm. työlainsäädäntöön, sopimusjuridiikkaan, verotukseen ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Verkostot ovat yrittäjän sosiaalista pääomaa, jota ei koskaan voi olla liikaa. Yrittäjien tapahtumissa pääsee tapaamaan toisia yrittäjiä, potentiaalisia kumppaneita ja asiakkaita sekä päättäjiä. Tuusniemen Yrittäjät on nyt toista vuotta järjestämässä Kutujuhlia tiiviissä yhteistyössä kunnan ja Tuusniemen Teollisuuden kanssa. Toivottavasti näemme Kutujuhlilla 6.-7.7.2018 ja muissakin Yrittäjien yhteisissä tapahtumissa.

Hyvää kesää!

Eerik Nissinen Tuusniemen Yrittäjien puheenjohtaja

TUUSNIEMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENYRITYKSET Kuljetusliike Tervo & Co. Oy Tuusniemen Osuuspankki Paakkilan Konepaja Oy Tuusniemen Kuntoutus Ky Miettinen Pirjo Parturi-Kampaamo Kone-Kuusela Tuusniemen Teollisuus Oy Karvosen puutarha Matkailu- ja markkinointipalvelu Oy Eräpaimen Oy Tuusniemen Apteekki Teuvo Räsänen Tmi 14

Viitakko Ky Perhekoti Räty Ky Tuusniemen Lämpö ja vesi Oy Jalkojenhoito ja rentoutumispalvelu Koralli Rantamylly Tuusniemen autohuolto ja varaosa Maatalousyhtymä Lievonen Jari ja Mika Konehuolto Hirvonen Oy Harpa Oy Metsäkoneurakointi Voutilainen Oy Haketuspalvelu M. Väisänen Oy Tuusniemen Metsäharvennus avoin yhtiö TUUSNIEMI KESÄ 2018

Louhintaliike V. Savolainen Oy Asennus ja Rakennus Räsänen Ky Anun Lahja- ja Kukkatupa Ky Suomen Konekauppa Oy Piwin Pulla ja Burger Oy Tenhunen Miika Masapo Ky Taksi Piia Koponen Eikala Oy Pohjolan tilivoima


Lämpöä, KUTUJUHLAT lempeä ja k i re i t ä siimoja Tuusniemen s a ta m a s s a

6. - 7.7. 2018

TULE

kilpailemaan romantiikkara dalle ja nauttimaa n sataman tunnelmasta ja esiintyjistä !

www.kutujuhlat.fi


PERJANTAI

6.7. KLO 18-01 PÄÄLAVALLA

VIRVE ROSTI JUHLASHOW

OSTA NYT LIPPU

ENNAKKOHINTAAN

9 HENKINEN ORKESTERI

YSÄRIBILEET KASARIHELMILLÄ / DJ:t

pe 6.7.2017

18,-

Pääsyliput ennakkoon www.lipputoimisto.fi tai pääportilta tapahtuman aikaan.

1. Polttoainepiste veneilijöille 2. Pukukopit 3. Huvimajat 4. Esiintymislava lapsille 5. Änkkäri -kiipeilylaiva 6. Info 7. Grillikota 8. Veneenlaskuluiska 9. Roskakatos 10. Vesipiste

HOJON LAITURI

JUOJÄRVI

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAJÄRVI

VIERASVENELAITURI

1.

PE klo 18

KUTUUISTELU Juojärven kalakerho

UIMARANTA

Piknik-alue RANTABUL

EVARDI

PIENVENESATAMA

AB NT

7.

3.

8.

HOJO HOJO

9.

LAVA

LAVA 4.

LASTEN ALUE

6.

CARA

RA

2.

VIIHDEKESKUS

DI

R VA

E UL

5.

AngryBirds

ENSIAPU

Kahvio Kutu-tuotteet Ravintolateltta Olutteltta

VIP-ALUE SCREEN PÄ LAVÄA Huoltoportti

MUSTOLANTIE

JOENSUU 76 km

VALTATIE 9

www.tuusniemi.fi AIDALLA RAJATTU JUHLA-ALUE 16

TUUSNIEMI KESÄ 2018

PELASTUS


pulla e ennakkoli

P

ILMAINEN Y SISÄÄNPÄÄS

lueelle Kutujuhla-a taina 7.7. myös lauan

LIPUT 5,- / hlö portilta

LAUANTAI

KOKO PERHEEN PÄIVÄ

7.7. KLO 11-17

Romantiikkarata-kisailu Halavatun Papat Rakkauden Ammattilaiset Outokummun pursiseuran eskaaderi Kesätuusniemeläisen julkistaminen Vastamestarin valinta

CATCAT

KUTSU

Tule tapaamaan kunnanjohtajaa ja asumisen työryhmää Kutujuhlille lauantaina 7.7.2018 klo 10.00 Tuusniemen kunnan teltalla. Keskustellaan asumisen tarpeista ja suunnitellaan uusia asumisen muotoja ja palveluja. Tapaamisiin, kunnanjohtaja

Timo Kiviluoma

JA PALJON MUUTA OHJELMAA ALUEELLA KALALAITURI

LASTEN TAPAHTUMA-ALUE Paljon ohjattua ohjelmaa / 4H ja MLL, poniajelua, lasten kirppis, Angry Birds-kiipeilylaiva

RantamyllyLAVA KESÄKAHVILA

RANTAMYLLY

WC

Näytteilleasettajien pysäköinti

U ILTA JATKUissa tolo

alueen ravin

3. KÄSITYÖMYYMÄLÄ

10.

SAVETAR

ILMOITTAUDU KISAILEMAAN

STIET ALUEELTA

MEIJERINTIE

AVAN ALUE

KÄVELYTIE KIRKONKYLÄLLE 1 km

KUOPIO 60 km TUUSNIEMI, KK. 1 km

ROMANTIIKKARADALLE! Leikkimielinen kisailurata maalaisromanttisia tehtäviä. Ilmoittautuminen info@kutujuhlat.fi Mukaan mahtuu kymmenen paria ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu 20€/pari. Maksu paikan päällä.

HYVÄT PALKINNOT! TUUSNIEMI KESÄ 2018

17


Onko sinulla piironginlaatikossa järvikalaresepti, joka vie aina kielen mennessään?

SINUSTAKO

OSALLISTU KILPAILUUN

Yllätyskosija? Kutujuhlat tarjoaa ikimuistoisen mahdollisuuden yllättää tuleva puoliso kosinnalla Kutujuhlilla 6.-7.7.2018.

6. - 7.7. 2018 Checked Quality

- JAA MEILLE RESEPTISI JA OSAAMISESI! Parhaat kokit ja reseptit pääsevät esille Kutujuhlilla.

Tarjoamme kauniin, maalaisromanttisen ympäristön ja puitteet näyttävälle, ikimuistettavalle kosinnalle.

Lähetä oma reseptisi sähköpostilla info@kutujuhlat.fi

Kosinta mielessä? Yllätetään hänet yhdessä!

Kutujuhlien kalareseptiraati valitsee parhaat reseptit ja ottaa yhteyttä valittuihin.

Lähetä meille vapaamuotoinen kertomus juhannukseen mennessä info@kutujuhlat.fi.

KOLME PARASTA PALKITAAN!

Otamme yhteyttä valittuun pariin. Kutujuhlat pidättää oikeuden valita tai olla valitsematta kosijaparia tapahtumaan.

Checked Quality

3-D Measuring Zeiss MMZG-20-30-20 Max. 2000 x 3000 x 2000 mm PAAKKILAN

Keskiraskaat alihankintakoneistukset

Since 1978

KONEPAJA OY

www.paakkilankonepaja.fi

• tuotantotilat 5100 m² Checked Quality • levytyöt Checked Quality Kukka-, hautaus- ja juhlapalvelu • särmäys • robottihitsaus max 2500 kg • CNC- koneistus Avoinna: max x=4000 mm ma - ke 9-16 y/z=2000mm to - pe 9-17 • pintakäsittely la 9-13 • kokoonpano Olemme suljettu vko 27 • Zeiss 3D-mittaus 3-D Measuring MMZG-20-30-20 Max. 2 3-D Measuring Zeiss MMZG-20-30-20 Joka keskiviikko tuoreita kotileivonnaisia! 3-D Measuring Zeiss MMZG-20-30-20

KUKKATUPA

PAAKKILAN PAAKKILAN PAAKKILAN KONEPAJA OY

posti@kukkatupa.fi www.kukkatupa.fi

1978 KONEPAJA KONEPAJA OYOY Puh. 017 661 610SinceSince 1978 Since 1978 044 5565 003

Huoltotie 5, 71200 Tuusniemi

Since 1978

Max. 2000 x 3000 x 2000 mm Max. 2000 x 3000 x 2000 mm

www.paakkilankone w www.paakkilankonepaja

www.paakkilankonepaja.fi

MIKAN KONEURAKOINTI Monipuolisella kalustolla Etelä-Tuusniemellä ja lähialueilla

· Kaivinkoneurakointia · Metsäkoneurakointi · Traktoriurakointia · Yksityisille ja yrityksille · Maatalousyrittäjille

· Metsänomistajille · Kesäasukkaille · Tiekunnille · Rakentajille

Riistavesi P. 0400 515 265

tuusniemi P. 040 760 3161

Pizzaa ja hamPuRilaisia joka Päivä. Puh. 050-560 1291 · mika.laukkanen@mikankoneurakointi.fi

www.mikankoneurakointi.fi

TERVETULOA!


KUTUKALAN TARINA

Kutukala juhlisti Tuusniemen ensimmäistä Kutujuhlat-tapahtumaa vuonna 2016. Kutukala oli juhlien maskotti, jota voit käyttää saunassa kiukaalla henkimässä kesän hyvää fiilistä. Kutukala laitetaan saunan kiuaskiville, kun kivet eivät vielä ole kuumia. Sen jälkeen sitä ei tarvitse poistaa sieltä. Kaada vettä kalan suuhun, jolloin se alkaa kurlutella kutuääntä. Ääni vaihtelee kiukaan ja sen kuumuuden mukaan. Ensimmäisten Kutujuhlien jälkeen koiras- ja naaraskutukalat saivat luonnollisesti jatkumoa pikkupoikasten muodossa. Kutukaloja valmistaa tuusniemeläinen Keramiikkapaja Savetar.

PALVELUJA TUUSNIEMELLÄ

PARTURI-KAMPAAMO

PARTURI-KAMPAAMO

PIRJO MIETTINEN

EEVA

puh. 044 366 1790 Keskitie 13

2018

puh. 044 563 0347 Keskitie 25

PARTURI-KAMPAAMO

PARTURI-KAMPAAMO

IRA PÄÄKKÖNEN

PIRKKO PÄÄKKÖNEN

puh. 040 715 5829

puh. 040 746 1944

Poikkitie 2

Poikkitie 2

TUUSNIEMI KESÄ 2018

19


KATSOKAA

TAIVAAN LINTUJA Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään…

Muuttolinnut tietävät milloin niiden on aika palata takaisin. Ne lentävät tuhansia kilometrejä tiettyjä reittejä ja tulevat aina uudelleen tutulle pesimäpaikalleen. Vaisto ohjaa ne kotiin. Linnut tuntevat aikansa ja päämääränsä. Kesä saa myös meidät kokoontumaan luontoon, tapahtumiin ja toistemme seuraan. On mukava tavata heitäkin, joita ei talvisaikaan välttämättä näe. Seurakunnassa järjestetään jumalanpalvelusten lisäksi mukavia tapahtumia, joissa voi tavata tuttuja. Jumalanpalvelusten ja tapahtumien lisäksi Tuusniemen kirkko on jälleen

avoinna kesäaikaan myös tiekirkkona, jossa voi käydä katselemassa, muistelemassa tai hiljentymässä. Monelle kirkko on ollut rippikirkko, hääkirkko tai se paikka, jossa on saanut saatella läheistään viimeiselle matkalle. Muistot kultaantuvat, mutta Jumalan Sana jää. Siitä vankkana merkkinä kirkon katolla seisoo risti. Monikohan lintu on siihen lentomatkallaan istahtanut? Risti voi olla kutsuna myös sinulle tulla yhteyteen toisten kanssa. Ristin sanoma muistuttaa meitä myös siitä, että linnut eivät murehdi huomisen päivän asioita. Niille riittää tämä hetki ja tämä kesä. Siunattua ja armon aurinkoista kesää sinulle! Paula Hagman-Puustinen aluepappi Järvi-Kuopion seurakunta, Tuusniemen alueseurakunta

Tuusniemen

TUUSNIEMEN

Kuntoutus

APTEEKKI

Huolehdi apteekkiasiat kuntoon ja nauti kesästä!

Tule hakemaan terveyttä ja toimintakykyä fysioterapiasta! Myös ilman lääkärin lähetettä.

• Fysioterapiapalvelut • Solarium • Hieronnat • Kotikäynnit • Lymfaterapia • Mediteam Shop • Lihaskalvohieronta • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tervetuloa! Avoinna: ma-pe la juh. aatto

9-17 9-14 9-12

Keskitie 23, 71200 TUUSNIEMI tuusniemen.apteekki@apteekit.net 20

puh. (017) 661 228 www.tuusniemenapteekki.fi

Poikkitie 2 • p. 050 545 5788 • 040 535 7544

www.tuusniemenkuntoutus.fi

TUUSNIEMI KESÄ 2018


VIREÄÄ ELÄMÄÄ IKÄIHMISENÄKIN

Elvi Immonen asui perheineen Tuusniemen Hiidenniemellä. Yhdessä miehensä Veikon kanssa hän hoiti karjatilaa. Perheeseen syntyi kolme lasta. Iän karttuessa Veikko alkoi sairastella ja Elvi toimi hänen omaishoitajana useita vuosia. Lopulta Veikko muutti asumaan palvelukeskukseen, missä Elvi vieraili viikoittain kimppataksilla ja välillä lisäksi lastensa kanssa viikonloppuina. Veikko nukkui ikiuneen kaksi vuotta sitten. Elvi kypsytteli ajatuksissaan kirkonkylälle muuttamista usean vuoden ajan. Viimein hän kokosi kimpsunsa ja muutti vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloasuntoon helmikuussa 2017. Elvi on viihtynyt kirkonkylässä asuessaan, koska sukulaiset ja tuttavat pääsevät helposti vierailemaan hänen luonaan. Lisäksi pojan perhe käy usein Elviä tervehtimässä, tyttäret harvemmin, koska he asuvat kaukana. Elvi on hyvillään, kun kaikki palvelut ovat lähellä ja kotipalvelu tukee kotona selviytymistä. Yksi tukimuoto on virikeohjaajan palvelut.

Tuusniemen kunnassa toimii kolmatta vuotta virikeohjaaja. Tehtävää hoitaa lähihoitaja Pirkko Kokkonen. Hänen palkkaamiseensa kunta sai Tuusniemen Kehittämissäätiön avustusta Eemeli Koposen testamenttirahastosta, jonka varat suunnataan 65 vuotta täyttäneiden tuusniemeläisten hyvinvoinnin tukemiseen. Virikeohjaaja käy asiakkaiden luona ja auttaa heitä mm. ulkoiluttamisessa ja asioilla käymisessä. Hän vastaa myös kotipalveluasiakkaiden kotikuntoutuksesta.

Elvi on kokenut Pirkon käynnit kannustavina ja harjoitukset on tullut tehtyä kiitettävästi. Elvi kertoo odottavansa Pirkon käyntiä. Hänen kanssa on ollut turvallista käydä rollaattori tukenaan myös kauppa- ym. asioilla. Pirkolle voi kertoa kuulumiset ja rupatella monenlaisista asioista. Siinä mielikin virkistyy, ja Elvi jaksaa lähteä vaikka kiertämään rollaattorilla päivittäistä lenkkiä rivitalojen ympäri. Hyvä on kirkolla asua ja elää ja huolehtia kunnostaan, tuumaa Elvi lopuksi.

Elvi Immonen on yksi aktiivinen kotikuntoutettavista. Fysioterapian kuntohoitaja Ulla Soininen teki aluksi kuntotestin ja antoi Elville räätälöidyt jumppaohjeet. Pirkko Kokkonen ohjaa harjoitteiden tekemisessä. Pirkko kehuu, että Elvi on ollut hyvin motivoitunut kuntonsa kohentamisessa. Ulla on tehnyt välitestauksen ja todennut Elvin lihaskunnon parantuneen. Harjoitukset jatkuvat ja lopputestaus tehdään keväällä. Lisäksi Elvi polkee kotonaan olevaa kuntopyörää.

Koivukoti on Tuusniemen palvelukeskuksen uusin osa, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista eri syistä ympärivuorokautista apua tarvitseville. Meitä on täällä 18 asukasta ja 10 henkilökuntaan kuuluvaa hoivatyön osaajaa. Lisäksi meillä voi suorittaa hoitajaopintoihin kuuluvia työssäoppimisen jaksoja. Asukkaamme ovat tyytyväisiä valoisiin ja tilaviin omiin huoneisiinsa. Heidän mielestään henkilökunta on ammattitaitoista, mukavaa ja sopivasti huumorintajuista. He kokevat olonsa turvalliseksi. Lisäksi toimintaa päivissä on riittävästi, esim. jumppaa, leipomista, askartelua, bingon pelaamista

Henkilökuntamme kokee päivittäin työiloa pienessä tiiviissä yhteisössä. Työ on monipuolista ja vastuullista asukkaiden rinnalla kulkemista. Meillä saa käyttää luovuutta ja omaa osaamistaan koko yhteisön iloksi ja hyödyksi. Hyvänä koetaan myös 2-vuorotyö, autonominen työvuorosuunnittelu sekä työpaikan hyvä sisäilma. Opiskelijoiden mielestä Koivukoti on turvallinen paikka oppia ja kehittyä, koska henkilökunta on osaavaa, ilmapiiri iloinen ja työnkuva monipuolinen.

Oikein ihanaa kesää teille kaikille toivotellen Koivukodin asukkaat ja henkilökunta


Tuusniemi muuntuu moneksi.

YRITTÄJÄKSI TUUSNIEMELLE!

Olemme kiinnostuneita mm. puun- ja biojalostusalan yritysten sijoittumisesta nykyiselle ja uudelle suunnitteilla olevalle teollisuusalueelle. Tekijälle on paikkoja myös:

LEIPOMOYRITTÄJÄNÄ KOTIPALVELUYRITTÄJÄNÄ KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJÄNÄ

LISÄTIETOJA YRITYSTOIMINNASTA

Lisätietoja: Tuija Valta, tuija.valta@tuusniemi.fi tai 044 720 9040

TUUSNIEMEN TEOLLISUUS OY

TASOKKAITA TONTTEJA

Toimitusjohtaja Tuija Valta p. 044 720 9040 tuija.valta@tuusniemi.fi

ITÄ-SUOMEN KESKIPISTEESSÄ Tasokkaita tontteja Itä-Suomen keskipisteessä. Tuusniemen kuntakeskuksessa ja kuntapalvelujen välittömässä läheisyydessä on Kankaalan noin kolmen hehtaarin teollisuusalue valmiilla kunnallistekniikalla. Olemme laajentamassa teollisuusaluetta noin 20 hehtaaria valtatie 9:n varrelle. Runsasliikenteinen valtatie 9 vie Kuopioon ja Joensuuhun alle tunnissa ja molempien kaupunkien kansainväliset lentokentät tarjoavat 110

4

11

3

1

90

114 112

5 8

4

10

11 5

Myyty

11

6 11

116 113

112

6

1

34 6

6 11

0

IE

3

IT

115 114

5

52

11

12

115

5

3 72

6

11

10

2

95

11 4

322

5

115

94

110

75

1 3 54 4:42 65 4:23 69 4:22 1 4:34 0

5

14:56

4

31 99

30

9

94 1

23 13

TUUSNIEMI KESÄ 2018

8

4:29

29

11

191

67

YS

9

4:32

8

4:49

117

4:48

11

68

66

190

22

9

9

203 202

4:30

11

4

0

Puheenjohtaja Eerik Nissinen p. 044 343 6252 eerik.nissinen@viitakko.fi

2

200m

12

2 26

12

150

3

2 24

124 0

5

100

8 4:37

0 30

11

50

4:36

5

193

m

104

0

5

6

3

110

194

12

70

12 4 123

1

11

11

192

10

4:41 11 6 25 16

7

8

4:71

66 4:71

11

8

5k n7

6

7

uu

10

10

s en

23

71

72

Jo 10

5

3

4

11

9

22

32

116

9

2

1

11

11

4

113

10

VT 8753

11

11

117

7

0

2

11

2

10

6

104

105

1:4

11

11

5

110 4

12

1

3

11

4

114

3

11

11

2 31:0

11

10

2:88

2:88

10

60

11

110,1 324

4

6898m²

TUUSNIEMEN YRITTÄJÄT RY

10

8

m

SK

6

112

k 60

KE

109,2 198326 11

11

on

123,5

195

4:70 40

2

pio

1

2:60

10

274

114 7

38

68

10

7

110

109

7

114

115

7 11

11

196

11

o Ku

107,6

4632m²

1

5

5 70

197

101

2:84

2:8 112,9

10

3651m²

2

7

10

55 60 2:88

0

52

22

2:81

70

1

11

10

107,0 4 5

115

331 0 280

0

62 8

KANKAALANTIE

97 97

106,3

5398m²

6

87 86

279

3 11 2 11

1

106,6

333

10

5

1 11

10

104

106 5

114

9

3

1

11 10

10

111

2:84

110

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma p. 044 720 9047 timo.kiviluoma@tuusniemi.fi

11

83

334

85

TUUSNIEMEN KUNTA

Yrityksiä palvelee Tuusniemen Teollisuus Oy. 11

6

335

nopeat yhteydet myös pääkaupunkiseudulle. Itä-Suomen yliopisto, ammattikorkeakoulut sekä ammatti- ja aikuisopistot varmistavat koulutettujen työntekijöiden saatavuuden ja Tuusniemen kunta asumispalvelut. Myös yksityisillä on tarjolla vuokra- ja omistusasuntoja. Tuusniemen kunnalla on myynnissä upeita rantatontteja.

14:130

www.tuusniemi.fi/ elinkeinopalvelut


TUUSNIEMEN TEOLLISUUS OY EDISTÄÄ

ELINKEINOELÄMÄN JA YRITYSTEN KEHITTYMISTÄ Tuusniemen Teollisuus Oy on Tuusniemen kunnan kokonaan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Tuusniemen kunnan luottamushenkilöitä ja yrittäjiä. Useimmat jäsenistä edustavat molempia tahoja. Tämä takaa sen, että yhtiön hallituksessa on riittävästi paikallistuntemusta ja pystymme sujuvasti tekemään yhteistyötä sekä kuntaorganisaation että yritysten kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja puolestaan tuntee yritysten toimintaa ja hallitsee hankemaailman. Toimitusjohtaja tekee alkavien ja toimivien yritysten neuvontaa ja auttaa yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa mm. starttiraha-asioissa, kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelmissa, rahoituksen ja avustusten haussa, ulkopuolisen asiantuntija-avun hakemisessa yritysten erityistarpeisiin, yritysten verkottumisen edistämisessä, toimitilojen etsimisessä ja muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelman mukaisesti kehittyvä elinkeinoelämä on elinvoimaisuutemme perusta. Yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisessa keskeisiä asioita ovat monipuolinen yritys- ja asuntotonttitarjonta, työpaikka- ja työvoimatarjonta sekä hyvät palvelut. Kunta mahdollistaa ja tukee alueen toimintaympäristön ja toimijoiden kehittymistä sekä etsii aktiivisesti uusia toimijoita ja sidosryhmiä. Näitä asioita pidämme ohjenuorana. Valmistelemme joustavasti ja luottamuksella erilaisia Tuusniemen elinkeinoelämää kehittäviä toimen-

piteitä ja hankkeita. Kriteereinä hankeaihioiden valinnassa on, että ne kehittävät elinkeinoelämää Tuusniemellä ja kiinnittyvät Tuusniemen yritystoimintaan. Yhtiö on toteuttanut vuodesta 2015 lähtien monia hankkeita. Näiden hankkeiden tuloksena syntyivät Tuusniemen Puistosatamassa vietettävät jokakesäiset Kutujuhlat, teollisuusalueen ja retkeilyreitistöjen suunnitelmat, tiehankkeen osarahoitus sekä järvikalan saatavuuden ja jatkojalostuksen toimenpide-esitykset. Kehittämisen kärkinä ovat Tuusniemen liikekeskusta, Tuusniemen Puistosatama sekä Tuusniemen yritys- ja teollisuusalue. Tavoittelemme entistä viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa Kuopion ja Joensuun kaupunkialueiden välissä olevaa kaupanalan monipuolista palvelukeskittymää. Tuusniemen Puistosatamasta on kehittymässä erinomaisella sijainnilla ja tarjonnalla kiehtova tapahtumien ja matkailupalvelujen alue. Valtatie 9:n varrella sijaitseva Tuusniemen yritys- ja teollisuusalue palvelee helposti saavutettavana sijoittuvia ja toimintaansa laajentavia yrityksiä. Valtatien varteen on laajenemassa rakentamiskustannuksiltaan edullinen teollisuusalue. Tavoitteemme ovat realistisia, jalat maassa olevia. Elinkeinoelämän kehittämisen tulevaisuus näyttäisi kiinnittyvän erityisesti matkailuun, hyvinvointipalveluihin, metsätalouteen ja puunjalostukseen. Rahoitusta pyritään hakemaan niin yhtiön hallinnoimiin hankkeisiin kuin yritysten kehittämishankkeisiin mahdollisimman paljon kunnan ulkopuolelta. Alueellamme yritys

voi saada ELY-keskuksen korkeimman investointituen, jopa 35 prosenttia. Kehittäminen lähtee ensisijaisesti paikallisista yrityksistä. Sen lisäksi verkostoidumme myös kauemmaksi. Periaatteena kehittämisessä ovat yritysystävällisen kunnan palvelut, Tuusniemen hyvän sijainnin, kauniin luonnon ja Puistosataman hyödyntäminen, Puistosataman palvelujen ja niiden käytön lisääminen ja erilaisten toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen, kuten Itä-Suomen yliopiston läheisyys ja metsäteollisuuden

viimeaikainen kehitys. Nimettyjen kärkihankkeiden lisäksi kehitämme ja haemme aktiivisesti uusia elinkeinotoimialoja ja autamme yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa. Toivotamme uudet Tuusniemelle sijoittuvat yritykset lämpimästi tervetulleiksi! Tuusniemen Teollisuus Oy Toimitusjohtaja Tuija Valta

KATTAVAT MAANRAKENNUSPALVELUT - Kallio- ja soramurskeet - Sorat, sepelit ja multa - Maanrakennustyöt - Murskaus- ja seulontapalvelut - Likakaivojen tyhjennykset - Jätevesijärjestelmät - Viemärin avaus ja kuvaus - Vaihtolavat ja kuljetukset

0400 651 240 Iisakki Tukiainen iisakki.tukiainen@tuusniemensora.fi

www.tuusniemensora.fi · www.kuljetusliiketervo.fi

TUUSNIEMI KESÄ 2018

23


ORVOKKI

TUO KESÄN

Yrittäjä Sami Heimonen

Heimosen Puutarhalla ensimmäisen orvokkinupun avautuminen keväisin on juhlakahvin paikka. Perheyrityksessä kesän ensimerkkiä on odotettu jo yli viidenkymmenen kevään ajan.

VEDELTÄ JÄRVELLE Toimitusjohtaja Sami Heimonen on puutarha-alan yrittäjä jo kolmannessa polvessa. Päätoimipiste sijaitsee Riistavedellä. Kaiken kaikkiaan kukkia ja hyötykasveja kasvaa noin 20 000 m2 alueella. Tuusniemen Tuusjärvelle yritys laajeni viime vuonna. Suuri kiitos yrittäjältä lähtee Tuusniemen kunnan suuntaan. - Kun laajennusta mietittiin yhdessä kunnan edustajien kanssa, saimme erinomaista apua. Tuusniemellä todellakin halutaan tukea yritystoimintaa, Heimonen kiittelee. Ostimme Tuusjärven taimitarhan viime vuonna. Kunnostimme kasvihuoneita ja nyt meillä on erinomaista kasvatustilaa jopa 10 000m2. Kasvihuoneiden ympärillä on paljon hiekkakenttää, joka mahdollistaa myöhemmin lisälaajennukset.

24

YHTEISTYÖ ASIAKKAAN KANSSA Heimosen Puutarhalla ei ole omaa suoramyyntiä. - Asiakkaitamme ovat puutarhamyymälät, kunnat, seurakunnat, kukkakaupat ja marketit. Pystymme nopeastikin vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin. Viime kesänä aloitettu yhteistyö Karvosen Puutarhan kanssa jatkuu tulevanakin kesänä. - Tuusjärven puutarhamme sijaitsevat aivan VT9:n varrella. Kesäkukkamyyntipaikka palvelee siinä helposti paikkakuntalaisia sekä ohikulkijoita.

ORVOKKI KESTÄÄ PIENEN PAKKASEN Heimosen oma kesäkukkasuosikki on kaunis ja sitkeä orvokki. - Aina tulee joku uutuuskukka keväällä valikoimiin, mutta minun ehdoton kestosuosikkini on orvokki. Orvokki aloittaa kesäsesongin. Sitä eivät epävakaiset säät haittaa. Etenkin pienikukkainen orvokki kestää pakkasta, kun sen pikkuhiljaa totuttaa vaihteleviin kevään sääolosuhteisiin.

Kesän kauneimmat kukat lähipuutarhalta Tule tutustumaan valikoimiimme puutarhalle Levälahteen sekä lähialueen myyntipisteisiimme Myyntipisteidemme sijainnin ja aloituspäivät näet nettisivuiltamme www.karvosenpuutarha.fi

Tervetuloa! Puutarhatie 29, 71280 Kosula 0500 749 371, 0400 140 416

TUUSNIEMI KESÄ 2018


SUUREN KONSERNIN

” SAIMME L ÄMPIMÄ N VASTA AN OTO N TUUSNIEMELL Ä .”

PIENI TUUSNIEMEN YKSIKKÖ

Tuusniemellä sijaitsevan teollisuushallin ei tarvinnut olla pitkään tyhjillään, kun Stera Technologies Oy huomasi vapautuneen kiinteistön. Lähin Stera Technologies Oy konsernin tehdas sijaitsee Tuusniemen naapurikunnassa Kaavilla, jonka etäpisteenä Tuusniemen hitsausyksikkö nyt täydentää tuotantoa. Stera Technologies Oy on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistukseen erikoistunut konserni, jonka liikevaihto oli viime vuonna 78 M€. Tuotantotiloja konsernilla on useassa eri maassa noin 55 000m2. - Meillä oli tarve lisätuotantotiloille Kaavin tehtaalla. Sattumalta Tuusniemellä oli vapaana meille pienin muutoksin soveltuva tila. Teimme muutostöitä, koneinvestointeja ja lisävarustelua olemassa olevaan tuotantotilaan, ja hitsausyksikkömme oli valmis, kertoo Stera Technologies Oy Kaavin yksikön yksikönpäällikkö Ilkka Tolonen. Tuusniemen tuotantotilassa on viisi manuaalihitsaussolua, joissa valmistetaan erilaisia säiliöitä, tankkeja ja puskurikoteloita raskaan ajoneuvoteollisuuden tarpeisiin. Hitsausyksikkö työllistää kymmenen työntekijää ja yhden työjohtajan, ja työtä tehdään kahdessa vuorossa. Koko hallin tilakapasiteetti on maksimikäytössä.

-Työntekijöitä Tuusniemelle olemme saaneet pääasiassa siirtoina Kaavin yksiköstä. Olemme myös palkanneet työvoimaa mm. työvoimapoliittisten koulutuksien kautta sekä suorarekrytoinnilla. Haemme jatkuvasti uusia metallialan osaajia eri toimipisteisiimme, toteaa Tolonen.

ERITYISKIITOS TUUSNIEMELLE Tolonen haluaa erityisesti kiittää Tuusniemen kuntaa ja Tuusniemen Teollisuuden toimitusjohtaja Tuija Valtaa. - Saimme lämpimän vastaanoton Tuusniemellä. Yhteistyötä alettiin toteuttaa avoimin mielin ja saimme todella asiantuntevaa apua. Voin lämpimästi suositella Tuusniemeä yritystoimintaan, kertoo Tolonen.

TUUSNIEMI Autohuolto

Autopesu

Pizza

TERVETULOA! JOKITIE 1, 71200 TUUSNIEMI P. 045 216 4772

Metsäkoneurakointi Voutilainen Oy · Koneellinen puunkorjuu · Rakennuksien purkutyöt · Lavettikuljetukset · Raskaan kaluston korjausja huoltotyöt

 

p. 040 709 4609

 ha.voutilainen@gmail.com

WWW.KONEURAKOINTIVOUTILAINEN.FI


Tuusniemen kunta sijaitsee Pohjois-Savossa, Itä-Suomen keskipisteessä, suuren ja puhdasvetisen Juojärven äärellä. Kunnasta löytyy runsaasti rannalla sijaitsevia omakotitalo- ja mökkitontteja kunnan ja yksityisten omistuksessa.

KOLMION HINNALLA UUSI HIRSITALO

JÄRVEN RANNALLE TUUSNIEMELLÄ Jaakko Purmonen ja Johanna Vartiainen rakentavat hirsitaloa upealle paikalle niemen kärkeen Tuusniemen Pappilanniemeen. Pariskunnan naapureiksi on vielä mahdollisuus päästä ja vieläpä puoleen hintaan, sillä Pappilanniemessä jäljellä olevat yhdeksän rantatonttia myydään alennuksella. Kun Jaakko ja Johanna alkoivat viime kesänä etsiä uutta kotia, oli ajatuksissa löytää kaksio tai kolmio Kuopiosta. Mieleistä kotia ei kuitenkaan löytynyt ja asuntojen hinnat kauhistuttivat pariskuntaa. - Olin Tuusniemellä käymässä työasioissa, kun asiakas sanoi minulle, että täällä on hyviä tontteja myynnissä. Kävin katsomassa miltä Pappilanniemessä näyttää ja varovaisesti esitin idean kotona, Jaakko Purmonen muistelee. Nyt tontilla ollaan jo siinä vaiheessa, että muutto uuteen Honkarakenteen hirsitaloon on ajankohtaista viimeistään ensi kesänä. 3500 neliön tontti on upealla paikalla niemen kärjessä ja aurinko paistaa takapihan isoista ikkunoista koko päivän. Myös rantasaunalle on viemäröinnit jo valmiina. - Tästä ei mene kuin 40 minuuttia Kuopioon ja Jännevirran sillan valmistuttua matka vain nopeutuu. Koti on ihan päätien tuntumassa ja siitä pääsee kätevästi liikkumaan myös linja-autolla. Kuopioon pääsee myös vesiä pitkin. Ja mikä tärkeintä, pariskunnan uusi talo nousee rantatontille sillä hinnalla, mikä olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan mennyt kaksioon tai kolmioon kaupungissa.

26

- Paikallisten työmiesten ja rakennusmestarin apu on ollut korvaamatonta. Meillä on tässä koti ja kesämökki samassa, Purmonen toteaa. Tuusniemen teollisuuden toimitusjohtaja Tuija Valta kertoo, että Tuusniemeltä löytyy runsaasti rannalla sijaitsevia omakotitalo- ja mökkitontteja kunnan ja yksityisten omistuksessa. Tänä vuonna Tuusniemen kunnan omistamat tontit ovat myynnissä puoleen hintaan 24.2.31.8. Tarjolla on omakotitalo- ja mökkitontteja, jotka sijaitsevat järven rannalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

- Vapaa-ajan viettoon täällä on upeat retkeilyja melontareitit. Seinävuori on näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka. Muita luontokohteita löytyy eri puolilta kuntaa, muun muassa Luostarivaellus Etelä-Tuusniemellä. Olemme edelleen kehittämässä retkeily- ja melontareittejä. Puistosatama vierasvenesatamineen on hieno vapaa-ajanviettopaikka kaikkina vuodenaikoina. Lähiliikuntapaikkoja on kolme ja viime vuonna valmistui frisbeegolfrata. Myös yhdistys- ja kulttuuritoiminta on todella vilkasta ja kansalaisopiston kurssitarjonta on monipuolista.

Sijainniltaan Tuusniemi on otollisella paikalla Kuopion ja Joensuun puolivälissä ja myös kunnan palvelut ovat monipuoliset. - Päivähoito- ja vanhuspalvelut ovat hyvät. Kunnalla on ryhmäperhepäivähoitoa sekä kotona tapahtuvaa hoitoa tarjolla ja hoitopaikan saanti on hyvin joustavaa. Tuusniemen lukio on arvostettu pieni lukio, missä saa yksilöllistä opetusta ja oppimistulokset ovat olleet erinomaista tasoa, Valta toteaa. Palveluiden lisäksi Tuusniemellä voi nauttia myös kauniista luonnosta sekä vesistöistä, joita on joka puolella.

TUUSNIEMI KESÄ 2018

KOTI

TOIMII MY ÖS

KESÄMÖKKINÄ !


KERRAN TUUSNIEMELÄINEN,

AINA TUUSNIEMELÄINEN Henna Tirkkonen 25v. ja Juuso Miettinen 28v. olivat ajelleet monet kerrat pitkin ja poikin Tuusniemeä etsien itselleen omakotitaloa. Mukavia valmiita taloja oli tarjolla, mutta yksikään ei tuntunut omalta, kodilta. Yksi hupiajelu kesällä 2017 tiettömän tien päähän muutti kaiken.

HUPIAJELUSTA VAKAVIIN PÄÄTÖKSIIN Vaikka Tuusniemi oli molemmille tuttu, saattaa kotikylältäkin löytyä yllätyksiä. - Lähdimme viime kesänä yksi kaunis ilta ajelulle. Molemmilla oli mielikuva, että vain muutaman kilometrin päässä Tuusniemen kirkonkylältä olisi tarjolla kunnan omakotitalotontteja, muistelee Tirkkonen. Hiekkatie loppui ja loppumatka suunnattiin sekametsää pitkin kohti pientä niemeä. Ja siinä se oli. Ilta-auringon laskettua Tuuslahden taakse, nuori pari koki tulleensa kotiin. Oma ranta, pala Tuuslahtea. Ranta, josta halutessaan pääsee maailman merille asti. Tuuslahti yhdistyy Juojärveen, joka on yksi Suomen puhtaimmista järvistä.

- Se tunne tuli meille molemmille. Tämä se on. Tulevan yhteisen kotimme paikka, kertoo Tirkkonen ilahtuneena. Päätös etenemisestä ei ollut vaikea, vaikka oman kodin ja erityisesti vielä rakennusprojektin läpikäynti on monesti elämän isoimpia ja haastavimpia kohtia. - Käytännön asiat etenivät jouhevasti Tuusniemen kunnan kanssa. Pian omistimme niemestä oman 1,5 hehtaarin tontin, käytännössä koko pikku niemi on meidän oma. Tontin nimeksi tuli Hoikkaniemi, selostaa Tirkkonen.

MIKSI TUUSNIEMI? Pariskunnan molempien lapsuudenkodit ovat Tuusniemellä. Molemmat ovat olleet Tuusniemeltä poissa vain muutamia kuukausia opiskeluiden takia. Kaupungissa ollessa mieli halaji silti aina vaan kotiin, Tuusniemelle. - Täällä on kasvettu. Ja täällä on perheet ja sukulaiset. Minulle ja Juusolle luonto ja rauhallinen maaseutu ovat se juttu. Juuso harrastaa metsästystä ja kalastusta, ja minä kuljen mielelläni mukana. Luontoharrastuksiin täällä on loputtomat mahdollisuudet. Emme todellakaan kaipaa kaupungin vilinään. Onneksi

myös vakituiset työpaikat on molemmilla täällä päin, kertoo Tirkkonen. Nuoripari odottaa innolla kevättä. Toukokuussa omalla rantatontilla alkavat kaivaustyöt. Sen jälkeen tontille saapuu hirsitalopaketin osat. Niistä Tirkkonen ja Miettinen alkavat kasata kesän mittaan unelmiensa kotia. Uuden kodin suojaan on haave päästä muuttamaan vuoden loppua kohti. Myöhemmin tontti täydentyy koiratarhalla, autotallilla ja rantasaunalla. - Teemme tästä meille loppuelämän kodin. Kesämökistä emme tarvitse haaveilla, koska tässä paikassa meillä yhdistyy sekä arki että loma, iloitsee Tirkkonen.

Tervetuloa paikalliseen! Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin. Palvelemme sinua tulevaisuuden muuttuvissa tilanteissa. Lämpimästi tervetuloa! TUUSNIEMI KESÄ 2018

27


OMA RANTA JA IKIOMA TONTTI - MAHDOLLISTA TUUSNIEMELLÄ!

Koti tai kesäkoti puhtaan maakuntajärven Juojärven tai pienemmän suojaisan järven rannalla. Unelman toteuttaminen onnistuu Tuusniemellä. Valtatie 9 läheisyydessä sijaitsevat tontit ovat saavutettavissa vain alle tunnin ajomatkan päässä sekä Kuopion että Joensuun suunnasta.

Suurimmassa osassa tonteista on oma ranta. Juojärven rannoilta pääsee vesitse Heinäveden reittiä ja Saimaan kanavaa pitkin aina maailman merille saakka.

lisäksi tarjolla on yksityisten ja yritysten tontteja. Ota yhteyttä kartoissa näkyviin yhteystietoihin!

KYSY KESÄ

Seuraavilta sivuilta löydät Tuusniemen tonttitarjontaa. Karttoihin merkittyjen tonttien

N

H U I P PU TARJOUS TO N T E I S TA!

Pappilanniemen tontit Omakotitalotontit N:o 1 35.000 € (2896 m²) N:o 2 35.000 € (2835 m²) N:o 3 35.000 € (2805 m²) N:o 4 45.000 € (3665 m²) N:o 5 45.000 € (3250 m²) N:o 6 Myyty! N:o 7 45.000 € (3885 m²) N:o 8 45.000 € (3820 m²) N:o 9 45.000 € (3550 m²) N:o 10 45.000 € (3875 m²) Kampanja-ajan hinnat 17.500 - 22.500€/tontti Rakennusoikeus tontin pintaalasta 15% (e=0,15) Alueella asemakaava

1 2 3

4

5 6

Myyty!

10

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

9

7

tontit -50%

8

Kysy lisää

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

Tuuslahden tontit Myyty!

Tuuslahden tontit Kaksi omakotitalotonttia Koko: n. 5000 m²/tontti Hinta: 20.000 €/tontti + vesi- ja viemäriliittymien yht.hinta 13.700 €/tontti Kampanja-ajan hinta 10.000 €/tontti + vesi- ja viemäriliittymien yht.hinta 13.700 €/tontti .

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018) tontit -50%

Tuusniemen kunta Mika Karvonen 044 7209 048, Tuija Valta 044 7209 040 e-mail; etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi tai hallinto@tuusniemi.fi, www.tuusniemi.fi, facebook; tuusniemi, kunta


4 3 2

N:o 1 10.000 € (2456 m²) N:o 2 20.000 € (2235 m²) N:o 3 25.000 € (1535 m²) N:o 4 35.000 € (1423 m²) N:o 5 35.000 € (1437 m²) N:o 6 35.000 € (1778 m²) n:o 7 myyty N:o 8 25.000 € (1726 m²) N:o 9 25.000 € (2012 m²) N:o 10 22.000 € (3312 m²) N:o 11 12.000 € (3426 m²) Kampanja-ajan hinnat 5.000-17.500 €/tontti

7

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

Rakennusoikeus 250 k-m² Alueella asemakaava

9

tontit -50%

10

Omakotitalotontti

12

N:o 12 35.000 € (n. 5000 m²) Kampanja-ajan hinta 17.500 €

11

Rakennusoikeus 300 k-m² Alueella yleiskaava

Kysy lisää

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

1:157

1:157

6:129

 6:136

6:144

Pahkasalon tontit 6:135

 6:143 6:133

Omakotitalotontit

6:131

N:o 1 35.000 €  N:o 2 35.000 € N:o 3 35.000 € Kampanja-ajan hinnat 17.500 €/tontti Tontit n. 5000 m² Rakennusoikeus 300  k-m² Alueella yleiskaava

6:48

  

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

1:223

3 1 2

1:222

tontit -50%

1:157

1.8

 

 1:186

1:157

Kysy lisää

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

 

2:68

18:8

Hietarannan tontit Omakotitalotontit

2

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

23:2

1

895:0:9

N:o 1 6.000 € N:o 2 6.000 € N:o 3 6.000 € N:o 4 8.000 € N:o 5 4.000 €  N:o 6 4.000 € N:o 7 4.000 € Kampanja-ajan hinnat 11:40 2.000-4.000 €/tontti Tontit n. 5000 m² Rakennusoikeus 300 k-m² Alueella yleiskaava

23:8

23:13

tontit -50%

23:10

23:6

23:7

3

23:4

23:4

23:9 48:1

4

5

23:3 23:11

23:4

23:6 11:42

6

48:0

48:0

7

23:6

23:12

TUUSNIEMI KESÄ 2018

23:4

Kysy lisää

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

25:26

OMA RANTA JA IKIOMA TONTTI TUUSNIEMELLÄ!

Kesämökkitontit

29


8

Honkaniemen tontit 

Omakotitalotontit

N:o 1 32.000 € N:o 2 16.000 € N:o 3 16.000 € N:o 4 16.000 € N:o 5 14.000 € Kampanja-ajan hinnat 7.000-16.000 €/tontti

Rivitalotontti 25.000 € Voidaan vuokrata niin, että vuosivuokra 3.000 € Tontit n. 2000 m² Alueella asemakaava

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

tontit -50%

KYSY KESÄN

Kysy  lisää

HUIPPUTARJOUS TONTEISTA!

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

Kirkonkylän tontit 

3

N:o 1 1122 m² N:o 14 N:o 2 1096 m² N:o 15 N:o 3 1249 m² N:o 16 N:o 4 1234 m² N:o 17 N:o 5 1202 m² N:o 18 N:o 6 1200 m² N:o 19 N:o 7 1212m² N:o 20 N:o 8 1408 m² N:o 21 N:o 9 1286 m² N:o 22 N:o 10 1275 m² N:o 23 N:o 11 1274 m² N:o 24 N:o 12 1217 m² N:o 25 N:o 13 1526 m² N:o 26 Kampanja-ajan hinnat: 0,50 €-1,00 €/m²/omakotitalotontti, 0,75 €-1,50 €/m²/rivitalotontti

6 7

4

2

1 5  8

9

11

10

12 16 17 18

13

14

15

19 20

3.0

21

Tonttikampanja (24.2.-31.8.2018)

22 23 24 

25 26

Tonttien hinta 2€ / m² Alueella asemakaava 

Kysy lisää

tontit -50%

30

Omakotitalotontit

Mika Karvonen 044 7209 048 Tuija Valta 044 7209 040

TUUSNIEMI KESÄ 2018

1617m² 1589 m² 1190 m² 1198 m² 1234 m² 1416 m² 1414 m² 1385 m² 1340 m² 1291 m² 1126 m² 1217 m² 1211 m²KESÄPIHALTA:

LAAJA VALIKOIMA KASVEJA SEKÄ PUUTARHATARVIKKEITA

A P P U A K A T U A R PALVELEVA Meiltä tav saa illa kevätja kesälannoitteet, kalkit, mullat, turpeet yms. puutarhaasi.

Myös kestopuuvalikoima on parhaimmillaan!

BELINDA PUUTARHAMULTA 50 L 4 SÄKKIÄ

8,90 € 0,045 euroa/litra

BIOLAN PUUTARHAN MUSTA MULTA 45 L 5 SÄKKIÄ

14,90 € 0,066 euroa/litra

BELINDA HUUSSI- JA KOMPOSTIKUIVIKE 80 L

12,90 € 0,16 euroa/litra

TUOTEVALIKOIMAT US LO TA AA M JA US NN KE RA , LAAJAT PUU.FI WWW.PUUKEIDASOUTOKUMPU Avoinna ma–pe 8–17 la 9–13 Puh. 010 820 1340 Kuopiontie 97 B, 83500 Outokumpu WWW.PUUKEIDASOUTOKUMPU.FI

(puhelunhinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta 5,90 snt/ min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/ min) PUUKEIDAS, OUTOKUMPU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.