Llibret d'experts i expertes de la Fundació Pere Tarrés

Page 1

1


o S ó i c Ac i tecno

Edeupecnadècnicóia

c u d E ó i Formac

D

Discapacitat

ó i c a c u Ed tià

Humanisme cris

l l a b e r T

n à f n I Volunta

Serveis

e r t n e C Educac

2


l o s s e r B Escoles

olo

l a i c o S cació

Salut m

migració

ocgiaialAdolescents i joevnetasl

Gestió d’entitJuastítcsia

l a t n e i ó Amb s Participació Preson

Social

a s a c i s e i n ò l o C Social Presons bresa Inserció laboral

Po s r l i o t Intervenció t n i a f n n i o M l socia

narciaita Gent Gran ria

Salut

munità Dinamització co

s Socials

Jocs i animació

i a l p s e es d’leure

ció en el l

Infància en situació vulnerable

Tercer Sec

Menjad escolar

#donesxpertes 3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Aguilar, Marina

15

Pujol, Josep Oriol

61

Ariza, Carles

16

Pulido, Miquel Àngel

63

Balaguer, Gemma

18

Riberas, Gisela

65

Bartrina, Bet

20

Riu, Albert

67

Bautista, Verònica

21

Rocha, Joan-Andreu

68

Benavent, Enric

22

Rodríguez, Aida

70

Blázquez, Anna

24

Rodríguez, Mònica

71

Cadafalch, Marc

25

Rosa, Genoveva

72

Castellví, Judit

26

Ruiz de Gauna, Rafael

74

Deu, Gessamí

28

Sabater, Jordi

75

Elias, Maria

29

Sesé, Ana

78

Ferrer, Daniel

31

Sogas, Àngels

79

Galindo, Beth

32

Sòria, Montse

80

Garcia-Oliva, Montserrat

33

Toro, Oriol

81

Giménez-Salinas, Esther

35

Torras, Isabel

83

González, Walter

37

Vidal, Cristina

84

Hermida, José Carlos

38

Vilar, Jesús

85

Hernández, Judith

39

Vives, Pere

87

Lacalle, Montserrat

41

Leal, M. Tereza

43

López, Paco

45

Martínez, Núria

47

Martínez, Òscar

48

Marzo, Maite

50

Monteis, Cecília

51

Mora, Pere

52

Morata, Txus

54

Muñoz, Carlos

56

Muro, Pilar

57

Navarro, Lisette

58

Nus, Xavi

60

13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.