__MAIN_TEXT__

Page 1

SUM Project

Sustainable Urban Mobility ПООЩРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ


Резюме на проекта Акроним на проекта: SUM PROJECT Sustainable Urban Mobility Наименование на проекта: ПООЩРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ По Програма INTERREG ІVC Продължителност: 24 месеца Тип: Проект за регионална инициатива Приоритет 2 “Околна среда и превенция на риска” Област на сътрудничество: “Енергия и устойчив транспорт”


Кратко изложение Проектът има за цел да се насърчи прилагането на местни / регионални политики за устойчива градска мобилност, опитвайки се да бъдат сведени до минимум три сериозни проблема: CO2 емисии, причиняващи парниковия ефект; енергийната зависимост, която ни поставя в ситуация на висока икономическа и политическа нестабилност и замърсяването в градовете, което води до сериозни последствия за здравето и качеството на живот на гражданите.


Партньори в проекта Водещ партньор 1: Община Виго, Испания Партньор 2: Регионална агенция за управление на енергетиката, регион Мурсия, Испания Партньор 3: Регионална агенция за енергетика и околна среда в Алгарве, Португалия Партньор 4: Община Месина, Италия Партньор 5: Община Реджо Калабрия, Италия Партньор 6: Община Реджо Емилия, Италия Партньор 7: Градски съвет на Рига, Латвия Партньор 8: Град Катовице, Полша Партньор 9: Община Враца, България Партньор 10: Столична община, България Партньор 11: Регионална енергийна агенция Пазарджик, България Партньор 12: Общински съвет Амиен, Франция Партньор 13: Асоциация на местните власти Сконе, Швеция Партньор 14: Агенция по енергетика за Югоизточна Швеция, Швеция Партньор 15: Съвета на графство Есекс, Великобритания


Бюджет на проекта (в EUR) Бюджет на SUM проекта 1.688.511,74 € Безвъзмездна помощ 1.325.587,80 € Бюджет на Столична община 121.500,00 €


Цели на проекта Обща цел: Общата цел на на SUM проекта е да допринесе чрез междурегионално сътрудничество да се насърчи и консолидира режим на устойчиво развитие на градския транспорт, който да бъде универсален и конкурентен, като подчертава потенциала на използване на електрически превозни средства и насърчаване на диалог за разработване на обща Eвропейска стратегия, насочена към укрепване на устойчивата мобилност . Специфични цели: Популяризиране сред гражданите на по-устойчиви градски насоки за мобилност. Постигането на постепенна замяна в европейските градове на традиционните превозни средства с електрически и други екологични видове транспорт, чрез координирана стратегия за устойчива мобилност.


Компоненти: •Обмяна на опит, посветен на идентифициране и анализ на добри практики •Управление и координация •Комуникация и разпространение


Поощряване на устойчивата градска мобилност Обмяна на опит Очаквани резултати: Идентифициране на най-ефективните практики за устойчива градска мобилност и по-голям потенциал за трансфериране на местно ниво, както и изготвянето на план за изпълнение, който описва процеса на прилагане на тези най-добри практики.


Управление и координация

Да се гарантира ефективно управление на проекта, да се достигнат поставените цели и показатели, предотвратяване на конфликти и осигуряване на ефективен обмен на информация.

Комуникация и разпространение Създаване на критична маса и подкрепа на устойчивата мобилност чрез публикуване на дейностите и постиженията на проекта “Поощряване на устойчивата градска мобилност” за съответните заинтересовани страни, действащите политики в тази област и гражданите.


Столична община и поощряване на устойчивата градска мобилност


Благодаря Ви!

Profile for Fundación INTRAS

Sustainable urban mobility sum project  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)

Sustainable urban mobility sum project  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)