__MAIN_TEXT__

Page 1

Informační řešení pro poskytování asistenčních dohledových služeb a telemedicíny pro seniory a chronicky nemocné

Mediinspect www.mediinspect.cz 2014


Obsah prezentace ●

Kdo jsme a co děláme

Sféry ve kterých působíme a naši odborní partneři

Řešení InspectLife a jeho hlavní služby

InspectLife Dohled – asistenční dohledová služba

InspectLife Diabetes – řešení pro telemonitoring diabetiků

Školicí středisko Technologického centra

2


TechnologickĂŠ centrum pro personalizovanou medicĂ­nu

3


„Kde technologie pomáhají lidem.“

“ “

Kdo jsme Mediinspect je technologická firma

Co děláme Vyvíjíme a provozujeme řešení InspectLife pro poskytování asistenčních dohledových služeb a telemedicíny

S jakou vizí tvoříme řešení InspectLife

Být uceleným, otevřeným a flexibilním informačním řešením

4


Sféry ve kterých působíme

5


Naši odborní partneři

6


InspectLife – hlavní služby a uživatelé

InspectLife Services Dohled nad seniory

Klienti a pacienti

Dohled nad diabetiky Dohled nad pacienty s Alzheimer. D.

Rodinní příslušníci

Telemonitoring glykemie Telemonitoring krevního tlaku Telemonitoring tělesné váhy Telemonitoring EKG

Sociální pracovníci Lékaři a zdravotničtí pracovníci

Telekonzultace … a další 8


Komu se věnujeme

9


InspectLife – Služba “Dohled nad seniory”

10


Jak pomáhá asistenční dohledová služba V jakých situacích může pomoci? ●

Klient má náhlý zdravotní problém nebo se cítí být ohrožen

Klient upadl a nemůže si sám pomoci

Blízká osoba má obavu o aktuální stav klienta

Díky čemu může služba pomoci? ●

Řešení umožňuje průběžné zjišťování údajů o dohledovém zařízení – klientovi Pracovníci dohledové služby mohou sdílet data a zajišťovat administrativní podporu při poskytování pomoci v případě nouzových událostí

Díky webovému řešení je zajištěna vysoká dostupnost služby

Provozovatel může vzdáleně nastavovat řadu parametrů dohledových zařízení

Samostatně žijící klient může využít intenzivnějšího sociálního kontaktu

11


Jak služba prakticky funguje v případě stavu nouze?

12


Události a jejich význam ●

Stav nouze Událost vyvolaná klientem, který v případě nouze zmáčkl alarm tlačítko na dohledovém zařízení.

Možný pád (pouze u některých dohledových zařízení) Událost automaticky generovaná dohledovým zařízením v případě zaznamenání velkého zrychlení.

Nízký stav baterie Událost automaticky generovaná dohledovým zařízením, pokud je stav baterie velmi nízký a klient nereaguje na výzvu, aby připojil dohledové zařízení k nabíječce.

Nízká aktivita (pouze u některých dohledových zařízení) Automaticky vygenerovaná událost pokud aktivita (pohyb) dohledového zařízení je delší dobu nízká a zároveň není dohledové zařízení připojeno k nabíječce.

Ztráta spojení Automaticky vygenerovaná událost pokud služba delší dobu neobdrží od dohledového zařízení žádná data (např. v důsledku ztráty signálu).

Dotaz kontaktní osoby na aktuální polohu klienta Událost vyvolaná kontaktní osobou, která chce zjistit poslední známou polohu klienta.

13


Dohledová zařízení z pohledu klienta Mobilní “na člověku”

Smartphone

Seniorský telefon Aligator A340/A420/A430

Seniorský telefon s náramkem MaxCom

Dohledový asistent Laipac Lola

Asistenční náramek

Stacionární “v prostředí”

Kamery

Čidla prostředí

14


Jak vypadá uživatelské rozhraní webového systému

15


Profil události “stav nouze”

16


Dohled pomocí stacionární IP kamery v domácnosti

17


Ochrana soukromí při pořizování obrazových / video informací

18


Přínosy řešení InspectLife pro klienty a kontaktní osoby

Přizpůsobení scénářů dohledu individuálním potřebám klienta a rodiny Aktivní zapojení kontaktních osob zodpovědných za dohled nad klientem do jeho záchrany Zvýšení kvality života a nezávislosti klienta i jeho rodiny Maximální ochrana a osobních a citlivých dat klientů, kontaktních osob a všech uživatelů

19


Případové studie Malá agentura domácí péče ●

10 klientů v domácím prostředí

Pracovníci v terénu

Nejjednodušší variantou je využívat službu InspectLife Dohled vzdáleně s možností upozorňování na nové události pomocí SMS a přístupu ke službě odkudkoliv pomocí notebooku nebo tabletu a mobilního internetu

Velký poskytovatel asistenčních dohledových služeb ●

Desítky až stovky klientů v domácím prostředí

Vlastní dohledové centrum s operátory

Je možné provozovat vlastní samostatnou instalaci služby pro poskytovatele s vlastním úložištěm dat Fungování služby je možné případně upravit podle individuálních požadavků provozovatele

20


InspectLife – Služba “Telemonitoring glykemie”

21


InspectLife Diabetes – Národní diabetologický program ●

Smyslem léčby diabetu je zabránit vzniku nebo zpomalit vývoj komplikací. Vznik a zhoršování komplikací diabetu je možno omezit včasnou intenzivní komplexní léčbou diabetu. V České republice je na léčbu diabetu vynakládáno přibližně 10 % všech nákladů ve zdravotnictví. 60 % ze všech nákladů na léčbu diabetu je vynakládáno na léčbu závažných zdravotních komplikací.

22


InspectLife Diabetes – potřeby klinické praxe ●

Osvěta a primární prevence Monitoring a určení individuální optimální léčby diabetu a přidružených nemocí (obezita, hypertenze...) Dlouhodobě optimální kompenzace diabetu s minimem extrémních hodnot Sekundární prevence zaměřená na prevenci závažných zdravotních komplikací

Edukace a každodenní podpora pacientů a rodiny

Komunikace mezi pacienty a lékaři

23


InspectLife Diabetes – Schema of Data Acquisition

Fora Bluetooth Glukometr

Internet

Internet

Bluetooth

Client Smartphone

Android Smartphone

InspectLife Server

Client Tablet

Ruční zadání

Glukometr

Android Smartphone

Client PC 24


InspectLife Diabetes – interpretace dat

25


InspectLife Diabetes – Případová studie #1

Diabetik ●

Diabetes Mellitus Typ 1

Léčba inzulinovou pumpou

Přínosy ●

Okamžitý kontakt s ošetřujícím lékařem z domova Identifikace mnoha hypo- a hyperglykemií Doporučení podrobnějšího vyšetření pomocí kontinuálního monitoru glykemie s následnou změnou léčby – úpravou bazálních dávek inzulinu

26


InspectLife Diabetes – Případová studie #1 – pokračování

Diabetik ●

Diabetes Mellitus Typ 1

Léčba inzulinovou pumpou

Benefits ●

Identifikace velké variability glykemie především během oběda a večeře Doporučení podrobnějšího vyšetření pomocí kontinuálního monitoru glykemie pro lepší edukaci

27


InspectLife Diabetes – Případová studie #2

Diabetik ●

Diabetes Mellitus Typ 1

Léčba inzulinovou pumpou

Přínosy ●

Odesílání naměřených hodnot bez jakýchkoliv problémů Vyhovující glykemický profil Bez jakýchkoliv hypo- nebo hyperglykemií

28


InspectLife Diabetes – telemedicínská zařízení

Fora Diamond Mini Bluetooth Glukometr

Fora P30 Bluetooth Tlakoměr

Fora W310 Bluetooth Váha

29


InspectLife – nasazení v praxi

Služba “Dohled nad seniory” - komerční provoz v ČR

Služba “InspectLife Diabetes” - pilotní projekt (4 diabetologická pracoviště ČR a SR)

Služba “InspectLife EKG” - pilotní projekt ČR

Služba “InspectLife Hypertenze” - pilotní projekt ČR

InspectLife Diabetes a Dohled nad seniory – pilotní projekt v Brazílii (Porto Alegre)

InspectLife Dohled nad seniory – pilotní projekt v Austrálii (Canberra, Sydney)

30


Školicí středisko pro asistivní technologie a personalizovanou medicínu ●

Záměr a cíl ●

Vybavení ●

Výuka a demonstrace asistivních technologií, astronomie a metod personalizované medicíny

Vzorová chytrá domácnost vybavená asistivními technologiemi a medicínskými technologiemi – paralelní pracoviště s FEL ČVUT Praha

Prezentační a telekonferenční místnost

Hvězdárna a sportovní volnočasové aktivity

Pro koho je určeno ●

Studenty vysokých škol lékařských a technických oborů

Pracovníky agentur domácí péče

Zdravotnické pracovníky

Developery a firmy dodávající infrastrukturu

Státní správu

Co návštěvníkům přinese ●

Možnost detailně se seznámit, vyzkoušet si v praxi a zažít moderní asistivní a medicínské technologie v prostředí “chytré domácnosti”

31


Školicí středisko Zájezek

32


Školicí středisko Zájezek

33


Školicí středisko Zájezek

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/241229-kdyz-domacnostozije-aneb-zdravotni-pece-bez-starosti/

34


Děkujeme za Váš zájem o naše služby Rádi Vám podáme více informací a zodpovíme Vaše dotazy Kontaktujte nás E-mail: info@mediinspect.cz Telefon: +420 774 445 477 Web: www.mediinspect.cz

35

Profile for Fundación INTRAS

InspectLife: Monitoring System for the Elderly and Chronically  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)

InspectLife: Monitoring System for the Elderly and Chronically  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)