__MAIN_TEXT__

Page 1

Počítač ve světě seniorů Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 10.6. 2014


Osnova • • • • • •

Kdo je senior Internet a senioři Co internet seniorům nabízí Bariéry Výhled do budoucna Příklad z praxe


Kdo je senior • nejčastěji je stáří vymezeno chronologicky Dle WHO: • • • •

49 – 59 let – zralý věk 60 – 74 let vyšší věk (rané stáří) 75 – 89 – stařecký věk 90 let a více – dlouhověkost

Psychologický slovník: • ,,Senior je označení lidí starších 60 let.“


Internet a senioři • dříve narození – nevyrůstali u počítače a nepoužívali ho v práci • celosvětově nejrychleji rostoucí skupina využívající internet jsou lidé nad 50 let • dle Českého statistického úřadu 2006 využívalo internet 5,2 % obyvatel ve věku 65 – 74 let • 2011 – 25% obyvatel ve stejném věku (236 900 osob)


Co internet seniorům nabízí • Komunikace - elektronická pošta - telefonování (Skype) - sociální sítě – nejen pro náctileté


Co internet seniorům nabízí • Zájmy, koníčky, hry - na internetu informace k různým tématům - webové stránky klubů pro seniory - seznamky, diskuzní fóra, rady a návody - hry on-line (šachy, karty aj.) - užitečné informace - jízdní řády, zprávy z domova i ze zahraničí, počasí, kontakty na lékaře aj.


Co internet seniorům nabízí • Zájmy, koníčky, hry - on - line vzdělávací kurzy - nakupování po internetu v e- shopech


Bariéry -

psychologická bariéra - nedůvěra ve své schopnosti nedostatek financí nedostatek informací chybí trpělivý průvodce a pomocník jazyková bariéra


Výhled do budoucna - roce 2050 by 30% populace – lidé starší 65 let - zvýšení počítačové gramotnosti = posílení emancipace a autonomie seniorů - přibývá starších lidí, kteří se setkávají s počítačem v zaměstnání i rodině - nutné zvyšovat povědomí o celoživotním vzdělávání u všech věkových kategorií


Výhled do budoucna V souvislosti se zvyšováním podílu starších lidí v populaci by pak měly být nabízeny služby a produkty vyhovující specifickým nárokům a preferencím seniorů. V odvětví ICT je již dnes zřejmá naléhavá potřeba přizpůsobování designu a uživatelského rozhraní potřebám starších lidí.


Výhled do budoucna • udržování mezigeneračních vztahů – usnadnění komunikace


Příklad z praxe


Děkuji za pozornost

Profile for Fundación INTRAS

Computer in the World of the Elderly  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)

Computer in the World of the Elderly  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)