__MAIN_TEXT__

Page 1

ADAPTIVE SYSTEM FOR ELDERLY AND DISABLE PEOPLE Prof. Ivo Iliev, DSc – TU-Sofia Dr. Daniel Tsvetanov,PhD – R&D Ltd.


Different kinds of social activities directed to elderly Ползвам в момента

Ползвах преди, но сега не

Никога не съм ползвал, но имам нужда

Не съм ползвал и нямам нужда

А. Домашен социален патронаж

Общо:

100 8.9

2.0

11.9

77.2

B. Личен асистент

5.0

1.0

16.8

77.2

100

С. Социален асистент

4.0

-

13.9

80.2

100

D. Обществена трапезария

15.8

3.0

8.9

72.3

100

E. Дневен център

15.8

-

5.0

70.3

100

F. Център за рехабилитация

16.7

12.7

17.6

52.9

100

20

-

11.0

69

100

G. Дом за възрастни


Home assistance


Outdoor assistance


Multiparametric adaptive assistance •

Пример 1. Самотно живеещ възрастен (АЛ) с напреднала форма на деменция включва

Пример 2. Човек с ограничена подвижност и висока степен на увреждане на слуха не чува позвъняването на звънеца на входната врата (или друг звуков алармен сигнал). Асистиращата система регистрира позвъняването чрез акустичен сензор, разположен до източника на сигнал и информира по подходящ начин АЛ за настъпилото събитие. Ако към АС има включена и система за видео известяване, тя ще позволи да се види кой звъни. АЛ може да активира отварянето на вратата с натискане на съответен бутон.

Пример 3. Самотно живеещ възрастен с неустойчива аритмия губи съзнание при ставане от

електрически уред в кухнята (напр. котлон). Асистиращата система получава сигнал от съответен сензор за настъпилото събитие и стартира алгоритъм за следене на движението на АЛ. Ако АЛ излезе извън кухнята и не се върне обратно в рамките на 30 минути, АС подава напомнящ сигнал към АЛ за включения уред. Ако АЛ не „нулира” (възприеме) подадения сигнал (напомняне) или не се придвижи в рамките на 10 минути до кухнята, АС подава команда към изпълнително устройство и изключва котлона. (В примера времената са произволно избрани и могат да бъдат променяни).

леглото и пада. Чрез следене на няколко витални параметъра АС проверява доколко опасно (животозастрашаващо) е настъпилото събитие. При потвърдена опасност се изпраща алармен сигнал до специализиран център и/или близък (роднина) на АЛ за предприемане на последващи действия.


How decide the privacy problem?

Falling Detection in Two Steps


AAL – Software Tool Applicable in Assistive Systems for Elderly and Disable People

Module for personal records and service

Module for peripheral devices setup

Window for system status and person’s alarms

Module for video control


Multipoint Emergency Notification System

Hybrid structure of W/LAN


Проекти – Система за асистиране на слепи хора – Системи за автоматизация и охрана на жилища – Система за асистиране на възрастни хора • Модел • Устройства • Интерфейс


Система за автоматизация и охрана на жилища

www.myxyty.com


Система за асистиране на хора със зрителни уреждания


Система за асистиране на възрастни и хора с увреждания


Асистираща гривна


1-канален портативен ЕКГ


Потребителски интерфейс

Profile for Fundación INTRAS

Adaptative system for eldery and disabled people  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)

Adaptative system for eldery and disabled people  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)