__MAIN_TEXT__

Page 1

Št. 1. december 2012 www.innovage-project.eu

POVZETEK

Pozdravljeni v spletnem informatorju INNOVAge!

Pozdravljeni v spletnem informatorju INNOVAge!_1

Demografski trendi zahtevajo uporabo inovacijskih pristopov, ki krepijo ustvarjalno delovanje v trikotniku znanja (poslovni-zasebni-raziskovalni sektorji). Projekt INNOVAGE se ukvarja s staranjem kot delom splošnih inovacijskih politik in se osredotoča na priložnosti, ki jih ponujata dva pomembna koncepta v povezavi s staranjem in neodvisnim življenjem starostnikov. Kljub potencialom neodvisnega življenja starostnikov z uporabo eko-inovacijskih rešitev, so koristi in tehnična preizkušenost opreme in storitev še vedno omejene, saj imajo oblikovalci politike veliko izzivov pri usklajevanju svojih politik in raziskovalnih programov. S tem namenom je 14 evropskih regij združilo moči, da bi okrepilo povezavo med vključenimi akterji za oblikovanje inovacijskih politik, ki so povezane z neodvisnim življenjem starostnikov na njihovih domov.

O projektu INNOVAGE_2 KDO SMO?_3 ZADNJE AKTIVNOSTI_4 PREDVIDENE NADALJNJE AKTIVNOSTI_8 SLOVAREK INNOVAGE_9 KONTAKTI_10

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.


2 www.innovage-project.eu

O PROJEKTU INNOVAGE INNOVAge je projekt, podprt v okviru programa INTERREG IVC za inovacijo in okolje. Vodi ga regija Marche (Italija), cilj projekta pa je povečati in izboljšati učinkovitost regionalnih razvojnih politik na področju neodvisnega življenja za starostnike s pomočjo mreženja in mentorskih aktivnosti na regionalnem in medregionalnem nivoju. Te politike bodo starostnikom omogočale daljše neodvisno življenje na svojem domu, povečale njihovo samostojnost in jim pomagale pri njihovih dnevnih aktivnostih.

Glavni cilji projekta INNOVAge •

Zagotoviti metodologijo in orodja, ki omogočajo regionalnim odločevalcem izdelati učinkovito multidisciplinarno politiko.

Soočiti se z izzivom neodvisnega življenja starostnikov z novim in bolj učinkovitim načinom.

Povečati inovativnost v vseh sektorjih, povezanih s staranjem.

Glavne aktivnosti projekta INNOVAge: •

Dobre prakse: določiti in analizirati uspešne inovacijske izkušnje pri inovacijskem grozdenju, načrtovanju politik za razvoj grozdenja in oblikovanje lokalnega strateškega partnerstva.

Grozdenje: Oblikovati evropsko mrežo podjetij in institucij (javniposlovni-zasebni-raziskovalni sektorji in končni uporabniki) s podobnimi interesi s področja inovacijskih politik in samostojnega življenja starostnikov.

InnoHubs: ustanoviti štirinajst regionalnih delovnih teles za krepitev znanja in sodelovanja med akterji ter se osredotočiti na eko-inovacije in pametne domove za starostnike

Strategije: lotiti se izziva staranja in osnovati nove celostne strategije, ki lahko občutno izboljšajo kakovost življenja starostnikov.


3 www.innovage-project.eu

KDO SMO? Projekt vključuje 15 lokalnih in regionalnih organizacij, ki delujejo na področju inovacij za starostnike iz 14 evropskih držav. Glede na izkušnje in znanju o glavnih temah se delimo na dve skupini, in sicer mentorsko in učno skupino.

WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌƐ Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y León www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundación INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

'ĞŶĞƌĂůƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se


4 www.innovage-project.eu

ZADNJE AKTIVNOSTI Sestanek partnerjev Začetni sestanek v Anconi (Italija) maja 2012 in vzpostavitev prvega stika med partnerji projekta. Naredili smo pregled glavnih ciljev in aktivnosti projekta, sodelovali pri prvi tematski delavnici in se udeležili prvega študijskega obiska. Prvi sestanek partnerjev v Grenoblu (Francija) septembra 2012. Na tem sestanku so partnerji predstavili prve rezultate projekta in nadaljevali z načrtovanjem in opazovanjem.

Sestanek partnerjev Preko tematskih delavnic so se partnerji ukvarjali s posameznimi in skupnimi temami in povezovali glavne inovativne deležnike in končne uporabnike. Prva delavnica 15. maja 2012 v Anconi – spoznavanje eko-inovacijskih izkušenj za dobre rešitve z namenom, da se izboljša samostojno življenje starostnikov na domu.Na področju IKT za samostojno življenje in varnost na domu so partnerji in predstavniki drugih projektov EU imeli možnost spoznati model štirikratne vijačnice in osnovati zelene rešitve ter rešitve za izboljšanje samostojnega življenja starostnikov, predstavljenega s strani javnih, zasebnih in akademskih akterjev. Druga delavnica 20. septembra 2012 v Grenoblu – storitve na domu za starostnike. Govora je bilo o eko načrtovanem pristopu k produktu in/ali razvoju storitev v povezavi s prednostmi tega pristopa s stališča industrije. Predstavljenih je bilo nekaj primerov za samostojno življenje starostnikov in pametnih domov. Danih je bilo tudi nekaj govorov o družbenih storitvah na domu za starostnike in vključevanju končnih uporabnikov v razvoj produktov/storitev.


5 www.innovage-project.eu

ŠTUDIJSKI OBISKI Preko študijskih obiskov so imeli partnerji in inovacijski deležniki možnost videti uspešne in inovacijske grozde ter združenja “innohubs”. 1. študijski obisk 16. maja 2012 v Anconi – grozd regije Marche i-Live o samostojnem življenju in eko pametnih tehnologijah za samostojno eko-trajnost. Dogodka se je udeležilo več kot 20 ljudi, razdeljen pa je bil na dva dela:

Podjetji HomeLab in Indesit Konzorcij HomeLab je osnovan na ideji oblikovanja mreže za razvoj modela “open innovation”, ki podjetjem, univerzam in raziskovalnim organizacijam omogoča, da delijo izkušnje, znanje in patente v namene spodbujanja inovacijske kulture in določanja standardov za komunikacijo in interoperabilnost med produkti in storitvami na domu. Glavna naloga podjetja Indesit je postati globalni vodja v proizvodnji eko-kompatibilnih tehnoloških rešitev, ki ljudem zagotavljajo kakovost prav vsak dan. Loccioni Leaf House Loccioni Leaf House je energijska hiša brez ogljika, ki je v celoti narejena iz obnovljivih virov brez emisij CO2. Leaf House je tehnološko inovativna in okolju prijazna hiša, prav tako je laboratorij za nove čiste energijske tehnologije in prostor inspiracije ter izobraževanja za prihodnost. Leaf House sestavlja 6 stanovanj, kjer v resnici živijo ljudje.


6 www.innovage-project.eu

2. študijski obisk 21. in 22. junija 2012 na Nizozemskem - Inovacija za življenje 40 evropskih gostov je obiskalo podjetje TNO, ki je prikazalo dobre prakse Nizozemske na področju eko-samostojnega življenja in pametnih domov. Fokus tega obiska je bila možnost samostojnega življenja za končnega uporabnika. TNO je prikazalo dobro prakso štirikratne vijačnice: prvi dan s prikazom sodelovanja med izobraževalnimi institucijami, industrijo in zdravstvom ter drugi dan s prikazom vključevanja oblikovalcev politik.

Podjetje TNO v Hoofddorpu in Woerdnu Obisk se je začel s predstavitvijo analiz družbenih stroškov/koristi gero-tehnologije in primera Rosetta – gero-tehnološki sistem za obolele za Alzheimerjevo boleznijo. Raziskava TNO prikazuje, da prihranek stroškov dela po izvedbi Rosette ne odtehta investicij. Kasneje so imeli udeleženci priložnost obiskati prikaz domov za starostnike, čigar konstrukcije se razlikujejo po življenjskem slogu in tipu oviranosti: (1) udoben in varen dom za slabovidne (CSL); (2) dom za dementne ljudi; (3) dom KOPB in mobilnosti.

Kompleks za starostnike Stichting Humanitas Bergweg v Rotterdamu Kompleks vsebuje 195 stanovanj za starejše, manjše bivanjske objekte z oskrbo za ljudi obolele za Alzheimerjevo boleznijo in objekte s posebno dnevno oskrbo. Občina je organizirala konferenco na temo “Bivanjski objekti z asistenco in vključevanje potreb uporabnikov v načrtovanje in izvedbo”. Med konferenco je bila podpisana pogodba med občino Rotterdam in TNO, ki sta se obvezala k sodelovanju in izvedbi “sosesk za aktivno življenje”.


7 www.innovage-project.eu

3. študijski obisk 20. in 21. septembra 2012 v Grenoblu - Grozd MEDIC@LPS o eko-inovativnih storitvah in produktih za bolj samostojno življenje MEDIC@LPS je pozdravil evropsko delegacijo 28 udeležencev, ki so jih sestavljali projektni partnerji INNOVAge in inovacijski deležniki. Študijski obisk je bil razdeljen na dva dela:

Razstavni salon CEA Leti Udeleženci so obiskali razstavni salon CEA-Leti in se seznanili z njegovimi dosežki. Leti je inštitut CEA, francoska organizacija za raziskave in tehnologijo, ki se ukvarja z energijo, IT, zdravstvom, zaščito in varnostjo. Osredotoča se na ustvarjanje vrednot in inovacij preko tehnološkega prenosa na njihove industrijske partnerje. Leti je specializirana za nanotehnologijo in njihovo uporabo, brezžične naprave in sisteme, biologijo zdravstvo in fotoniko. NEMS in MEMS sta v središčiu njihovega zanimanja. Objekt Rumba Drugi del študijskega obiska je bil posvečen obisku medgeneracijskega objekta z nizko porabo energije, imenovano Rumba, ki jo sestavlja 29 stanovanj. 15 izmed njih je namenjeno starostnikom, ki imajo omejeno samostojnost. Objekt se nahaja v soseski Vas 2 v mestu Echirolles. Zgrajena in vodena je s strani Société Dauphinoise pour l’Habitat v sodelovanju z mestom Echirolles. Majhne skupine delegacij so obiskale stanovanje Louisa in Marie-Louise Roche, stara 82 in 80 let. Zgradba je del projekta za obnovo cele soseske Vas 2.

Regionalne raziskave 14 analiz o stanju umetnosti v regijah INNOVAge je bilo narejenih z namenom, da bi izpostavili prednosti in slabosti na področju ekoinovacij, ki se uporabljajo za samostojno življenje ljudi in pametne domove. Na osnovi tega sta bila narejena navzkrižna analiza in celosten pregled prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v regijah INNOVAge.


8 www.innovage-project.eu

PREDVIDENE NADALJNJE AKTIVNOSTI •

Katalog dobrih praks, ki javnosti omogoča dostop do uspešnih izkušenj inovacijskih grozdov in načrtovalnih politik pri koordinaciji lokalnega strateškega partnerstva in razvoju grozdenja.

Študijski obiski:

SETHA (UK, december 2012)

Baltski inštitut Finske (BIF) (Finska, junij 2013)

Delavnice na teme: •

Sposobnosti uporabnika, sprejetost, etični vidiki (Španija, april 2013)

Učinkovite javne politike za spodbujanje inovacij (Bolgarija, oktober 2013)

Poznavanje potreb starejših/ uporabnikov republika, junij 2014)

Vodenje inovacijskega grozda (Belgija, november 2014)

Usposabljanja v podporo oblikovalcem politik.

Ustanovitev združenja “InnoHubs” v 14 partnerskih regijah

(Češka


9 www.innovage-project.eu

SLOVAREK INNOVAGE Aktivno staranje Aktivno staranje je s strani Svetovne zdravstvene organizacije definirano kot proces povečevanja možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost z namenom, da se poveča kvaliteta življenja s staranjem ljudi. Omogoča, da se ljudje zavejo svojega potenciala za dobro počutje preko celega življenja ter vključevanje v družbo glede na njihove potrebe, želje in zmožnosti, medtem ko jim istočasno zagotavlja ustrezno varnost in oskrbo, ko potrebujejo asistenco. Eko-inovacija Eko-inovacija je inovacija, ki zmanjšuje uporabo naravnih virov in omejuje izpust škodljivih snovi preko celega življenjskega ciklusa. Gre za produkte, tehnike, storitve ali procese za preprečevanje ali zmanjšanje okoljskih vplivov oziroma tiste, ki prispevajo k optimalni uporabi virov. Samostojno življenje Samostojno življenje omogoča starejšim ljudem, da živijo samostojno, in sicer tako, da obvladujejo fizične in kognitivne ovire, ki so pogosto povezane s staranjem. Gre za korak naprej v oskrbi, kjer je naslednji korak življenje z asistenco – življenjski prostor, ki povečuje samostojnost, še posebej pri invalidnih ljudeh, da lahko živijo v skupnosti namesto v zdravstveni ustanovi. Pametni dom Pametni dom je hiša, ki ima visoko razvite avtomatične sisteme za osvetlitev, nadzor temperature, multimedije, varnost, delovanje oken in vrat in za še veliko drugih funkcij. Pametni domovi povezujejo vse naprave in aparate tako, da lahko le-te komunicirajo drug z drugim in končnimi uporabniki. Raziskovalni grozdi Raziskovalni grozdi so grozdi, ki jim vir inovativnosti in konkurenčnosti predstavljajo raziskave in razvoj. Ponavadi se razlikujejo od standardnih tehnoloških in inovacijskih grozdov, in sicer imajo močnejšo znanstveno/raziskovalno bazo, lahko pa tudi generirajo večjo število inovativnih podjetij, ki lahko komercializirajo in izkoristijo raziskavo.


www.innovage-project.eu for futher information

Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y Le贸n www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl esther.felix@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundaci贸n INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se

General secretariat IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.

Profile for Fundación INTRAS

09 newsletter innovage vfinal sl  

09 newsletter innovage vfinal sl