Catalog nhà cho thuê cao cấp

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở KẾT HỢP CHỨC NĂNG KHÁC

w w w. t h i e t k e n h a c h o t h u e . c o m


NHÀ Ở KẾT HỢP CĂN HỘ CHO THUÊ Địa chỉ : Láng Hạ - Hà Nội Diện tích lô đất : 96m2 Số tầng : 5 tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 2018 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 3,4

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 5


NHÀ Ở KẾT HỢP CĂN HỘ CHO THUÊ Địa chỉ : Kim Mã - Hà Nội Diện tích lô đất : 118m2 Số tầng : 8 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 6

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2,3,4,5

MẶT BẰNG TẦNG 7

MẶT BẰNG TẦNG 8


NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH Địa chỉ : Hai Bà Trưng - Hà Nội Diện tích lô đất : 140m2 Số tầng : 7 tầng Thời gian xây dựng : 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. t h i e t k e n h a c h o t h u e . c o m


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3,4

MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG 6

MẶT BẰNG TẦNG 7

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


QUÁ TRÌNH THI CÔNG

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

THI CÔNG MÓNG

THI CÔNG PHẦN THÂN

HOÀN THIỆN

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ STUDIO 1

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ STUDIO 2

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ LOẠI 1 - PHÒNG KHÁCH BẾP

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ LOẠI 1 - PHÒNG NGỦ

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ PENTHOUSE

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ PENTHOUSE

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ PENTHOUSE

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


NHÀ Ở ĐA NĂNG Địa chỉ : Cầu Giấy - Hà Nội

Diện tích lô đất : 112m2 Số tầng : 6 tầng Thời gian xây dựng : 2013 - 2014 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. t h i e t k e n h a c h o t h u e . c o m


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG 6

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH- BẾP

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ MASTER

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


CĂN HỘ CHO THUÊ Địa chỉ : Hoàn Kiếm- Hà Nội

Diện tích lô đất : 49m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2012 - 2013 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. t h i e t k e n h a c h o t h u e . c o m


PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3


PHỐI CẢNH CĂN HỘ TẦNG 2

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ TẦNG 3

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH CĂN HỘ TẦNG 4 - 2 PHƯƠNG ÁN

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


CĂN HỘ CHO THUÊ Địa chỉ : TÂY HỒ- Hà Nội

Diện tích lô đất : 210m2 Số tầng : 1 tầng hầm + 7 tầng nổi Thời gian xây dựng : 2015 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. t h i e t k e n h a c h o t h u e . c o m


PHỐI CẢNH 3D VÀ THỰC TẾ

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3-5

MẶT BẰNG TẦNG 6

MẶT BẰNG TẦNG 7

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


QUÁ TRÌNH THI CÔNG

KHU ĐẤT HIỆN TRẠNG

THI CÔNG MÓNG

THI CÔNG PHẦN THÂN

HOÀN THIỆN

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT

www.thietkenhachothue.com - hotline: 0982.076.837


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.