Catalog khách sạn tiêu biểu

Page 1

F T F Đ Ã T H I Ế T K Ế KIẾNTRÚC&NỘITHẤT KHÁCHSẠN/SPA

Diện tích lô đất : 120m 2 Quy mô : 2 tầng hầm + 9 tầng nổi Thời gian xây dựng : 2017 Tổng giá trị đầu tư : KHÁCH SẠN ALLURE Địa chỉ : Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

HÌNH ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT LỄ TÂN

HÌNH ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : KHÁCH SẠN MYWAY Địa chỉ : Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

MẶT BẰNG KHÁCH SẠN

PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT KHÁCH SẠN

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ

PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Diện tích lô đất : 4500m 2 Quy mô : Khách sạn 4 sao - 128 phòng nghỉ Thời gian xây dựng : 2013 Tổng giá trị đầu tư : NHÀ KHÁCH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN Địa chỉ : Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI

PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHUÔN VIÊN

PHỐI CẢNH NỘI THẤT SPA

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : KHÁCH SẠN LÀO CAI Địa chỉ : TP Lào Cai

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : RESORT HOÀNG GIA Địa chỉ : TP Hạ Long - Quảng Ninh

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : KHÁCH SẠN HOÀNG GIA Địa chỉ : TP Hạ Long - Quảng Ninh

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : KHÁCH SẠN TIRANT Địa chỉ : Gia Ngư - Hà Nội

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHU LỄ TÂN

PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHU LỄ TÂN

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 3

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 3

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 3

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT NHÀ HÀNG

ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKY BAR

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR

ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : TÀU DU LỊCH HẠ LONG Địa chỉ : Hạ Long

PHỐI CẢNH NỘI THẤT BAR GIẢI KHÁT

PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MASSAGE

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : SPA URBAN OASIS Địa chỉ : Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Diện tích lô đất : m 2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư : SPA SÀI GÒN ĐẸP Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MASSAGE