Catalog khách sạn tiêu biểu

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

KIẾN TRÚC & NỘI THẤT CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN & SPA


KHÁCH SẠN ALLURE Địa chỉ : Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm - Hà Nội Diện tích lô đất : 120m2 Quy mô : 2 tầng hầm + 9 tầng nổi Thời gian xây dựng : 2017 Tổng giá trị đầu tư :


HÌNH ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT LỄ TÂN


HÌNH ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


KHÁCH SẠN MYWAY Địa chỉ : Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


MẶT BẰNG KHÁCH SẠN


PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT KHÁCH SẠN


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ


PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHÁCH SẠN


NHÀ KHÁCH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN Địa chỉ : Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội Diện tích lô đất : 4500m2 Quy mô : Khách sạn 4 sao - 128 phòng nghỉ Thời gian xây dựng : 2013 Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHUÔN VIÊN


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI


PHỐI CẢNH NỘI THẤT SPA


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ


KHÁCH SẠN LÀO CAI Địa chỉ : TP Lào Cai Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC


RESORT HOÀNG GIA Địa chỉ : TP Hạ Long - Quảng Ninh Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


KHÁCH SẠN HOÀNG GIA Địa chỉ : TP Hạ Long - Quảng Ninh Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


KHÁCH SẠN TIRANT Địa chỉ : Gia Ngư - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC


PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHU LỄ TÂN


PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHU LỄ TÂN


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG MẪU 1


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 3


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MẪU 2


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT NHÀ HÀNG


ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKY BAR


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR


ẢNH THỰC TẾ NỘI THẤT BỂ BƠI & SKYBAR


TÀU DU LỊCH HẠ LONG Địa chỉ : Hạ Long Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH NỘI THẤT BAR GIẢI KHÁT


PHỐI CẢNH NỘI THẤT NHÀ HÀNG


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGHỈ


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MASSAGE


SPA URBAN OASIS Địa chỉ : Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH


SPA SÀI GÒN ĐẸP Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh Diện tích lô đất : m2 Quy mô : Thời gian xây dựng : Tổng giá trị đầu tư :


PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG MASSAGE