Przewodnik eTwinning - rejestracja i narzędzia krok po kroku

Page 1

Program eTwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku


Redakcja merytoryczna

Monika Regulska

Korekta

Monika Buraczyńska l Kropki Kreski

Opracowanie graficzne, skład i łamanie

Artur Ładno

Wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa tel. 48 22 46 31 400 fax 48 22 46 31 021 www.frse.org.pl etwinning.pl ISBN 978-83-65591-96-8 Publikacja sfinansowana została ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych informacji. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Warszawa 2019


Spis treści 3 Wstęp

56 Odznaka Jakości

5 Rejestracja szkoły i nauczyciela

57 63 64

6 Proces rejestracji 14 Logowanie

15 eTwinning LIVE 16 Powiadomienia 18 Edycja profilu 26 Sekcje eTwinning Live

43 Szukanie partnera i rejestracja projektu 44 48

Szukanie partnera Rejestracja projektu

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości Odznaka Szkoły eTwinning

65 TwinSpace 67 69 76 78 81 84

Strona główna i ustawienia Członkowie: dodawanie i zarządzanie Spotkania online – Komunikacja Forum – Komunikacja Materiały – zbieranie i przechowywanie rezultatów Strony – dokumentacja projektu

92 Glosariusz


Wstęp Czym jest eTwinning? eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający szkołom z 44 krajów nowoczesną i bezpieczną współpracę online z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego ideą jest wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologicznych i metodologicznych do pracy z uczniami, a podstawę działań stanowi współpraca szkół przez internet z wykorzystaniem tych elementów. Tradycyjne formy kontaktu zastępuje komunikacja i współdziałanie online, a zaplanowane działania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji i urządzeń. Ogromna, bezpłatna oferta rozwoju zawodowego stanowiąca istotny element programu ma za zadanie wspomóc nauczycieli we wprowadzaniu tych zmian i w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Wstęp

4

Kto może wziąć udział?

Zalety

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (realizujące obowiązującą podstawę programową). W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy merytoryczni.

• E lastyczność i efektywność – program pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań, dogodnych narzędzi, liczby szkół partnerskich i przede wszystkim idealnej integracji działań z programem nauczania. Gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. • Dostępność i otwarta formuła – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net. W bezpiecznym środowisku, za pomocą prostych w obsłudze narzędzi użytkownicy komunikują się, wymieniają informacjami, wspólnie planują i realizują swoje projekty. Wykorzystują do tego np. czat czy wideokonferencje oraz różnorodne, nowoczesne i dobrane do własnych potrzeb zewnętrzne aplikacje i programy. • Rozwój – eTwinning oferuje różnorodne, bezpłatne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą poznawać i adaptować nowoczesne technologie i metody do swojego stylu pracy. Formuła programu mobilizuje do kreatywnego, aktywnego i efektywnego wykorzystania TIK angażującego uczniów w proces nie tylko realizacji, ale także planowania i ewaluacji działań.

Jak zacząć? Wystarczy zarejestrować się na portalu https://etwinning.pl lub www.etwinning.net.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela Rejestracja w programie i korzystanie z udostępnionych materiałów oraz narzędzi są bezpłatne. Proces tworzenia konta na portalu składa się z dwóch etapów: pre-rejestracji i rejestracji właściwej wymagającej dostępu do podanego wcześniej adresu mailowego.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

6

Proces rejestracji Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy w ramach programu eTwinning jest rejestracja nauczyciela i szkoły na stronie etwinning.pl (patrz: czerwona strzałka) lub www.etwinning.net. Rejestrujący się nauczyciel będzie posiadał własne, indywidualne konto umożliwiające pełne korzystanie z możliwości portalu i swobodną komunikację z każdym zarejestrowanym w programie użytkownikiem.

Rejestracja odbywa się w dwóch etapach Pierwszy z nich to krótki formularz wstępny, w którym należy określić kraj, a następnie podać imię, nazwisko, wpisać i powtórzyć swój adres e-mail (należy się upewnić, że został on podany poprawnie – to warunek przejścia do drugiego etapu i ukończenia procesu rejestracji) oraz stworzyć własną nazwę użytkownika i hasło. Aby uniknąć problemów podczas przyszłego logowania, najlepiej użyć małych liter i cyfr (bez polskich znaków diakrytycznych i spacji). Zarówno login, jak i hasło powinny składać się z 6–10 znaków, np. login – janina.kowalska, hasło – janinak12

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

7

Istotnym elementem jest określenie swojej roli w szkole (uwaga! „Student Teacher/TTI Initiative” to opcja wyłącznie dla studentów kierunków pedagogicznych, których uczelnie działają aktywnie w programie eTwinning). Po wpisaniu danych należy zaakceptować (patrz: zielona strzałka) politykę prywatności i normy postępowania (wcześniej oczywiście należy się z nimi zapoznać). Pojawi się wtedy opcja Wyślij (patrz: czerwona strzałka). Na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłany link, pod którym będzie można dokończyć rejestrację. Procedura ta służy weryfikacji użytkowników oraz ich adresów mailowych. Jeśli mail nie przyjdzie w ciągu 30 minut, należy sprawdzić kosz i spam, a na przyszłość warto dodać adres info@etwinning.net do listy kontaktów. W przyszłości pozwoli to uniknąć blokowania wiadomości przez filtry antyspamowe. W przypadku braku maila należy skontaktować się z Krajowym Biurem eTwinning – etwinning@frse.org.pl.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

8

Link z wiadomości otwiera stronę, na której należy określić region i sprawdzić, czy szkoła nie została wcześniej zarejestrowana w programie. Wystarczy wpisać (patrz: niebieska strzałka) charakterystyczny fragment jej nazwy (np. nr 113 lub im. Marii Konopnickiej) i zatwierdzić. Jeśli w danym województwie rejestrowano już szkołę o podobnej nazwie, pojawi się ona w wynikach wyszukiwania (patrz: zielona strzałka). Jeśli to właściwa placówka, wystarczy ją kliknąć i zatwierdzić, aby profil użytkownika został przypisany do wskazanej szkoły (nie wpływa to w żaden sposób na pracę kont innych nauczycieli zarejestrowanych w danej instytucji). Jeśli szkoły nie ma w systemie, wybierz przycisk Kliknij, aby zarejestrować nową szkołę (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

9

O Twojej szkole W pierwszej części należy uzupełnić dane adresowe placówki. Ważne, aby były aktualne i zgodne z informacjami zawartymi na stronie szkoły. Posłużą one później do weryfikacji profilu użytkownika. Oficjalny numer szkoły to nic innego jak numer placówki w danym mieście (tak jak na przykładzie – nr 1). Jeśli szkoła nie ma nadanego numeru, należy wpisać 1. Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, należy kliknąć Dalej (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

10

O sobie W kolejnej zakładce użytkownik podaje poziom edukacji, na którym pracuje, przedmioty, których naucza, oraz przedział wiekowy uczniów, z którymi pracuje. Wszystkie pola są obowiązkowe. Aby wrócić do poprzedniej strony, należy skorzystać z opcji Powrót, aby przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć Dalej (patrz: czerwona strzałka)

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

11

Preferencje co do partnerstwa Na tej stronie należy krótko opisać swoje zainteresowania pod kątem przyszłej współpracy. Warto dodać opis w języku, w jakim planujemy działania. Poniżej określamy języki, w których potrafimy się komunikować, oraz deklarujemy chęć otrzymywania Biuletynu eTwinning – newslettera wysyłanego z poziomu centralnego raz w miesiącu. Po wprowadzeniu danych należy przejść Dalej (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

12

Podgląd i potwierdzenie Ostatnim etapem jest weryfikacja wprowadzonych danych. Aby poprawić dane, należy skorzystać z opcji Edytuj (patrz: zielona strzałka) obok każdego z modułów. Poprawne dane należy zatwierdzić, klikając Wyślij (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

13

Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie, na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Ustalone na początku hasło i nazwa użytkownika pozwolą zalogować się na platformę i skorzystać ze znajdujących się tam funkcjonalności. Przez kilka pierwszych dni mogą wystąpić pewne ograniczenia w działaniu (np. brak możliwości zaakceptowania zaproszenia do projektu). W tym czasie konto jest weryfikowane przez pracowników krajowego biura eTwinning. Jeśli potwierdzą oni zgodność wprowadzonych danych z informacjami uzyskanymi ze strony szkoły, konto zostanie zwalidowane i uzyska pełną funkcjonalność. W przypadku przedłużających się utrudnień prosimy o kontakt z Biurem – etwinning@frse.org.pl.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Rejestracja szkoły i nauczyciela

14

Logowanie Dostęp do platformy eTwinning Live jest możliwy poprzez logowanie zarówno ze strony https://etwinning.pl, jak i https://etwinning.net. Jeśli hasło nie działa, warto spróbować wpisać je ponownie, zwracając szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych – system rozpoznaje wielkość liter, spacje traktuje jako osobne znaki. Jeśli sytuacja nie ulega zmianie, należy skorzystać z opcji Zapomniałeś hasła? (patrz: czerwona strzałka). Aby otrzymać nowe hasło, należy podać adres mailowy przypisany do konta użytkownika. Warto dbać, aby dane na koncie użytkownika była aktualne, ponieważ tylko na ten adres może zostać wysłane hasło. Po zalogowaniu będzie można je zmienić (patrz: Edycja profilu). Jeśli proces logowania nadal kończy się niepowodzeniem, należy skontaktować się Krajowym Biurem eTwinning – etwinning@frse.org.pl.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live To przestrzeń do komunikacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także współpracy! Do platformy mają dostęp wyłączenie zarejestrowani nauczyciele!

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

16

Powiadomienia Platforma prowadzona jest w językach wszystkich krajów uczestniczących w programie. W prawym górnym rogu (obok opcji Wyloguj się) dostępna jest opcja zmiany ustawień. Poniżej widoczna jest opcja Pomoc (patrz: zielona strzałka) zawierająca opisy poszczególnych funkcjonalności. Obok zlokalizowane są kolejno Powiadomienia i Skrzynka mailowa. Nowe wiadomości i aktywności sygnalizowane są liczbą oczekujących powiadomień wyświetlającą się na danym przycisku. O sprawdzeniu tych elementów należy pamiętać przy każdym logowaniu! Skrzynka mailowa działa wyłącznie w obrębie eTwinning Live. Za jej pomocą można wysyłać i otrzymywać maile jedynie od zalogowanych eTwinnerów.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

17

W powiadomieniach pojawią się informacje o proponowanych interakcjach pomiędzy użytkownikami eTwinning Live, np. zaproszenia do kontaktów, projektów, wydarzeń. Zaproszeniami można zarządzać za pomocą opcji Akceptuj lub Odrzuć (patrz: czerwone strzałki). Przed przyjęciem zaproszenia warto kliknąć w nazwisko zapraszającej osoby czy opis eventu, aby dowiedzieć się nieco więcej. W przypadku zaproszenia do projektu należy przed akceptacją wybrać z rozwijanej listy szkołę (patrz: zielona strzałka) – wybór dotyczy szkół, które akceptujący użytkownik ma dodane do swojego profilu (np. pracuje w kilku jednocześnie). Projekt zostanie przypisany do wskazanej placówki. Warto więc upewnić się, że wybrano właściwą. Rejestrację projektu zwykle poprzedza dyskusja i ustalenia pomiędzy partnerami. Jego treść nie powinna być niespodzianką, ale zawsze warto jeszcze przed akceptacją kliknąć w tytuł projektu i sprawdzić, czy jego opis zgadza się z ustaleniami. Więcej informacji znajduje się w dziale Szukanie partnera i rejestracja projektu. Przyjęcie zaproszenia do kontaktów umożliwia użytkownikom rozpoczęcie współpracy w przyszłości, ale nie jest zobowiązujące. Budujemy w ten sposób grono znajomych i potencjalną bazę współpracy. Natomiast zaakceptowanie zaproszenia do projektu czy wydarzenia niesie ze sobą konkretne zobowiązania. Warto więc je przemyśleć i mieć świadomość, że inni uczestnicy będą oczekiwali realizacji wspólnych założeń.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

18

Edycja profilu Profil stanowi wizytówkę każdego użytkownika. W tym miejscu informacji o nas będą szukać inni eTwinnerzy! Warto więc zadbać, aby wyświetlane dane były aktualne i atrakcyjne. Przejść do edycji profilu można poprzez miniaturkę obok Powiadomień lub opcję Edytuj pod nazwą szkoły (patrz: czerwone strzałki). Tu będzie można wyedytować wszystkie wprowadzone podczas rejestracji dane i zaktualizować publiczny profil. Edycja podzielona jest na 5 kategorii:

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

19

Informacje osobiste W tej części można dokonać zmian w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podany tu adres będzie służył do odzyskania utraconego hasła oraz komunikacji. Warto zadbać, aby był aktualny! Krótki życiorys to miejsce na kilkuzdaniowy opis zainteresowań, planów oraz tematów, które chętnie zrealizowalibyśmy w formie projektów. Tu można także dokonać zmiany hasła (patrz: zielona strzałka) oraz dodać odnośniki do swoich profili w mediach społecznościowych. Zmiany należy potwierdzić, klikając Zapisz zmiany (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

20

Moje obrazy Każdy eTwinner na swoim profilu może dodać zdjęcie, które będzie widoczne dla pozostałych użytkowników platformy. Warto o to zadbać – zdjęcia ułatwiają nawiązanie kontaktów! Takie konta dużo częściej są zapraszane do kontaktów, a w konsekwencji także do projektów. Wystarczy skorzystać z opcji Przeglądaj (patrz: czerwona strzałka) lub przeciągnąć wybrane zdjęcie we wskazane strzałką miejsce. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB. Po dodaniu zdjęcia należy wskazać je kursorem myszy. Wtedy wyświetlą się opcje Modyfikuj i Usuń (patrz: czerwona ramka). Należy wybrać pierwszą z nich – ikonka ołówka. Jeśli obraz ma się wyświetlać jako zdjęcie profilowe, należy zaznaczyć Ustaw ten obraz jako domyślny (patrz: czerwona ramka) i potwierdzić, klikając Wyślij (patrz: czerwona strzałka). Aby zmienić grafikę, należy dodać nowe zdjęcie i ustawić w opisany sposób.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

21

Moje szkoły Ta część służy zarządzaniu profilami szkoły/szkół użytkownika. Za pomocą opcji Dodaj szkołę (patrz: niebieska strzałka) może on dodać do swojego konta kolejne placówki, w których pracuje i zamierza realizować projekty. To także opcja, za pomocą której eTwinner zmienia szkołę. Jeśli kończy pracę w pierwszej placówce, poniżej (patrz: zielona strzałka) zaznacza, że już tu nie pracuje, zapisuje zmiany (patrz: czerwona strzałka) i dodaje nową szkołę. Jeśli potrzebuje zmienić informacje o zakresie swojej pracy w którejś z placówek, wybiera ją z rozwijanej listy (poniżej zielonej strzałki), edytuje dane i zapisuje zmiany.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

22

Jeśli zmian wymagają dane adresowe szkoły czy nazwisko dyrekcji, eTwinner – po wprowadzeniu aktualnych danych – klika przycisk Zażądaj zmian (patrz: czerwona strzałka). Dane trafiają do weryfikacji Krajowego Biura eTwinning i jeśli są zgodne z informacjami ze strony szkoły, zostają wprowadzone. Uwaga! Nie jest to sposób na zmianę szkoły przy zmianie pracy – w tej sytuacji należy postąpić według schematu opisanego nieco wyżej!

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

23

Moje zainteresowania To właściwe miejsce do zamieszczenia swojego pomysłu na projekt i określenia zainteresowań. Ponadto dla każdej ze swoich szkół można prezentować inny zestaw przedmiotów czy języków komunikacji. Wystarczy z rozwijanej listy (pod zieloną strzałką) wybrać szkołę, w której zmieniły się preferencje w kwestii projektu, i wyedytować pomysł na projekt, określić nowe przedmioty, tematykę i języki. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić, klikając Zapisz zmiany na dole strony. Uwaga! Tu nauczyciel może też określić swoją dostępność dla projektów eTwinning (patrz: zielona strzałka). Opcja TAK umożliwi innym wysłanie zaproszenia od projektu, NIE – zablokuje.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

24

Prywatność i bezpieczeństwo W tej sekcji użytkownik może dezaktywować swój profil (patrz: czerwona strzałka). W ten sposób staje się on niewidoczny i niedostępny dla innych eTwinnerów, zachowując przy tym pełną funkcjonalność swojego konta. W każdej chwili użytkownik może je ponownie aktywować, korzystając z opcji Aktywuj profil, która w momencie dezaktywacji pojawi się na głównej stronie profilu eTwinning Live. W tej części użytkownik może również określić, czy inni eTwinnerzy mogą komentować posty na jego osi czasu i czy jego profil ma być widoczny dla osób spoza platformy. Zmiany należy potwierdzić, klikając Zapisz zmiany na dole strony.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

25

Profil Uzupełniony, aktualny profil ze zdjęciem będzie stanowił wizytówkę i ułatwi nawiązanie kontaktów z innymi eTwinnerami, a w konsekwencji rozpoczęcie współpracy. Osoby wchodzące na profil danego użytkownika będą mogły zobaczyć jego kontakty, obserwowanych i obserwujących go eTwinnerów (patrz: zielona ramka), jego projekty, wydarzenia, grupy oraz zdjęcia (patrz: czerwona ramka). Użytkownik na swoim profilu może publikować posty promujące interesujące go treści, swoje własne działania i ciekawe materiały edukacyjne (patrz: pomarańczowa strzałka). Odwiedzający jego profil eTwinnerzy będą mogli polubić i komentować jego posty, zostawiając w ten sposób swoje imienne wizytówki. Użytkownik w każdej chwili może ponownie zmodyfikować swoje dane (patrz: niebieska strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

26

Sekcje eTwinning Live eTwinning Live wyposażony jest w wiele funkcjonalności. Najważniejsze podzielone zostały na sekcje (patrz: zielona ramka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

27

Centralnie wyświetlane są aktywności kontaktów danego użytkownika. Po lewej stronie znajdują się skróty do jego eventów, projektów i grup (patrz: czerwona ramka), a także Moje portfolio, za pomocą którego można wygenerować zawodowe portfolio zawierające eTwinningowe aktywności. Tu etapami (patrz: zielona ramka) określa się, które informacje mają się pojawić w końcowym dokumencie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

28

Osoby W tej sekcji użytkownik może odszukać każdą zarejestrowaną i aktywną w eTwinning osobę. Do tego celu przeznaczona jest wyszukiwarka Znajdź osoby i szkoły w eTwinning. Wystarczy wpisać kluczowe słowo (imię, nazwisko, nazwa szkoły) i kliknąć Szukaj (patrz: czerwona strzałka). Podczas wpisywania należy uwzględnić potencjalne wersje szukanej frazy, np. Szkoła Podstawowa nr 1 mogła zostać zapisana skrótem jako SP nr 1 – należy wypróbować kilka wariantów. Warto też wpisywać te bardziej charakterystyczne słowa, np. szukając konkretnej osoby, wpisać jej nazwisko, nie imię (imię Anna da nam tysiące odpowiedzi do przejrzenia, ale już nazwisko Jaworska będzie bardziej efektywne w liczbie wyników). W przypadku zainteresowania konkretnymi kryteriami należy skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego (pod wyszukiwarką). W odpowiedzi pojawi się formularz, w którym za pomocą rozwijanych list będzie można określić profil poszukiwanych kontaktów. Wyniki zostaną wyświetlone w postaci listy. Klikając w nazwiska wyszukanych osób, będzie można odwiedzić ich profile, zaprosić do kontaktów, rozpocząć współpracę. Z tej sekcji można bezpośrednio przejść do listy swoich kontaktów (patrz: zielona strzałka) i forum szukania partnera (patrz: niebieska strzałka). Więcej w dziale Szukanie partnera i rejestracja projektu.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

29

Wydarzenia Ta część platformy to miejsce na działania organizowane głównie przez samych eTwinnerów. Dziennie pojawia się ich nawet kilkadziesiąt! Ich treść jest bardzo zróżnicowana – od prezentacji swojego projektu grupie zainteresowanych nauczycieli czy nowego narzędzia TIK w formie spotkania online, do stacjonarnych działań w placówkach (np. obchody Dnia eTwinning w szkole). Do dyspozycji uczestników jest pokój spotkań do komunikacji na żywo, forum oraz archiwum plików. Każde z tych wydarzeń można odszukać za pomocą kluczowych słów bądź różnych kryteriów w Potrzebujesz wyszukiwania zaawansowanego? (patrz: zielona ramka). Kalendarz pozwoli odszukać wydarzenia odbywające się danym dniu. Opcje Utwórz wydarzenie i Twoje wydarzenia (patrz: niebieska ramka) prowadzą kolejno do opcji pozwalającej stworzyć własny event oraz do listy spotkań, w której uczestniczy dany użytkownik.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

30

Wiele z eventów (online) ma charakter otwarty. Użytkownicy mogą dołączyć do nich, wchodząc na ich profil (klikając nazwę – patrz: czerwona ramka). Tu znajduje się ich szczegółowy opis, uczestnicy i (jeśli jest to otwarte spotkanie) opcja Dołącz do tego wydarzenia. Kliknięcie tego przycisku pozwoli na wzięcie udziału w spotkaniu na żywo, gdzie do dyspozycji uczestników będzie czat, ankiety, możliwość udostępnienia prezentacji, ekranu oraz wideokonferencja. Szczegółowa instrukcja wideo korzystania z tego narzędzia znajduje się tu:

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

31

Jak zarejestrować własne wydarzenie? Opcja Utwórz wydarzenie otworzy formularz, gdzie krok po kroku użytkownik określa formę i zawartość planowanego spotkania. Decyduje tam m.in., czy jest to wydarzenie stacjonarne (np. Dzień eTwinning w jego szkole), czy spotkanie online (patrz: zielona ramka). Określa język oraz temat spotkania i liczebność grupy:

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

32

Trzeba tu też wybrać, kto weźmie udział w wydarzeniu (patrz: zielona ramka). Warto zastanowić się nad tą kwestią wcześniej – otwarte wydarzenia (Ktokolwiek w eTwinning) często przyciągają przypadkowych użytkowników, którzy blokują miejsca i zaburzają przebieg spotkania. Tylko moje kontakty pozwala bardzo starannie dobrać członków eventu, a opcja Ogranicz możliwości… – selekcjonować ich w pewnym stopniu. Określa się tu także datę, a następnie godziny spotkania (patrz: niebieska ramka). Wydarzenie może trwać 30–90 minut i zgromadzić 2–100 uczestników.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

33

Po wybraniu zapraszanych kontaktów i dodatkowych narzędzi (forum, archiwum plików) oraz zapisaniu i utworzeniu wydarzenia będzie ono dostępne w odnośniku Twoje wydarzenia. Autor wydarzenia uzyska dostęp do pokoju spotkań (patrz wyżej) 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Przez ten czas może lekko zmodyfikować układ pokoju, dodać swoje prezentacje i inne materiały, przygotować miejsce na przybycie zaproszonych gości. Pozostali członkowie uzyskają dostęp na 15 minut przed eventem. Planując swoje pierwsze wydarzenie, warto zorganizować wcześniej wydarzenie testowe. Pozwoli to sprawdzić sprzęt, łącze, oswoić się z samym narzędziem i lepiej zaplanować event główny. Po utworzeniu wydarzenia nie ma możliwości edycji jego treści i warunków.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

34

Grupy Grupy to wirtualne miejsca spotkań eTwinnerów zainteresowanych konkretnym tematem. Dostępne tu narzędzia umożliwiają swobodną komunikację, dzielenie się ciekawymi materiałami i doświadczeniem, a także spotkania online. Grupy zakładane są zarówno przez Centralne i Krajowe Biura eTwinning oraz samych eTwinnerów. Aktualnie jest ich ponad 3 tysiące. Dedykowane są bardzo zróżnicowanym tematom i aktywnościom. Każdą z nich można odnaleźć, korzystając z wyszukiwarki (słowa kluczowe) i szukania zaawansowanego (wybierając kategorie – patrz: niebieska ramka), i otworzyć, klikając w jej nazwę (patrz: czerwona ramka). Na profilu znajdują się informacje dotyczące celów grupy, lista jej członków oraz opcja Przejdź do grupy.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

35

W grupie dostępne będą upublicznione materiały oraz przycisk Dołącz do grupy, poprzez który można stać się jej członkiem, uzyskując tym samym dostęp do wszystkich zgromadzonych zasobów. Grupy zbudowane są niemal identycznie jak przestrzeń do realizacji projektu – TwinSpace (patrz rozdział TwinSpace). Zachęcamy do odwiedzenia grup prowadzonych przez naszych trenerów i administratorów: • Aktywna Tablica z eTwinning, • Programowanie z eTwinning, • Bringing eSafety into eTwinning projects, • STEAM projects and Climate Change in eTwinning.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

36

Jak założyć własną grupę? Na początek warto za pomocą wyszukiwarki sprawdzić, czy podobna grupa już nie istnieje. Być może wystarczy do niej dołączyć. Kliknięcie Utwórz grupę otworzy krótki formularz, w którym należy podać nazwę grupy, dodać jej opis, a także cele i główne założenia. To pole należy wypełnić w języku angielskim (zakładane grupy podlegają weryfikacji na poziomie centralnym i ich założenia muszą być zrozumiałe dla ewaluatora, który na tej podstawie wyrazi zgodę na jej utworzenie). Założyciel musi także zdecydować o kwestii dostępności grupy (patrz: niebieska ramka). Druga z widocznych opcji będzie wymagała zapraszania poszczególnych osób z własnych kontaktów (grupa będzie ograniczona do wskazanych użytkowników).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

37

W drugiej części należy określić języki komunikacji oraz przedmioty, których będą dotyczyły działania grupy. Po zapisaniu (patrz: czerwona strzałka) grupa oczekuje na weryfikację. Po uzyskaniu zgody na działanie założyciel może rozpocząć działania zgodne z planem.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

38

Fora partnerskie To miejsce dla eTwinnerów poszukujących partnerów i projektów do wspólnej realizacji. Użytkownicy znajdą tu tysiące ogłoszeń nauczycieli prezentujących swoje pomysły na działania i czekających na chętnych do współpracy. Aby ułatwić nawiązywanie kontaktów, forum zostało podzielone na kilka kategorii, np. eTwinning Projects 4–11 (gdzie 4–11 to grupa wiekowa uczniów), Erasmus+ Partnerships 4–11, eTwinning Plus itp. Szukając partnerów w konkretnych przedziałach czy rodzajach partnerstwa, wystarczy wejść w wybrane forum i zapoznać się z licznymi postami. Można również, korzystając z kluczowych słów lub kategorii w wyszukiwaniu zaawansowanym (patrz: niebieska ramka), przeszukać zasób wszystkich postów na forum.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

39

Po wejściu na wybrane forum można przeczytać każdy post, klikając w jego temat (patrz: niebieska ramka). Dziennie pojawia się kilkadziesiąt nowych. Posty danego forum także można przeszukać za pomocą słów kluczowych związanych z interesującym użytkownika tematem (patrz: czerwona ramka) oraz dodać własny (patrz: zielona ramka), w którym np. można ogłosić poszukiwania partnerów do projektu skupiającego się na konkretnym temacie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

40

W każdym można zamieścić odpowiedź (np. deklarując chęć dołączenia – patrz: niebieska ramka), wejść na profil jego autora (klikając w jego nazwisko – patrz: zielona ramka), zaprosić go do kontaktów i nawiązać dialog pod kątem wspólnego projektu.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

41

Rozwój zawodowy Ta sekcja zawiera wszystkie bezpłatne formy doskonalenia zawodowego online oferowane przez eTwinning na szczeblu europejskim. Learning event to krótkie, intensywne kursy umożliwiające wprowadzenie do określonego tematu, stymulujące powstawanie pomysłów, rozwijające konkretne umiejętności i kompetencje. Seminaria online to godzinne sesje mające formę webinariów, podczas których eksperci prezentują nowe metody, zagadnienia dające podstawę do dyskusji, wymiany doświadczeń. Aby zgłosić się i wziąć udział w wybranym wydarzeniu, należy kliknąć w nazwę danego przedsięwzięcia (patrz: niebieska ramka) i zadeklarować chęć uczestnictwa (Learning event – Zapisz się, Seminarium – Jestem zainteresowany).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


eTwinning Live

42

Projekty W tej sekcji zgromadzone są wszystkie projekty, w których dany użytkownik bierze lub brał udział. Za pomocą wyszukiwarki (słowa kluczowe i kryteria – patrz: czerwona ramka) może także wyszukać każdy aktywny lub zamknięty projekt i wejść na jego profil. Każdym ze swoich projektów użytkownik może zarządzać zgodnie ze statusem projektu i jego w nim rolą. Może modyfikować i usuwać oczekujące na akceptację projekty (patrz: fioletowa ramka), zarządzać aktywnymi (w zakresie zależnym od jego uprawnień w danej współpracy – patrz: zielona ramka), oglądać materiały i ponownie otwierać zamknięte już działania. Zakończone projekty nie znikają z eTwinning Live – w każdym momencie można aktywować zamkniętą współpracę. Bezpośrednio z tej sekcji można przejść do sekcji Fora partnerskie, a także do Zestawów do projektów eTwinning (patrz: czerwona strzałka), gdzie znajdują się liczne scenariusze aktywności, które użytkownicy mogą zaadaptować do swoich projektów lub potraktować jako inspirację na etapie planowania. Tu również rozpoczyna się rejestrację projektów (patrz: niebieska ramka). Więcej na ten temat w kolejnym rozdziale (patrz: Szukanie partnera i rejestracja projektu).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu Podstawą dobrego projektu są odpowiedni partnerzy. eTwinning Live oferuje różne formy szukania i nawiązywania kontaktów w oparciu o zróżnicowane potrzeby eTwinnerów.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

44

Szukanie partnera Podstawą udanego projektu eTwinning są odpowiedni, współpracujący partnerzy. Można ich poszukiwać na wiele sposobów. W sekcji Osoby eTwinner może odnaleźć każdego zarejestrowanego i aktywnego nauczyciela. Wystarczy w pole wyszukiwarki (patrz: czerwona ramka) wpisać nazwisko lub nazwę szkoły. Podczas wpisywania warto uwzględnić potencjalne wersje szukanej frazy, np. Szkoła Podstawowa nr 1 mogła zostać zapisana skrótem jako SP nr 1 – należy wypróbować kilka wariantów. Pod polem wyszukiwarki zlokalizowana jest opcja wyszukiwania zaawansowanego, za pomocą której użytkownik efektywnie przefiltruje bazę użytkowników.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

45

Aby wygenerować listę wszystkich eTwinnerów (patrz: zielona ramka) spełniających wskazane kryteria (np. austriaccy nauczyciele posługujących się językiem angielskim i zainteresowani historią), należy określić swoje preferencje w interesujących kategoriach (np. kraj, przedmiot, język współpracy) i kliknąć Szukaj. Następnie wystarczy kliknąć w nazwiska wybranych osób (patrz: niebieska ramka), aby przejść na ich profile. Warto otwierać profile jako osobne karty bądź okna przeglądarki, aby nie stracić wyników wyszukiwania po zapoznaniu się z pierwszym z nich.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

46

Na profilu można znaleźć wiele informacji, które pozwolą ocenić potencjał danego użytkownika jako przyszłego partnera projektowego. Krótkie bio pod zdjęciem wyświetla dane wprowadzone przez tego użytkownika (szkoła, język, wiek uczniów, pomysł na projekt). W kilku zakładkach (patrz: czerwona ramka) znajdują się informacje o jego aktywności eTwinning. Szczególną uwagę należy poświęcić kategorii O mnie. Tu oprócz aktywności w poszczególnych sektorach znajduje się informacja o dostępności dla projektów eTwinning oraz data ostatniego logowania i rejestracji (patrz: zielona ramka). Brak dostępności uniemożliwi rozpoczęcie wspólnego projektu (Edycja – Moje Zainteresowania). Data logowania określi aktywność eTwinnera (jeśli jest odległa, np. sprzed kilku miesięcy, raczej nie należy oczekiwać odpowiedzi na wiadomości). Projekty pokażą dotychczasowe działania – każdy z nich będzie można obejrzeć dokładniej. Warto zwrócić uwagę na liczbę aktywnych – kilkanaście otwartych projektów powinno być sygnałem do zastanowienia się, czy kolejny, wspólny zyska wystarczającą uwagę tego partnera. Jeśli znalezione informację będą interesujące, warto zaprosić tego użytkownika do kontaktów (patrz: czerwona strzałka). Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane z pozycji Powiadomień (prawy górny róg – ikona dzwonka), użytkownicy znajdą się swoich kontaktach i w przyszłości będą mogli rozpocząć wspólny projekt. Nie jest to jednak zobowiązanie do podjęcia współpracy. Opcja Obserwuj (patrz: niebieska strzałka) sprawi, że wszelkie aktywności danego użytkownika (dołączenie do projektu, grupy itp.) będą wyświetlały się na stronie głównej, informując o nowych, ciekawych możliwościach na platformie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

47

Fora partnerskie Ta sekcja służy szukaniu partnerów nie poprzez pryzmat kraju czy przedmiotu, a pomysłu na projekt. W segmentach podzielonych wg typu projektu i wieku uczniów dziennie publikowanych jest kilkadziesiąt wpisów – pomysłów czekających na chcących je realizować eTwinnerów. Wystarczy odnaleźć w odpowiedniej kategorii interesujący wątek, udzielić odpowiedzi (patrz: niebieska ramka), odwiedzić profil autora (patrz: zielona ramka), zaprosić do kontaktów i rozpocząć rozmowę o wspólnych działaniach. W prawym rogu każdej wypowiedzi znajduje się opcja, która pozwala zacytować, odpowiedzieć i zgłosić problem (jeśli treść budzi zastrzeżenia zarówno co do powiązania z eTwinning/Erasmus+, jak i bezpieczeństwa w sieci – patrz: czerwona ramka). Więcej informacji o tej sekcji eTwinning Live – Fora partnerskie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

Rejestracja projektu Pierwszy etap zakładania projektu to przede wszystkim komunikacja ze szkołą partnerską. Przed rozpoczęciem działań projektowych należy omówić kilka kwestii: • plan pracy – ustalenie celów, konkretnych działań, harmonogramu ich realizacji, odpowiedzialności za poszczególne elementy itp. • możliwości techniczne i językowe w partnerskich placówkach (aby móc przygotować zadania i wybrać narzędzia odpowiednie do poziomu), • daty znaczących przerw w pracy (święta specyficzne dla danego kraju, zaplanowane długie urlopy itp., tak aby partnerzy nie niepokoili się milczeniem któregoś z uczestników), • oraz to, kto zarejestruje projekt. Do założenia projektu potrzebne są minimum dwie osoby, z dwóch różnych szkół. Jedna z nich wypełnia formularz, druga akceptuje zaproszenie. Kolejnych partnerów zaprasza się po uzyskaniu akceptacji ze strony Biur Kontaktowych. Nauczyciel, który wypełni formularz, oraz partner, który zaakceptuje zaproszenie do projektu, do końca jego trwania będą mieli status Założyciela i identyczne uprawnienia.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

48

Rejestrując projekt z udziałem wyłącznie polskich szkół, należy pamiętać, że projekt będzie miał status krajowy, nie będzie mógł ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości oraz nagrody w konkursach eTwinning. Osoba rejestrująca współpracę musi wypełnić formularz w języku/językach zrozumiałych dla wszystkich: siebie, partnera i obu Biur Kontaktowych, które będą projekt weryfikować i akceptować. Jeśli projekt ma być realizowany w języku jednego z partnerów, i nie jest to język popularny w krajach Unii Europejskiej (jak np. angielski, niemiecki, francuski), warto dodać tłumaczenie w języku drugiego partnera, tak aby wszystkie strony bez problemu mogły zrozumieć cel i plan partnerstwa. Formularz rejestracyjny nie jest zapisywany automatycznie. W przypadku zamknięcia przed wysłaniem lub problemów z łączem internetowym wpisane dane mogą zostać utracone. Warto więc wcześniej zapoznać się z pytaniami, na które trzeba będzie udzielić odpowiedzi, przygotować sobie opisy w osobnym pliku tekstowym, i po otworzeniu formularza rejestracyjnego skopiować teksty w odpowiednie miejsca. Aby rozpocząć proces rejestracji, należy kliknąć w opcję Utwórz projekt w sekcji Projekty (patrz: zielona strzałka).

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

49

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

50

W pierwszym kroku należy wybrać właściwą szkołę spośród placówek przypisanych do konta danego użytkownika. Ten etap jest niezwykle ważny w przypadku osób pracujących w więcej niż jednej szkole. Wskazana jednostka zostanie już na stałe przypisana do tego projektu i to jej nazwa będzie wyświetlała się na wszystkich certyfikatach związanych z daną współpracą. Wybraną placówkę należy zaznaczyć po prawej stronie jej nazwy (patrz: zielona ramka) i potwierdzić opcją Następny krok (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

51

Drugi krok to wybór partnera z listy swoich kontaktów. Można go odnaleźć za pomocą wyszukiwarki. Wyświetlą się wyłącznie aktywne kontakty, które na swoich profilach mają zaznaczoną dostępność dla projektów eTwinning. Wybraną osobę należy zaznaczyć (patrz: zielona ramka) i potwierdzić, klikając Następny krok (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

52

Kolejny etap to opis projektu. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

Rejestrujący projekt eTwinnier musi podać: • tytuł, • krótki opis (część opisowa) , • język komunikacji (może być więcej niż jeden) – wybór z listy, • grupę wiekową uczniów – wybór z rozwijanej listy, • liczbę uczniów w projekcie – przedziały liczbowe wybierane z rozwijanej listy, • przedmioty, których dotyczy projekt – wybór z listy, • cele – umiejętności i kompetencje, których uczniowie mogą nabyć w trakcie realizacji projektu (część opisowa), • postęp działań – ogólny harmonogram pracy, zaplanowane działania opisane krótko w kolejności wykonywania itp. (część opisowa), • spodziewane rezultaty – planowane produkty końcowe, np. wspólnie napisany i stworzony e-book o tradycjach świątecznych krajów partnerskich (część opisowa).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

53

Maksymalna liczba znaków w każdej części opisowej wynosi 1000. Przekroczenie tej liczby będzie blokowało wysłanie formularza. Przygotowując opisy, np. w pliku Word, warto przed wklejeniem w odpowiednie pole sprawdzić objętość kopiowanego tekstu. Wszystkie wprowadzone dane (poza założycielami) są edytowalne. Wiele początkowych ustaleń może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Jego założyciele i administratorzy mogą na każdym etapie dokonywać poprawek, edytując formularz rejestracyjny. Na dole formularza można wskazać także projekt Erasmus+, w synergii z którym realizowana będzie dana współpraca (patrz: zielona ramka). Po wypełnieniu należy potwierdzić, klikając Podgląd, przeczytać podsumowanie formularza, zmienić opisy, szkołę, partnera, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli dane się zgadzają, należy kliknąć Wyślij.

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

54

Propozycja współpracy pojawi się w Powiadomieniach (prawy górny róg – ikona dzwonka) i sekcji Projekty partnera, a dla osoby rejestrującej będzie dostępna w sekcji Projekty wraz z opcjami Modyfikuj i Usuń (patrz: zielona ramka).

Zadaniem wskazanego przy rejestracji partnera jest zaakceptowanie propozycji z poziomu Powiadomień. Musi on wskazać właściwą ze swoich szkół, w której będzie prowadził działania (patrz: zielona ramka) i kliknąć Akceptuj (patrz: czerwona strzałka). Dopiero wtedy projekt trafia do weryfikacji Krajowych Biur Kontaktowych.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Szukanie partnera i rejestracja projektu

Prawidłowo zarejestrowany projekt, zawierający wymagane informacje, w przeciągu kilku dni zostaje zaakceptowany przez Biura z partnerskich krajów. Otrzymuje status aktywny oraz wiele opcji służących realizacji i zarządzaniu współpracą (patrz: zielona ramka). Modyfikuj – zmiana opisów i danych projektu – dostępna dla założycieli i administratorów projektu. Galeria obrazów – możliwość dodania zdjęć, obrazów ilustrujących projekt, stanowiących jego wizytówkę/okładkę – założyciele i administratorzy. Dodaj nowego partnera – dodawanie kolejnych członków do projektu (wybór z listy aktywnych i dostępnych dla projektów kontaktów) – założyciele i administratorzy. Zarządzaj partnerami – opcja dostępna tylko dla założycieli – pokazuje listę członków projektu. Każdego z nich (oprócz założycieli) można tu usunąć bądź zmienić im prawa dostępu do projektu: Administrator może dowolnie modyfikować treść projektu, zapraszać nowych członków, zamknąć projekt, a Członek jest uczestnikiem projektu bez możliwości modyfikacji warunków współpracy. Zamknij projekt – zamknięcie projektu po zakończeniu współpracy. Zamknięty projekt można w każdej chwili otworzyć, klikając Ponownie otwórz projekt – opcja ta pojawi się po zamknięciu projektu – założyciele i administratorzy. TwinSpace – przestrzeń współpracy, miejsce wspólne dla wszystkich partnerów, do którego mogą zapraszać uczniów, gdzie mogą gromadzić materiały i współpracować z wykorzystaniem wielu przydatnych narzędzi (więcej w rozdziale TwinSpace) – wszyscy partnerzy.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

55

Karta projektu – kanał komunikacji pomiędzy danym użytkownikiem (członkiem tego projektu), a jego Krajowym Biurem Kontaktowym (NSS). Tutaj nauczyciel może relacjonować realizację swojego projektu, zgłaszać techniczne i merytoryczne problemy, pytania pojawiające się w związku ze współpracą. Treść jest widoczna wyłącznie dla NSS i danego eTwinnera – wszyscy partnerzy. Pobierz Certyfikat eTwinning – możliwość pobrania certyfikatu (format PDF) potwierdzającego rejestrację partnerstwa. Są na nim wymienieni wszyscy partnerzy oraz tytuł projektu. Certyfikat jest automatycznie aktualizowany. Nowi partnerzy pojawiają się na nim zaraz po dołączeniu do projektu. Ubiegaj się o Odznakę Jakości – otwiera formularz aplikacyjny, poprzez który można starać się o Krajową Odznakę Jakości. Szczegółowe informację oraz opis procesu w rozdziale Odznaka Jakości.

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom, których praca w projekcie osiągnęła wysoki poziom pod kątem współpracy z pozostałymi partnerami, kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania TIK, integracji z programem nauczania oraz rezultatów stworzonych wspólnie przez wszystkich członków projektu.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

57

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) O KOJ można ubiegać się po zakończeniu projektu lub w trakcie jego trwania, ale dopiero wtedy, gdy większość założeń współpracy zostanie zrealizowana i widoczne będą efekty, np. w postaci materiałów na TwinSpace, strony internetowej itp. Każdy nauczyciel zaangażowany w dany projekt ubiega się samodzielnie o wyróżnienie, opisując nie tylko ogólne działania, ale także swój wkład w realizację planu i tworzenie wspólnych materiałów. Aplikacje można wysyłać przez cały rok. Czas oczekiwania na ocenę projektu to maksymalnie 30 dni roboczych. W procesie oceny najistotniejsze są wspólne rezultaty. Partnerzy chcący otrzymać KOJ muszą zadbać o to, aby były one efektem działań wszystkich partnerów i zostały odpowiednio opublikowane. Wspólne efekty – mamy tu na myśli materiały, które powstały w wyniku wspólnej pracy lub z elementów działań poszczególnych partnerów składających się na ostateczną całość: np.: e-book zawierający historię pisaną razem, gdzie jedna szkoła pisze wstęp, kolejne na zmianę kontynuują wątek, a w efekcie powstaje wspólne opowiadanie ilustrowane pracami uczniów.

szkoły, Piszemy opowiadanie, Tworzymy kartki urodzinowe) powinno być opisane na osobnej stronie, a do niej dopiero należy załączyć efekty w postaci zdjęć, plików czy filmów. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz efekty. Każde zgłoszenie oceniane jest indywidualnie. Jeśli w projekcie nie ma widocznych działań aplikującego nauczyciela, wniosek zostanie odrzucony. Fakt uzyskania KOJ w którymś z krajów partnerskich nie oznacza, że automatycznie wszyscy pozostali partnerzy także zostaną wyróżnieni. Krajowa Odznaka Jakości za projekt międzynarodowy umożliwia start w krajowym konkursie Nasz projekt eTwinning. Aby aplikować o KOJ, należy przejść do sekcji Projekty i pod właściwym projelktem kliknąć Ubiegaj się o Odznakę Jakości (patrz: czerwona strzałka)

Publikowanie – efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy będzie mało czytelne dla ewaluatorów i zaniży ocenę projektów. Każde działanie bądź ich grupa (np. Prezentujemy nasze

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

58

Formularz, który się otworzy, można wypełnić w języku polskim. Warto wcześniej przygotować sobie w osobnym pliku niezbędne informacje i opisy, a po otwarciu formularza przekleić treść w odpowiednie miejsca. W pierwszej części należy podać: • wiek uczniów zaangażowanych w projekt, • liczbę uczniów, • typ projektu – eTwinning, synergia z Erasmus+ – patrz czerwona ramka; wybierając projekt Erasmus+, należy podać jego numer, • krótki opis projektu (maks. 1000 znaków), • linki do rezultatów projektu (zwłaszcza jeśli prace prowadzone były poza TwinSpace; jeśli dostęp na innej stronie wymaga logowania, należy zapewnić dostęp ewaluatorom, podając odpowiednie dane – login i hasło), • inne dokumenty – jeśli dla oceny projektu są istotne dokumenty nieumieszczone nigdzie online, w tym miejscu można dodać 3 pliki o maksymalnym rozmiarze 2 MB każdy. Wszystkie elementy (poza dokumentami) są obligatoryjne. Po uzupełnieniu treści należy kliknąć Następny krok.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

W kolejnej części formularza należy opisać projekt w najważniejszych aspektach – maksymalna liczba znaków to 2000 na każde z pól. Poza ostatnim, wszystkie pola są obligatoryjne: • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu. • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności. • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności, gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół, oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

59

na TwinSpace (patrz: czerwona ramka). • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace. • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści, które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace. • Jaki był twój wkład w działania projektu – krótki opis sposobu, w jaki aplikujący nauczyciel angażował się w realizację projektu. • Inne nagrody (jeśli dotyczy) – wyróżnienia, które otrzymał dany projekt, np. KOJ w partnerskich krajach.

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

60

Po wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć Podgląd i sprawdzić poprawność dodanych treści. Jeżeli niezbędna jest korekta, należy kliknąć Zmienić i wrócić do poprzedniego etapu. Jeśli wszystko jest poprawne, należy kliknąć Wyślij (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

61

Po prawidłowym wysłaniu wniosku na miejscu linku do formularza powinien wyświetlać się komunikat Odznaka Jakości: Ostatnia modyfikacja 19.11.2019, oczekuje na ewaluację. Modyfikuj. Do momentu oceny można edytować wprowadzone informacje. Jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone, aplikujący nauczyciel otrzyma maila z oceną, wskazówkami, w jaki sposób należy poprawić opis/działania, a w miejscu linku do formularza pojawi się opcja ponownej aplikacji (patrz: czerwona ramka). Jeśli nauczyciel wprowadzi opisane, zmiany może wnioskować raz jeszcze.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

62

Przyznanie Odznaki Jakości skutkuje pojawieniem się certyfikatów pod nagrodzonym projektem (patrz: czerwona ramka). Nauczyciel może pobrać swój imienny dyplom potwierdzający wyróżnienie oraz szablon certyfikatów dla uczniów.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

63

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) EOJ przyznawana jest na podstawie nominacji przynajmniej jednego Krajowego Biura eTwinning projektom, w których co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów uzyskało Krajowe Odznaki Jakości. Ubieganie się o EOJ nie wymaga osobnego aplikowania ze strony nauczycieli – jeśli spełniają powyższy warunek, zostają poddani procesowi ewaluacji automatycznie. EOJ przyznawana jest zwykle na przełomie października i listopada, wtedy też nagrodzeni otrzymują imienne certyfikaty, a wkrótce potem możliwość udziału w konkursie europejskim (tu ogłoszenie wyników odbywa się zwykle w marcu). Więcej informacji o konkursach, zasadach i dotychczasowych laureatach na stronie www.etwinning.net.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Odznaka Jakości

64

Odznaka Szkoły eTwinning To wyróżnienie przyznawane jest placówkom, które w znacznym stopniu zaangażowane są w realizację projektów eTwinning. Aby móc aplikować o to wyróżnienie, szkoły muszą spełniać kilka warunków: • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat. • W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning. • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku. Po automatycznej rundzie selekcji placówki, które przeszły wstępną kwalifikację, wypełniają formularz, w którym opisują istotne elementy swojej działalności: kwestie dbania o e-bezpieczeństwo, międzynarodowe projekty, działania angażujące nie tylko społeczność szkolną, ale i lokalną, udział w wydarzeniach eTwinning. Więcej informacji o aktualnych kryteriach na stronie: https://etwinning.pl/kategoria/szkola-etwinning/. Wyróżnione szkoły otrzymują na kolejne dwa lata tytuł Szkoły eTwinning. Ponadto odznaka pozwala im uzyskać dodatkowe punkty w procesie wnioskowania o realizację projektu Erasmus+.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace Platforma przeznaczona do realizacji projektów. Miejsce do gromadzenia i publikowania materiałów wypracowanych przez partnerów, komunikacji i współpracy. Dostęp do niej mają wyłącznie członkowie projektu oraz zaproszeni przez nich goście i uczniowie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

66

TwinSpace TwinSpace to przestrzeń pracy dla partnerów realizujących wspólny projekt, dostępna po akceptacji współpracy ze strony partnera oraz krajowych biur eTwinning. Zawiera liczne, przydatne narzędzia ułatwiające komunikację, pozwala na współpracę nauczycieli oraz uczniów. Jest to przestrzeń bezpieczna – pracujący tu partnerzy, a zwłaszcza uczniowie, mogą komunikować się ze sobą bez obaw o ingerencję z zewnątrz. Zamieszczone tutaj materiały są do ciągłej dyspozycji partnerów i zaproszonych przez nich osób. Wybrane materiały w postaci stron można upublicznić i prezentować je osobom spoza projektu, np. jako link na stronie szkoły. Wszystkie materiały są dodawane na TwinSpace przez członków projektu i mogą zostać przez nich usunięte. Warto więc na wypadek pomyłek, nieprzemyślanych działań i różnych wypadków losowych przechowywać je również na dysku lub innym nośniku danych. Konieczna jest też zgoda rodziców na publikację materiałów z wizerunkiem uczniów biorących udział w projekcie. Do TwinSpace można przejść z eTwinning Live, z zakładki Projekty – opcja TwinSpace przy tytule wybranego projektu (patrz: czerwona strzałka). Po kliknięciu w opcję system uruchomi TwinSpace projektu.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

67

Strona główna i ustawienia Na głównej stronie zlokalizowanych jest kilka opcji: • Edycja ustawień – (patrz: czerwona strzałka) administratorzy mogą tu dodać zdjęcie i opis, które wyświetlą się na głównej stronie TwinSpace, oraz zmienić kolorystykę przestrzeni. • Powiadomienia – (prawy górny róg – patrz: pomarańczowa ramka). W tym miejscu pojawiają się maile oraz powiadomienia i zaproszenia z przestrzeni TwinSpace. Nie są połączone z adekwatnymi narzędziami na eTwinning Live – działają wyłącznie w obrębie platformy TwinSpace. • Notes nauczycielski – (patrz: czerwona ramka) ta część widoczna jest wyłącznie dla kont nauczycielskich – tu można dodać np. przypomnienia o terminie realizacji zadania. • Komunikacja – (patrz: fioletowa ramka) – bezpośrednie przejście do czatu, spotkań na żywo oraz forum. • Najnowsze aktualizacje – jedyna część publiczna TwinSpace. To miejsce powinno być traktowane jako ściana z ogłoszeniami, np. o ukończeniu zadania z linkiem do efektów. Nie jest to forma dokumentacji projektu. Oprócz tekstu można tu także dodać zdjęcia, wideo i pliki umieszczone wcześniej w części Materiały. Aby dodać treść, należy kliknąć w zieloną belkę Dodaj nowy post.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

68

• M onitoring aktywności – (patrz: niebieska ramka) w zależności od wybranej opcji wyświetla odpowiednie informacje: – Użytkownik – pokazuje posty dodane przez członków TwinSpace (treści są publiczne – można je zobaczyć bez logowania), – System – wyświetla informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników, np. Kamila K. utworzyła nowy wątek na forum Portugalia – klikając w komunikat, można przejść bezpośrednio do danego materiału. Te informacje nie są publiczne, – Wszystko – chronologiczna lista postów i aktywności. • Edycja profilu użytkownika – (patrz: niebieska strzałka) możliwość modyfikacji (dodania zdjęcia, opisu, ustawienia powiadomień dotyczących aktywności na TwinSpace), przejścia do przestrzeni innych projektów użytkownika, a także zostawienia wiadomości dla właściciela profilu.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

69

TwinSpace – Członkowie: Dodawanie i zarządzanie W tej części znajduje się lista wszystkich użytkowników danej przestrzeni projektowej. Za pomocą opcji Kontakt (patrz: niebieska strzałka) można z tego miejsca wysłać wiadomość do wszystkich bądź wybranych członków projektu. Opcja Zaproś członków (patrz: pomarańczowa ramka) umożliwia dołączenie kolejnych osób do danej TwinSpace.

Członkami TwinSpace stają się automatycznie nauczyciele dodani do projektu poprzez eTwinning Live. To jedyna droga dołączenia dla nauczycieli z krajów uczestniczących w programie eTwinning. Bezpośrednio i wyłącznie na TwinSpace można zaprosić tylko osoby spoza tej grupy:

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

70

Nauczyciele Tą drogą zapraszani są nauczyciele wyłącznie spoza krajów eTwinning. Należy wybrać z listy kraj oraz podać adres e-mail zapraszanej osoby. Po kliknięciu Sprawdź (patrz: zielona strzałka) pojawi się punkt 3 – Informacje o nauczycielu i szkole, gdzie należy wpisać jego imię i nazwisko, nazwę placówki, miasto oraz określić jego uprawnienia na danej przestrzeni (członek ma ograniczone prawa do pewnych działań – patrz: tabela uprawnień poniżej, administrator pełen zakres). Po kliknięciu Zaproś do nauczyciela zostanie wysłany login, hasło oraz link, pod którym ma się zalogować, aby wejść do przestrzeni projektowej. Innych nauczycieli mogą zapraszać wyłącznie administratorzy.

Goście To typ konta stworzony z myślą o rodzicach czy ewaluatorach projektu. Aby je utworzyć, należy w części Nowi goście wpisać imię i nazwisko użytkownika i kliknąć Sprawdź (patrz: czerwona strzałka). Równocześnie można dodawać kilka kont, korzystając z przycisku + (patrz: zielona strzałka), który doda kolejne wersy. Jeśli konto dla danego gościa już istnieje, w części Istniejący goście należy wpisać jego nazwę użytkownika. Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

71

Po wpisaniu i kliknięciu Sprawdź system wygeneruje nazwę użytkownika. Zapraszający nauczyciel musi stworzyć hasło i kliknąć Zaproś. Od tego momentu gość za pomocą tych danych (patrz: zielona ramka) będzie mógł zalogować się do TwinSpace. Lista uprawnień dla tego konta dostępna poniżej. Gości mogą zapraszać wyłącznie administratorzy.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

72

Uczniowie Konta te tworzone są z myślą o uczniach biorących aktywny udział w projekcie. Z ich pomocą będą mogli oni nawiązać bezpieczny kontakt z pozostałymi partnerami w projekcie oraz zyskają bezpieczną przestrzeń do pracy. Każdy nauczyciel powinien zapraszać wyłącznie własnych uczniów. Prawo do edycji ich kont ma tylko tworzący je eTwinner. Przed zaproszeniem uczniów należy wcześniej uzyskać ich zgodę i zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. Należy również dołożyć starań, by nie ujawnić danych wrażliwych uczniów. Przed zamieszczeniem zdjęć z wizerunkami uczniów należy uzyskać ich zgodę i zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. Zachęcamy do korzystania z awatarów (ikonka lub postać reprezentująca określoną osobę). Jeśli uczeń brał już udział w projekcie i korzystał z konta TwinSpace, wystarczy w części Istniejący uczniowie wpisać jego nazwę użytkownika. Jeśli jest to jego pierwszy projekt, należy w części Nowi uczniowie wpisać jego imię i nazwisko. Dane te będą widoczne jedynie dla zalogowanych uczestników. Ikonka plusa pozwoli dodać kolejne pola i zapraszać równocześnie kilka osób.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

73

System wygeneruje loginy, a dodający je nauczyciel stworzy hasła i określi ich uprawnienia w projekcie (patrz: zielona ramka – szczegółowe informacje o zakresie uprawnień dla poszczególnych kont poniżej). Kliknięcie Zaproś utworzy konta uczniowskie. Nauczyciel powinien przekazać im dane do logowania. Dane pozwalają na logowanie zarówno bezpośrednio z TwinSpace, jak i z platformy eTwinning oraz pozwalają się dostać wyłącznie do przestrzeni realizacji projektów, do których uczniowie zostali zaproszeni.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

74

Ze względów bezpieczeństwa nie można eksportować haseł uczniów. Zapraszający ich nauczyciel może jednak pobrać ich nazwiska i nazwy użytkownika (patrz zielona strzałka). Może także zmienić prawa dostępu (patrz: pomarańczowa strzałka) oraz resetować hasła, usuwać z TwinSpace i sprawdzać datę ostatniego logowania (patrz: czerwona strzałka). Przycisk Kontakt pozwala na wysyłanie wiadomości mailowych do wszystkich członków TwinSpace.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

75 Nauczyciel administrator

Nauczyciel

Uczeń administrator

Uczeń

Gość

Osoby z zewnątrz

Dostęp do menu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Edycja ustawień

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Edycja własnego profilu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Dostęp do TwinMail

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Notes Nauczycielski - widok

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Notes nauczycielski - dodaj post

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Notes nauczycielski - edytuj post

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Notes nauczycielski - usuń post

TAK (wszystkie)

tylko własne

NIE

NIE

NIE

NIE

Najnowsze aktualizacje - widok

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Najnowsze aktualizacje - dodaj post

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Najnowsze aktualizacje - edytuj post

TAK (wszystkie)

tylko własne

tylko własne

NIE

NIE

NIE

Najnowsze aktualizacje - usuń post

TAK (wszystkie)

tylko własne

tylko własne

NIE

NIE

NIE

Rozpoczęcie czatu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Widok liczby członków online

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Wyszukiwanie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Album - tworzenie

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Album - edycja

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK (wszystkie)

tylko własne

NIE

NIE

NIE

Uprawnienia

OGÓLNE

Uprawnienia poszczególnych kont

STRONA GŁÓWNA

MATERIAŁY

OBRAZY

Album - usunięcie

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Obraz - edycja

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

Obraz - usuwanie

TAK (wszystkie)

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

TAK

Folder - tworzenie Folder - edycja

WIDEO

Folder - usunięcie Wideo - dodawanie

FORUM

CZAT

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Folder - edycja

TAK (wszystkie)

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Folder - usuwanie

TAK (wszystkie)

TAK

tylko własne

NIE

NIE

NIE

NIE

Plik - dodawanie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Plik - edycja

TAK (wszystkie)

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

Plik - usuwanie

TAK (wszystkie)

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

Widok forum/czytanie postów

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Dyskusja (forum) - tworzenie

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Dyskusja (forum) - edycja

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Dyskusja (forum) - archiwizuj

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Tworzenie wątków

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Edycja postów

TAK

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

Usuwanie postów

TAK

tylko własne

tylko własne

tylko własne

tylko własne

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK (tylko własne)

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Filtrowanie wg roli w TwinSpace

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Zmiana roli

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Resetowanie hasła ucznia

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Usuwanie członków

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Zapraszanie członków

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Widok listy stron

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK (upublicznione)

Tworzenie nowej strony

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Edycja nowej strony

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Dostęp do zarchiwizowanych stron

PROFIL

NIE

NIE

NIE

TAK (wszystkie)

Eksport danych uczniów

EDYTOWANIE STRON

NIE

NIE

TAK (wszystkie)

Wyszukiwanie

STRONY

NIE

TAK tylko własne

Wideo - edycja

Dodawanie postów

CZŁONKOWIE

TAK

TAK TAK (wszystkie)

Wideo - usuwanie Folder - tworzenie

PLIKI

NIE

TAK TAK (wszystkie)

Obraz - dodawanie

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Zapisywanie

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Publikowanie stron w TwinSpace

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Publikowanie stron w Sieci

TAK

TAK

Zmiana zasad edycji strony

TAK

tylko własne

NIE

NIE

NIE

NIE

Archiwizowanie stron

TAK

TAK

tylko własne

NIE

NIE

NIE

Zmiana kolejności stron

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Zmiana tytułu

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Zmiana zdjęcia

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Komentowanie profili

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Edycja opisu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Zmiana języka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Zmiana strefy czasowej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Widok czatu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Widok członków TwinSpace online

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Wysyłanie wiadomości

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Pobranie historii poprzednich czatów

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

76

Pokój spotkań

Spotkania online – Komunikacja Przestrzeń TwinSpace oferuje możliwość efektywnej, bezpośredniej i bezpiecznej komunikacji.

To prosty w obsłudze czat. Ma otwartą formułę i dołączyć może do niego każdy użytkownik danej TwinSpace. Jest idealnym narzędziem do komunikacji uczniów. Wystarczy wpisać treść postu i kliknąć symbol Wyślij (patrz: pomarańczowa ramka). Nauczyciele administratorzy mogą pobrać historię czatu z ostatnich trzech miesięcy.

Wszyscy członkowie TwinSpace mają możliwość skorzystania z pokoju rozmów (patrz: czerwona ramka). Nauczyciele mogą tworzyć spotkania online (patrz: niebieska ramka), a także w nich uczestniczyć, otwierając je w oznaczanym czasie (patrz: pomarańczowa ramka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

77

Zorganizuj spotkanie online Opcja dostępna wyłącznie dla kont nauczycielskich. Tylko nauczyciel może zorganizować spotkanie online i dołączyć do niego użytkowników – konta uczniowskie i goście nie widzą tej opcji. Mogą wziąć udział w takim wydarzeniu wyłącznie razem z nauczycielem. Spotkanie online działa dokładnie tak jak wydarzenie na eTwinning LIVE (patrz eTwinning Live sekcja wydarzenia) – jedyna różnicą jest brak możliwości nagrania tego spotkania i wcześniejszego otwarcia pokoju. Aby utworzyć takie spotkanie, należy kliknąć opcję Zorganizuj spotkanie online. Organizator musi podać tytuł wydarzenia, krótki opis, określić liczbę uczestników (2–75), czas trwania (30– 90 minut), a następnie wybrać datę. Po wybraniu daty i kliknięciu Szukaj pojawią się dostępne przedziały czasowe (patrz: czerwone ramki). Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić wydarzenie, klikając Zapisz. Aby wziąć w nim udział, nauczyciele muszą do niego dołączyć w wyznaczonym czasie – spotkania na TwinSpace otwierają się o wyznaczonej przez organizatora godzinie.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

78

Forum – Komunikacja Fora stanowią idealne miejsce do uporządkowanej tematycznie, asynchronicznej komunikacji, gromadzenia informacji i opinii na dany temat. Nauczyciele mogą tu utworzyć tematyczne dyskusje z wieloma wątkami i zebrać od pozostałych uczestników dane na określone tematy. Administratorzy, oprócz widoku i możliwości przejścia do poszczególnych dyskusji (patrz: czerwona ramka), mają opcję Edycji (ikonka ołówka) oraz Archiwizacji (ikonka kosza – przeniesienie do for archiwalnych). Opcja Włącz sortowanie (patrz: zielona ramka) pozwala przemieszczać poszczególne dyskusje względem siebie i układać wg istotnej dla członków projektu kolejności. Wszyscy użytkownicy widzą skrót do najnowszych wpisów na forach (patrz: niebieska ramka) z możliwością bezpośredniego przejścia do każdego z nich – wystarczy kliknąć. Admini widzą także skróty do własnych komentarzy (patrz: pomarańczowa ramka). Aby utworzyć nowe forum, należy kliknąć Rozpocznij dyskusję (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

79

W formularzu, który się otworzy, należy podać tytuł oraz opis tematów i aktywności, które powinny się tu znaleźć. Po kliknięciu Wyślij dyskusja zostanie zapisana.

Po utworzeniu jest to folder zbiorczy, w którym nauczyciele utworzą wątki dla poszczególnych tematów związanych z określonym wcześniej tytułem i opisem dyskusji. Aby tego dokonać, należy wejść w daną dyskusję i kliknąć Utwórz wątek (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

80

Opis wątku musi zawierać tytuł, a także opis (pytanie, tezę, zadanie), do którego będą mogli odnieść się pozostali użytkownicy. Do każdego wątku można dodać także ankietę (patrz: czerwona strzałka). Więcej na temat ankiet na stronie 90 Po kliknięciu Wyślij dany wątek pojawi się w dyskusji.

Po wejściu w dany wątek użytkownicy mogą dodać swoją wypowiedź, załączając do niej materiały znajdujące się na tej TwinSpace (zdjęcia, pliki i wideo – patrz: zielona ramka). Zatwierdzają ją przyciskiem Wyślij (patrz: czerwona strzałka). Autorzy mogą modyfikować i usuwać swoje posty. Dodatkowo nauczyciele mogą usunąć każdy dodany do forum post (patrz: czerwona ramka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

81

Materiały – zbieranie i przechowywanie rezultatów To magazyn projektu – w tej części partnerzy dodają i przechowują zdjęcia, pliki i wideo tworzone w ramach współpracy. Zebrane materiały należy później wykorzystać do przygotowania zrozumiałej dokumentacji projektu – patrz: Strony dokumentacja projektu. Ważne: Zamieszczając zdjęcie w tej sekcji, jednocześnie oświadczasz, że posiadasz prawa autorskie lub posiadasz zgodę od posiadacza praw autorskich do opublikowania niniejszego zdjęcia. Uwaga dotycząca e-bezpieczeństwa: niniejsze zdjęcie będzie dostępne dla wszystkich na tej TwinSpace. Zamieszczając zdjęcia innych osób lub osób małoletnich, należy uprzednio uzyskać zgodę tych osób i zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. Materiały podzielone są na trzy sekcje: obrazy, filmy wideo i pliki (patrz: czerwona ramka). Obrazy W obrazach użytkownicy mogą zamieścić pliki JPG o maksymalnym rozmiarze 5 MB. Wystarczy, że przeciągną obraz lub wybiorą go z dysku (patrz: czerwona strzałka). Dodane zdjęcia można grupować tematycznie, szkołami, krajami, aktywnościami za pomocą albumów (patrz: niebieska strzałka). Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

82

Po utworzeniu albumu należy skierować kursor na wybrane zdjęcie. Pojawią się wtedy ikonki (patrz: czerwona ramka), za pomocą których będzie można kolejno usunąć, dodać do wybranego albumu, edytować.

Pliki Pliki dodaje się wg tej samej zasady co obrazy, z tą różnicą, że ich rozmiar może być znacznie większy – do 20 MB. Można tu zamieścić pliki o następujących rozszerzeniach: ai | aiff | dbf | dif | doc | docx | eps | flac | mp3 | odg | odp | ods | odt | otp | ots | ott | pdf | ppt | pptx | rar | sda | sdd | sdc | sdw | stc | sti | stw | svg | sxc | sxi | sxw | txt | vor | wav | wma | xls | xlsx | zip. Jeśli materiał został zapisany w innym formacie niż wymienione, zawsze można skompresować go do pliku ZIP lub RAR i dodać w tej formie. Tak jak w przypadku obrazów pliki również można porządkować poprzez foldery (patrz: czerwona strzałka). Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

83

Filmy wideo Na platformie TwinSpace nie ma możliwości bezpośredniego dodania pliku wideo. Nagrania należy zamieścić na jednej z zewnętrznych platform (do wyboru YouTube, Vimeo lub DailyMotion). Aby chronić wizerunki uczniów, materiały należy dodawać w trybie niepublicznym – wtedy wyłącznie osoby dysponujące bezpośrednim linkiem do filmu będą mogły zapoznać się jego treścią. Filmy publiczne dostępne są dla wszystkich, prywatne włącznie po logowaniu na stronę danego serwisu. Materiały prywatne nie zostaną dodane do TwinSpace. Dodane filmy także można porządkować w formie folderów (patrz: niebieska strzałka) Po dodaniu materiału na jeden z serwisów należy skopiować URL danego wideo (link), kliknąć w opcję Dodaj (patrz: czerwona strzałka).

W formularz należy wkleić link (patrz: czerwona strzałka) i kliknąć Wyślij (patrz: czerwona ramka). Dodany w ten sposób film będzie widoczny dla wszystkich zalogowanych członków TwinSpace.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

84

Strony – dokumentacja projektu Strony są miejscem gdzie nauczyciele mogą zaprezentować swoje działania wraz z powstałymi rezultatami (dodanymi wcześniej do sekcji Materiały). Tu, oprócz zdjęć czy filmów, można dokładnie opisać cel danej aktywności, jej przebieg oraz efekty i korzyści. Dopiero tak opracowane materiały są czytelne i zrozumiałe dla osób spoza projektu. Jest to niezwykle istotne, jeśli projekt ma zostać poddany ocenie (np. do Krajowej Odznaki Jakości) lub promować działania szkoły. Strony powinny być ułożone chronologicznie i skonstruowane tak, aby prezentować konkretne, podejmowane wspólnie przez partnerów aktywności (patrz: czerwona ramka). Utworzone wcześniej strony można przesuwać względem siebie i tworzyć do nich podstrony, korzystając z przycisku Zmień kolejność stron (patrz: zielona strzałka). Usunięte strony trafiają do Archiwum, skąd można je przywrócić (patrz: niebieska strzałka). Każdą istniejącą stronę mogą edytować uprawnieni użytkownicy – wystarczy wejść w daną stronę, a następnie kliknąć Edytuj (patrz: pomarańczowa strzałka). Aby rozpocząć, należy kliknąć Utwórz stronę (patrz: czerwona strzałka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

85

Strony – tworzenie Pierwszym krokiem jest nadanie tytułu stronie oraz ewentualne przypisanie jej jako podstrony do innej istniejącej (patrz: niebieska strzałka). Po kliknięciu Wyślij zostaje zapisana i wyświetla się po lewej stronie. Początkowo wyświetla się z dopiskiem Wersja robocza – oznacza to, że jest widoczna wyłącznie dla autora i administratorów danej TwinSpace. Dopisek zniknie po zmianie widoczności strony (patrz niżej). Strony budowane są z komponentów. Po wejściu w wybraną stronę i kliknięciu opcji Edytuj (ikonka ołówka – prawy górny róg) po lewej stronie, pod listą istniejących stron wyświetlają się wszystkie dostępne opcje i narzędzia. Każdy z komponentów do pojedynczej strony można dodać tylko raz. Można je przesuwać względem siebie, niezależnie od siebie edytować i usuwać. Usunięcia któregokolwiek z komponentów (oraz zgromadzonych w nim treści) nie da się cofnąć.

Dodaj treść do tej strony wyświetla na stronie ramkę, w którą można wprowadzić tekst oraz liczne odniesienia do wypracowanych materiałów. Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

86

Wszystkie edycje tego narzędzia są zapisywane. W przypadku wprowadzenia niekorzystnych bądź niepotrzebnych zmian, zawsze można wrócić do jednej z poprzednich wersji (patrz: czerwona ramka). W dolnej części każdej strony użytkownicy mogą tworzyć dyskusje (patrz: pomarańczowa strzałka). W sekcji Forum wygenerowana zostaje dyskusja, a przycisk prowadzi bezpośrednio do niej. Za pomocą odnośników do sekcji Materiały (patrz: niebieskie ramki) można wskazać i umieścić w treści jako ilustracje opisywanych działań, wypracowane w tym zadaniu pliki, filmy wideo czy zdjęcia.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

87

Treści spoza platformy można zamieścić za pomocą hiperłącza oraz ramki – iFrame (patrz: pomarańczowa ramka). Pierwsza opcja pozwoli nam podlinkować konkretne słowo tak, aby kliknięcie prowadziło na zewnętrzną stronę. iFrame umożliwi osadzenie w treści strony materiału zewnętrznego, np. filmu. Zamieszczając ramkę (poprzez kliknięcie w ikonkę szarej kuli ziemskiej), należy podać adres URL narzędzia, materiału, który ma zostać osadzony (patrz: czerwona ramka) i potwierdzić OK (patrz: czerwona strzałka). Dodając materiał, można określić jego rozmiar i położenie. Dodany materiał wyświetla się w treści strony.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

UWAGA: jak zamieszczać elementy w ramce iFrame: Niektóre narzędzia internetowe, takie jak Padlet, Thinglink czy serwisy jak YouTube, będą podawać kody osadzania. Te gotowe do wykorzystania kody nie będą działały prawidło w przypadku ramki iFrame. Padlet: wystarczy po prostu użyć URL. Na przykład: https://padlet.com/assi_ honkanen1/5au 3419h3xlm. Nie trzeba stosować kodu osadzania oferowanego przez Padlet. Thinglink: należy kliknąć w ikonkę udostępniania – wybierz „osadź” i kliknij w pole „iFrame”. Kod zostanie automatycznie wygenerowany. Kopiuj i wklej cały kod do notatnika lub worda, a następnie skopiuj i wklej element „src” kodu osadzania w polu „SRC (URL)” edytora. Przykład: <iframe width=”550”height=”550” src=” //www. thinglink.com/card/112462340 7896330243” type=”text/html” frame-

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

88

border=”0” webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling=”no”></iframe> Z kodu osadzania należy wkleić w pole edytora tylko SRC (URL) czyli: //www.thinglink.com/card/11246234 07896330243, a następnie dostosować atrybut width (szerokość) oraz atrybut height (wysokość). Rekomendowana wartość atrybutu width to 550 pikseli. YouTube – należy postępować podobnie jak w przypadku Thinglink. Przykład: <iframe width=”560” height=”315” src=” https://www.youtube-nocookie.com/ embed/tNrRXyPNxqE” frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>. Z podanego kodu należy tylko skopiować i wkleić src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/tNrRXyPNxqE w pole SRC (URL) edytora.

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

89

TwinBoard to kolejny element budujący stronę. Ma postać tablicy, na której można umieścić zdjęcia, pliki wideo z odpowiednimi komentarzami. Funkcjonalnością przypomina popularny Padlet.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Wystarczy podać tytuł, a następnie dodawać kolejne elementy, np. zdjęcia z materiałów (patrz: czerwona ramka). Każdy dodany element można edytować lub usunąć (patrz: niebieska ramka).

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

90

Ankieta umożliwia dodanie krótkiego sondażu do danej strony. Do pojedynczego pytania można dodać wiele odpowiedzi (patrz: czerwona strzałka). W głosowaniu mogą brać udział wszyscy członkowie TwinSpace (każde konto tylko raz). Rezultaty zostaną automatycznie uwidocznione po oddaniu głosu (patrz: czerwona ramka).

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


TwinSpace

91

Widoczność stron – upublicznianie Nowo tworzone strony domyślnie są widoczne tylko dla autora oraz nauczycieli-administratorów danej TwinSpace. Charakteryzuje je dopisek Wersja robocza. Zniknie kiedy zostaną zmienione ustawienia widoczności.

Każdy w Internecie – Zaznaczona w ten sposób strona będzie widoczna dla każdego, kto wejdzie na adres TwinSpace bez konieczności logowania. Ten status nazywany jest upublicznieniem strony. Często wykorzystywany w procesie upowszechniania rezultatów w przypadku projektów realizowanych w synergii Erasmus+–eTwinning.

Członkowie TwinSpace – każdy zalogowany w tej przestrzeni użytkownik (w tym goście) będzie widział jej treść.

Każdą zmianę należy potwierdzić, klikając Zapisz zmiany. Zmian dokonuje się dla każdej strony osobno.

Prawa do edycji

Przyznając prawo do edycji, należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne komponenty można usunąć z danej strony bezpowrotnie, więc istotne jest ustalenie zasad dotyczących modyfikowania treści i współpracy poszczególnych użytkowników.

Domyślnie prawo do edycji strony mają nauczyciele i nauczyciele-administratorzy. Administratorzy mogą jednak przyznać kolejnym typom kont prawo do modyfikowania treści danej strony (dla każdej strony tych zmian dokonuje się osobno). Zmiany uprawnień należy każdorazowo potwierdzić, klikając Zapisz zmiany.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Glosariusz

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Glosariusz

93

Ambasadorzy eTwinning Doświadczeni nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych, często pełniący funkcje regionalnych trenerów warsztatów komputerowych programu eTwinning i trenerów kursów online, organizują warsztaty, prezentują swoje projekty jako przykłady dobrej praktyki podczas konferencji, udzielają rad i pomocy na temat programu, jego narzędzi i realizacji projektów. Centralne Biuro Programu eTwinning (CSS) Prowadzone przez European Schoolnet w Brukseli. CSS odpowiada za centralną koordynację zadań eTwinning w całej Europie. Chat (sekcja Na żywo – TwinSpace) Pokój rozmów, kanał komunikacyjny umożliwiający pisemny kontakt w czasie rzeczywistym. Każda platforma TwinSpace posiada taki pokój rozmów dla nauczycieli i uczniów, z którego mogą korzystać w trakcie realizacji projektu/projektów. Certyfikat eTwinning Generowany dla wszystkich projektów eTwinning zaakceptowanych przez Krajowe Biura eTwinning. Zawiera tytuł projektu, datę rejestracji oraz nazwiska i szkoły wszystkich partnerów. Jest automatycznie aktualizowany. Partnerzy mogą pobrać go z sekcji Projekty na eTwinning Live. eTwinner Nauczyciel zaangażowany w program i zarejestrowany na portalu eTwinning.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

eTwinning Plus Grupa krajów – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania, Liban – znajdujących się w sąsiedztwie Unii Europejskiej, które mogą brać udział w eTwinning. eTwinning Live Przestrzeń użytkownika dostępna po zakończeniu procesu rejestracji w programie. Umożliwia nawiązanie kontaktu z każdym zarejestrowanym eTwinnerem, rozpoczęcie współpracy i rozwój zawodowy w ramach eTwinning. Eventy edukacyjne Krótkie, intensywne przedsięwzięcia, szkolenia online o różnej tematyce oferujące zadania wprowadzające do projektu, stymulujące pomysły i pomagające rozwijać umiejętności przydatne w realizacji projektów. Nie wymagają długoterminowego zaangażowania (przyjmują postać dyskusji, refleksji i osobistej pracy rozłożonej na okres maksymalnie dziesięciu dni). Europejska Odznaka Jakości eTwinning (EOJ) Uznanie innowacji i sukcesu projektów eTwinning na szczeblu europejskim. Jeżeli przynajmniej dwóch partnerów projektu otrzyma Krajową Odznakę Jakości, ci sami partnerzy projektu mogą otrzymać Europejską Odznakę Jakości eTwinning. EOJ przyznawana jest raz do roku na podstawie nominacji ze strony Narodowych Biur Kontaktowych – nie wymaga aplikacji ze strony eTwinnerów. Uprawnia do udziału w Europejskim Konkursie eTwinning

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Glosariusz

94

Europejskie Nagrody eTwinning Europejskie Nagrody eTwinning przyznawane są raz do roku tym nauczycielom i uczniom, którzy osiągnęli wybitne rezultaty w swoich projektach. Forum Narzędzie do prowadzenia rozmów, dyskusji tekstowych rozciągniętych w czasie. Grupy eTwinning Społeczności w ramach portalu eTwinning, w których mogą oni prowadzić dyskusje i działania w ramach określonej tematyki. Grupy są jednym ze sposobów na podzielenie się swoimi pomysłami i doświadczeniem oraz materiałami z innymi eTwinnerami. Karta projektu Kanał komunikacyjny pomiędzy danym członkiem projektu a jego Krajowym Biurem eTwinning. Służy do zgłaszania problemów technicznych oraz merytorycznych związanych z danym projektem, zadawania pytań, chronologicznego zamieszczania informacji o postępie działań w danym projekcie. Każdy z użytkowników ma swoją Kartę – widoczną wyłącznie dla niego i NSS. Kursy internetowe eTwinning Bezpłatne, internetowe szkolenia organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce na platformie Moodle. W ofercie znajdują się zarówno miesięczne kursy dotyczące programu eTwinning, jak również krótkie tygodniowe nt. zewnętrznych narzędzi przydatnych w realizacji projektów. Więcej informacji na: http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning (KOJ) Uznanie na szczeblu krajowym dla innowacyjnego i wyróżniającego się projektu eTwinning. NSS przyznają Krajowe Odznaki Jakości na podstawie aplikacji wysyłanych z eTwinning Live przez nauczycieli biorących udział w projekcie. Nagrodzony nauczyciel otrzymuje imienny certyfikat i możliwość udziału w konkursie krajowym. Krajowe Biuro Programu eTwinning (NSS) Organizacja reprezentująca i promująca eTwinning na szczeblu krajowym. Każde biuro oferuje szkolenia i wsparcie, organizuje imprezy i przeprowadza kampanie medialno-informacyjne na szczeblu regionalnym i krajowym. Partnerzy eTwinning Szkoły, nauczyciele lub inni pracownicy szkoły, którzy są członkami projektu eTwinning. eTwinning krajowy Możliwość rejestracji oraz realizacji projektu eTwinning na poziomie krajowym. Partnerstwo nie musi angażować zagranicznych partnerów. Portal eTwinning Platforma internetowa dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning – eTwinning Live. Post Tekst zamieszczony na publicznej stronie internetowej (np. wpis, komentarz do artykułu, post na blogu).

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Glosariusz

95

Profil eTwinning Na eTwinning Live wszyscy użytkownicy eTwinning mają osobiste profile i profile szkół, które dostępne są dla wszystkich zalogowanych użytkowników. Poprzez nie eTwinnerzy mogą nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami platformy. Właściciele profili mogą je edytować, zamieszczać aktualne informacje, swoje zdjęcia itp. Również projekty eTwinning mają swoje profile. Program Erasmus+ Program oferujący wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Projekt eTwinning Współpraca co najmniej dwóch szkół przez Internet, na platformie eTwinning, wykorzystująca różnorodne narzędzia TIK. Przedstawiciele kuratoriów – koordynatorzy (eTwinning) Pracownicy kuratoriów oświaty, pełniący funkcję regionalnych reprezentantów programu eTwinning. Zajmują się organizacją konferencji i szkoleń regionalnych. Najnowsze aktualizacje Jedyna automatycznie publiczna część TwinSpace mająca formę prostego bloga. Partnerzy mogą tu zamieszczać krótkie komunikaty, odnośniki do publicznych rezultatów partnerstwa.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Rejestracja w programie eTwinning Wprowadzenie danych nauczyciela oraz szkoły do bazy programu eTwinning przez portal europejski. Wszyscy rejestrujący się użytkownicy są sprawdzani przez biura NSS, by utrzymać bezpieczną i wiarygodną bazę danych nauczycieli. Skrzynka mailowa eTwinning System wiadomości wewnętrznych umożliwiający wymianę wiadomości z innymi szkołami zarejestrowanymi na Portalu eTwinning w obrębie eTwinning Live. Strony Jedno z narzędzi na platformie TwinSpace służące do dokumentowania działań projektowych. Strony mogą być publiczne – widoczne dla niezalogowanych użytkowników oraz ukryte – tylko dla członków projektu. Szukanie partnera Proces przeszukiwania bazy danych oraz forum dostępnych na eTwinning Live. eTwinnerzy mogą wyszukiwać potencjalnych partnerów według słów kluczowych lub konkretnych kategorii oraz zamieszczać wiadomości na forum szukania partnera. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK – z ang. ICT) Szeroki termin odnoszący się do narzędzi komunikacyjnych oraz do serwisów i aplikacji z nimi powiązanych (wideokonferencja i zdalne uczenie się). O TIK mówi się w konkretnym kontekście, np. TIK w edukacji.

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Glosariusz

96

TwinSpace Bezpieczna platforma współpracy dla szkół (nauczycieli i uczniów), dostępna po rejestracji i akceptacji projektu. Przestrzeń do komunikacji, gromadzenia i dokumentowania aktywności projektowych. TwinSpace gwarantuje każdemu projektowi bezpieczeństwo i prywatność. Administratorzy mogą upublicznić jej część (strony) i w ten sposób upowszechnić rezultaty projektu. TwinMail System wiadomości wewnątrz platformy TwinSpace, umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy członkami projektów. Zestawy Scenariusze projektów, krótkie zadania, które można włączyć w każdy rodzaj projektu eTwinning, niezależnie od jego tematu. Stanowią idealny start dla początkujących eTwinnerów poszukujących pomysłu na projekt. Znajdują się na stronie www.etwinning.net.

Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz


Wstęp

Rejestracja szkoły i nauczyciela

eTwinning LIVE

Szukanie partnera i rejestracja projektu

Odznaki Jakości

TwinSpace

Glosariusz