Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, Poland

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa, której głównym celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie programów edukacyjnych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych w dziedzinie edukacji. FRSE jest Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

www.frse.org.pl