Den Sociale Vejviser for Aabenraa Kommune

Page 1

DEN SOCIALE

VEJVISER FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER I AABENRAA KOMMUNE 2021-2022


Den sociale vejviser 2021-2022 - din guide til frivillige sociale foreninger i Aabenraa Kommune Med støtte fra Aabenraa Kommune udgivet af: Frivilligcenter Aabenraa Nørreport 30 st. 6200 Aabenraa CVR. nr.. 37854638 Tlf. 53700835 mail@frivilligcenteraabenraa.dk www.frivilligcenteraabenraa.dk Formand: Ulrick Steffensen Centerleder: Gry Mortensen Grafik og layout: Gry Mortensen

*Der foretages løbende opdateringer i den digitale version på www.frivilligcenteraabenraa.dk, og der tages samtidig forbehold for ændringer efter udgivelsen af den trykte vejviser.


INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

3

Indledning

4

Sådan bruges vejviseren

4

Foreninger og grupper A-Å

5

Lokale råd

44

Relevante links

48

Frivilligcenter Aabenraa

50

Hurtig vej til hjælp

54

Rettelser og optagelse i vejviseren

61

REISE | PAGE 2Forord Som udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget, er det mig en stor fornøjelse at skrive et forord til den sociale vejviser. Vejviseren er for mig indgangen ind til mange af vores gode samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere på det frivillige område, som sammen med de kommunale tilbud vil kunne sikre de bedst mulige forhold for borgere i Aabenraa, og sikre det gode liv, og samskabe værdi og indgå i sociale fællesskaber. Den sociale vejviser styrker den enkelte borgers muligheder for øget livskvalitet og for medansvar for vore nære og pårørende. Kommunen, og specielt Social- og Sundhedsudvalget, ønsker sammen med frivilligcentret, at den sociale vejviser kan

være med til at styrke det gode samarbejde om frivilligheden og rammerne om foreningernes virke. Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune Karsten Meyer Olesen


Om Den Sociale Vejviser Indledning Frivilligcenter Aabenraa har udarbejdet denne guide til kommunens frivilligdrevne sociale tilbud. Det er vores forhåbning, at så mange mennesker som muligt kan få glæde af vejviseren og dermed af tilbuddene. Tanken er, at vejviseren kan virke både som en guide til den rette hjælp for borgeren, eller den henvisende (fag)person, og som en oversigt over de sociale foreninger i Aabenraa Kommune med henblik på almen orientering for interesserede, fx. nye frivillige. Det ville være en næsten umulig opgave at lave en udtømmende liste over alle kommunens frivilligdrevne sociale tilbud, så nærværende udgivelse skal ses som en start. Den frivillige verden er mangfoldig, og frivilligt arbejde er mange ting, men alle former for frivilligt arbejde har lige meget værdi i vores verden.

4

Sådan bruges vejviseren I vejviserens sektion foreninger og grupper A-Å forefindes de frivillige tilbud organiseret alfabetisk efter foreningens/frivilliggruppens navn. Herefter finder man en beskrivelse af kommunale råd og af frivilligcentrets organisation og indsatsområder. Og sidst, men ikke mindst, finder man siderne med hurtigt overblik over hjælp i forskellige brugerkategorier. Disse er tænkt som en hjælp i akutte situationer, eller på tidspunkter hvor tiden på anden vis er knap. Den elektroniske udgave af den Sociale Vejviser opdateres løbende, men der trykkes kun et begrænset antal eksemplarer om året. Frivilligcentret tager forbehold for ændringer i foreningernes oplysninger, og henviser til, at man holder centret orienteret herom, hvis man fortsat vil være med i vejviseren.


Foreninger og grupper A-Å

5


Anonyme Alkoholikere Region Syd Formål: AA Region Syd er bindeled mellem Anonyme Alkoholikere Danmark og AA-grupperne i regionen. AA Region Syd har til formål at hjælpe aktive alkoholikere til ædruelighed gennem AA-fællesskabet og AAs program. Det vigtigste i AA er at hjælpe hinanden til at blive og holde sig ædru en dag ad gangen.

Tilbud: Gruppemøder med mødeleder. Du bestemmer selv, hvad du vil tale om eller om du bare vil lytte. Der tales på skift og den der taler bliver ikke afbrudt. Der er tavshedspligt ved deltagelse i møderne. Via kontakttelefonen kan du få oplysninger om lokale kontaktpersoner, som også gerne vil følges med dig til et møde, hvis du har brug for det. Sted: Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, kælderen, 6200 Aabenraa Mødetid: Onsdage 16-17. Fredage 20-21.30. På den lokale hjemmeside finder du oversigt over de forskellige grupper og mødetider i Aabenraa. Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.aa-syd.dk Landsforeningens hjemmeside: www.dkaa.dk

6

Kontakttelefon: 70 10 12 24

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Mennesker fra alle samfundets lag i alle aldre, der lige har besluttet sig for at blive ædru eller har været det i mange år.

KONTAKT


Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder Formål: Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive og støtte pårørende til personer med psykisk sygdom og skabe bedre vilkår for en lettere hverdag. Lokalforeningen Aabenraa/Tønder er et fællesskab for pårørende til psykisk syge. Lokalforeningen gør en aktiv indsats for at få lokalpolitikere i tale og gøre opmærksom på, at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge, samt øge kendskabet til psykisk sygdom og følgerne heraf.

KONTAKT Telefon: 60 89 51 38 Mail: aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk Formand: Anne Marie Pedersen

Foreninger og grupper

Målgruppe: Pårørende til personer med psykisk sygdom, der har brug for råd til at håndtere hverdagen, et lyttende øre eller at være sammen med andre pårørende. Tilbud: Samtalegrupper, pårørendecafé og foredrag. Sted: Reberbanen 3, 6200 Aabenraa Facebook: Bedre Psykiatri Aabenraa og Tønder Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk

7


Børns Voksenvenner Formål: Børns Voksenvenner i Aabenraa etablerer værdifulde venskaber mellem børn og engagerede og livsglade voksne, der vil dele deres tid, overskud og energi med et barn. Alle voksenvenner er frivillige og gennemgår en grundig matchproces og uddannes ved Børns Voksenvenner.

KONTAKT Telefon: 28 80 39 26 Mail: aabenraa@voksenven.dk

Målgruppe: Børn og familier med med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk.

Sted: Intet fast mødested. Facebook: Børns Voksenvenner Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.voksenvenner.dk/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.voksenven.dk

8

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Voksenvenner for børn i alderen 6-12 år, storebrødre og storesøster for børn i alderen 11-15 år og familievenner for familier med børn i alderen 0-6 år.


Café Venligbo Aabenraa Formål: Café Venligbo Aabenraa er et lokalt mødested for mangfoldighed. Målet er at skabe rammer for møder mellem mennesker for at fremme gensidig forståelse og respekt. Café Venligbo er del af bevægelsen Venligboerne, der arbejder for at inspirere folk til at agere mere venligt i hverdagen.

KONTAKT Telefon: 21 45 82 64 Formand: Jane Djurhuus

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Alle, der er nysgerrige på at møde mennesker, der er forskellige fra dem selv, med respekt og venlighed. Tilbud: Lektiehjælp til børn og voksne (17-19), hjælp til at læse og forstå skrivelser fra offentlige myndigheder m.fl., hjælp til at lave et CV og skrive en jobansøgning. Sted: Nygadehusets Café, Nygade 23A, 6200 Aabenraa Facebook: Café Venligbo Aabenraa Åbningstider: Onsdage kl. 17-20.30 Pris: Gratis. Landsforeningens hjemmeside: www.venligboerne.org

9


Colitis-Crohn Foreningen - Lokalafdeling Sønderjylland Formål: Colitis-Crohn Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker af colitis, crohn og andre relaterede tarmsygdomme. I lokalafdelingen Sønderjylland har du mulighed for at møde andre sønderjyder, som er i samme situation som dig.

KONTAKT Mail: lenapccf@gmail.com Formand: Lena Pedersen

Målgruppe: Medlemmer af CCF og deres pårørende. Tilbud: Forskellige arrangementer.

Pris: Personligt medlemskab 300 kr. årligt. Familiemedlemskab 450 kr. årligt. Ungemedlemskab (u. 26) 250 kr. Lokal hjemmeside: www.ccf.dk/lokalafdelinger/soenderjylland Landsforeningens hjemmeside: www.ccf.dk

10

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Sted: Intet fast mødested.


Dansk Blindesamfund - Kreds Sønderjylland Formål: Dansk Blindesamfund er en landsforening af blinde og svagsynede i Danmark, der arbejder for at synshandicappede kan få en tilværelse på linje med alle andre. I Kreds Sønderjylland har du som synshandicappet mulighed for at møde andre i lignende situation, skabe et netværk og få støtte i dit nærområde.

KONTAKT Telefon: 70 24 03 14 Mail: bfe@blind.dk Formand: Bo Feldthaus

aktivitets-, af Dansk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Alle synshandicappede, interesseog svagsynsmedlemmer Blindesamfund og deres ledsagere.

Tilbud: Netværksgruppe med hyggeligt samvær og foredrag første tirsdag i hver måned fra kl. 14-16. Sted: Kirsebærhaven, Kallemosen 58, 6200 Aabenraa Pris: Et aktivitetsmedlemskab koster 250 kr. årligt. Lokal hjemmeside: www.dbs-sonderjylland.dk Landsforeningens hjemmeside: www.blind.dk

11


Dansk Folkehjælp Formål: Dansk Folkehjælp arbejder for at yde støtte til socialt og økonomisk dårligt stillede i Danmark. I samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa tilbyder Dansk Folkehjælp uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning til borgere i Aabenraa Kommune.

Tilbud: Individuelt økonomisk rådgivningsforløb med fast rådgiver til udarbejdelse af budget, overblik over gæld og forhandling med kreditorer samt kontakt til Udbetaling Danmark, banken og Gældsstyrelsen. Sted: Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30, 6200 Aabenraa Pris: Gratis. Landsforeningens hjemmeside: www.folkehjaelp.dk

12

Telefon: 70 22 02 30 Mail: post@folkehjaelp.dk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Alle, der står i udsat økonomisk situation, og som har brug for en håndsrækning til at få skabt overblik og sat privatøkonomien i system. Man får tilknyttet en rådgiver ved at kontakte Dansk Folkehjælp direkte.

KONTAKT


Danske Handicaporganisationer Aabenraa KONTAKT Telefon: 23 23 35 63 Mail: tinahholm@gmail.com Formand: Tina Hagensen Holm

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Formål: Danske Handicaporganisationer arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre med udgangspunkt i FN's handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Lokalafdelingen i Aabenraa er det fælles talerør i kommunen, der skal sikre en konstruktiv dialog mellem politikere, embedsmænd og mennesker med handicap for at fremme fælles interesser, og fungerer som bindeled mellem de lokale handicapforeninger og Handicaprådet. Målgruppe: Lokale medlemsorganisationer af Danske Handicaporganisationer, der ønsker politisk samarbejde. Tilbud: Indflydelse på den politiske dagsorden gennem samarbejde med Handicaprådet, mulighed for at afgive høringssvar på handicapområdet, udpegelse af repræsentanter til Handicaprådet, kontinuerlig kontakt med lokalpolitikere samt vidensdeling og rådgivning. Sted: Intet fast sted. Lokal hjemmeside: www.handicap.dk/lokalafdelinger/syddanmark/dhaabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.handicap.dk

13


Den Blå Oase Formål: Den Blå Oase i Aabenraa er et værested drevet af Blå Kors for mennesker, der er ensomme eller har udfordringer i forhold til psykisk sygdom, misbrug eller sundhed. Den Blå Oase arbejder for at skabe støttende rammer, hvor du kan komme at få en snak, være dig selv eller få rådgivning og hjælp til hverdagens udfordringer .

Tilbud: Den Blå Oase har en lang række af sociale aktiviteter såsom bowling, dart, gåture, spil og fællessang. Der er dagligt mulighed for at deltage i en kort andagt på værestedet, og hver dag serveres der morgenmad og middagsmad. Der arrangeres i løbet af året også udflugter. Har du desuden brug for, at nogen tager med dig til læge, på kommunen eller til advokat, er det muligt at få en fra personalet med som bisidder. Sted: Sønderport 49, 6200 Aabenraa Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.30-15 Lørdag lukket. Søndag kl. 13-16 Pris: Det er gratis at komme hos Den Blå Oase. Middagsmad koster 20 kr. Bowling koster 20 kr. Lokal hjemmeside: www.blaaoase.dk Landsforeningens hjemmeside: www.blaakors.dk

14

Telefon: 74 62 65 35 Mail: oasen@blaakors.dk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Mennesker med psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer. Aktive såvel som tørlagte misbrugere.

KONTAKT


Gigtforeningens Oplysningskreds i Aabenraa (GOK) Formål: Gigtforeningens Oplysningskreds er en folkeoplysende forening i Aabenraa.

KONTAKT Telefon: 53 39 89 18

Målgruppe: Alle, der har behov for forebyggende, genoptrænende eller smertelindrende motion og social samvær og velvære.

Mail: info@gokaabenraa.dk Kontaktperson: Henrik Pallesen

Tilbud: Undervisning og træning i varmt vand og på land.

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Sted: Arena Aabenraa, Hjelm Allé 3, 6200 Aabenraa Fjordskolen, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Rødekro Sundhedscenter, Østergade 61-63, 6230 Rødekro Lehmann og Partners, Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa Facebook: GOK - Aabenraa Pris: Lokal hjemmeside: www.gokaabenraa.dk Landsforeningens hjemmeside: www.gigtforeningen.dk

15


Headspace Aabenraa Formål: Headspace Aabenraa er et åbent, anonymt og uforpligtende samtale- og rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år, hvor størstedelen af medarbejderne er frivillige rådgivere, der er uddannet til opgaven. Headspace Aabenraa støtter, vejleder og hjælper dig med det, du har behov for at tale om. Centret har tavshedspligt og der er ingen ventetid.

Tilbud: Samtaleforløb på Headspace Aabenraas center. Forløbet planlægges i samarbejde med dig, og det er helt op til den enkelte, hvor mange samtaler der er behov for. Samtaler kan foregå på den måde, som du føler er bedst for dig. Det kan være i form af en gåtur, et spil bordfodbold eller i et af centrets samtalerum. Som forening, skole og virksomhed i kommunen er det også muligt at få besøg af Headspace Aabenraa til et oplæg eller længere forløb. På landsorganisationens hjemmeside kan du mandag-torsdag fra kl. 12 skrive med en frivillig ungerådgiver på den nationale chat. Sted: Møllemærsk 1, 1. sal, 6200 Aabenraa Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 12-18 Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.headspace.dk/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.headspace.dk

16

Telefon: 25 97 88 00 SMS: Send til 1403. Mrk. beskeden "hs Aabenraa". Træffetid: Mandag-torsdag kl. 11-18

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Børn og unge mellem 12 og 25 år, der har brug for nogen at tale med om stort og småt.

KONTAKT


Headspace Aabenraa - Pigegruppen Formål: Headspace Aabenraas pigegruppe er for dig, der har brug for et sted at hen og få en snak om både store og små ting, der påvirker dig i din hverdag. Pigegruppen er et trygt rum med et afslappet miljø.

KONTAKT Telefon: 25 97 88 00 Tovholder: Camilla Riis

Målgruppe: Piger i alderen 11-13 år, der gerne vil skabe relationer med andre ligesindede.

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Madlavning og hyggelig komsammen en gang om ugen. Sted: Frivilligcenter Aabenraa, Nørreport 30, 6200 Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.headspace.dk/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.headspace.dk

17


Hjerteforeningen Aabenraa Formål: Hjerteforeningen Aabenraa har til opgave at forestå Hjerteforeningens arbejde i lokalområdet. Hjerteforeningen arbejder for kampen mod hjertesygdom gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Lokal hjemmeside: www.lokal.hjerteforeningen.dk/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk

Målgruppe: Hjertepatienter og deres pårørende. KONTAKT

Sted: Intet fast mødested. Tider og steder for arrangementer offentliggøres på den lokale hjemmeside. Facebook: Hjerteforeningen Aabenraa Pris: Et personligt medlemskab af hjerteforeningen koster 225 kr. årligt. Et parmedlemskab koster 340 kr. årligt. Hjerteforeningen Aabenraas tilbud er åbne for alle. Hjertecafé er gratis, og der kan forekomme mindre deltagergebyr på enkelte aktiviteter.

18

Telefon: Formand: Jutta Drath Mail: hjfaabenraa@gmail.com

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Hjertecafé for hjertepatienter og pårørende, hvor man kan mødes i et trygt miljø og få en uforpligtende snak med ligesindede og blive klogere på hjertesund livsstil. Hjertemotionshold, som er et kursus på 12-16 lektioner med hensyntagende øvelser for dig, der har haft et hjerte-kar-problem. MediYoga, mindfulness og selvmotion på hjertestier, Giv Liv-kurser, relevante foredrag om emner, der berører hjertepatienter samt aktivitetsforedrag. Derudover kan du ringe til Hjertelinjen på tlf. 70 25 00 00 alle hverdage fra kl. 9 til 16.


Høreforeningen Aabenraa KONTAKT Telefon: 73 65 07 21/53 29 45 00 Mail: aabenraa@hoereforeningen.dk Formand: Kirsten Juul Jensen

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Formål: Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse og døvblevne, så de kan kommunikere på lige vilkår med andre og fungere socialt. Høreforeningens lokalafdeling i Aabenraa arbejder for at informere om ørets sygdomme, høreproblemer og hjælpemidler samt giver støtte i at håndtere tilværelsen som hørehandicappet. Sammen med andre lokalafdelinger afholdes der orienterende møder af folkeoplysende og social karakter på tværs af geografiske skel. Målgruppe: Mennesker med nedsat hørelse, tinnitus, menière, døvblevne, CI-opererede og deres pårørende. Tilbud: Foredrag og hyggeligt samvær. Sted: Intet fast mødested. Pris: Enkeltmedlemskab koster 305 Familiemedlemskab koster 440 kr. årligt.

kr.

årligt.

Lokal hjemmeside: www.hoereforeningen.dk/regioner/region-syddanmark Landsforeningens hjemmeside: www.hoereforeningen.dk

19


KFUMs Sociale Arbejde - Hele Danmarks Familieklub Aabenraa Formål: Familieklubben er et tilbud til børn og deres familier, der giver overskud og fællesskab i hverdagen. Hver familieklub består af 9 familier og et team af frivillige står for forberedelse og planlægning for jer.

KONTAKT Telefon: Mail:

Tilbud: I familieklubberne mødes man to gange om måneden i forløb af et halvt års varighed og laver og spiser mad sammen, leger og laver sjove aktiviteter på kryds og tværs af børn og forældre med god tid til at tale med hinanden og hygge sig. Sted: Den præcise adresse er endnu ukendt, 6230 Rødekro. Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.heledanmarksfamilieklub.dk/danmarkskort Landsforeningens hjemmeside: www.heledanmarksfamilieklub.dk

20

Navn:

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Familieklubben er for alle slags børnefamilier, enlige forældre med børn, nytilflyttede familier, mor og far med børn, unge familier, sammenbragte familier, familier med overskud at give af og familier, der trænger har mindre overskud i hverdagen. Aktiviteterne i familieklubben er målrettet børn fra 2-12 år.


Kræftens Bekæmpelse Aabenraa Lokalforeningens hjemmeside: www.cancer.dk/omos/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/aabenraalokalforening/

Målgruppe: Patienter, pårørende og efterladte i alle aldre.

KONTAKT

Lokalrådgivningens hjemmeside: www.cancer.dk/hjaelpviden/raadgivning/radgivninger/regionsyddanmark/abenra/ Landsforeningens hjemmeside: www.cancer.dk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Formål: Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv uden kræft. Som Kræftens Bekæmpelses lokale talerør løfter lokalforeningen i Aabenraa en bred vifte af opgaver inden for lokalpolitisk arbejde, forebyggelse, fundraising og støtte til kræftramte. I samarbejde med Kræftrådgivningen Aabenraa arbejder lokalforeningen på at skabe de bedste forhold for kræftpatienter og pårørende i kommunen. Kræftrådgivningen Aabenraa tilbyder professionel rådgivning og du behøver ikke bestille tid.

Telefon: 70 20 26 72 Tilbud: Samtalerådgivning for patienter, pårørende og efterladte, netværksgrupper for patienter , samtalegrupper for pårørende, sorggrupper for efterladte. Der arrangeres også kurser, foredrag og fysiske og mentale aktiviteter samt caféarrangementer. Kræftrådgivningen Aabenraa tilbyder også juridisk rådgivning om pensioner, arv og testamente samt samtaler med en præst om eksistentielle spørgsmål.

Træffetid: Telefonen er lukket mandag og fredag. Mail: aabenraa@cancer.dk Formand: Jytte Jensen

Sted: Søndergade 7, 6200 Aabenraa Facebook: Kræftrådgivningen - Aabenraa Åbningstider: Tirsdag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-16 Efter aftale er det muligt at bestille tid udenfor åbningstiden. Pris: Rådgivning hos Kræftrådgivningen Aabenraa er gratis for alle. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i Aabenraa. 21


Landsforeningen Austisme - Kreds Sønderjylland Formål: Kredsforeningen Sønderjylland er en del af Landsforeningen Autisme. Kredsforeningen arbejder lokalt for og med borgere, fagfolk og politikere i Aabenraa Kommune for at udbrede kendskabet til og forståelse for de vanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelser (ASF) medfører.

KONTAKT Mail: Formand: Malene Jørgensen

Målgruppe: Mennesker med autisme. Forældre, søskende og ægtefæller til mennesker med ASF.

Sted: Intet fast mødested. Facebook: Landsforeningen Sønderjylland

Autisme,

Kreds

Pris: Enkeltmedlemskab koster 350 kr. årligt. Parmedlemskab koster 700 kr. årligt. Børne- og ungemedlemskab koster 50 kr. årligt. Lokal hjemmeside: www.autismeforening.dk/soenderjylland Landsforeningens hjemmeside: www.austismeforening.dk

22

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Oplæg og kurser om autisme og autismeproblematikker, samtalecaféer for voksne med autisme eller for forældre samt årlige udflugter. Der er mulighed for bisidderordning, hvor en frivillig følger med til møder med kommunen.


LGBT Danmark - AURA KONTAKT Mail: auraaabenraa@lgbt.dk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Formål: LGBT Danmark er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, der arbejder for at sikre LGBT+-personers rettigheder gennem indsatsområderne politik, rådgivning og netværk. Som interesseorganisationer arbejder LGBT Danmark med fokus på områderne kønsidentitet og seksuel orientering. I Aabenraa finder ud AURA-fællesskabet, en del af LGBT Danmarks ungdomsorganisation, hvor børn og unge arbejder for at bryde normer for køn og seksuelt orientering i ramme af sociale aktiviteter. AURA Aabenraa er et fristed og fællesskab for unge LGBTQ+personer, der har lyst til at møde ligesindede i trygge, hyggelige og alkoholfri rammer. AURA står for Anerkendelse, Ungdom, Respekt og Accept. Målgruppe: Unge LGBTQ+-personer op til 18 år, der har lyst til frit at kunne udtrykke sig og udvikle sin identitet gennem fællesskab og sociale aktiviteter. Tilbud: AURA Aabenraa afholder arrangementer hver 2. torsdag og byder på alt fra brætspil, bowling, picnic i parker, foredrag, filmaftener og andre fede oplevelser. Det er muligt for personer over 18 år at melde sig som frivillig i AURA Aabenraa. Sted: Intet fast mødested. Facebook: AURA - Aabenraa Pris: Arrangementerne i AURA Aabenraa er gratis og kræver ingen tilmelding. Du skal blot møde op. Landsforeningens hjemmeside: www.lgbtungdom.dk/aura

23


Lungeforeningen - Lokalafdeling Sønderjylland Formål: Lungeforeningen Sønderjylland arbejder for at sætte fokus på lungesygdomme blandt politikere og læger og udbrede kendskabet til lungesygdomme blandt lokalbefolkningen.

KONTAKT Telefon: 30 91 41 83 Mail: ina.juhl@outlook.dk

Målgruppe: Lungesyge og deres pårørende. Formand: Ina Juhl

Sted: Intet fast mødested. Pris: Et medlemskab af Lungeforeningen giver adgang til alle frivillige aktiviteter i lokalforeningen Sønderjylland og koster 300 kr. årligt. Lokal hjemmeside: www.lunge.dk/lokal/soenderjyllandlokalafdeling Landsforeningens hjemmeside: www.lunge.dk

24

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Der arrangeres mindst to møder årligt med forskelligt indhold, dog altid med et tema, som er vedkommende og aktuelt for lungesyge og deres pårørende.


Plejefamiliernes Landsforening - Netværksgruppen Sønderjylland Formål: Projekt Netværket under Plejefamiliernes Landsforening arbejder for at alle anbragte børn og unge skal have tilbudt at være del af en netværksgruppe med andre anbragte børn og unge.

KONTAKT Telefon: 23 95 25 00 Mail: mli@forbundet.dk

Målgruppe: Anbragte børn og unge i alderen 10-17 år og deres plejeforældre.

Netværksansvarlig: Marianne List

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Netværksgrupper for børn og unge samt plejeforældre. Sted: Hundklem 1, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.projekt-netvaerket.dk Landsforeningens hjemmeside: www.plejefamilierne.dk

25


Polioforeningen - Kreds Sønderjylland Formål: Polioforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for danskere, der har varige følger efter polio. I Kreds Sønderjylland arbejder de lokalt for at forbedre polioramtes interesser og skaber muligheder for, at du kan mødes med andre i dit nærområde i samme situation som dig.

KONTAKT Telefon: 29 66 74 07 Mail: o.bornhoeft@polio.dk Formand: Ole Bornhøft

Målgruppe: Polioramte og deres pårørende.

Sted: Intet fast mødested. Pris: Personligt medlemskab koster 275 kr. årligt. Familiemedlemskab koster 375 kr. årligt. Begge medlemskab koster dog hver især kun 175 kr. det første år. Lokal hjemmeside: www.polio.dk/service/kredse/soenderjylland-kreds Landsforeningens hjemmeside: www.polio.dk

26

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Faglige og sociale arrangementer for lokale medlemmer.


Prostatakræftforeningen PROPA - Lokalafdeling Sønderborg/Aabenraa Formål: Prostatakræftforeningen PROPA arbejder for at støtte mænd, som har fået konstateret kræft i prostataen, og deres pårørende. I lokalafdelingen Sønderborg/Aabenraa kan du få kontakt med andre i samme situation som dig selv.

KONTAKT

Målgruppe: Mænd pårørende.

Formand: Georg Nissen

med

prostatakræft

og

deres

Telefon: 29 49 51 52 Mail: georg.nissen@stofanet.dk

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Samtalemøder om livet med sygdommen og behandlingen, hvad du som prostatakræftramt oplever og hvordan det går. Sted: Kræftrådgivningen Aabenraa, Søndergade 7, 6200 Aabenraa. Pris: Enkeltmedlemskab koster 285 kr. Husstandsmedlemskab koster 450 kr. årligt.

årligt.

Lokal hjemmeside: www.propa.dk/sted/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.propa.dk

27


Red Barnet Aabenraa Formål: Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark. I Red Barnets lokalforening i Aabenraa finder du to familieoplevelsesklubber, der arbejder for at sikre gode, givende og mindeværdige oplevelser for udsatte børn og deres forældre i et positivt fællesskab. I klubberne får familier mulighed for at mødes med andre familier og udvide deres netværk.

Tilbud: Red Barnet Aabenraa afvikler 6-7 gange årligt forskellige arrangementer i klubberne såsom fastelavn, julekomsammen, udflugter, kreativ værksted, bowling og naturoplevelser. Sted: I Aabenraa kommune dækker Red Barnet Tinglev Bylderup-Tinglev-området (RBT), mens Red Barnet Aabenraa dækker resten af Aabenraa kommune (RBÅ). Pris: Gratis. Facebook: Red Barnet Aabenraa Lokal hjemmeside: www.redbarnet.dk/vaermed/lokalforeninger/aabenraa-lokalforening Landsforeningens hjemmeside: www.redbarnet.dk

28

Telefon: 28 78 30 87 Mail: formandaabenraa@redbarnet.dk Formand: Judith Gripping

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Udsatte børn og deres familier. Deltagelse i familieoplevelsesklubberne sker gennem henvisning fra kommunen.

KONTAKT


Røde Kors Aabenraa Formål: Røde Kors Aabenraa er en af Røde Kors' mere end 200 lokalafdelinger i Danmark. Røde Kors Aabenraa arbejder målrettet for at gøre en indsats i Aabenraas lokalsamfund gennem forskellige frivillige aktiviteter.

KONTAKT Telefon: Mail: susfra@rodekors.dk

Målgruppe: Alle i lokalsamfundet, der enten har behov for at benytte sig af de mange tilbud, eller som har lyst til at være frivillige.

Formand: Susanne Frank

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Røde Kors Aabenraa tilbyder alt fra besøgs- og vågetjenester, familienetværk, julehjælp til trængte familier, patientstøtter og kvindenetværk, nørklegrupper, genbrugsbutikker og førstehjælpskurser. Sted: Røde Kors Huset, Langebro 9, 6200 Aabenraa Facebook: Røde Kors Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

29


Røde Kors Aabenraa - Besøgstjeneste Formål: Røde Kors Besøgstjeneste er et tilbud om besøgsvenskab for ensomme, der trænger til få øget livskvaliteten. Alle besøgsvenner er frivillige, unge som gamle, og har lyst til at skabe gode venskaber.

KONTAKT Telefon: 61 67 40 23 Mail: susske@rodekors.dk

Målgruppe: Alle uanset alder, der føler sig ensomme og som har brug nye relationer i sit liv.

Sted: Røde Kors Huset, Langebro 9, 6200 Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

30

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Hyggeligt og nærværende samvær med en besøgsven, der bliver nøje udvalgt til dig. I bestemmer i fællesskab, hvad I har lyst til at lave sammen, og om det skal være i eller uden for hjemmet.

Aktivitetsleder: Susanne Skellgaard


Røde Kors Aabenraa - Familienetværk Formål: Røde Kors Familienetværk skaber oplevelser, hygge og støtte for familier, der savner et netværk i lokalområdet.

KONTAKT

Målgruppe: Børnefamilier, der gerne vil lave aktiviteter med andre familier og få nye venskaber.

Mail: mieboybirck@gmail.com

Telefon: 23 35 37 67

Aktivitetsleder: Anne Marie Boy Birck Tilbud: Fællesspisning, leg, brætspil, snak, hygge, foredrag og udflugter.

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Sted: Røde Kors Huset, Langebro 9, 6200 Aabenraa Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

31


Røde Kors Aabenraa - Integrationsnetværk Formål: Røde Kors Integrationsnetværk hjælper flygtninge og indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, med at blive en del af lokalsamfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv.

KONTAKT Kontaktperson for lektier og sprog: Telefon: 22 34 50 67

Målgruppe: Flygtninge og indvandrere. Mail: elinbjerregaard@hotmail.com

Sted: Røde Kors Huset, Langebro 9, 6200 Aabenraa

Aktivitetsleder: Elin Bjerregaard Kontaktpersoner for netværkspersoner: Telefoner: 26 19 26 61/30 74 91 90 Mails: thyrakorsgaard@gmail.com/callesenpovl@gmail.com

Pris: Gratis. Aktivitetsledere: Thyra Korsgaard/Povl Callesen Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

32

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Lektiecaféer, hvor frivillige hjælper børn og voksne med lektieopgaver og sprogtræning. I Integrationsnetværket kan du også få en netværksperson, som fungerer som frivilligven og som hjælper dig med en god start på tilværelsen i Danmark med de udfordringer, det byder.


Røde Kors Aabenraa - Patientstøtte Formål: Røde Kors' patientstøtter træder til hos patienter på sygehuset, når familien ikke har mulighed for at være der.

KONTAKT

Målgruppe: Patienter, der føler sig alene og utrygge på hospitalet.

Mail: hanfin@rodekors.dk

Telefon: 30 53 13 59

Aktivitetsleder: Hanne Finderup Hansen

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Snak, højtlæsning fra en bog eller en avis, brætspil eller måske en gåtur i omgivelserne nær hospitalet. Nogle patientstøtter hjælper også med guide patienter og familier rundt på sygehuset og hjælper med at finde rette afdelinger og undersøgelsessteder. Sted: Sygehus Sønderjylland. Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

33


Røde Kors Aabenraa - Qnet Formål: Røde Kors Qnet er et netværk af kvinder, der har været udsat for vold, og som har brug for møde andre kvinder, der står i samme situation.

KONTAKT

Målgruppe: Kvinder, der har været udsat for vold i en nær relation, og deres børn.

Mail: birteschultzdk@outlook.dk

Telefon: 30 57 40 55

Aktivitetsleder: Birte Schultz

Sted: Røde Kors Huset, Langebro 9, 6200 Aabenraa' Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

34

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Fællesspisning, foredrag, kreative værksteder og udflugter. Det er muligt at modtage en-til-en-støtte, hvor en kvindelig frivillig fra Qnet hjælper dig med praktiske opgaver i hjemmet, går til møder med dig på kommunen eller møder dig til en snak et sted, du selv vælger.


Røde Kors Aabenraa - Vågetjeneste Formål: Røde Kors Vågetjeneste skaber tryghed og ro i den allersidste tid. Vågetjenesten kan bruges som ekstra tryghed i den vanskelige tid. Alle frivillige i Vågetjenesten har erfaring med omsorg for døende.

KONTAKT Telefon: 51 27 29 38 Mail: annemariejuhl@live.dk

Målgruppe: Pårørende til en døende. Aktivitetsleder: Anne Marie Juhl

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Nærvær, aflastning og et lyttende øre, når det er svært at få kræfterne til at slå til efter et langt sygdomsforløb. Sted: I hjemmet, på hospitalet eller på plejehjemmet. Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.rodekors.dk/afdelinger/aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.rodekors.dk

35


Sønderjydsk Døveforening Formål: Sønderjydsk Døveforening arbejder for at skabe kontakt, samvær og netværk mellem døve, hørehæmmede og tegnsprogsbrugere i dit nærområde.

KONTAKT

Målgruppe: Døve, hørehæmmede og tegnsprogsbrugere +18 år og deres pårørende.

Formand: Carina Andersen

Mail: sdr.jydsk@gmail.com

Tilbud: Socialt samvær, hygge, foredrag, banko og årlig julefrokost.

Facebook: Sønderjydsk Døveforening Pris: Medlemskab koster 425 kr. årligt. Lokal hjemmeside: www.soenderjydskdoeveforening.dk

36

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Sted: Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa


UlykkesPatientForeningen - Kreds Sønderjylland Formål: UlykkesPatientForeningen støtter og vejleder mennesker, der har været udsat for alvorlig ulykke. Kreds Sønderjylland arbejder for at skabe faglige og sociale arrangementer i dit nærområde.

KONTAKT Telefon: 29 66 74 07 Mail: o.bornhoeft@polio.dk

Målgruppe: Ulykkespatienter og deres pårørende. Formand: Ole Bornhøft Tilbud: Faglige og sociale arrangementer for lokale medlemmer.

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Sted: Intet fast mødested. Pris: Personligt medlemskab koster 275 kr. årligt. Familiemedlemskab koster 375 kr. årligt. Begge medlemskab koster dog hver især kun 175 kr. det første år. Lokal hjemmeside: www.ulykkespatient.dk/service/kredse/soenderjyllandkreds Landsforeningens hjemmeside: www.ulykkespatient.dk

37


Ungdommens Røde Kors Kolding - Café Løvehjerte Formål: Ungdommens Røde Kors Kolding arrangerer Café Løvehjerte på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Café Løvehjerte er en børne- og ungecafé, der fungerer som et fristed for børn og unge i alle aldre på sygehuset. Her tilbydes der et afbræk fra hverdagen på hospitalsgangene.

KONTAKT Mail: cafelovehjerte@urkmail.com Forperson: Mirela Suljic

Målgruppe: Børn og unge, der er syge og i behandling. med

unge

Sted: Sygehus Sønderjylland i Aabenraa Åbningstider: Tirsdage og torsdage kl. 16-18 Pris: Gratis. Lokal hjemmeside: www.urk.dk/cafe-loevehjerteboerne-og-ungecafe-paa-sygehus-soenderjylland Landsforeningens hjemmeside: www.urk.dk

38

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Samvær, lege og aktiviteter engagerede frivillige og hinanden.


Ældre Sagen Lundtoft Formål: Ældre Sagen Lundtoft arbejder for at alle voksne uanset alder skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

KONTAKT Telefon: 23640172 Mail: sivesgaard@yahoo.dk

Målgruppe: Seniorer og alle andre, der kunne have interesse.

Formand: Severin Stollig Sivesgaard

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Seniorbio første tirsdag i hver måned kl. 10 og mulighed for deltagelse på forskellige motionshold. Derudover arrangeres der udflugter, kurser, arrangementer, foredrag og rejser i løbet af året. Hver anden tirsdag spilles der kort og brætspil på Damms Gård. Sted: Intet fast mødested. Pris: Enkeltmedlemskab koster 135 kr. pr. halve år. Prisen for ægtepar er 220 kr. pr. halve år. Mange aktiviteter er åbne for alle. Seniorbio koster 70 kr. pr. gang. Lokal hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/lundtoft Landsforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk

39


Ældre Sagen Aabenraa Formål: Ældre Sagen Aabenraa arbejder for at alle voksne uanset alder skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

KONTAKT Telefon: 40 23 24 57 Mail: aabenraapost545@gmail.com

Målgruppe: Seniorer og alle andre, der kunne have interesse.

Sted: Intet fast mødested. Pris: Enkeltmedlemskab koster 135 kr. pr. halvår. Prisen for ægtepar er 220 kr. pr. halvår. Mange aktiviteter er åbne for alle. Lokal hjemmeside: www.aeldresagen.dk/Aabenraa Landsforeningens hjemmeside: www.aeldresagen.dk

40

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Hjælp og støtte i hverdagen gennem indsatser som demensaflaster til pårørende, bisidder når du skal lægen eller kommunen, besøgsven, handymand til småopgaver i hjemmet, indkøbsordning, tryghedslinjen, hvor du kan blive ringet op om morgenen. Hver søndag i lige uger arrangeres der søndagshygge på Møllemærsk kl. 14. IT Café hvor man kan få gratis hjælp, hvis PC, tablets eller smartphones driller. Derudover arrangeres der udflugter, kurser, arrangementer, foredrag og rejser i løbet af året.

Formand: Irene Møller Rasmussen


Aabenraa Krisecenter Formål: Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening med daglig leder og fem ansatte. Krisecentret er en opholdscenter og fungerer som et bofællesskab, hvor man i fællesskab sørger for madlavning og rengøring og ellers er selvhjulpen og kan varetage pasningen af sine egne børn. Centret er videoovervåget og har god kontakt til politiet. Alle ansatte og frivillige på centret har tavshedspligt, som også gælder, når du fraflytter centret.

KONTAKT Telefon: 74 62 21 17 Mail: aabenraakrisecenter@aabenraa.dk Centerleder: Hanne Frederiksen Formand: Anne Marie Vagnø

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Målgruppe: Kvinder over 18 år med og uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold. Tilbud: Midlertidig ophold. Du får en kontaktperson, som altid vil være en af centrets to socialrådgivere. Sammen vil I skabe den bedste forudsætning for, at du opnår dit mål med opholdet. En gang ugentligt er der mulighed for at gøre brug af husets psykolog. Børn på centret tilknyttes automatisk en pædagog, der hjælper og støtter. Sted: Bjerggade 3, 6200 Aabenraa Åbningstid: Døgnåbent. Uddannet personale er til stede hver dag fra 7-17. Udover disse tidspunkter vil du blive mødt af frivillige. Facebook: Aabenraa Krisecenter Pris: Lokal hjemmeside: www.aabenraakrisecenter.dk Landsforeningens hjemmeside: www.lokk.dk 41


Aabenraa Lænken Formål: Aabenraa Lænken tilbyder socialt sammenhold og fællesoplevelser i et alkoholfrit miljø. Lænken er en national interesseorganisation, der arbejder for, at færre mennesker får problemer med alkohol, at kvaliteten for familier med alkoholproblemer øges og tabu nedbrydes.

KONTAKT

Målgruppe: Mennesker, der har valgt at gøre noget ved et alkoholproblem, både hvis du selv drikker for meget, eller du kender en, der gør.

Formand:

Sted: Bjerggade 4Q , 6200 Aabenraa Åbningstid: Mandag kl. 16-18 Torsdag kl. 16-18 Pris: Lokal hjemmeside: www.aabenraa.laenken.dk Landsforeningens hjemmeside: www.laenken.dk

42

Mail: aabenraalaenken@gmail.com

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Tilbud: Rådgivning, støtte og socialt samvær, alkoholfrie arrangementer samt tilbud om antabusadministrering.

Telefon:


Aabenraa Selvhjælp KONTAKT

Målgruppe: Alle, der står i en livssituation eller krise, som de har brug for at tale med nogen om, eller som mangler et netværk.

Formand: Aase Dalsgård

Telefon: 74631586 / 40491067 Mail: info@aabenraa-selvhjaelp.dk Centerleder: Jutta Carstensen

Foreninger og grupper

Foreninger og grupper

Formål: Aabenraa Selvhjælp er en selvejende, frivillig forening, der tilbyder forskellige samtaleordninger til borgere i kommunen. Aabenraa Selvhjælp har tavshedspligt og foretager ingen registrering. Alle støttepersoner i Aabenraa Selvhjælp er frivillige medarbejdere, der har været igennem kvalificerende kurser for at varetage samtaler.

Lokal hjemmeside: www.aabenraa-selvhjaelp.dk

Tilbud: Individuelle samtaler til dig i krise eller med problemer, selvhjælps- og netværksgrupper, støttende samtaler til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barn- og ungdommen og bisidderordning. Hver tirsdag formiddag kl. 9.30-12.30 har Café Hjerterum åbent, hvor du kan mødes med andre til hyggeligt samvær over en kop kaffe. Hver tirsdag fra kl. 16-18 er der åben rådgivning om boligsikring, enkeltydelser, forståelse af breve og skilsmisse. Sted: Kystvej 36A, 6200 Aabenraa Åbningstider: Mandag kl. 10-14 Tirsdag kl. 14-18 Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-14 Pris: Alle tilbud er gratis. Deltagelse i Café Hjerterum kræver tilmelding og kaffe koster et mindre beløb. Åben rådgivning kræver tilmelding

43


Lokale råd

44


Frivillighedsrådet Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune fungerer som talefør for frivillige og sparringspartner for Social- og Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet består af medlemmer inden for følgende områder: Børn og unge Sundhed, sygdom og handicappede Misbrugere Humanitært arbejde

Har du spørgsmål til Frivilligrådet, kan du kontakte Formand for Frivilligrådet Calle B. Thams 30 59 53 39 callethams@gmail.com Læs mere om Frivilligrådet på www.aabenraa.dk

Lokale råd

Lokale råd

Frivillighedsrådets opgaver er at: udvikle, afprøve og evaluere nye initiativer på området styrke det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk fungere som et supplement til den offentlige myndighed fungere som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde være i dialog og kontakt med de frivillige løse diverse formidlingsopgaver gennemgå indkomne ansøgninger og udarbejde anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget arrangere et årligt dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- og Sundhedsudvalget

45


Handicaprådet Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådets kerneopgaver er: at formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede at være høringsorgan for byrådet vedr. initiativer, som har betydning for mennesker med handicap at afgive en årsberetning med forslag til byrådet

Har du spørgsmål til Handicaprådet, kan du kontakte: Kontaktperson for Handicaprådet Formand: Helga Thiesen Mail: helgathiesen@hotmail.com Læs mere om Handicaprådet på www.aabenraa.dk

Lokale råd

Lokale råd 46


Seniorrådet Seniorrådet i Aabenraa Kommune har som opgave at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet i forhold til lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Seniorrådet kan - udover den traditionelle ældrepolitik også beskæftige sig med spørgsmål vedrørende trafik, boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Således medvirker Seniorrådet også i processen med indstilling til Socialog Sundhedsudvalget i relation til ansøgninger vedr. Servicelovens § 79-midler.

Har du spørgsmål til Seniorrådet, kan du kontakte: Formand for Seniorrådet Jens-Christian Ingwersen jci@mail.tele.dk Læs mere om Seniorrådet på www.aabenraa.dk

Lokale råd

Lokale råd 47


Relevante links

48


Relevante links www.frivillighed.dk - Center for Frivilligt Socialt Arbejde, det nationale kompetencecenter for frivillighed og foreningsliv. Her finder man en masse brugbare redskaber, gratis kurser mv. www.frivilligjob.dk - Jobportal for frivillige I databasen kan man søge frivilligjobs ud fra kriterier som geografi, opgavetype, organisation, varighed mm.

www.regionsyddanmark.dk - Regionens hjemmeside www.aabenraa.dk - Aabenraa Kommunes hjemmeside www.frivilligraadet.dk Det nationale frivillighedsråd, der rådgiver socialstyrelsen om frivilligsektoren.

Relevante links

Relevante links

www.frise.dk Paraply- og medlemsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark www.boblberg.dk Det virtuelle mødested for nye venskaber og fællesskaber, hvor man kan søge på interesser, geografi mm. Man opretter brugerprofil eller søger på andre brugers annoncer.

49


Frivilligcenter Aabenraa

50


Frivilligcenter Aabenraa - generelt Frivilligcenter Aabenraa støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde. Kerneydelsen er foreningsservice, men centret huser også egne projekter, frivillige og sociale tilbud.

KONTAKT Telefon: 53700835 Mail: mail@frivilligcenteraabenraa.dk

Frivilligcenter Aabenraa er selvejende og derfor ikke en del af den kommunale organisation.

Adresse: Nørreport 30, st. 6200 Aabenraa

Frivilligcenter Aabenraa

Frivilligcenter Aabenraa

Bliv hjulpet videre Frivilligcentret er vejviser til kommunens foreningsliv og sociale hjælpetilbud. Kontakt centret, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få gratis hjælp eller blive en del af et frivilligdrevet socialt tilbud.

Web: www.frivilligcenteraabenraa.dk

Ordinære åbningstider: Minimum i tidsrummene mandag + tirsdag 10-14 og onsdag 13-17. Centerleder: Gry Mortensen

Find frivilligt arbejde Send en mail, ring eller kig ind i centrets ordinære åbningstid, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at blive frivillig i centret eller hos én af kommunens mange foreninger. Frivilligcentret rådgiver også om frivilligt arbejde med henblik på afprøvning af kompetencer, opnåelse af CV-points mv.

Formand: Ulrick Steffensen, funktionsleder Blå Kors Danmark Næstformand: Kim Callesen, centerchef Headspace Aabenraa og Haderslev

I centrets indgangsparti finder du bl.a. en væg med aktuelle ledige frivilligjobs samt brochurer om foreningerne. Du er altid velkommen til at kigge ind og orientere dig.

51


Frivilligcenter Aabenraa - Foreningsservice Én af Frivilligcenter Aabenraas vigtigste kerneopgaver er foreningsservice. Alle Aabenraa Kommunes frivilligdrevne foreninger kan søge rådgivning hos frivilligcentret, dog undtagen religiøse og politiske foreninger. Og er der travlt, har medlemsforeninger førsteprioritet. Frivilligcentret tilbyder hjælp til:

Frivilligcenter Aabenraa

fundraising mødeafholdelse frivilligrekruttering sparring og idéudvikling synliggørelse af forening opstart af forening foreningsudvikling projektansøgninger kommunale puljer netværk med andre foreninger

52

MEDLEMSTILBUD Som medlemsforening eller frivilliggruppe får I adgang til en række tilbud udover almindelig foreningsservice. Det være sig: gratis kurser netværksmøder lokalelån invitationer til sociale arrangementer Frivillig Fredag Det er også muligt at blive "Månedens forening" i frivilligcentret og udstille i de store vinduer ud til gågaden og lave takeover på vores sociale medier. Eller måske planlægge events i frivilligcentrets åbningstid? Læs mere om medlemskab på centrets hjemmeside: www.frivilligcenteraabenraa.dk


Frivilligcenter Aabenraa - Sociale indsatser Babystuen Frivilligcentrets drop in-tilbud for m/k på barsel. Her kan man made, pusle, hygge og være sammen med sin baby i ro og mag - og måske møde andre på barsel. Babystuen har en frivillig tovholder er åbent, når skiltet er ude.

Sorggrupper I samarbejde med Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og Det Nationale Sorgcenter til byder frivilligcentret sorggrupper for efterladte, samt personer med andre sorgproblematikker. Kontakt frivilligcentret for at komme på venteliste til en gruppe.

Frivilligcenter Aabenraa

Telefonkaffe Telefonkaffe er frivilligcentrets egen indsats mod ensomhed, der opstod under coronapandemiens start, og som nu drives af frivillige forskellige steder i landet. I Telefonkaffe matches telefonvenner 1-1 til en uformel snak om løst og fast 1-2 gange om ugen. Læs mere på www.telefonkaffe.dk

Kom Videre Mand Frivilligcenter Aabenraa tilbyder i samarbejde med Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark krisehåndteringsforløbet Kom Videre Mand, hvor 8 mænd mødes i 8 uger med en frivillig mandlig gruppeleder. Læs mere på www.komvideremand.dk og kontakt frivilligcentret, hvis du ønsker plads på et hold.

Ung i fællesskab Frivilligcentret har ansat en medarbejder med støtte fra TrygFonden, der skal hjælpe unge 18-25-årige ind i Aabenraas frivillige fællesskaber. Kontakt frivilligcentret for at høre mere. "Aabenraa går sammen" "I Aabenraa går sammen" matcher frivilligcentret 1-1 gåmakkere i samarbejde med kommunens Bevæg dig for livet. Kontakt frivilligcentret for at høre mere.

53


Hurtig vej til hjælp

54


Hurtig vej til hjælp ALLE Dansk Folkehjælp

12

Individuelt tilrettelagt økonomisk rådgivning

Aabenraa Selvhjælp

43

Aabenraa Krisecenter

41

Midlertidigt ophold, socialrådgivning og psykologhjælp

8

Familie- og voksenvenner til børn i alderen 0 - 15 år

MINORITETER Røde Kors Aabenraa - Integrationsnetværk Lektiecafé, sproghjælp og netværk

32

17

Hurtig vej til hjælp

Headspace Aabenraa - Pigegruppen

34

Sociale aktiviteter og én-til-én støtte

Rådgivning og netværk

BØRN OG FAMILIER Børns Voksenvenner

KVINDER Røde Kors Aabenraa - Qnet

Netværk og venskabsordning

KFUM - Hele Danmarks Familieklub

20

Netværk og sociale aktiviteter

Plejefamiliernes Landsforening

25

Netværksgrupper

Røde Kors Aabenraa - Familienetværk

31

MÆND Kom Videre Mand

53

Selvhjælpsgruppe for mænd i krise

Sociale aktiviteter for børnefamilier

55


Hurtig vej til hjælp PATIENTER OG PÅRØRENDE Bedre Psykiatri - Aabenraa/Tønder

7

Samtalegruppe, pårørendecafé og foredrag

Hjerteforeningen Aabenraa

18 21 33

Støtte og hjælp til ophold på hospitalet

Røde Kors Aabenraa - Vågetjeneste

34

Nærvær for døende og pårørendeaflastning

Hurtig vej til hjælp

Ungdommens Røde Kors - Café Løvehjerte

38

Samvær og sociale aktiviteter for indlagte

Aabenraa Lænken

42

Rådgivning, støtte og socialt samvær

PSYKISK SÅRBARHED Anonyme Alkoholikere Region Syd

6

Gruppemøder og netværk

Den Blå Oase

14

Sociale arrangementer og bisidderordning

Headspace Aabenraa

16

Ungerådgivning, samtaleforløb og netværk

Røde Kors Aabenraa - Besøgstjeneste Besøgsordning mod ensomhed

56

Ungdommens Røde Kors - Café Løvehjerte Samvær og sociale aktiviteter for indlagte

Rådgivning, sorggrupper og sociale aktiviteter

Røde Kors Aabenraa - Patientstøtte

16

Ungerådgivning, samtaleforløb og netværk

Café, motionshold, foredrag mm.

Kræftens Bekæmpelse Aabenraa

UNGE Headspace Aabenraa

30

38


Hurtig vej til hjælp - landsdækkende BØRN OG FAMILIER Børnetelefonen Rådgivning og støtte til børn der har brug for en voksen eller et andet barn at snakke med Telefon: 116 111 SMS: 116 111 Chat via www.bornetelefonen.dk FBU LINIEN Rådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn Telefon: 70 27 00 27 SAVN Rådgivning og hjælp til pårørende familier til indsatte forældre eller søskende Telefon: 28 80 60 00 Forældre Fondens Rådgivning Rådgivning er til forældre, som har brug for hjælp til boligsøgning, udfordringer ved at blive alene med sine børn o.l. Kontakt via. www.foraelderfonden.dk Forældre og Sorg Rådgivning og terapi til forældre som har mistet et barn under 21 år Telefon: 39 61 24 51 E-mail: kontakt@foraeldreogsorg.dk Forældre Rådgivning Rådgivning til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang Telefon: 70 25 24 68 Chat via. www.foraeldreraadgivningen.dk

57

Hurtig vej til hjælp

ALLE Center for seksuelt misbrugte Rådgivning personer der har oplevet seksuelle overgreb eller pårørende Telefon: 33 23 21 23 Chat via. www.csm-danmark.dk Dansk Stalking Center Rådgivning for stalkingudsatte og pårørende samt fagpersoner Telefon: 25 17 73 74 Lev Uden Vold Rådgivning og hjælp imod vold Telefon: 1888 Chat via www.levudenvold.dk Juridisk rådgivning via juridisk@levudenvold.dk eller 31 18 44 41 LivaRehab Rådgivning overgreb, vold, incest og negative konsekvenser af sexsalg Telefon: 88 44 20 00 Chat via. www.livarehab.dk Offerrådgivningen Rådgivning og hjælp til ofre, vidner og pårørende der har været udsat for kriminalitet og ulykke Telefon: 25 50 66 90 (Syd- og Sønderjylland) SCAMMED.dk Rådgivning og vejledning til personer, eller pårørende til personer, der er blevet snydt i handler i computerspil SMS: 22 49 68 25 Brevkasse via. www.scammed.dk


Hurtig vej til hjælp - landsdækkende

Hurtig vej til hjælp

BØRN OG FAMILIER Forældre Telefonen Rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Telefon: 35 55 55 57 Fri af Misbrug Gratis rådgivning til forældre, som føler, at rusmidler som fylder for meget for dem selv eller deres partner. Telefon: 30 11 12 40 SMS: 93 93 01 22 Videnscentret Fertility Care Rådgivning og hjælp til mænd, kvinder og par der oplever ufrivillig barnløshed Telefon: 60 14 07 87 HANDICAPPEDE Danske Døves Landsforbund - Hotline Rådgivning til døve, der oplever ensomhed eller har det psykisk svært, og som savner en person at tale med. Tekst- og videochat via. www.ddl.dk/chat/ OS ONLINE - Ungdommens Røde Kors Rådgivning til unge med kognitiv funktionsnedsættelser som oplever problemer med digitale platforme og digitalt liv Chat via. www.basechat.com/ungonline/

58

KVINDER Danners Rådgivning Rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og til pårørende Telefon: 33 33 00 47 Chat via. www.danner.dk/chat Mødrehjælpen - Holdepunkt Rådgivning til gravide og mødre med børn under 18 år om alt indenfor familielivets områder Telefon: 33 45 86 00 Chat via. www.moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/chat/

MINORITETER LGBT Asylum Rådgivning til LGBT+ personer der søger asyl i Danmark Telefon: 71 52 33 97 E-mail: info@lgbtasylum.dk LGBT+ Rådgivningen LGBT+ Danmarks rådgivning er for alle, der har spørgsmål om køn, krop eller seksualitet og ønsker at vende dem med nogen i et fortroligt rum. www.lgbt.dk/raadgivning/

MÆND Mandecentrets Rådgivning Rådgivning til mænd i krise efter samlivsophør/skilsmisse og mænd udsat for vold i nære relationer. Telefon: 70 11 62 63


Hurtig vej til hjælp - landsdækkende PSYKISK SÅRBARHED Alkolinjen Rådgivning for personer med problemer med alkohol og pårørende Telefon: 80 200 500 SMS "ALKOHOL" til 1231 for at blive ringet op af en rådgiver Chat og brevkasse via. www.alkohologsamfund.dk AngstTelefonen Rådgivning ved akut angst, om behandlingstilbud, generelt om angst og selvhjælp Telefon: 70 27 13 20 Chat via www.angstforeningen.dk Livslinjen Rådgivning om krise, selvskade og selvmord Telefonrådgivning på 70 201 201 Netrådgivning på www.skrivdet.dk Sorglinjen Rådgivning til pårørende og efterladte til en alvorlig syg eller død. Telefon: 70 209 903 SMS: 27 272 525 Chat via. sorgcenter.dk Startlinjen Rådgivning til personer i sårbare eller kritiske livssituationer Telefon: 35 36 26 00

Hurtig vej til hjælp

PATIENTER OG PÅRØRENDE AIDS Fondet - Checkpoint Rådgivning om HIV, sexsygdomme og seksuel sundhed Telefon: 33 91 11 19 Depressionslinjen Rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Telefon: 33 12 47 74 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Rådgivning og støtte om spiseforstyrrelser og selvskade Telefon: 70 1018 18 SMS: 77 10 18 18 Chat og videorådgivning via. www.lmsos.dk Psykiatrifondens Rådgivning Rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende Telefon: 39 25 25 25 Sjældne Diagnoser - Helpline Rådgivning til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Telefon: 33 14 00 10 Mail: helpline@sjaeldnediagnoser.dk Stop Spillet Rådgivning til alle, der har brug for råd og vejledning om problemer med spil og spilafhængighed Telefon: 70 22 28 25 Chat via. www.stopspillet.dk Ulykkeslinjen Rådgivning til ulykkespatienter og deres pårørende Telefon: 36 73 20 00 Brevkasse via. www.ulykkespatient.dk

59


Hurtig vej til hjælp - landsdækkende for unge

Hurtig vej til hjælp

UNGE Bryd Tavsheden Rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Telefon: 44 45 20 90 Chat via. www.brydtavsheden.dk Børnehjertelinjen Rådgivning til børn og unge med hjertesygdomme Telefon: 70 25 00 00 Mail: boernehjertelinjen@hjerteforeningen.dk Cyberhus Online rådgivning til unge mellem 9-23 år, samt ung-til-ung tilbud Chat og brevkasse via. www.cyberhus.dk GirlTalk Rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med Chat via. www.girltalk.dk SMS: 49 49 18 18 Privat Snak - Sex og Samfund Rådgivning til børn og unge mellem 10 - 15 år om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Telefon: 7020 2281 Chat via. www.privatsnak.dk RedenUng Rådgivning til unge om udvekslings af intimitet og seksuelle ydelser, sugardating, salg af sex o.l. Telefon: 40 90 11 11 Chat via www.redenung.dk Sexlinien - Sex og Samfund Rådgivning for unge mellem 15 og 25 år om sex, følelser, seksualitet, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme Telefon: 70 20 22 66 Chat og brevkasse via. www.sexlinien.dk

60

Slet det - Red Barnet Børn- og ungerådgivning med fokus på digitale sexkrænkelser Telefon: 29 27 01 01 Chat og brevkasse via. www.redbarnet.dk/sletdet


Rettelser og optagelse

61


Rettelser og optagelse OPTAGELSE I VEJVISEREN

SEND OS INFORMATION

De tre kriterier for at det sociale tilbud kan optages i Den Sociale Vejviser er:

Har du rettelser, eller mangler din forening?

1. Hjælpen skal være gratis 2. Hjælpen skal udføres af frivillige 3. Man skal kunne få adgang til hjælpen direkte via kontaktoplysningerne i vejviseren

Hvilke foreninger kan ikke optages? Foreninger, der ikke har sociale tilbud/udfører frivilligt, socialt arbejde. Og har en forening udelukkende tilbud, der fordrer betalt medlemskab, kan foreningen ikke optages i vejviseren. Hvor meget skal være gratis? Så længe I minimum har ét gratis tilbud, kan jeres forening komme med i vejviseren. Et tilbud kan også være rådgivning per mail/telefon eller andet, selvom det måske ikke er dét, I tilbyder mest. Husk blot fokus på det/de gratis tilbud i jeres beskrivelse til vejviseren. Angiv også hvis der fx er brugerbetaling til kaffe el.lign. i forbindelse med et ellers gratis tilbud.

62

Udfyld blanketten på næste side og send den per mail til mail@frivilligcenteraabenraa.dk eller send den med posten til Nørreport 30, st., 6200 Aabenraa. Postkassen er på gavlen af bygningen.

Rettelser og optagelse

Rettelser og optagelse

Hvilke foreninger kan optages i vejviseren? Alle foreninger eller frivilliggrupper i Aabenraa Kommune, der udfører socialt arbejde , kan blive optaget i Den Sociale Vejviser, hvis tilbuddet lever op til de tre kriterier.

Har du tilføjelser, ændringer til tilbud og oplysninger, eller ønsker du at få din forening repræsenteret i Den Sociale Vejviser?


Rettelses- og optagelsesblanket til Social Vejviser Kryds af: Rettelser

Optagelse Lokal hjemmeside:

Formål:

Landsforeningens hjemmeside:

Målgruppe:

Navn på formand eller kontaktperson:

Tilbud:

Telefon:

Sted:

Mail:

Facebook:

Træffetider:

Rettelser og optagelse

Foreningens navn:

63


Rettelses- og optagelsesblanket til Social Vejviser Kryds af: Rettelser

Rettelser og optagelse 64

Optagelse

Foreningens navn:

Lokal hjemmeside:

Formål:

Landsforeningens hjemmeside:

Målgruppe:

Navn på formand eller kontaktperson:

Tilbud:

Telefon:

Sted:

Mail:

Facebook:

Træffetider:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.