ÅRSSKRIFT 2022 FRIVILLIGCENTER AABENRAA

Page 1

ÅRSSKRIFT2022

FRIVILLIGCENTER AABENRAA

Frivilligcenter Aabenraa

Nørreport 30 st.

6200 Aabenraa

CVR. nr.. 37854638

Tlf. 53700835

mail@frivilligcenteraabenraa.dk

www.frivilligcenteraabenraa.dk

Bestyrelsesformand: Kim Callesen

Centerleder: Gry Mortensen

SIND:

Natteravnene:

Aabenraa

ÅRETS TAL 3 LEDER: FRIVILLIGHED I EN KRISETID 4 GENERALFORSAMLING 2022 6 UKRAINE-PROJEKT: CAFÉ KYIV 8 NYT SAMARBEJDE 10
hus"
Mensa: "Mulighedernes
brætspilscafé
Samarbejde om
"Frivilligcentret kan give os synlighed"
FRIVILLIG AABENRAA: VI SAMLER FRIVILLIGHEDEN 18
FRIVILLIGHEDSRÅDET 30 SELVHJÆLP KICK-OFF MED FRISE 31 MÅNEDENS FORENING 32 JULESALON OG JULEHJÆLP 34
Krisecenter: "Samarbejdet er værdifuldt"
Temaaften om angst Frivilligmarked 21. maj Frivillighedsugen i september
Indhold

Årets tal 2022

14

16

nye medlemsforeninger (mod kun 5 i 2021) kurser, møder el. andet for frivillige (mod 9 i 2021)

23.049

besøgte vores hjemmeside

Vi havde følgere på Facebook 1.331

27

grupper fik rådgivning om foreningsdrift og -opstart

Vi viste vejen til foreninger og frivilligt arbejde på forskellige måder *

12

*hjemmesideblanket-telefon-mail-fremmøde i åbningstid-frivilligjob.dk-social vejviserforeningsvejviser-frivilligmarked-foreningstorv-popup-kontor by night-frivillig fredag/åbent hus-julesalon

3

Leder: Frivillighed i en krisetid

Endnu et år er gået hos Frivilligcenter Aabenraa. Og sikke et år det også var med en masse gode aktiviteter og ditto frivillige i vores skønne, gamle hus på Nørreport. 2022 fløj med andre ord afsted i frivilligcentret med rigtigt mange gode oplevelser heldigvis, men jeg er sikker på, at mange – lige som undertegnede – særligt vil huske 2022 som endnu et år med udfordringer. Men også et år hvor civilsamfundet endnu en gang viste sine muskler og gik i front, viste vejen og opfandt nye løsninger.

Ukraine-indsatser/krig i Europa

Efter et par hårde pandemi-år kunne vi endelig tage hul på et friskt nyt år 2022 uden krisetilstande og restriktioner – troede vi. Men så udbrød der krig i Europa. Og som indbygger i Aabenraa Kommune – ”Porten til Europa” - kom krigen særligt tæt på. Aldrig havde de første ukrainske flygtninge krydset grænsen og var landet i vores kommune, inden et utal af lokale frivilligdrevne hjælpeindsatser så dagens lys – organiserede såvel som private initiativer. Det var ganske overvældende at være vidne til.

Privatpersoner skaffede busser og hentede kvinder og børn ved den polske grænse for at bringe dem i sikkerhed, folk åbnede deres hjem og tilbød husly til fremmede mennesker, frivillige meldte sig i hobetal som alt lige fra sprogtrænere til rådgivere om danske forhold og tøjindsamlingerne bugnede i de private carporte … Kære Aabenraa-frivillige: I er for vilde!

Alt imens de private initiativer opstod i rekordfart, igangsatte de store organisationer deres nødhjælp og påbegyndte planlægning af de langsigtede indsatser. Som daglig leder af et frivilligcenter og derfor indehaver af en bred berøringsflade til forskellige former for frivillighed, er det et ufatteligt interessant felt at arbejde i. Hvor de store organisationer kan tilbyde både solid erfaring og stor faglig kapacitet, er der ofte kort vej fra idé til handling ved mindre og/eller privatbaserede initiativer, som samtidig kan udfordre og stille spørgsmål til, om man kunne gøre tingene på en anden måde. Begge måder har kæmpe værdi.

Frivilligcentret vil altid henvise til de erfarne organisationer, men samtidig skal vi også bidrage til at hjælpe den uorganiserede frivillighed på vej; når Hr. og Fru Danmark rejser sig fra sofaen for at gøre en forskel og selv tager initiativ til at sætte noget i gang – det er jo selve essensen af frivilligånden. Vi må sørge for, at der altid er forståelse for forskellige måder at arbejde med frivillighed påuanset om det er NGO, kommune, kirke eller region. Dynamikken imellem forskellige typer initiativer og sektorer er nemlig ufattelig vigtig i min optik, ligesom jeg mener, at det er frivilligcentrenes rolle at værne om denne dynamik samt at videreformidle den vigtige viden om, hvordan civilsamfundet fungerer.

4

Da frivilligcentret er en selvejende lokal organisation, kan vi også ofte sætte projekter i søen med kort varsel – det være sig, hvis en frivillig henvender sig med en idé til en ny indsats, hvis vi får en efterspørgsel eller selv opdager et udækket behov. Dette skete akkurat i forbindelse med Ukrainekrisen, hvor overvældende mange henvendte sig til mig for at bede mig hjælpe. Som ene-ansat var det umuligt at løfte alle opfordringerne, så jeg sendte straks en ansøgning til TrygFondens akutpulje – og kort efter kunne vi ansætte en tidsbegrænset koordinator. Læs mere om vores projekt Café Kyiv på senere sider.

Ny bestyrelse

Ifølge frivilligcentrets vedtægter er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Således sagde undertegnede til årets generalforsamling farvel til hele tre flerårige medlemmer af centerbestyrelsen, som af hver deres forståelige årsag valgte ikke at genopstille.

Det var vemodigt at sige farvel til noget, der har fungeret godt, som mit samarbejde med den tidligere bestyrelse har gjort. Særligt prisværdigt har samarbejdet med den afgåede formand, Ulrick Steffensen, været, uden hvem jeg måske ikke havde hængt i gennem en hård første tid i stillingen. En periode, der både bød på en pandemi, en flytning, en hel del oprydningsarbejde og flere andre uforudsete bump på vejen, som vi dog fik håndteret i fællesskab. For ikke at sige det store arbejde med at løfte organisationen op på et niveau, så den dén dag i dag lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for frivilligcentre.

Jeg er meget taknemmelig for den tillid og støtte, som hele bestyrelsen har vist mig igennem denne proces. Og jeg er stolt af, hvad vi har opnået. For at citere Steffensen, der til generalforsamlingen takkede af med ordene: "Vi har i dag et frivilligcenter i god form."

Et stort TAK herfra skal lyde til alle de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i alle årene. Og tak også til den nye bestyrelse, som har valgt at lægge deres gode kræfter i vores fælles arbejde. Jeg er en meget heldig centerleder.

Frivilligcentret vil samle frivilligheden

Jeg mener, at tværgående samarbejde er nødvendigt for at styrke den lokale frivillighed. Bl.a. via fælles synliggørelse. Af denne årsag rakte frivilligcentret ved flere lejligheder ud til både kommunen og sygehuset og tog initiativ til en række tiltag, hvor vi kunne arbejde sammen om at synliggøre alle vores gode lokale frivillige. Det talte bl.a. frivilligmarkedet i maj, frivilligugen i september, Socialkompas, FB-eventsiden og YouTube-kanalen "Frivillig Aabenraa." Jeg håber, at vi lykkes med det gode samarbejde på tværs i 2023.

Til trods for krigen i Europa og energikrisen, som også fik betydning i slutningen af året for, hvordan det gamle hus blev brugt, så blev 2022 med andre ord et hæsblæsende år for Frivilligcenter Aabenraa med en stor søgning på foreningsservice og en masse dejlige foreningsaktiviteter i og udenfor huset. Læs om det hele her i årsskriftet.

God læselyst!

Gry Mortensen

5

Generalforsamling 2022

Efter tre år kunne Frivilligcenter Aabenraa endelig afholde generalforsamling i egne lokaler i stedet for digitalt via Zoom - og endda for første gang i Nørreport. Det blev et fint arrangement med rejemadder og rosé og et pænt fremmøde. Svend Speedtsberg Dahl blev valgt som dirigent.

Stor udskiftning

De tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, havde af hver deres gode årsag valgt ikke at genopstille. Bl.a. var én trådt ud af sin forenings bestyrelse, hvilket betyder, at man ikke kan stille op til frivilligcentrets bestyrelse, og en anden havde fået travlt med andre poster.

Nyt bestyrelsesmedlem Jan Christiansen:

Jeg hedder Jan Christiansen, er 48 år og bor i nærheden af Søgård med min kone. Jeg har erfaring med frivilligt arbejde fra forskellige sammenhænge, bl.a. frivillig badmintontræner som ung og senere med bestyrelsesarbejde i forenings- og grundejerregi Det seneste halvandet år er jeg kommet i frivilligcentret, bl.a. som frivillig økonomisk rådgiver, og har valgt at stille op til bestyrelsen, da jeg mener, at frivilligcentret spiller en vigtig rolle for den lokale frivillighed.

Samtidig mener jeg at det er vigtigt at centret er, eller tilbyder sig som en aktiv medspiller, når nye frivillige aktiviteter sættes i søen.

Til bestyrelsesarbejdet vil jeg bl.a. kunne bidrage med kompetencer indenfor økonomi og erfaringer med drift og projektstyring.

Jeg er uddannet ingeniør, men holder lige så meget af at bruge mine hænder. Fritiden bruges derfor gerne på praktiske projekter med hus og have eller på vandreture i naturen.

Formandens beretning

Den afgående formand, Ulrick Steffensen, fortalte om et år fuld af liv i huset, hvor rammerne på Nørreport endelig fik lov at folde sig ud efter genåbningen. Samtidig kiggede formanden tilbage på den store udvikling, som frivilligcentret har gennemgået de forudgående to år trods en række udfordringer. Formanden takkede bestyrelsen for fleksibilitet og godt samarbejde gennem årene og centerlederen for sin arbejdsomhed og evne til at klare de mange forskelligartede opgaver.

"Jeg er tryg, stolt og glad for at sende depechen videre. Vi har et frivilligcenter i god form", afsluttede Ulrick Steffensen.

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse med hele tre nye ansigter konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen, mens de øvrige fremmødte kunne hygge sig ved bordene med et glas rosé.

6

Ny bestyrelse valgt 25. april

Formand Kim Callesen, Centerchef Headspace Aabenraa og Haderslev

Næstformand Kirsten Juul Jensen, Kredsformand Høreforeningen

Jan B. Christensen, "Fri liste"

Selma Nitze, ADHD-Foreningen

1. suppleant Anette Tranberg, Formand Diabetesforeningen

7

Ukraine-indsats: Café Kyiv

I foråret modtog Frivilligcenter Aabenraa for tredje gang på to år en flot donation fra TrygFonden til en projektidé, der startede på Grys skrivebord. Midlerne skulle gå til at etablere og understøtte lokale frivilligdrevne Ukraine-indsatser, herunder til at ansætte en deltidsmedarbejder i nogle måneder til at være tovholder for et café-tilbud i centrets lokaler. Her på siden kan du se en tidslinje for, hvordan frivilligcentret har arbejdet med projektet.

Februar-marts

Krigen brød ud 24. februar, og de første ukrainske flygtninge krydsede vores grænse kort tid efter. Allerede 5. marts søgte frivilligcentret via både sociale medier og frivilligjob.dk frivillige til Café Kyiv, som hurtigt meldte sig i et omgang, man sjældent ser. Sideløbende kom der mange ønsker og opfordringer til frivilligcentret om at gøre mere - herunder at hjælpe med at koordinere nogle af de mange nyopståede hjælpeindsatser. I små frivilligcentre, hvor der ofte kun er én ansat i driften, som i Aabenraa, er der ofte rigeligt at se til i forvejen, så en ansøgning blev derfor sendt afsted til TrygFondens akutpulje i håbet om at kunne få aflønnet hjælp. I denne periode fandt flere af de nyankomne ukrainere på egen hånd vej til frivilligcentret, hvor der opstod mange gode snakke om deres behov og situation. Ukrainerne er virkelig et sympatisk folkefærd.

April

Der begyndte at komme godt gang i cafétilbudet

Café Kyiv. Gry påbegyndte dialog med én af Dansk

Flygtningehjælps lokale konsulenter om at tilbyde hverdagsrådgivning i centret i Café Kyivs åbningstid.

Maj-juni

25. maj var der endelig tilsagn fra TrygFonden, og centret påbegyndte rekruttering af ny medarbejder. Gry nåede akkurat at indgå endnu en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp om det psykosociale gruppetilbud MindSpring, inden centret gik på sommerferie.

August-november

Caféen startede efter sommerferie med nyansat tovholder, og der var hurtigt fuld gang i aktiviteterne i denne periode. Ikke mindst pga de mange seje frivillige danskere, ukrainere og andre nationaliteter, som overvejende meldte sig via opslag på frivilligjob.dk samt henvendelse i centrets åbningstid.

December 6. december afholdte de frivillige selv juleafslutning i Café Kyiv, og grundlaget var hermed på plads for at caféen kunne drives videre på frivillig basis. I perioden op til havde nogle af aktiviteterne allerede udviklet sig, også ud af huset. i takt med, at de frivillige tog ejerskab. Dette er et godt eksempel på, at frivilligcenter kan være projektvugge, men at formålet altid skal være, at de frivillige kan tage mere og mere over. Og at det er frivilligkoordinatorens vigtigste opgave at understøtte de frivilliges egne ressourcer i forbindelse hermed.

8

Årets frivilligdrevne tilbud i Café Kyiv

Café Kyiv er et mødested 1-2 gange ugentligt for herboende og nytilkomne ukrainere, hvor man kan få sig en uformel snak over en kop kaffe i caféen og deltage i en række andre tilbud. Her kan man læse mere om, hvad der blev gennemført i frivilligcentrets lokaler i 2022 udover selve mødestedet/caféen:

Ugentlig hverdagsrådgivning v. Dansk Flygtningehjælps frivillige

Det psykosociale gruppeforløb MindSpring for forældre med børn v. Dansk Flygtningehjælps terapeut + en modersmålstalende frivillig

Børneaktiviteter, herunder sproglege, musikundervisning, bagning og diverse kreative sysler

Foredrag, oplæg og efterfølgende dialog om diverse emner - herunder bl.a. om højtider og kirkelige traditioner v. én af sognets præster, om krigssituationen, dansk kultur og natur og en herboende ukrainers personlige fortælling om sin oplevelse med Danmark og danskerne

Sprogtræning som supplement til sprogskolens undervisning

Walk and talks/byvandringer i Aabenraas gader med samtidig træning af det danske sprog

Fællesspisninger, bingoaften og fællessang

Brobygning til tilbud i andre frivillige organisationer

Tur til Legoland

9

Nyt samarbejde: 14 nye medlemmer + nye indsatser

I 2022 bød Frivilligcenter Aabenraa en række nye samarbejder og foreninger velkommen. Faktisk meldte hele 14 nye foreninger sig ind, hvoraf det var et velkommen tilbage til de to af dem efter år uden medlemskab. Det er helt fantastiske tal. Foreningerne VIL frivilligcentret - det er der vist ingen tvivl om. Det er er vores forhåbning , at alle foreningerne kan få glæde af vores hus og vores serviceydelser, selvom der løbes stærkt i det daglige for med kun én fastansat at nå dem alle.

Læs om flere af de nye samarbejder på de kommende sider, herunder hvorfor foreningerne har valgt at tegne medlemskab, og hvad de bruger det gamle hus på gågaden til.

DEMENSGRUPPEN

10
Mac-BiDDET

Danmarks Naturfredningsforening

Aabenraa

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med mere end 130.000 medlemmer og 1.500 faste frivillige. Vores sag er dybt forankret i et levende medlemsdemokrati, og vi er den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet - i dag er cirka fem procent af Danmarks areal nemlig fredet – fra Skagen Gren til Stevns Klint.

Men Danmarks Naturfredningsforening er meget mere end naturfredninger. Vi er et fællesskab for alle dem, der ønsker at handle for naturen, miljøet og klimaet. Vi giver inspiration, og gør det nemt selv at gå ud og gøre en forskel.

Lokalafdelingen i Aabenraa holder til i frivilligcentrets

lokaler og arbejder udfra samme mærkesager som landsforeningen, blot på lokalplan.

Nyt samarbejde: Mensa og "Mulighedernes Hus" af

Mulighedernes Hus

Jeg fik i forbindelse med afholdelsen af Intelligence Week 2021 kontakt til Frivilligcenter Aabenraa. De har dette fantastiske hus på gågaden i Aabenraa, hvor man som (medlems-)forening blandt andet frit kan booke lokaler, deltage i workshops, deltage i forskellige ”se os”arrangementer, få hjælp til at blive synliggjort i lokalområdet og meget mere. Nu var muligheden der, så det var nu springet for alvor skulle tages –så det gjorde jeg.

Jeg har haft mange gode konstruktive snakke med Gry (centerlederen), som i den grad har medvirket til ”at få ting til at ske”.

Månedens forening

Da jeg i august henvendte mig til Gry for at høre om det var muligt at booke lokalerne i en weekend, i forbindelse med Mensa’s 40 års jubilæum, fortalte hun mig, at de endnu ikke havde en ”månedens forening” i november 2022.

I starten af september holdte jeg et møde med Gry og Malene (ansat i huset og uddannet designer). Her fik vi talt om mulighederne ved at være ”månedens forening.” Jeg blev informeret om, at de stillede 3 vinduer til rådighed, som udstillingsvinduer fra d. 1. november til d. 30. november, så jeg måtte finde på ét eller andet kreativt. Derudover skulle jeg komme med billeder + tekst til ca. 3 opslag på deres forskellige SoMe.

Heldigt for mig havde designeren Malene netop planlagt et Canva-kursus til 26. oktober, som jeg skyndte mig at blive tilmeldt. Det var den oplagte mulighed for at få fremstillet noget til udstillingsvinduerne.

D. 1. november tog jeg ind til Frivilligcenter Aabenraa. Designeren, Malene, havde printet mine plakater ud og placeret dem i nogle rammer. Jeg havde en pose med med en masse forskellige ting, som jeg forhåbentligt kunne sætte sammen til noget brugbart i udstillingsvinduerne. Kreativitet er sådan en sjov ting, som helt af sig selv kommer kravlende, ud af ærmet, i øjeblikket.

Selv er jeg rigtigt godt tilfreds med resultatet. Jeg er især tilfreds med den opmærksomhed og omtale, som foreningen har fået i lokalområdet i løbet af november måned. Hver eneste gang at jeg er kommet forbi udstillingsvinduerne har der stået nogen og kigget på udstillingerne. Som jyde vil jeg da heller ikke skjule min begejstring over, at hele molevitten kun har kostet 19,50 kr. til en pakke batterier, som blev brugt i lyskæder med timerfunktion.

12

Nyt samarbejde: Brætspilscafé m. SIND

Med støtte fra bl.a. Velliv Fonden er SIND Aabenraa og frivilligcentrets ungeindsats ”Ung i fællesskab” gået sammen om at starte en krea- og spillecafé i frivilligcentrets lokaler i Nørreport.

Det nye cafétilbud onsdage 17-20 er for alle unge, der gerne vil mødes med andre unge i et hyggeligt fællesskab med spil og kreativitet, hvad enten man føler sig ensom, psykisk sårbar eller bare har det bedst med at være social i mindre grupper. Pårørende er også velkomne.

Caféen skal være et trygt tilbud, hvor de unge kan spejle sig i hinanden, og hvor den enkelte har mulighed for at sætte sit præg på caféens aktiviteter og indhold.

Reception

I forbindelse med "Sindets dag", 10. oktober, inviterede SIND Aabenraa i samarbejde med frivilligcentret til reception og opstart af den nye ungecafé. Der var både musik, brætspil på bordene, lidt godt til ganen og velkomsttale ved formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Køpke Christensen.

Alle var velkomne uden tilmelding, og det var muligt at få sig en uforpligtende snak med SIND's frivillige ved samme lejlighed.

13 AABENRAA

Nyt samarbejde: Natteravnene

Spørgsmål til Natteravnenes lokalformand, Jesper Schultz:

Hvor er du frivillig og hvorfor?

Jeg er frivillig i mange forskellige ting, hvor jeg er i kontakt med både børn, unge og ældre. For at gøre en forskel, og fordi man får lige så meget igen. Også gode oplevelser.

Hvem er Natteravnene Aabenraa?

Vi er en forening bestående af pt. 12 frivillige, der går ruter. Men vi kunne godt bruge mange flere frivillige - også gerne unge - så vi kan gå oftere og flere steder. Der er både behov i Aabenraa by og i Rødekro fx, og vi er altid tre på hver tur.

Hvordan blev I medlem hos frivilligcentret?

Jeg blev kontaktet af Gry, der mente, at vi skulle mødes og snakke om, hvad frivilligcentret kan tilbyde vores forening. Natteravnene havde egentlig et gratis lokale til rådighed et andet sted, men det gav god mening for mig, at vi valgte at støtte frivilligcentret.

Hvad bruger I centret til?

Lokaler til bestyrelsesmøder og til at gå ud fra, når vi er på vores ture. Frivilligcentret kan også hjælpe os med at få mere synlighed fx til frivilligmarked, by night og andre events, hvor vi kan vise flaget. Derudover har vi en aftale om at blive "månedens forening" i marts 2023, hvor vi har 20 års jubilæum hos Natteravnene.

Spørgsmål til frivilligcentrets leder, Gry

Mortensen:

Hvorfor tog du kontakt til Natteravnene?

Jeg læste et interview i Jyske Vestkysten med Natteravnenes lokalformand, hvor han fortalte, at foreningen manglede frivillige. Jeg syntes ikke, at vi som frivilligcenter kunne have det siddende på os, at en forening kontakter pressen, uden at de først rækker ud til os efter hjælp, så jeg skyndte mig at skrive til Jesper og fortælle, at håbet ikke var ude, førend de havde overvejet nogle af mine idéer. Og ja, indrømmet, jeg havde også den lumske bagtanke, at det måske var meget smart med en forening, der kunne holde lidt øje med vores lokaler i de sene timer, når kontoret for længst er lukket og slukket. En forening, der vandrer i bylivet og et frivilligcenter, der ligger på gågadendet må da være et godt match, tænkte jeg.

Kan man bruge frivilligcentret om natten?

Ja, hvis man hedder Natteravnene, kan man godt. Spøg til side, som udgangspunkt tilbyder vi kun mødelokaler, ligesom der er begrænsninger i forhold til ferielukning mv. De senere år har vi dog fået en række nye medlemsforeninger, der har andre behov - i sær foreninger, der laver sociale indsatser såsom Natteravnene. Efter vi flyttede til Nørreport, kan vi bedre rumme disse aktiviteter, men det beror på individuelle vurderinger, hvad der kan lade sig gøre indenfor frivilligcentrets rammer, som man kan læse mere om i vores husbog.

14

- med Natteravnene

I2. September var der By Night i Aabenraa. Gaderne blev fyldt med mennesker, vejret var SKØNT, og frivilligcentret slog pjalterne sammen med Natteravnene, som er en af centrets medlemsforeninger, og stillede an på gågaden. Natteravnene med deres pænt store telti de markante sort/gule farver - og frivilligcentret flyttede i dagens anledning om - og kontoret blev rykket ud på gågaden.

Det blev en super hyggelig aften med gode snakke med de forbipasserende, der skulle ud og handle i byens butikker - og som blev nysgerrige ved synet af et skrivebord, standerlampe, potteplanter, laptops og ikke mindst Gry iklædt habit bag skrivebordet under åben himmel.

Det popup-kontorkoncept bliver ikke noget vi glemmer, det kommer vi til at trække frem igen - og hvem ved, måske endda i samarbejde med Natteravnene igen.

15
"Frivilligcenter by night"

Nyt samarbejde: Aabenraa Krisecenter

Af Hanne Frederiksen, leder Aabenraa Krisecenter

Samarbejdet mellem Frivilligcenteret og Aabenraa krisecenter er værdifuldt for byens borgere. Uanset om det angår borgere, der har brug for hjælp, er brugere af frivilligcentres tilbud, eller borgere der kunne tænke sig at være frivillige. Aabenraa krisecenters medlemskab hos Frivilligcentret skaber værdi, når de frivillige henvender sig til os, og vi sammen finder den bedste placering for den frivillige.

Dette fordi vi kender hinandens afdelinger, projekter og indhold.

Vi er som ledere ligeledes del af et lokalt netværk, hvor vi videns deler og idéudvikler til gavn for byens borgere samarbejdspartnere. Disse møder kan afholdes på frivilligcentret og ikke på krisecenteret, hvor kvinder og børn er i krise.

Som et af de nyeste tiltag har Aabenraa krisecenter booket et lokale på Frivilligcentret med henblik på at afvikle en ugentlig Børne og ungecafé for børn der er, eller har været i en svær skilsmisse.

Ideen bag ved denne location er, at vi ville tilbyde børn fra hele byen et fristed til at bearbejde følelser og bekymringer om forældrenes skilsmisse, på et neutralt sted. Samtidigt er frivilligcentret, et sted, hvor forskellige arrangementer og projekter mødes, hvilket gør det til et diskret sted at mødes.

Ligeledes Aabenraa krisecenters introaften for nye frivillige afholdes på frivilligcentret, hvilket har til formål at fortælle om det at være frivillig og sprede glæde over frivillighed og det gode arbejde på krisecenteret, men med respekt for, at beboerne på Aabenraa krisecenter har brug for at være uforstyrret.

Samarbejdet med frivilligcentret er med til at skabe balance i mellem Aabenraa krisecenter som et sikkert og forudsigeligt sted, samtidigt med at har brug for at udvikle og gøre opmærksom på vores arbejde.

16

Børne- og ungecafé:

Børn og unge, der oplever deres forældre bliver skilt, vil opleve en sorgproces, idet de opfatter det som tryghedsbasen bliver opløst. Forældrene kan være kriseramte og ikke have så meget overskud til barnet eller den unge, hvorved de kan føle, de er alene med deres følelser og tanker.

Børn og unge er også meget loyale overfor deres forældre. De fortæller dem ikke alt for at beskytte forældrene mod at være ked af det. Derfor har børn og unge brug for et rum, hvor de kan snakke om de svære oplevelser og følelser, der sker under en skilsmisse og måske også efter.

Derudover kan børn og unge føle sig som forkerte og tro, at de er de eneste, der reagerer sådan, når forældrene skilles. I børne- og ungecaféen får børnene/de unge mulighed for at spejle sig i andre skilsmissebørn og opleve, at deres følelser er normale.

Sted:

Frivilligcenteret Aabenraa, Nørreport 30, st.

Tid:

13 tirsdage fra kl 15-16 30 Der er et hold i forårs- og efterårsperioden. Næste opstart er den 21. februar 2023.

Vi hjælper gerne med at kontakte skolen, hvis de barn ikke kan nå det udenfor skoletiden.

Caféansvarlige:

Lene, ansat pædagog og en frivillig

Aldersgruppe:

8-12 årige. Hvis de barn er yngre eller ældre, kan det være, vi laver en gruppe, hvis vi har ressourcer til det.

Pris: Gratis

I Caféen leger vi, taler sammen og får lidt mad

Kontakt:

Tlf. 74 62 21 17.

Ring endelig og få en snak om, hvornår vi starter, og hvordan vi arbejder.

17

Frivillig Aabenraa: Vi samler ...

Ved årsskiftet 2022/2023 tog Frivilligcenter

Aabenraa initiativ til indsatsen "Frivillig Aabenraa", der bidrager til at samle og synliggøre frivilligheden i ALLE organisationer indenfor kommunegrænsen. Det handler altså om Aabenraa by, Rødekro, Tinglev, Padborg, Bolderslev, Bjerndrup og alle andre steder, hvor vi ved, at frivilligheden lever i bedste velgående, samtidig med, at det både tæller foreninger og fx også kommunens frivillige.

Vi mener, at det gode tværgående (organisatorisk såvel som geografisk) samarbejde er vejen frem til mere frivillighed såvel som synergier, der kommer alle til gode. Og frivilligcentret ønsker med "Frivillig Aabenraa" at skabe en stærk lokal frivilligidentitet, som både unge og ældre kan se sig selv i, og som rummer hele den brede vifte af frivilligheden.

Frivilligcenter Aabenraa tilbyder med Frivillig Aabenraa at drive en række platforme og facilitere diverse tilbud, som frivillige, foreninger og andre organisationer frit kan benytte. Tilbuddene tæller bl.a.:

YouTube

På YouTube-kanalen "Frivillig Aabenraa" samles alle videoer om frivillige. Fx interviews, portrætter af frivillige og foreninger - korte og lange klip.

Facebook-eventside

Facebook-siden "Frivillig Aabenraa - det sker" viser

alle typer frivillighed - fra generalforsamlinger til foredrag, sociale tilbud osv. - og fungerer som fælles kalenderoversigt.

Frivillig Aabenraa - portrætter

Fivilligheden kommer i et utal af udgaver, alder, køn, livsstil, foreningstyper osv., osv. Jo mere vi taler om, hvad det vil sige at være frivillig i Aabenraa Kommune - desto mere frivillighed og anerkendelse, kan vi skabe. Derfor laver frivilligcentret frivilligportrætter i form af én-sides annoncer, interviews, videoer mv. Sidstnævnte bl.a. i samarbejde med ALT, lokal-TV.

Frivillig Aabenraa - grafik

Frivilligcentret tilbyder fri afbenyttelse af forskelligt grafik til hjælp for synliggørelse af det frivillige arbejde. Det være sig logoet "Frivillig Aabenraa", hvor ekstra bynavn kan indsættes, skabelonen "Frivillig Aabenraa - fordi", hvor man ved simpel udskiftning af tekst og foto har et frivilligportræt til hjælp for frivilligrekruttering.

Udover nævnte nye indsatser rummer Frivillig Aabenraa også følgende:

Frivilligjobportal

På forsiden af frivilligcentrets hjemmeside finder man en lokal udgave af portalen FrivilligJob.dk, hvor et kort over kommunen viser, hvor der er ledige jobs. Man har tilmeld mulighed for som forening at lægge frivilligjobs op på siden.

18

... og synliggør frivilligheden!

Frivillig Aabenraa - netværk

Frivillig Aabenraa ved Frivilligcenter Aabenraa bygger bro og undersøtter sparring forskellige lokale frivilligaktører imellem. Som netværk er det muligt at benytte frivilligcentrets lokaler til afholdelse af møder eller andet, samtidig med at centret stiller sig til rådighed som tovholder for diverse netværk eller erfra-grupper og lignende med fælles målgrupper eller andre mærkesager.

Socialkompas

Sidst men ikke mindst fik vi platformen Socialkompas til Aabenraa i 2022. Socialkompas er en digital vejviser til sociale tilbud, som aldrig er set før. Her kan man som organisation frit oprette alle sociale indsatser, hvor en særdeles brugervenlig søge-funktion gør det hurtigt og let for borgere såvel som fagpersoner at finde frem til de rette tilbud.

Socialkompas drives af paraplyorganisationen FriSe i samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa, der er lokal administrator.

19
FRIVILLIG AABENRAA

Temaaften om angst

16. marts afholdte Frivilligcenter Aabenraa temaaften om angst. Det blev ét af årets gode eksempler på brobygning, der startede med en henvendelse fra Angstforeningen, som spurgte, om centret kunne lægge lokaler til lancering af pårørendematerialet "Tag min hånd." Der var hurtigt enighed om, at det var oplagt at invitere flere foreninger og samarbejdspartnere og herigennem lave et endnu større arrangement.

Aftenens program bød først på oplæg ved Én af Os-ambassadørerne, der fortalte om sit liv med angst - akkompagneret af egne sange. Herefter var der pause med fællesspisning og mulighed for at få en snak med bl.a. BEDRE PSYKIATRI TønderAabenraa, kommunens Lær At Tackle-koordinator og en medarbejder fra PsykInfo. Aftenen sluttede af med et dialogmøde ved Bo fra Angstforeningen, hvor pårørendematerialet Tag min hånd blev præsenteret. Der var naturligvis kaffe og kage undervejs - og man kunne vælge at tilmelde sig hele eller dele af arrangementet. En virkelig fin aften blev det.

20

Canva-Workshop

Tekst: Malene Thomsen

26. oktober inviterede frivilligcentret kommunens foreninger til at lære hvordan man nemtog uden at være grafiker - kan lave super lækre grafiske materialer i gratisprogrammet Canva (dette årsskrift er eksempelvis lavet i Canva).

Canva er fantastisk intuitivt at arbejde med - og man arbejder ud fra skabeloner, og det gør, at alle kan lave lækker grafik.

En række vidt forskellige foreninger var repræsenteret, bl.a. deltog Mensa Danmark, Syrerne i Aabenraa, Godt Gået, Kirsebærhaven og Høreforeningen.

Alle blev klædt på til fortsat at arbejde videre med foreningens grafiske materialer, om det så er til Facebook, flyers, foldere eller roll-ups.

21

Frivilligmarked 21. maj

Tekst: Svend Speedsberg Dahl - Fotos: Svend og Gry

Den 21. maj var Frivilligcentret vært for et frivilligmarked. Det var planlagt med henblik på at styrke tilslutningen af frivillige til kommunens foreninger og organisationer. Markedet blev holdt i det nye byrum foran centret, og der var sørget for rundstykker fra morgenstunden, borde og stole fra Aabenraa Kommunes grejbank og musik ved Georg og Lukas Forchhammer, som var støttet af Aabenraa Kommunes Eventpulje. Markedet blev åbnet med tale ved formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Køpke Christensen, hvorefter musikken spillede op til en hyggelig dag.

Desværre var vejret imod os, og dagen bød på både regn og blæst, og en mennesketom gågade. På trods af dette stod foreningerne stærkt, og holdt humøret højt med god hjælp fra musikerne. Foreningerne fik rig mulighed for at møde hinanden, og udveksle erfaringer, og det blev da også rekrutteret nogle nye frivillige.

Generelt var stemningen positiv, og flere af foreningerne tilkendegav, at de så frem til et lignende marked igen, med bedre vejr.

22

Frivilligmarked 21. maj

Alle organisationer med frivillige indenfor kommunegrænsen var inviteret til at deltage i frivilligmarkedet, som overvejende var tænkt som en rekrutterings-event. På dagen deltog bl.a.:

Sklerodermiforeningen og

Psoriasisforeningen

Kommunens demensteam

Aabenraa Fritidsråd

Røde Kors

Aabenraa Selvhjælp

Headspace og AURA

Høreforeningen

Marinehjemmeværnet og

flyvehjemmeværnet

"Frivillige er ikke betalt. Ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige," sagde formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Køpke, i sin åbningstale. Og vi kunne ikke være mere enige. De frivillige bar en stor del af æren for den gode stemning og for at holde humøret højt trods den lidt "friske" vind.

23

ene arrangement til det næste:

· Foreningstorv på Sygehus Sønderjylland

· Frivilligfest i Arenaen

· Plakatkonkurrence

· Frivillig Fredag i frivilligcentret

· Frivillig Wellness

En bred og alsidig palette af arrangementer og aktiviteter, som du kan dykke ned i på de næste sider.

Tekst: Malene Mørk

24

Foreningstorv på Sygehus Sønderjylland

Tekst: Malene Mørk

Frivilligcentret deltog, sammen med en række foreninger fra Region Sønderjylland, på foreningsmarkedet på

Sygehus Sønderjylland den 26. september.

En super oplagt, og i øvrigt også veltilrettelagt fra Sygehusets side, mulighed for at ”vise flag”, i andre rammer end normalt. Så Pop-Up kontoret poppede op.

Det blev til gode snakke med borgere, og rigtig gode møder med de primært patientforeninger, der også var repræsenteret – både medlemsforeninger og foreninger der (endnu) ikke er medlemmer.

Smukt initiativ fra Sygehus Sønderjylland, som frivilligcentret naturligvis bakker op om.

POP UPKONTOR

25

FRIVILLIGFEST I ARENA AABENRAA

Torsdag aften, 29. september, var der stor frivilligfest i Arena. Frivilligcentret sad med i planlægningsgruppen for festen, som der er blevet lagt mange kræfter i. Det blev da også virkelig et brag af en fest, med lækker mad, serveret af byrådspolitikerne – Anders Varberg gik på scenen med den store underholdning, en række foreninger stod for finurlige aktiviteter, der var taler og glimmer i store mængder.

Tekst: Malene Mørk

Tekst og layout: MaleneThomsen

26

Træd ind i stemmeboksen

Frivilligcenteret viste synlighed til frivilligfesten med offentliggørelse af de 10 finalister i plakatkonkurrencen, og inviterede de 600 frivillige der deltog i festen til, på demokratisk vis, at træde ind i stemmeboksen og stemme på årets frivilligplakat – og dermed være med til at afgøre hvem der skulle være vinder af plakatkonkurrencen i 2022.

Det var en aften med flotte plakater, og over 350 gæster der afgav deres stemme til plakatkonkurrencen. Vi er helt sikre på at både os i frivilligcentret og resten af Aabenraa er klar til at gå til stemmeurnerne igen når der skal stemmes om årets frivilligplakat 2023 til næste år.

Tekst: Malene Mørk

27

Og vinderen af plakatkonkurrencen

blev Anne Christine Pedersen.

28

Åbent hus og plakatkonkurrence

Torsdag aften var der frivilligfest i Arenaen - i frivilligcentret fortsatte festlighederne fredag, hvor dørene blev slået op til åbent hus. Vi bød på skøn musik ved Nigel Ray Beck og Jan Nissen, ringridderpølser (Hilbig pølser var selvfølgelig på pletten), kaffe, kage - og ikke mindst kåringen af årets frivilligplakat!

Frivilligcentret siger tak til alle frivillige og foreninger, der kiggede forbi. Som altid er det en fornøjelse at hilse på jer alle - og ikke mindst et STORT tak til alle de dygtige kreative og kunstnere, der gav deres bud på årets frivilligplakat i 2022 - og som også kiggede forbi, da vinderen blev kåret.

ENFRIVILLIGEREN, ENFRIVILLIGEREN, ENFRIVILLIGEREN, DERHJÆLPER DERHJÆLPER DERHJÆLPER ANDREENDSIN ANDREENDSIN ANDREENDSIN FAMILIEOGVENNER FAMILIEOGVENNER FAMILIEOGVENNER –UDENATFÅPENGE –UDENATFÅPENGE FORDET. FORDET. FORDET.

29
Tekst: Malene Mørk

6. april var der valg til Aabenraa Kommunes frivillighedsråd på dagsorden til det årlige dialogmøde på rådhuset for frivillige, sociale foreninger. Ingen af de siddende medlemmer ønskede at genopstille, så der skulle vælges et helt nyt råd. Frivilligcentrets formand indstillede centerleder Gry med ordene:

På vegne af Frivilligcenter Aabenraas samlede bestyrelse foreslår undertegnede Gry Mortensen som kandidat til Frivillighedsrådsvalget 2022.

Gry Mortensen har som centerleder for Frivilligcenter Aabenraa en bred daglig berøringsflade til mange forskellige typer af foreninger og frivillige i Aabenraa Kommune, hvor hun også er bosiddende Derudover har Gry Mortensen generelt et stort organisatorisk netværk og ditto tværkommunal indsigt i frivilligsektoren som helhed. På baggrund af dette mener vi, at Gry Mortensen kan tilføre relevante kompetencer og viden til frivillighedsrådet og derved udgøre en stor ressource for rådets arbejde og videreudvikling.

Vi indstiller til, at Gry Mortensen repræsenterer det humanitære arbejde i det nye frivillighedsråd.

Alle sociale foreninger tilhørende i kommunen havde mulighed for skriftligt og forud for mødet at indstille en kandidat - frivillig eller ansat. Forvaltningen havde forinden udsendt invitationer både per mail og via lokalpressen, ligesom valgbestemmelserne lå tilgængelige på kommunens hjemmeside. Desværre blev det ikke til kampvalg denne aften i byrådssalen.

Ved konstituering af det nye frivillighedsråd blev Gry valgt som sekretær. Udover behandling af §18-ansøgningsrunderne i juni og november, hvor rådet indstiller til Social- og Seniorudvalget, lagde Gry og øvrige rådsmedlemmer også frivillige timer i at arbejde på, at rådet i fremtiden ikke lider under, at medlemmer udtræder udenfor valgperioderne. Samtidig var det nye råd fra start enige om, at det var vigtigt at skele til arbejdet i andre kommunale frivilligråd og hente viden hjem, når muligheden bød sig. Det gjorde den således i det tidlige efterår, hvor det nationale frivilligråd inviterede til, at man kunne deltage i et nyt landspanel. Flertallet stemte for, at Gry repræsenterede Aabenraa, hvorfor hun 13. oktober kunne deltage i landspanelets allerførste møde med det relevante tema "Kommunernes praksis med uddeling af §18-midler."

30
Frivillighedsrådet

Selvhjælp kick-off i vejle

For at hente inspiration og viden hjem til vores eget frivilligcenter og medlemsforeninger deltog Gry i løbet af året i et hav af forskellige netværksmøder lokalt, regionalt og på landsplan.

22. september besøgte Malene og Gry Foreningernes Hus i Vejle for at fejre FriSes nye selvhjælpsstrategi 2022-2025 til kick off-arrangement med en række af landets andre organisationer med selvhjælpstilbud.

Fejringen skulle markere lanceringen af den nye kvalitetsmodel for selvhjælpsorganisationer, der skal hjælpe med at løfte og kvalitetssikre selvhjælpstilbuddene på samme vis, som frivilligcentrene i nogle år har arbejdet indgående med disse opgaver. Det var et rigtigt fint arrangement med spændende oplæg, fællessang og bobler at slutte af på.

I praksis betyder den nye strategi, at Frivilligcenter Aabenraa som medlem af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark udbyder grupper i overensstemmelse med den nye kvalitetsmodel for selvhjælp, på samme vis som vi har arbejdet med kvalitetsmodellen for frivilligcentre de seneste 3 år.

Det drejer sig om bl.a. Kom Videre Mand, sorgstøtte (i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter) og i løbet af 2023/2024 også selvhjælpsgrupper for ensomme sammen med landets andre organisationer med selvhjælpstilbud.

En skarp pointe fra FriSes formand, Lars Rasmussen, som gav anledning til en del reaktioner fra salen: "Selvhjælp er IKKE rådgivning eller individuelle samtaler - det er GRUPPER". Dette er FriSes klare definition af selvhjælpsområdet.

31

Medlemstilbud:

MÅNEDENS FORENING

I 2022 var månedens forening en stor succes, hvor konceptet for alvor begyndte at finde sin form.

Vinduesudstillinger blev kombineret med events i centret, opslag på de sociale medier og meget andet.

Ved udgangen af 2022 var alle månederne i 2023 allerede forhåndsbooket til månedens forening, så i 2024 bliver tilbuddet ikke længere via først-til-mølle men via ansøgning, hvor frivilligcentret sikrer, at også nye foreninger kan komme til.

Se nogle af udstillingerne på disse sider og bliv inspireret til jeres måned.

32

UDVALG AF FORENINGSVINDUER I 2022

33

ed en speciel blanding af bekymring for foreningerne, mange gode snakke og kale julehjælp.

de centret tidligt ned inden jul og indtil yrt at holde sådan et gammel hus åbent n siger erfaringen, at der heller ikke er periode - og kontoret også havde ferie er grundige overvejelser og varsling til unne ikke være anderledes, hvis m den mest kritiske periode af vinteren.

For at gøre lidt ekstra for medlemsforeningerne stod Malene og Gry klar med "drop in-julesalon" tre onsdage op til jul i den ordinære åbningstid. Det blev til mange hyggelige besøg og ditto snakke med foreninger og andre frivillige, som kiggede forbi til en kom gløgg og lidt knas - og der blev flettet både julestjerner og hjerter til frivilligcentrets juletræ, imens snakkene gik.

Juletog

Guffe fra "Et hjerte for alle" var én af de første, der kiggede forbi med sit fine kort over juletogenes rute, som Malene hurtigt fik sat op som plakat og lamineret i en god stak til ophængning rundt omkring i byen. Vi nød at se de hyggelige tog køre i gågaden igen lige udenfor vores vinduer. Sikke en historie der ligger bag juletogene og hvor er det dog en sej flok frivillige - som alle frivillige involveret i Julehjertebyen er. Vi håber det bedste for julehjertebyens fremtid, Danmarks hyggeligste juleby - Aabenraas store stolthed.

34
December 2022 ...

Julehjælp 2022

Efter et år præget af både krig i Europa og energikrise var der i julen 2022 ikke færre trængte familier, som havde brug for en ekstra håndsrækning for at kunne få en god jul. Heldigvis oplevede frivilligcentret også, at der var flere, der rakte ud med henblik på at donere.

Da Rema 1000 Nyløkke op til julemåneden igen i år bad frivilligcentret koordinere uddelingen af deres julekurveog tilmed leverede den glædelige nyhed, at man ville fordoble antallet af donationer - fik centret travlt med at kontakte sine samarbejdspartnere, som jo er de bedste til at vide, hvor man finder familier, der har svært ved at få pengene til at strække i julemåneden. Takket være koordinering med bl.a. Aabenraa Krisecenter, Røde Kors Aabenraa, Aabenraa Sogn og Et Hjerte for Alle kunne flere børn og voksne i Aabenraa derfor få en god juleaften med alt hvad dertil hører.

De seneste par år har frivilligcentret modtaget stadig flere henvendelser fra folk, der vil donere alt lige fra julekurve til legetøj og juletræer. Samtidig har der de seneste par år løbende været opfordringer fra forskellige kanter om at centret inviterede til erfaringsudveksling om den lokale julehjælp.

Via netværk med landets andre frivilligcentre har Frivilligcenter Aabenraa kendskab til mange interessante måder at gribe den lokale julehjælp an på. I kommuner, hvor der er et stærkt tværgående samarbejde om julehjælpen, ser man ofte, at der simpelthen bliver doneret mere – til glæde for både familier og aktører, uanset hvordan man den enkelte organisation arbejder med julehjælp. I forsommeren 2023 vil Frivilligcenter Aabenraa derfor invitere til sparringsmøde om den lokale julehjælp, hvor relevante aktører får mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge, om nogen kan have glæde af et samarbejde.

35

Årsrapport 2022

Tekst: Gry Mortensen (medmindre andet nævnt)

Layout: Malene Thomsen og Gry Mortensen

Fotos: Canva og Pixabay (medmindre andet nævnt)

Articles inside

Julehjælp 2022

1min
pages 37-39

UDVALG AF FORENINGSVINDUER I 2022

1min
pages 35-36

Selvhjælp kick-off i vejle

1min
pages 33-34

Åbent hus og plakatkonkurrence

1min
pages 31-32

FRIVILLIGFEST I ARENA AABENRAA

1min
pages 28-30

Canva-Workshop

1min
pages 23-24

Temaaften om angst

1min
page 22

... og synliggør frivilligheden!

1min
page 21

Frivillig Aabenraa: Vi samler ...

1min
page 20

Nyt samarbejde: Aabenraa Krisecenter

2min
pages 18-19

Nyt samarbejde: Natteravnene

2min
pages 16-17

Nyt samarbejde: Brætspilscafé m. SIND

1min
page 15

Nyt samarbejde: Mensa og "Mulighedernes Hus" af

1min
page 14

Danmarks Naturfredningsforening

1min
page 13

Nyt samarbejde: 14 nye medlemmer + nye indsatser

1min
page 12

Årets frivilligdrevne tilbud i Café Kyiv

1min
page 11

Ukraine-indsats: Café Kyiv

1min
page 10

Leder: Frivillighed i en krisetid

5min
pages 6-9

Julehjælp 2022

1min
pages 37-39

UDVALG AF FORENINGSVINDUER I 2022

1min
pages 35-36

Selvhjælp kick-off i vejle

1min
pages 33-34

Åbent hus og plakatkonkurrence

1min
pages 31-32

FRIVILLIGFEST I ARENA AABENRAA

1min
pages 28-30

Canva-Workshop

1min
pages 23-24

Temaaften om angst

1min
page 22

... og synliggør frivilligheden

1min
page 21

Frivillig Aabenraa: Vi samler ...

1min
page 20

Nyt samarbejde: Aabenraa Krisecenter

2min
pages 18-19

Nyt samarbejde: Natteravnene

2min
pages 16-17

Nyt samarbejde: Brætspilscafé m. SIND

1min
page 15

Nyt samarbejde: Mensa og "Mulighedernes Hus" af

1min
page 14

Danmarks Naturfredningsforening

1min
page 13

Nyt samarbejde: 14 nye medlemmer + nye indsatser

1min
page 12

Årets frivilligdrevne tilbud i Café Kyiv

1min
page 11

Ukraine-indsats: Café Kyiv

1min
page 10

Leder: Frivillighed i en krisetid

5min
pages 6-9

Julehjælp 2022

1min
pages 37-39

UDVALG AF FORENINGSVINDUER I 2022

1min
pages 35-36

Selvhjælp kick-off i vejle

1min
pages 33-34

Åbent hus og plakatkonkurrence

1min
pages 31-32

FRIVILLIGFEST I ARENA AABENRAA

1min
pages 28-30

Canva-Workshop

1min
pages 23-24

Temaaften om angst

1min
page 22

... og synliggør frivilligheden

1min
page 21

Frivillig Aabenraa: Vi samler ...

1min
page 20

Nyt samarbejde: Aabenraa Krisecenter

2min
pages 18-19

Nyt samarbejde: Natteravnene

2min
pages 16-17

Nyt samarbejde: Brætspilscafé m. SIND

1min
page 15

Nyt samarbejde: Mensa og "Mulighedernes Hus" af

1min
page 14

Danmarks Naturfredningsforening

1min
page 13

Nyt samarbejde: 14 nye medlemmer + nye indsatser

1min
page 12

Årets frivilligdrevne tilbud i Café Kyiv

1min
page 11

Ukraine-indsats: Café Kyiv

1min
page 10

Leder: Frivillighed i en krisetid

5min
pages 6-9

Julehjælp 2022

1min
pages 37-39

UDVALG AF FORENINGSVINDUER I 2022

1min
pages 35-36

Selvhjælp kick-off i vejle

1min
pages 33-34

Åbent hus og plakatkonkurrence

1min
pages 31-32

FRIVILLIGFEST I ARENA AABENRAA

1min
pages 28-30

Canva-Workshop

1min
pages 23-24

Temaaften om angst

1min
page 22

... og synliggør frivilligheden

1min
page 21

Frivillig Aabenraa: Vi samler ...

1min
page 20

Nyt samarbejde: Aabenraa Krisecenter

2min
pages 18-19

Nyt samarbejde: Natteravnene

2min
pages 16-17

Nyt samarbejde: Brætspilscafé m. SIND

1min
page 15

Nyt samarbejde: Mensa og "Mulighedernes Hus"

1min
page 14

Danmarks Naturfredningsforening

1min
page 13

Nyt samarbejde: 14 nye medlemmer + nye indsatser

1min
page 12

Årets frivilligdrevne tilbud i Café Kyiv

1min
page 11

Ukraine-indsats: Café Kyiv

1min
page 10

Leder: Frivillighed i en krisetid

5min
pages 6-9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.