Wijkblad Douve Weie nr 63

Page 1

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

63 DECEMBER 2020

1


nummer 63 december 2020

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, 112 idem voor doven en slechthorenden, 0800-8112 Handhaving, 14-045 Huisartsenpost, OZL Nightcare 045-577 88 44 Dierenambulance 0900-02 45 Storing gas of electra
 0800-90 09 Storing water 043-309 09 09 Blokkeren bankpassen en pincode 0800-03 13 BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS A Gene Bek 045-851 65 30 Buurtpunt 045-711 15 51 Gemeente Heerlen 14-045 Buurtsteun (burenhulp) info@aarbek.nl Sociaal buurtteam 045-560 40 04 Politie(geen spoed) 0900-88 44 Meld misdaad anoniem 0800-70 00 Wijkagent
 0900-88 44 RD4 Service 045-543 71 00 Ziekenhuis Zuyderland 088-459 77 77

2

63 5 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 28 29 30 32 32 33 34 35 36

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

IN DIT NUMMER

voorwoord laatste nummer dit jaar wat is frisse wind stand by verbetering duurzaamheid in onze wijk

wijkschouw caumerveld, eerste concrete resultaten

kerstboom eurenderweg: wijkraad investeert in nieuwe sfeerverlichting

info gemeente heerlen: melden helpt voetgangersbrug kennedylaan wordt vervangen buurtpraat/bakfiets

vervanging voetgangersbrug buurtbus brengt mensen bij elkaar buurtbus info

burgerhulpverlener aan het woord: reanimatie bij hartfalen wijkraad: jeu de boules baan

flats wonen zuid aangesloten op mijnwater ondernemers plusmarkt bedankt

groene kruis initiatief: subsidie voor activiteiten info gemeente heerlen: vuurwerkverbod de mijnstreek heerlen dementievriendelijke omibuzz samen dementievriendelijk

hulp gezocht met facebook en/of beheer van onze website aanleveren kopij, deadlines aanleveren in

2021

colofon kerst in de stad

3


nummer 63 december 2020

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

VOORWOORD Gezond blijven en het beperken van sociale contacten waren voor iedereen in 2020 een uitdaging en we hopen dan ook van harte dat dit u allen gelukt is. Covid-19 en de hierdoor noodzakelijke beperkingen in sociale contacten hebben (nog steeds) een enorme impact op ieders leven en welzijn, maar ook op het buurtgericht werken. De meeste activiteiten hebben niet of slechts beperkt kunnen plaats vinden of zijn verplaatst naar 2021. Gelukkig kunnen we ook een aantal positieve initiatieven melden. Het buurtpunt in A Gene Bek is (weer) geopend en er wordt goed gebruik gemaakt van de buurtpuntbus. De inzet en betrokkenheid van de chauffeurs en Wendy Halbach, onze buurtschakel, hebben hier zeer zeker aan bij gedragen. De wandelgroep op donderdag is alweer een tijdje actief en op dinsdag is inmiddels een nieuwe wandelgroep gestart. De creatieve groep is op dinsdag ook weer aanwezig. Daarnaast is de activiteit buurtpraat gestart, meer hierover leest u verder in dit blad. We hebben samen met de vier andere buurtorganisaties in Heerlen-Zuid een elektrische bakfiets gekocht. Deze bakfiets wordt begin 2021 in Heerlen-Zuid ingezet om buurtpraat nog meer zichtbaar te maken in de wijken. Ook onderzoeken we samen met de wijkraad AarBek, HeerlenStandby en de gemeente Heerlen de haalbaarheid van de aanleg van een dubbele jeu de boulesbaan. Samen met de buurtvereniging Caumerveld-de Erk schaffen we een fitnesstoestel voor senioren aan, dat geplaatst wordt in het groen aan de Johannes-XXI-singel. Hierover kunt u ook meer lezen in dit wijkblad. De kerstverlichting van de boom in de Eurenderweg was aan vervanging toe; de wijkraad heeft op verzoek van de omwonenden de aanschaf van nieuwe kerstverlichting financieel mogelijk gemaakt. 4

5


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

BRENG JOUW IDEE

VOOR HEERLEN TOT LEVEN!

Medio maart van dit jaar is samen met Windekind en de gemeente Heerlen gestart met een onderzoek om de verkeersveiligheid en het parkeergedrag rondom Windekind te verbeteren. De werkgroep die hiermee aan de slag is gegaan bestaat uit ouders, een leerkracht, vertegenwoordigers van de gemeente Heerlen en een vertegenwoordiger van de wijkraad. Het overleg van deze werkgroep vindt in een open en constructieve sfeer plaats. De werkgroep heeft helaas ook veel last van de corona-maatregelen, waardoor de voortgang trager verloopt dan gewenst. De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2021 een plan van aanpak gepresenteerd kan worden. De wijkraad heeft een substantieel bedrag gereserveerd om eventuele fysieke maatregelen mogelijk te maken. We wensen u allen gezellige en ontspannen kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021. Blijf op elkaar letten en blijf gezond! Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

6

Ook de Wijkraad is graag bereid om uw idee of project voor u bij de organisatie Frisse Wind voor te leggen en u te helpen om ook anderen hiervoor te interesseren. Aarzel niet om met ons contact op te nemen via redactie@douveweien-caumerveld. nl

HEB JIJ EEN GAAF IDEE WAARDOOR MENSEN IN HEERLEN ELKAAR ONTMOETEN? EN WIL JE SAMEN MET BUREN OF VRIENDEN AAN DE SLAG OM HET LEVEN IN JOUW WIJK OF DE STAD NOG FIJNER TE MAKEN? FRISSE WIND HELPT JE GRAAG OP WEG! DANKZIJ DE CITY-BOOST-DONATIEREGELING VAN VSBFONDS GAAT FRISSE WIND IN DE PERIODE 2020 - 2022 HEERLENAREN BEGELEIDEN EN (FINANCIEEL) ONDERSTEUNEN IN HET OPSTARTEN VAN NIEUWE PROJECTEN VOOR STAD EN BUURT. HOE HELPT FRISSE WIND? Frisse Wind helpt je om jouw idee tot leven te brengen. Dat doen we door je advies te geven, je wegwijs te maken en in contact te brengen met interessante mensen en organisaties voor jouw project. Als je een aanvraag wilt indienen voor financiële ondersteuning van jouw project door Frisse Wind, helpen we je om die zo kansrijk mogelijk te maken. VOOR WIE? Inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd om hun ideeën met ons te delen. Het maakt niet uit of je ervaring hebt of niet. Of iets groots of kleins wilt organiseren. Onze scout-coaches kijken graag samen met jou of het idee in aanmerking komt voor begeleiding en een mogelijke financiële bijdrage.

HEB JE EEN IDEE OF WIL JE MEER WETEN? • Ga voor meer info naar onze website: www.frissewindheerlen.nl • Vul het contactformulier in op de website en deel jouw idee met Frisse Wind • Houd je telefoon en mailbox in de gaten, want een scout-coach van Frisse Wind neemt contact met je op voor een kennismaking Natuurlijk kun je ons ook bellen. Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag overdag bereiken op nummer 06 – 48 44 12 35 Volg Frisse Wind via Social Media en blijf op de hoogte van alle initiatieven die de komende tijd in Heerlen gaan opbloeien!

Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen in samenwerking met Gemeente Heerlen en wordt gesubsidieerd door VSBfonds.

7


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

ZULLEN WE HET SAMEN UITZOEKEN? HEERLEN STAND-BY! IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN EEN AANTAL ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES. IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE HEERLEN VOEREN WIJ HET WELZIJNSWERK EN DE WMO-BEGELEIDING UIT. IEDEREEN DIE 18 JAAR OF OUDER IS EN DIE IN HEERLEN WOONT, KAN BIJ ONS TERECHT. OM DAT IEDEREEN SOMS HULP KAN GEBRUIKEN. BIJ GROTE EN KLEINE VRAGEN OVER BIJVOORBEELD, GELDZAKEN, RELATIES, ZORG, WONEN OF (WEER) MEEDOEN. BUURTPUNT: VAN EN VOOR BEWONERS We vinden het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. Met of zonder professionele organisaties. De Buurtpunten spelen hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen een plek waar u terecht kunt voor een praatje, een kop koffie of een leuk activiteit. Ook als u vragen, problemen of ideeën heeft kunt u in het buurtpunt terecht. Kijk eens op www.heerlenzuidonline.nl vindt u de buurtpunten in uw buurt, een overzicht van onze spreekuren, trainingen en activiteiten. Ook andere organisaties die actief zijn in uw buurt en hun activiteiten kunt u hier vinden.

8

UW SOCIAAL BUURTTEAM STAAT VOOR U KLAAR Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld rondom geldzaken, relaties, zorg, wonen of (weer) meedoen. Het buurtteam is er voor iedereen in de buurt. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met u mee. Ons doel is dat u zelf weer verder kunt. INLOOPUREN In het buurtpunt en op andere plekken in de buurt zijn er speciale inloopuren. Dan is er een professional van het buurtteam aanwezig die antwoord kan geven op uw vragen. Kijk op www.heerlenstandby.nl/inuwbuurt voor de tijden en locaties in uw buurt. Vanwege de coronamaatregelen moet u zich op dit moment wel even vooraf aanmelden.

BUURTPUNTEN EN SOCIALE BUURTTEAMS De Buurtpunten zijn dus onderdeel van Heerlen STAND-BY!, net als de Sociale Buurtteams. In de Sociale Buurtteams werken medewerkers van STAND-BY!, JENS en de gemeente Heerlen met elkaar samen. HEERLEN STAND-BY! WERKT SAMEN MET JENS JENS voert de Basishulp Jeugd uit, voor jeugd tot 18 jaar. Dat doet zij in opdracht van de gemeente Heerlen. MEER WETEN EN CONTACT Wilt u meer weten over Heerlen STAND-BY! of heeft u een vraag? Neem dan contact op met: • Bob van Bergen: (06) 533 163 37 b.van.bergen@heerlenstandby.nl • Jordy Jennen: (06) 483 224 93 j.jennen@heerlenstandby.nl

VOLG OOK ONZE FACEBOOKPAGINA’S! Buurtpunt The Flash: https://www.facebook.com/BuurtpuntTheFlash Buurtpunt Peter Schunck: https://www.facebook.com/buurtpuntPeterSchunck Buurtpunt A gene Bek: https://www.facebook.com/buurtpuntagenebek OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET NIEUWS OVER HEERLEN STAND-BY!? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief: https://www.heerlenstandby. nl/nieuwsbrief/

9


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

VERBETERING DUUR ZAAMHEID IN DE WIJK Zoals u mogelijk al weet is onze werkgroep Duurzaamheid reeds vele jaren actief om ervoor te zorgen dat onze wijk duurzamer en energie zuiniger wordt. Hiertoe zijn er in de afgelopen jaren allerlei acties en informatie bijeenkomsten gehouden. Uit de gegevens over energie die de wijkraad ontvangt van de gemeente blijkt dat het aantal woningen met een hoog energie-label achterloopt ten opzichte van het Heerlens gemiddelde. Zie onderstaand figuur:

Om dit gegeven te verbeteren willen wij graag een aantal zaken onder de aandacht brengen. Hiertoe kunnen eenvoudige energie besparende maatregelen worden genomen. 10

Door energiebesparende maatregelen uit te voeren, neemt het jaarlijkse energiegebruik af, zal de energierekening lager uitvallen en zal mogelijk de woning ook beter scoren op het Energielabel. Energiebesparing betekent ook een reductie van het gebruik van fossiele brandstof/ CO2-reductie en minder afhankelijk zijn van import van brandstof uit vaak politiek instabiele regio’s. Niet onbelangrijk is dat energiebesparende maatregelen in veel gevallen ook leiden tot een beter comfort in de woning en soms leiden maatregelen ook nog tot kwaliteitsverbetering op andere aspecten, bijvoorbeeld op het weren van geluid van buiten of het oplossen van bepaalde vochtproblemen als die er zijn. AANPAK ENERGIEBESPARING De afgelopen jaren zijn er op het gebied van energiebesparing veel inzichten ontstaan betreffende de benadering van energiebesparing en zijn technieken steeds verder uitontwikkeld. Een veel uitgevoerde strategie is de Trias Energetica, ofwel de drie stappen strategie De Trias Energetica gaat uit van 3 stappen, die vooral iets zeggen

RIJTJESWONING (TUSSENWONING)

over de volgorde van te nemen maatregelen. • De eerste stap is het nemen van maatregelen, gericht op het terugdringen van de energievraag. Zorgen dat zo min mogelijk energie gebruikt wordt. • Vervolgens is de tweede stap het opwekken van duurzame energie • Als laatste stap, de resterende energievraag invullen met efficiënte installaties op fossiele energie.

installaties nodig zijn om aan de resterende vraag te voldoen. Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Het loont dus om na te gaan wat u kunt doen om minder energie te gebruiken. Daarnaast zijn er nog allerlei subsidie mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken, zoals: • Energiebesparing Eigen Huis • Isolatiesubsidie in 2021

Het belang om te beginnen met het terugdringen van de energievraag (o.a. door te isoleren, LED-verlichting enz.) is, dat na het beperken van de vraag er kleinere

De volgende websites zijn de moeite waard om te bezoeken: www.groenewijkduurzaam.com www.nieuweenergieinlimburg.nl/ heerlen/nieuws 11


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

WIJKSCHOUW CAUMERVELD - DE ERK

BEWEGINGSTOESTELLEN VOOR JONG EN OUD IN DE WIJK Midden jaren negentig is de huidige wijk Caumerveld – de Erk ontstaan. Een nieuwe jonge wijk als verlengstuk van de bestaande wijk de Erk. In deze wijk zijn toentertijd veel jonge gezinnen komen wonen. Demografisch ontstond een wijk met een groot aandeel kinderen tussen 0 – 10 jaar. Kortom een wijk met jong groen door de aanplant veel bomen maar ook een wijk met een forse babyboom. De inrichting van de wijk is hierop toentertijd ook ingericht met woonerf, voetbalveld, speelterreinen en speeltoestellen voor de kleinsten tot 12 jaar. Ondertussen is de wijk demografisch getransformeerd. De kinderen zijn groter geworden of hebben het ouderlijk huis verlaten. Tegelijkertijd is de groep jeugdigen en ouderen toegenomen. Dit vraagt dan ook een andere samenstelling van de ‘speeltoestellen’. Naast de bestaande speeltoestellen is meer behoefte aan callanetics toestellen voor de jonge jeugd en trimtoestellen voor de senioren.

12

In samenspraak met de gemeente Heerlen, het bestuur van de Groene Wijk en bestuur van de buurtvereniging Caumerveld- de Erk hebben we de handen op elkaar gekregen om twee toestellen te plaatsen in de wijk. De financiering van de toestellen is mede mogelijk door bovenstaande partijen. Alle drie de partijen hebben naar rato een financiële bijdrage geleverd. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 de toestellen worden geplaats. Hierbij kan de hulp van enkele bewoners vanuit buurtdeal worden gevraagd. Redactie: Joost Frantzen, voorzitter buurtvereniging Caumerveld/de Erk

Flyer Bars

Hiernaast twee voorbeelden van toestellen die worden geplaatst: Flyer Bars voor de jeugdigen en jong volwassenen en Bike & Trapezium voor de senioren.

Bike & Trapezium voor de senioren.

KERSTBOOM EURENDERWEG KRIJGT NIEUWE VERLICHTING Het was alweer 8 jaar geleden dat de Wijkraad na een initiatief van enkele wijkbewoners een bijdrage verleende voor de aankoop van kerstverlichting voor deze markante ‘kerst-den’ aan het kruispunt EurenderwegOude Molenweg. De boom zorgt elk jaar weer voor de sfeerverhoging in de buurt, maar was vanwege weersinvloeden dit jaar toch aan vervanging toe. De Wijkraad heeft opnieuw dit jaar een bijdrage voor de vervanging verleend. We kunnen niet wachten tot de boom weer zal worden ‘ontstoken’. 13


nummer 63 december 2020

Melden helpt

Samen kunnen we de leefbaarheid in onze buurten verbeteren door onveilige situaties en overlast te melden

Politie

w Spoed - bel 112 w Geen spoed - bel 0900-8844 w Meld Misdaad Anoniem - bel 0800-7000

Overlast en buurtzaken

w Bel 14 045 w Contact buurtBOA kijk op: www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen w Meld via internet - www.heerlen.nl/melden w Meld via Heerlen-app (download in de app store of google store)

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

VERVANGING FIETS/VOETGANGERSBRUG KENNEDYLAAN HET IS ALWEER EEN HALFJAAR GELEDEN DAT DE GEMEENTE HEERLEN ONS INFORMATIE TOESTUURDE OVER EEN GEPLANDE VERVANGING VAN DE VOETGANGERSBRUG, DIE DE WIJK DOUVE WEIEN VIA DE ZANDWEG OVER DE KENNEDYLAAN VERBINDT MET HOOGVELD EN HEERLERBAAN. TIJD OM DUS EENS TE VRAGEN NAAR DE STAND VAN ZAKEN. WE KREGEN SNEL CONTACT MET DE PROJECTLEIDER, JOS KLEIJNEN. Jos vertelt ons dat de voorbereidingen al in 2018 zijn gestart en hij al kort daarna met de aanbesteding is begonnen. De huidige brug, die van hout is, is nu aan het eind van zijn levensduur en vertoont al verschillende slechte plekken. De nieuwe brug zal van staal worden gemaakt. Gebleken is volgens Jos dat we op deze plek geen houten brug meer kunnen maken vanwege de aantasting van de bestaande brug door de ‘witte zwam’. De brug wordt gemaakt door de firma Damsteegt. Deze bruggenbouwer is gehuisvest in Meerkerk in de provincie Utrecht. Eigenlijk had de brug in september al geplaatst moeten worden, maar de goedkeuring van de welstandcommissie duurde toch langer dan verwacht. Jos: ”En omdat de donkere, korte dagen er aan komen is de planning aangepast. Op dit moment gaan alle betrokken partijen voor plaatsing in februari 2021. De bestaande brug wordt in één weekend afgebroken en afgevoerd. In datzelfde weekend wordt ook meteen de nieuwe brug geplaatst. Gebruikelijk is dat de gemeente met borden zal aangeven in welk weekend de Kennedylaan dan tijdelijk zal worden afgesloten. Jos: “We proberen hierbij voor zo min mogelijk verkeersoverlast te zorgen.”

14

15


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

BUURTPRAAT

HEB JIJ VRAGEN OF IDEEËN VOOR JOUW STRAAT OF BUURT? BUURTPRAAT IS ER OM MET JOU HIEROVER IN GESPREK TE GAAN! WAT IS BUURTPRAAT? Tijdens BuurtPraat horen wij graag wat er speelt in jouw straat of buurt. Wil je graag je buren leren kennen of heb je behoefte om meer mee te doen? Of heb jij een idee over wat er voor jongeren in de straat of buurt gedaan kan worden? Of krijg je signalen dat de oudere buurman in de straat hulp nodig heeft? Laat het ons weten! Samen met jou kijken we hoe we jouw idee vorm kunnen geven. Ook als je gezellig een praatje wil komen doen, ben je van harte welkom.

Wanneer er initiatieven zijn worden deze door ons aangejaagd en waar mogelijk gerealiseerd.

BuurtPraat is een rondrijdende statafel in de wijk (bakfiets), in de buitenlucht. Met een kop koffie, thee en/of een stukje vlaai, gaan we graag met buurtbewoners in gesprek (van jong tot oud). Als opbouwwerkers zijn we tijdens deze activiteit vooral signalen op aan het halen. Wat leeft er in de straat, buurt of wijk? Welke vragen hebben buurtbewoners? Welke ideeën of zelfs welke problemen? Op basis van deze signalen verbinden wij buurtbewoners met vrijwillige organisaties in de wijk (wijkraad, schaakvereniging, buurtvereniging e.d.), professionele samenwerkingspartners en gemeente Heerlen.

BUURTPRAAT BAKFIETS Door een geweldige inspanning van de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en Aarveld-Bekkerveld, buurtontwikkeling Heerlerbaan, buurtgericht Werken Welten-Benzenrade en buurtbeheer Molenberg is een BuurtPraat

16

Andersom kan ook: wanneer wij een vraag aan jullie hebben of een idee willen voorleggen, kunnen wij dit bij jullie als buurtbewoners toetsen. Dit kunnen ideeën zijn omtrent het Buurtpunt of signalen toetsen over een thema dat op dat moment leeft in de wijk. Wij werken vraaggericht en onze ondersteuning is zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Zet je in voor jezelf en elkaar!

bakfiets mogelijk gemaakt. Samen hebben zij geïnvesteerd om een bakfiets aan te schaffen voor het gehele Kernteam-Zuid. Dit is een overleg van de genoemde buurtorganisaties, gemeente Heerlen en Heerlen Stand-by in Heerlen-Zuid. WAAR EN WANNEER IS BUURTPRAAT? Omdat BuurtPraat mobiel is, kan het overal ingezet worden in de wijk. Heb je een tip om ergens langs te gaan? Laat het ons dan weten! Wanneer BuurtPraat plaatsvindt wordt er een week van tevoren een aankondiging in de brievenbus gedaan. Hier staat de datum en het tijdstip op wanneer we langskomen. Ook hier geldt weer: wil jij dat we op een bepaalde datum en tijdstip langskomen? Laat het ons weten.

SAMEN EEN BETEKENISVOLLE EN LEUKE BUURT MAKEN! Hopelijk zien wij elkaar tijdens BuurtPraat en dragen we samen een steentje bij om van jouw straat of buurt een bruisend geheel te maken, waarin er prettig gewoond, gewerkt en geleefd kan worden! Tot snel! Contactgegevens van beide opbouwwerkers Jordy Jennen Bob van Bergen jjennen@alcander.nl b.van.bergen@alcander.nl +31648422493 +31653316337 Facebook: @jordyalcander Instagram: @jordy_alcander https://www.heerlenstandby.nl/ 17


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

BUURTBUS BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR SINDS IN SEPTEMBER JL. IN BEKKERVELD DE BUURTBUS IS GEÏNTRODUCEERD, ZIET BUURTSCHAKEL WENDY HALBACH HET AANTAL BEZOEKERS AAN HET BUURTPUNT ‘A GENE BEK’ FLINK TOENEMEN. EN DAT MAAKT HAAR BLIJ. “Hier was het ons om te doen: meer sociale ontmoetingen in de wijk en minder eenzaamheid. En ik kan wel stellen dat dat gelukt is.” Het idee voor een buurtbus is ontstaan vanuit beide wijkraden en de bezoekers van het buurtpunt en het is gefinancierd door de wijkraden, de gemeente en Stand-by. Het busje wordt bestuurd door vrijwilligers die een keer per week, binnenkort twee keer per week, ouderen ophalen en naar het buurtpunt brengen voor een praatje, een kopje koffie en bijvoorbeeld om een spel te spelen. Wendy Halbach heeft samen met een praktijkondersteuner geïnventariseerd wie hier behoefte aan had. Wendy: “Als ik mensen voorheen vroeg om naar het buurtpunt te komen, kreeg ik vaak als reactie: ik zou wel willen, maar hoe kom ik daar? Met de inzet van deze bus is dat probleem opgelost. Sinds de start maken zeker zo’n 15 ouderen hier gebruik van. Maar wat je ook ziet 18

is dat mensen elkaar hier ontmoeten en dan spontaan zeggen: zullen we morgen samen lopend gaan? Bijvoorbeeld omdat ze bij elkaar in de buurt blijken te wonen. Dat is helemaal bijzonder, want bewegen is natuurlijk nog beter!” De buurtbus is voor iedereen in de wijk gratis en laagdrempelig te gebruiken om naar het buurtpunt te komen. “Dat zijn vaak mensen die alleen wonen, of daadwerkelijk eenzaam zijn. Of ouderen met een beperking die niet zo mobiel zijn. In het buurtpunt kunnen ze anderen uit de wijk ontmoeten en samen leuke activiteiten ondernemen. We gaan zelfs kijken of we de bus ook voor andere doeleinden kunnen inzetten, denk aan boodschappen doen of een uitje naar het theater. Het is super mooi dat de inzet van deze bus dat allemaal mogelijk maakt. Mensen kunnen elkaar ontmoeten en zijn even weg uit de dagelijkse sleur. Wat ik zelfs al zie gebeuren is dat ze buiten de bezoekjes aan het buurtpunt om ook al samen afspreken. Dat is mooi om te zien.” Op de foto: links buurtschakel Wendy Halbach en rechts Henk Hawinkels, vrijwiliger.

19


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

WAT DOET EEN BURGERHULPVERLENER? ALS BURGERHULPVERLENER BEN JE AANGEMELD BIJ HET REANIMATIE OPROEPSYSTEEM HARTSLAGNU. BIJ EEN HARTSTILSTAND BIJ JOU IN DE BUURT, KRIJG JE VAN HARTSLAGNU EEN OPROEP OP JE MOBIEL OM TE GAAN REANIMEREN OF DE DICHTSTBIJZIJNDE AED TE HALEN. DE EERSTE ZES MINUTEN Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt. Â HOE WERKT HET OPROEPSYSTEEM? Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt. 20

WIE KAN BURGERHULPVERLENER WORDEN? Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen twee jaar een erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNu. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is je aanmelding van harte welkom! HEB JE NOG GEEN REANIMATIETRAINING GEVOLGD, MAAR WIL JE DAT WEL? Kijk bij jou in de buurt, bij bijvoorbeeld de lokale EHBO-vereniging of zij een reanimatiecursus aanbieden. OVERAL ZIJN BURGERHULPVERLENERS NODIG Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. Juist in die cruciale eerste minuten kunnen zij een leven redden. Voor een goed werkend oproepsysteem zijn er overal in Nederland veel burgerhulpverleners nodig. Meer informatie en aanmelden op www.hartslagnu.nl.

21


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

JEU DE BOULES BANEN DE JEU DE BOULES GROEP IS ONTSTAAN VANUIT EEN VRAAG IN HET BUURTPUNT A GENE BEK. DE VRAAG WAS HEEL SIMPEL; EEN BUURTBEWONER VROEG OF ER EEN MOGELIJKHEID WAS OM EEN JEU DE BOULES BAAN AAN TE LEGGEN IN DE BUURT.

De buurtbewoner had het idee samen met een aantal andere bewoners besproken. Hij had in het wijkblad gelezen dat je met dit soort ideeën terecht kon in het buurtpunt. Vervolgens is de groep uitgenodigd om over het idee te praten. De groep was zich er van bewust dat dit niet 1,2,3 geregeld is en is alvast begonnen op een grindpaadje in het Aarveld plantsoen. Al snel bleek dat er veel animo was en werd bijvoorbeeld ook een gezamenlijk bezoek gebracht aan het Boulodrome.

De groep bestaat inmiddels uit 1520 personen en heeft een eigen Whatsapp-groep. Elke donderdag vanaf 15:00 uur wordt er gezamenlijk gespeeld. De groep wil graag groeien en elkaar vaker ontmoeten. Maar ook andere buurtbewoners enthousiasmeren om samen te jeu de boulen. Er is kortom voldoende animo en basis voor een duurzaam initiatief. Bovendien zijn de deelnemers ook bereid om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich te nemen. Het grindpaadje is een nood-oplossing en geen duurzame oplossing.

1

De wijkraden AarBek en Douve Weien-Caumerveld ondersteunen dit initiatief uiteraard en in samenwerking met HeerlenStandby hebben ze dan ook contact gezocht met de gemeente Heerlen over de aanleg van een dubbele jeu de boules baan: de gemeente Heerlen

2

23-09-2020 Schaal 1:1500

- Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -

22

0

20

De aanleg van een dubbele jeu de boules baan kost uiteraard geld. Beide wijkraden zijn bereid hiervoor een financiële bijdrage te leveren, maar hebben ook een aanvraag voor een donatie bij het project Frisse Wind Heerlen gedaan. Daarnaast zal samen met de gemeente Heerlen, Frisse Wind gekeken worden naar het sluiten van een buurtdeal; hiermee wordt het onderhoud van de dubbele jeu de boules baan vastgelegd tussen buurtbewoners en de gemeente Heerlen. PS: Op de valreep van het verschijnen van dit blad ontving de Wijkraad bericht van de organisatie van Frisse Wind dat onze subsidie aanvraag is goedgekeurd. Het initiatief voor de jeu de boulesbanen ontvangt een subsidie van ruim € 7.000. Een mooi kerstkado!”

3 Mogelijke lokaties jeu de boulesbaan

heeft hierop positief gereageerd. Samen is gekeken naar een geschikte locatie en ook gevonden: in de groene zone op de hoek van de Celsusstraat en de Tacitusstraat. Dit is optie 3 op de schets.

40m

23


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

MIJNWATERENERGIE VERWARMT BESTAANDE WONINGEN WONINGCORPORATIE WONEN ZUID KIEST BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE VOOR DUURZAME MANIEREN VAN VERWARMEN. BIJ DE RENOVATIE VAN DE FLATS AAN DE TACITUSEN MARCELLUSSTRAAT IN HEERLEN VIEL DE KEUZE OP MIJNWATER. EEN PRIMEUR. NOOIT EERDER WERD VERWARMING DOOR MIJNWATER TOEGEPAST IN BESTAANDE WONINGEN. Startmoment De aansluiting van de flats op mijnwaterenergie is symbolisch geopend door het omzetten van de kraan van aardgas naar duurzame energie. Marc Schroten, directeur Wonen Zuid, Mick de Meij, senior Projectmanager van Mijnwater B.V. en Bas Herberigs, directeur Maasveste Berben Bouw B.V. hebben hiervoor, conform de geldende coronamaatregelen, de handeling verricht.

De flats in Tacitus- en Marcellusstraat in Heerlen zijn in de jaren 50 en 60 gebouwd. Nu ze een flinke renovatiebeurt krijgen, wordt er flink geïnvesteerd in duurzaamheid. De muren en het dak worden goed geïsoleerd, er komen nieuwe kozijnen en op het dak worden zonnepanelen gelegd. De verwarming is een verhaal apart; alle 94 flatwoningen worden straks verwarmd met restwarmte van bedrijven die op de installaties van Mijnwater in het cluster Bekker24

veld zijn aangesloten. Het is voor de allereerste keer dat verwarming door Mijnwater in bestaande bouw wordt toegepast. LOKALE, CIRCULAIRE ENERGIE Wonen Zuid en Mijnwater werkten samen ruim anderhalf jaar aan de voorbereidingen voor de grote renovatie. Vincent Deckers, projectadviseur van Wonen Zuid: “Bij een studie naar duurzame manieren van verwarmen, kwamen we ook Mijnwater tegen. Mijnwater is

een Heerlens initiatief, dat maakt het natuurlijk extra leuk voor dit project. Oorspronkelijk maakte Mijnwater alleen gebruik van het warme grondwater uit de oude mijngangen om woningen te verwarmen en te koelen. Nu gebruiken ze ook de restwarmte die bedrijven produceren. Zo is er een circulair energiesysteem ontstaan en groeide Mijnwater uit tot een duurzaam energiebedrijf.” DE KOELINGEN VAN APG VERWARMEN DE WONINGEN De flats aan de Marcellus- en de Tacitusstraat worden verwarmd met bijvoorbeeld de warmte die de koelingen van het datacentrum van APG produceren. De woningen zijn hiervoor aangesloten op het

netwerk van Mijnwater. Vincent: “De installatie van Mijnwater is in het oude ketelhuis van de flats ondergebracht. Via de leidingenschacht zijn nieuwe buizen voor Mijnwater aangelegd. Hiervoor hebben we alle schachten die boven elkaar liggen open gehad. Elk appartement krijgt in de bergkast zijn eigen apparaat, dat de boiler vervangt. Het zorgt ervoor dat er warm water door de radiatoren stroomt én dat het kraanwater verwarmd wordt. Uit de kraan zelf komt overigens gewoon drinkwater van WML. De zonnepanelen op de flats leveren de stroom voor de installatie en de apparaten van Mijnwater én de lift en de verlichting in de algemene ruimtes.” 25


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

MIJNWATER

De mijngangen waaruit vroeger steenkool werd gedolven voor de verwarming van woningen staan sinds de mijnsluiting vol grondwater. In 2005 startte de gemeente Heerlen het Mijnwaterproject om te onderzoeken of dit warme grondwater gebruikt kan worden voor de verwarming van gebouwen. In een ondergrond warmtewisselstation werd warmte uit het grondwater gehaald. Deze warmte werd vervolgens via een leidingwaternetwerk naar aangesloten gebouwen getransporteerd. Inmiddels gebruikt Mijnwater ook restwarmte van lokale bedrijven en kan warmte worden opgeslagen in buffervaten. Zo biedt Mijnwater een circulair energienetwerk dat warmte en koelte levert aan woningen, kantoren, winkels en bedrijven. In het renovatieproject van Wonen Zuid aan de Marcellus- en Tacitusstraat in Heerlen wordt Mijnwater voor het eerst toegepast in bestaande bouw. www.mijnwater.com

OP ZOEK NAAR OPTIMALE OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE BOUW Wonen Zuid en Mijnwater hebben het project samen ontwikkeld. Omdat het de eerste keer was dat Mijnwater in bestaande bouw wordt toegepast, moest er binnen de kaders voor de renovatie gezocht worden naar de meest optimale oplossingen. Vincent: “Een uitdaging! Het moest betaalbaar blijven, we wilden comfort en een eenvoudige bediening van het systeem voor de bewoners en de periode van overlast moest zo kort mogelijk zijn. ‘Wat betekent het voor de bewoner’, die vraag stond bij de voorbereiding centraal. Samen met Mijnwater hebben we verschillende opties bedacht die we toetsten. Daarbij hebben we steeds de bouwkundig aannemer betrokken. Onder meer onze betrokken verhuurmedewerkers en wijkregisseur hebben de bewoners tijdens huisbezoeken uitleg gege26

ven over de plannen. Ook over de onvermijdelijk huurverhoging na de renovatie. Omdat de bewoners er meer wooncomfort en waarschijnlijk minder energiekosten voor terugkrijgen, waren zij snel akkoord. De servicekosten komen voor rekening van Mijnwater. Mijnwater draagt ook zorg voor het onderhoud van de installatie. Daarin worden wij dus ontzorgd.”

ketel stookt het radiatorwater op tot 90 graden. Bij Mijnwater is dat maximaal 60 graden. Je radiatoren worden dus niet meer zo heet, daar moet je even aan wennen. Kleine radiatoren zijn daarom soms vervangen door grotere, zodat het overal toch behaaglijk warm kan worden. Omdat dit bestaande woningen zijn, kunnen we het systeem niet gebruiken om te koelen, iets wat in nieuwbouw wél kan. Daarvoor zijn bij renovatie echter te ingrijpende aanpassingen nodig. Dat was hier niet haalbaar. Toch

voldoet de renovatie aan al onze uitgangspunten; het moest betaalbaar zijn, we wilden een systeem dat eenvoudig in het gebruik is én de periode van overlast voor de bewoners moest zo kort mogelijk zijn. Met een lokale, duurzame aanbieder bovendien.” www.wonen-zuid.nl

BEDANKT BRAM, NICOLLE EN MEDEWERKERS! In de tijd van COVID-19 heeft deze geweldige ondernemer onze bewoners van de groene wijk ondersteunt met de dagelijks boodschappen. In ons mei-nummer hebben we ruim aandacht besteed aan het opzetten van de boodschappenservice tijdens de eerste coronapiek. We willen Bram en Nicolle Winubst en hun medewerkers hiervoor nog graag bedanken! Bij deze krijgen ze dan ook een eervolle vermelding in het kerstnummer van ons wijkblad. Voor deze speciale gelegenheid presenteren ze zich voor u op hun kerst-best.

EVEN WENNEN De appartementen hebben elk een eigen meter voor de verwarming en het tapwater én een eigen thermostaat. Vincent: “Hierdoor krijgen de bewoners meer inzicht in hun energieverbruik, we hopen dat dit tot bewustwording leidt. De woningen zijn nu veel beter geïsoleerd, ze zijn zéér energiezuinig. De ventilatievoorzieningen zijn daar op aangepast. De bewoners moeten in het begin even naar de balans zoeken. Een verwarmings27


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

Vuurwerkaanpak Heerlen

GROENE KRUIS HEERLENHOENSBROEK GEEFT OOK IN 2021 SUBSIDIE! WELKE PLANNEN LIGGEN BIJ U OF UW VERENIGING OP DE PLANK VOOR HET TIJDPERK NÁ CORONA? IS ER EEN PLAN MAAR GEEN GELD OF ONVOLDOENDE GELD OM HET UIT TE VOEREN? Komend jaar zijn er weer mogelijkheden om, ook in co-financiering met andere geldgevers, deze plannen waar te maken. We snakken allemaal naar momenten waarop we weer samen iets kunnen ondernemen. Iets regelen voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen. Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk welzijn bevorderen. Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtproject, een project van een goededoelenorganisatie, een kleinschalig project. Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking komen voor fi-nanciële ondersteuning van het Groene Kruis. De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze aan de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht. Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraag-formulier op onze website: www.groenekruisheerlen.nl. St. Groene Kruis Heerlen Hoensbroek Ans Winkens, voorzitter Mail naar Jo Linders, secretaris: jlalinders@gmail.com 28

Om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden is er een landelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Het vervoer, de verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt eenmalig verboden. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor licht F1-vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Vanaf half december geldt er in Heerlen, vanwege de risico’s, ook een verbod op het vervoer, het bezit en het afsteken van carbid. Politie, BOA’s en straatcoaches werken pro-actief samen om de vuurwerkoverlast te voorkomen en aan te pakken. Zij zijn flexibel inzetbaar, reageren op meldingen van overlast, controleren op internet aankopen uit het buitenland en surveilleren in de wijken. Van 28 t/m 31 december 2020 gaan Politie en BOA’s specifiek controleren op zwaar vuurwerk en overlastmeldingen. Waar nodig wordt een proces-verbaal opgemaakt, worden jongeren onder de 18 jaar doorverwezen naar bureau HALT en wordt het vuurwerk in beslag genomen. Signaleert u vuurwerkoverlast? Meld het alstublieft bij de politie of de gemeente via onderstaande nummers. Politie w Geen Spoed 0900-8844 w Spoed 112 w Meld Misdaad Anoniem:0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl Overlast en buurtzaken w Meldkamer 045-5605900 w 14045 (buiten kantooruren, kies optie 1.)

29


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

DE MIJNSTREEK HEERLEN ... EEN BEKEND OUD PLEKJE IN HEERLEN Deze hebben hier gelijk op in gespeeld en ervoor gezorgd dat een foto en raamversiering in de Gasterie konden worden geplaatst. De bewoners en bezoekers herkennen het gebouw van de Mijnstreek en er wordt ook gegist wie de melkboer op de foto is. Dus er is best genoeg gespreksstof als ze in de Gasterie zijn voor koffie e.d. Oude herinneringen mogen en kunnen niet verloren gaan.

DE MELKFABRIEK WAAR ALTIJD BEDRIJVIGHEID WAS AAN DE EURENDERWEG VAN 1950 TOT 1981. EERST MET PAARD EN WAGEN EN DAARNA DE VELE VRACHTWAGENS. VELE HEERLENAREN KUNNEN ZICH DAT NOG GOED HERINNEREN. Nu staat op dezelfde plek een ander gebouw waar ook veel bedrijvigheid is maar dan op een hele andere manier. Verzorgingshuis Tobias staat nu op deze plek. Hier wonen uitsluitend dementerende ouderen.

30

Aan het woord is één van de vele dames en heren,die zich elke dag met hun ziel en zaligheid inzetten zodat de cliënten, familieleden, personeelsleden en vrijwilligers zich thuis voelen in hun GASTERIE DE MELKFABRIEK. Elly Delaroy vond dat die herinneringen zichtbaar moesten worden in hun Melkfabriek en sprak deze wens uit aan Alzheimer café Nederland regio Parkstad Limburg.

Wat hebben we een positieve reacties ontvangen. In onze Gasterie leeft nu een stukje geschiedenis van Heerlen, de Mijnstreek voort, aldus Elly. Namens al onze Cliënten, personeel en vrijwilligers, Alzheimer Nederland afdeling Parkstad Limburg bedankt voor de Donatie.

Onze Wijkraad, samen met de Wijkraad Aarbek, willen zich samen met onze sociale partners inzetten voor een project getiteld Dementievriendelijke wijk. Samen de Zuyd Hogeschool worden er activiteiten verkend die daar aan zouden kunnen bijdragen. Maar er zijn natuurlijk ook al veel bestaande goede voorbeelden. We gaan hier komend jaar verslag van doen en meer aandacht aanbesteden.

Met vriendelijke groet, Team dames en heren Gasterie ‘Melkfabriek de Mijnstreek’ Tobias.

31


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

DEMENTIEVRIENDELIJKE ORGANISATIE

OMNIBUZZ OMNIBUZZ VERVOERT MENSEN MET EEN WMO-INDICATIE IN 30 GEMEENTEN IN LIMBURG. MEER INFORMATIE: WWW.OMNIBUZZ.NL Vrijdag 27 november j.l. heeft Guido Vreuls, directeur van Omnibuzz, het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ ontvangen uit handen van Math Gulpers, voorzitter van Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg. De chauffeurs van de taxibedrijven die zorgdragen voor het Wmo-vervoer en medewerkers van Omnibuzz hebben de online training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd bij Samen dementievriendelijk. De chauffeurs van Omnibuzz zijn getraind in het herkennen van signalen van klanten met (beginnende) dementie en hoe ze deze klanten kunnen ondersteunen. De medewerkers van ritreservering en de klantenservice hebben geleerd signalen via de telefoon te herkennen en de klant te ondersteunen in het boeken van een rit.

32

WAAROM SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK? In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Bron en informatie op: https://www.samendementievriendelijk.nl/

WIE IS ER HANDIG MET FACEBOOK? Guido Vreuls: “Dankzij deze trainingen weten de chauffeurs en mijn medewerkers nóg meer over dementie en kunnen zij nog meer betekenen voor deze mensen en bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving.” Omnibuzz vervoert mensen met een Wmo-indicatie in 30 gemeenten in Limburg. Meer informatie: www.omnibuzz.nl.

De redactie van de Groene Wijk is op zoek naar een wijkbewoner die handig is met het beheer van een Facebookpagina en die onze werkgroep Communicatie wil helpen met het plaatsen van nieuwsberichten en foto’ s op onze Facebookpagina. Berichten over activiteiten die gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in onze wijk. Het gaat dan om activiteiten vanuit het Buurtpunt, of georganiseerd worden door onze maatschappelijke partners of de gemeente. We willen graag voor onze volgers een zo actueel en compleet mogelijk beeld geven over ontwikkelingen en activiteiten in onze wijk. Ook voor het beheer van onze

webpagina zoeken wij een vrijwilliger. Dit kan een digitaal handige buurtbewoner zijn of iemand die uit de ICT wereld komt die hier enkele uren per week aan wil besteden. Bij het beheren van de webpagina, denken wij o.m. aan de mogelijkheid van het toevoegen van een nieuwsbrief abonnees en het meedenken over een nieuw website ontwerp. Voelt u zich aangesproken en wilt u meehelpen onze communicatie met wijkbewoners te verbeteren en mensen in uw wijk te verbinden? Meld u dan aan via de email van onze redactie. We hopen op reactie!

33


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 63 december 2020

COLOFON

KOPIJ Komend jaar zal ons wijkblad weer 4 maal verschijnen. Vanzelfsprekend staan wij open voor bewonersbijdragen zoals artikelen over nieuwe ontwikkelingen in de wijk, activiteiten en andere wetenwaardigheden. Maar ook leuke foto’s ter illustratie zijn welkom. U kunt ons mailen via redactie@douveweien-caumerveld.nl Onderstaand de uiterste datum voor inzendingen van elke uitgave.

‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken.

UITGAVE MAART 2021 Deadline inleveren week 9 UITGAVE JULI 2021 Deadline inleveren week 26

SECRETARIAAT Tijmgaard 4, 6417 HE Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl

UITGAVE OKTOBER 2021 Deadline inleveren week 39 UITGAVE DECEMBER 2021 Deadline inleveren week 47

BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (duurzaamheid), Gerard Jansen (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie)

REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Liesbeth van Litsenburg, Kerkrade

34

35


nummer 63 december 2020

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar 36