Wijkblad nr 61

Page 1

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

JUNI 2020

1


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, idem voor doven en slechthorenden, Handhaving, Huisartsenpost, OZL Nightcare Dierenambulance Storing gas of electra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-577 88 44 0900-02 45 0800-90 09 043-309 09 09 0800-03 13

BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS A Gene Bek Buurtpunt Gemeente Heerlen Buurtsteun (burenhulp) Sociaal buurtteam Politie(geen spoed) Meld misdaad anoniem Wijkagent RD4 Service Ziekenhuis Zuyderland

045-851 65 30 045-711 15 51 14-045 info@aarbek.nl 045-560 40 04 0900-88 44 0800-70 00 0900-88 44 045-543 71 00 088-459 77 77

IN DIT NUMMER 2 3 5 6 9 10 13 14 15 16 17 18 20 23 26 28 29 30 32 34 35

2

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VOORZITTER EEN SUPERMARKT MET EEN PLUS ANNULERING WANDELING DE BOODSCHAPPENDIENST OPROEP VOKSTUINTJES ZIJN ZE NOU HELEMAAL GEK GEWORDEN? EVEN VOORSTELLEN: ONZE WIJKAGENT DIGITAAL ONTMOETEN BUURTSCHOUW UITGESTELD BUURTACTIE GROENDAK ONTWIKKELINGEN ROND BASISSCHOOL WINDEKIND STAP VOOR STAP AARDGASVRIJ STOEPKRIJTWEDSTRIJD STAND VAN ZAKEN BUURTBUS STEUN IN CORONATIJDEN HUIS VAN HET RECHT KENNISMAKING OPBOUWWERKER COLOFON 3


nummer 61 juni 2020

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

VOORWOORD We hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert! In het voorwoord van het vorige wijkblad stond als eerste zin: 2020 is voor de wijkraad een uitdagend jaar. 2020 is tot nu toe inderdaad uitdagend en niet alleen voor de wijkraad maar juist voor iedere bewoner van onze wijk. Ook niet uitdagend zoals we gehoopt hadden: het coronavirus bepaalt de invulling van onze dagen en ons leven. We zijn beperkt in onze vrijheid en onze sociale contacten en het corona-virus maakt slachtoffers met een enorme impact voor alle betrokkenen. De gevolgen zijn ook groot voor het buurtgericht werken: het buurtpunt is gesloten, de beweegmarkt en de informatiebijeenkomsten over buurtpreventie zijn uitgesteld, de bloesem wandeltocht is vervallen en de buurtbus rijdt nog niet. Er gebeuren in deze tijd echter ook veel goede dingen: mensen letten beter op elkaar, de OPH en de plusmarkt hebben het initiatief genomen voor een boodschappenservice, er is elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur een digitaal inloop buurtpunt en er worden beweegactiviteiten gehouden op de van Weerden Poelmanstraat en de Oude Molenweg. We hopen dat de goede dingen die in deze bijzondere tijd gebeuren ook na het corona-virus in stand blijven. Zodra het mogelijk is wordt het buurtpunt weer (mogelijk gefaseerd) geopend en worden de activiteiten in het buurtpunt weer opgestart. De beweegmarkt en de informatiebijeenkomsten over buurtpreventie worden opnieuw ingepland, gaat de buurtbus rijden en vindt er in het najaar een prachtige wandeling plaats. We houden u uiteraard op de hoogte. Een actueel onderwerp dat ons nu wel bezighoudt is de (verkeers) veilig­heid en overlast rond basisschool Windekind en de voorgenomen tijdelijke uitbreiding van de huisvesting van Windekind. Verder op in dit wijkblad komen we hierop uitgebreid terug. Blijf op elkaar letten en blijf gezond! Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

4

5


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 61 juni 2020

EEN SUPERMARKT MET EEN PLUS OMDAT WE BRAM EN NICOLE WINNUBST OOK STEEDS VAKER BUITEN DE SUPER­ MARKT TEGENKOMEN BIJ ALLERLEI MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN VONDEN WE HET TIJD VOOR EEN NADERE KENNISMAKING MET DIT BETROKKEN ONDERNEMERS­ECHTPAAR. PLUS SUPERMARKT MIDDEN IN DE WIJK Zowel voor Aarveld-Bekerveld en de wijk Douveweien-Caumerveld is de Plus Winnubst de centrale spil van de winkelvoorzieningen. Bram en echtgenote Nicole Winnubst vertegenwoordigen alweer de derde generatie ondernemers in de levensmiddelen sector. Bram: “Mijn grootvader is in 1956 hier aan het plein in de van Weerden Poelmanstraat gestart met een kruidenierwinkel, indertijd onder de naam Sperwer”. In die periode werd er nog suiker geschept en boter afgesneden en vond de verkoop van kruidenierswaren plaats vanachter de toonbank. Omdat men moest meegaan met het tijdsbeeld en veranderende consumenteneisen werd in 1986 de eerste echte Winnubst Supermarkt gebouwd. Daar heeft toen de gemeente een stuk van het plantsoen voor opgeofferd. Met de recente verbouwing en uitbreiding hebben Bram en Nicole opnieuw een grote impuls ge6

geven aan het up to date brengen van het voorzieningenniveau in de wijk. Hun supermarkt is een echt familie bedrijf waar ze trots op zijn, getuige de foto’s bij binnenkomst van hun winkel. En ook de kinderen van Bram en Nicole dragen allen hun steentje bij. Bram en Nicole zijn nog steeds nauw verbondenheid met de wijk. Bram: “We zijn als kinderen hier opgegroeid in de wijk, zijn er naar school gegaan en nemen intensief aan het verenigingslevens deel, zoals Bekkerveld en de carnaval.” Die sterke verbondenheid is gebleven, zelfs in ons drukke bestaan als ondernemers”. Bram en Nicole Winnubst blijken betrokken bij tal van activiteiten in de wijk zoals het project met Zuyd Hogeschool voor een dementievriendelijke wijk, het initiatief Buren voor Buren, de Zonnebloem en projecten samen met Meander , Sevagram en de Gemeente. Ook binnen de winkeliersvereniging zijn ze actief. Nicole: “ We proberen als winkeliersvereniging de wijk toch elk jaar weer te laten genieten van een aantal activiteiten rond de Sinterklaas, Carnaval en Pasen. Hoewel Pasen er dit jaar wat bij ingeschoten is vanwege de Coronacrisis.” À propos Corona… Dat was voor hen ook wel even aanpassen toch?

Bram: ”De Coronacrisis heeft ons inderdaad overvallen. We hebben snel moeten inspelen op voorschriften en nieuwe veiligheidsvoorzieningen getroffen. Vooral op het gebied van strikte hygiëne maatregelen zijn onze medewerkers geïnstrueerd”. Op dat moment in ons gesprek wordt Mike Theunissen opgepiept, want dan horen we het ook van iemand uit

de dagelijkse praktijk. Mike is de bedrijfsleider van Plus Winnubst. Mike: “Het was vooral in het begin vrij hectisch, maar je ziet het nu stabiliseren. De nieuwe gedragsregels hebben maar beperkt geleid tot kleine incidentjes, maar nu de klanten er aan gewend zijn is er vooral begrip en waardering voor hoe wij het hebben aangepakt. Ook het personeel vormt voor  7


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

ons een grote steun in de manier waarop zij zich hebben ingezet om de veranderingen tot een succes te maken. We hebben bij het bekend maken van de sluiting van kinderdag verblijven en scholen direct geschakeld. Samen met de kantine van RKSV Bekkerveld hebben we een locatie geregeld voor een eigen opvang voor de kinderen van ons personeel, zodat deze zorg voor hun weggenomen werd. Gelukkig hebben we ook maar weinig zieken gekend onder onze medewerkers, ondanks de druk die zij ongetwijfeld ervaren. Het is ook een drukke tijd voor ons aldus Bram. Er wordt meer omzet gemaakt, maar ook de kosten namen fors toe in Coronatijd, we hebben extra personeel moeten inhuren, een 8

tijd met een beveiliger moeten werken, de kassa’ s laten voorzien van plexiglas en afstandsmarkeringen, maar ook de druk op online bestellingen en bezorging namen sterk toe. Er zijn lange dagen gemaakt door ons en door de medewerkers om alles maar geregeld te krijgen. Daarnaast waren we al met vrijwilligers in de wijk in gesprek over een boodschappen bezorgservice voor ouderen, maar door de Coronacrisis is dat in een versnelling gekomen en zijn we eerder gestart. We liepen wel tegen wat startproblemen op maar door te denken in oplossingen in plaats van problemen hebben we die al doende opgelost. Elders in dit wijkblad laten we de vrijwilligers aan het woord die de boodď Ž schappenservice runnen.

 � � � � �

 ­  Â€ ‚ Â

9


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

Ondanks de nare en vervelende kanten van de corona periode waar we in terecht zijn gekomen, kunnen we ook lichtpuntjes melden van allerlei mooie initiatieven van onze buurtbewoners. De boodschappendienst vinden we een prachtig voorbeeld van een warm en waardevol initiatief. In ons gesprek met de Plus supermarkt kregen wij het advies van de ondernemers dat we beslist eens moesten gaan praten met Angie Schijns (43), initiatiefneemster van de boodschappendienst. Ze blijkt een ware waterval van woorden en enthousiasme. Het blijkt nog lastig om bij het begin te beginnen.

DE BOODSCHAPPEN­ DIENST Angie is lid van de werkgroep leefbaarheid van onze groene wijk en ze blijkt ook hét aanspreekpunt te zijn van de jongeren binnen de Ouderen Partij Heerlen (OPH) Angie vertelt dat toen het Coronavirus om zich heen greep de eerste verontrustende berichten al snel binnen kwamen van de leden van de OPH. Ze wisten niet waar ze

aan toe waren en de paniek sloeg in een rap tempo toe. Er werd een besluit genomen: de OPH noodtelefoon “groetdienst” (0614709541) wordt actief. Meer ouderen gaven aan dat mantelzorg, buren en/of familie niet meer in staat waren om boodschappen te doen. Moeilijke tijden vragen om creatieve oplossingen: de jongeren, de geweldige vrijwilligers uit onze wijk en de ouderen van de partij sloegen de handen ineen. Er wordt in no time een intensieve samenwerking gestart. De coronacrisis vroeg dus om aanpassingsvermogen. En dat is nou net waar onze ondernemer Plus Winnubst in uitblinkt: onze boodschappenservice was een feit. In het begin hadden de mensen nog voldoende boodschappen in

10

‘Saamhorigheid medewijkbewoners van de groene wijk’

huis, maar naarmate de crisis langer duurde werd het noodzakelijk om onze diensten in te schakelen. Onze kwetsbaren inwoners waaronder ook veel ouderen werden bereikt door middel van het vele flyeren en het inzetten van onze Buurtschakel van Meander die cliënten regelmatig telefonisch benadert. Ondertussen sloten en sluiten nog steeds meer partijen zich aan bij het initiatief. Meer en meer neemt het beroep op onze boodschappendienst toe. Ondertussen sloten meerdere partijen zich aan: rijschoolhouder Osseforth stelt zijn auto’s en instructeurs ter beschikking. Vrijwilligers van andere organisaties hebben zich ook aangesloten.  11


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

De verwachting is dat we nog lang niet verlost zijn van deze vervelende pandemie: en met name voor de kwetsbare groepen in onze samenleving zal het nog een onzekere tijd blijven. Daarom zal onze boodschappenservice zeker nog tot en met juni actief zijn en indien nodig nog worden verlengd. Heeft je opa, oma, buurman, buurvrouw hulp nodig bij de boodschappen? Bel dan onze noodtelefoon 0614709541 De uitbraak van het coronavirus veroorzaakt niet alleen een crisis. Het brengt ook een golf van saamhorigheid en solidariteit teweeg! Wat mogen wij toch bijzonder trots zijn dat de initiatiefneemster bewoonster is van onze wijk.  De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Heerlen Stad informeerde de leden. En een stille kracht stelt belangeloos een bestelbusje ter beschikking, nu Osseforth weer het werk hervat. De boodschappenservice loopt als een trein: de achterban van de OPH, het bestuur, de wethouders en fractieleden bemannen dagelijks de noodtelefoon van 9:00uur tot 21:00uur. De boodschappen worden opgenomen en in het online bestelsysteem van de Plus supermarkt gezet en verwerkt. De ondernemer verzamelt de bestellingen en zet deze voor ons klaar. Vervolgens leveren de enthousiaste vrijwilligers de boodschappen 2 keer per week af. 12

OPROEP VOLKSTUINTJES

CAUMERVELD­DE ERK WIJKBEWONERS MET INITIATIEVEN WILLEN WE GRAAG DE HELPENDE HAND TOESTEKEN. MET HET POLSEN VAN ANDERE WIJKBEWONERS DIE MOGELIJK AAN WILLEN HAKEN, HET BIJ ELKAAR BRENGEN VAN BEWONERS OF HET LEGGEN VAN CONTACTEN BIJ INSTANTIES OF GEMEENTE EN HET VERKENNEN VAN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Zo werden we onlangs benaderd door Joanna Rademakers uit de Erk die al een tijdje rondloopt met de vraag of er ook andere bewoners uit de wijk willen meedenken om een idee voor volkstuintjes verder te verkennen en vorm te geven. Gedacht wordt aan een locatie in de Erk. We doen hierbij graag de oproep aan wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in volkstuinieren dit kenbaar te maken en zich te melden zodat we hen in contact kunnen brengen met Johanna en elkaar. Belangstellenden kunnen zich melden via onze redactie mailbox: redactie@douveweien-caumerveld.nl

man, Heeft je opa, oma, buur de bij buurvrouw hulp nodig n? pe boodschap on

Bel dan onze noodtelefo

0614709541

13


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 61 juni 2020

“ZIJN ZE NOU HELEMAAL GEK GEWORDEN?” BUURTGENOTEN ERGEREN ZICH IN DE ZOMERMAANDEN MEER AAN ELKAAR. MENSEN ZIJN MEER BUITEN, RAMEN EN DEUREN STAAN OPEN. GELUIDEN, GEUREN DRINGEN ZICH OP. BUURTOVERLAST IS VOOR VEEL MENSEN EEN BRON VAN FRUS­ TRATIE, ERGERNIS EN WOEDE. Vaak in die volgorde, want “met die man/vrouw valt toch niet te praten”. Totdat de bom barst en de opgekropte woede zich een weg naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie zachter.” Maar de muziek dreunt harder en harder. Wijkagent Michiel Schuyer weet er alles van. Buurtoverlast is een ruim begrip. Niet iedereen ervaart hetzelfde onder overlast. Een hondenliefhebber ergert zich minder snel aan hondenpoep dan iemand die niet van honden houdt. Een klussende buurman is vaak vervelend voor buren met kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder te storen aan de moderne jeugd. De tolerantiegrens is bij iedereen verschillend. PRAAT OVER ERGERNISSEN Hebt u problemen met uw buren? Wijkagent Michiel Schuyer adviseert om het dan eerst te proberen samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de 14

buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek vaak volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook kunt u terecht bij de gemeente, sociaal buurteam of de woningstichting. Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. JEUGDOVERLAST Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan over jeugdoverlast. Veel wijken hebben wel één of meerdere groepen jongeren die rondhangen. De wijkagent investeert veel in deze jongeren. ”Wij proberen met ze in contact te komen. Dan weet ik wie ze zijn en zij weten wie ik ben. Als er dan problemen komen kan ik de jongeren makkelijker aanspreken. Samen met de gemeente en jongerenwerk zoeken we bijvoorbeeld naar hangplekken waar de omwonenden minder last van ze hebben. Speciale aandacht is er voor jongeren die dreigen het criminele pad op te gaan.” Uw wijkagent

Michiel Schuyer wijkagent Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld-Douve Weien, Eikenderveld

WIE BEN IK? Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Michiel Schuyer. Vanaf heden ben ik uw nieuwe wijkagent voor de wijken Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld-Douve Weien en Eikenderveld. Ik werk sinds 2008 bij de Politie en heb hier op meerdere gebieden veel ervaring mogen opdoen. Het wijkagentschap wordt voor mij een nieuwe uitdaging waarbij ik de nadruk wil leggen op de samenwerking tussen de burger, de politie en de netwerkpartners in de buurt. Samen wil ik met u de wijk veilig houden en waar nodig veiliger maken. Als bewoner speelt u daarin de hoofdrol. We zijn afhankelijk van uw ogen en oren.

kunt u een persoonlijk bericht voor mij achterlaten. Of kunt u bellen naar 0900-8844 en vragen naar de wijkagent van Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld-Douve Weien en Eikenderveld. Naar aanleiding hiervan zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Daarnaast wil ik zelf zoveel mogelijk in de wijk zichtbaar aanwezig zijn, zowel per auto als per motor. Ik vind het belangrijk dat u als inwoner mijn gezicht kent en mij ten alle tijde kunt aanspreken. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk? Dan kunt u mij ook bereiken via politie.nl, hier 15


NUMMER 61 JUNI 2020

BUURTSCHOUW UITGESTELD Bij een groot aantal activiteiten waarbij de wijkraad betrokken is, heeft het Coronavirus invloed gehad op de overweging om deze activiteiten op te schorten of uit te stellen. Zo ook was dit het geval met de geplande Buurtschouw in het Caumerveld samen met vertegenwoordigers van Buurtvereniging en ambtenaren van de gemeente Heerlen. De ambtenaren kregen de instructie om vanwege de besmettingsgevaren de externe overleggen te annuleren. We zullen in overleg met de gemeente een nieuwe datum plannen voor deze Buurtschouw. Wij zullen u in een van de volgende nummers van het Wijkblad informeren over de resultaten van die nieuw te plannen Buurtschouw. 16

17


Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van WAAROM BUURTACTIE? € 2.500,-, maarDE kijken naar wat er echt nodig is om De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buurtvan uw idee een succes te maken.

genoten zich verbonden voelen met elkaar en hun buurt. Daarom heeft de gemeente de buurtactie Let op! ingevoerd: een subsidie voor een activiteit of een Eten en drinken wordende niet vergoed.met Welbuurtbewoners kunt u initiatief waarmee verbinding wordt verhoogd. bijvoorbeeld Als u uw bureneen kent, is de stap niet voor straatbarbecues bijdrage groot eens een praatje aan te knopen, om krijgenzo voor deom huur van een springkussen. Ook voor samen iets op te lossen in uw buurt of om hulp te grotere feesten zijn bijdrages mogelijk, maar niet voor vragen als dat nodig is. Uw woonomgeving wordt er het eten drinken:van. dat moet u dan zelf betalen. ookengezelliger

Wilt u uw buren leren kennen? Wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor buurtactie-subsidie!

Buurtactie Voor en door de buurt!

DE BUURT,welkom! DOOR DE BUURT! Foto’sVOOR en filmpjes Bij de buurtactie gaat het om acties die De gemeente verzamelt beeldmateriaal omuitnodigen de om elkaar te ontmoeten en het netwerk in de buurt buurtactie-subsidie meer bekendheid te geven verstevigen. Of om samen iets in uw buurt op te via internet, posters, en ook social media. knappen terwijlfolders u intussen elkaar (beter) leert Als u foto’s en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit kennen. Als u buurtactie-subsidie wil aanvragen, die u ter steltsamenwerken voor dit doel,met dan u danbeschikking kunt u hiervoor dekunt buurtorganisatie, verenigingen of scholen, maar dit is geen het materiaal insturen naar bgw@heerlen.nl. Alvastvoorwaarde. hartelijk bedankt! VOORBEELDEN VAN BUURTACTIES

Iedereen kan een financiële bijdrage in het kader van de buurtactie aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt, zoals: • het organiseren van een jeu-de-boules middag Meer informatie? of een toneelvoorstelling; Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op • met de hele straat een voortuintje van een zieke www.heerlen.nl/buurtactie. buur opknappen; Daarnaast is in uw buurt een buurtorganisatie die mogelijk kan helpen bij • een wandelingactief, of rondleiding verzorgen; uw idee. Kijk voor meer info over de organisatie in uw • samen een moestuin aanleggen en onderhouden; • ‘garagesale’ organiseren met de buurt; een buurt op www.heerlen.nl/buurten. • een straatbarbecue houden voor de buurt; een partytent opzetten, een springkussen voor de Heeft u een vraag? kinderen regelen en iedereen neemt wat te eten en Stuur een of te mailtje drinkennaar mee,gemeente@heerlen.nl op een mooie zomeravond? bel 14045 vraagbedraagt naar Buurtregie). De(en subsidie maximaal €2500. Eten en drinken worden niet vergoed, maar wel bijvoorbeeld de huur van een tent of een springkussen en picnictafels wanneer u een buurtfeest organiseert.

HOE AANVRAGEN?

Meer informatie vindt u op www.heerlen.nl/buurtactie en daarnaast kan de buurtorganisatie u helpen bij uw idee. Via de wijkraad kunt u ook per mail de folder ‘Buurtactie’ aanvragen: redactie@douveweiencaumer­veld-nl 18

19


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

nummer 61 juni 2020

GROEN DAK

EEN GROEN DAK VANGT WATER OP, BIEDT VOEDSEL VOOR INSECTEN EN KAN VERKOELEND WERKEN IN DE ZOMER. OMDAT JE ZORGT VOOR MEER GROEN IN JE BUURT DRAAG JE MET PLANTEN OP JE DAK BIJ AAN EEN GEZONDE EN PRETTIGE LEEFOMGEVING. ONTDEK MEER VOORDELEN EN CHECK OF JE DAK GESCHIKT IS. WIST JE DAT JE SOMS SUBSIDIE KUNT KRIJGEN VOOR EEN GROEN DAK? Een aantal gemeenten en waterschappen geeft subsidie als huiseigenaren een sedumdak (met vetkruid) of daktuin willen aanleggen. Dat heeft alles te maken met de toenemende wateroverlast waarmee Nederland te maken heeft, onder invloed van klimaatverandering. Riolen kunnen de aanhoudende hoosbuien niet altijd aan. Groene daken helpen mee om een deel van dat hemelwater op te vangen: de substraatlaag en de plantenwortels houden het water vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag tijdens hoosbuien opgevangen wordt door tuinen, parken én groene daken, hoe minder riolen overbelast raken. TIPS GROEN DAK AANLEGGEN  Wil je een groen dak aanleggen op je bestaande woning? Haal er dan een specialist bij. Niet elk dak is geschikt.

20

 Kijk op de Energiesubsidiewijzer of jouw gemeente subsidie geeft voor de aanleg van een groen dak.  Een sedumdak is lichtgewicht en onderhoudsarm. Kies je voor een daktuin, laat dan onderzoeken of je dakconstructie dit aankan.  Controleer minstens eenmaal per jaar de afvoer van je groene dak en verwijder onkruid regelmatig. GROEN DAK TEGEN FIJNSTOF? Helpen groene daken fijnstof uit de lucht te filteren? Daarvoor is een enkel dak niet genoeg. Natuurlijk helpt het wel een beetje, net als elk stukje groen in je buurt.

Maar grote daken, verticale tuinen (groene gevels) of begroeide geluidswallen langs drukke wegen zetten echt zoden aan de dijk. GEEN VERVANGING VAN ISOLATIE Als isolatielaag is een groen dak onvoldoende. De begroeiing kan bijdragen aan de dakisolatie – vooral in de zomer warmt een groen dak minder op dan een bedekking met bitumen – maar is geen vervanging van een goede dakisolatie. Groene daken isoleren geluid wel beter dan een dak met bitumen of EPDM en een ballastlaag. Ook kan een vegetatiedak de levensduur van de waterdichte lagen van een dak verlengen tot wel twintig jaar. KOSTEN EN ONDERHOUD Een groen dak is niet goedkoop. De aanlegkosten variëren van 30 euro per m2 voor een sedumdak tot 120 euro per m2 voor een intensief begroeide daktuin (prijspeil

2019). Een sedumdak heeft weinig onderhoud nodig. Dat is anders als je een complete tuin op je dak aanlegt – die moet je bijhouden zoals je een tuin zou onderhouden. In beide gevallen moet je ongeveer eenmaal per jaar de afvoer controleren en indien nodig planten(resten) weghalen. Verwijder regelmatig onkruid, om te voorkomen dat wortels van bepaalde onkruidsoorten de waterdichte laag van het groene dak beschadigen. Dankzij een groen dak kan het dakbedekkingsmateriaal van je dak veel langer meegaan: de begroeiing beschermt het bitumendak tegen UV en zoninvloeden. GESCHIKTE DAKEN Platte daken die niet in de schaduw liggen, zijn de beste kandidaten voor een groen dak. Op een hellend dak kun je ook plantjes laten groeien, maar zo’n dak zal sneller uitdrogen doordat de regen wegloopt. Is de helling groter dan 35°, dan zijn speciale verankeringen nodig. Om lekkages te voorkomen is het belangrijk dat de waterdichte laag van goede kwaliteit is.

21


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

OVERLEG VEILIGHEID EN OVERLAST ROND WINDEKIND OP 11 MAART JL. ORGANISEERDEN BASISSCHOOL WINDEKIND EN DE WIJKRAAD EEN AVONDWORKSHOP ROND HET THEMA VEILIGHEID EN OVERLAST. DAARBIJ WERD MET NAME INGEZOOMD OP VERKEER EN PARKEREN ROND DE SCHOOL EN RUIMERE OMGEVING Ook moet het isolatiemateriaal in je dak bestand zijn tegen samenpersing – geen zacht materiaal als steenwol dus. KAN JE DAK HET GEWICHT AAN? Je kunt de begroeiing laag en lichtgewicht houden of kiezen voor een uitbundige daktuin. In het laatste geval moet je rekening houden met een gewicht van honderden kilo’s per m2. Zo weegt een dak met gras en bloemen gemiddeld 150 kg/m2, maar een intensieve begroeiing kan je dak belasten met 500 kg/m2. Dan moet je wel zeker weten dat de dakconstructie dit aankan: vraag een specialist om dit te beoordelen, ook als je zelf het groene dak wilt aanleggen. NIEUWBOUW OF OUDBOUW Een groen dak kun je het beste op een nieuwbouwwoning realiseren. 22

Bij nieuwbouwwoningen kan vanaf het begin rekening gehouden worden met het gewicht van de dakconstructie. Heb je een bestaande woning en wil je begroeiing op je dak aanleggen? Neem dan een professioneel bedrijf in de arm.

Uitgenodigd waren de gemeente, de direct omwonenden, ouders en een vertegenwoordiging van de leerlingen. De laatstgenoemden waren al eerder projectmatig met de problematiek in klasverband in de weer geweest. Door de leer-

lingen werd concreet en helder verwoord hoe zij de problematiek hebben ervaren in het afgelopen halfjaar. Van chaotisch parkerende ouders, parkeergelegenheid zoekende auto’ s, hinderen van brigadiers, te hard rijden, onveilige 

SEDUM OF SIERTUIN? Sedum is zeer geschikt als dakbegroeiing. Deze vetplant is licht van gewicht en kan goed tegen langdurige droogte én tegen een forse regenbui. Ook kruiden, bepaalde mossoorten en gras zijn goed bruikbaar op een groen dak. Wil je een complete siertuin of moestuin op je dak? Laat dan eerst onderzoeken of je dak hiervoor geschikt is. SUBSIDIE De gemeente Heerlen geeft subsidie voor de aanleg van groene daken. Kijk op: www.heerlen.nl/groendak  23


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

werd aan het eind van de avond verzameld met de belofte vanuit de wijkraad dat er een gezamenlijk overzicht zal worden gemaakt en besproken met de vertegenwoordigers van de gemeente, zodat er een reëel beeld kan ontstaan van de diverse mogelijkheden om de problematiek aan te pakken en beheersbaar te maken. In het volgende wijkblad komen we hier op terug. fietsroutes en onduidelijke oversteekplaatsen, er kwam van alles langs. Niet alleen een probleemverkenning, de leerlingen hadden ook nagedacht over oplossingsrichtingen en kwamen met concrete voorstellen. Nadat de leerlingen hun presentatie hadden afgerond, werden er werkgroepen geformeerd, met ouders, leerlingen, leden van de werkgroep veiligheid Windekind en buurtbewoners. Binnen de werkgroepen werden nogmaals de ervaren problemen benoemd en werd er gediscussieerd over een aanpak en mogelijke oplossingsrichtingen. We waren verheugd dat wethouder Verkeer en Openbare Ruimte Charles Claessens later op de avond mee aanschoof aan de diverse overlegtafels om zich te laten informeren. De oogst van de werkgroepen in de vorm van overzichtspapers 24

De avond verliep in een bijzonder goede sfeer en verstandhouding. Enkele weken daarna werden we onaangenaam verrast door een huis aan huis brief van de gemeente Heerlen, met de aankondiging dat basisschool Windekind na de vakantie voor een periode van vijf zal worden uitgebreid met 7 lokalen. Dat was voor de wijkraad en een aantal direct betrokken wijkbewoners aanleiding om flink aan de bel te trekken bij de gemeente Heerlen. In een daarop toegezegd onderhoud met de verantwoordelijk wethouder Jordy Clemens zijn standpunten toegelicht. Na afloop van dit onderhoud en de daar gedane bestuurlijke toezegging hebben we de buurtbewoners in de directe omgeving van de school bij brief geïnformeerd. Deze brief hebben wij hiernaast integraal in het wijkblad weergegeven.

Heerlen, 12 mei 2020 Beste buurtbewoners, Kort geleden heeft u een brief van de gemeente Heerlen ontvangen, waarin de gemeente aankondigt dat basisschool Windekind tijdelijk uitgebreid wordt. Een aankondiging die zo maar uit de lucht kwam vallen zowel voor de buurtbewoners als de wijkraad. Dit heeft uiteraard geleid tot verbazing, bezorgdheid en boosheid: hoe kan zo iets namelijk aangekondigd worden zonder enig overleg met buurtbewoners en wijkraad? Een aantal buurtbewoners is direct in actie gekomen en heeft hierover contact opgenomen met de wijkraad en de gemeente. Resultaat hiervan is o.a. dat afgelopen vrijdag 8 mei een overleg heeft plaats gevonden bij de gemeente Heerlen. Hierbij waren aanwezig de buurtbewoners Lei Vervoort en Frans van Meulebrouck, de voorzitter van de wijkraad Peter Frolichs, wethouder Jordy Clemens, ambtelijk projectleider Marc Dreessen en buurtregisseur Susan Hurenkamp. Wethouder Clemens heeft tijdens dit overleg excuses aangeboden voor het ontbreken van overleg/communicatie en aangekondigd dat er in het proces van uitvoering van de tijdelijke huisvesting een pas op de plaats gemaakt is. Wij hebben gewezen op de reeds langer bestaande en door Windekind veroorzaakte overlast voor de buurtbewoners en verkeersonveiligheid voor kinderen en buurtbewoners: o.a. intensief verkeer, wild- en dubbel parkeren, hoge snelheden, onjuist gebruik speelplaatsen en gebouw buiten schooltijden. We hebben ook duidelijk gemaakt dat een tijdelijke uitbreiding van Windekind (althans in het gebied gelegen tussen van Weerden Poelmanstraat, Oude Molenweg, Eurenderweg en Lange Weienstraat) wat ons betreft niet acceptabel is: geen verdere toename van overlast en verkeersonveiligheid! Een uitbreiding van Windekind die notabene slechts noodzakelijk is vanwege de vele leerlingen van buiten onze wijk (circa 40% van de leerlingen komt uit de wijk) en het aanbieden door Windekind van verregaande buitenschoolse opvang; opvang die ook op een andere locatie verzorgd kan worden. Wethouder Clemens heeft toegezegd tijdens de pas op de plaats geen onomkeerbare stappen te maken en te onderzoeken of er alternatieven voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek van Windekind zijn. Hij heeft echter geen toezeggingen gedaan of dit tot een ander plan zal leiden. Afgesproken is dat de gemeente Heerlen de buurtbewoners op de hoogte houdt, waarbij de wijkraad het aanspreekpunt is. De wijkraad zal de buurtbewoners ondersteunen en de leefbaarheid en veiligheid bewaken, bovendien zal de wijkraad er op toezien dat de buurtbewoners tijdig en correct geïnformeerd worden. De wijkraad, Lei Vervoort en Frans van Meulebrouck zullen het vervolgtraject met Argusogen volgen en waar nodig stappen ondernemen. Zodra we meer weten, hoort u weer van ons. Heeft u vragen/opmerkingen/suggesties laat dit dan even weten via: redactie@douveweien-caumerveld.nl. Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld.

25


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

STAP VOOR STAP NAAR AARDGASVRIJ AARDGASVRIJ EN ENERGIEZUINIG WONEN BEGINT MET GOEDE ISO­ LATIE. ALS DE ISOLATIE OP ORDE IS, HEB JE VEEL MINDER ENERGIE NODIG OM JE HUIS TE VERWARMEN. JE BENT DAN KLAAR VOOR DE OVERSTAP NAAR DUURZAME VERWARMING. ISOLEREN KAN OP ELK MOMENT, MAAR KUN JE OOK COMBINEREN MET ONDERHOUD OF EEN VERBOUWING.

 Ontbreekt er ergens isolatie, ga dan meteen aan de slag. Kies voor zeer goede isolatie: dat is duurzaam en je bespaart het meest op je energierekening.  De vloer, spouwmuur en ramen kun je in de meeste huizen eenvoudig laten isoleren, zonder veel gedoe en rommel. Dit kun je dus op elk moment laten doen.

 Een aanbouw of verbouwing van de woonkamer of keuken is hét moment om vloerverwarming aan te laten leggen.  Neem bij het isoleren en verbouwen meteen ook de ventilatie mee. Met goede en slimme ventilatie heb je minder kou en tocht in huis, en verwarm je je huis met minder energie.

 Een verbouwing of onderhoud is hét moment om een flinke stap naar aardgasvrij te maken. Omdat je toch al bezig bent, kunnen de (extra) kosten meevallen. Laat je bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen? Neem goede dakisolatie en zonnepanelen mee in je verbouwplan.

Het aardgasvrij maken van je huis lijkt misschien een hele klus. Maar je hoeft het niet allemaal in één keer te doen: het kan stap voor stap. Hieronder lees je waar je kunt beginnen en wat handige momenten zijn om een stap te maken. HOE PAK JE HET AAN?

 Ga je de keuken verbouwen? Ga dan meteen op inductie koken. Of laat in elk geval alvast een extra stroomdraad leggen, voor als je later wilt overstappen op elektrisch koken.

 Als de isolatie op orde is, ben je klaar voor duurzame verwarming, bijvoorbeeld een warmtepomp of warmtenet met lage temperatuur. Lees het uitgebreide Stappenplan aardgasvrij wonen op www.milieucentraal.nl. 

 Check eerst de isolatie van je woning. Veel mensen hebben het idee dat hun woning goed is geïsoleerd, terwijl dat in de praktijk tegenvalt. 26

27


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

STAND VAN ZAKEN BUURTBUS

HEY JIJ DAAR NORMAAL ZOUDEN ALLEEN JOUW VRIENDINNETJES, VRIENDJES EN DE REST VAN DE STRAAT JOUW STOEPKRIJTTEKENING TE ZIEN KRIJGEN. WIL JE DAT ANDERE KINDEREN JOUW STOEPKRIJTTEKENINGEN KUNNEN ZIEN? EN WIL JE HIERVOOR OOK NOG EENS EEN PRIJSJE WINNEN? EN WOON JE IN CAUMERVELD, DOUWE WEIEN OF DE ERK? Deel jouw tekening dan via Facebook of Instagram op mijn tijdlijn! Je kan ze ook appen of mailen!

HET WERKT ZO Maak een geweldige stoepkrijttekening. Maak een foto van je stoepkrijttekening. Deel of stuur de foto! Facebook: jordyalcander. Instagram: jordy_alcander. Mail: jjennen@alcander.nl. Appen: 06-48422493 inzendingen kunnen ingediend worden tot en met 21 juni a.s.

De oproep in ons Wijkblad om vrijwilligers/chauffeurs voor de Buurtbus was gelukkig erg succesvol. Uit wijk Douveweien-Caumerveld meldden zich maar liefst 6 kandidaat buurtbuschauffeurs (m/v) om op dinsdag en donderdag minder mobiele buurtbewoners te vervoeren naar activiteiten in en rond het Buurtpunt. Omdat de Buurtbus een initiatief is van beide wijkraden, AarveldBekkerveld en Douveweien-Caumerveld, werden eveneens chauffeurkandidaten geworven in de naastgelegen wijk. Samen zijn er nu 10 chauffeurs beschikbaar. Inmiddels is de Buurtbus aangeleverd en van een herkenbaar uiterlijk voorzien ( zie foto). Naast de dinsdag en donderdag is de Buurtbus ook breder inzetbaar in beide wijken ten behoeve van maatschappelijke activiteiten. Eigenlijk wilden we starten met de buurtbus op 24 en 26 maart, maar omdat alle activiteiten vanwege Corona werden stopgezet wordt dit naar de toekomst verplaatst. We zijn alvast erg blij met het enthousiasme bij onze buurtbewoners en maatschappelijke partners. De wijkraden en de gemeente Heerlen hebben daarom nu al besloten de kosten van de Buurtbus als experiment voor minimaal een halfjaar samen te financieren. Uiteraard houden we u op de hoogte over het moment dat de buurtbus echt kan worden worden ingezet.

In de week daarna zal er een winnaar uitgekozen worden. Ik neem contact op om je het prijsje te komen brengen (uiteraard met 1,5m afstand)! Jouw stoepkrijt winnende tekening wordt nog eens onder de aandacht gebracht op social media! Samen met mij zullen andere mensen in Caumerveld, Douwe Weien of de Erk en Heerlen genieten van de tekeningen die jullie delen! Doei! 28

29


NUMMER 61 JUNI 2020

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

STEUN IN CORONATIJDEN

30

31


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

‘HUIS VAN HET RECHT’ OPENT IN HEERLEN IN HEERLEN IS SEDERT MEDIO JANUARI 2020 HET EERSTE ‘HUIS VAN HET RECHT’ GEOPEND. HIER KUNNEN MENSEN MET VERSCHILLENDE PROBLEMEN TERECHT VOOR HULP, BIJVOORBEELD OP GEBIED VAN SCHULDEN, HUISVESTING OF VER­ SLAVING. HET JURIDISCH LOKET WERKT IN DEZE PILOT SAMEN MET RECHTBANK LIMBURG EN GEMEENTE HEERLEN. HUIS VAN HET RECHT Het Huis van het Recht is een fysiek loket in de vestiging van het Juridisch Loket in Heerlen.

Het nieuwe loket helpt mensen met meerdere problemen de weg te vinden naar hulpverlenende organisaties. Door advies op maat te geven, worden schadelijke gevolgen voor alle betrokkenen beperkt. Dit moet ook leiden tot minder hoge (juridische) kosten voor burgers en de overheid.

Naast het Juridisch Loket, rechtbank Limburg en de gemeente Heerlen sluiten ook het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en woningcorporaties aan. RECHTBANK LIMBURG Volgens Peter Pulles, president rechtbank Limburg, past deze pilot bij de wens van de Rechtspraak om ook dieperliggende problemen in de samenleving op te lossen. Pulles: “Neem als voorbeeld een man die voor diefstal voor de rechter moet verschijnen. Daar blijkt dat zijn strafbaar feit mede veroorzaakt wordt door huurschuld en een verslaving. Via het Huis van het Recht wordt niet alleen de diefstal aan de rechter voorgelegd, maar ook de andere problematiek. Zo zetten wij stappen om tot een integrale aanpak te komen.” Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies in Heerlen. Kom naar ons inloopspreekuur en stel uw vraag aan een van onze juristen. Een afspraak is niet nodig. Onze rechtsbijstand in Heerlen begint tijdens het inloopspreekuur, of aan de telefoon. Heeft de jurist meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden? Dan nodigen wij u uit voor een afspraak. U komt dan nog een keer terug, buiten het inloopspreekuur. U kunt dus niet zelf een afspraak maken. Tijdens het inloopspreekuur in Heerlen geven

32

we gratis rechtshulp aan mensen met alle inkomens. Krijgt u een afspraak met een jurist? Dan is uw inkomen wel belangrijk. Afspraken zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen en/of weinig vermogen. Wij kunnen u het beste helpen als u zich voorbereidt op het bezoek. Schrijf bijvoorbeeld uw vragen op. En neem documenten mee die belangrijk zijn voor uw vraag. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over uw huur? Neem dan uw huurcontract mee. Gaat het over uw werk? Neem dan uw arbeidscontract mee. U mag gerust iemand meenemen om met u mee te denken. Inwoners van Heerlen kunnen tijdens de openingstijden van het Juridisch Loket in Heerlen terecht bij het Huis van het Recht, Geerstraat 105, 6411 NP Heerlen 

Openingsti

jden

Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Donderdag 09.00 -11.00 uur Vrijdag 09.00 - 11.00 uur Zonder afsp raak

Bel ons 090

0 - 8020

33


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 61 JUNI 2020

WIE BEN IK?

HALLO ALLEMAAL, ALS NIEUWE OPBOUWWERKER BINNEN STAND­BY ALCANDER IN GEMEENTE HEERLEN WIL IK ME GRAAG AAN JULLIE VOORSTELLEN!

Mijn naam is Jordy Jennen, ben 33 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Inge in Schinveld. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aansluiting kunnen vinden bij elkaar, bij organisaties binnen of buiten de buurt en bij (lokale) overheden. Deze wijze van in verbinding staan met elkaar vind ik optimaal voor buurtbewoners. Zo kunnen jullie meedoen in de buurt en zijn in staat om invloed uit te oefenen op de directe leefomgeving. Ondersteunen zo licht als kan en zo zwaar als nodig vind ik een belangrijke balans om in mijn werk mee te nemen. Waar mijn hart van gaat branden is het versterken van het teamgevoel, het ‘wij’ en ‘samen’, zijn: tgegevens Mijn contac er.nl d n nen@alca e-mail: jjen 3 9 4 2 6- 4842 Telefoon: 0 volgen te k o en ik o b ia d e m l ntact! Via socia met je in co g a ra g ik a er en st jordyalcand Facebook: er d n a lc jordy_a Instagram:

34

COLOFON ‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (duurzaamheid), Gerard Jansen (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie) SECRETARIAAT Tijmgaard 4, 6417 HE Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl

met daarin respect en ruimte om jezelf te zijn zodat mensen hiervan kunnen genieten. Uiteraard zullen interesses, belangen, opvattingen en ideeën overlappen en soms botsen, maar dit maakt het werk voor mij spannend, dynamisch, interessant en leuk. Met plezier en met de ogen en oren open sta ik graag in het werk. Ik zie je graag terug in Heerlen! 

Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Repro Mondriaan Heerlen 35


nummer 61 juni 2020

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.