Wijkblad 51 compressed

Page 1

WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

DE GROENE WIJK NR 51, AUGUSTUS 2017

2002

wijkraad 15 jaar 2017


IN DIT NUMMER

FOTO’S voorzijde, achterzijde en deze pagina: Imstenrader bos 30 april 2017


03 WELKOM Voorwoord 04 EVEN VOORSTELLEN Peter Frolichs 05 PLEINFEEST Zondag 3 september 2017 07 WIJKRAAD 15 JAAR Terugblik 09 WIJKRAAD 15

JAAR In de buurt! Hoofd buurtgericht werken en gebiedsregisseur Adriane Keulen

10 BEZOEK AAN RODA JC basisschool De Tovercirkel 11 WIJKRAAD 15

JAAR ABC buurtgericht werken 13 STRAATNAMEN EN HUN BETEKENIS Gerben Sondermanstraat 16 BOEKBESPREKING Hugo Luijten Offer voor een verloren zaak 17 BUURTACTIE Door en voor de buurt! 19 VRIJESCHOOL PARKSTAD Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken 20 BRIGDE Een leuke hobby 21 BLOESEM-WANDELING Werkgroep senioren 23 OPROEP! Vrijwilligers gezocht 24 PUZZEL

25 FIETSKEURING Basisschool Windekind

27 WIJKBIJEENKOMST ISOLATIE Werkgroep groene wijk duurzaam 29 SUBSIDIE Investeringssubsidie duurzame energie en stimuleringsregeling duurzaam thuis 30 BIJZONDERE BUURTBEWONERS Gerard Dekkers

31 DE KEUZE VAN THEO Bijdragen van Frank Janssen en Sonja Hoezen 35 UITBREIDING PLUS IN VOLLE GANG Opening nieuwe supermarkt 8 november 2017 37 OPROEP! Uw inbreng gevraagd 37 WIJKRAAD 15 JAAR Jubileumrebus 39 KENT U IEMAND DIE EEN ONDERSCHEIDING VERDIENT?

39 OUTDOOR TRAINEN Medi Sport Molenberg 40 EVENEMENTENKALENDER 411GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN POLITIEBUREAU HEERLEN 41 TELEFOONNUMMERS 42 COLOFON


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

WELKOM Voor u ligt alweer de 51e editie van wijkblad, en dat in een andere opzet en vormgeving dan u de laatste jaren gewend was. Aanleiding hiervoor is dat onze redacteur van de laatste jaren, Theo Scheepers, vorig jaar aangaf te willen stoppen als hoofdredacteur en vormgever van het wijkblad. Inmiddels heeft zich een opvolger aangediend in de persoon van Frank van Engelshoven. Overigens is Frank ook toegetreden tot het bestuur van de wijkraad en heeft hij de functie van penningmeester overgenomen van Joost Reinaerts. Theo blijft verbonden aan de wijkraad als redactielid van het wijkblad. Verder is ons bestuur uitgebreid met Peter Frolichs. Peter zal zich als bestuurslid met name gaan richten op wijkontwikkeling en veiligheid. En tot slot maakt Therese Ricker sinds kort (weer) deel uit van de redactie van het wijkblad. Wijzigingen, zoals die in het bestuur en de redactie, zijn vaak aanleiding om terug te kijken en vooruit te blikken. Maar ook een jubileum wordt vaak aangegrepen om terug te kijken en vooruit te blikken. En dit jaar is er een jubileum: onze wijkraad bestaat dit jaar officieel 15 jaar! Officieel opgericht op 2 augustus 2002 als Stichting Wijkraad Douve Weien en in 2004 gewijzigd in Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld zet de wijkraad zich in steeds wisselende samenstelling samen met u, de bewoners van onze buurt, in om de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk te borgen en te versterken. We kijken terug met een overzicht van bijzondere gebeurtenissen in de nog jonge geschiedenis van de wijkraad.

Terugblikken doen we ook met een eerste deel in een serie waarin we kijken naar de herkomst en de betekenis van verschillende straatnamen in onze wijk. We starten met de Gerben Sondermanstraat. Vooruitblikken doen we met het aankondigen van het pleinfeest. Ook dit jaar vindt dit weer plaats en wel op zondag 3 september. Reserveer deze datum in uw agenda. En in het kader van vooruit blikken: we starten met nog twee series. De eerste serie heet 'De keuze van Theo', een selectie van Theo Scheepers aan de hand van een bepaald thema uit de foto’s gemaakt door hemzelf en de door u worden ingezonden foto’s. ‘Bijzondere buurtbewoners’ heet de tweede serie. In deze serie portretteren we buurtbewoners met een bijzondere hobby of een bijzonder verhaal. Naast dit alles hebben we in deze editie een puzzel en een rebus opgenomen. Niet zo maar een puzzel, maar eentje die goed op te

3

lossen valt door dit wijkblad te lezen. En niet zo maar een rebus, maar een jubileumrebus, waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Heeft u tips of ideeën, wilt u herinneringen of foto’s van de historie van onze wijk delen of of wilt u anderszins een inhoudelijke bijdrage leveren aan ons wijkblad? Laat het ons weten! Wij zien uw reacties met grote belangstelling tegemoet. Ook zijn wij zeer benieuwd naar uw op- of aanmerkingen op de nieuwe vormgeving en opzet. Stuur uw inzending of bijdrage aan onze redactie. Wilt u reageren, maar heeft u daarbij ondersteuning nodig, onze redactie helpt u graag. Adresgegevens vindt u in de colofon achterin dit blad. Rest ons nog u een mooie (na)zomer en een fijne vakantie te wensen. En uiteraard tot ziens op het wijkfeest van 3 september! Het bestuur van de wijkraad.


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

EVEN VOORSTELLEN PETER FROLICHS

inhoudelijk, organisatorisch en huisvestingsgebied die leiden tot een integrale aanpak, waarbij het kind altijd centraal staat.

Peter Frolichs is mijn naam, 61 jaar oud en als slagerszoon geboren en getogen in Heerlerheide. Ik ben 37 jaar getrouwd met Ursula en samen hebben wij twee volwassen zonen die uitgevlogen zijn. In 1996 zijn we in Heerlen gaan wonen.

Mijn vrije tijd besteed ik het liefst aan golf, wandelen, vakantie, tuin en lezen. Daarnaast ben ik lid van een ontbijtfitness groep, secretaris bewonerscommissie Cityflat Heerlen, voorzitter bestuur VVE Mariabad Heerlen en lid van de Lionsclub Hoensbroek-Brunssum. Nu ik niet meer fulltime hoef te werken wil ik, als lid van het bestuur van de wijkraad, een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk.

Aan het Bernardinuscollege heb ik mijn gymnasiumdiploma gehaald, waarna ik van 1976 tot 1980 de opleiding aan de Nederlandse Politie Academie heb gevolgd. Van 1980 tot 1995 gewerkt bij de gemeentepolitiekorpsen Heerlen, Geleen en Venlo. Van 1995 tot 1998 was ik directeur van woningcorporatie Samenwerking GlĂźck Auf in Heerlen. Sinds 1998 ben ik zelfstandig ondernemer en werk ik als proces- en interimmanager. De laatste jaren ben ik vooral actief in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Met name met het leggen van verbindingen/samenwerkingen op

4


PLEIN FEEST ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 TOEGANG GRATIS


GROTE TENT LEKKER ETEN LIVE MUZIEK VEILING KINDERDISCO MODESHOW VAN BRUIDSKLEDING EN -BOEKETTEN VERENIGINGEN UIT DE BUURT DIE ZICH PRESENTEREN KINDERROMMELMARKT 11.00-18.00 UUR VAN WEERDEN POELMANSTRAAT


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

2002

2004

In augustus van dat jaar is het officieel: de Stichting Wijkraad Douve Weien is opgericht.

In januari 2004 vindt de eerste wijkschouw plaats (en in juni al de tweede en in november de derde).

In november verschijnt de eerste editie van (toen nog nieuwsbrief) De Groene WIjk.

Vanaf maart gaat de wijkraad als Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld door het leven.

2003

De wijkraad is inmiddels door de gemeente erkent als buurtorganisatie en wordt door de gemeente (financieel) ondersteund. De vrijwillige bijdrage van wijkbewoners wordt afgeschaft.

De wijkraad gaat de samenwerking met buurtvereniging Caumerveld / De Erk aan en beziet de mogelijkheden om samen te werken met de Wijkraad Aarveld en Bekkerveld.

Douve Weien wordt ingericht als 30 km/u gebied.

2005

Burgemeester Sakkers bezoekt de wijk. Hij wordt later dat jaar benoemd tot burgemeester van Eindhoven.

WIJK RAAD

In 2005 komt er een einde aan de wijkschouwen. Vanaf nu kunnen knelpunten in de wijk direct bij de wijkraad worden gemeld. De wijkraad verzamelt, inventariseert en zoekt samen met de gemeente naar oplossingen. Problemen kunnen nu meteen worden opgepakt en er hoeft niet meer gewacht te worden tot een wijschouw.

2006 In de editie van mei 2006 een bijdrage over de eerste kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester van Heerlen, beiden woonachtig in Douve Weien. In september van dat jaar wordt het eerste wijkfeest gehouden op het plein bij het winkelcentrum aan de Van Weerden Poelmanstraat.

15 JAAR

2007 Tegelijk met het verschijnen van de derde editie van het wijkblad van dat jaar gaat de wijkraad online. De website www.degroenewijk.nl is een feit.

TERUGBLIK

Ook worden, na een oproep daartoe in het wijkblad, de eerste mooiste en lelijkste plekjes in de wijk door wijkbewoners benoemd.

7


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Onze huidige wijkagent Fred Janssen wordt in november van dat jaar als wijkagent benoemd. Hij viert dus in 2017 ook een jubilieum, namelijk dat van 10 jaar wijkagent in onze wijk.

Er wordt een werkgroep opgericht: de huidige werkgroep Groene Wijk Duurzaam. In november bezoekt het college van burgemeester en wethouders de wijk. De eerste zonnepanelen zijn dan inmiddels geplaatst en de werkgroep gaat verder aan de slag met het thema duurzaamheid.

2008 In april bezoekt het college van burgemeester en wethouders onze wijk.

2014

In het decembernummer wordt aangekondigd dat de wijkraad een grote bewonersenquête zal gaan houden.

De werkgroep Wijkontwikkeling start en het project Burenhulp.

2009

Eind 2014 wordt de website van de wijkraad vernieuwd.

In maart wordt de grote bewonersenquête gehouden. Alle adressen in de wijk ontvangen een enquêteformulier. In de editie van juni worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt en op 29 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats.

2015 De redactieraad van het wijkblad is niet meer. De wijkkrant blijft echter verschijnen. Theo Scheepers zal dit, naar later zal blijken twee jaar lang, in zijn eentje op zich nemen.

Het septembernummer bevat een enquêteformulier waarmee de wijkraad de mening van de wijkbewoners over de wijkkrant wil polsen. De resultaten worden in het decembernummer gemeld.

De nieuwe website van de wijkraad is een feit en de naam is www. groenewijkheerlen.nl. De werkgroep Groene Wijk Duurzaam heeft vanaf nu een eigen website: www.groenewijkduurzaam.com.

2011

2016

De tweede editie van dat jaar verschijnt niet meer het tot dan toe gebruikelijke A4-formaat, maar in de huidige vorm van een boekje op A5-formaat.

Het bestuur van de wijkraad wordt voor driekwart vernieuwd. Drie oude getrouwen stoppen als bestuurslid, drie nieuwe leden treden aan.

2012

2017

In de editie van maart verschijnt het eerste deel in een reeks van vijf over de historie van de dan 10 jaar jonge wijkraad.

Twee nieuwe leden treden toe tot het bestuur van de wijkraad en er wordt een nieuwe redactieraad van drie man sterk gevormd. Het 15-jarig jubileum wordt luister bijgezet met een wijkblad nieuwe stijl: het vertrouwde formaat, maar nog kleurrijker, afwisselender en informatiever.

2013 Samen met de gemeente start de wijkraad de pilot zonnepanelen met een informatiebijeenkomst eind januari.

8


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

IN DE BUURT!

2002

wijkraad 15 jaar 2017

Ruim een jaar nu werk ik als Hoofd Buurtgericht Werken bij de gemeente Heerlen. Daarnaast ben ik sinds die tijd ook gebiedsregisseur voor Douve Weien / Caumerveld. De afgelopen periode heb ik onze gemeente dan ook steeds beter leren kennen. Niet dat ik Heerlen nog niet kende - ik ben geboren en getogen in Hoensbroek - maar door mijn huidige functie zie ik nog meer van de buurten en leer ik er natuurlijk heel veel bij. In één van mijn vorige functies bij de gemeente Heerlen was ik bureauhoofd bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken en ook door deze functie kwam ik veel in contact met ‘buiten’ omdat ik met name bezig was met het project ‘Baanbrekend Werk’. Maar de kennis die ik het afgelopen jaar weer heb opgedaan, is van onschatbare waarde. Iedere buurt van Heerlen heeft zijn eigen kleur en kent zijn eigen dynamiek. En dat maakt het werk ook zo interessant en divers. Elke dag leer je er weer wat bij doordat we vanuit Buurtgericht Werken heel veel contacten hebben met interne collega’s en afdelingen, maar natuurlijk ook met de inwoners van Heerlen. Tenslotte werken we voor onze burgers. We proberen ervoor te zorgen dat de verbinding tussen de gemeentelijke organisatie en de bewoners zo goed mogelijk verloopt. In de buurten is met name de wijkraad hiervoor ons aanspreekpunt. In Douve Weien / Caumerveld wordt hard gewerkt aan een groene, duurzame wijk waar het gezellig en prettig leven is.

9


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

HOOFD BUURTGERICHT WERKEN EN GEBIEDSREGISSEUR ADRIANE KEULEN

BEZOEK AAN RODA JC

In de afgelopen periode is er veel gebeurd. Naast een vaste enthousiaste kern van bestuursleden en vrijwilligers zijn er in de wijkraad drie nieuwe bestuursleden bijgekomen uit Caumerveld. Goed om te zien dat de verbinding tussen de twee buurten, ook op deze manier, steeds meer gestalte krijgt.

Donderdag 13 april brachten de kinderen van groep 7/8 van OBS De Tovercirkel een bezoek aan Roda JC. Dit was de prijs die ze gewonnen hadden, omdat ze twee weken met de stappenteller hadden gelopen en de grootste afstand behaald hadden.

De afgelopen periode heb ik ook de werkgroep wijkontwikkeling en diverse mensen die actief zijn met buurtsteun beter leren kennen. Wijkontwikkeling is met name enthousiast aan de slag met de fysieke aspecten in de buurt en buurtsteun bestaat uit diverse netwerken die ervoor zorgen dat mensen elkaar weten te vinden bij zorg- en welzijnsvragen. Dit kan gaan om het maken van een praatje, iemand ondersteunen bij het doen van boodschappen, de hond uitlaten of een klein klusje. Ook de werkgroep duurzaamheid is actief en bevlogen. Ik heb ervaren dat duurzaamheid een heel belangrijk thema in de wijk is waar veel aan gedaan wordt. Ook de ondernemers worden zeker niet vergeten. Vanuit de wijkraad vindt er regelmatig overleg en afstemming plaats. Het spreekt voor zich dat ook de ondernemers erg belangrijk zijn voor een vitale en leefbare buurt. Belangrijk is dat er veel aandacht gaat naar zowel de sociale verbindingen als de fysieke leefbaarheid. We hebben met zijn allen tenslotte hetzelfde doel. We willen in een buurt wonen waar we ons prettig en veilig voelen. En ook aan die veiligheid wordt sinds dit jaar steeds meer aandacht geschonken. Sinds 2017 heeft iedere buurt ook een buurtplan veiligheid en leefbaarheid. Dit wordt samen met alle partners in de buurt, zoals handhaving en de wijkagent, én natuurlijk met de bewoners opgepakt. Ik heb nog lang niet alles genoemd wat er gebeurt en waar we nu precies mee bezig zijn. Maar dat er actief gewerkt wordt aan de wijk, dat mag duidelijk zijn.Ik neem in ieder geval mijn petje af voor alle vrijwilligers die zich zo actief inzetten voor hun buurt. Chapeau!

10

BASISSCHOOL DE TOVERCIRKEL

In het Parkstadstadion namen ze samen met basisschool de Regenboog deel aan drie verschillende ‘workshops’ over pesten en respect (door Virenze), voeding en bewegen (door voedingscoach Ad Mostard) en geld (door de Rabobank). Dit werd afgerond met een gezonde lunch. 
 Daarna volgde het hoogtepunt van de dag: meet en greet met 3 Roda JC spelers. Er werden de nodige handtekeningen uitgedeeld en selfies gemaakt. Marie-José Grooten OBS de Tovercirkel


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

2002

wijkraad 15 jaar 2017

Baanbrekend Werk Via Baanbrekend Werk krijgen mensen met een uitkering de mogelijkheid om via projecten werkervaring op te doen. Zij worden onder meer ingezet om Heerlen veiliger te maken. Zij zorgen naast de wijkagent en de buurt-BOA voor extra ogen en oren en extra handen op straat. Beheer en onderhoud Deze gemeentelijke afdeling realiseert een optimaal leef-, werk- en woonklimaat door het onderhouden, vervangen en vernieuwen van de openbare ruimte en ander gemeentelijk eigendom. De afdeling richt zich steeds meer op

ABC

het betrekken van bewoners bij het beheer van de openbare ruimte: van beheerder naar regisseur die binnen als buiten de eigen organisatie partijen ondersteunt, begeleidt of aanjaagt. Buren voor buren Een initiatief van Tobias, met als doelstelling samen met de partners in de buurt ondersteuning te bieden aan kwetsbare personen in de buurt. Burgerparticipatie Hierbij gaat het om de betrokkenheid en deelname van burgers bij het oplossen van problemen in hun eigen buurt, om initiatieven van en door burgers en vervolgens het ac-

tief meedoen van burgers. Zij vormen als het ware een vierde partij in het rijtje van politie, bureau handhaving en Baanbrekend Werk. Buurtactieregeling Omdat burgerparticipatie belangrijk is, stelt de gemeente via deze regeling geld beschikbaar voor burgerinitiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in een buurt bevorderen. Buurt-BOA Deze gemeentelijke functionaris houdt toezicht in de openbare ruimte en werkt daarbij samen met buurtteams, politie en andere opsporingsdiensten.

11

Buurtgericht werken De gemeente richt zich op bundeling van krachten van bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Binnen de buurten zijn verschillende samenwerkingsvormen en netwerken ontwikkeld. De afdeling Buurtgericht Werken van de gemeente regisseert de buurtgerichte processen.

Buurtorganisatie Een door de gemeente erkende en gesubsidieerde stichting waarbinnen bewoners zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt, zowel in fysiek opzicht (veiligheid, verkeer, omgeving) als sociaal opzicht (mensen verbinden, zorg voor elkaar). Alle buurten hebben een buurtorganisatie, die het aanspreekpunt is bij buurtontBuurthulp wikkeling en de aanEen project van Baan- pak van de knelpunbrekend Werk waarin ten in hun buurt. De mensen met afstand organisatie stelt elk tot de arbeidsmarkt jaar een werkplan en worden ingezet om een begroting op. klusjes te doen, boordschappen te Buurtplan doen, etc. Buurthulp In dit gemeentelijk in onze wijk wordt ver- plan worden per zorgd door buurthulp buurt de prioriteiten Molenberg. op het gebied van


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

BUURTGERICHT WERKEN veiligheid en leefbaarheid benoemd waaraan de gemeente en haar partners gaat werken. De wijkagent met de buurt-BOA voeren de regie op de uitvoering. Ook Baanbrekend Werk wordt daarbij ingezet. Afspraken over de uitvoering van het buurtplan worden gemaakt in de vergadering van de wijkraad. In de buurtplannen zijn initiatieven van bewoners opgenomen die zij (gaan) uitvoeren en die zorgen voor een veiligere en leefbaardere buurt. Buurtsteun Met buurtsteun vinden bewoners op eigen kracht en gebruik makend van hun sociaal netwerk

zelf oplossingen voor hun hulp- en zorgvragen. Buurtsteun is geen voorziening, maar vooral een netwerk van netwerken, zowel formeel als informeel, waardoor mensen elkaar relatief gemakkelijk weten te vinden c.q. aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Buurtsteun is afhankelijk van de vraag en behoefte van de inwoners van een buurt. Voorbeelden zijn het boodschappen doen of de tuin onderhouden voor een buurtbewoner. Vanuit de historie wordt in onze wijk ook wel gesproken over burenhulp. De wijkraad fungeert als aanjager voor de verdere ontwikkeling van buurtsteun.

Gebiedsregisseur Buurtorganisaties worden ondersteund door een gebiedsregisseur van de afdeling Buurtgericht Werken. De gebiedsregisseur is de ‘verbindingsofficier’ op buurten en houdt de helikopterview op de buurtontwikkeling op de lange termijn.

De kadernota wordt elk jaar uitgewerkt in een buurtplan veiligheid en leefbaarheid. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn meer blauw op straat, intensiveren burgerparticipatie en verbeteren van de samenwerking.

Sociaal buurtteam Het sociaal buurtteam is het begin van professionele zorgen dienstverlening. Dit team werkt samen met alle maatschappelijke partners in de wijk op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn, zoals de basisscholen, de Integrale veiligheid peuterspeelzalen, de De afdeling Integra- buurtorganisaties en le Veiligheid van de de huisartsen. In dit gemeente heeft tot netwerk is het sociaal taak de gemeente buurtteam de voorveiliger te maken en deur voor álle vragen de leefbaarheid te over zorg en welzijn. vergroten. Elke vier Het buurtteam vormt jaar wordt een kader- een belangrijke schanota opgesteld, kel tussen informele waarin aangegeven en formele zorg. Elk wat de gemeente sociaal buurtteam samen met haar kent een wijkverpartners gaat doen pleegkundige, een op het gebied van maatschappelijk werveiligheid en leefkende en een jeugdbaarheid. consulent.

12

Stadsdeelcoördinator De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente werkt met stadsdeelcoördinatoren (in totaal 4 voor heel Heerlen). Zij stemmen de werkzaamheden in de fysieke ruimte binnen buurten op elkaar af en vormen de verbinding tussen buurt/bewoners en de afdeling. Wijkagent De wijkagent is een zichtbaar en goed bereikbaar aanspreekpunt op buurtniveau voor individuele burgers en buurtorganisaties. De wijkagent heeft onder andere een signalerende, activerende en ‘spelverdelende’ rol richting BOA’s en andere partners/instanties en burgers.


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

STRAATNAMEN EN HUN BETEKENIS

Dit is het eerste deel van een serie waarin we kijken naar de herkomst en betekenis van straatnamen in onze wijk. We trappen af met een straat in de KLM-buurt. De straatnamen in deze buurt zijn vernoemt naar Nederlandse luchthavens (Soesterberg, Waalhaven en Schiphol) en naar diverse pioniers uit de luchtvaart. De namen van enkele van deze pioniers doen ongetwijfeld wel een belletje rinkelen, zoal Lindbergh, Bleriot, Plesman en Fokker. Andere namen zijn mogelijk minder bekend bij het grote publiek. Een van deze namen is Gerben Sonderrman.

DOOR FRANK VAN ENGELSHOVEN

13


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Gerben Sonderman (Drachten 29 december 1908) was van 1938 tot zijn dood in 1955 testpiloot bij Fokker. Daarnaast was hij in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet en was hij van 1946 tot zijn dood de piloot van het Koninklijk Huis en goede vriend van prins Bernhard. Begin jaren '30 hing Sonderman, toen nog gymnastiekleraar, op vrije dagen rond bij het Groningse vliegveld Eelde. Daar was hij van zijn geboorteplaats naartoe gefietst om te kijken naar de capriolen van de vliegtuigen van de Nationale Luchtvaartschool. Sonderman was gefascineerd door vliegtuigen. Hij wilde niets liever dan piloot worden, maar zijn bescheiden salaris liet het nemen van vlieglessen niet toe. Bovendien had zijn vader al aangekondigd hem te zullen verstoten als deze het gevaarlijke beroep van vliegenier zou kiezen. Zo bleef het bij kijken tot hij een keer mee mocht in een lestoestel. Tijdens de vlucht liet de instructeur de stuurknuppel los in de verwachting dat zijn volkomen onervaren passagier wel in paniek zou raken. Sonderman nam echter, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, de besturing over, hield het vliegtuig op koers en de instructeur besefte een natuurtalent aan boord te hebben.

Op 10 mei 1940 slaagde de gemobiliseerde jachtvlieger Sonderman erin tussen de Duitse bommenregen op het Rotterdamse vliegveld Waalhaven op te stijgen en drie Duitse toestellen neer te schieten voordat hij zijn eigen machine wegens brandstofgebrek aan de grond moest zetten. De volgende vijf jaar was hij actief in het verzet. volgende pagina boven Sonderman is in de oorlog in het verzet gegaan en woonde in de een appartement op de 10e verdieping van de flat De Wolkenkrabber aan toen het Daniel Willinkplein (nu Victorieplein) in Amsterdam. Vanuit de flat werd met een zender contact gemaakt met Engeland. Uit de stripserie Agent Orange van Erik Varekamp. volgende pagina onder Folder van de van 14 december 2008 tot en met 22 februari 2009 in het museum Drachten gehouden expositie ter gelegenheid van het honderste geboortejaar van Gerben Sonderman. deze pagina onder Gerben Sonderman met prins Bernhard, datum onbekend.

Na de bevrijding begon zijn echte glorietijd. Als chef invlieger van zowel Fokker als de luchtmacht vloog Sonderman met het nieuwste luchtmaterieel van de NAVO. Beroemd werd hij met zijn gedurfde stuntwerk op vliegfeesten en demonstraties in binnen- en buitenland. Tot de verbeelding sprak ook dat hij de vaste piloot van de Koninklijke Familie was. Begin jaren vijftig vloog hij prins Bernhard, met wie hij bevriend raakte, tot drie keer toe kriskras over de beide Amerikaanse continenten om de Nederlandse export te helpen bevorderen. Sonderman werd testpiloot bij Fokker toen dat bedrijf zijn reusachtige voorsprong in de burgerluchtvaart al lang kwijt was. Het werd overeind gehouden door defensie-opdrachten, maar ook op militair gebied stelde Fokker niet veel voor. In 1955 had Fokker een lestoestel met straalaandrijving ontwikkeld, waarvoor internationale belangstelling bestond. Fokker hoopte het toestel te kunnen slijten als hèt lesvliegtuig van de NAVO en stuurde Sonderman voor een serie demonstraties van dat toestel naar de VS.

Sonderman haalde zijn brevet met slechts enkele lessen. Zijn vader, intussen onder de indruk van de vliegkunsten van zijn zoon, vergat zijn eerdere waarschuwing en financierde extra vlieguren.

14


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Tijdens de eerste demonstratie, op 20 oktober 1955 boven het vliegveld van Hagerstown in Maryland, zette Sonderman zijn beroemde vrille (verticale neerwaartse schroefbeweging of kurkentrekkerbeweging) in, maar hij kwam er niet meer uit en het toestel stortte neer. Dit betekende het einde van Sonderman, maar ook van de enige vlucht van de S14 in Amerika en van Fokkers internationale militaire aspiraties. Sonderman testte vele toesteltypes voor Fokker, die geen van alle een succes werden. Het toestel van Fokker dat wel een succes werd, de Fokker Friendship, heeft hij nooit mogen testen. Toen de Friendship gereed was, was Sonderman al dood. Bij wijze van postume geste werd de in 1960 in gebruik genomen regerings-Friendship door prins Bernhard gedoopt met de naam Gerben Sonderman. Daarnaast is in zijn geboorteplaats Drachten een straat naar hem vernoemd, evenals dus in onze wijk.

Bron: Gerard Mulder, Testvlieger tot in de dood; Gerben Sonderman (1908 - 1955). Boekbespreking Th.J. de Jongh, Gerben Sonderman 1908 - 1955. Testpiloot van Fokker. Verzetsman. Vlieger van de Prins, NRC 1998.

15


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

BOEKBESPREKING

HUGO LUIJTEN - OFFER VOOR EEN VERLOREN ZAAK DOOR JOOST REINAERTS

Eine traurige Liebesgeschichte, zo zou je ‘Offer voor een verloren zaak’ van Hugo Luijten kunnen noemen. Het is augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog breekt uit. De mensen hebben nog geen idee wat ze te wachten staat. De eerste soldaten worden zingend uitgezwaaid. Ouders sturen hun zoons naar het leger, hele jongensklassen trekken vanuit school rechtstreeks naar de kazerne om te vechten voor het vaderland. Ook Heinrich Ohlenforst meldt zich vrijwillig bij die Gelbe Kaserne in Aken. De oorlog is de oplossing om zijn geboortedorp te ontvluchten. Ohlenforst een socialist heeft een stiekeme geliefde, Philomena. De liefde heeft hem in grote problemen gebracht en zijn leven in zijn geboortedorp is hij niet meer zeker. De oorlog is zijn uitweg. Hij heeft een plan. Op het slagveld moet hij roem vergaren en als oorlogsheld moet hij naar zijn geboortedorp terugkeren.

Zijn terugkeer moet groots zijn. Dan pas kan hij zijn geliefde (en kind) een beter leven geven. Het is een verhaal over een gewone man in een ongewone tijd. Zijn vuurdoop zal Ohlenforst bij Luik hebben. De veldslag die later vergeten zou worden, ondergesneeuwd door gruwelveldslagen zoals Verdun, Ieper en de Somme. Toch blijkt de vlucht uit het dorp niet voldoende en achtervolgt het noodlot hem. Hugo Luijten heeft deze epische oorlogsroman deels gebaseerd op een verre voorouder. Veel Heerlenaren hebben Duitse, Franse of Belgische voorouders en zullen misschien verhalen uit deze tijd hebben. Ook ik heb een voorouder die als Duitse soldaat in de Eerste Wereldoorlog gevochten heeft. Indien u van een goed onderbouwde historische roman houdt, is dit zeker een aanrader voor de zomervakantie.

16


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Buurtactie

Wilt u uw buren leren kennen? Wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor buurtactie-subsidie!

Voor en door de buurt!

17


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buurtgenoten zich verbonden voelen met elkaar en hun buurt. Daarom heeft zij de buurtactie ingevoerd: een subsidie voor een activiteit of een initiatief waarmee de verbinding met buurtbewoners wordt verhoogd. Als u uw buren kent, is de stap niet zo groot om eens een praatje aan te knopen, om samen iets op te lossen in uw buurt of om hulp te vragen als dat nodig is. Uw woonomgeving wordt er ook gezelliger van. Bij de buurtactie gaat het om acties die uitnodigen om elkaar te ontmoeten en het netwerk in de buurt verstevigen. Of om samen iets in uw buurt op te knappen terwijl u intussen ook elkaar (beter) leert kennen. Als u buurtactie-subsidie wil aanvragen, dan kunt u hiervoor samenwerken met de wijkraad, verenigingen of scholen, maar dit is geen voorwaarde. Voor en door de buurt, voor meer verbinding en betrokkenheid – dat is het motto! Iedereen kan een bijdrage in het kader van de buurtactie aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt.

Heeft u ooit gedacht aan: • het organiseren van een jeu-de-boules middag of een toneelvoorstelling; • met de hele straat een voortuintje van een zieke buur opknappen; • een straatfeest houden zodat jong en oud elkaar beter leert kennen; • een wandeling of rondleiding verzorgen voor en door de buurt; • een moestuin aanleggen en onderhouden met uw buurtgenoten; • een ‘garagesale’ organiseren met de buurt; • een straatbarbecue houden voor de buurt. Een aanvraag dient u online in via www.heerlen.nl/ buurtactie. Hier vindt u het aanvraagformulier en meer informatie. Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wilt bereiken, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met de wijkraad of andere partijen. Doe er een begroting bij: een overzicht van de verwachte kosten en (eventueel) inkomsten. De aanvragen worden beoordeeld door een groep actieve bewoners uit verschillende buurten van Heerlen en bureau Buurtgericht Werken van de gemeente Heerlen. De belangrijkste voorwaarden zijn: • de buurtactiviteit is toegankelijk voor de buurtbewoners; • de aanvrager heeft een begroting opgemaakt; • de aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking op (een deel van) de buurt of een combinatie van buurten; • de activiteit is bij voorkeur een nieuw of vernieuwend initiatief; • het initiatief is geen reguliere activiteit van de aanvrager; • buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit; • na afloop dient u een verslag in van de activiteit, en een overzicht van de gemaakte kosten (en indien van toepassing, ook de inkomsten).

18


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

VRIJESCHOOL PARKSTAD Leren op de vrijeschool doe je met hoofd, hart en handen. Het hoofd geeft het vermogen tot denken en begrijpen, tot concluderen en abstraheren. Met het hart wordt het hele gevoelsleven bedoeld. Betrokkenheid, inlevingsvermogen, sociale intelligentie, zelfvertrouwen, zelfwaardering, gevoel voor schoonheid zijn enkele aspecten hiervan. Via de handen wordt het lichamelijk-motorische geleerd. De vrijeschool wil kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ze ook leren inzien hรณe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. Nadenken en zelfstandig oordelen is meer dan kennis kunnen reproduceren. Wรกt je leert is van belang, maar hรณe je het leert is minstens zo belangrijk.

ER WORDT GEEN VAT GEVULD MAAR EEN VUUR ONTSTOKEN De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket aan. Kinderen leren niet alleen wiskunde en geschiedenis, maar ook vreemde talen spreken, toneelspelen, zingen, schilderen, smeden en sterrenkunde. De vrijeschool wil de leerlingen al deze aspecten van het leven laten ervaren. Ze kunnen dan zelf een gedegen keuze maken in hoe ze hun leven gaan vormgeven. Ook een relatie met de omgeving hoort daarbij. Wilt u ons ontmoeten, dan kan dat tijdens de Adventmarkt op zaterdag 26 november a.s. of op onze jaarlijkse open dag in januari. Vrijeschool Parkstad huist sinds drie jaar in het oude HTS gebouw in de Dr. Jaegersstraat 40.

19


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

BRIDGE EEN LEUKE HOBBY Bridge is een leuk, uitdagend kaartspel. Bij bridge speel je samen met je partner, die tegenover je zit, tegen twee tegenstanders. Je kunt bridge zien als (top)sport, maar je kunt het ook zien als een sociale activiteit. Bridge is niet aan leeftijd gebonden; je kunt er heel veel en heel lang plezier van hebben. Daarnaast houdt het je hersens in topconditie! In september 2017 start een bridge-cursus voor de beginnende bridger. Voor deelname aan de cursus is geen ervaring met welk kaartspel dan ook nodig. U kunt u samen met een partner aanmelden, maar ook als eenling bent u van harte welkom. De cursus bestaat uit 12 lessen. In elke les wordt een stuk theorie behandeld en vervolgens wordt er geoefend. De instructie is kort, het spelen staat centraal. De cursus start dinsdag 12 september en vervolgens is er iedere dinsdag een les (m.u.v. 17 oktober, dan is herfstvakantie). De laatste les is 5 december (eventueel 12 december is velen sinterklaas willen vieren). Een lesavond start om 20 uur en duurt tot ongeveer 22 uur. De lessen worden gegeven in het personeelsrestaurant van APG. Kosten van de cursus bedragen € 62,50 per deelnemer. Daarvoor krijgt u 12 lessen, een lesboek en een handige samenvatting van de belangrijkste regels en afspraken bij bridge (de ‘geheugensteun’). Voor meer informatie of aanmelding voor deelname: Paul Meys, pm.meys@gmail.com, telefoon 045-5422277.

20


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Het is vrijdag 21 april 2017. We verzamelen om 13.00 uur voor basisschool Windekind om (weer) een mooie wandeling te maken georganiseerd door Els, Marjo en Marie-Jose. Alles is tot in de puntjes geregeld, zelfs over de auto indeling naar Noorbeek hoefde niet nagedacht te worden. Ik mocht samen met Rietje bij Marijke en Jo Gerards in de auto zitten. De rit naar Noorbeek alleen al is een feest. Lekker gereden worden door Jo die een mooie toeristische route gevonden heeft in samenwerking met zijn Tomtom. De tocht is 7 km lang en begint bij Terras en IJskraam A G’n Boomsjoël, Bovenstraat 38, in Noorbeek. Aanvankelijk blijft de groep van 28 personen en twee honden aardig bij elkaar totdat we door het tweede stegelke (draaihekje) moesten, hetgeen oponthoud betekent. Maar de leiding is zo aardig op gezette tijden te wachten zodat de groep weer enigszins geformeerd kan worden. De route is mooi, ook al is de bloesem op zijn retour. Er volgen enkele forse klimmetjes die beloond worden met mooie vergezichten en uiteraard ook door afdalingen. Verder passeren we vakkundig gerenoveerde vakwerkhoeves met pittoreske binnenplaatsen, prachtig getekende koeien, schitterende bosbloemen (over de naam ervan wordt gediscussieerd), nog meer stegelkes, bemeste velden met de bijbehorende geur, veld-, boom- en muurkruisen, massa’s paardenbloemen, af en toe wat bloesem, weer stegelkes en her en der een bankje. Na exact 7 kilometer komen we weer bij het startpunt uit waar we nog mogen genieten van een kop koffie, een ijsje en voor de liefhebbers een stuk vlaai of een wafel. Tijdens deze gezellige afsluiting kunnen we met weer anderen praten zodat ik een uitgebreider beeld krijg van de deelnemers aan deze wandeling. Had ik vooraf geweten dat ik een verslagje over deze wandeling zou maken, dan had ik mijn ogen meer de kost gegeven en minder lopen kletsen. Nogmaals dank aan Els, Marjo en Marie-Jose en de chauffeurs en tot de volgende keer,

Meer informatie en een routekaart en -beschrijving is te vinden op www.wandelgidszuidlimburg.com onder wandelroute 1006.

21


BLOESEM WANDELING

WERKGROEP SENIOREN DOOR MARJA VERVUURT FOTO FRANK JANSSEN


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

OPROEP!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT De werkgroep Senioren houdt zich met name bezig met het organiseren van activiteiten voor de senioren in onze wijk. Denk hierbij aan het organiseren van een wandeling, bridgemiddagen of samen muziek luisteren. Twee maal per jaar wordt er een wandeling georganiseerd. De eerste wandeling is een bloesemwandeling, de tweede een herfstwandeling. Ruim van tevoren worden dag en tijdstip bekend gemaakt. Het vertrek is - tenzij anders vermeld - bij de oranje brievenbus op het plein van het winkelcentrum aan de Van Weerden Poelmanstraat in onze wijk. Van daaruit carpoolen de deelnemers naar het vertrekpunt van de wandeling. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Meer informatie over de activiteiten van de werkgroep is te vinden op: www.groenewijkheerlen.nl onder het kopje activiteiten. U kunt zich daar ook via een aanmeldformulier aanmelden voor een wandeling.

De Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld bestaat dit jaar 15 jaar. Oorspronkelijk op 2 augustus 2002 opgericht als Stichting Wijkraad Douve Weien en op 16 maart 2004 uitgebreid naar de Stichting Wijkraad Douve weien / Caumerveld. Onze stichting zet zich als buurtorganisatie in voor de bevordering van de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk, zodat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. Wij worden daarbij ondersteund door de gemeente Heerlen, die financiële middelen en beroepsmatige ondersteuning ter beschikking stelt, en draaien uitsluitend op vrijwilligers. Wij bestaan uit een bestuur en een aantal werkgroepen, waarbinnen een aantal wijkbewoners actief is rondom een bepaald thema. Op dit moment hebben wij vier werkgroepen: - de werkgroep Senioren - de werkgroep Wijkontwikkeling - de werkgroep Groene Wijk Duurzaam - de werkgroep Redactieraad. Daarnaast zijn wij voornemens nog twee werkgroepen op te richten: - de werkgroep Buurtsteun - de werkgroep Jeugd. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze werkgroepen. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten en evenementen. Hebt u hart voor de wijk en wilt u uw steentje bijdragen als vrijwilliger? Wilt u een bijdrage leveren aan een prettige woon- en leefomgeving in onze wijk en samen met ons activiteiten organiseren om de leefbaarheid en de veiligheid te behouden en te versterken? Wilt u met andere wijkbewoners meedenken over de thema’s en onderwerpen die extra aandacht moeten krijgen in onze wijk? Neem dan contact met ons op! In een gesprek met elkaar kunnen we bekijken bij welke activiteit en werkzaamheden u zich het beste bij thuis voelt. Stuur een mail naar wijkraadgroenewijk@gmail.com of neem contact op met onze voorzitter, Peter Kastrop, tel. 045 - 5412207. Doe dat vooral ook als u ideeën op plannen heeft die kunnen bijdragen aan een leefbare en veilige wijk. En ook als u eens vrijblijvend met ons van gedachten wilt wisselen horen wij dat graag.

23


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

PUZZEL

(1) su bs id i er e gel i n g v an het m in i st e r ie v a n E c o n o m is c h e Z a k e n ( 2 ) h i e r s ti e r f Ge r b e n S on d erm a n (3 ) b etrok k enhei d e n dee ln a m e v a n b u r g e r s b ij h e t o p lo ss e n va n p r o b l e m e n i n hun eigen buurt (4) waar de wijkraad zich voor inzet (5)witte hoeve aan de Corisbergweg (6) voo r nam v a n hi j di e i n 20 0 3 de wijk b e z o c h t e n d a a r n a u it He e r le n v e r tr o k ( 7 ) str i p se r i e va n Er ik Va rek a mp (8) s ubs i d ie v an d e g e m e e n t e He e r le n ( 9 ) $v e rtr e kp la a t s va n d e b l o e se m w a n d e l i n g 2 0 1 7 ( 1 0 ) w a a r d e w i j k r a a d z i c h v o o r i n z e t ( 11 ) h i e r v o n d d e b u u r t b i j e e n k o m s t isolatie plaats (12) vond plaats op 18 april 2017 (13) 2017 is voor de wijkraad een …jaar (14 ) pl atfo rm w a ar mens en m e t bet r o k k e n h e id b ij d e s t a d He e r le n e n h a a r h i sto r i e h u n ve r h a a l $k u n n e n p l a a t s e n

24


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Het fietsexamen is onderdeel van het totale verkeersonderwijs op elke basisschool. Tijdens het schriftelijk verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.

boven Groepsfoto van groep 7 van basisschool Windekind met wijkagent Fred Janssen en buurt-BOA Maurice Costongs.

Maar verkeer is ook vooral praktijk. Verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Tijdens het fietsexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen en daardoor veilig fietsen. Belangrijk is dat het praktisch examen wordt afgelegd op een veilige fiets. En een veilige fiets moet aan een aantal eisen voldoen, die wettelijk zijn vastgesteld.

25


FIETSKEURING Alleen op een veilige en goedgekeurde fiets mag aan het examen worden deelgenomen. examen. Daarom worden voordat het fietsexamen wordt afgelegd de fietsen van de leerlingen gecontroleerd.

BASISSCHOOL WINDEKIND DOOR DE REDACTIE

Op dinsdag 18 april 2017 vond de fietskeuring plaats voor de leerlingen van groep 7 van basisschool Windekind.

26


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

“Uit een enquête in de wijk kwam eerder naar voren dat er behoorlijk wat belangstelling is voor isolatie. Er zijn interessante subsidies van het Rijk en de provincie biedt een stimuleringslening met gunstige voorwaarden.”

Op maandag 10 april 2017 vond eentbijeenkomst plaats met thema isolatie.Maar liefst vijftig bewoners van onze wijk waren aanwezig bij de buurtbijeenkomst in ontmoetingscentrum A Gene Bek aan de Tacitusstraat. De bijeenkomst was een initiatief van de werkgroep Groene Wijk Duurzaam dat bestaat uit zeven wijkbewoners. Enrico van der Lubben is een van hen en is ontzettend blij met de hoge opkomst. “Het was goed om te merken dat er zoveel animo is voor energie besparen.”

De werkgroep Groene Wijk Duurzaam wordt gevormd door Geert-Loys Jacobs, Enrico van der Lubben, Frans Pommé, Jo Reinders, Noud Schneider, Jos Simons en Jean Weijers. De werkgroep zet zich in om de duurzaamheid van onze wijk te bevorderen.

Enrico opende de avond, stelde hij de werkgroep voor en ging in op het energieverbruik van verschillende apparaten in huis. “Daar keken de meesten wel even van op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verbruik van een waterbed, dan zijn dat echt schrikbarende cijfers!”

Enerzijds door wijkbewoners te informeren over de mogelijkheden tot verduurzaming. Zoals bijvoorbeeld energiebesparing door woningisolatie of eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen. Anderzijds door de wijkbewoners de mogelijkheid te bieden om als collectief deze mogelijkheden in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan projecten als het project zonnepanelen. Uitgebreide informatie over de activiteiten van de werkgroep en de verschillende mogelijkheden om zelf energie te besparen is te vinden op: www.groenewijkduurzaam.com

deze en volgende pagina

De werkgroep Groene Wijk Duurzaam op een bankje aan de Van Weerden Poelmanstraat.

27


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Jos Simons, ook lid van het de werkgroep, nam vervolgens het woord. “Jos had een geweldig goed verhaal over isolatie en waarom het verstandig is om daarmee te beginnen als je energie wilt besparen”, vertelt Enrico enthousiast. “Veel mensen denken bij energie besparen meteen aan allerlei verschillende maatregelen, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Maar een warmtepomp heeft maar weinig zin als je niet eerst goede isolatie laat aanbrengen.” Het verhaal van Jos vormde een mooie opmaat tot de presentatie van de derde en laatste spreker van de avond, adviseur Hans Schuitemaker. “Hans vertelde over de verschillende manieren waarop je een huis kunt laten isoleren. Van vloer- tot dak- tot spouwisolatie: alles kwam aan bod. Ook legde hij in begrijpelijke taal uit hoe het aanbrengen van isolatie precies in zijn werk gaat.”

Hans besloot zijn verhaal met een prijsindicatie voor het aanbrengen van isolatie in drie verschillende typen huizen in Caumerveld-Douve Weien. Die huizen had hij ter voorbereiding van de buurtbijeenkomst onderzocht. Enrico. “Hij rekende ook voor wat deze maatregelen ongeveer kosten en wat ze opbrengen. De buurtbewoners hadden niet gedacht dat het zo goedkoop zou zijn, en ik ook niet trouwens!” Het onderwerp duurzaamheid leeft sterk in de wijk. “Dat blijkt al uit de hoeveelheid zonnepanelen op de daken”, zegt Frans Pommé. En dat er veel animo in de wijk bestaat voor samen energie besparen blijkt uit de opkomst op 10 april. De werkgroep gaat dan ook volop door de zal de komende tijd nieuwe buurtacties op touw zetten, afgestemd op de behoefte van de bewoners van onze wijk. Want er is nog steeds veel energiewinst te maken. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

WIJKBIJEENKOMST ISOLATIE WERKGROEP GROENE WIJK DUURZAAM DOOR DE REDACTIE

28


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

STIMULERINGSLENING DUURZAAM THUIS

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking e bij de provincie Limburg de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Het kan gaan om warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels of pelletkachels, maar ook om onder andere zonnepanelen of zonneceldakpannen, vloeren bodemisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie, hoog rendementsglas, isolerende deuren, gevelpanelen, hoog rendement verwarmingssystemen, accusystemen voor energieopslag, led verlichting, infraroodpanelen voor verwarming, grijswatersystemen, warmteterugwinning voor douches en douchebakken of vraaggestuurde ventilatie.

In 2017 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer warmte-pompen, zonneboilers, biomassa ketels of pelletkachels Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Hoe werkt het? U dient uw aanvraag in bij de provincie Limburg. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden zal de provincie de lening voorwaardelijk toekennen. U krijgt dan een aanvraagformulier en checklist van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) die u invult en samen met de gevraagde documenten binnen acht weken terug stuurt. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte van SVn met de overeenkomst van de lening. Deze offerte moet binnen drie weken worden ondertekend en teruggestuurd naar het SVn. Het leenbedrag komt dan beschikbaar in een bouwkrediet.

Hoe werkt het? U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie en u dient vervolgens de aanvraag in uiterlijk 6 maanden nadat het apparaat is geïnstalleerd. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing. Voorwaarden: 1. U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling). 2. Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend. 3. U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd. 4. Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom. 5. Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd. 6. U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Voorwaarden: 1. U bent eigenaar-bewoner of huurder van de woning in de provincie Limburg. 2. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500. 3. Voor eigenaar-bewoners is het maximale leenbedrag € 35.000, voor huurders is het maximale leenbedrag € 25.000. 4. De lening heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500 en vanaf € 7.500 een looptijd van 15 jaar.

U kunt een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Uitgebreide informatie is te vinden op www.rvo.nl.

U kunt het aanvraagformulier downloaden en uitgebreide informatie vinden op www.limburg.nl/ duurzaamthuis.

29


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

WIE? Gerard Dekkers, geboren in 1937 in Ubach over Worms, verliet als zesjarige de provincie Limburg en keerde pas zo’n 15 jaar geleden terug. Naar Hoensbroek, en daarna alweer bijna 10 jaar geleden naar onze wijk.

WAAROM? Gerard fietst. Alleen maar, en veel. Gerard heeft geen rijbewijs en heeft nooit een auto gehad; alles op de fiets. Van toen hij 15 was en van zijn oom zijn eerste fiets kreeg. Hij leeft voor zijn fiets, doet alles voor de fiets. Hij is, zou je kunnen zeggen, met zijn fiets getrouwd. "Ik ben verliefd op de fiets, al van jongs af aan."

BIJZONDERE

BUURT BEWONERS DOOR FRANK VAN ENGELSHOVEN

Vroeger, toen hij bij Hoogovens wekte, fietste hij op zijn vrije dagen van IJmuiden via de Afsluitdijk naar Friesland en via Lelystad en de dijk bij Enkhuizen terug naar IJmuiden. Tijdens zijn vakanties fietste hij langs de grenzen van Nederland: totaal 1500 kilometer, 150 per dag, overnachten in hotelletjes. In die tijd fietste hij wel 30 tot 40 duizend kilometer per jaar. En nog steeds maakt hij vele kilometers op de fiets. Hij fietst nog steeds het hele jaar rond. Van januari tot oktober buiten en de resterende maanden binnen op een computergestuurde rollenbank. Hij fietst minimaal 4x per week, alles bijeen minimaal zo’n 400 kilometer per week. Hij vertrekt om 7.30 uur en keert rond de middag terug. De bijna dagelijkse 100 kilometer legt hij af in circa 4 uur, maar dat is inclusief een half uur rust. Hij heeft 3 routes waar hij uit kiest. Zo veel mogelijk binnenwegen. Dagindeling, voeding, nachtrust: alles in het teken van de fiets. Elke ochtend rond vijf uur opstaan, ontbijt van vla met muesli. Dan begint het te kriebelen en moet hij dus op de fiets. In de middag warm eten: pasta met saus en een flinke kom sla of groente.

Rond vijf uur ‘s middags twee rijstwafels en twee eieren. Daarna niets meer en rond half tien naar bed. In zijn jonge jaren maakt hij korte tijd deel uit van een wielerploeg. Tot hij tijdens een training in een afdaling door een stuurfout van een ploeggenoot moet uitwijken en met 70 km/u op een muur knalt. Knie gebroken, schouder kapot, zware hersenschudding en 10 dagen in coma. Einde wielercarrière. Hij droomt er nu nog van en ziet dan die muur op zich af komen. Twee jaar revalideren en nooit meer de oude. Door de zware hersenschudding heeft hij nu nog problemen met bijvoorbeeld het onthouden van namen. En hij heeft al jaren een kunstknie, gevolg van die knal destijds. Hij besloot om nooit meer in teamverband of met anderen te fietsen. Hij durfde dat niet meer. Hij durft dat nog steeds niet. Hij fietst alleen, hij leeft alleen, hij is - zo zegt hij zelf - een ‘lone wolf’. Op 26 november 2018 zit hij 65 jaar op de fiets. Hij is dan 80 jaar. Dat gaat hij, de ‘lone wolf’, vieren met zijn vrouwen. Zijn buurvrouwen welteverstaan. Hij is immers al getrouwd... met zijn fiets.

30


DE KEUZE VAN THEO BIJDRAGEN VAN FRANK JANSSEN (FOTO’S P. 31 - 33) EN SONJA HOEZEN (FOTO P. 34)


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

32


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

33


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

34


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

UITBREIDING PLUS IN VOLLE GANG OPENING NIEUWE SUPERMARKT 8 NOVEMBER 2017 DOOR DE REDACTIE

Na jarenlang plannen maken en getouwtrek zijn deze zomer eindelijk de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van de Plussupermarkt aan de Van Weerden Poelmanstraat. De winkel wordt met 1000 meter uitgebreid naar ongeveer 1600 meter bruto vloeroppvlak. Dit komt neer op zo’n 1400 meter winkeloppervlak.

Met de eerdere gereedkoming van de herinrichting van het openbaar gebied c.q. de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen krijgt het winkelplein aan de Van Weerden Poelmanstraat een belangrijke impuls, die zowel de winkeliers als de wijk ten goede komt. Eind augustus wordt gestart met de werken aan de onder- en bovengrondse infra rondom de supermarkt. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot einde oktober. Direct omwonenden zijn daarover al per brief geĂŻnformeerd door de aannemer.

Dit is een moderne maat supermarkt die past bij het voorzieningenniveau en het verzorgingsgebied. De nieuwe supermarkt wordt beter ingepast in de omgeving en de en de uitstraling en logistiek, waaronder het laden en lossen, worden sterk verbeterd.

De opening van de nieuwe supermarkt zal naar verwachting op 8 november plaatsvinden.

35


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

36


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

OPROEP! UW INBRENG GEVRAAGD

We beschikken weer over een meerkoppige redactieraad, waarmee er een einde komt aan een periode van twee jaar waarin Theo Scheepers als enig redactielid het wijkblad in de lucht heeft gehouden. De nieuwe redactieraad heeft de ambitie om het wijkblad nog kleurrijker, afwisselender en informatiever te maken. Voor u ligt de eerste aanzet daartoe. Daarnaast heeft de nieuwe redactieraad de ambitie om nog meer dan voorheen een blad samen te stellen voor de wijk, maar vooral door de wijk. Wij hopen dan ook u met nieuwe rubrieken en series te prikkelen, te inspireren en te enthousiasmeren. Heeft u bijzondere herinneringen of kennis over de historie van onze wijk en wilt u dit met onze lezers delen? Heeft u oude foto’s, al dan niet met een verhaal, en wilt u die delen met overige wijkbewoners? Kent u bijzondere wijkbewoners of heeft u zelf een bijzondere hobby, een bijzonder beroep of een bijzonder verhaal? Laat het ons weten.

JUBILEUM

REBUS Een jubileum is iets feestelijks. En bij iets feestelijks hoort een cadeau. Zo ook bij dit 15-jarig jubileum. Maar wij geven de cadeaus niet zo maar weg. Om in aanmerking te komen moet u in ieder geval de jubileumrebus oplossen, van links naar rechts en van boven naar beneden. Onder de juiste inzendingen verloten wij 5 waardebonnen van elk 15 euro. Stuur of mail uw oplossing voorzien van uw naam en adres voor 1 oktober 2017 naar de redactie. Succes!

Stuur uw bijdragen aan: Redactie De Groene Wijk Johannes XXIII-Singel 68 6416 HV Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl

2002

wijkraad 15 jaar

Wij rekenen op uw inbreng!

2017

37


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

-h

38


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

KENT U IEMAND DIE EEN ONDERSCHEIDING VERDIENT? .

Overal zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Vrijwillig of door een bijzondere invulling van een betaalde baan of combinatie van beide. Deze personen mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een lintje verdient, dan wil de gemeente dat graag weten. U kunt een lintje digitaal aanvragen via www.heerlen.nl/lintjes. Voor informatie over de procedure kunt u bellen met het kabinet van de gemeente Heerlen (tel. 14045). Naast de lintjesregen is het ook mogelijk iemand voor een onderscheiding voor te dragen in verband met een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum. Houd dan wel rekening met de uiterste datum van indienen. U moet de voordracht dan namelijk 6 maanden vóór de datum van die gelegenheid indienen.

OUTDOOR TRAINEN MEDI SPORT MOLENBERG Fysiotherapiepraktijk Medi Sport in Molenberg heeft haar sport- en trainingsaccommodatie uitgebreid met een multifunctioneel outdoor-parcours. Het wandel- en loopparcours met natuurlijke hindernissen, dat grenst aan de praktijk, is ontworpen voor enerzijds patiënten met een (tijdelijke) fysieke beperking en anderzijds groepen die gericht conditioneel en/of op aspecten als kracht, core stability en algemene fitheid willen trainen. Er zijn drie groepen actief: 18-35 jaar, 35 jaar en ouder en 65-plussers. De intensiteit en de oefeningen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de groep. In september gaan bij voldoende interesse een drietal groepen aan de slag. Voor meer informatie of aanmelding voor deelname: Medi Sport Heerlen 045 -5415127, heerlen@medisport.nl of www.medi-sport.nl.

39


EVENEMENTEN KALENDER AUGUSTUS 01 - 31! 18 - 27! 19 - 20! 27! !

World of Bricks: the LEGO® Experience, Continium Kerkrade Cultura Nova, centrum Heerlen Castle of Love, Kasteelpark Erenstein Kerkrade Pijl van Heerlerheide, Bokstraat Heerlen

SEPTEMBER 01 - 30 ! 03! ! 08 - 09! 09! ! 09! ! 09 - 10! 29 - 30!

World of Bricks: the LEGO® Experience, Continium Kerkrade Pleinfeest, Van Weerden Poelmanstraat Parkstad Culinair, centrum Heerlen Streekproductenmarkt, Luciushof Heerlen Palooza Festival, Tunnelweg Kerkrade Open Monumentendag, diverse locaties Oktoberfeest Heerlen, centrum Heerlen

OKTOBER 01! ! 01 - 31! 06 - 11!

Oktoberfeest Heerlen, centrum Heerlen World of Bricks: the LEGO® Experience, Continium Kerkrade Najaarskermis, centrum Heerlen


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

GEWIJZIGDE TELEFOON OPENINGSTIJDEN NUMMERS POLITIEBUREAU HEERLEN

Vanaf 3 april 2017 heeft het politiebureau Heerlen aan de Stationstraat 13E in Heerlen andere openingstijden.

NOODNUMMERS

Waarom? Steeds meer mensen doen aangifte of melding via internet (www.politie.nl), telefonisch (0900-8844), op locatie (thuis, bedrijf of elders) of op afspraak. Daarnaast is het gelet op het aantal bezoekers is niet rendabel om het politiebureau 24/7 open te houden.

ambulance, brandweer, politie$ $ $ $ $ $ idem voor doven en slechthorenden$ $ dierenambulance$$ $ huisartsenpost (nightcare)$ $ $ $ storing electra$ $ $ storing gas$ $ $ $ storing water$ $ $ $

Niettemin is en blijft de politie ook in Heerlen 24/7 bereikbaar en beschikbaar ten dienste van de burger. Door de gewijzigde mogelijkheden wordt het zelfs mogelijk om vaker en meer politie op straat te hebben.

$

112

$ $

0800 - 8112 0900 - 0245

$ $ $ $

045 - 5778844 0800 - 9009 0800 - 9009 043 - 2090909

De nieuwe openingstijden zijn:

OVERIGE NUMMERS

maandag$ dinsdag$ woensdag$ donderdag$ vrijdag$ zaterdag$ zondag$

buurtsteun (burenhulp)$ gemeente Heerlen$ $ handhaving$ $ $ $ sociaal buurtteam$ $ wijkagent$ $ $ $ $ ziekenhuis Zuyderland$

$ $ $ $ $ $ $

13.00 uur - 20.00 uur 13.00 uur - 20.00 uur 13.00 uur - 20.00 uur 13.00 uur - 22.00 uur 21.00 uur - 05.00 uur 21.00 uur - 05.00 uur 13.00 uur - 16.00 uur

41

$ $ $ $ $ $

06 - 47518259 14045 14045 045 - 5604004 0900 - 8844 045 - 5766666


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

COLOFON De Groene Wijk Wijkblad Douve Weien / Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis wordt bezorgt op alle adressen in de wijk. De Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. Bestuur Peter Kastrop, voorzitter Frans Pommé, vice-voorzitter Ton Cuijpers, secretaris Frank van Engelshoven, penningmeester Peter Frolichs Secretariaat Oude Molenweg 30 6417 PW Heerlen secretariaat@groenewijkheerlen.nl Redactie Johannes XXIII-Singel 68 6416 HV Heerlen redactie@groenewijkheerlen.nl Bijdragen Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten bij voorkeur in MS Word en foto's in JPEG met een resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. Plaatsing van een bijdrage betekent niet dat eventuele in die bijdrage weergegeven meningen de visie van de wijkraad weerspiegelen. Internet en social media Kijk voor meer en actuele informatie op www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.com. Of bezoek onze facebookpagina’s www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam.5

42