Wijkblad nr 62

Page 1

WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

62

SEPTEMBER 2020


nummer 62 september 2020

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, 112 idem voor doven en slechthorenden, 0800-8112 Handhaving, 14-045 Huisartsenpost, OZL Nightcare 045-577 88 44 Dierenambulance 0900-02 45 Storing gas of electra
 0800-90 09 Storing water 043-309 09 09 Blokkeren bankpassen en pincode 0800-03 13 BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS A Gene Bek 045-851 65 30 Buurtpunt 045-711 15 51 Gemeente Heerlen 14-045 Buurtsteun (burenhulp) info@aarbek.nl Sociaal buurtteam 045-560 40 04 Politie(geen spoed) 0900-88 44 Meld misdaad anoniem 0800-70 00 Wijkagent
 0900-88 44 RD4 Service 045-543 71 00 Ziekenhuis Zuyderland 088-459 77 77

2

2 6 2 3 5 7 10 12 14 16 18 20 21 22 28 30 35

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

IN DIT NUMMER

TELEFOONNUMMERS IN DIT NUMMER VOORWOORD BUSJE KOMT ZO ... JULLIE BEDANKT WHATSAPP BUURT PREVENTIE (WABP) BUURTPRAAT SOESTERBERGSTRAAT KLEIN SUCCES! SMOKEY HELPT DE WANDELGROEP DE ZONNEBLOEM IN DE WIJK A GENE BEK “OPEN AIR” WIJKSCHOUW CAUMERVELD - DE ERK SAMEN TEGEN EENZAAMHEID AFKOPPELEN VAN HEMELWATER COLOFON

3


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

VOORWOORD We hopen dat u allen nog in goede gezondheid verkeert en toch hebt genoten van de zonnige zomer. We hebben de afgelopen periode samen met de wijkraad AarBek, Standby en A Gene Bek gekeken of en zo ja welke activiteiten we, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer kunnen opstarten. Het buurtpunt is op dinsdag en donderdag weer geopend en wel van 10.30 tot 12.30 uur. We hebben hiervoor ook extra ruimte gekregen door de multi-zaal 2 bij het buurtpunt te betrekken. Hierdoor kunnen het houden van de 1,5 meter afstand en de hygiĂŤnevoorschriften nog beter gehandhaafd worden. De wandelgroep op donderdag is alweer een tijdje actief en op dinsdag is inmiddels een nieuwe wandelgroep gestart. De creatieve groep is op dinsdag ook weer aanwezig. Donderdag 3 september zijn we gestart met de buurtpuntbus, die bestuurd gaat worden door een zestal chauffeurs/vrijwilligers. Die dag werden 16 nieuwe bezoekers thuis opgehaald en naar het buurtpunt gebracht. Wethouder Adriane Keulen was aanwezig om deze nieuwe bezoekers te verwelkomen. Een hartverwarmende en gezellige bijeenkomst volgde, waar we met trots op terug kijken. Een bijzonder woord van dank aan onze chauffeurs/vrijwilligers die hun taak op een gastvrije en vriendelijke manier hebben uitgevoerd. Dinsdag 8 september mochten we burgemeester Roemer ontvangen, die tijdens zijn afscheidstoer ook het buurtpunt bezocht. Samen met de burgemeester hebben de bezoekers van het buurtpunt genoten van een goed verzorgde lunch. Het bezoek van de burgemeester werd zeer op prijs gesteld. De beweegmarkt die nu gepland staat voor 2 december zal in een afgeslankte vorm gehouden worden, we zullen u hierover tijdig nader informeren. We zijn blij dat het buurtpunt weer geopend is en wijkbewoners elkaar daar weer kunnen ontmoeten.

4

ď †

5


nummer 62 september 2020

Basisschool Windekind en overlast (parkeren, verkeer en oneigenlijk gebruik van de speelplaats) is al jarenlang een onderwerp dat door omwonenden van de school regelmatig bij de wijkraad en de schoolleiding onder de aandacht wordt gebracht. Juist op een moment dat wijkraad, school, omwonenden en ouders hierover in gesprek waren, werden de wijkraad en de omwonenden onaangenaam verrast door de voorgenomen tijdelijke uitbreiding van Windekind. Achteraf is de wijkraad gebleken dat de aanvraag voor deze tijdelijke uitbreiding al in januari 2019 door Windekind bij de gemeente is ingediend: hierover is nooit met de wijkraad noch met de omwonenden gecommuniceerd laat staan overlegd. De tijdelijke uitbreiding (2 maal zo veel lokalen als door Windekind in 2019 is aangevraagd) zal in ieder geval de veiligheid en leefbaarheid van de omwonenden niet verbeteren. De wijkraad heeft geen enkel politiek belang, is onafhankelijk en heeft tot taak het bewaken en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk en voor bewoners (ook voor een deel van de wijkbewoners). Overigens vindt ook de wijkraad dat de kinderen van de wijk in een passende huisvesting onderwijs moeten krijgen, maar constateert ook dat slechts circa 35% van de leerlingen van Windekind uit de wijk zelf afkomstig is. We hebben dan ook begrip voor ouders die zich zorgen maken over de huisvesting van hun kinderen in basisschool Windekind. Overigens is het bestuur van de wijkraad op 3 september jongstleden voor het eerst door de schoolleiding uitgenodigd voor een overleg over de uitbreiding en wel op 28 september aanstaande. We gaan dit gesprek uiteraard open in. De wijkraad blijft streven naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing. Blijf op elkaar letten en blijf gezond! Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

6

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

BUSJE KOMT ZO ... HET REGENT STEVIG ALS IK OP DONDERDAG 3 SEPTEMBER OP DE FIETS STAP RICHTING BUURTPUNT A GENE BEK. EN DIT SOORT WEER IS INDIRECT DE AANLEIDING GEWEEST VOOR DIT FEESTELIJKE MOMENT. DAT BLIJKT UIT HET VERHAAL VAN PETER FROLICHS, DIE MIJ MEENEEMT IN HET ONTSTAAN VAN DE BUURTBUS. EN DIE BUS RIJDT OP DAT MOMENT ZIJN EERSTE OFFICIËLE RONDE. Het begon volgens Peter allemaal met een opmerking van een van de vaste bezoekers van de inloop op donderdagochtend. ‘Ze komt elke week te voet naar het buurtpunt voor een praatje en een kop koffie. Op een dag maakte ze de opmerking: ‘Maar hoe zit dat straks in de winter als het slecht weer is of glad?’ En dat was een signaal waar we iets mee moesten doen.’ Bob van Bergen is vanuit Stand-by opbouwwerker in de wijk Aarveld-Bekkerveld en pakt de handschoen op. Hij weet mensen uit verschillende organisaties bij elkaar te brengen. Het balletje

7


nummer 62 september 2020

gaat echt rollen als na een tip van wethouder Adriane Keulen een gesprek volgt met Wim Pécasse, bestuurder van Novizorg. Daarbij blijkt dat zijn organisatie nog wel een busje heeft dat eigenlijk alleen maar stil staat. En dan gaat het snel! De wijkraden van Aarveld-Bekkerveld en de Groene Wijk nemen in samenwerking met de gemeente de financiering voor hun rekening. Novizorg helpt bij het begeleiden van de vrijwillige chauffeurs. De mensen van buurtschakel weten als geen ander welke bewoners in de wijk ondersteuning nodig hebben bij hun mobiliteit. Het is dat het coronavirus nog even op de rem trapt, maar ‘het is een schoolvoorbeeld van een prachtige, voortvarende samenwerking’ aldus Adriane Keulen in haar toespraak.

8

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

EEN BUSJE DAT EIGENLIJK ALLEEN MAAR STIL STAAT Als wethouder, met ouderenbeleid als één van haar verantwoordelijkheden, was ze nauw betrokken bij het proces. Ze houdt het kort en krachtig en de microfoon gaat al snel uit. Het gaat namelijk om de gesprekken aan tafel tussen de buurtbewoners onderling onder het genot van een kop koffie en, voor deze gelegenheid, een stuk vlaai. Wim Bosch en Ineke van Rooij kijken ondertussen tevreden naar alle bedrijvigheid. Zonder hun

vrijwillige inzet waren veel mensen hier vanochtend niet geweest. Toen ze een oproep zagen voor chauffeurs voor de buurtbus hoefden ze daar niet lang over na te denken: ‘Het is toch prachtig als je voor iemand iets kan betekenen.’ Er zijn inmiddels zes vrijwilligers, die in duo’s de dienstregeling voor hun rekening nemen. Ik schuif aan bij drie dames die voor het eerst in Buurtpunt A gene bek zijn. Ik krijg het vriendelijke doch dringende verzoek om ‘mevrouw’ en ‘u’ achterwege te laten. Het zijn gewoon Mia, Sophie en Margo en ze zijn zojuist met de BuurtPuntBus aangekomen. Margo zit duidelijk op de praatstoel. Ze vertelt in een paar minuten een

aardig stuk van haar levensverhaal. Ze heeft oorspronkelijk aan de Pluijmaekersstaat gewoond en daarna enkele jaren in het buitenland. Sinds een jaar of twee woont ze weer in de wijk. Nu ze in de flat aan de Van Weerden Poelmanstraat woont, heeft ze alles binnen handbereik. Waarom ze hier is? ‘Ik ben wel nieuwsgierig hoe het hier is. Dat betuttelen met handwerken en zo is wat mij betreft niet zo nodig. Maar ik vind het vooral leuk en gezellig om bij elkaar te komen en te kletsen.’ Dan zitten de dames hier op de juiste plek, want dat is nou precies waar het om draait in buurtpunt A Gene Bek.

9


nummer 62 september 2020

GEEN RECEPTIE, DAT WIL IK NIET, WAS DE BOODSCHAP VAN BURGEMEESTER EMIL ROEMER. MAAR WELK AFSCHEID HAD HIJ DAN WEL IN GEDACHTE? IK GA ZELF NAAR DE BURGERS TOE GAF HIJ AAN EN WEL OM HEN TE BEDANKEN EN NIET ANDERSOM. Emil Roemer plande een hele week in om op ca. 20 plaatsen in de stad afscheid te nemen van de inwoners, die zoals hij zegt, hem zoveel waardevols hebben laten zien, met hun betrokkenheid bij hun buurt, bij allerlei nieuwe initiatieven, in samenwerking met anderen, met het uitwerken van

10

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

JULLIE BEDANKT creatieve ideeën en de zorg voor elkaar. Dat was voor mij een erg inspirerende ervaring. En daarvoor wil ik vooral jullie graag bedanken. In zijn afscheidstoer, is een bezoek aan het Buurtpunt A gene Bek gepland op 8 september jl. een van de eerste locaties die hij wilde bezoeken. Welkom geheten door twee vertegenwoordigers namens de Wijkraden Aarveld-Bekkerveld en Douveweien-Caumerveld, kwam Emil “een broodje mee eten” samen met een groot aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten die het Buurtpunt inmiddels kent. Corona proof dat wel! Peter Frolichs namens de wijkraad Douveweien introduceerde de verschillende activiteiten in de dinsdag- en donderdaggroepen met een korte toelichting en verleidde de burgemeester om de aanwezigen toch nog even toe te spreken. Emil Roemer begon met te stellen dat hij hier toch met een dubbel gevoel stond. “Ik had, toen de Gouverneur mij in maart 2018 benaderde met de vraag of ik enkele maanden

beschikbaar was om in Heerlen de burgemeester te vervangen nooit gedacht dat enkele maanden zouden uitlopen tot 2,5 jaar!” Gelukkig is de gemeenteraad er in geslaagd om de vacature in te vullen met de komst van Roel Wever als nieuwe burgemeester van de stad. “Het dubbele gevoel dat ik hierbij heb, is dat ik inmiddels na 2,5 jaar ben gaan houden van deze stad en haar nu moet gaan verlaten. Wat ik gezien heb, is dat er zoveel mensen zijn die geïnvesteerd hebben om de stad leefbaar te maken en te houden en deze mensen gaan mij erg aan het hart”. Hij zou nog graag één ding aan de Heerlenaren willen meegeven en dat is dat ze best wat trotser zouden kunnen zijn op hun stad omdat daar meer dan voldoende redenen te benoemen zijn. “Voor al het moois dat ik hier gezien heb, wil ik graag jullie bedanken. Voor mij betekent dit, dat ik voor de rest van mijn leven altijd een beetje Heerlenaar zal blijven voelen”. Als de kers op het toetje van onze afscheidslunch met Emil Roemer was daarna een bezoek aan het

Rosarium ingepland, waar de burgemeester door Paul Gerards namens de wijkraad AarveldBekkerveld werd rondgeleid. Roemer is een echt “mensen mens” zoals een bezoeker het formuleerde. En zo willen we hem graag in herinnering houden. 11


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

WHATSAPP BUURT PREVENTIE (WABP)

SAMEN HOUDEN WIJ DE BUURT VEILIG! EEN WABP GROEP IS EEN GROEP IN DE CHAT APP WHATSAPP, WAAR BUURTBEWONERS ELKAAR KUNNEN ATTENDEREN OP VERDACHTE EN ALARMERENDE SITUATIES IN DE BUURT. BIJ ESCALATIE VAN DEZE SITUATIE ZAL MEN DE POLITIE INSCHAKELEN; 1-1-2 BIJ SPOED; 0900-8844 BIJ MINDER URGENTE SITUATIES. OP DEZE LAAGDREMPELIGE MANIER, KUNNEN BUURTBEWONERS BIJDRAGEN AAN DE VEILIGHEID IN DE BUURT.

12

Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van de Alarm App groep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

algemeen kunnen we zien dat het aantal inbraken van 20-30 per 3 maanden begin 2019 naar een minimum van 0-5 eind 2020 gedaald zijn. Dit komt niet alleen door de WABP groep, maar zal er zeker toch een rol in spelen, er zijn immers een behoorlijk aantal borden in de wijk geplaatst die ook tot een zichtbare activiteit gevoerd heeft. Onze WABP groep is geregistreerd op een landelijke platform https://wabp.nl/ Namens de Beheerders Bart Benders & Angie Schijns

HOE STAAN WIJ IN ONZE WHATSAPP BUURT PREVENTIE (WABP), DOUVE WEIEN EN OMGEVING ER NU VOOR? Begin 2019 ontstond de WABP groep voor onze groene wijk. Waar staan we nu en hoe zit het met de inbraken? De WABP groep heeft op dit moment een kleine 100 leden en functioneert goed. Meerdere keren zijn er verdachte situaties, zoals verdachte deurcollectes, cameraopnames van nachtelijk speurende personen bij huizen en zelfs vermiste honden en konijn (die doormiddel van de app weer snel gevonden waren) gemeld in de app. Waardoor mensen alert gebleven zijn en deze zijn natuurlijk ook bij politie en handhaving gemeld. Over het

BESTE BUURBEWONERS WIL JE JE GRAAG AANMELDEN? STUUR DAN EEN MAIL MET JE NAAM, ADRES EN MOBIEL TELEFOONNUMMER NAAR ONDERSTAAND MAIL ADRES! email:

douveweienbp@gmail.com

13


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

BUURTPRAAT SOESTERBERGSTRAAT KLEIN SUCCES! Op woensdag 2 september vond de eerste editie van BuurtPraat plaats. Tijdens deze editie was er een samenwerking tussen wijkraad de Groene Wijk, het jongerenwerk van JENS en het opbouwwerk van Stand-by. BUURTPRAAT IS EEN ACTIVITEIT WAARIN VRIJWILLIGERS EN SOCIAAL WERKERS GRAAG MET BUURTGENOTEN IN GESPREK GAAN. TIJDENS DIT GESPREK STAAT LEEFBAARHEID EN SAAMHORIGHEID CENTRAAL. IS HET PRETTIG WONEN IN DE WIJK? WAT IS DE HISTORIE VAN DE WIJK? HOE IS HET CONTACT MET BUREN ONDERLING? KAN IK MET MIJN VRAAG GEMAKKELIJK TERECHT BIJ EEN HUISARTS, DE WIJKRAAD, EEN WONINGCORPORATIE OF DE GEMEENTE?

Deze vragen en meer vormen de basis om niet alleen met de straat, buurt of de wijk kennis te maken, maar ook met jou als persoon. Heb jij sprankelende ideeën? Zoals een buurtbioscoop of je wil je inzetten om kinderen of ouderen te helpen? Laat het weten! En kleine greep uit signalen die naar voren kwamen:

“ Het is erg prettig wonen in de straat en in de buurt. Voorzieningen zijn in de buurt prima en er is een goede band onderling.” “ Meer groen op het fietspleintje aan de Soesterbergstraat.” “ Af en toe last van zwerfafval op het fietspleintje en speeltuintje aan de Anthonie Fokkerstraat.”

14

Samen met jou willen wij kijken of we je kunnen ondersteunen in het beantwoorden van signalen, vragen of ideeën die je hebt. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan de Heerlen app? Hier kan je bepaalde (overlast)zaken melden. Daarnaast zouden wij je kunnen helpen om meer buurtgenoten te vinden die samen meer groen willen hebben op het fietspleintje en eventueel zelf willen beheren met bijzondere planten/bloemen/ boompjes, in samenwerking met Wonen Zuid. Kortom er zijn genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan met signalen, deze signalen te verbinden met de juiste personen en opkomende initiatieven aan te jagen. Boven alles staat prettig wonen en leven in jouw straat of buurt centraal en dit is aanwezig in de Soesterbergstraat! Het is fijn om

voor jezelf en elkaar klaar te staan en een betekenisvol bestaan te leiden waarin je lekker jezelf kan zijn. Hier helpen wij graag in mee! Wil jij dat er in jouw straat of buurt een BuurtPraat activiteit plaatsvindt? Neem dan contact op met Jordy Jennen, opbouwwerker binnen Stand-by.

E-MAIL jjennen@alcander.nl TELEFOON +31 6 48 42 24 93 jordyalcander jordy_alcander

HOPELIJK TOT ZIENS IN JOUW BUURT!

DAG VAN DE DUURZAAMHEID GAAT NIET DOOR Helaas moeten wij hier mededelen dat als gevolg van de Corona crisis, de Dag van de Duurzaamheid die we in oktober zoals elk jaar wilden plannen in de hoeve Corrisberg, geen doorgang kan vinden. Dat neemt niet weg dat de werkgroep dag van de Duurzaamheid doorgaat op de ingeslagen weg met haar planning en u mogelijk komend jaar wel kan verwelkomen en informeren over initiatieven en stand van zaken in de verschillende projecten. Frans Pommé, namens de werkgroep. 15


nummer 62 september 2020

IN HET KADER VAN BIJZONDERE INITIATIEVEN VANUIT DE WIJK, WILLEN WIJ JULLIE AANDACHT VRAGEN VOOR SMOKEYHELPT. SmokeyHelpt is ontstaan op initiatief van Dennis Versteeg en zijn vriendin Priscilla Vranken. Samen, woonachtig in Douve Weien op de Vrusschemigerweg, gaan zij in hun vrije tijd met de miniatuurpaardjes Smokey en Dalton langs ziekenhuizen om zieke kinderen even te laten vergeten dat zij ziek zijn. Daarnaast zijn Smokey en Dalton ook te vinden in verzorgingshuizen bij oudere (eenzame) mensen, revalidatiecentra en andere instellingen. Voornamelijk vinden de bezoeken plaats in Limburg, maar regelmatig reizen Smokey en Dalton voor bezoeken het hele land door. Smokey is een vier jaar oud RedRoan miniatuurpaardje, wat 16

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

SMOKEY HELPT inhoudt dat hij een roodschimmel is en dus een paar keer per jaar zijn vacht zal verkleuren. De naam Smokey heeft hij te danken aan de askleurige vacht die hij als veulen had en mede door een brand die hij heeft meegemaakt. Als veulen van zes maanden is Smokey namelijk gered uit een brandende stal, waarbij hij helaas zijn moeder heeft verloren. Als gevolg van deze brand is Smokey zodanig ziek geworden dat hij heeft moeten vechten om in leven te blijven. Door alle liefde en verzorging die hij van zijn baasjes kreeg, is hij inmiddels kerngezond.

namelijk meegenomen naar een carnavalsoptocht waar alleen kinderen in meeliepen. Aangezien de reacties van kinderen zo positief waren en Smokey heel erg goed reageerde op alle drukte en aandacht, was SmokeyHelpt een feit. Hopelijk “vergeten” de kinderen dan even dat zij ziek zijn en kunnen zij hier kracht uit halen. Nadat SmokeyHelpt een zo groot positief effect gaf en steeds meer aanvragen kwamen voor een bezoek van SmokeyHelpt, is het miniatuurpaardje Dalton erbij gekomen. Dalton is een zeven jaar oud bruin-wit kleurig miniatuurpaardje, welke samen met Smokey de bezoeken aflegt. De reacties die SmokeyHelpt krijgen op de bezoeken van Smokey en Dalton zijn altijd erg mooi. Vanuit de kant van de familie van de bezochte kinderen en ouderen krijgen Dennis en Priscilla de mooiste verhalen te horen hoe het bezoek is ervaren. Heel vaak krijgen zij de vraag wanneer de miniatuurpaardjes weer op

bezoek komen. Bij kinderen zien Dennis en Priscilla echt dat zij even vergeten dat zij ziek zijn, en het is prachtig om te zien hoe zij Smokey en Dalton knuffelen en sommige zelfs een stukje willen lopen. Bij de ouderen is het prachtig om te horen welke herinneringen het bij hen naar boven haalt, dit vertellen zij ook altijd vol trots, en het stukjes wortel voeren aan Smokey en Dalton is altijd een groot feest. Elk bezoek is anders, en soms heel confronterend, maar één ding is zeker, dat is waar Dennis en Priscilla het voor doen! Bent u geïnteresseerd in een bezoek van SmokeyHelpt of heeft u wellicht interesse om sponsor te worden dan wel een vrijwillige bijdrage te doen, waardoor Dennis en Priscilla dit initiatief kunnen blijven voortzetten, kijk dan eens gerust op de website: www.smokeyhelpt.nl.

Het idee om met Smokey naar zieke kinderen te gaan, is ontstaan toen Smokey nog net geen twee jaar oud was. Smokey was 17


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

OP DINSDAG EN DONDERDAG: DE WANDELGROEP Wandelgroep Dinsdag start om 10.00 uur Wandelgroep Donderdag start om 11.00 uur Vertrekpunt beide dagen vanuit Buurtpunt a Gene Bek.

18

19


nummer 62 september 2020

DE ZONNEBLOEM AFDELING BEKKERVELD-DOUVE WEIEN IS OOK IN ONZE WIJK ACTIEF. HET CORONA VIRUS HEEFT OOK VEEL VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ZONNEBLOEM STIL GELEGD, ZOALS DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN TOBIAS. HET BEZOEKEN VAN DE WELFARE EN HET KIENEN WAS NIET MEER MOGELIJK. DE ZONNEBLOEM HEEFT HAAR GASTEN ECHTER NIET VERGETEN: EEN KAARTJE WERD GESTUURD EN ER WERD ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH CONTACT ONDERHOUDEN.

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

alleen op hun kamer of in hun woning zitten, nergens heen kunnen, weinig of geen familie hebben krijgen een extra steuntje in de rug. Ook de 90 jarigen worden hierbij niet vergeten. Met medewerking van de ETOS krijgen deze gasten een mooie attentie thuis bezorgd. De Zonnebloem kan dit niet alleen en dankt haar vrijwilligers en de winkeliers in de wijk.

DE ZONNEBLOEM IN DE WIJK

Bij het Boeketje werden plantjes besteld, die mooi ingepakt en voorzien van een kaartje door de vrijwilligers van de Zonnebloem bij al haar gasten thuis bezorgd werden. In september is er de Nationale Ziekendag van de Zonnebloem. Gasten die ziek zijn,

De gasten van de Zonnebloem staan weer te popelen om elkaar, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen, te ontmoeten. Het bestuur heeft contact gezocht met het buurtpunt in A Gene Bek met de vraag welke mogelijkheden het buurtpunt biedt voor de gasten van de Zonnebloem.

SAMEN ZIJN WE STERK

Het team bezoekwerk van de Zonnebloem: Lucy Hinz en Therese Ricker 20

A GENE BEK “OPEN AIR”

VANAF HALF AUGUSTUS IS ER WEER EEN VOORZICHTIGE OPSTART GEMAAKT MET DE ACTIVITEITEN IN EN ROND HET BUURTPUNT, WAARBIJ NADRUKKELIJK IS GEWAAKT VOOR HET “CORONAPROOF” GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE. U BENT DUS WEER VAN HARTE WELKOM, UITERAARD MET INACHTNEMING VAN EEN AANTAL VOORZORGSMAATREGELEN DIE WE HEBBEN GETROFFEN OM DE VEILIGHEID VAN UZELF EN ANDERE BEZOEKERS ZOVEEL MOGELIJK TE WAARBORGEN.

DE KOP IS ER WEER AF: Op zaterdag 22 augustus werd het voetbalveld bij A gene Bek omgetoverd tot een festivalterrein. Met inachtneming van de anderhalvemeter maatregelen werden door het horecateam van A gene Bek vierkante hokjes getekend. In ieder vakje staan vier stoelen rondom een paar pallets. Dat was een van de voorwaarden om in deze coronatijd te voldoen aan de noodzakelijke vergunningen. Op die manier konden maximaal 250 mensen toch van een festivalmiddag genieten. Geen alternatief voor het Bekkerveld Festival, maar gewoon een leuk feest voor de buurt, na maanden van beperkingen. Coverband Anderkovver stond op het terras van het sportcafé op de eerste etage dat over het voetbalveld uitkijkt. Zo had iedereen goed zicht op de band. Ook Lex Nelissen, die met zijn Vinyl L’ express plaatjes draait, was van de partij om het publiek op A gene Bek Open Air te vermaken. Het was een geslaagd feest dat dankzij de ondersteuning van o.a. de wijkraden Aarveld, Bekkerveld, Douve Weien en Caumerveld wellicht een idee is voor volgend jaar, maar dan zonder de corona maatregelen! Horecateam A gene Bek

21


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

WIJKSCHOUW CAUMERVELD - DE ERK NA EERDER UITSTEL VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VOND EERST OP 16 JULI JL. DE WIJKSCHOUW CAUMERVELD-DE ERK PLAATS. EEN AANTAL BETROKKENEN NAMENS DE WIJKRAAD, DE BUURTORGANISATIE EN DE GEMEENTE HEERLEN, MAAKTEN EEN KRITISCHE WANDELING DOOR DE OPENBARE RUIMTE. NAMENS HET COLLEGE VAN B & W NAM OOK DE BUURTWETHOUDER ADRIANE KEULEN DEEL AAN DE WIJKSCHOUW.

22

Tijdens een uitgebreide rondgang door de wijk en het Caumerbeekdal is een aantal knel- en verbeterpunten met de gemeente besproken. Aan de hand van de oproep in ons wijkblad, het meldpunt gemeente Heerlen en aan de leden van de buurtvereniging Caumerveldde Erk, bleek er meer dan genoeg te bespreken. Omdat we dit ook namens u, de bewoners hebben gedaan, willen we hier in het kort verslag doen van een aantal van de zaken die tijdens de schouw aan de orde zijn gekomen. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de inventarisatie en deelnemers aan de buurtschouw. Een aantal zaken is nu al opgepakt door de gemeente Heerlen en ook een aantal vervolggesprekken en acties zijn lopende.

Samenvatting besproken actie/knelpunten: 1 Caumengebied: Het beleid

van de gemeente Heerlen is om het Caumen bos-beekgebied voor iedereen toegankelijker te maken. Dit betekent dat een deel van de wandelpaden en de trappen aangepast gaan worden met respect voor het natuurlijke karakter. Denk aan bredere paden, vernieuwing van trappen en voorzien van leuning, zitmogelijkheden, verkeer remmende maatregelen en aanpassing van vijveroevers. We hebben vanuit de bewoners aangeboden, om als tegenprestatie, jaarlijks mee te werken aan een “opruim activiteit” waaronder het verwijderen van sprokkelhout/ takken op de paden, vegen van de trappen etc. Het plan ligt nu bij de gemeente en bij positief besluit, zal de uitvoering starten in het voorjaar van 2021. 2 Trap Erkpad: Deze trap is erg stijl en hierdoor minder toegankelijk. De gemeente zal onderzoeken, of de trap minder te maken valt of van een trapleuning voorzien.

3 Johannes XXIII-Singel: De straat

blijft een regelmatig terugkerend onderwerp van klachten. De klachten hebben twee oorzaken: de snelheid van rijden en de onoverzichtelijkheid door parkerende auto’ s. Voorgesteld is om in het oude deel van de singel de snelheid te beperken tot 30 km in plaats van 50 km. Daarbij ook te onderzoeken of er parkeervakken kunnen worden aangegeven op de weg. Dit geldt ook voor het pleintje, dat als woonerf is ingericht. Een voorstel met tekening zal t.z.t door de gemeente worden voorgelegd aan de bewoners. Ook wordt nagegaan of het elektriciteitshuisje voorzien kan worden van een kunstwerk om graffiti tegen te gaan. De banken aan het pleintje zijn versleten en worden opgeknapt. Voorgesteld is om de doorgang van het pad aan het pleintje richting Eisenhowerstraat te voorzien van een fietssluis in plaats van de betonnen obstakels. Op de plek van het onlangs vernieuwde speeltoestel is gevraagd ook een gymtoestel voor de oudere jeugd en een toestel voor de senioren te plaatsen.

23


nummer 62 september 2020

4 Parkeren Eisenhowerstraat:

Hierover ook veel opmerkingen vanuit de bewoners. In de huidige situatie worden auto’s van bewoners en bezoekers vaak met de wielen op het trottoir geparkeerd. Hiermee wordt het voor voetgangers met kinderwagens en minder valide voetgangers te smal en de doorgang geblokkeerd. Hoewel niet iedereen een garage of parkeerplaats ter beschikking heeft is toch het advies wanneer u op straat parkeert om de auto aan de zijkant volledig op de straat te parkeren en niet met de wielen op het trottoir. Dit voorkomt ook dat er te hard gereden wordt in deze straat. We hopen daarbij op medewerking vanuit de bewoners. 5 Erkstraat-Marga Klompestraat: In de afgelopen jaren zijn er bomen aan het veldje bij de kei verdwenen. Het verzoek van de omwonenden is om ze te herplanten. We hebben ook dit aangekaart bij de gemeente.

24

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

6 Erkstraat-Heesbergstraat:

Het knelpunt is het overzicht op de kruising in relatie tot de geparkeerde auto’s aan de rechterkant. Het overzicht blijkt echter voldoende bij rustig naar voren rijden. Dat is ook het gewenste rijgedrag wanneer je de Heesbergstraat opgaat. Er zijn hier dan ook geen verdere afspraken over gemaakt 7 Aletta Jacobsstraat: Bij huisnr. 7 rijden auto’s vaker over het gazon naar Heesbergstraat. De gemeente pakt deze klacht verder op. Volgende punten betreffen de hele wijk. Toegankelijkheid visueel gehandicapten Klachten over ontbrekende voorzieningen in de openbare ruimte die tegemoetkomen aan visueel gehandicapten. De gemeente heeft hiertoe regelmatig overleg met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. Vanuit de cliëntenraad

worden eveneens wijkschouwen gehouden met doel om hier verbeteringen aan te brengen. Ook bij wegreconstructies worden steeds nieuwe maatregelen getroffen. Met name het aanpassen/markeren van overstekplaatsen met signaleringstegels. Overhangende takken en hagen Tenslotte constateerden we dat de toegankelijkheid soms beperkt wordt door een overdaad van takken en hagen die over het trottoir hangen. We vinden dat bewoners hier ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Wellicht kunnen we hier er een gezamenlijke buurtgerichte actie van maken. Via deze weg roepen wij alle bewoners op om het overhangend groen van uw tuin naar de openbare ruimte terug te snoeien zodat trottoirs, paden en wegen toegankelijk blijven voor minder valide bewoners en moeders met een kinderwagen of kinderen aan de hand. Dit geldt ook voor onkruid rondom de eigen tuin en eventuele boomspiegels voor uw huis.

Wij maken samen de buurt en dat vraagt betrokkenheid, inzet en passend gedrag. We kunnen daarmee kosten van handhaving en herstel voorkomen. Ons gedrag bepaald ook de veiligheid en toegankelijkheid. Als we onze auto zo parkeren dat een ander er geen last van heeft en de passende snelheid in de straten van het woonerf (15 km.) respecteren, dan leidt dit tot meer veiligheid en woongenot. Als we dan ook nog de hondenpoep en zwerfafval in het park en de wijk opruimen zal dit de leefbaarheid van onze woonomgeving ten goede komen. Het is ook een kwestie discipline en elkaar hierop aanspreken zonder dat dit aanleiding geeft tot “scheve” gezichten. We houden u via dit blad op de hoogte over de voortgang van bovenstaande actiepunten. Mede namens bovenstaande werkgroep en betrokkenen, dank voor uw inzet en betrokkenheid. Joost Frantzen, voorzitter buurtvereniging Caumerveld-de Erk (redacteur)

25


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

zij samen met jou welke hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Bel 0800-2000 (gratis).

In deze periode zijn we vaker thuis. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. WAT ALS DE SPANNINGEN THUIS OPLOPEN? We zijn meer thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Maak je je zorgen om iemand? Heb je zelf te maken met huiselijk geweld? De website van Veilig Thuis maakt je wegwijs in de mogelijkheden van advies of hulp, bij vragen over kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling. OVER VEILIG THUIS Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Je krijgt als je belt een mede-werker van Veilig Thuis aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet samen met je alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of 26

WAT GEBEURT ER ALS JE VEILIG THUIS BELT? • Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een medewerker aan de lijn. • De medewerker luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen. • De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen. • Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker van Veilig Thuis je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem. • Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden. • Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren. CHATFUNCTIE INGEVOERD BIJ VEILIG THUIS Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf 25 mei de mogelijkheid om met hen te chatten. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Veilig Thuis is sinds de start in 2015 telefonisch altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken

hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.” Zie ook: https://www. ggdghorkennisnet.nl/thema/ veilig-thuis/nieuws WAT KUN JE DOEN ALS JE JE ZORGEN MAAKT OVER IEMAND? Soms hoor of zie je dingen waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of iemand heeft wel heel vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Of het zoontje van een vriendin is angstig, schrikachtig en depressief. Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Maar het is altijd belangrijk om iets te doen en advies te vragen. Wil je meer lezen over wat je zelf kunt doen? Kijk op: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 27


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID EENZAAMHEID KAN IEDEREEN OVERKOMEN. DOOR DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS HEBBEN MEER MENSEN TE MAKEN MET EENZAAMHEIDS-GEVOELENS. EENZAAMHEID DIE ER VOOR CORONA OVERIGENS OOK WAS EN OOK NA CORONA NOG ZAL BESTAAN, DAT MOETEN WE ZEKER NIET VERGETEN. DE GEMEENTE HEERLEN MAAKT EENZAAMHEID BESPREEKBAAR EN OPENT VANAF VANDAAG HET MELDPUNT EENZAAMHEID. HET MELDPUNT IS ER VOOR IEDEREEN DIE EENZAAM IS. EN VOOR IEDEREEN DIE MENSEN WIL HELPEN DIE EENZAAM ZIJN.

Meldpunt Eenzaamheid Heerlen gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen in contact te brengen. Wethouder Adriane Keulen: ‘Eenzaamheid is een onderwerp dat veel Heerlenaren treft en waar ik me als wethouder nauw bij betrokken voel. Eenzaamheid blijft vaak onopgemerkt omdat mensen het bijvoorbeeld niet herkennen, of zich er voor schamen. Dat is jammer, want aandacht voor elkaar maakt het leven zoveel aangenamer. In de afzonderlijke buurten van Heerlen, dichtbij de mensen, gaan we aan de slag om eenzaamheid op te sporen en indien mogelijk tegen te gaan. Dit doen we met zogenaamde ‘buurtcoalities’. Het Meldpunt is er op gericht om, samen met iemand die zich eenzaam voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan ook een luisterend oor zijn. Hiermee doorbreken we de trend van eenzaamheid. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken.’ Het Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via: Telefoon: 045 - 560 40 04 (ma t/m vrij van 8.30 -17.00 uur) Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die zich eenzaam voelt en voor iedereen die eenzaamheid herkent en signaleert.

28

29


nummer 62 september 2020

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

AFKOPPELEN VAN HEMELWATER WAT KUN JE ZELF DOEN OM DE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING TE VERMINDEREN? EÉN VAN DE GEVOLGEN IS DAT ONS KLIMAAT DROGER WORDT EN WATER DUS SCHAARSER. IN ONS VORIG WIJKBLAD HEBBEN WIJ EEN ARTIKEL GEPLAATST OVER HET AANLEGGEN VAN GROENE DAKEN. GROENE DAKEN WORDEN AANGELEGD OM ZOVEEL MOGELIJK REGENWATER OP TE VANGEN. PLOTSELINGE HARDE REGENBUIEN KUNNEN IMMERS LEIDEN TOT OVERSTROMINGEN MET ALLE OVERLAST DIE HIERAAN VERBONDEN IS. DEZE KEER WILLEN WE INGAAN OP HET AFKOPPELEN VAN HET HEMELWATER.

30

Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot en regenpijp direct het riool in. Dit kan wateroverlast geven. Maar ook is het zonde dat water meteen weer af te voeren zonder dat het de kans heeft om weer in bodem te infiltreren. Iedereen met een tuin kan hier aan bijdragen. Op de website Waterklaar.nl/ Parkstad staan veel tips om wateroverlast tegen te gaan. Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool, maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw tuin waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!

Afkoppelen betekent dat u het regenwater van verharde oppervlakken van uw gebouw niet langer via de regenpijp afvoert naar het riool. U kunt subsidie krijgen voor het opvangen van hemelwater zoals regen, sneeuw en hagel. Het hemelwater vangt u bijvoorbeeld op in: waterbekken, watertonnen, regenvijver of ondergrondse reservoirs.

31


nummer 62 september 2020

AFKOPPELEN VAN HEMELWATER Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin waterklaar. DE VOORWAARDEN ZIJN: • u bent eigenaar of gebruiker van het oppervlak dat u wilt afkoppelen • het gaat om een bestaand gebouw of bestaande bestrating • het af te koppelen oppervlak is minimaal 20m2 • het regenwater stroomt op dit moment nog naar de gemengde riolering • het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren • het afkoppelen mag geen overlast opleveren voor anderen, bijvoorbeeld voor aangrenzende grond • per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen • eenmaal afgekoppeld mag niet meer terug worden aangekoppeld Tussen 20 en 300 m2 bedraagt de subsidie € 10,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak. Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten vergoed met een maximum van € 10,- per vierkante meter en een maximaal plafondbedrag van € 25.000,-. U KUNT ZICH AANMELDEN VIA HET AANMELDFORMULIER OP DE WEBSITE. HIERNA VOLGT: • Telefonisch contact met onze projectondersteuner voor het maken van een afspraak bij u aan huis • Adviesgesprek aan huis • Wij beoordelen uw aanvraag • Wij nemen samen met de gemeente een besluit over uw aanvraag NA DIT TRAJECT VOLGT EVENTUEEL DE VOLGENDE PROCEDURE: • U maakt gebruik van de subsidieregeling • U voert de werkzaamheden zelf uit • Uw oplevergegevens worden door ons gecontroleerd • Optioneel voeren wij een controle aan huis uit 32

de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

Coöperatie Heerlen Duurzaam timmert aan de weg. Doen jullie mee? Coöperatie Heerlen Duurzaam is ontstaan vanuit de werkgroep Groene Wijk Duurzaam en we willen de bewoners van de Groene Wijk graag laten weten waar we zoal mee bezig zijn. Samen met de inwoners van de gemeente Heerlen leveren we op lokaal niveau een bijdrage door de realisatie van duurzaamheidsprojecten, die haalbaar, betaalbaar en met een rendement van 3-5% financieel interessant zijn. Hoe werkt dat in de praktijk?

Wij hebben interesse in uw dak Onder dit motto enthousiasmeren we VvE’s (Vereniging van Eigenaars) en hun leden om op hun daken zonnepanelen te plaatsen. De VvE kan de energieopbrengst voor eigen gebruik benutten en het restant van de energie via de zogenaamde postcoderoos regeling (zie kader) verkopen.

Wél zonne-energie maar niet op het eigen dak? Geen mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen? Geen probleem. Bewoners van zowel huur als koopwoningen die: • Geen zonnepanelen willen • Teveel schaduw hebben • Geen panelen mogen plaatsen vanwege bv bouwvoorschriften kunnen via de postcoderoos regeling meeprofiteren van onze zonnedakprojecten.

Samen participeren, produceren en profiteren Coöperatie Heerlen Duurzaam geeft vanuit de coöperatieve gedachte invulling aan de energietransitie. Als we er gezamenlijk energie insteken, genereren we samen opbrengsten en kunnen we er samen van profiteren. Wanneer de ontwikkeling van bijvoorbeeld zonneparken en windenergieprojecten in gang gezet wordt, kun jij hierover: • Meepraten • Meekiezen • Meeprofiteren

Hebben we jouw interesse gewekt? Wil je meer weten over Coöperatie Heerlen Duurzaam of wil je mee doen? Kijk dan op de website en meld je aan. Indien mogelijk organiseren wij in november een info-bijeenkomst ook daar ben je van harte welkom.

Wat is de PostCodeRoos regeling?* De PostCodeRoos regeling is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonneenergie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Leden van een coöperatie krijgen 15 jaar lang een energiebelastingkorting op de energienota met lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit.

www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl

33


de groene wijk wijkblad douve weien / caumerveld

COLOFON ‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (duurzaamheid), Gerard Jansen (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie) SECRETARIAAT Tijmgaard 4, 6417 HE Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Repro Mondriaan Heerlen 35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.