119 In the Landscape

Page 1

In the Landscape

Bygningens hovedindgang og café har udsigt over fjorden og med de to åbne vinger skabes en indbydende ankomstplads. Jordvæggen slynger sig videre mod Urneshaven.

VISION

Visionen for ”In the Landscape” er rodfæstet i det omgivende kulturlandskab. Bygningens tag ligger, som et let nedfaldent blad på fjeldsiden og dækker Verdensarvscenteret, som er skåret ind i terrænet. Det kurvede tag indskriver sig herved i det samlede landskabs helhed uden markant afvigelse. Under taget skabes en række rum med usædvanlig karakter og kvalitet, som både drager fjerne paralleller til religiøse rum, men samtidig skaber et indbydende center med en varm og hyggelig atmosfære. På denne måde skabes et Verdensarvscenter, som er et besøg værd i sig selv, men

Bæredygtighed og FN’s Verdensmål er en integreret del af bygningens design. Det ses i valget af konstruktioner, overflader og planløsninger. Som fyrtårn for bæredygtighed foreslåes nye innovative løsninger for lokalt ressourceforbrug samt robusthed for fremtidig anvendelse. Derfor er træ og jord valgt til konstruktioner og overflader. Jorden udgraves på stedet, og træet findes ved lokale savværker. Ved at anvende de flotte lokale naturmaterialer indskriver bygningen sig naturligt i landskabet og skaber taktile rum af en høj kvalitet. Samtidig holdes brug af ressourcekrævende materialer som metal og beton på et minimum.

”In the Landscape” består af en komposition af tre dele.

Tag, som et nedfaldent blad

Et kileformet skår i landskabet skaber et plateau med vægge af stampet jord som ryg mod fjeldet. Tre funktionsblokke beklædt med bark er placeret på plateauet. De tre funktionsblokke danner både lukkede rum og mellemrum i et samlet forløb gennem huset. Ovenpå hviler det kurvede træbeklædte tag som et stort nedfaldent blad på fjeldsiden. Disse tre dele skaber tilsammen en poetisk komposition - en bygning, som fra nogle synsvinkler fremstår transparent og indbydende, og fra andre vinkler fremstår indlejret og skjult i landskabet.

3 funktionsblokke

også de bedst rammer til centerets funktion som lokal kulturarena. Forslaget er nedtonet og konkurrerer ikke med På denne måde skabes for Urnes et Verdensarvscenter, som ”In the Landscape” er skåret ind i landskabet under et elegant kurvet tag, som et nedfaldent blad på fjeldsiden.

Stavkirken, men ligesom Stavkirken er det et udtryk for sin egen æra.

er stærkt funderet i det lokale men opført som arkitektur i verdensklasse.

Bagvæg af stampet jord indskæres i terræn

Forslaget er tegnet ud fra den subtile balance mellem at underordne sig det store kulturlandskab og samtidig skabe den nødvendige synlighed på udvalgte steder.

In the Landscape _ 1 / 6


Fra fjordsiden følger bygningen terrænets topografi. Stisystemet leder den besøgende op gennem Urneshaven i retning af Stavkirken.

In the Landscape _ 2 / 6


Til parkering og færge

Fra parkeringspladsen ankommer de besøgende ad en gangsti, der løber langs jordvæggen, som gradvist stiger og åbenbarer ankomstpladsen og hovedindgangen. Fra denne synsvinkel fremstår bygningen indlejret og skjult i landskabet.

UNESCO element Hovedindgang Vende- og opstilningsplads

Cykelparkering

Varemodtag Fra sitets top bevæger man sig ned gennem æblehaven. Man kan stoppe op og se ud over fjorden.

Caféterrasse

Det øverste hjørne af bygningens tag er løftet op for at skabe en subtil markering. Dette giver forbipasserende et kig ned i centeret.

WC, Containere VOLUMEN OG LANDSKAB

Formidlings- og oplevelsespladser Stiforløb, universel adgang

Bygningen er tydeligt orienteret mod udsigten over fjorden, og med de to åbne vinger skabes en indbydende ankomstplads. Fra de andre sider er bygningen stort set usynlig med undtagelse af en subtil markering øverst mod kirken.

Urneshagen

Fra parkeringspladsen ankommer besøgende ad en gangsti, der løber langs jordvæggen, som gradvist stiger og åbenbarer ankomstpladsen og hovedindgangen. Her findes vendeplads til shuttlebussen, afsætningsplads til seks biler samt cykelparkering. I den sydlige ende åbner Caféen sig op ud mod en terrasse for udendørsservering. Langs hele facaden er overdækkede udearealer, så grupper kan vente i tørvejr. Vareindlevering er placeret sammen med personaleindgang og kølet affaldsrum tæt på vendepladsen. Igennem jordvæggen tilgås offentligt WC og rum til affaldscontainere.

Eksisterende æbletræer Til Stavkirken

Nord

SITUATIONSPLAN 1:500

Den anden vinge leder den besøgende videre til Urneshaven og Stavkirken. Bygning og have er tænkt som et samlet greb forbundet af et stiforløb med universel adgang, som fører besøgende fra parkeringspladsen gennem Verdensarvscenteret og Urneshaven og helt til Stavkirken. De eksisterende æbletræer i haven bevares, og der integreres et forløb af formidlings- og oplevelsepladser op igennem haven.

Subtil markering

Fra Urneshaven og Stavkirken Fra parkering

Udsigt over fjorden

Det øverste hjørne af bygningens tag er løftet op for at skabe en subtil markering. Dette giver forbipasserende et kig ned i centeret udefra samt flotte højtsiddende vinduer i rummene indenfor.

In the Landscape _ 3 / 6


Foyeren ligger ud til forpladsen og har udsigt ud over fjorden. Den åbne plan gør det let at orientere sig i bygningen. Den store trappe i foyeren danner siddepladser ved foredrag og koncerter.

+ 5,5

SNIT 2-2 1:200 AREALDISPONERING

SNIT 1-1 1:200

Åben udstillingszone Tre og Tro

Udstillingsgalleri Tre og Tro

Teknik

+3,5

Køkken og opvask

+ 4,0

+ 0,0 Café

+ 4,0 Foyer og Kulturarena

Caféterrasse

+ 0,0

Under det store tag befinder publikumsfunktionerne sig i et åbent landskab i to niveauer. Tre blokke og den store siddetrappe skaber et dynamisk forløb af rum og mellemrum. Foyer/kulturarena samt café åbner sig mod ankomstpladsen. Udstillingsområdet, som kræver billet, ligger på mezzaninen. Service og lukkede funktioner er placeret under mezzaninen. Således skabes en kompakt bygning, som har et naturligt publikumsflow og er let at opdele alt efter brug. Det er nemt at aflukke billetzonen fra det øvrige hus, så bygningen kan bruges til forskellige arrangementer uden for åbningstid. Funktionerne relateret til bygningens drift er placeret således, at centeret kan drives af få personer i lavsæsonen. In the Landscape _ 4 / 6


2-2

1-1 Flugtvej

+3,5

Åben udstillingszone Tre og Tro Udstillingsgalleri Tre og Tro

Mulig aflukning

Elev.

Udstillingsgalleri Basisudstilling

Siddetrappe

Mulig aflukning Dobbelthøjt Dobbelthøjt

Formidlings- og oplevelsespladse

Stiforløb 2-2

1-1 Æbletræer

PLAN MEZZANIN 1:200

2-2

1-1

Lager redskab

Lysskakt kaleidoskop

Lager udstilling

Teknik

Lager udstilling

Teknik udstilling WC Aktivitetsrum

Teknik

Elev. Filmrum

Siddetrappe

+ 0,0

Reception og museumbutik

Lager butik

Salgsrum

Fra hovedindgangen kommer den besøgende ind i en lys og indbydende foyer med reception, museumsbutik og salgsrum. Foyeren med den store amfitrappe skaber rum for en unik Kulturarena for foredrag og koncerter etc. Det kan også bruges som samlingssted ved besøg af større grupper og skoleklasser.

Under mezzaninen og tæt ved elevatoren placeres lagerfunktioner og tekniske rum m.m.

Børne- og aktivitetsrummet ligger under den store trappe med dagslys Forbindelsen fra foyerområdet opad understreger bygningens fra en stor lysskakt og kaleidoskop langs jordvæggen, som giver en placering i det skrånende landskab. Man går op i bygningen for at nå til legende karakter til rummet. udstillingen, som udgør hele mezzaninetagen. Udstillingen er opdelt i Administrationen ligger ved receptionen ud mod ankomstpladsen med tre zoner: en åben zone og to lukkede gallerier med styring af belysning dagslys og udsigt ud over fjorden. og klima lyd. En mindre trappe leder den besøgende fra mezzaninen mod caféen gennem en smal passage. Caféen kan nemt tilgås udefra, fra foyeren og

Kopi og lager

Køkken og opvask

Fra udstilling

Gard. Café

Arbejdspladser Pauserum

WC

Pejs

Madaffald

Overdækning

som det sidste stop på et besøg i udstillingen. Den ligger i forbindelse med cafékøkken, toiletter, garderobe og har direkte adgang til terrassen udenfor.

Fra udstilling

Tekøkken bag skabsvæg

Kontor

FLOW, LOGISTIK OG SAMBRUGSLØSNINGER

Renh.

Køl og frys

Til udstilling

Foyer og Kulturarena

Udstillingen udgør hele 1. sal. og er opdelt i tre zoner, hvor de mest værdifulde genstande udstilles i to ‘træskrin’. Lyset falder ind i spalten mellem tag og ryg.

Fra udstilling Garderober

Caféterrasse

Hovedindgang

Affaldscontainere

Personale og varemodtag WC

Til parkering

UNESCO element

2-2

1-1

Vende- og opstilningsplads

Til Urneshaven og Stavkirken

INDGANGSPLAN 1:200

In the Landscape _ 5 / 6


Elementer i stampet jord

Planker i fyrretræ

Limtræsspær

Beklædning i bark

Gulv i stampet jord

Tagbeklædning med brædder

MATERIALER, MILJØLØSNINGER OG BYGBARHED Materialevalget afspejler projektets ambition om at skabe rum med en særlig stoflighed og poetisk stemning samt at finde nye miljøvenlige løsninger med størst mulig lokal oprindelse. Den store bagvæg, gulve og trapper opbygges i stampet jord, som udgraves på byggefeltet. Ved brug af jord får man en smuk tekstur, en naturlig farve samt gode akustiske forhold. Denne gamle teknologi har i de senere år vundet indpas. Materialet kan præfabrikeres i elementer for hurtigt byggeri. De tre funktionsbokse er beklædt med paneler i bark, som er et overset materiale med taktile og akustiske kvaliteter. Der findes barkprodukter på markedet produceret ud fra cradleto-cradle princippet. Taget opbygges af en præfabrikeret limtræskonstruktion og beklædes på ydersiden og på indvendigt loft med træ fra lokalt skovbrug. Stavkirkens forfinede træarbejde vil i det nye Verdensarvsenter komme til udtryk igennem materialernes tekstur og taktilitet. Bærende konstruktioner har den største indflydelse på det økologiske fodaftryk, derfor bruges så vidt muligt limtræskonstruktioner. Takket være et kompakt bygningsvolumen er facadens glasandel minimal. Forslaget anvender afprøvede løsninger i en enkel og kompakt geometri. Ved viderebearbejdelse af projektet er konceptet robust nok til at kunne klare de tilpasninger, som en økonomisk validering vil indebære. Der er ikke lavet en BREEAM-screening, men det anses for realistisk på dette projektstadie at kunne opnå den ønskede certificering. Med dette ambitiøse forslag vil Fortidsminneforeningen og Urnes få en bygning, som er et fyrtårn for arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og lokal forankring. Caféen åbner sig mod ankomstpladsen og har udsigt ud over fjorden.

En mindre smal trappe leder den besøgende fra udstillingen ned til caféområdet. Det smalle rum giver en god kontrast til husets større rumligheder. Her vil oplevelse af materialer komme helt tæt på kroppen. Lyset fra oven og fra neden vil give en spændende lyssætning.

Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag "In the Landscape"

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30

402 173 58 19 32 15 20 4 30

35

30

20

21

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232

280

60

60

140

189

12

12

8

7

12

12

92 8

94 10

24

28

5 20

18

5

6

5

6

10 15 70

11 15 70

696

776

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

In the Landscape _ 6 / 6

1003


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.