113 FERD

Page 1

FERD

VESTIBYLE Snitt 01

EKSTERIØRPERSPEKTIV INNGANGSPARTI

Tilkomst

Utendørs uts l

1:15

Sni

tt 0 2

1:20

s

Snitt 01

Snitt 01

Snitt 02

Opp s l

Trappeadk Urnes stav omst fra snarvei kirke / Snitt 02

Snitt 03-A

Inngang

Snitt 04

Vareleveri ng Snitt 03-A

HC Snitt 04 Snitt 05

tt 0 2

Parkering ansa Snitt 05

Snitt 01

HC S Snitt 01

Urneshagen

50 m

1500

500 EKSTERIØRPERSPEKTIV VEI MOT STAVKIRKE

150 m

50 m

10 m SITUASJONSPLAN 1:500 N

200

5m

Snitt 01

Når man i dag står ved Stavkirken får man et glimt inn i det levde livet langs fjorden. Urnes stavkirke er et monument på hvordan det å leve i tett samhørighet med naturen, gir de beste premissene for kunnskap om hvordan vi skal bruke tre i konstruksjoner, som er holdbare nok til både å tåle å stå 1000 år ute i vær og vind. Det er vert å få med at denne høyt utviklede materialkunnskapen også har blitt brukt til å bygge fartøyer som har forbunnet Ornes med verden utenfor Sognefjorden.

Stavkirken vitner om at folk har hentet inspirasjon og impulser fra verden til Urnes, så vi den dag i dag kan nyte et kirkerom formet som en romansk basilika samt kirkekunst produsert på de beste verksteder i Europa. Urnesstavkirke er en kulminasjon av akkumulert kunnskap fra de tidligste tider. Det er dette vi ønsker å få frem og bygge videre på i det nye Urnes verdensarvssentret. Samtidig er historien om Ornes er også historien om et sted som alltid i første hånd må forholde seg til og forvalte de gitte naturmessige forutsetninger på best mulig måte. Det er kulturlandskapet og pleien av dette som i generasjon på generasjon har holdt liv på tunet og som har gitt er de fysiske rammene for et liv her, ikke bare på Ornes, men i hele fjordlandskapet. Den opparbeidede kunnskapen om å leve på dette stedet, har ikke kun handlet om å skaffe menneskene mat på bordet, men også i stor grad om hvordan man skal forvalte og pleie skogen for å kunne bygge hus og fartøyer. Dette er en veldig spesialisert kunnskap som vi i dag holder på å gjenoppdage verdien av.

Sni

Orneset ligger majestetisk til midt i Lustrafjorden, på et strategisk sted mellom fjordriket i vest og fjellriket mot øst. På en frodig hylle ca. 100 m over havet med et godt overblikk over fjorden ligger Urnes stavkirke og klyngetunet med sin åpne solfylte orientering mot sør, vest og nord. Siden bronsealderen har mennesket formet dette landskapet, til det det er i dag. Bygninger, levekår, og forutsetninger har endret seg, og tunet i dag er ikke likt som for 100, 200 eller rundt 900 år siden da dagens stavkirke var ny, men man merker tydeligt historiens vingesus.

FERD 20 m

01


Hjertet i bygden. “Ferd” er mer enn en portal til Verdensarven. Ut over å ha som formål å treffe bredt ut i samfundet og være ankerpunkt i forståelsen av Urnes som kulturminne, skal også senteret formidle kulturlandskapet som den viktige ressurs det er for oss alle. Et annet aspekt prosjektet ivaretar er at det er et nytt ankerpunkt for lokalbefolkningen sosialt og kulturelt. Og det legges til rette for å fremme lokal næring sentralt i bygget. Det komplekse programmet skaper nye interessante treffpunkter for alle, og er ivaretatt i arealdisponeringen.

Ferd på tvers og oppigjennom

Ferd på langs og igjennom

Ferd, sansing og bevegelse KONSEPTSKISSER

EKSTERIØRPERSPEKTIV INNGANGSPARTI

Urnes stavkirke utstilling

ADKOMST

Basisutstilling Lager utstilling

Lager utstilling formidl.

VESTIBYLE

HEIS Kino

Kafe

UTEPLASS/KAFE UNDER TAK

«Ferd» er en funksjonell bygningskropp som med enkle grep uttrykker flere viktige elementer i prosjektets forståelse av den lokale byggeskikken. Dermed forsterker bygget den tette forbindelse mellom stedets unike historie og kulturlandskapet, og er samtidig en stram enkel arkitektonisk form som står i harmonisk kontrast til det store fjordlandskap. Det er en viktig premiss at bygningen fremtreder som en del av en «bygnings-familie» på Ornes og ikke som et ikon i seg selv. Ved å være både sterk og minimalistisk er bygningen i en spennendene balansert dialog mellom arkitektur, kultur og natur. Dermed tar «Ferd» sin plass som en ny port til Urnes verdensarvsenter, ved at den ikke skiller seg ut i en kontrast, men nettopp fremtreder som en del av både byggeskikken og kulturlandskapet på stedet. Ved dette oppnår man både det at et nytt bygg av denne størrelse og karakter oppleves som respektfullt samtidig som det bringer inn den nytolkning og arkitektonisk innovative spenning som prosjektet fortjener. Bygningen er en løe-typologi. Dette forståes ved at det som i en løe er deler som har et mere fast/lukket program, og det deler som er mere åpne og fleksible. I “Ferd” er Vestibylen det store åpne rommet der de ulike aktive programmene kan foregå på en mere dynamisk måte avhengig av ulik sambruk og tid på døgnet. I denne delen av bygget er det ingen faste vegger og møblementet er ikke låst. Eksempelvis vil lokalmat utsalget kunne åpnes opp og trekke litt inn i passagen. likeledes legges det til rette for en logisk og flytbar løsning der man ved større arrangementer utenfor utstillingenes åpningstid kan Trekke museumsbutikken sammen og låse den av. En del av bygget består av en mer “rolig” sidefløy som er integrert i landskapet med egen lysgård/atrium. De ulike romprogrammene danner til sammen en sammensveist intern flyt med rike og varierte rommelige opplevelser både ute og inne for besøkende, ansatte og de lokale brukerne som vil kunne bruke stedet som sin egen nye arena. Bygget vil også kunne fungere som læringsarena for å vise tradisjonelle konstruksjonsprinsipper. og man vil kunne bruke bygget som en visning av enkelte prinsipper for stavkirken.

URNESHAGEN

UU. TIL/FRA PARKERING

Varemottak

Teknisk rom

SNITT 7 1:200

FERD

10 m

2m

SNITT 06 - 1:200

02


SIDEFLØY

Basisutstilling

GÅRDSPLASS

UU

GANGVEI UU.

Urnes stavkirke utstilling

PLASS

Utendørs trapp i terreng

GANGVEI

10 m

2m

10 m

2m

2m

SNITT 3A 1:200

SNITT 02 - 1:200

SNITT 1 1:200

SNITT 03-A - 1:200

SNITT 2 1:200

SNITT 01 - 1:200

10 m

GAN

NSE

Snitt 07

GÅRDSPLASS

VESTIBYLE

BYGG EGRE

GANG VE

I

UU. GVEI

Bu�kk / bille�

GRØNT

Åpne arbeidsplasser

VEI UTKRAGNING OVER

VAREMOTTAK

10 m

2m

Urnes stavkirke UtsƟlling 141,2 m2

Urnes stavkirke UtsƟlling 141,2 m2

04 - 1:200 SNITT 4SNITT 1:200

Snitt 01

BYGG EGREN SE

Snitt 01

Snitt 01

Snitt 01

Lager utsƟlling 11,5 m2

Lager utsƟlling 11,5 m2

BasisutsƟlling Norges verdensarv 59,7 m2

BasisutsƟlling Norges verdensarv 59,7 m2

I

Snitt 02

GANG VE

BUSSER

Snitt 02

GANGVEI UU.

BUSSER

Snitt 02

Snitt 02 Alt 1

Alt 1

Lager utsƟlling, formidling 11,0 m2

UU

Lager utsƟlling, teknisk 8,1 m2

Alt. 2

Lager utsƟlling, formidling 11,0 m2

Lager utsƟlling, teknisk 8,1 m2

GRØNT

Alt. 2

30 plasser

Sedumsdekke

SIDEFLØY

Garderober besøkende

Gang 35,1 m2

Gang 35,1 m2

Kjøkken

Kafe

Utendørs trapp på terreng

Snitt 03-A

Utendørs trapp på terreng

Snitt 04

PARKERING

Lager utemøbler

6

HC

10 m

BuƟkk & BilleƩsalg VAREMOTTAK 23,6 m2 2

UU

SNITT 5 1:200

Heis 4,4 m2

Lgr. m.buƟkk 1,1 m2

Åpne arbeidsplasser Snitt 04 19,9 m2

Traller

Skyvedør glass

Snitt 04

Lagr. kafe, matavfall, kjølt 7,0 m2

VESTIBYLE 156,4 m 2 Teknisk rom 36,8 m2

Lager utemøbler AkƟvitets12,0 m2 rom barn 30,4 m2

Snitt 05

Salgsrom lokalprodusert mat 18,6 m2

INNGANG

VESTIBYLE 156,4 m 2

HC WC/ Gard. AnsaƩe 7,0 m2

AkƟvitetsrom barn 30,4 m2

Gang 27,9 m 2

Snitt 05

Snitt 05

BTA Grunnplan: Kafe 141,6 m250,4 m

Kjøkken / Oppvask 24,3 m2

Møterom/ pauserom 20,9 m2

Lager Kafe Tørr 4,4 m 2

WCer Besøkende 19,6 m2

Foldevegg glass

HC WC/ Gard. AnsaƩe 7,0 m2 Gang 27,9 m 2

Gang/garderober (del av VesƟbyleareal)

Snitt 05

SIDEFLØY Garderober besøkende

Ren sone

SkiƩen sone

Kjøkken / Oppvask 24,3 m2

Kafe 50,4 m2

2

LYSGÅRD

Salgsrom lokalprodusert mat 18,6 m2

Foldevegg glass

Foldevegg glass

PARKERING

Snitt 04

Kontor daglig leder 8,0 m2

Kontor daglig leder 8,0 m2 Møbler på hjul

WCer Besøkende 19,6 m2

Åpne arbeidsplasser 19,9 m2

Resepsjon

HC WC Besøkende 5,0 m2

HC WC Besøkende 5,0 m2

Lagr. kafe, varem.t./ Nærtørrlgr./ Kjøl-/frys 6,9 m2

GÅRDSPLASS

BuƟkk & BilleƩsalg 23,6 m2

25,8 m

5 (HC)

SNITT 05 - 1:200

Snitt 03-A

Snitt 03-A

Heis 4,4 m2

Gang 5,8 m2

VARER INN Teknisk rom

Snitt 03-A

GANGSONE

LYSGÅRD

Disk/ kasse

A

Møterom/ pauserom 20,9 m2

Lager Kafe Tørr 4,4 m 2

A

Varm sone

Lager Kafe Kjøl 4,5 m2

Renhold 5,0 m2

A

Kopirom 5,0 m 2

Lager Kafe Kjøl 4,5 m2

Renhold 5,0 m2

Kopirom 5,0 m 2

Kjøkken

Matlaging

Spilekledning/ solavskjerming

Snitt 01

SIDEFLØY

1

2

3

4 (HC)

50 m

1500

150 m

BTA Hovedplan: 862,3 m2

UTEPLASS UNDER TAK

Snitt 01

50 m

1500

Snitt 01

BTA Hovedplan: 861,0 m2

150 m Snitt 01

UTEPLASS/KAFE UNDER TAK

500

BYGGEG REN

10 m

SE

50 m

500 BYGGE

URNESHAGEN HC

2m

10 m

200

5m

- 1:200 SNITT SNITT 6 061:200

20 m UNDERETASJE 1:200

100

10 m

50 m

GRENSE

2m

Snitt 07

2m

Filmrom 31,7 m2

Filmrom 31,7 m2

Aktivitetsrom

10 m

URNESHAGEN

200

N

5m

20 m HOVEDPLAN 1:200

N

100

2m

FERD

03

10 m


ROMKATEGORI PUBLIKUMSFUNKSJONER Resepsjon / Vestibyle (inkl. ågangsoner og gang til wc/garderober Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lager kafé: Lager kafé, tørrvarer (på hovedplanet): 4,5 kvm Lager kafé, kjølt (på hovedplanet): 4,5 kvm Lager kafé, varemottak, nærtørrlager, kjøl/frys: 6,9 kvm Lager kafé, matavfall, kjølt: 7 kvm Publikumstoaletter Museumsbutikk (inkl. noe lagring i butikkens møbler) Lager museumsbutikk (høye skap i Varemottak underetasje) Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat (kan sette salgsbord/‐hyller i gangsone)

PROGRAMKOMBINASJONER

ÅPENT MUSEUM

UTSTILLINGER Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

HOVEDPLANET

Ves�byle, resepsjon

Adkomst �l uts�llinger

Trapp fra nedre vei/P

Kino

Heis

Lager-rom for uts�llinger

ANSATTE OG DRIFTSAREALER BRA BRA Kontor daglig leder 2 Ves�byle, resepsjon AREAL m REFERANSETALL Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 ROMKATEGORI Kopirom, lager rekvisita 'FERD' KONKURANSEPROGR. Trapp fra nedre vei/P PUBLIKUMSFUNKSJONER 378,6 368 Møterom, pauserom Resepsjon / Vestibyle (inkl. ågangsoner og gang til wc/garderober 156 145 Toaletter og garderobe, personale Heis Kafé 50,4 50 Renholdsrom, lager renholdsutstyr Kjøkken, oppvask mv. 24,3 25 Felles varemottak (inkluderer gangareal der varer kommer inn) Museumsbu�kk Lager kafé: 22,9 24 Lager redskap, utemøbler etc. Lager kafé, tørrvarer (på hovedplanet): 4,5 kvm BRA BTA KONTOR,BRA LOKALMAT ARRANGEMENT Ak�vitetsrom for barn SUM FUNKSJONSAREAL Lager kafé, kjølt (på hovedplanet): 4,5 kvm AREAL m2OG KINOREFERANSETALL AREAL m2 Lager kafé, varemottak, nærtørrlager, kjøl/frys: 6,9 kvm ROMKATEGORI 'FERD' KONKURANSEPROGR. 'FERD' Kafé Lager kafé, matavfall, kjølt: 7 kvm PUBLIKUMSFUNKSJONER 378,6 368 BRUTTOAREAL (BTA) 1002,6 Publikumstoaletter 19,6 13 156 145 Underetasjen 141,6 Uteservering Resepsjon / Vestibyle (inkl. ågangsoner og gang til wc/garderober kafé Museumsbutikk (inkl. noe lagring i butikkens møbler) 23,6 20 Kafé 50,4 50 Hovedetasjen 861 En bred gjennomgående universelt utformet akse fra adLager museumsbutikk (høye skap i Varemottak underetasje) 1,1 6 Kjøkken, oppvask mv. 24,3 25 Kjøkken/salgsdisk/lager komsten på tomten i nord helt til sør sørger for at det er en Filmrom 31,7 30 Lager kafé: 22,9 24 sterk forbindelse og sammenhengAktivitetsområde for barn og unge for alle mellom bygning 35 Lager kafé, tørrvarer (på hovedplanet): 4,5 kvm BRUTTO‐NETTOFAKTOR 30,4 1,40 Bu�kk lokalprodusert mat og “Urneshagen”. Salgsrom lokalprodusert mat (kan sette salgsbord/‐hyller i gangsone) 18,6 20 Lager kafé, kjølt (på hovedplanet): 4,5 kvm Besøkstoale�er Lager kafé, varemottak, nærtørrlager, kjøl/frys: 6,9 kvm Samtidig trekkes Urneshagen inn UTSTILLINGER i prosjektet da eplelund231,5 232 Lager kafé, matavfall, kjølt: 7 kvm BRA en strekker seg innover i gårdsrom og atrium, samt at det Basisutstilling Norges verdensarv 59,7 60 2 Publikumstoaletter 19,6 13 AREAL m dannes en epleallé videre mot parkeringen i nord. Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 141,2 140 Museumsbutikk (inkl. noe lagring i butikkens møbler) 23,6 20 'FERD' Adkomst �l uts�llinger Lager utstilling 11,5 12 Lager museumsbutikk (høye skap i Varemottak underetasje) 1,1 6 BRUKSAREAL (BRA) 912 Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 8,1 8 Kino Filmrom 31,7 30 Underetasjen 116 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 11 12 Utstilling Aktivitetsområde for barn og unge 30,4 35 Hovedetasjen 796 Besøkende til utstillingene vil bevege seg fra vestibyleomANSATTE OG DRIFTSAREALER 103,7 92 Lager-rom forSalgsrom lokalprodusert mat (kan sette salgsbord/‐hyller i gangsone) uts�llinger 18,6 20 rådet igjennom svalganger. prosjektet utnytter “svalgangKontor daglig leder 8 8 UTSTILLINGER 231,5 232 sprinsippet” som finnes i stavkirken i overgangen til det Basisuts�lling, Norges v.a. Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 20 24 Basisutstilling Norges verdensarv sakrale rommet både fysisk og mentalt. 59,7 60 Kopirom, lager rekvisita 5 5 Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 141,2 140 Urnes stavkirke uts�lling Møterom, pauserom 20,9 20 Lager utstilling 11,5 12 Toaletter og garderobe, personale 7 5 Om man ønsker litt dagslys i utstilling behandles dette som Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 8,1 8 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 5 5 i kirken ved små “glugger”, samtidig er det mulig å filtrere Lager utstillinger, formidlingsutstyr 11 12 Felles varemottak (inkluderer gangareal der varer kommer inn) 25,8 10 Gang �l kontorer, inkl. kopirom lyset gjennom en utvendig spilekledning fra takutstikket og Lager redskap, utemøbler etc. 12 15 ANSATTE OG DRIFTSAREALER 103,7 92 opp til møne mot nord. Alle vindusåpninger samt invenMøterom, kontorer Kontor daglig leder 8 8 SUM FUNKSJONSAREAL 713,8 692 dig delevegg med glass i møne kan blendes av. Derved kan Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 20 24 man oppnå en utstilling uten dagslysinnslipp. 5 RenholdsromKopirom, lager rekvisita 5 Møterom, pauserom 20,9 20 WC / garderobe ansa�e en utToaletter og garderobe, personale Rommene er høye nok til at man har frihet til å bygge 7 5 Renholdsrom, lager renholdsutstyrstilling som utnytter det vertikale, og man har muligheten 5 5 Lysgård (utendørs) Felles varemottak (inkluderer gangareal der varer kommer inn) 10 til å vise grunntrekkene i en stavkirke i 1:1. 25,8 Lager redskap, utemøbler etc. 12 15

Museumsbu�kk

Basisuts�lling, Norges v.a.

UNDERETASJESUM FUNKSJONSAREAL

Ak�vitetsrom for barn

Urnes stavkirke uts�lling

HOVEDPLANET Ves�byle, resepsjon Trapp fra nedre vei/P Heis Museumsbu�kk Ak�vitetsrom for barn Kafé Uteservering kafé Kjøkken/salgsdisk/lager ROMFORLØP OG HOVEDFLYT HOVEDPLANET

Kafé Uteservering kafé Kjøkken/salgsdisk/lager Bu�kk lokalprodusert mat Besøkstoale�er Adkomst �l uts�llinger

Bu�kk lokalprodusert mat Besøkstoale�er

Gang �l kontorer, inkl. kopirom Møterom, kontorer Renholdsrom WC / garderobe ansa�e Lysgård (utendørs)

Adkomstrom �l heis Heis (UU + varer �l hovedplanet) Felles varemo�ak Teknisk rom Lager utemøbler Lager og avfallsrom kjøkken, frys/kjøl

Sikkerhet ivaretas ved at ustillingslokalet kan713,8 lukkes av som en egen enhet og utstillingen “Tre og tro gjennom tusend år” Ligger i enden av bygget og nødvendige sikkerhetsmessige forsterkninger i konstruksjon kan gjøres kun her. Akustikk Akustikken kan ivaretas primert i himling/tak. Her legges det opp til mulighet for absorbenter. I tillegg vil Passage og glassdelevegger begrense spredning mellom vestibyle og utstillinger/filmsal.

BRA 2 AREAL m 'FERD' 378,6 156 50,4 24,3 22,9

BRA REFERANSETALL KONKURANSEPROGR. 368 145 50 25 24

19,6 23,6 1,1 31,7 30,4 18,6

13 20 6 30 35 20

231,5 59,7 141,2 11,5 8,1 11

232 60 140 12 8 12

103,7 8 20 5 BRUTTOAREAL (BTA) 20,9 Underetasjen 7 Hovedetasjen 5 25,8 12 BRUTTO‐NETTOFAKTOR 713,8

92 BTA 8 2 AREAL m 24 'FERD' 5 1002,620 141,6 5 861 5 10 15 1,40 692

BRUKSAREAL (BRA) Underetasjen Hovedetasjen

BRA AREAL m2 'FERD' 912 116 796

692

UTSTILLING URNES STAVKIRKE

FERD

04


AKTIVITETSROM BARN

Utformingen av “Ferd” henger nøye sammen med tomtens beskaffenhet og plassering samt ønsket om minst mulig fotavtrykk, for å skape mest mulig brukbart og allsidig uterom rundt bygget, og samtidig bevare mest mulig av landskapets kvaliteter. Uansett hvordan man ankommer vil man lett la seg lede til hovedinngangen av verdensarvsenteret. Fra hoved-parkeringsplassen følger man stien opp forbi det utvendige verdensarvelementet inn i gårdsrommet og videre til hovedinngangen. Kommer man fra fjordsiden ledes, men enkelt videre via passagen som forbinder ankomst med hovedinngangen. Som en egen gestus er det en passage igjennom bygget. Denne viser en direkte retning fra fjorden til Urnes stavkirke gjennom bygningen og er dermed en visuell orientering, samtidig som dette er viktig for både publikumsflyt inn og ut av bygget samt at logistikken rundt varelevering konsentrer seg der det er mulig å komme til med lastebil. Passagen knytter senteret sammen både med terrenget rundt bygget og infrastrukturen med el-busser opp til stavkirken. Mot øst åpner bygget seg opp mot fjellet og Urnes. På denne måten skaper det både et godt og inviterende gårdsrom, trekker lys inn i bygningen og gir en visuell forbindelse til veien mot stavkirken.

VESTIBYLE

EKSTERIØRPERSPEKTIV FJORDSIDE

FERD

05


Fasade Vest. Overgang yttervegg/tak.

Sidefløj. Steinforblendet fasade Nord og Sør mot utvendige trapper og terreng.

Fasade Øst. Takoverdekket svalgang mot gårdsrom m. glass øverst.

Innsetting av dør i steinvegg.

Fasade Nord. Tilevegg inspirert av Urnes

Det er et gjennomgående tema i bygningen at man bruker lokale ressurser, der det er mulig. “Ferd” baserer sin konstruksjon på en modulær tenkning samt en tilnærming som ligger tett på den lokale byggeskikk. I fasaden ser man modul-inndeling markert med vertikale planker der moduler settes sammen.

Fasade Vest. Overgang yttervegg/gulv/kjeller.

Sidefløj. Trekledt fasade mot gårdsrom / lysgård ved kontor daglig leder og møterom.

Hovedkonstruksjonen og innvendige overflater er bygget i tre. Prosjektet ønsker å se på en utstrakt grad av prefabrikkering av veggmoduler for rask byggetid. Der det er mulig vil det tilstrebes dimensjoner som kan leveres av lokale skogseiere og sagbruk. Trekonstruksjoner m. festemidler baserer seg på å være enkle å demontere for gjenbruk.

I den lavere sidefløyen legges det delvist opp til bruk av forblendede massivtre-elementer. Se detaljer. De eldste bestanddeler av Urnes stavkirke strekker seg tilbake til 1030 tallet, og vitale deler av dagens kirke er gjenbruk fra en tidligere kirke. I dette prosjektet er det lagt en strategi for mulig utstrakt gjenbruk av byggets materialer i fremtiden ved en evt. demontering. Samtidig er det innarbeidet en tenkning om materialkvaliteter som lener seg opp av de gamle tradisjoner. Bl.a. Skifer på taket og tjæret “tilevegg” som utvendig kledningen på deler av yttervegg m.m . Det planlegges med løsninger som gjør vedlikehold enklere. “Ferd” godt egnet for mulige fremtidige ombygninger da ingen innvendige vegger unntatt den gjennomgående passagen gjennom langhuset er fastevegger.

Fasade Vest. Utkraget overgang yttervegg/gulv.

SNITT 5

SniƩ A-02

Fasade Øst. Overgang mellom svalgang / Sidefløy m. glass øverst.

1:1500

OVERSIKTSBILDE FERD OG URNES STAVKIRKE

FERD

06