103 Skrinet

Page 1

Skrinet

Urnes verdensarvsenter

SKATTEKAMMERET

FURU UTE

GULL INNE

I vårt eget lands skattekammer, i våre dypeste fjorder, finnes det gull og grønne skoger. Dette er en honnør til den helt unike verdensarven som finnes i Ornes, og de forutsetninger som har gjort hva stedet er og har vært gjennom tidene. Det nye verdensarvsenteret skal belyse to tydelige sider av denne kulturarven, FURU og GULL, inspirert av utstillingens tematikk. Eksteriøret vil være i dialog med den fruktbare naturen rundt. Interiøret vil gi rom for GULL og de bevarte skatter, samt gi en romslig opplevelse av de tapte.

Eksteriøret til det nye verdensarvsenteret henvender seg til kulturlandskapet og den frodige naturen rundt. Bygget vil spille en underordnet rolle i landskapet med gårdsbebyggelse, dyrkningsområder og fjorden. Utformingen er gjort med stor respekt for skogsrommet og trærne som Urnes stavkirke har blitt bygd av, som er en konstant og avgjørende resurs for en videre eksistens. Både konstruksjonen og fasaden vil være i norsk trespon som henter opp farger og teksturer fra det omgivende landskapet, gjennom alle fire årstider. Senteret vil med sine materialer, nedtonede framtoning og plassering inn i terrenget ha minimal påvirkning på de storslåtte omgivelsene.

GULL vil være en betydelig del av interiøret. Her rommes alle skattene som Ornes bærer på og som man vil vise verdenssamfunnet. Stormannen på Ornes i 1130, hadde sin gårdskirke som et privat smykkeskrin, der et rikt inventar og utskjæringer fra flere deler av verden var samlet. En del av disse skattene, tekstiler og billedvev, er visuelle element som ikke er så framtredende når man besøker Urnes eller andre norske stavkirker i dag. Dette forslaget ønsker å gi en sanselig, romslig opplevelse der tekstiler er en rød tråd gjennom innsiden av verdensarvsenteret. Der akustikken, varmen og fargerike element preger rommene.

S k r i n e t / S1


FURU/ UTE Formen Den delen som er synlig over terreng er en link til det bølgende landskapet utenfor, med runde former og stor variasjon i materialitet og fargeprakt.

Fjernvirkning Fasaden har få store vinduer ut mot fjorden, for å ikke gjøre for stor invirkning på fjordlandskapet med reflekterende glassflater og lysesatte rom i en fravikende målestokk. På avstand, vil bygningen gå i ett med landskapet rundt.

GANGVEI etableres fra parkeringen og oppstillingsplass for 2 x el-busser (B) lokaliseres foran entré/ alternativt brukes busslomme ved den eksisterende parkeringsplassen

ENTRÉEN er godt synlig fra parkeringen og krysset. Har et tydelig og visuelt gavelmotiv som smelter inn i det bølgende landskapet. Eplehagen kan leses på andre siden gjennom byggningen.

Utsyn/ Urneshagen Verdensarvsenteret har store glassflater på gavelveggene. Dette gir en stor transparens når du ankommer senteret og gjør at Urneshagen blir et visuelt element gjennom hele de åpne publikumsområdet med vestibyle og café.

Lor

8

1 2

7

6 VARELEVERING og personalparkering er plassert klimabeskyttet inn under bygningen, laveste veipunkt og beste utnyttelse av naturlige terrengforskjeller.

4 5

3

Glugger/ innramminger Bygningen har flere små vinduer i fasaden ut mot fjorden, disse rammer inn diverse utsiktspunkter tilpasset om du står eller sitter, er liten eller stor. Alle kan finne sitt egen interaktive innrammede utsiktvindu, man kan nyte for seg selv.

DET GRØNNE TAKET er en del av den pedagogiske opplevelsen, der en vandring med informasjonsspunkter, sitteplasser og stedstypiske beplantninger finner sted. Stråket fungerer også som fallsikring.

Tredeling og trapping Taket trappes i takt med terrenget og gir bygningen et nedskalert og naturlig uttrykk, med respekt for landskapet den bygges inn i.

FORKLARINGER 1. Hovedentré under tak 2. Sekundærentré til kjeller 3. Hageentré og uteservering 4. Utsiktsbalkong 5. Eplehuset paviljong 6. Taklys galleriet 7. Naturrikdom Takvandringen 8. UNESCO monument

SITUASJONSPLAN 1:500

URNESHAGEN er en visuell del av hele bygget og en viktig lærings- og rekreasjonsområde som kan nås i fra flere deler av området. Hagen vil bli brukt aktivt og gi nyttig informasjon om naturmangfold og besøkerens økologiske fotavtrykk. Kanskje kan man finne en helt egen plass i hagen for å nyte vakker utsikt og en iskald eplecider?

Fasadematerial Norsk kløyvd/stukket spon er et lokalt forankret og miljømessig godt fasadevalg. Den tilfører en relieff til fasaden og egner seg godt til runde former.

Kulører/landskapet Tresponet pigmenteres med slamfarger/komposisjonsmaling (f.eks Falu Vapen) med ulike kulører som henter opp farger fra landskapet rundt og gir en nedtonende effekt.

Kulører/til alle årstider Fasadens rike kolorering gjør at fargene spiller på lag med det omkringliggende landskapet gjennom årstidenes farger.

S k r i n e t / S2


B

GULL/ INNE Den røde tråden gjennom interiøret vil være opplevelsen av tekstil, der akustikken, varmen og fargerike element preger rommene. Tak, gulv og sentral møblering kles i tekstiler, med historiske mønster og farger. Vist tekstilreferanse: Billedvev som har vært i Baldishol, datert 141500 tall. Lignende tekstiler som kan ha vært i Urnes.

18

9

15

P

16

1D 7

6

C

17

Å

8

C

10

1A

20

S

Soneinndeling/ fleksibelt bruk Verdensarvsenteret har et naturlig skille mellom det som kan være åpent (Å) etter ordinære åpningstider, personal/bakfunksjoner (P) og utstillingsområdet med den høyeste sikkerheten (S). Senteret har også ulike innganger som øker fleksibiliteten og flere rom er delbare i mindre enheter.

11A

A

A

12 21

1B

Husets ryggrad Mellom sonene ligger en funksjonsvegg som betjener hele bygningen. Her finnes godt om oppbevaringsplass, display for salgsvarer, tekjøkken, serveringsdisker til kafé og dører. Den vil også ha en viktig teknisk funksjon, da ventilasjon og annen rørføring kan distribueres her. Den vil være dynamisk med skyvedører kledd i fargerik filt, som også bidrar til positivt til lydmiljøet

13 11 5

3 4 2

30

19

14

+33,00

(29)

(29)

2B

B

ROM 1. Resepsjon/Vestibyle 2. Kafé/ Eplehuset vinterhage 3. Kjøkken 4. Oppvask/grovkjøkken 5. Publikumstoaletter 6. Museumsbutikk 7. Lager museumsbutikk 8. Filmrom /delingsbart 9. Salgsrom lokalprodusert mat 10. Basisutstilling Norges Verdensarv 11. Utstilling Urnes stavkirke 12. Lager utstillinger, formidlingsutstyr 13. Teknisk rom utstilling 14. Aktivitetsområde for barn og unge 15. Kontor daglig leder 16. Åpne arbeidsplasser 17. Kopirom, lager/ rekvisita 18. Møterom/ avsmakningsrom 19. Renholdsrom 20. Personheis 21. Vareheis 29. Lager redskap/utemøbler (i messanin) 30. Balkong

8/4 meter Bygningen er inndelt etter modulmål på 8 og 4 meter, noe som gir en god fleksibilitet og gode rommål og møblere i. Det gjør det mulig å bygge med trekonstruksjon, som er det beste miljøalternativet og er lokalt forankret.

Skogsgalleriet Et unikt rom for den reproduserte Nordportalen, der håndtverket får tre fram og lyssettes med et teateralsk overlys. Det lyse galleriet danner et forrom til utstillingene og forsterker overgangen fra det lyse og inn i det mørkere utstillingsrommene.

PLAN HOVEDETASJE 1:200

+40,00

+40,00

+39,00 +39,00

+37,70

+37,70

+36,40 +36,40

+30,00 +30,00

SNITT A-A 1:200

Parvise fugler Motiv i fra fragment funnet under gulvet i Urnes, trolig motiv av parvise fugler, et typisk tekstilmønster fra middelalder og i norske stavkirker, kan integreres i fris.

Digital framstilling. som visuelle framvisninger av tekstilkledde rom, opplevelser av motiv, farger og romslighet. Referanse Refik Anadol.

S k r i n e t / S3


S k r i n e t / S4


B 31

24

31

26

+29,95

C

C

25

1C

20

23

22

A

A

27 21

31 28 +30,00

+28,80

30

B

ROM 1. Resepsjon/Vestibyle Sekundærentré, ventehall med fjordutsikt og oppbevaringsskap. Personalinngang. 20. Personheis 21. Vareheis 22. Lager Kafé 23. Lager utstilling 24. Teknisk rom 25. Personal- toalett og garderobe 26. Publikumstoalett (åpent utifra) 27. Felles varemottak 28. Renovasjon/kildesortering/ Vareleveranser 30. Ekstra plass for teknisk utstyr 31. Parkering under tak

PLAN KJELLER 1:200

+39,00

+33,00

+30,00 +28,80

SNITT B-B 1:200

S k r i n e t / S5


Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget AREAL ROMKATEGORI Programmerte nettoarealer (funksjonsareal)

Urnes verdensarvsenter Urnes verdensarvsenter Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget AREAL ROMKATEGORI Romprogram konkurransegrunnlaget Romprogram konkurransegrunnlaget Programmerte nettoarealer AREAL ROMKATEGORI AREAL ROMKATEGORI (funksjonsareal) Programmerte nettoarealer Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) (funksjonsareal)

+40,00 +39,00 +37,70 +36,40

+30,00

SNITT C-C 1:200

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Publikumsfunksjoner Publikumsfunksjoner Kafé Resepsjon/vestibyle Resepsjon/vestibyle Kjøkken, oppvask mv. Kafé Kafé kafé Lagre Kjøkken, oppvask mv. Kjøkken, oppvask mv. Publikumstoaletter Lagre kafé Lagre kafé Museumsbutikk Publikumstoaletter Publikumstoaletter Lager museumsbutikk Museumsbutikk Museumsbutikk Filmrom Lager museumsbutikk Lager museumsbutikk Aktivitetsområde for barn og Filmrom Filmrom unge Aktivitetsområde for barn og Aktivitetsområde for barnmat og Salgsrom lokalprodusert unge unge Tillegg / Eplehuset Salgsrom lokalprodusert mat Salgsrom lokalprodusert mat Tillegg / Vindfang Tillegg / Eplehuset Tillegg / Personheis Eplehuset Tillegg / Vindfang Tillegg / Vindfang Tillegg / Personheis Tillegg / Personheis Utstillinger Basisutstilling Utstillinger Norges Utstillinger verdensarv Basisutstilling Norges Basisutstilling Norges Utstilling «Urnes stavkirke – tre verdensarv verdensarv og tro gjennom tusen år» – tre Utstilling «Urnes stavkirke Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom(hele tuseneller år» deler) Skogsrommet og tro gjennom tusen år» Portalen til utstillingene. Skogsrommet (hele eller deler) Skogsrommet (hele eller deler) Portalen til utstillingene. Portalen til utstillingene. Lager utstilling Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. Lager utstilling utstillinger) Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. Lager utstillinger, utstillinger) utstillinger) formidlingsutstyr Lager utstillinger, Lager Tillegg/utstillinger, Vareheis formidlingsutstyr formidlingsutstyr Tillegg/ Vareheis Tillegg/ Vareheis Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Ansatteog driftsarealer Ansatteog driftsarealer Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 Kontor daglig leder

AREAL Programmerte AREAL AREAL nettoarealer Programmerte Programmerte (funksjonsareal) nettoarealer nettoarealer m2 (FUA) (funksjonsareal) (funksjonsareal) m2 (FUA) m2 (FUA)

m2 (FUA) m2 (FUA)

KOMMENTARER KOMMENTARER KOMMENTARER

232

467 173 467 467 50 173 173 33 50 50 27 33 33 23 27 27 20 23 23 6 20 20 30 6 6 30 41 30 41 20 41 30 20 20 10 30 30 4 10 10 4 4 254

232 60 232 60 60 140

254 60 254 60 60 120

140 140

120 120 28

12 12 12 8 8 8 12 12 12 92 8 92 92 8 24

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Over to etasjer Over to etasjer Over to etasjer Fordelt på to etasjer, 2 x HCWC Fordelt på to etasjer, 2 x HCWC Fordelt på to etasjer, 2 x HCWC Delingsbart Delingsbart Delingsbart Uterom tilhørende kafe Valgbart, kan løses med teknisk løsning Uterom tilhørende kafe Uterom tilhørende kafe Valgbart, kan løses med teknisk løsning Valgbart, kan løses med teknisk løsning

Deler av areal legges i Skogsrommet Sanselig portal til utstillingene, Deler av areal legges i Skogsrommet Deler av areal legges i Skogsrommet Plassering av Nordportalen /med Sanselig portal til utstillingene, Sanselig portal til utstillingene, sikkerhetspassering 28 Plassering av Nordportalen /med 28 Plassering av Nordportalen /med 14 sikkerhetspassering sikkerhetspassering 14 14 14 Inkludert passasje vareheis 14 passasje vareheis 14 13 Inkludert Inkludert passasje vareheis 13 5 13 5 5 150 9 150 150 9 30

KOMMENTARER

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat Tillegg / Eplehuset Tillegg / Vindfang Tillegg / Personheis

372 145 50 25 28 13 20 6 30

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

232

254

60

60

140

120

Urnes verdensarvsenter Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. Romprogram konkurransegrunnlaget utstillinger) AREAL ROMKATEGORI Lager utstillinger, Programmerte nettoarealer formidlingsutstyr (funksjonsareal) Tillegg/ Vareheis Ansatte- og driftsarealer Publikumsfunksjoner Kontor daglig leder Resepsjon/vestibyle Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 Kafé m2 Kjøkken, oppvask mv. Kopirom, lager rekvisita Lagre kafé Publikumstoaletter Møterom, pauserom Museumsbutikk Lager museumsbutikk Toaletter og garderobe, Filmrom personale Aktivitetsområde for barn og Renholdsrom, lager unge renholdsutstyr Salgsrom lokalprodusert mat Felles varemottak Tillegg / Eplehuset Tillegg / Vindfang Lager redskap, utemøbler etc. Tillegg / Personheis Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Utstillinger Foreløpig forutsatt Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» SUM FUNKSJONSAREAL Skogsrommet (hele eller deler) Portalen til utstillingene. KONKURRANSEUTKAST BTA MÅLT BRUTTOAREAL Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Tillegg/ Vareheis Ansatte- og driftsarealer

467 173 Over to etasjer 50 33 27 23 Fordelt på to etasjer, 2 x HCWC 20 6 30 Delingsbart

35

41

20

20 30 Uterom tilhørende kafe 10 Valgbart, kan løses med teknisk løsning 4

Skogsrommet (hele eller deler) Portalen til utstillingene.

Arealoversikt innsendt forslag SKRINET Arealoversikt innsendt forslag Arealoversikt innsendt forslag AREAL SKRINET SKRINET Prosjekterte nettoarealer AREAL AREAL (funksjonsareal) Prosjekterte nettoarealer Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) (funksjonsareal) m2 (FUA) 372 145 372 372 50 145 145 25 50 50 28 25 25 13 28 28 20 13 13 6 20 20 30 6 6 30 35 30 35 20 35 20 20

Arealoversikt innsendt forslag SKRINET AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Deler av areal legges i Skogsrommet Sanselig portal til utstillingene, 28 Plassering av Nordportalen /med sikkerhetspassering

12

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

14 Arealoversikt innsendt forslag SKRINET 8 14 Inkludert passasje vareheis AREAL KOMMENTARER 12 Prosjekterte nettoarealer 13 (funksjonsareal) 5 m2 (FUA) 92 372 8 145 24 50 25 5 28 13 20 20 6 30 5

150 467 9 173 50 30 33 6 27 23 14 20 6 30 7

35 5 20 10

41 5 20 14 30 10 15 4

15

232 70 60 140 696

Inkl. tekjøkken Ekskl. tekjøkken (i kontorlandskap) Fordelt på to etasjer, 2 x HCWC Fleksibelt møterom i sambruk med salg av lokalmat. (rom for avsmaking) Delingsbart

Med distribusjon til alle lager og kafe. Uterom tilhørende kafe Plassert i messanin over deler av Valgbart, kan løses med teknisk løsning aktivitetsområde for barn og unge, med adkomst utenfra.

Areal i kjeller, det er avsatt plass for 254 ver.og hor.rørføring i funksjonsvegg 50 mellom utstillinger og vestibyle. Ekstra 60 plass for tek. utstyr finnes utendørs ved 120 varemottak. Deler av areal legges i Skogsrommet 871 Sanselig portal til utstillingene, 28 Plassering av Nordportalen /med 988 sikkerhetspassering

12

14

8

14

12

13 5

92

Over to etasjer

150

Inkludert passasje vareheis

S k r i n e t / S6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.