080 TRE einige

Page 1

T R E einige

Urnes Verdsarvsenter Mottoet "TRE einige" er meint å gi fleire mogelege assosiasjonar: til tre; som levande trær, skog, oksygenproduserande skapningar drivne av solenenergi, karbongass, vatn og mineraler, jorda sine lunger. Tre som byggemateriale, som råstoff for møblar, reidskaper og kunst. Tre einige syner og til tre ting, tre personar eller tre fenomen av det same, samde, treeinigheit; Odin, Tor og Freya eller som det etterkvart blei og Urnes Stavkyrkje blei bygd som eit tempel for; den kristne Gud, Jesus og den heilage Ande, eller Maria kanskje. Tre; det altsjåande auget i trekanten, tre; Tro, Von og Kjærleik... Trekant; som siluetten av av Urnes Stavkyrkje ut fjorden, mot vest, som ein pyramide, som norske bratte saltak. Forslaget "TRE einige" består av tre kroppar, tre tak, som saman lager eit byggverk av rom og uttrykk, kvilande på ein terrasse. Taka er bratte, supersolide som grunnfjellet, kjem som tre klipper ut av bakken, genererer tre nye og lettare tak, samlar energien om det midterste og største som svevar utover, alle tre samde om å samla energien sentrert og løfta seg. Sett frå fjorden ynskjer dette bygget å være ein vegvisar til Stavkyrkja som framleis står der, nærast usynleg på toppen av bakkane, ved foten av fjellet, høgreist, mørk og magisk, opp! Sett frå Fjorden

Perspektiv frå Nordvest; tre kraftige tak ut av bakken, lette baldakiner skyter fram, tekka med blåskimrande solcellepanel

Hovudinngangen, Ve no Velkomne med Æra, seks epletrær satt i bed.


6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

T R E einige

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Parkering

Snitt D-D

Snitt C-C

Terrengsn itt N-S

HKP

Terrengsn itt V-A

Terrengsn itt N-S

Snitt D-D

Snitt C-C

Terrengsn itt V-A

N Situasjon

1:5000

Den magiske Aksa frå Stavkyrkja til senteret Proporsjonane markert

Forslaget bygger på reguleringsplanen, men med litt mindre terrenginngrep; berre fortau på eine sida av vegane. Heile tomta kan om mogeleg bli planta til med epletrær, der den kanskje er for bratt; vildgras, blomeeng.

Snitt C-C

Ein kan ikkje ha autovern i eit slikt landskap, kva med stabbesteinar og enkelt røyrrekkverk mellom?

Eplehage

Snitt D-D

Terrengsn itt N-S

Hovudinngangen er mot vest, mot fjorden, ein kan gå ut att same vegen eller ta trappene eller heisen opp og ut og vidare oppover mot aust og stavkyrkja.

Til eplehage

Terrengsn itt V-A Utgang restaurant

Utgang barn og unge

Hovudinngang Varelevering Utgang vandrefølge

Toalett Utgang restaurant

Utgang kjøken

Akse Urn es Stavky rkje

Avfall Til eplehage

Terrengsn itt V-A

10

20

30

40

50 m

Snitt D-D Terrengsn itt N-S

Byggekroppen utan terreng, helvta er under bakkane, store felt med takvindauger bringer ljos og varme inn sola genererer energi i solcelledrevne store lamper og baldakinane er heiltekka med solcellepanelar.

Snitt C-C

Eplehage

Situasjonsplan

1:500


Snitt D-D

Snitt C-C

Terrengsnitt N - S

T R E einige

119

116

Vestibylen, blå disk, som ein av blåfargane på dei vakre franske ljosestakane frå stavkyrkja. Dører inn til utstillingane og kino, toaletter og heis/ trappehuse inst. Ei brei trapp tar deg opp til 2. etg. Store opningar opp mot tak og dagsljos.

HWC./ dusj

HWC.

5,6 m2

2

5,6 m 112

Lager Salg mat 4,5 m2

120

WC. 103

Filmrom

Basisutstilling

Salgsrom Mat

118

28,6 m2

60,0 m2

20,0 m2

2,4 m2

115

114

WC. 2,3 m2

113

105

Lager Butikk

kontorer

5,0 m2

26,1 m2

121

117

Gjester 7,1 m2

122

Bøttekott

Pers. Gard. 8,2 m2 123

5,1 m2

107

Felles Varemottak

Gang

10,4 m2

4,0 m2 106

kontor DL 7,5 m2

BRA 1. Etasje 690,2 m2 101

128

102

Ankomst

Lager

Vestibyle

59,9 m2

7,1 m2

130,7 m2

125

Trapperom

Terrengsnitt V - A

12,1 m2

BTA 1. Etasje 711,8 m2

Urnes verdensarvsenter

124

Lager Utstilling 14,9 m2

ROMKATEGORI 108

kopi/ lager 5,1 m2 111

126

Gang

Lager Utstilling

6,1 m2

Arealoversikt innsendt forslag TRE einige

Romprogram konkurransegrunnlaget AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

2

10,4 m

109

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle

HWC 5,9 m2

127

Utstilling "tre og tro"

104

Museumsbutikk

2

139,9 m

20,0 m2

372 145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

6

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

110

møte/ pause 20,0 m2

30 35

232

32,2 20 92 235,6

60

60

140 12

139,9 14,9

8

10,4

12

10,4

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

92 8

115,3 7,5

24

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

26,1 5,1 20

5

16,2

5

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

11,1 10,4 18,9

20

Galleri 28 stavkirker Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

sjakt frå kjøken 129

Matavfall 10,8 m2

1

2

3

4

5

6 m

1. etasje (1)

Mogelegvis litt symbolikk i planløysinga her og ein liten flørt med portalen i utforming av publikumsdisken, fire par med stavar, frå grunngolv til takbaldakinen i 2. etg. Eitt par ute i friluft, dei tre andre inne i Ankomsten. Ankomsfløyen/ Hovudinngangen er like brei som Urnes stavkyrkje sitt hovudskip. Her blir gode og ljose arbeidplassar for tilsette i front, god garderobe, toaletter og dusj. Butikkane flankerer Vestibylen.

1:100

537 190,6 50,2 46 33,4 19 20 5 28,6

SUM FUNKSJONSAREAL

5

10

696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

887,9 987,1


Snitt D-D

Snitt C-C

Terrengsnitt N - S

T R E einige

Trappa opp til 2. etasje, ei openberring av ljos, former og materialar, tidlaust, som eit forslag; modellar av alle dei gjenverande stavkyrkjene i Noreg plassert oppå solgenererte ljossøyler/ stavar, som skille mot kafeen; ein rein portal, er det eit nøkkelhol eller er det ein fallos? tør du gå gjennom?

Lagerskap møbler u. skråtak

Areal under skråtak

9,4 m2

16,9 m2

105

Terrasse 88,9 m2

202

Aktivitetsrom B&U

203

32,2 m2

Gang 25,5 m2 204

BK. Vaskerom

205

6,1 m2

HWC 7,0 m2

Areal under skråtak 2

16,9 m

W

W

Ev.

Ventilasjon 10,4 m2

modellar av dei 28 norske stavkyrjene på ljossøyler

2. etasje

BRA 259,5 m2 2. etasje

Kafe 50,2 m2

212

BTA

201

Ein Portal

Trapperom og Heis

275,3 m2

Terrengsnitt V - A

2

36,0 m

206

Galleri inkl. skråareal 92,0 m2

modellar av dei 28 norske stavkyrjene på ljossøyler

211

Lager

10,4 m2

Underskap 5,0 m2

Perspektiv innover Galleriet, ljos og mørk betong, passasjar inn til sidefløyane, inn til "Flaggermusa" sitt reir og andre spanande ting, matlukt? himmelen over, solgenererte lamper i taket, og dobbeltdør ut og opp!

209

208

Kjøle/ fryselager 6,0 m2

Tørrvarelager 6,6 m2

210

207

Gang

Kjøken

25,2 m2

2

46,0 m

Terrasse 92,1 m2

Lagerskap møbler u. skråtak

Underskap

9,5 m2

2

6,9 m

sjakt frå kjøken

1

2

3

4

5

6 m

2. etasje

1:100

Mykje "gratis areal" i 2. høgda, og spanande rom, vinklar og materialspel, ope galleri og ein sirkelopning sender naturleg ljos ned til 1. etasje og Vestibylen, frå barne- og ungdomsrommet, kjøkenet og kafeen kan ein gå direkte ut på terrassane og vidare rett ut i eplehagane på både sider.

Perspektiv frå Kafeen, tre, stavar og solgenererte ljosbord og ein magisk Portal


T R E einige

+47,00 Tak +43,80 3. etasje

+47,00 Tak +43,80 3. etasje

43,80 1

2

3

4

5

6 m

+37,00 Tak

+37,00 Tak

+33,00 2. etasje

+33,00 2. etasje 29,00

+29,00 1. etasje

Tidleg morgon ein vårdag, tenk bakkane med friske små epletrær i full bloming..

+29,00 1. etasje

Terrengsnitt V-A (1)

1:500

Ein bør henta ut jordvarme

+47,00 Tak

+47,00 Tak

+43,80 3. etasje

+43,80 3. etasje

43,80 1

2

3

4

5

6 m

+37,00 Tak

+37,00 Tak

+33,00 2. etasje

+33,00 2. etasje

+29,00 1. etasje

+29,00 1. etasje

1

2

3

4

5

6 m

29,00

Terrengsnitt N-S

+47,00 Tak

+47,00 Tak

1

2

3

4

5

6 m

1

+43,80 3. etasje

3

4

5

6 m

+43,80 3. etasje

+33,00 2. etasje

+33,00 2. etasje

+29,00 1. etasje

+29,00 1. etasje

1:200

2

+37,00 Tak

+37,00 Tak

Snitt C-C

Terrengsnitt V-A (1)

1:200

Snitt D-D (1)

1:200

Perspektiv frå vegen oppover, kanskje ein skal la "steintaka" få lov å bli lav- og mosevokste?

1:200


T R E einige

Perspektiv frå sørvest, ut av bakken me kjem

Kjøkenet, opningane til takvindauga syt for fantastisk ljos og god takhøgde der det trengst

Barne- og ungdoms -rommet, som i eit telt, som i ei hule, som i eit reir, litt hemmeleg, men ljost


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.