069 URSKIPET

Page 1

U R S K I P E T


URNES VERDANSARVTUN

PERSPEKTIV: ANKOMST

SITUASJONSPLAN

U R S K I P E T

N

50m


ROM OG FUNKSJONSPROGRAM

AREAL m2 Snitt

Publikumsfunksjoner 375 m2 Foaje 137 m 2 Servering og informasjon 30 m 2 Kafé 69 m 2 Kjøkken 15 m 2 Lager kafé 27 m 2 Publikumstoaletter 15 m2 Museumsbutikk 25 m2 Lager museumsbutikk 8 m2 Filmrom 29 m2 Aktivitetsområde for barn og unge 40 m2 Salgsrom lokalprodusert mat 22 m2

+31,00

Snitt

Snitt

ROMKATEGORI

Utstillinger 246 m 2 Basisutstilling Norges verdensarv 63 m 2 Utstilling “Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år” 149 m2 Lager utstilling, formidlingsutstyr, teknisk rom 28 m2 + 6 m2

+30,00

+30,00

SUM FUNKSJONSAREAL TOTAL BRA

20 m 2

Kopi

Konto

r DL

9 m2

Langsnit t

old Renh

Pause

robe

WC

Garde

Møte/

Langsnit t

Ansatte- og driftsarealer 126 m 2 Kontor daglig leder 9 m2 Åpne arbeidsplasser; 4 stk. 35 m2 Kopirom, lager rekvisita 6 m 2 Møterom, pauserom 20 m2 Toaletter og garderobe, personale 11 m2 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 6 m2 Felles varemottak 17 m 2 Søppelrom 10 m 2 Lager redskap, utemøbler etc. 12 m2

Konto

r

35 m 2

+29,00

+29,00

747m2 1000 m2

TRO og

TRE

149 m 2

Aktivitets

rom

40 m 2

+32,90

Foaje

137 m 2

+32,90

+37,40

+28,50

BRA 1.E

Tverrsnit

TverrsnTitG 590 m 2t

t

t 5 m2

Tverrsnit

t

Lager

Tverrsnit

t

Tverrsnit

t

Lokal mat 22 m2

Filmrom

Teknisk

29 m 2

+28,00

+28,00

Tverrsnit

Lager 6 m2

Servering og info 30 m2

Butikk

15 m2

TG

92 m 2

+29,40

25 m 2

Gang

15 m 2

Lager 28 m 2

WC WC

Lager

WC

Gang

café

10 m2

63 m 2

+35,20

WC

varemottak 17 m2

tilling

e kjøkken

Garderob

Lager kafé 27 m2

BRA 2.E

Basis-uts

WC

Lager redskap 12 m2

Vindfang

76 m 2

6 m2

Lager

2

69 m

8 m2

Søppelrom

t

10 m2

Langsnit

+37,40

+32,90 +32,90

Snitt

Snitt

+27,00

Snitt

+27,00

N

PLAN KJELLER

PLAN 1.ETASJE

N

10m

20m

N

PLAN 2.ETASJE

Prosjekt:

Tegning

Mål

#Project Name

Plan kjeller

1:200 A1

U R S K I P E T Prosjekt:

Tegning

Mål

#Project Name

Plan 1.etasje

1:200 A1


Det kommer en båt over Lustrafjorden og legger til kai ved Ornes. Opp den første stigningen kommer det til syne en steinkonstruksjon i terrenget. Steinen holder tilbake noe av massene og danner en forgård til Ornes og stavkirken som ligger ved neste stigning. På toppen av steinkonstruksjonen står et langskip i tre. Langskipet rommer historien om Ornes, verdensarven Urnes stavkirke. Det har fått navnet UrSkipet.

Utforming UrSkipet har som mål å være en naturlig forlengelse av Ornes i både form og bruk. Det er av stor viktighet for prosjektet at besøkssenteret ikke opptrer i et vakuum. UrSkipet er ikke bare en introduksjon og formidlingsarena for verdensarven, men og et viktig førsteinntrykk av Ornes som sted. Med sitt nærvær, både påvirker og påvirkes det av landskapet det befinner seg i. Opplevelsen av senteret vil ha en vedvarende effekt på den samlede opplevelsen og minnet av Ornes og Urnes stavkirke.

44,43

UNESCO Basisutstilling

Tro og Tre

De besøkende ankommer senteret via en gangvei fra parkeringen nord for tomten, som snor seg med terrenget. En svak helling letter gangen mot destinasjonen. Ettersom man runder den lille kollen mellom parkeringsplassen og tomta blir stadig mer av senteret synlig og man trer inn på en gårdsplass, omsluttet av besøkssenterets vegger av mur og tre. Inne på plassen står UNESCOs utendørs-installasjon som introduserer senterets funksjon og virker som et naturlig samlingspunkt for de besøkende.

Tro og Tre

39,42 37,89

37,62

37,40

Tickets

32,90

Mot vest er gårdsplassen løftet opp fra terrenget og opplevelsen av utsikten over Lustrafjorden forsterkes. På motsatt side av plassen holdes skråningen tilbake av et toetasjes langhus som danner bakveggen til torget. En høy arkade signaliserer hovedinngangen til senteret. Bak søylene ligger en glassfasade som binder sammen gårdsplassen og foajeen innenfor, via et overdekket uterom. Hovedinngangen vil ta de besøkende inn i foajéen og videre til resten av funksjonene i senteret. Det er også mulig å gå inn i de to sidefløyene direkte fra torget. Dette gjør det mulig å bruke de ulike delene av senteret samtidig eller uavhengig av hverandre. Oppdelingen i tre volumer gjør byggets utvendige form mer sammensatt og interessant, samtidig som prosjektet fremstår mer ydmykt og dempet.

LANGSNITT

Sør i foajéen ligger informasjonsskranken som et gjenkjennelig element ute i rommet, som tydelig signaliserer til gjestene hvor de kan få hjelp og kjøpe billetter. Skranken blir også et samlende element for kafeen og foajeen som en ledelinje mellom de to lokalene, da den fungerer som billettskranke, kasse for museumsbutikken og serveringsdisk for kaféen. Dette gjør at det er enklere for få ansatte å betjene flere funksjoner om nødvendig. Mot sør er både foajeen og kafeen åpne mot hagen. En steinlagt terrasse for uteservering henvender seg mot hagen og ligger godt plassert i solveggen. Denne kobler seg på gårdsplassen med en gangtrassé i front av kafé-fløyen. Kommunikasjon og driftsarealer Det er to vertikale kommunikasjonsårer i bygget. Én for besøkende og én for drift. En kjelleretasje med lagre, søppelrom og varemottak kobles sammen med kjøkkenet og foajéen i 1. etasje og teknisk rom i 2.etasje. Vareleveringen skjer via en innkjøring til kjelleretasjen fra veien på nedsiden, mot vest. Minibussen for de besøkende har en busslomme og snuplass på nedsiden av senteret med tilkomst fra gårdsplassen via en slak gangvei gjennom hagen mot vest. Utomhus Det er opprettet to gangstier til Urneshagen som er universelt tilgjengelige. I nedre del er tilkomsten via terrassen utenfor kaféen. I øvre del er det laget et plattå med tilkomst via utstillingsarelaet. Fra uteserveringen opp til veien på oversiden ligger en trapp i terrenget. Den leder besøkende langs hagen på vei opp til Urnes stavkirken.

For å tilpasse seg terrenget, er den nordlige fløyen den laveste av de tre volumene. Denne delen av senteret rommer kontorene og pauserommet for de ansatte og kan tas i bruk fullstendig separat fra resten av senteret ettersom den har en egen personalinngang fra gårdsplassen. Fløyen i sørenden av gårdsplassen er tilgjengelig fra foajeen og kan lett nås fra hovedinngangen til senteret. Denne fløyen har et mer utadvent program, med café og utsalg for lokal mat. Tilbudene har separate innganger fra gårdsplassen, slik at de kan ha åpningstider uavhengig av resten av senteret. Dette er den første fasaden man blir møtt med ved ankomst til senteret. Denne introduksjonen bidrar med å kommunisere ankomsten til et rekreasjonelt og aktivt rom som er en del av bygdas liv og økonomi.

44,43

40,48

Publikumsareal Gjennom hovedinngangen kommer man inn på midten av en romslig foaje. Den midstilte inngangen sørger for et naturlig ventested mot nord, gjør plass for større grupper ved informasjonsskranken i sør. Rommet er avlangt slik at det enkelt kan deles opp i lengderetningen for ulike grupper eller funksjoner. Samtidig er det en romlighet som rent formalt egner seg for seremonier og arrangementer.

40,48

37,89

37,40

Tickets

33,65 32,90

Søylene langs rommets lengde lager nisjer for sitteplasser, utstillingsmontre, oppbevaring, tekjøkken, montering av lyd- og lysinstallasjoner, samt låsbare avlukker for museumsbutikken.

29,40 28,82

Prosjekt:

Publikumsrealer

Hovedinngang

Utstillingsarealer Drift og ansatte

Separate innganger til ulike funskjoner (lokaler for ansatte / Kafé / butikk)

Kafé

Mulighet for avgrensning / avstegning

Utsalg lokal mat Kommunikasjonsarealer Publikumsrealer

Foajéen, filmrommet og aktivitetsrommet er alle koblet til hverandre som Tegning Mål

#Project Name

Snitt

1:200 A1

TVERRSNITT

U R S K I P E T 10m

20m


Et tydelig grep som definerer strukturen i senteret er separeringen mellom publikumsfunskjoner og utstillingsarealene. 1. etasje er en konstruksjon i mur som skaper et godt publikumsareal. Den ligger integrert i landskapet, samtidig som den konstruerer en tydelig gårdsplass. Plassert på toppen av muren er en langstrakt trekonstruksjon med saltak som rommer utstillingsareal. Denne kan stenges fra resten av senteret og hensyntar både klimatiske forhold, funksjon og brannsikkerhet.

Når man trer inn i Tre og Tro er det en mer undrende mystikk i atmosfæren. Denne kan stenges av fra basisutstillingen med skyvedører. Idet man entrer utstillingens første del, Skogsrommet, står Norportalen midt i rommet med sirkuleringsareal rundt. Himlingen er utført med bjelker i fiskebensmønster. Ved hjelp av belysning skapes et vakkert skyggespill en mørk, mystisk og atmosfærisk opplevelse som gir følelsen av å vandre gjennom skogen på vei til Kirkerommet.

Utstillingsareal Adkomsten til utstillingen i 2.etasje utstyres med adgangsporter i toppen av trappen hvor man skanner billetter for å komme seg gjennom. Disse kan åpnes fullstendig av guider ved større grupper. Rommene for de ulike utstllingene ligger etter hverandre i langskipet og har til felles en tett trekonstruksjon uten vinduer og høyt saltak. Utstillingslokalene har ikke naturlige lysinnslipp, og kan derfor skape ulike stemninger med kunstig belysning.

Videre inn i utstillingen vil man oppleve Kirkerommet utført med søyleganger og buede elementer i himlingen. Her fortsetter mystikken, og de mange søylene gir en mer sammensatt sakral opplevelse. Man ledes gjennom rommet som til sist tar en ut i lyset og til Urneshagen via en direkte utgang fra utstillingsområdet. Dette utsyres med billetpunkt for ut- og inngang. Gangveien leder til et plattå i Urneshagen tilrettelagt for opphold, guidet omvisning og workshoper.

Den første utsillingen er basisutstillingen om verdensarv. Dette rommet har rene og slette overflater i vegg og tak som fremhever montrene og skjermene i utstillingen.

Vel gjennom utstillingen er det mulig å vandre gjennom Urneshagen og videre langs veien til turens høydepunkt - verdensarven Urnes stavkirke.

TRO og TRE 149,4 m2

Tre og tro Sone 2 : kirkerommet

Sone 2, kirkerommet

'Nordportalen'

Sone 1, skogsrommet Tre og tro Sone 1: skogsrommet

Vindfang Billettpunkt Til Urnes-hagen

Basis-utstilling 62,8 m2

Lager 28,3 m2

Basisutstilling UNESCO

Lager 5,7 m2

Billettpunkt

N

PERSPEKTIV: FOAJE, SETT MOT NORD

N

DIAGRAM: UTSTILLINGSAREALENE

U R S K I P E T


PERSPEKTIV: FRA OVERSIDEN

U R S K I P E T


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.