061 urnes verdensarvsenter

Page 1

planar 1:200

urnes verdensarvsenter


snitt 1:200

urnes verdensarvsenter


situasjonsplan 1:500

urnes verdensarvsenter


fasade 1:200

urnes verdensarvsenter


Urnes verdensarvsenter Arealoversikt innsendt forslag

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

Sentert skal ta opp i seg både trua som var og trua som er no. Ei viser tilknytningen til naturen og trua. Den gamle gudetrua og seinare tru som nett er avslutta er trua på dei «underjordiske». Vi nyttar difor berget i bakkant av bygget for å minna oss på denne trua som nett har forsvunne. Vi har lagt inn ei stripa med takvindauge og to einskilde lysgraver for å høve til fokus samt å kunna ensa veret medan er på ustillinga Bygget har naturlege lokale materialar så langt ein kjem. Det skal ikkje konkurrera med kyrkja og må difor ikkje likna. Det er diskret og liniert og vil berre synast som ein strek når ein kjem med båten.

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

35 20

60 140 12 8 12

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70

SUM FUNKSJONSAREAL 696 C-areal MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Som søyler i front vil vi ha trestomnar i ei rekkja.

div 1 1:200

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

urnes verdensarvsenter

165 50 26 30 27 23 12 30 33 21

60 150 20 5 13

10 30 5 22 8 7 45 20

48 135 995


div 2 1:200

urnes verdensarvsenter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.