060 RELIEFF

Page 1

RELIEFF

fremheve 1 av 6


INTENSJON

Det er med ydmykhet for stavkirken, historien, landskapet og kulturmiljøet vi har tegnet vårt forslag relieff. Vi har tro på arkitektur som har tilstedeværelse, men som ikke krever oppmerksomhet. Vårt forslag er et stille bygg som underordner seg landskapet, og som omfavnes av en stor, sammenhengende og frodig hage. Sammen utgjør er de en unik arena for formidling av verdensarven Urnes.

HOVEDGREP

Et åpent torg med variert bruk og aktiviteter tar imot publikum, samt tjener husets drift og administrative funksjoner. Vi ønsker å tilrettelegge for de besøkende å vandre fra besøkssenteret til Urnes Stavkirke. Dette gjøres ved å etablere ‘kirkestien’ som går igjennom hagen og videre opp til stavkirken. For de som ønsker å benytte seg av tilbud om minibuss er det lagt til rette for av-og-påstigning på torget rett utenfor vestibylen. Ansattearealer er plassert i den sørlige delen av andre etasje med utsikt til hagen og fjorden.

LA S HO LD EP

VE

I

S

GA NG VE

I

RIN G PA RK E

VE

I

PA RK E

RIN G

Vi har valgt å plassere nytt besøkssenter på det laveste punktet på tomten for å beholde stavkirken som det viktigste landemerket i landskapet, og la verdensarvsenteret ha en beskjeden fremtoning fra fjordsiden. Prosjektet bygger seg inn i terrenget, noe som reduserer opplevd størrelse av verdensarvsenteret i landskapet. Tomten oppleves som en grønn hage lik øvrig kulturmiljø på Ornes. Det har vært viktig for oss å sikre en bærekraftig bruk av kulturmiljøet i en situasjon med mye turisme og høy aktivitet. Vi etablerer en gangvei langs vestsiden av tomten som tar forventingsfulle besøkende fra parkeringsplass i nord til besøkssenterets hovedinngang i sør. Langs denne gangveien vil en vegg med relieff informere de besøkende om verdensarven.

Hovedadkomst og torg.

GA N

GV E

I

GA N

GV E

I

En hyggelig vestibyle ønsker de besøkende velkommen, og fungerer som et nav for resten av bygget. Første etasje har kontakt med Urneshagen og lyset fra en åpning i hele vestibylens lengde til etasjen over. Aktivitetsrommet er plassert sentralt i vestibylen, åpent for mangfoldige aktiviteter og bruksmuligheter. Utstillingen har en særegen romlighet med sitt tak som følger terrenget og som åpner seg opp i en lysåpning. Lyset treffer kopien av nordportalen, og fremhever dens intrikate utskjæringen og virkningen av relieff. Utstillingsarealene er åpne og gir god fleksibilitet for ulike utstillinger og fremtidig bruk av rommene.

AD

KO MS

T

Kafeen ligger i byggets øvre plan, og henvender seg både til den fantastiske hagen og den unike fjordutsikten. Kafeen er et luftig og åpent rom med direkte utgang til Urneshagen med servering inne og ute. Det er ønskelige at kafeen kan benytte seg av de fantastiske råvarene av nyttevekster i hagen. Driftsarealer ligger i den sørlige delen av første etasje med god kontakt til både publikum- og ansattearealer.

ANG ST G OM ADK

Vi foreslår å se på eplehagen som en del av en større hage som fyller hele tomten. En sammenhengende hage som gir stor verdi til de besøkende som et sted for læring, undring, glede, refleksjon og et pust i bakken. Hagen gir ett viktig innblikk i grønne vekster som tilhører den lokale floraen, og bidrar med å opprettholde og forbedre det biologiske mangfoldet i området.

VEI

URNESHAGEN

SKVALLERKÅL

Verdensarvsenteret. RUSSEKÅL

LOKALSAMFUNNET

Det har vært viktig for oss å se på verdensarvsenteret som et forsamlingshus for lokalsamfunnet. Bygget inviterer til fleksibel bruk av arealer og har rom som passer både mindre og større begivenheter. Lokale varer selges fra et utsalg tilknyttet vestibylen med egen inngang fra torget utenfor. Dette gjør at man i høysesongen også enkelt kan åpne opp for salg av vårer ut på torget.

HAGEINNGANG

BRENNESLE

HØYMOL

MATERIALITET

MJØDURT

Formen og proporsjonene på bygget er tatt opp fra bebyggelsen på Ornes, som gjør at det tilpasser seg kulturlandskapet. Betong gir bygget egenart, og verdensarvsenteret blir gjennkjennelig for turister og lokale som et viktig bygg for stedet. Betongen gir unike muligheter for tolkning av relieff med støpeteknikker som inngår i formidlingen og dekorerer bygget. Andre arkitektoniske elementer som dører, vindusomramming og møblement bygges i tre som komplimenterer betongen. Dette er varige og ærlige materialer som vil stå seg over tid, noe som er viktig for at et verdensarvsenter som representerer Urnes stavkirke.

Urneshagen.

BRINGEBÆR

GEITRAMS

SVARTHYLL

P

RELIEFF

P

Eplehagen.

CAFE URTEHAGEN

ALM

HC-P

P

P

PÆRETRE

Hage.

HC-P

Vi ønsker å fremheve historien om byggekunst og dyrking av historiske vekster på Ornes. Dette gjøres ved å la kunstnere og treskjærere arbeide sammen med dekorasjon i relieff i betongen. Relieff utføres ved tresutskjæring direkte i betongforskalingen før betongen støpes. I vårt forslag antyder vi en type relieff i betongen, men vårt ønske er at dette skapes av kunstfaglige håndverkere i samråd med verdensarvsenteret.

HUNDEKJEKS

MARIKÅPE

Urnes verdensarvsenter

PLUMMETRE

Romprogram konkurransegrunnlaget

Arealoversikt innsendt forslag RELIEFF

S

RYLLIK

MIN

m2 (FUA)

232

234

60 140 12

60 140 14

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

8 12

8 12

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

92 8

97 8

24 5 20

24 5 20

Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc.

5 5 10 15

9 5 11 15

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

70

56

696

720

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling

SUM FUNKSJONSAREAL

1098

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

1

BJØRNEBÆR

LYSSJAKT

EN

35 23

EPLESTIEN

I ST

35 20

Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

KIRSEBÆR

KE

389 150 52 34 21 19 20 5 30

R

372 145 50 25 28 13 20 6 30

RABARBRA

KI

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom

RIPSBÆR

TOR G

ROMKATEGORI

m2 (FUA)

IBUS

AREAL AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

ENGKARSE

EPLEHAGEN

Situasjonsplan 1:500

2 av 6


BILVEI

ST

KE KIR AV ST S E RN LU I TI

EPLEHAGEN

URNESHAGEN

STI TIL EPLEHAGEN

HAGEINNGANG

ORNAMENT STØPT INN I BETONGEN FRA UTSKJÆRINGER I FORSKALINGSPLATENE

LOKAL BUTIKK INNGANG

HOVEDINNGANG

PERSONAL OG VARELEVERIN

RELIEFF Vi ønsker å fremheve historien om byggekunst og dyrking av historiske vekster på Ornes. Dette gjøres ved å la kunstnere og treskjærere arbeide sammen med dekorasjon i relieff i betongen. Relieff utføres ved tresutskjæring direkte i betongforskalingen før betongen støpes.

Oppriss

Inngangsparti sett fra torget i vest. 3 av 6


Inngang cafe

Cafe urtehagen

Kafé 52 m2

Kasse

Åpent ned til vestibyle

Heis 2 m2

Kjøledisk

Kjøkken 25 m2

Oppvask 8 m2

Snitt B

Tørrvarer 5 m2

Wc

Wc Kjøl 8 m2

Fryser 8 m2

Gard.

Kontor 8 m2

Tekjøkken

Åpne arbeidsplasser 24 m2

Kopirom 5 m2

Møterom 20 m2

Snitt A

Plan 2 etg. 1:200

HC-P

HC-P

P

P

P

P

Kafe området i Urneshagen sett fra nord.

Hcwc

Projections

Showcases

Butikk lager

Lokalmat disk

Butikk inngang

Basisutstilling - Norges verdensarv 60 m2

Heis

Interactive map

UNESCO table

Norway table

Filmrom 30 m2

Lokalprodusert mat 23 m2

The world heritage: What, why, how?

Kasse

The world heritage sites in the world Projections

Utstilling «Urnes stavkirke - Tre og tro gjennom tusen år» 140 m2

Hovedinngang

Overlys

MINIBUSS

MINIBUSS

Resepsjon/Vestibyle 173 m2

Åpent opp til cafe

TORG

Nordportalen

Benk

Lokalmat disk

Tekjøkken

Snitt B Aktivitetsrom 35 m2

Museumbutikk 20 m2

Resepsjonsdisk Garderobe

Wc Personalinngang

Wc

Lager museumsbutikk 5 m2

Korridor

Wc

Teknisk rom utstilling 8 m2

Lager utstilling 14 m2

Hcwc Wc

Korridor Varelevering

Varemottak 11 m2 Teknisk 56 m2

Matavfall 7 m2

Lager formidlingutstyr 12 m2

Renhold 5 m2

Redskaps lager 15 m2

Søppelhåndtering

Snitt A

Inngang til utstilling sett fra vestibylen.

Plan 1 etg. 1:200

4 av 6


BILVEI

BILVEI ORNAMENT STØPT INN I BETONGEN FRA UTSKJÆRINGER I FORSKALINGSPLATENE

S

KE VKIR STA NES R IL U TI T

151,54

151,54 150,26

149,20

URNESHAGEN

EPLEHAGEN LYS SJAKT

URNESHAGEN

CAFE

KJØKKEN

KJØL

STI TIL EPLEHAGEN

ADMIN

CAFE

ORNAMENT STØPT INN I BETONGEN FRA UTSKJÆRINGER I FORSKALINGSPLATENE

144,60

144,60

UTSTILLING

EKSISTERENDE TERRENG

142,58

EKSISTERENDE TERRENG VESTIBYLE

LAGER

FORPLASS

BILVEI

Snitt A 1:200

HOVEDINNGANG

VESTIBYLE

AKVITIETSROM

140,00

Snitt B 1:200

Vestibyle sett fra resepsjonsdisk. 5 av 6


Eksteriørperspektiv, fra veien mot stavkirken på oversiden av tomten, som viser verdensarvsenteret og «Urneshagen» sett mot fjorden. 6 av 6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.