058 Kirkens Modpart

Page 1

Poster:

Overbilk af det fundamental forhold i symbiose

Kirkens Modpart Urnes Verdensarvscenter

Perspektiv fra fjorden

Dette kulturcenter er lavet med udgangspunkt i en vigtighed om at tilpasse sig ind i den lokale vernakulær kontekst af del byggeskikken i nærområdet men også at få centeret til at trække sig tilbage visuelt for ikke at overdøve kirken og dens verdensarv-værdi. Bygningsdesignet er inspireret af konkteksten simple bygningsformer, som ofte er opløftet og følger tærrenkurverne langs med bygningerne. Samtidig tager designet også hensyn til Kirkens udformning ved at drage inspiration is kirkens geometri. De ovennævnte principper bruges til at det nye center får en symbiotisk relation til stedet ved at følge tærrenet, tilader parkering under sig, og har en beskedet og tilbagetrukket udtryk som tillader et fuldt udnyttet areal indenfor uden at forstyrre de eksterne forhold og kirkens vigtighed for stedet og verdens kulturarv.

Kirkens Modpart Det nye centeret’s eksitens er på præmissen af stavkirken - og sammen indgår de i et forhold som skal forstærkes uden at Kirken mister statur. Det er netop intentionen at det nye center skal have et udtryk af være en ”skygge” eller ”tvilling” til kirken - i ånd og æstetisk. Det endelige udtryk får centeret til at fremstå som en lille konstellation eller akkumulering af mindre huse, og har derfor nemmere ved at trække sig tilbage æstetisk og fænomenologisk.

Formprincip

Basic Form

Simple bygningsformer

Form multipliceres

Rotation til velkommende indgangsparti

Volumener skubbes frem mod udsigt

Følger tærrenkurver Opløftet volumen

Endnu en rotation ved udstilling

1m 5m 10m

Parkering under

Eksempeler af vernakulær byggeskik i konteksten (Google maps)

Formidagram

Formkoncept

20m

Sitationsplan 1:500


Nord

Poster:

følger tærren som alle de andre bygninger i området

evt. mulighed for lille parkering for minibus

udsigt til til vejen

Snit B-BB

skæring i tærren

bagindgang for personale med evt. overdækning

Snit C-CC skæring i tærren

Snit A-AA

udsigt til fjorden

indgang og bruges til levering ”kunsthave” med et æbletræ i midten med grus rundt om bygningen har god afstand til skel udsigt til fjorden

1m

3m

5m

parkeringskælder

Udstilling i 2 zoner

10m

Interiør

Når man ankommer til centeret så mødes man velkommen af bygningens kompostion af volumen og man bliver intuitivt draget mod indgangspartiet. Man kommer ind og opdager en verden af leg og plads til udfordelse. Bygningen er opdelt i 2 vigtigste område: den ”aktive” of-

1m

3m

5m

10m

HC

P

P

P

P

P

Plantegninger - stue og 1-sal

fentlige del og den mere stille område som er udstillingen. Tilhørende er der også nogle praktiske og tilhørende rum som får bygningen til at fungere på daglig basis. Efter man betaler billetten i museumshoppen, så bevæger man sig gennem vestibulen, og for at komme til udstillingen, tages man gennem ”gangportalen” som fører den besøgende til en anden virkelighed af træ og tro. Hvad enten man er skolebarn eller voksen besøgen-

HC

Parkeringsareal under bygningen

de , så tilader bygnien er varieret oplevese på måden den indrager konteksten via udsigt og skaber nær kontakt med haven med æbletræer. Bygningen bruger nogle simple og industriproducerede materialer men som også har en æstetisk og åndelig relation til projektets kontekst og kirkens udstryk. Alluminim Tag

Træfacade

Interiør gulv: sildeben eller klodsegulv

Gips og hvid beton

Sort træ i portalgangen

Polycarbonat/pudset glass i overdækning

max højde 8 meter

1m

3m

5m

10m Vestfacade

1m Østfacade

Sydfacade

3m

5m

10m Nordfacade


Poster:

Zoner Snit A-AA

Snit B-BB

Snit C-CC

Cirkulære Strategier

Bygningen koncept og udforming gør det muligt for både dagligt besøgende skolebørn og voksne og turister til at få en meningsfuld oplevelse og brug af huset. Flexible vægge gør et muligt for børne at indrage det ”Legende” aspekt til hele vestibulen - og når der ellers er behov for at aflukke er det muligt. På denne måde kan man skal transparens, luftighed og en stor åben platform for leg og læring. Og i sådanne situationer kan udstillingsområdet lukkes af og hele det ”blå område” kan fungere som en en platform for leg og læring for skolebørn. Praktiske rumprogrammer

Offentlige/aktive rumprogrammer

Udstilling og fordybelse

Udsigt til vejen (holde øje at kirken ikke presses af uanmeldte besøgende)

Udsigt til fjorden

Kontorareal

Mulige ombygninger

Når det kommer til bæredygtighed, så har bygningen integreret flere overvejeler mht. til sollys, isolering m.m.. Men når det kommer til cirkulære strategier, så læner bygningskonceptet af ”OPEN-building konceptet” kombineret af Design For Disassembly hvor elementer kan let udskiftes - hvor dette potentielt kan betydeligt begrænse fremtidig materiale forbrug. Nyere forsking har også påvist at bygningers brugsintesitet er vigtigt, og så længe en bygning tilbyder flexibilitet med skumme rum og kan facilitere mange forskellige funktioner og events , kan dens livscyklus forlænges og fornyes i årtier og selv århundreder.

Mod Indgangen: Perspektivet viser hvordan bygningen skaber en velkommende gestus.

Interiør perspektiv fra indgangen: man kan se gennem hele rumligheden og ned til udstillingen hvor man kan ane Portalen

Fra Toppen: Perspektivet viser hvordan bygningen tilpasser sig landskabet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.