056 KLØFTA

Page 1

KLØFTA «Kløfta» har tre grunnkomponenter: linjen, sirkelen og blokken. Hver for seg håndterer de tomtens kompleksitet, og sammen sørger de for en velfungerende bygning. Den bratte skrenten tøyles med hjelp av linjen, som utgjør bygningens ryggrad. Med et rent snitt skjærer linjen tvers gjennom tomten og skaper forutsetninger for et enhetlig og tilgjengelig gulvareal. Vi forestiller oss en betongmur som er støpt in-situ. Langs muren plasseres sirkelen, som møter programkravene for utemiljøet, samt blokken som utgjør selvet huset. Sirkelens form kommer av svingradiusen som elbusser og servicebiler krever. Samtidig skaper den runde formen en naturlig samlingsplass for både små og store grupper av besøkende, ettersom arealet for det meste er fritt for servicetrafikk. Selve bygget brer seg ut innenfor et strengt rektangel, organisert i tre seksjoner, basert på terrenget og tilgangen på dagslys. I nord, mot hovedparkeringen, møtes besøkeren av en butikk med lokalprodusert mat og en kafe som byr på en uimotståelig utsikt over fjorden. Bak disse, i de mørke arealene mot muren, ligger byggets logistiske funksjoner. En etasje over logistikkpakken finner vi personalarealene - med en alternativ inngang fra baksiden - som samtidig er direkte forbundet med husets midtparti, der lobby og resepsjon er plassert.

Fra resepsjonen er passasjen videre til byggets søndre del klar og tydelig. Der ligger utstillingen, i den delen av bygget som er kilt inn i terrenget. Her blir besøkeren omsluttet av et suggestivt mørke som spiller på atmosfæren inne i stavkirken og står i skarp kontrast til inngangspartiet. I hovedsak oppføres prosjektet i betong og tre. Betong der huset krever det, i grunnmur og støttemur. Men selve grunnstammen består av tre. For at bygget skal ta minimal visuell plass i fjordlandskapet foreslår vi et grønt, levende tak med vekster fra omgivelsene. Som om jorden forsiktig har blitt løftet vekk og så blitt lagt tilbake på samme sted. Det levende taket forsinker også overvannet, som gjennom et dekorativt element ledes ned til byggets entré og videre gjennom bakken til et reservoar med tilhørende pumpe, i nærheten av «Urneshagen» og UNESCOs utstilling. Her kan yngre besøkere lære seg på en praktisk og pedagogisk måte hvordan vann og vekster inngår i samme kretsløp, samtidig som eldre besøkere kan nyte omgivelsene.

Fra lobbyen når man samtlige av husets offentlige funksjoner. Rommet bader i lys. Både i form av høyt plasserte, generøse takvinduer, i stavkirkens retning, og gjennom glassfasaden mot Urneshagen og fjorden i vest.

XOOOOO

KLØFTA


pa rke rin g ter en de sis Ek l Sykke

/Benk plass illings oppst

Pe rso na lin

ng an

g

Mulig

Snuplass

HCP

Butikk

Hovedinngang

P

P

HCP

Kafe

Sti

Pum P

n

irke

P

tavk

til s

pe

Utkikk

spunk

Urn

Benk esh

OXOOOO

0

25

1:500

t

age

n

KLØFTA


Vest

Øst

Sør

Nord

OOXOOO

0

10

Eksisterende terreng

1:200

KLØFTA


I.

II.

Tomtens utbredelse over den bratte skrenten, på grensen mot epletrærne og Urneshagen.

Jorden graves bort og en betongmur, støpt på plass, etablerer et flatt, inkilt areal i landskapet. Jorden flyttes bak muren for å jevne ut terrenget og skape et utkikkspunkt.

III.

IV.

En grunnstamme av tre plasseres mot muren og utstyres med et grønt takt for å smelte inn i terrenget.

Muren leder besøkere fra parkeringen mot museumsinngangen og gir gode muligheter for informasjonstavler og veiledning til omgivelsene.

V.

VI.

Det runde torget foran den nordre gavlen fungerer både som snuplass for elbuss, søppelbil og vareleveranser, samt som en sosial plass for møter og aktiviteter. Torget ligger rett ved siden av beskyttede venteplasser under tak og museets kafe.

Den midtre og nordre delen av bygget har en generøs glassfasade som vender ut mot fjorden og landskapet.

VII.

VIII.

Overvann ledes ned fra landskap og tak til torget og videre til en pumpe i tilknytning til eplehagen, der barna kan engasjeres i pedagogisk lek.

Byggets sosiale programfunksjoner vender ut mot utsikten og solen, mens utstillingen kiles in i terrenget. Funksjoner uten lyskrav legges bakerst mot muren. Et mangfold av sitteplasser med varierende grad av værbeskyttelse etableres langs muren.

OOOXOO

KLØFTA


Personalingang MØterom

WC

Arbeidsplasser

Teknikk

Åp

en

Kopirom Daglig leder

Åp

en

tn

ed

tn

ed

Terrasse

Ne

løp

dlø

Ned

p

Andre etasje

are

r

Kassa

WC Vestibyle

Garderobe

Kafé

Informasjion, utstilling

Arrangementsinnredning

Salgsrom, lokalprodusert mat

Filmrom

Teleskoptribune

Lager Kjø öv are r

Kjøkken

Basisutstilling

Teknikk WC

Nordportalen

rrv

de

Tø Matavfall

butikk

Opvask

g

Varemottak

om ts

ite

in

er

ul

rk

i es

R

Lager utstilling, formidlingsutstyr

tiv Ak

Lager butikk Museumbutikk Tekøkken Resepsjon

Lager redskap, møbler

Utstilling, Urnes stavkirke

Lager, utstilling

Vindfang

OOOOXO

0

10

Første etasje

1:200

KLØFTA


+29.40 Personalinngang +24.35

Teknikk Salgsrom

+20.10

Kafé

Vestibyle

Informasjon

Basisutstilling

Utstilling

A-A

+29.40

Teknikk

Resepsjon +20.10

+20.10

B-B

C-C

Furu panel

Betong gulv

Perforeret tre

Tjæret trepanel

Publikumsfunksjoner

379 m2

Utstillinger

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde Salgsrom lokalprodusert mat

148 m2 56 m2 32 m2 22 m2 16 m2 22 m2 5 m2 28 m2 28 m2 22 m2

Basisutstilling 59 m2 Utstilling Urnes stavkirke 137 m2 Lager utstilling 10 m2 Teknisk rom utstilling 8 m2 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 15 m2

OOOOOX

Lager

+23.56

229 m2

Ansatte- og driftsarealer

Kassa

+23.56

Kontor KjØkken

+29.40

In-situ støpt betong

Kafé

Gresstak

112 m2

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser Kopirom Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom Felles varemottak

9 m2 28 m2 7 m2 22 m2 9 m2 5 m2 16 m2

Lager redskap, utemøbler. Tekniske rom Renholdsrom Felles varemottak Lager redskap, utemøbler. Tekniske rom

SUM FUNKSJONSAREAL BTA

0

10

Eksisterende terreng

1:200

16 m2 72 m2 5 m2 16 m2 16 m2 72 m2

720 m2 973 m2

KLØFTA