055 VILLA FORTIMUS

Page 1

Innledning Formidling av stavkirken, kulturmiljøet og landskapet; det er det ambisiøse målet som prosjektet Villa Fortimus har satt seg for å oppfylle. Ved sitt enkle formspråk, den skånsomme landskapelige tilpasningen og den bærekraftige bruken av materialer, er prosjektets primære formål å iscenesette den kulturarven som området er en del av. Prosjektet for det nye verdensarvsenteret Urnes tar dermed utgangspunkt i områdets eksisterende tradisjoner for god byggeskikk og intepassning i det storslåtte landskapet.

VILLA FORTIMUS - en fortelling om Kirken, Kulturen og Landskapet

Villa Fortimus er ikke blott et velfungerende samlingspunkt og en attraktiv kulturarena for lokalbefolkningen, men samtidig også et optimalt museumsbygg for gjester fra hele verden. Det er et prosjekt hvor områdets unike kultur- og naturarv prioriteres og hvor formidlingen av de lokale verdier vil ha de beste forholdene. Med forskjellige tiltak bestreber prosjektet seg på å etterlate et minst mulig CO2 avtrykk, og det vil bli oppført med tanke på BREEAM-sertifisering. Kulturminne og Landskapshensyn Det storslåtte fjordlandskapet ved Luster danner rammene om en av Norges viktigste arkitektoniske perler; en kontekst som stiller helt spesielle krav til det nye verdensarvsenteret både når det gjelder forholdet til Urnes stavkirke og i stor grad integreringen i landskapet. Villa Fortimus er utformet som et kompakt volum med en enkel hovedgeometri, som er innpasset lavt på tomten. Utsikten over fjorden fra veien opprettholdes og den gamle eplehagen forblir urørt. Prosjektets stolte tak og enkle volum bygger videre på områdets tradisjoner – særlig stavkirken – hvor forholdet til kirken underbygges ved bruken av materialer: Synlig sokkel i naturstein, fasader i tre og takflate kledd i trespon. Prosjektet fremstår diskret uten synlig fjernvirkning, og hvor det fra fjorden kun er de mørke fasadene og takflatene, som svakt trer ut av de grønne omgivelsene og ellers etterlater naturen mest mulig uforstyrret. Hovedgrep og arkitektonisk kvalitet Fordeling Anlegget er disponert rundt om et ankomstområde, hvor et overdekket inngangsparti ønsker gjester og ansatte velkommen før de går videre inn i en høyloftet vestibyle, som gir en enkel og oversiktlig tilgang til husets publikumsfunksjoner. Fra vestibylen og kafeen er det direkte utsikt og forbindelse til den gamle eplehagen. Kontorer og møterom er plassert som en sammenhengende seksjon i den lave delen av bygget med fint lys og utsikt over fjorden. Fra vestibylen går en generøs trapp opp til utstillingsområdene i 2. etasje som kan stenges av via en stor brannport kledd i tre. Alle sekundære driftsarealer er samlet mot skråningen under en innskutt mellometasje og med en separat inngang med et lett overdekke som skjermer bil- og sykkelparkeringen for vær og innsyn fra veien. Utstillingen ‘Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år’ og ‘Norges verdensarv’ ligger side om side i 2. etasje med en fleksibel overgangssone mellom seg. Begge utstillingslokalene har et justerbart og kontrollert dagslys, som både kan iscenesette utsikten over landskapet og sikre riktig mengde lys på Nordportalen fra det høytsittende vinduet i fasaden mot øst. Inndelingen i ‘Skogsrommet’ og ‘Kirkerommet’ etableres med lyse trepaneler/veggstykker, som henger i taket og/eller monteres på gulvet. Rommenes synlige trekonstruksjoner og trepaneler understreker treets historie som et av de mest bærekraftige og vakre byggematerialene. I tilknytning til utstillingslokalene ligger de ønskede lagerene og tekniske rommene som også har nær og umiddelbar tilgang til det tekniske rommet på 1. etasje. Over lagerrommet er det etableres et helt særegent loftsrom med direkte tilgang fra det fri. Her bor Fortimus, Fiona, Fender og alle deres familiemedlemmer, som via infrarødt kamera kan studeres av alle de interesserte når de oppholder seg i ‘Aktivitetsområdet for barn og unge’. Urnehagen knytter seg til bygget via et mindre uteområde anlagt med treflis. Hagen er utstyrt med benker, infotavler og en stor skoletavle i skifer, hvor guider kan forklare om naturen og stedets kvaliteter. Hele anlegget har en tidløs karakter i sammensetning og disponering av arealer. Dette er med til å sikre en stor robusthet og fleksibilitet i daglig bruk – både nå og i fremtiden. Arealfordelingen oppfyller alle programkrav innenfor et bruttoareal på 1000 m2 BTA. Interiøret Alle publikumsfunksjonene ligger i forbindelse med vestibylen, hvor du raskt får et overblikk over de mange tilbudene som Villa Fortimus har å by på. Fra resepsjonen, like ved toalett- og garderobefasilitetene, kan du se inn i museumsbutikken og et matutsalget som byr på lokale spesialiteter. Fortsetter du videre møter du ‘Aktivitetsområdet’ og ‘Filmrommet’, før du kommer til kafeen, som har utsikt over fjordlandskapet og veien ut til gamle Eplehage. Underveis har du passert trappa til utstillingene på 2. etasje.

UTVALGT PERSPEKTIV Fra fjorden

VILLA FORTIMUS

1


Kontorene og møterommet er plassert som en selvstendig enhet med egne toalett- og garderobefasiliteter og lett tilgang til lobbyen og kafeen. De sekundære driftsarealene, i form av lager og tekniske rom, er alle anlagt langs en innvendig korridor som via varemottaket leder til kjøkkenet. Dette er forsynt med dagslys og har direkte tilknytning til kafeen og en overbygd terrasse. I tilknytning til kafeen ligger et mindre tekjøkken bak en skyvedør.

Tilgang fra Urnes Fergekai

Utstillingsområdene er plassert i egen brann- og sikkerhetssone på 2. etasje, hvor du enten ankommer via trappen eller heisen. Sistnevnte gir også praktisk tilgang til ‘Lageret for utstillings- og kommunikasjonsutstyr’. Før du som besøkende går inn i utstillingsområdene på 2. etasje, passerer du en akustisk og lysmessig overgangssone, som forbereder deg på refleksjon og fordypning. Utstillingslokalene, som har de største takhøydene i hele anlegget, danner en særegen ramme for de dyrebare og edle gjenstandene som er utstilt her.

UTSIKT “Villa Fortimus” bevarer utsikten til og fra fjorden på vei til Urnes stavkirke

Tak av solcellepaneler

Konstruksjon og farger Bygningen oppføres som en søyle/bjelkekonstruksjon med store rammer i limtre som står på et betongfundament. Etasjeskillet er utført med limtrebjelker samt nødvendig brannsikring og lyddemping som sikrer optimal utnyttelse av lokalene. Alle skillevegger har lyse naturtre overflater og er fritt plassert i forhold til det bærende konstruksjonssystemet.

22 parkeringsplasser

Utvendige fasader har en stående kledning, og alle takflater, inkludert ‘fasaden’ mot øst, er kledd med trespon. Eksteriøret foreslås behandlet med en mørk naturbeis. Dette gir Villa Fortimus et mer dempet og diskret utseende, hvor det lyse og varme interiøret – i naturlig tre – inviterer den besøkende inn. Alle publikumsfunksjoner samt kontorer og møterom er utstyrt med effektiv akustisk regulering i himling bestående av akustiske batts, lydduk og synlige trelameller. Kjøkkenet og andre våtrom er utstyrt med akustisk hygienehimling.

2 busplasser

FORBINDELSE Det nye bygget tillater forbindelsen til eplehagen og kirken

Urnes Fergekai

Innvendig belysning i vestibylen og utstillingsrommene er utført med spotter montert i lysskinnet for eventuell justering av intensitet, farge og lysretning; alt avhengig av situasjonen. Kafeen er utstyrt med pendler med nedadrettet belysning, slik at gjenskinn i glassfasader minimeres etter mørkets frembrudd. Av samme grunn plasseres den utvendige belysning skjermet og i lav høyde, hvorved også inne- og utearealer oppfattes om kvelden i forlengelse av hverandre. Belysningen ved ankomstplassen etableres også som diskret indirekte belysning plassert under takfot, samt lavtliggende armaturer på veggene. Alt dette med fokus på å unngå lysforurensning. Ankomstområdet, med svingdiameter for minibuss, er dekket med pukk i naturstein. Miljøløsninger Urnes stavkirke viser med sitt over tusen år lange liv, hvordan god byggeskikk og sunne materialer sammen kan skape varige og bærekraftige løsninger, og det er nettopp her Villa Fortimus henter sin inspirasjon. Materialer Alle konstruksjoner og overflater er primært laget av lokalprodusert naturtre, dog med utvalgte områder i våtrom m.m. som er utstyrt med gulvbelegning i naturstein hentet fra Vestlandet. Bygningens støttemur og forplass er kledd med naturstein foran en betongkonstruksjon, som foreslås oppført med størst mulig gjenvinning av gammel nedbrutt betong.

FLEKSIBEL BRUK Den sentrale fordelingen fra vestibylen sikrer allsidig bruk av alle rom i bygget

Taket og alle ytterveggene er forsynt med 400 mm isolering, og terrengdekket legges på 300 mm trådfaste batts.

Frukttrær

Alt tre vil være FSC-sertifisert. Inneklima Innvendige overflater vil oppfylle alle krav til sunt inneklima og være Svanemerket og med lavest mulig CO2-avtrykk. Luftinntak og avkast er integrert i taket og skaper et behagelig luftskifte. Romoppvarming skjer primært med konvektorer i gulvet. Tekniske installasjoner Alle tekniske installasjoner vil bli undersøkt for miljøpåvirkning slik at hele konstruksjonen enkelt kan oppnå BREEAM-sertifisering. Dersom det tilstrebes høyeste sertifisering, foreslås det at anlegget for solcellepaneler oppføres som en hevet og lett stålkonstruksjon plassert over deler av den eksisterende parkeringsplassen nord for Villa Fortimus. Gjennomførbarhet Villa Fortimus er basert på en kjent og enkel byggeteknikk bygget med lokale og upretensiøse materialer, som i sitt utgangspunkt er det beste avsett for en byggbar og rimelig konstruksjon. Konstruksjonen er skalerbar, og kan relativt enkelt tilpasses et endret eller redusert byggeprogram, uten at intensjoner og kvaliteter tar skade av dette.

+

Ankomstplass

Villa Fortimus LOKALE MATERIALER Spesielt utvalgte materialer fra området bidrar positivt til nærmiljøet, og sikrer bærekraftig bygging Utendørs presentasjon

Ankomst til eplehagen

Likeledes kan parkeringsarealene alternativt oppføres uten overdekking, og anlegget med solcellepanel kan reduseres eller utelates helt hvis det skulle være ønsket.

ENKEL BYGGETEKNIKK Lokale byggemetoder sikrer gjennomførbarhet og bevarer tradisjonell byggeskikk i en moderne kontekst

N Situasjonsplan 1:500

0

20

50 M

Gangvei mot Urnes stavkirke

VILLA FORTIMUS

2


Programmerte

Villa Fortimus

Publikumsfunktioner Resepsjon/ vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask, mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

376,4 145,2 50,4 25,7 23,1 19,3 20,1 6,0 30,3 36,0 20,3

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utsilling “Urnes Stavkirke - tre og tro gjennom tusen år” Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsudstyr

232 60 140 12 8 12

233,4 60,2 140,3 12,0 8,0 12,9

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Nødvendige tekniske rom

92 8 24 5 20 5 5 10 15 (70)

102,5 8,4 24,7 5,3 20,0 13,1 5,9 10,1 15,0 (70,3)

Sum funksjosareal Målt bruttoareal BTA

696

712,3 999

PLANDIAGRAM 1. SAL

PLANDIAGRAM 2. SAL

UTVALGT PERSPEKTIV Inngang

DRIFT PUBLIKUM DRIFT- OG PUBLIKUMSINNGANG

HAGE

ANKOMST

“MUSEUMSLOOP”

KJØRING TIL STAVKIRKE

TILGANGSVILKÅR

SELVVALGT PERSPEKTIV Resepsjon / vestibyle

VILLA FORTIMUS

3


D

P

P

P

HC

HC

B

Lager, Redskap

A

Overbygd Affaldsrom Varemottak Lager, Rengj. gårdsrom Butikk

B

Teknisk rom

Lagre kafé

Teknisk Lager, rom utstilling

Butikk

Salgsrom

Aktivitetsrom “Flaggermushule”

Teknisk rom

Utstilling “Urnes Stavkirke tre og tro gjennom tusen år”

Filmrom

Sykkel

A

Kjøkken

Basisutstilling Norges verdensarv

Lager, utstilling

Branndør

Svingdiameter 12 meter

C

C Resepsjon / vestibyle

C

C

Kafé Venterom Overbydg terrasse

Gard.

Åpne kontorplasser Print

D

PLAN 1 1:200 0

4

Utendørs presentasjonområte

Møte

Leder

B

B

A

PLAN 2 1:200

A

45,60 m (+ 5,90 m)

10 M Flaggermus Utstilling

39,00 m (+ 6,90 m)

Lager, utstilling 39,70 m

Kontor Aktivitetsrom

Teknisk rom

32,10 m

SNITT A 1:200

45,60 m (+ 5,25 m)

39,00 m (+ 5,65 m)

39,00 m (+ 7,85 m)

40,35 m Ankomstrampe

Overbygd terrasse

Ankomst Utendørs presentasjonområde

33,35 m

Utendørs presentasjonområde

31,15 m

OPRISS VEST 1:200

Flaggermus inngang

OPRISS SYD 1:200

45,60 m (+ 7,55 m)

39,75 m (+ 1,75 m)

38,00 m

38,05 m

Parkering

OPRISS ØST 1:200

Ankomst

SNITT D / OPRISS NORD 1:200

VILLA FORTIMUS

4


45,60 m (+ 7,40 m)

Tak • 2-3 lag trespon (treshingels) • Lekter • Undertak m. rupanel og takduk • Ventilation / oppklossing • 400 mm isolasjon • Dampsperre • Lekter • 40 mm lydisolering • Lydduk • Trelameller • Hovedsperrer 850 x 200 mm, limtre • Tverrgående åse 400 x 100 mm, limtre

Regulering av dagslys

Elevator

Fasade • Stående plank m. not og fjær • Ventilation/ opklossing • Vindsperre • Lekter høvlet • 400 mm isolasjon • Lekter høvlet • Dampsperre • Stående plank, høvlet, m. not og fjær

Portal

39,00 m (+ 7,85 m)

38,20 m

Salgsrom for lokalprodusert mat Åpne arbeidsplasser

Østfasade • 2-3 lag trespon (treshingles) • Lekter • Undertak m. rupanel og takduk • Ventilation • 400 mm isolasjon • Dampsperre • Plank m. not og fjær • Hovedramme 850 x 200 mm, limtre • Tverrgående åse, 400 x 100 mm, limtre

Teknisk rom

Resepsjon

SNITT B 1:50

31,15 m

Etasjeskille • Gulvbord • Gulvbjelker • Trinnlydsisolering • 2 lag fibergips for brannsikring • 40 mm lydisolering • Lydduk • Trelameller • Bjelker i limtre Skillevegger • Stående trepanel m. not og fjær • Fibergips for brannisolering • Lekter høvlet • 70 mm isolasjon • Fibergips • Stående trepanel m. not og fjær Terrengdekke - driftsafdeling • Selvnivellerende pusslag m. overflatebehandling • Betondekke • 300mm trykkfast isolasjon Terrendekke - vestibyle, m.m. • Gulvbord • Gulvbjelker • Bjelkekonstruksjon • 400 mm isolasjon • Betondekke • 100mm trykkfast isolasjon

Branndør

Museumsbutikk

Salgsrom, lokalprodusert mat

Skabe Aktivitetsrom

Kafé

SNITT C 1:50 0

2

5M

VILLA FORTIMUS

5


UTVALGT PERSPEKTIV Fra veien

VILLA FORTIMUS

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.