054 PLATÅ

Page 1

PLATÅ

“Fra fjorden kan man skimte to linjer i landskapet. Et tilbaketrukket og varmt bygg som vekker nysgjerrigheten og ønsker besøkende velkommen. Den horisontale bygningskroppen er en dirkete “gest” til landskapet og Urnes Stavkirke. Vi har vært opptatt av å skape et bygg som ikke endrer karakteren til stedet.”

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden

PLATÅ


Pa rke rin g

“Adkomsten markeres med et overhengen. Taket gir ly og skaper et naturlig samlingspunkt. Forplassen leder direkte opp på taket, og inn i vestibylen eller rundt til Urneshagen.”

Adkomst

Parkerin g

Utsikten

Ansatte

stop

Bus

Urne

shag

en

20

5

10

0m

SITUASJONSPLAN 1:500

ADKOMST FRA NORD LINJE I LANDSKAPET

SOGNDAL

ÅRDALSTANGEN

KAUPANGER

FLYPLASS

G

SO

SAGEBUKTI

EN

RD

JO

F NE

65km

40m

SI KT

EN

BUSSTOP

Byggets langstrakte karakter forsøker å forene seg med naturen. Bygningen fremstår hovedsaklig i tre. Treet er et opplagt valg av materiale i samspill med det ville naturlandskapet i Ornes. Treet har også den egenskapen at materialene oppleves levende og blir en del av naturlandskapet. Treverket gir en intimitet og nærhet få andre materialer kan gi. Byggets skjulte rom er solide kjerner av betong som 10m «vokser»20m ut av berget. Her er det 5m tenkt betong med en steinlignende karakter.

UT

ØVRE ÅRDAL

NG

ORNES

KE RI

4km

PA R

SOLVORN

KAFÈ

ST

10

FOAJE

M

30km

UTSTILLING

Bygget fremstår som en forlengelse av landskapet. For oss har det handlet mye om hvor og hvordan bygget er plassert i landskapet for å utnytte de al1 0m 5 lerede stedsbundne kvalitetene. Bygget ligger som en tydelig akse som forbinder adkomstområde med Urneshagen.

KO

GAUPNE

AD

LUSTER

Formen og strukturen på taket defineres av topografien med tomtens fire punkter som utgangspunkt.

LÆRDALSØYRI

Taket er dekket med torv som skaper en naturlig harmoni med det omkringliggende landskapet og Urneshagen.

Ryggraden i prosjektet følger kotene i landskapet og skaper en tung kjerne, en lettere trestruktur blir det eksponerte materialet.

En buet vegg deler huset i to områder, med en offentlig foaje på den ene siden og “bak kulissene” med utstilling på den andre.

SOGNEFJORDEN 1:5000

PLATÅ

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden 16m

8m

4m

2m


“Vestibylen er hjertet av prosjektet. Rommet er lunt og åpent. Rommets åpne karakter skaper god fleksibilitet og tillater endring med små grep. Under det store taket har de besøkende panoramautsikt over det vakre fjordlandskapet.”

VESTIBYLE OG MØTEPLASSEN

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden

PLATÅ


“Ved å trekke landskapet over bygget, styrkes tilgjengeligheten til det eksisterende kulturlandskapet. Taket blir et inviterende uterom hvor lokale og besøkende kan nyte stedets helt unike utsikt.”

FOAJE ADMIN

UTSTILLING

42.8 42.8 42.8 41.7 41.7 41.7

42.8

42.8

41.7

41.7

38.8

38.8

38.8 38.8 38.8

20

UTSTILLING

33.6 33.6 33.6

Vi har utviklet et utstillingsrom hvor objekter stilles ut langs veggen eller som frittstående elementer. Dette bidrar til å frigjøre plass til sirkulasjon som spesielt kan være en fordel ved besøk av større grupper. Utsillingsobjekter vil bestå av treobjekter og andre kirkegjenstander. Museumsrommets vegger av betong fremhever utsillingsobjektene i tre. Et stort, sentrert overlys gir utstillingsrommet en særlig karakter og fremmer dens visuelle opplevelse. Dagslys er kontrollert gjennom et sentralt indirekte overlys orientert mot nord.

33.6

29.6

29.6

29.6 29.6 29.6

«Back-of-house» funksjoner er plassert i kjernene slik at hovedplanene er klart definert. I praksis er utstillingsdelen et stort, åpent og fleksibelt rom, hvor tekniske funksjoner, lager og knyttet program er fordelt og skjult i kjernene. Utstillingsrommet deles naturlig inn i to soner. Den første har fokus på Norges Verdensarv og den andre “Tre og tro gjennom tusen år” sammen med Nordportalen i hovedfokus.

10

KORTSNITT BB, 1:200

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden

33.6

PLATÅ

5

10

5

0m

1

0m


BB

AREALOVERSIKT Publikumsfunksjoner 01.

Resepsjon/vestibyle

150 m2

02.

Kafé

60 m2

03.

Kjøkken, oppvask mv.

25 m2

04.

Lagre kafé

25 m2

05.

Publikumstoaletter

15 m2

06.

Museumsbutikk

20 m2

07.

Lager museumsbutikk

08.

Filmrom

30 m2

09.

Aktivitetsområde for barn og unge

35 m2

10.

Salgsrom lokalprodusert mat

20 m2

11.

12.

arv

erdens orges v

N 14. Aktivitetsrom 09.

10.

6 m2

Utstilli

ng

15.

07. Resepsjon

13.

Kjøkke

n

04. 03.

Filmro

m

08. 05.

05.

06.

AA

Vestibyle

01. Adkomst / Forplass

Møteplass Kafé

Utstillinger 11.

Basisutstilling Norges verdensarv

60 m2

12.

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

140 m2

13.

Lager utstilling

14.

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

15.

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

6% stig

Utsikt

02.

Uteservering

Urneshagen

ning

Parkering / Varelevering

12 m2 8 m2 12 m2

Ansatte- og driftsarealer 16.

Kontor daglig leder

12 m2

17.

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6m2

25 m2

18.

Kopirom, lager rekvisita

19.

Møterom, pauserom

20.

Toaletter og garderobe, personale

8 m2

21.

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5 m2

22.

Felles varemottak

10 m2

23.

Lager redskap, utemøbler etc.

15 m2

24.

Matavfall, kjølt rom

10 m2

25.

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

60 m2

Tot

Sum Funksjonsareal

= 788 m2

Tot

Målt Bruttoareal BTA

= 1210 m2

5 m2 30 m2

20

5

10

10

0m

1

5

PLAN 1.ETASJE, 1:200 PROGRAM Den imøtekommende bygningskroppen ønsker besøkende og turgåere velkommen til en åpen vestibyle med nær relasjon til utstillingsområdene og en kafé. Kaféen har tilknytning til vestibylen samtidig som den er lukket inn i en egen sone, den åpner seg ut mot en spektaulær utsikt mot Sognefjorden. Kaféen er også orientert for gode solforhold. Uteserveringen ligger som en forlengelse og har en sterk tilknytning til Urneshagen i syd. De besøkende ankommer et stort, åpent og fleksibelt rom. Alle funksjoner er knyttet til den langstrakte vestibylen. Utstilling er plassert på baksiden av kjernene og kan lett kontrolleres for de ansatte. Man kjøper en billett i resepsjonen, og får så adgang til Verdensarv utstillingen og “Tre og tro gjennom tusen år”. Kaféen ligger sentralt i rommet og er koblet til et kjøkken i kjernen.

40m

20m

10m

5m

16m

8m

4m

2m

De ansatte får sin egen inngang fra underetasjen, som gjør at de unngår sammenkobling med publikum. De ansatte har også en separat trapp, som leder enn opp til resepsjonen og til resten av det offentlige programmen på øverte etasje. Bygningens logistikkdel er plassert tilgjengelig i første plan, med umiddelbar kobling til veien. Logistikken er så godt som skjult for besøkende og plasseringen er skånsom i terrenget. Varelevering har direkte kobling til parkering. Vi har også hatt fokus på universell utforming, hvor byggets funksjoner er plassert spesifikt på hvert sitt plan. LANGSNITT AA, 1:200

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden

PLATÅ

0m


BB

25. Lager 21. 24.

23.

22.

UT SI

Sykkelparkering

KT EN

18.

6% st

AA

Pauserom 19.

Avfall

17.

16.

Ansatt Parkering HC Parkering

Uteplass

AD

KO

M

ST

UT

SI

KT

EN

FO AJ

E

KA

U

TS

TI LL

IN

G

UR

NE

SH

AG EN

igning

20.

20

10

AKSONOMETRI 1:500

0m

1

5

0m

NEDRE PLAN, 1:200 OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET I Norge er det en lang tradisjon med at arkitekturen skal stå i samspill med omgivelsene, både i formspråk og materialvalg. Derfor har det vært viktig for oss at dette bygget gjør det samme. Bygningen viser at det er viktig å bevare naturen. Bygningen samarbeider med landskapet. Bygget fremstår som en forlengelse av eksisterende terreng. Bygningen forsøker på ingen måte å ta oppmerksomhet fra de nærliggende kvalitetene som Urneshagen eller omkringliggende bygninger. Bygget, derimot, forsøker å feire Urneshagen. Byggets form vender seg mot Urneshagen og fjorden. Ovenfra oppfattes bygget som en del av landskapet. Den eneste blottete fasaden er ut mot fjorden. Denne fasaden har et rolig og elegant utrykk. Den oppfattes som en horisontal linje i terrenget. Byggets repeterende søyleorden oppfattes rolig i fasaden. Denne klare rytmen skaper ro og orden. En takt i fasaden er grundig studert for å imøtekomme et balansert og utrykk. Det spesielle møtet mellom arkitekturen og landskapet er appellerende for besøkende. Faktorer som spiller en viktig rolle er bruken av bærekraftige og naturlige materialer som tre og torv-tak. Taket kan vandres på. Bygget viser til en unik plassering i terrenget. Bygningskroppen ligger skånsomt i terrenget. Den vender seg ut mot fjorden for en optimal utsikt og har en god orientering for sollys. Senteret føyer seg inn i landskapet. Vi har søkt det enkle, naturlige og stillferdige. Det stillferdige møtet mellom arkitekturen og landskapet kjennetegnes med en overordnet varsomhet og ærbødighet i forhold til naturen.

Urnes verdsarvsenter, Sognfjorden

5

10

MILJØLØSNINGER

KULTURMINNE – OG LANDSKAPSHENSYN “Platå er en forlengelse av landskapet. Stedets nye adkomst fremstår imøtekommende og fredelig, samtidig som det er et sterkt arkitektonisk inngrep. Plasseringen og formspråket gir et spennende byggverk som respekterer det omkringliggende og fremhever Stavkirken. Bygget gir en tydelig retning og en fortelling om reisen videre til Stavkirken.” Bygget skal forsterke landskapets bevegelse for å tiltrekke seg flest mulig turister, hvor foajen blir en sentral sirkulasjon i bygget som kobler alle funskjoner sammen. Taklandskapet blir en del av terrenget og åpner opp til en flott utsiktsplass som rammer inn fjorden. Fra første møte med tomten ble det klart hvor viktig adkomsten er for både tomt og området rundt Stavkirken. Visjonen for prosjektet har vært å lage en bygning som legger seg ydmykt med landskapet. Vi ønsker å bevare de særegne kvalitetene med den frodige naturen som finnes i Ornes. Derfor har vi valgt å jobbe nøysomt med å plassere oss på den delen av tomten som gjør minst mulig inngrep. Vi har forsøkt å skape en arkitektur og et bygg som knytter seg til utearealene og Urneshagen. Det er viktig å skape et lærings- og opplevingsområde som kan formidle kunnskapen om kulturlandskapet, den norske naturarv, økologien og den lokale dyrkningen med et langsiktig bærekraftsperspektiv med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål.

40m

16m

Platå er et landskapsgrep, med en tung ryggrad og eksponert norsk lokalt tre mot fjorden. Vi har et ønske om at materialet skal være kortreist og tilpasse seg de omkringliggende byggene. Konstruksjonen i bygget ser vi for oss at består av hardbetong og CLT dragere. Underetasjen og utstillingslokalene er fundamentet 20m 10m 5m i prosjektet. Hvor foajeer blir en lett trekonstruksjon med et stort fleksibelt rom. Det egner seg for store samlinger for et besøkssenter, men også lokale og private arrangementer. Den lange fasaden mot fjorden bidrar til lysinnslipp og de store åpningene i fasaden bringer en naturlig ventilasjon gjennom bygget. 8m

4m

2m

GJENNOMFØRBARHET Byggets enkle grunnform og geometri gjør det realiserbart innenfor moderate økonomiske rammer. Den landskapelige tilpassede formen skaper et funksjonelt og arealeffektivt bygg med stor grad av fleksibilitet for fremtidige endringer og funksjon. Prosjektet respekterer tomtegrenser, reguleringsbestemmelser og øvrige stedlige forutsetninger. Byggets overordnede grep fungerer som en støttemur mot statiske krefter fra massene på tomten. Deler av bygget som har direkte kontakt med terreng tenkes oppført i betong for å håndtere krefter og fukt. Byggets deler som ikke har direkte kontakt med landskap oppføres i behandlet tre. Prinsippet er holdbart og romlig spennende i måte prosjektet på.

PLATÅ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.