052 DEN ANDRE ARKADE

Page 1

1 - DEN ANDRE ARKADE

Parkering

Busslomme

Ferjekai El-bussholdeplass

DEN ANDRE ARKADE URNES VERDENSARVSENTER

Det nye verdensarvsenteret er en del av vandringen til Urnes stavkirke. Senteret skal bidra til å forsterke opplevelsen av det vakre området, og fungerer som en beskjeden veiviser for besøkende.

Parkering

Vandringen starter på ferjekaia eller parkeringsplassen, og fra veikrysset leder den videre gjennom byggets arkade og Urneshagen, der besøkende får en pause før de fortsetter ferden videre opp til stavkirken. Hele strekningen er tilgjengelig døgnet rundt, uavhengig av åpningstid. Integrerte infotavler ved forplassen og taket over arkaden gir en ekstra verdi til besøkende og lokalsamfunnet når senteret er stengt. Det bratte terrenget på tomten har spilt en viktig rolle i utformingen av prosjektet. Senterets langstrakte bygningskropp er orientert langs kurvene i terrenget, og på den måten ligger hele vandringen fra veikrysset til eplehagen på samme høydenivå. Takkonstruksjonen følger skråningen i terrenget, slik at bygningen ikke forstyrrer landskapsopplevelsen.

Situasjonsplan 1:500

Urneshagen

0

10

20

30

50


2 - DEN ANDRE ARKADE

Urneshagen Parkering

El-bussholdeplass

0

Situasjonssnitt 1:500

Bygningens arkade er inspirert av svalgangen ved inngangen til stavkirken, og er åpen mot fjorden i vest langs hele bygningens lengde. Urneshagen er fondmotivet ved enden av arkaden. Her er også uteserveringen plassert, med de beste solforholdene og direkte tilknytning til eplehagen.

lokale, eller de kan deles opp. Dermed kan de brukes til både store sammenkomster for lokalbefolkningen og til avgrensede aktiviteter i mindre skala. På varme dager i høysesongen kan forplassen ved inngangspartiet fungere som en forlengelse av vestibylen.

De fleksible publikumsarealene som kafé og vestibyle er plassert langsmed arkaden, og alle offentlige funksjoner ligger på samme plan slik at de er lett tilgjengelig og universelt utformet. Skyvedører gjør at rommene kan åpnes ut mot arkadegangen. Rommene kan fungere som ett stort

Betjeningsarealene er plassert i betongkonstruksjonen inni terrenget, og møter de rommene de skal betjene gjennom ulike åpninger i betongveggen. Enkelte faste publikumsfunksjoner ligger også i betongvolumet, slik som utstillingsrommene og filmrom, som krever mørkere arealer.

Bæresystemet består av en trekonstruksjon av limtrerammer over en betongkonstruksjon. Betongen brukes der bygget møter terrenget. Konstruksjonsprinsippet bygger på kontrasten mellom den tunge betongkonstruksjonen som graver seg ned i fjellet, og den lette trekonstruksjonen som hviler oppå betongen og slipper lys inn i de lyse arealene. Overgangen mellom betong og tre utføres med ståldetaljer slik at de to elementene ikke møtes direkte, og visuelt vil det fremstå som om trekonstruksjonen svever over betongen. Prinsipp møte mellom tre og betong

10

20

30

50


A

3 - DEN ANDRE ARKADE

B

C

+40

+40

D

D

Arkaden

(Plan 1) +32

+30

+30

A

Plan 1.etasje 1:200

B

C 0 1

5

10

0 1

5

10

+36

+29

Plan 2.etasje / Messanin 1:200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salgsrom for lokal mat Publikumstoaletter Vestibyl Filmrom Garderobe Museumsbutikk Lager museumsbutikk Kjøle- og fryselager Tørrvarelager Kjøkken

0 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lager formidlingsutstyr Teknisk rom utstilling Lager utstilling Kafé Basisutstillingen Skogsrommet Kirkerommet Aktivitetsrom for barn og unge Åpent kontorlandskap Kopirom

21 22 23 24 25 26 27 28

5

10

Lager renholdsutstyr Kontor til daglig leder Møterom, pauserom med tekjøkken Varemottak Nærtørrlager, kjøle- og fryselager Kjølt rom for matavfall Lager redskap, utemøbler Teknisk rom Plan U1 / Kjeller 1:200


4 - DEN ANDRE ARKADE

+40,4

+35,8

(Plan 1) +32,0

Snitt A-A 1:200

0 1

5

10

0

1

5

0

1

5

0

1

5

+40,4

+35,8

(Plan 1) +32,0

Snitt B-B 1:200

0 1

5

10

+40,4

+35,8

(Plan 1) +32,0

Snitt C-C 1:200

0 1

5

10


5 - DEN ANDRE ARKADE

Snitt D-D 1:200

0 1

Publikumsfunksjoner

AREAL Programmerte nettoarealer (m2) 372

AREAL Prosjekterte nettoarealer (m2) 381

Utstillinger

Resepsjon/vestibyle

145

140

Basisutstilling Norges verdensarv 60

Kafé

50

60

Kjøkken, oppvask mv.

25

22

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling

Lagre kafé

28

24

Publikumstoaletter

13

14

Museumsbutikk

20

21

Lager museumsbutikk

6

10

Filmrom

30

25

Aktivitetsområde for barn og unge

35

45

Salgsrom lokalprodusert mat

20

20

SUM FUNKSJONSAREAL

696

689

ROMKATEGORI

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

999

232

214

92

92

56

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder

8

8

140

133

Åpne arbeidsplasser

24

24

12

10

Kopirom, lager rekvisita 5

5

Teknisk rom utstilling

8

7

Møterom, pauserom

20

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

10

Toaletter og garderobe, 5 personale Renholdsrom, lager 5 renholdsutstyr Felles varemottak 10

5

Lager redskap, utemøbler etc Tekniske rom

15

15

70

70

20

5 10

5

10


6 - DEN ANDRE ARKADE

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

Perspektiv av inngangssituasjon

Perspektiv sett fra fjorden

Perspektiv sett fra oversiden