051 TREKANT

Page 1

TREKANT KULTURMINNE- OG LANDSKAPSHENSYN Det er Urnes stavkirke som er og vil være det viktigste landmerket i Urnes. I respekt for stavkirken og eksisterende kulturmiljø er nye besøkssenteret prosjektert som lavt og nesten ikke synlig volum i landskapet. Bygget henter sin trekantform fra tomten. Ideen er at en trekantfigur trekkes ut av eksisterende terreng og heves slik at det skapes stort grønt tak. Arealet under er romslig nok til å romme alle funksjonene i senteret. Et av de viktigste målene er å bevare og benytte eksisterende utsikten mot fjorden og Urneshagen. Prosjektet søker også å inkludere landskapet i interiøret som det viktigste og mest verdifulle elementet i senterets vestibyle. Bygningen er lite synlig ovenfra og forstyrrer slik ikke det eksisterende landskapet. Samtidig fremstår bygget inviterende og åpent mot fjorden for de besøkende til Ornes. Fasadeutforming og materialbruk er inspirert av tradisjonell byggeteknikk, men gitt et moderne uttrykk.

Eksteriørperspektiv fra fjordsiden

Motto: Trekant


Urnes stavkirke

Parkering

ken

i

gve

gan

ir tk o m

Urnes fergekai

Utendørs skulprur

Innkjøring i ve s s

Lustrafjorden

Orn

Sør side veg e

n

bu

es

parkering

mot n

irke

ring

Situasjonsplan 1:500

k stav

e Park

Urneshagen

kai

OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET Bygget er et volum i en delvis to etasjer som plasseres langs Ornes veien. Bygningens langstrakte form reagerer på og tar opp eksisterende terreng. Samtidig gir den rom for å utnytte den fantastiske utsikten mot fjorden. Bygningen er relativt lav for å bevare mest mulig Utsikten fra Ornes veien mot fjorden. Det etableres en plass med hovedinngang for publikum nær krysset i den nordlige delen av tomten, nær eksisterende parkeringsplass. Selv om denne delen av tomten er relativt smal, er dette et attraktivt hjørne i krysset mellom to veiretninger. Det vil bli en god møteplass for besøkende. Her begynner publikums opplevelse av senteret. Utendørs element som er en del av basisutstillingen plasseres også her. Fra inngangsplassen fører veien til hovedinngangen, videre til en romslig vestibyle, en terrasse og Urneshagen til slutt. Motto: Trekant


Eksteriørperspektiv mot inngang

STARTREK

45,1

grønn tak

Ornes Vei

40,7 39,7

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

12 000

4 880

4 200 7 550

Nørdportal

2 540

Sone parkering

3 900

38,5

7 000

Evt. overlys

38,0 35,5

Vestibyle/kafe

5 000

33,1

Ny terregn

Stiplet linje eksisterende terregn

Sørsidevegen

Snitt A 1:200

Sørsidevegen

Vestibyleområde er et generøst rektangulært rom som åpnes mot fjorden på en side og mot utstillings- og opplevelsesfunksjoner på den andre siden. Vestibylen er fleksibelt rom for flere typer bruk. Den inneholder kafé og en del butikkfunksjoner, og åpner ut til kafeens terrasse og eplehagen. Vestibyle tenkes også som et godt rom for samlinger av lokalbefolkningen til arrangement og fest. Fra vestibylen er det direkte og enkelt tilkomst til alle publikumsfunksjoner, utstillinger og ansatte- og driftsarealer. Når man kommer inn i bygningen ser man umiddelbart resepsjon og sone med garderobe og toalett på venstre side. Samtidig er man omgitt av fjordlandskapet på høyre side og får i tillegg en fantastisk utsikt mot eplehagen foran seg. Veggen som skiller vestibylen og de andre rommene kan beskrives som en «ryggrad» i bygningen. Den markerer adkomst fra den lyse og åpne foajéen til spesialiserte rom med publikumsfunksjoner. Veggen fungerer også som en sentralisert kjerne for alle tekniske føringer. I tillegg rommer den lagringsmuligheter og innebygget te-kjøkken m.m. Løsningen gir effektiv arealbruk for tekniske systemer i bygningen. Arealet bak veggen er delt i seksjoner eller rom i ulike størrelser ut fra funksjonsbehov. Ideen er at seksjonene (alle eller noen) kan åpnes ved behov og bli en del av eller fortsettelse av vestibylen. Det gjelder for eksempel aktivitetssone for barn og unge og filmrom. De to hoved utstillingsarealene er plassert i midten av bygningen og i tre like rom. Løsningen gir stor grad av fleksibilitet med tilpasningsmuligheter til fremtidige behov. Generelt har det vært et mål å utvikle en planløsning med er klart skille mellom publikums-, og ansatte- og driftsarealer, som samtidig er effektiv og har en høy grad av fleksibilitet. En inngangssone med varemottak og parkering for ansatte etableres på baksiden av bygningen. Den ligger en etasje høyere enn publikumsinngangen, og har tilgang fra Ornes veien. Med denne løsningen skjules bilene fra publikum, og ansatte får separat inngang. Sonen plasseres 3 meter høyere enn gulvnivå på førsteetasje, nær «Urneshagen» og blir slik lavere enn Ornes veien og godt skjult visuelt. I den delen av bygget på andre etasje plasseres kontorarealene og teknisk rom. Kontorene er orientert mot sør, med god utsikt til eplehagen. Trapp og heis knytter varemottak og kontorarealene med andre funksjoner i førsteetasje. Det etableres også utendørs trapp som kobler kontoretasjen med terrassen i førsteetasje. En rullestolrampe forbinder HCparkering med hovedinngang til besøkssenteret. Prosjektet foreslår også å lage en trapp ved kanten av Urneshagen som fører fra Ornes veien til inngangssonen for ansatte for å forenkle tilgang til senteret for lokalbefolkningen. Motto: Trekant


115

Aktivitetsområde

Filmrom

Unge

113

205 Lager

111 Sykkelparkering

110 Toaletter

Gard.

Produksjonssone

Kjøl

107 Tørrvarelager

Kasse butikk

Lager

117

Benk

Salgsrom lokalprodusert mat

6 000

6 000

Oppvask

Serveringssone

Tekjøkken

Tett foldedør

101

Vestibyle/resepsjon

105

103 Vegg med innebygget føringer

Resepsjon

9 000

104

Lager utstilling

4 500

4 500

6 000 51 000

6 000

Mot Urneshagen

102

Terrasse

Kafe

6 000

6 000

6 000

C

3 900

B

A

21 350

106

203

Barn

114

Toalett

Inngang 35,5

Stipling viser overheng

Varemottak

Nørdportal

Foldedør i glass

C

Renholdsrom

108

Evt. skillevegg

Benk

112

Lager utemøbler

306

Heis

Museumsbutikk

pe tolram Rulles

308

Gard. og toalett

6 000

Teknisk rom utstilling

116

305

6 000

Grønt tak

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Skogsrommet Kirkerommet

17 000

204

402

202

5 000

Basisutstilling Norges verdensarv

B

A 201

Bærende struktur

Plan 1. etasje 1:200

A

B

38,5

Varemottakk og inngang ansatte

Vegger 304

Kjølt rom matavfall

Pauserom

6 000

109

Varemottak

305

Heis

403

301

Gang

Kontor daglig leder

303

401

Kopimaskin

Åpent ned

35,5

Åpent ned

Åpent ned

Åpent ned

Åpent ned

6 000

Åpent ned

C Grønt tak 9 000

6 000

6 000

4 500

4 500

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

C

5 000

Blå linje viser tekniske føringer

Åpent ned

302 Åpne arbeidsplasser

Teknisk

17 000

le Rul

pe ra m stol

307

3 900

B

A

76 250

Plan 2. etasje 1:200 ET STED FOR ALLE Prosjektet har mange bruksmuligheter. Planløsningen og romfordelingen gir en fleksibel ramme for vestibyle, garderobe og toaletter, aktivitetsrom for barn og unge, filmrom og spisesone. Arealer her er åpne for lokalbefolkningen utenom vanlige arbeidstider av besøkssenteret og passer fint til arrangementer og spesielle anledninger. I tillegg rommer prosjektet en rasteplass under tak med benk, toalett og en fantastisk utsikt mot fjorden. Dette arealet kan benyttes av turister og lokalbefolkningen også utenom åpningstid. Tilsvarende kan det på plassen for ansatte parkering og varemottak arrangeres søndagsmarked med salg av lokale produkter når senteret er stengt.

Diagram bruksmulighreter

Diagram. Utsikt som formgiving

Utsikt mot Urneshagen

Utsikt mot fjorden

Ferdig form

Romprogramm

Areal m2

Programmerte

Prosjekterte

367 145 50

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

1. Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken. Serveringssone Kjøkken. Produksjonssone Kjøkken. Oppvasksone Kjøle- og fryselager Tørrvarelager Varemottak Kjølt rom for matavfall Publikumstoaletter Toalett (tilgjengelig utenfra) Garderobe Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalt produsert mat

4 4 5 10 13 20 6 30 35 20

422 163 57 11 17 4 4 4 5 10 15 5 7 21 5 35 38 21

201 202 203 204 205

2. Utstillinger 232 Basisutstilling Norges verdensarv 60 Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 140 Lager utstilling 12 Teknisk rom utstilling 8 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 12

239 67 136 15 10 11

25

Areal m2

Areal m2

301 302 303 304 305 306 307 308

401 402 403 404

Areal m2

Programmerte

Prosjekterte

3. Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser, 4 stk Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toalett og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc.

92 8 24 5 20 5 5 10 15

105 7 26 5 20 11 5 16 15

SUM FUNKSJONSAREAL (FUA)

691

766

70 -

63 30 14 8

4. Annet Teknisk rom Gang og trapp Gang Vareheis Tekniskareal (TEA) Kommunikasjonsareal (KOA) NETTOAREAL (FUA+TEA+KOA) MÅLT ETASJE BRUTTOAREAL BTA 1. Etasje 2. Etasje B/N-Faktor

63 52 881 1000 801 199 1,14 Motto: Trekant


Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

STARTREK

Fasadekledning og overlater Når det gjelder overflater og fasadekledningen var det en hovedintensjon å bruke naturlige solide materialer med uteseende inspirerte av tradisjonelle treverket. Ytterveggene og den lange veggen i vestibyle kles med villmark plank. I interiøret kombineres tre planker med trespiler som indikerer inngang i forskjellige rom. Glassveggen mot fjorden har bærende glasselementer for å holde den veggen så gjennomsiktig som mulig. Den løsningen skaper en effekt av at det ikke er noen vegg i det hele tatt og at landskapet er en del av rom. Utendørs lages det gulvbelegg i brostein som fortsettes videre med kubbegulv innendørs. De ligner på hverandre, men kubbegulv skaper varmt og koselig atmosfære inne.

9 650

Snitt C 1:150

6 000

6 000

4 500

4 500

6 000 51 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 900

Motto: Trekant


MILJØLØSNINGER Prosjektet er utviklet med løsninger som gir høy miljøprofil. Bygget har en arealeffektiv bygningskropp med et kompakt teknisk system. Bygget er også delvis integrert i terrenget. Alle disse faktorer bidrar til å redusere energibehov og omfang av tekniske føringer. Bærende konstruksjon er i limtre som kan produseres lokalt samt som tre vegger og tre kledningen. Ytterveggene, gulv på grunn og taket bygges med høy isoleringsverdi med tilpassing til passivhusstandarder. Glassfasader består av effektive vindusfelter med lavt varmegjennomgangskoeffisient. Hele takflaten beplantes med grønn og frodig sedum og engblomster som gir vakkert utrykk, bevarer biologisk mangfold på tomten og håndterer regnvann. Prosjektet forutsetter at bærende konstruksjon samt alle overflater og håndverk lages av holdbare naturmaterialer av høy kvalitet som kan holde ubehandlet i mange år. Gulvet i brostein er en kraftig og nesten evig utendørsløsning. Innendørs er det kubbegulv som er også svart kraftig og trenger lite behandlingen. Generelt er bygningen prosjektert med enkel, for det meste rektangulær bærende struktur som gir en mulighet å tilpasse den til funksjonsendringer i fremtiden.

Utsikt mot fjorden Ornes Vei grønn tak

40,7 39,7

GJENNOMFØRBARHET Senteret står på en tomt med relativt bratt terreng. Bygget er plassert slik at gulvnivået i hovedetasjen blir en naturlig fortsettelse av fortau som leder fra eksisterende parkeringsplass, men prosjektet forutsetter at det bearbeides terreng uansett. På baksiden (i den østre delen av tomten) integreres bygningen i terrenget. Samtidig fylles terrenget opp i den vestlige delen av tomten slik at bakken treffer gulvnivå i vestibylen. Langs Ornes veien nær Urneshagen etableres det en «lomme» til parkeringsplasser og varemottak. Prosjektets bærende konstruksjon er enkel og består av søyler og bjelker i limtre. Ytterveggene er standard bindingsverk med nødvendig isolering og tre kledning med naturkant. Innerveggene er også isolert trekonstruksjon med tre kledning med naturkant kombinert med trespiler. Planstruktur består av seksjoner som gir en høy grad av fleksibilitet og kan lett tilpasses til endringer ved behov.

Pauserom

38,5 2 500

7 500 4 200

Åpne areidspalsser

35,5

Sone varemottakk og inngang ansatte

Terrasse

Ny terregn

33,2

5 000

12 000

Stiplet linje eksisterende terregn

Snitt B 1:200

Sørsidevegen

Eksteriørperspektiv mot fjorden

Motto: Trekant


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.