049 URNESHYLLA

Page 1

U R N ESH YLLA E n d el av f jordla ndska pet Urneshylla har som mål å bli en del av fjordlandskapet på Ornes. Senteret blir et sted for formidling av kunnskap og et godt sted å være for lokalbefolkningen. Ved å organisere bygget i en elegant og slank bygningskropp over to plan, ønsker vi å vise en løsning som kan legge seg beskjedent i landskapet, samtidig som det skaper en unik arkitektonisk opplevelse. Konstruksjonen består av en base i betong som bærer en trekonstruksjon. Betongvolumene rommer de introverte funksjonene samtidig som det er med å definere de store åpne fellesarealene ut mot fjorden. Trekonstruksjonen speiler Urneshagen sin repetative rytme og gir et hint om den enestående trekirken som venter lenger opp i fjordlandskapet.

Urneshylla ønsker å skape en tett relasjon til Urneshagen og være et senter der både stavkirkens historie, fjordlandskapets kultur og den lokale epleproduksjonen blir framvist i vakre omgivelser. Bygget skal ikke utfordre Urnes Stavkirke, men skape et tilbaketrukket, moderne bygg fra sin egen tid. Urneshylla blir et besøkssenter det er verdt å reise langt for, samtidig som det gir rom for hverdagslivet på Ornes.

Modell 1:200 Kaféområdet, mot fjorden

U r n es hy l l a


Aksionometri

Situasjonsplan

Fri målestokk

mot ferga

mot Skjolden

1:500

1 2

2 4

E t u nikt stoppested Urneshylla er lagt opp som et naturlig stoppested for turister på vei mot hovedattraksjonen, Urnes stavkirke. Etter å ha parkert på den store plassen ved veikrysset tar man beina fatt mot besøkssenteret. Ved å føre flyten av besøkende gjennom bygget vil dette kunne bli et utstillingsvindu for den rike historien til stedet, de to utstillingene og Urneshagen. Hovedinngangen er lagt på kvote 35 ved den øvre veien på tomta. Her opparbeides en hylle som strekker seg hele veien til Urneshagen i den sørlige delen av tomta. Betongkonstruksjonen bukter seg langs hylla og de ulike åpningene skaper rom i det store, lyse fellesrommet som ligger ut mot fjorden.

Som besøkende beveger man seg langs Urneshylla før man kan ta turen ut av bygget og inn i Urneshagen for læring og informasjon. Den er opparbeidet øst for bygget, og gir de besøkende innblikk i eplenes interessante verden før ferden opp mot stavkirken begynner. Dersom man fortsetter videre langs Urneshylla kommer man til aktivitetsområdet som har direkte tilknytning til hagen og den industrielle Urneshagen.

3

4 5

I underetasjen befinner utstillingene, filmrommet og kontoret seg. Det fleksible fellesarealet og kontorene har tilgang på uteområdet gjennom store vinduspartier mot fjorden med mulighet for å åpnes. Parkeringen for de ansatte, varelevering og en av handikap parkeringene befinner seg også her.

6 7 9

8

Byggegrense

10

Tomtegrense

11

til Urnes Stavkirke

Urneshylla fra fjorden

1 2 3 4 5 6

-

Hovedparkering Bussholdeplass Hovedinngang Handikap parkering Varelevering Inngang ansatte

7 - Uteområde for utstilling 8 - Parkering ansatte 9 - Ur neshagen, utdanning 10 - Utendørs aktivitetsområde 11 - Ur neshagen industriell

0

10

U r n es hy l l a

50m


Snitt AA 1:100

kt. +38,55m

Urneshagen

Aktivitetsområde

Kafé

Resepsjon

Butikk

Inngang

3,0 m kt. +35,0m

Eksisterende terreng

Utstilling

Allrommet m/peis

Møterom

Kontor

Teknisk

4,0 m kt. +30,4m

Portalen

”Skogen”

Diagram utomhus

O p p levelse o g f leksibilitet Utsalget, resepsjonen, kaféen og aktivitetsområdet ligger alle på det øverste planet i det store, sammenhengende rommet. Resepsjonen tar imot de besøkende ved hovedinngangen. Skal man ta bussen opp til kirken er vestibyleområdet, eller det overbygde området utenfor hovedinngangen, et fint sted å oppholde seg i avvente av bussen. Ønsker man å besøke utstillingene tar man trappen, eller heisen, ned til underetasjen. Nede i det store allrommet møtes man av en felles utstilling. Dette fleksible rommet gir de besøkende en introduksjon til de ulike utstillingene og her finner man underetasjens peisområde. I utstillingen ”Tre og Tro” kommer man først inn i ”Skogen”. Denne delen fører videre til den fantastiske portalen som kan skimtes i enden. Etter dette følger resten av utstillingen. Dette rommet kan romme ulike utstillinger og har godt med lagringsplass. Videre kommer man ut igjen i allrommet. En kan da ta veien videre til UNESCO-utstillingen eller ta en pause ved peisen.

0

Etter UNESCO-utstillingen kommer man ut igjen ved trappen og der man startet. Peisen er plassert i kaféområdet i hovedetasjen og i allrommet i underetasjen. Den er hjertet i bygget og skaper et naturlig samlingspunkt enten man er besøkende, ansatt eller vil samles i sofaområdet etter filmvisning. Byggets romprogrammering gir mulighet for å holde ulike deler av bygget åpent. Er det f.eks. filmkveld kan bruke bare den nedre inngangen, og allrommet fungerer som et sted å samles før og etter. Møterommene og kontorene er også tilgjengelige uavhengig av den øvre etasjen. Ved større arrangementer kan man bruke 1.etasjen for seg selv, ved å stenge av trappen og hele underetasjen.

Besøkende Ansatte Besøksdel Urneshagen Industriell Urneshagen

Situasjonssnitt 0

25m

125m

U r n es hy l l a

1

5

10m


Romprogram

Sirkulasjon

1.etasje

Plan 1.etasje 1:200

1.etasje Besøkende

Underetasjen

Ansatte

B

Opphold, besøkende

Underetasjen

Garderobe

Service, besøkende

kt. +35,0m

A

3

2

Besøkende

4

6

7

8

1

Museum

11

9 5

kt. +35,0m

6

14

6 12

10

15

13

A

Ansatte

Til utstilling

Tomtegrense

B

O rg an iserin g Ved resepsjonsdisken har man kontroll på hvem som ankommer Urneshylla. Den lange disken håndterer både butikken og utsalget, infodesken og kaféen. Det store kontoret er plassert rett ved resepsjonen. Dette gjør det mulig for en person å håndtere all publikumsaktivitet ved middels til lite trafikk. Det er også plassert en garderobe med rom til bagasje, klær og barnevogner her. Butikkområdet har både museumsartikler lokalt utsalg, og ved å samle disse vil man kunne nå ut til flere kunder i høysesong. I butikken vil man kunne låse de verdifulle gjenstandene i lageret som ligger ved resepsjonen.

Kaféområdet ligger avskjermet bak trappen og ved peisen. Her kan man nyte den storslåtte utsikten, mens barna leker i aktivitetsområdet. Aktivitetsområdet er delt inn i tre deler. Hovedelen befinner seg i det store rommet, mens flaggermushula er mer tilbaketrukket inne i et av betongvolumene. Her vil det kunne være interaktive spill, filmer osv. Den tredje delen befinner seg ute

De ansatte vil kunne parkere nedenfor bygget og har inngang i underetasjen til kontorene og møterommet. Her finner man en garderobe, et lite kjøkken og et flott kontorområde med høyt under taket. Filmrommets plassering rett ved kontordelen muliggjør også bruk av dette rommet som et eksternt møterom. I underetasjen finnes også varemottak, med et søppelrom og håndtering av varer, samt transport av varer. De tekniske arealene er plassert innenfor kontordelen, samt noe i utstillingsdelen og sjakter i betongvolumene. Vi ser for oss at noe av det tekniske kan legges i etasjesjiktet der det ikke er behov for 4m romhøyde i underetasjen.

1 2 3 4 5

-

Inngang WC Utendørs Garderobe Butikk Resepsjon

6 - Lager 7 - Kontor 8 - Hovedkjøkken 9 - Finkjøkken/tekjøkken 10 - Kafé

246 m2 66 145 16 8 11

0

2

10

20m

A 2

1

3

16

15

12

14 13

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Tekniske rom

105 m2 9 24 5 28 5 7 15 12 48 + 22

Sum teknisk

70 m2

Sum funksjonareal Målt bruttoareal konkurranseutkast BTA

796 m2 975 m2

5

8 6

7

11

10 9

kt. +30,4m

Tomtegrense

B

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke» Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Peis WC Aktivitetsområde F lagger mushule Utendørs aktivitetsområde

1:200

4 445 m2 152 90 25 16 30 20 6 32 54 20

-

Plan Underetasje

Ro m p rog ram Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

11 12 13 14 15

B

Kjøkkenet er lagt i 1.etasje med god tilgang på heisen, som også fungerer som vareheis. Om kvelden kan delen av kjøkkenet som ligger ut mot allrommet brukes av lokalsamfunnet, mens det større industrielle kjøkkenet stenges av.

Byggegrense

på terrassen mot Urneshagen. Her vil man kunne lære om epleproduksjon og hvordan man driver en eplegård.

Byggegrense

17

1 - Teknisk 2 - Kopirom 3 - Garderobe 4 - Kontor 5- Møterom 6 - Varelevering

7 - Søppelrom 8 - Fellesområde, utstillinger 9 - Skogen 10 - Portalen 11 - Teknisk, utstillinger 12 - Tre og Tro 13 - Lager

14 15 16 17

-

Peisområde UNESCO Filmrom Parkering ansatte

0

2

10

U r n es hy l l a

20m

A


Snitt BB 1:100

Til Stavkirka kt. +40,50m kt. +39,10m kt. +38,55m

Urneshagen Kafé

3,0 m kt. +35,0m

Allrommet

4,0 m kt. +30,4m

11,0 m

Ko nstruksjon

Eksisterende terreng

0

1

5

10m

Konstruksjonen består av en betongbase som bærer en repetetiv søyle- og bjelkekonstruksjon av limtreelementer. Dette har en historisk forankring i lokal byggeskikk og Urneshylla er en slags moderne tolkning av dette. Denne tolkningen skal trigge nysgjerrigheten til de besøkende å gi et ønske om å utforske bygget.

Kontorene og møterommet i underetasjen har store vinduer og god takhøyde. Dette vil skape rammer for gode arbeidsplasser og flotte lokaler for de som er en del av den daglige driften av bygget.

Utrykket til søylekonstruksjonen skal speile eplehagens repetative og lineære natur. De diagonale ribber tilfører en kompleksitet og rikdom til trekonstruksjonen og filtrerer lyset i det store allrommet i både 1.etasje og underetasjen. Trekonstruksjonen er et moderne vink til trekirken som ligger lenger opp i fjellsiden.

Gelender og andre detaljer formes i tynne stålelementer som gir et subtilt preg og underbygger de to hovedmaterialene betong og tre.

Betongen er utført med en slipt rå overflate på utsiden, mens overflatene inne er mer behandlet for å gi et flott innerom. Gulvet er slipt betong med lokal stein i tilslaget for å knytte det ytterligere til Ornes. Volumene i betong har en overflate i mellomsjiktet.

Fra Urneshagen

Vestibylen i det store rommet i 1.etg

For minimere det visuelle utrykket fra fjorden er taket et tynt pulttak av sink.

I taket er deler av trekonstruksjonen og betongdekket kledd med et spilelag. Dette for å gi bedre akustikk og gjemme lyskilder, tekniske føringer etc. Utstilligene befinner seg i egne kontrollerte soner, disse kan lett stenges av og man har full kontroll på lys, akustikk og brannsikring da disse områdene ligger i betongvolumene under bakken.

Inngangsparti Hjertet av prosjektet - peiseområdet

U r n es hy l l a


U r neshylla so m en del av hverdage n Som besøksenter vil Urneshylla være et bygg som gir de besøkende en romlig opplevelse utenom det vanlige. Bygget vil som grendehus gi lokalbefolkningen på Ornes et bygg med kvaliteter ulikt det som finnes idag. Et bygg med rom for store sammenkomster, selskap og læring. Det vil kunne skape rammer for gode arbeidsplasser, hyggelige filmkvelder, samt bli et visningsrom for verden gjennom UNESCO´s verdensarv. Bygget vil avlaste Ornesgrenda og styrke opplevelsen av et jomfruelig kulturlandskap rund Urnes Stavkirke. Urneshylla skal gi et innblikk i en stolt tradisjon i et av Norges fineste landskap. For å ta vare på denne verdien

og ikke skille seg ut i fjordlandskapet, velger vi å plassere bygget lavt og diskret i terrenget. Det vil skille seg ut, ved å gli inn. Urneshylla er et forslag med relativt lite fotavtrykk. Størrelsen på bygget kan modifseres uten at det vil gå på bekostning av de arkitektoniske kvalitetene og størrelsen på de ulike rommene kan også endres hvis man ønsker justering av romprogrammet. Vi håper at besøkssenteret kan bli en del av hverdagslivet på Ornes, men en opplevelse langt utenom det vanlige for de som kommer på besøk.

Fra veien ned fra stavkirka

Urneshylla fra fjorden

U r n es hy l l a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.