048 MIDTAKSE

Page 1

MIDTAKSE DELE OPP PROGRAMMET I TO PLAN

Vestibyle Café Utstilling Kontorer

Vestibyle og café ligger i hovedetasjen slik at lokalbefolkningen lettere kan ta i bruk kun denne etasjen ved arrangementer som loppemarked, konfirmasjon, valgdag, fest osv. Utstilling og kontorer plasserer vi i en egen etasje under hovedetasjen.

FORSKJELLIG FOKUS Fjorden

Utstilling

Ved å skape en kontrast mellom det åpne og de lukkede blir hensikten med hva man ønsker av opplevelser tydeligere. Vi ønsker at den øvre etasjen skal være en forlengelse av aksen som starter ved veikrysset. Her skal det handle om utsiken mot fjorden og epletrærne

Ventilasjon Kjøkken WC etc.

RYDDE FOR DET ÅPNE ROMMET Funksjonene vi har lagt i den åpne hovedetasjen trenger støttefuksjoner som kjøkken, lager, wc osv. For at slike lukkede funksjoner ikke skal komme i veien for det åpne hovedrommet, legger vi de samlet langs den ene siden.


HENDELSESFORLØP En viktig hensikt med besøkssenteret er å avlaste og kontrollere turismen til kirka for å ha et bærekraftig besøkstrykk på verdensarven. Derfor mener vi at projektet bør være med på å kontrollere flyten av mennesker fra man ankommer Ornes til man besøker kirka. I tillegg bør prosjektet vise fram ulike kvaliteter på Ornes. Utstilling Infoskilt Kart

Urnes stavkirke

Vestibyle

Turister Utsikt fjord

Aktivitetsrom

Urneshagen Café

Parkering

FYSISK PLASSERING Vi ønsker å etablere en akse som starter der veiene krysser hverandre. Slik får man fanget inn personene enten de kommer fra ferga eller parkeringen. Denne aksen leder gjennom besøkssenteret og ut i ”urneshagen” eller til gangsti/buss mot kirka. Byggets orientering er etter terrenget og plasseringen er slik at man får en kobling til den nedre veien for buss og varelevering samt noen P-plasser.

Stavkirken

Aksens start Verdensarvsenter Urneshagen

Info Kart

Unescoutstilling

Amfi mot utsikten

+34

+30

Resepsjon

TAKFORM

Vi ønsker at underetasjen, som en del av aksen skal fremstå som en hylle i terrenget. Dette både bryter opp fasaden ut mot fjorden og forsterker konseptet om aksen som ender i epletrærne.

Taket får den kjente saltaksformen slik at byggets form ikke stikker seg nevneværdig ut i den lokale byggeskikken. Takvindu på øverste del av den siden av taket som vender vekk fra fjorden lyser opp ”bakveggen” og aksen og leder en mot urneshagen.

Biinngang

Varelevering

Hovedinngang

HYLLE I TERRENGET

Café

Café

+34

Urne

shag

en

Dyrking

MATERIALER OG ASSOSIASJONER TIL LOKAL BYGGETRADISJON

0

5

10

20

SITUASJONSPLAN 1:500

Vi lot oss fasinere av de lokale saltakshusene i tre som står i skråningen. Steinmurer etablerer en horisontal base for trehuset å stå på samtidig som den skaper rom under huset.

Lokal bebyggelse


AREALTABELL (oppgitt i m2) Programmert NTA

A B

36 000

Tekjøkken

Gardero Gbe arderobe MuseumM us su tseu msutsalg alg 5400 5400

+34 D

Tekjøkken

Heis

Heis

Lager

Lager Kjøkken

Lokalmat

V E SVTEIS BTYILBEY L E

8800 8800

36 000

AktivitetsroAk mtivitetsrom

Resepsjon

Resepsjon

C

+34

Trapp til Trapp til utstilling utstilling

Kjøkken

Prosjektert NTA

PUBLIKUMSFUNKSJONER

372

394,9

Resepsjon/Vestbyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde Salgsrom lokalprodusert mat

145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

153,5 78,5 30,1 13,5 18,8 12,2 4 28,5 35,7 12,2

UTSTILLINGER

232

234,1

Basisutstilling Utstilling: tre og tro Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger

60 140 12 8 12

58,5 139,8 13,5 8,1 14,2

ANSATTE- OG DRIFTSAREALER

92

123,6

Cellekontor Åpne arbeidsplasser Areal til lager og teknisk nede Kopirom, lager rekvisita Renholdsrom Lager redskap, utemøbler Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Felles varemottak Teknisk rom

8 24 x 5 5 15 20 5 10 70

11,1 30,1 35,4

Lokalmat

KAFÉ KAFÉ

+34

+30

D

+30

A B

C

PLAN HOVEDETASJE, 1:200

28,7 6,2 12,1

BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST

1026

Plan nede Hovedplan

607,7 418,3

+areal i lager nede

mulighet for å trekke hyller ut i vestibyle når åpent

areler til teknisk over lukket sone i hovedplan

A B

Spiserom

Filmrom HC WC

Heis

Unesco basisutstilling

Møterom

Celle- Kontorer kontor

Lager

+30 Åpent opp

Søppelrom

Tre og tro del 1

Portalen

D

Tre og tro del 2

Lager

Gard.

KJ Kjøøk kkke enn

Lager

C

Tekn. D

Va Vare releleve verin ringg Biinngang

+30 Parkeringsplasse

r

A B

0

5

10

C

PLAN UNDERETASJE, 1:200

KONSEPTUELL MODELL 1:200


+40 +38

+34

+30

TVERRSNITT A-A 1:200

+40 +38

ILLUSTRASJON FRA FJORDEN

+34

+30

TVERRSNITT B-B 1:200

+40 +38

+34

+30

0

5

10

TVERRSNITT C-C 1:200

ILLUSTRASJON ANKOMST


ILLUSTRASJON VESTIBYLE

0

5

10

FASADE VEST, 1:200

LENGDESNITT D-D, 1:200


ILLUSTRASJON VESTIBYLEN MOT UTSIKTEN

ILLUSTRASJON FRA VEIEN MOT FJORDEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.