040 HAGEN, TUNET OG KIRKEN

Page 1

2 1

3 5

4 URNESCO Urnes stavkirke står som den første norske oppføringen på UNESCOs verdensarvliste. I utformingen av et godt besøkssenter i denne vakre lille bygda, hvor nysgjerrige mennesker fra hele verden skal tilbys en flott opplevelse, ser vi det som viktig at senteret viser forståelse for sin kontekst. Stavkirken skal fortsatt få spille hovedrollen i opplevelsen og attraksjonen Urnes, men også skape anledning til å vie oppmerksomhet til kulturlandskapet i Ornes, som stavkirken står i og forholder seg til.

1

VED FJORDEN

LANGS MUREN

MELLOM TRÆRNE

I BAKKEN

VED KIRKEN

Fjorden er en viktig del av stedet Ornes. En liten, ny paviljong ønsker deg velkommen ved kaia.

Fra parkeringsplassen blir man ledet av en steinmur inn mot besøkssenteret.

I Urneshagen er underlaget forsiktig bearbeidet til stier i landskapet for å bedre tilgjengligheten.

På vei opp mot kirken er det tilrettelagt for en pust i bakken mens man nyter utsikten.

Den besøkende har nå et forhold til stedet, og kan nyte Urnes stavkirke som mål for reisen.

Intensjonen er verdiskapning gjennom en helhetlig formidling av stedet. Besøkssenteret sjonglerer fokus på det som er inne og ute, fortid og fremtid, de lokale og de besøkende, arkitektur og natur.

HAGEN, TUNET OG KIRKEN


PARKERINGSPLASS TILKOMST

FERGELEIET

FORVENTNINGSSTI FRA PARKERINGSPLASSEN

STEINMUR SOM LEDER DEG INN

FORPLASS I GRUS

SYKLER

KJERNEH

PARKERING

USET

HOVEDINNGANG

FAMILIELØYPE I LANDSKAPET

MELLOM BYGGENE

TUNET

EPLEHUSET

STEINTRAPP

REDSKAPSBOD

INTENSJONER

URNESHAGEN

´Hagen, tunet og kirken´ forsøker å forene det moderne og det tradisjonsrike, og skape verdi for Ornes uten at stedet mister sin identitet eller får bygget et signalbygg som bryter opp helheten som fjorden, fjellene, kirken og beboerne på stedet, sammen skaper. I møtet mellom det lokale og globale, mener vi det er ekstremt viktig at bygningsvolumene tilpasses til fotavtrykk og høyder på byggene og gårdbrukene i sin nærhet. Bygningene på Ornes ligger i stor grad orientert parallelt med høydekurvene. Dette er en veldig rasjonell strategi som har blitt brukt i bratte, norske fjordlandskaper i generasjoner. Ved å spille på lag med topografien legger man til rette for et skånsomt grep i landskapet. Prosjektet er organisert etter Ornes sin historiske bygningstypologi. Tunet og de andre mellomrommene som skapes av de to hovedvolumene og landskapet understreker det poetiske forholdet mellom ute og inne, og gir prosjektet en rikhet i opplevelser. Prosjektet har som mål å engasjere det nysgjerrige mennesket og invitere til aktivitet. Fra parkeringsplassen ledes den besøkende inn på tomta langs en steinmur. Her får de oppleve Ornes gjennom arketypiske elementer langs en orkestrert reise som går inne, ute, på broa, i hagen, i trappa, i bakken og på tunet, før man fortsetter opp mot stavkirken.

VEIEN VIDERE...

2

SITUASJONSPLAN UTOMHUS

M 1:500

HAGEN, TUNET OG KIRKEN


KULTURLANDSKAP De to volumene ligger på samme kotenivå både i første og andre etasje, og er bundet sammen med låvebro og uteplass. To etasjer og halv underetasje er den vanligste høyden på Ornes, og legger seg fint i det bratte terrenget. Fra hovedinngangen har man siktlinje til tunet og Urneshagen. FNs 11. BÆREKRAFTSMÅL: Å gjøre byer og bosetninger, trygge, inkluderende, motstandsyktige og bærekraftige. Spesielt relevant for denne oppgaven er underpunktet om å styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. Vi ser dette som viktige punkter i arbeidet med besøkssenteret og som basisargumenter for å holde ny bebyggelse på steder som dette forankret i det norske. Det mest bærekraftige bygget er det som får stå i omgivelsene sine lenge. Da er det viktig at særegenheten til stedet gjenspeiles i arkitekturen og at man ikke nødvendigvis velger klokt ved å velge et signalbygg som konkurrerer med omgivelsene sine. Ikke alle bygder trenger internasjonal arkitektur.

+33

LANGSNITT

M 1:200

Til høyre: Eksteriør inngangsparti. Fra UNESCO-utstillingen i andre etasje tas man ut i landskapet før man ledes videre inn i Tre og Tro.

MATERIALER

+39

+36,5 +33 +30

KORTSNITT

3

M 1:200

Landskapet på Ornes er bratt, men vakkert. Underetasjen er gjort smalere for å gjøre inngrepet i landskapet mer skånsomt. Tektonisk snakker bygningene med den eksisterende bebyggelsen - en tung base av stein og betong, og en lettere bygningskropp av tre. Med trekledning som hinter til det mørke treverket i stavkirken. Til høyre: Tunet sett fra Urneshagen. Sammen danner de to bygningene et sydvestvendt tun med gode solforhold og utsikt til fjorden og Urneshagen.

HAGEN, TUNET OG KIRKEN


SPLASS SAMLING

FAMILIELØYPE LAGER

PUBLIKUMSTOALETTER

BASISUTSTILLING: UNESCO VERDENSARV

RESEPSJO N

LAGER + AVFALLSROM

PAUSEROM MUSEUMSBUTIKK

FILMROM

TEKJØKKEN GARDEROBE

LÅVEBRO

VASKEROM

TOALETT

TØRRLAGER

KONTORER

KJØL KAFE

KOPIROM KONTOR

WORKSH

OP

ANSATTIN

NGANG

PARKERIN G

VAREMOT

TAK

UTETOALETT INNGANGSPARTI UNDER TAK

KJØKKEN

UTE I KULTURLANDSKAPET

AKTIVITETSROM FORTIMUS

UTESERVERING UNDER TAK TRAPP: VEIEN VIDERE

TUNET

TRE & TRO KIRKEROM

TRE & TRO: SKOGROMMET

LAGER

LAGER

PORTALEN

REDSKAPSBOD

+30

PLAN Senteret søker å skape engasjement for kultur- og naturarv, og legge til rette for enkel drift/balansert besøksmengde, samtidg som det bidrar til lokal verdiskapning og utvikling gjennom stedeget arbeid. Prosjektet må kunne håndtere mange typer besøkende i ulike situasjoner i løpet av året. Funksjonene som er av størst interesse for Ornes sin lokalbefolkning ligger samlet i Kjernehuset. På denne måten kan Eplehuset stenges av utenfor sesong for å skape mer intim stemning til de lokale arrangementene, og redusere driftskostnader og oppvarming.

4

+33

ANSATT

LOKAL

+37

TURIST

Diagrammer som viser de ulike brukergruppene bruksområder og prinsipper for sambruk gjennom å gjøre enkelte rom utilgjengelige for ulike grupper.

UNDERETASJE

Låsbare rom Åpent ned

1. ETG

M 1:200

2. ETG

HAGEN, TUNET OG KIRKEN


3

A

C

E

1

5

TRE OG TRO

TRE OG TRO

4

2

B

D

F

6

M 1:100

5

4 3 1

SNITT

2

A

B

Som besøkende kommer man inn i et lyst og luftig resepsjonsområde (1). Den sirkulære trappen er starten på reisen gjennom utstillinger og landskap. Den stikker litt ut i rommet og hinter om hvor ferden går videre. Trappen er lukket for å markere en overgang. Når man kommer opp får man utsikt over fjorden og fjellene (2).

5

C

D

Deretter går man gjennom filmrommet, skilt fra området rundt med tunge ullgardiner, inn i UNESCOs basisutstilling (3). Dette er et introvert rom med fokus på å lære. Rommet er forsiktig belyst gjennom takkonstruksjonen i tre og skaper atmosfære uten å forstyrre utstillingsobjektene. Fra utstillingen går ferden videre ut på låvebroa (4). Den tar deg ut i landskapet og lar deg puste og nyte utsikten. Her krysser man etter hvert trappen som forbinder tunet med veien opp til kirken, før man fortsette inn i Tre og Tro.

6

F

E

I Skogsrommet står den nye Nordportalen (5). Den rammer inn den nære utsikten til Urneshagen. Den andre sirkulære trappen tar deg ned til kirkerommet, før du kan gå videre ut på tunet for å nyte utsikten. Fra tunet kan du gå inn i kafeen (6) hvor du også kan kjøpe med deg lokalproduserte råvarer. Dette er et lyst, men lunt rom, som markerer slutten på besøkssenteret. Herfra går turen videre opp til kirken.

HAGEN, TUNET OG KIRKEN


ROMKATEGORI

FRA PROGRAM AREAL m2 BESKRIVELSE

PUBLIKUMSFUNKSJONER

372

376

RESEPSJON

145

152

1

KAFÈ

50

58

2

KJØKKEN, OPPVASK MV.

25

24

LAGER KAFÈ

28

28

3

PUBLIKUMSTOALETTER

13

20

4

MUSEUMSBUTIKK

20

22

5

5

6

6

FILMROM

30

36

7

AKTIVITETSOMRÅDE

35

35

8

LOKALPRODUSERT MAT

20

-

9

232

239

BASISUTSTILLING

60

60

LAGER UTSTILLING

12

6

8

4

140

135

LAGER MUSEUMSBUTIKK

UTSTILLINGER

TEKNISK ROM < URNESCO BILLETTER

KONSTRUKSJONSAKSIONOMETRI

1: 2: 3:

TAKKONSTRUKSJON : LIMTRE

MEZZANINETASJE : DEKKE, BJELKER OG SØYLER, TREVERK

4: 5: 6: 7: 8: 9:

GRUNNMUR : STEIN OG BETONG

6

10:

Resepsjonsarealet får plass over to etasjer. På den måten gir det en luftig, men varm velkomst, det gir visuell kontakt til veien videre og ulike plasser for guidene til å samle gruppene sine. Sørvendt kafé med utgang til tunet og utsikt mot epletrærne i Ornes, den sørlige inngangen gir også opptimal tilgang for lokal bruk utenfor senterets åpningstider. Todelt lager, der det viktigste ligger vegg i vegg med kjøkkenet, og resten befinner seg i underetasjen, godt forbundet via heis eller trapp. Toaletter tilgjengelig fra respesjonsområdet og overbygd areal ute, som noe av det første man kommer til etter den lange kjøreturen til vakre Ornes. Museumsbutikken ligger vis a vis respesjonen og holdes på den måten enkel i drift for personen som står i resepsjonen. Butikken har to åpninger som kan låses av. Lagerplass i låste skap ved resepsjonsdisken og hyller i butikk. Åpent rom i andre etasje som kan åpnes og lukkes ved behov, ved å trekke for og fra med gardin som også lydisolerer rommet, dette gir muligheter for flerbruk. Fortimus aktivitetsrom med visuell kontakt ned til kaféen som gir mulighet for lek for barna og frihet til å slappe av samtidig som man har barna i syne, for de voksne. Salgsrommet for lokalprodusert mat er smeltet sammen med kaféen, dette gir mulighet for bruk av de lokale varene i serveringen, og en bedre, mer helhetlig kjøpsopplevelse for de besøkende. Pauserom med tilhørende 12m2 kjøkkenrom, blir sammen et rom som legger godt til rette for lunsjpauser sammen, møter og arbeidsplasser for ekstraansatte i høysesong.

TRE OG TRO LAGER UTSTILLING

6

SIKRET LAGER

6

TEKNISK ROM

4

FORMIDLINGSUTSTYR

12

12

ANSATTE- OG DRIFTSAREALER

92

109

8

12

24

24

KOPIROM, LAGER REKVISITA

5

6

MØTEROM/EKSTRAPLASSER

20

24

TOALETTER OG GARDEROBE

5

12

RENHOLDSROM

5

5

FELLES VAREMOTTAK

10

16

LAGER REDSKAP

15

10

696

724

KONTOR DAGLIG LEDER ÅPNE ARBEIDSPLASSER

SUM

HAGEN, TUNET OG KIRKEN

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.