036 Samlingspunktet

Page 1

Samlingspunktet Intensjon Områdets hovedattraksjon er Urnes stavkirke, men ambisjonen med prosjektet er å skape et hus som samler historien om Urnes sin natur, kultur og historie under ett tak. Det er et hus hvor besøkende fra hele verden kan oppleve Urnes ‘unike historie og minst like viktig, et hus for Urnes´ lokale innbyggere, hvor fellesskapets hjerte kan finne sin felles puls.

Forhold til omgivelser / Hovedgrep Byggets er tilpasset det bratte og dramatiske terrenget, slik at det oppnås en storslått utsikt over Lustrafjorden og områdets unike natur. Huset er utformet med et enkelt arkitektonisk uttrykk, som er en fortolkning av eksisterende bygninger i Urnes. Det er tilpasset konteksten og forholder seg ydmykt til omgivelsene.

Tomtens skrånende terreng resulterer i at husets program er fordelt på to etasjer. Dette skaper en kompakt konstruksjon hvor skalaen på huset minimeres ved at én etasje skjuler seg i landskapet. Etasjen over bakken er utformet med en høyde og uttrykk som tilpasser seg omgivelsenes øvrige typologier og bevarer nabohusenes eksisterende utsikt over fjorden. Den lokalt brukte steinarten, som finnes langs ved skrentene langs veiene i Urnes, er brukt som en rød tråd gjennom prosjektet, som knytter erfaringer og historie til byen, stavkirken og Urnes. Stenene, lager en sti som skjærer gjennom det bratte terrenget og fører besøkende opp til huset. Ved møtet mellom huset og stien er ankomsten, hvor husets underetasje åpner seg og landskapet flyter inn i Bygningen. Natur, kultur og historie smelter sammen under husets tak og de besøkende ledes gjennom husets opplevelser og videre til Urneshaven. Ved ankomst til huset finner vi foajeen. Her finner vi garderoben, resepsjonen som også fungerer som kasse for, museumsbutikken, med lokale varer, utover billettsalg og inngang til utstillingene. Det

er først og fremst i underetasjen hvor jorden møter bygningen hvor husets utstillingsarealer disponeres langs midt aksen av huset. Her er det størst mulig fleksibilitet i forhold til kunstig lys, akustikk og interiørdesign av interaktive utstillinger. Utstillingsrommene er planlagt med nedsenket loft, bestående av tre kassetter, bekledt med stoff. Disse skjermer for blendende belysning og skaper et enhetlig diffust lys som kan tilpasses utstillingens behov og stemning. Tre kassettene harmonerer med utstillingsrommenes haptiske Stampede jord vegger og understøtter den varme stemningen i utstillingsområdene. En amfitrapp med sitteplasser forbinder den underjordiske foajeen med resten av overetasjen. Her kan besøkende grupper oppholde seg før og etter å ha opplevd utstillingene og la utstillingsguidene inspirere en, med ny kunnskap og fortellinger om Urnes og stavkirken.

Gjester og lokalbefolkning som bare vil nyte en kopp kaffe og litt mat i ly for vind og vær, kan ta trappene opp til kafeen i etasjen over og nyte den rause utsikten over Lustrafjorden. Prosjektet er organisert slik at alle ikke-offentlige funksjoner ligger mot nord, slik at det skapes en optimal disponering som tillater en helt usjenert utsikt over Lustrafjorden. Overetasjen med den fabelaktige utsikten er utformet med størst mulig fleksibilitet for bruk som felleshus og oppholdssted for de lokale beboerne etter lukketid. Den innvendige aptering og detaljering har et enkelt utrykk som ikke konkurrerer med stavkirkens rike detaljering. Det minimalistiske utseendet med skjulte takkonstruksjoner, skaper et enkelt varmt rom som setter fokus på, kulturen, naturen og utsikten. På varme sommerdager kan du gå ut i Urneshaven fra kafeen. Her er det en terrasse, som er omgitt av terrasserte plantebed, bygget av lokale steinarter som fortsetter den røde tråden som binder huset, landskapet og Urneshaven sammen.

Huset er selvsagt ment som mye mer enn et besøks- og kunnskapssenter – det er et felleshus for byen og dens gjester. Samlingspunktet


Romkategori

Arealbehov m2

Indtegnet m2

1.

Publikumsfunksjoner

372

389

101

Resepsjon/vestibyle

145

154

102

Kafé

50

65

103

Kjøkken, oppvask mv.

25

25

104

Lager kafé 28 Inkl. kjølt avfallsrom

28

25

105

Publikumstoaletter

13

17

106

Museumsbutikk

20

20

107

Lager museumsbutikk

6

5

108

Filmrom

30

31

109

Aktivitetsområde for barn og unge

35

33

110

Salgsrom lokalprodusert mat

20

20

2.

Utstillinger

232

238

201

Basisutstilling Norges verdensarv

60

62

202

Utstilling - Urnes stavkirke

140

144

203

Lager utstilling

12

12

204

Teknisk rom utstilling

8

8

205

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

12

3.

Ansatte- og driftsarealer

92

85

301

Kontor daglig leder

8

9

302

Åpne arbeidsplasser

24

20

303

Kopirom, lager rekvisita

5

3

304

Møterom, pauserom

20

19

305

Toaletter og garderobe, personale

5

4

306

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

6

307

Felles varemottak

10

5

308

Lager redskap, utemøbler etc.

15

19

Sum Funksjomsareal

696

718

Samlingspunktet


VIZ Eksteriørperspektiv, fra fjordsiden, som viser verdensarvsenteret og «Urneshagen»

Bæredygtighed, holdbarhet og materialitet Bygget er hovedsakelig bygget av rene naturlige byggematerialer. Huset bygges primært av Stampede jord, lokal tre verk, og med lokal steinarter, da disse materialene har minimal miljøpåvirkning gjennom hele levetiden – fra produksjon til utskifting og gjenvinning. Her er det spesielt fokus på at materialene som brukes har stort gjenvinningspotensial eller at de lever opp til cradle-to-cradle-prinsippet. Treverket har gode gjenvinnings muligheter ved utskifting, mens de Stampede jord veggene og de lokale steinene naturlig er en del av vugge-til-vugge-prinsippet, da dette er helt ubehandlede naturmaterialer. Tre er hovedmaterialet, og brukes innendørs, som utendørs i overflater og konstruksjon forankres i stampede jord vegger. Hele utsiden av bygget er dekket med tre fasader og tretak. Dette er en diskret referanse til stavkirkens materialitet, men også et eksteriør som stolt viser frem sine livlige, bæredyktige klær. Det utvendige treverket er ubehandlet lerk, som har lang holdbarhet og tett på ingen vedlikehold. Den får raskt en grå patina, som står mer besk-

jedent i landskapet og sammenhengen, samtidig som den skaper en kontrast til det varme og innbydende treverket i interiøret. Denne kontrasten vil komme tydeligst frem i kveldstimene og spesielt i de kalde vintermånedene, når det indre treet vil skinne mot landskapet, som en lykt som ønsker gjester og borgere velkommen inn i varmen og fellesskapet.

Utvendig etableres stier og planteterrasser ved bruk av lokale steinarter. Denne løsningen utnytter områdets direkte brukbare naturressurser.

Byggbarhet og Brand

Den bærende konstruksjonen er konstruert i en blanding av stampede Jord vegger og søljer og bjelker av edelt træ i overetasjen og taket. Det er kun det underjordiske fundamentet som er utført i stedstøpte betong. Denne konstruksjonsløsningen er med på å skape store reduksjoner i konstruksjonens totale Co2 utslipp og er i likhet med resten av bruken av tre som materiale, igjen en referanse til stavkirkens trekonstruksjon.

De to etasjene i huset har samme fotavtrykk, slik at bygningsvolumet blir kompakt på tomten, med respekt for omgivelsene og biodiversiteten. De to-etasjes fotavtrykkene gjør at bygget kan bygges med en enkel rutenettkonstruksjon i tre, som er basert på enkle, rasjonelle prinsipper som forenkler byggbarheten.

Innerveggene er bygget etter stampede jord prinsippet, som så langt det er mulig gjøres «on site». Denne metoden eliminerer behovet for standardiserte, importerte vegløsninger og utnytter kontekstens direkte naturressurser maksimalt. De innvendige himlingene bygges med tre lister i kassetter med en tekstil skjerm, som skjuler belysning, akustikkplater og andre himlingsinstallasjoner.

De besøkende bilistene ledes opp til besøkssenteret fra parkeringsplassen i sørvest, ved hjelp av en stein sti, som skjærer gjennom det bratte landskapet og beveger seg direkte inn i huset gjennom ankomsten i underetasjen. Stien og dens fortau er utformet slik at det er skråning og overflatebehandling som skaper en handikapvennlig tur fra ankomst parkeringsplass og frem til boligen.

Fra besøkssenteret til stavkirken vil det gå skyttelbusser. Dette tiltaket vil begrense besøkende bilisters inntrengende i området tettere rundt stavkirken og holde bilparkering nede ved sørvestområdet. Den nyetablerte steinstien er uten tvil et viktig element som skal oppmuntre og engasjere bilistene til å la bilene stå og velge å gå opp den nye opplevelsesstien i stedet.

Trafikkforhold

Samlingspunktet


Samlingspunktet


47* 48 46*

47 45* 46

44* 45

43*

42*

40 40* 39

39* 38*

38

B

Lager 107 Museumsbutikk 106

Butik Lokal p.m. 110

Lager kafé 104B

Basisutstilling Norges verdensarv 201

vare mottak 107

Kopi r. 303

Teknisk r 204 Arbeidsplasser Lager Utemøbler 308

Lager

302

utstilling 203

Daglig leder 301 Toalet P. 305

Møterom 304

Toalet P. 105

Lager kafé 104A

Aktivitetsområde 109

Filmrom 108

Kjøkken 103

A Lager utstil, Resepsjon/vestibyle

formid.

101

205

STUEPLAN 1:200

Utstilling - Urnes stavkirke 202

Vestibylen 101

Kafé 102

1.SAL 1:200

Samlingspunktet


VIZ Eksteriørperspektiv, fra veien mot stavkirken på oversiden av tomten, som viser verdensarvsenteret og «Urneshagen» sett mot fjorden

42

SNIT A 1:20

42

SNIT B 1:20

Samlingspunktet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.