035 STEIN PÅ STEIN

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER - STEIN PÅ STEIN STEDET OG INTENSJON Ornes i Luster kommune i Sogn og Fjordane er et unikt sted med mye historie. Urnes stavkirke regnes som Norges eldste bevarte stavkirke, og står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Stavkirken ble bygget rundt 1130-1140. Ivaretakelsen av stavkirken og stedets integritet er førende, og det er viktig at bygget underordner seg naturen og kulturlandskapet. Urnes stavkirke skal fortsette å være det viktigste landemerket. På bakgrunn av analyser av stedets eksisterende bebyggelse, er et ønske om å bevare kvalitetene og fortolke dem i nye rammer.

Verdensarvsenteret er delvis nedsunket i bakken for å ta opp det bratte landskapet. Fundamentet og veggene er i stein, med en lett trekonstruksjon som hviler oppå. Plasseringen i landskapet er valgt med bakgrunn i minst mulig endring i naboenes siktlinjer til fjorden. Ved å dele opp verdensarvsenteret i flere ulike bygg vil det være med på å utligne størrelsesforholdet til de øvrige byggene, samtidig som det skaper spennende rom både ute og inne, og gir de besøkende mulighet til å kjenne naturen og omgivelsene på kroppen.

HOVEDGREP

tunet som bygningstypogi

stein som materiale

vandring i naturen

STEIN PÅ STEIN, 1 av 6


HOVEDGREPENE TUNET SOM BYGNINGSTYPOLOGI Typisk for bebyggelsen på Ornes og rundt stavkirken er en tunstruktur. Det er hovedsaklig tun der det er tre-fire bygninger på tomten med utendørs arealer i mellom. Skalaen og plasseringen av bygningene var viktige elementer å ta med i prosjekteringen. Diagram: Eksempler på tun på I området rundt, sammenlignet med Urnes verdensarvsenter og Urnes stavkirke. Den største bygningen i hvert av tunene er snittet gjennom for å se høyde og tilpasning til det bratte terrenget.

STEIN SOM MATERIALE Et materiale som er brukt flere steder i området rundt er stein. Steinen er brukt på ulike måter, blant annet som gjerder, terrassering av det bratte landskapet, som bygningsfundament og som grenser.

VANDRING I NATUREN Diagram: I Urnes verdensarvsenter er den naturlige steinen hovedmateriale. Steinen skal være tydelig og blir brukt på ulike måter - som høy skjermvegg, som benk, som trapp og som underlag.

VANDRING I NATUREN Naturen og kulturlandskapet skal fortsatt stå i fokus. I henhold til Fortidsminneforeningens bærekraftstrategi skal besøkende ha et lavest mulig klimaavtrykk, oppholde seg lengre ved destinasjonen gjennom ulike aktiviteter og tilbud – og dermed bidra til større lokal verdiskapning. Opplevelsen skal starte allerede fra man ankommer fergehavnen eller parkeringsplassen, og det er derfor tilrettelagt for ulike naturopplevelser underveis. Vandring langs steinveggen og staudebedene, videre til tuntreet, til bærbuskene og hele veien til Urneshagen. Hvert av byggene har ulike henvendelser - hovedhuset mot utsikten og kafeen mot Urneshagen og epletrærne.

TUNET SOM BYGNINGSTYPOLOGI

0 10 30

50

SITUASJONSPLAN 1:2000

100

STEIN SOM MATERIALE berry bush garden

tuntreet

... steinvegger, åpninger og nivåer

fjord view perennial garden apple tree garden view

... romlige opplevelser bådde innen- og utendørs

apple tree garden

STEIN PÅ STEIN, 2 av 6


PLANER Adkomsten til verdensarvsenteret er fra den nord-østlige delen av tomten. Her er det parkering og sted for “drop on og off”. En steinvei med inspirasjon fra gamle traktorveier, fører de besøkende til tunet og tuntreet. Tunet fungerer som en utvidelse av foajeen og er et samlingspunkt, møtested og oppholdssted.

Den besøkende blir ført inn i en åpen og luftig foaje med utsikt over fjorden og fjellene. Mot nord, og som en del av foajeen er museumsbutikken, og mot sør ligger aktivitetsområdet og filmrommet. Disse rommene kan stenges av og åpnes etter hvilken bruk som er ønskelig.

Inngangen til hovedhuset er på den østvendte veggen og har inngang fra tunet. På tunet er det også et mindre hus med utendørs toaletter, lager, vaskekott og et avfallsrom. Kafeen er plassert i et eget bygg sammen med salg av lokale matvarer, og åpner seg opp mot hagen.

Mot den østlige veggen er det en funksjonskjerne i betong, der du kan føres inn i den mørke steinveggen og ned trappen til utstellingsetasjen. I utstillingen er det gitt rom for oppdeling av de ulike utstillingene, samt en variasjon mellom mørke, mer lukkede rom og åpne, lysere rom. Over kjernen er en messanin med alle kontorfunksjoner

PLAN 01 1. Foaje / museumsbutikk 2. Museumsbutikk / lager 3. Resepsjon/ vestibyle 4. Trapp 5. Heis 6. Toalett og garderobe 7. Aktivitetsområde for barn og unge 8. Filmrom 9. Personalinngang 10. Hovedinngang

23.

24.

25.

22.

26.

UTOMHUS 19. Bærbusker/ dyrking 20. Urneshagen 21. Utkikkspunkt 22. Parkering/ drop on og off PLAN U1 23. Basisutstilling Norges verdensarv 24. Vrimleareal 25. Teknisk rom utstilling 26. Utstilling ”tre og tro gjennom tusen år” 27. Lager utstilling 28. Utstilling ”Urnesportalen”

11. Avfallsrom 12. Lager renhold, redskap, utemøbler etc. 13. Toalett

27.

14. Tunet, forsamlingspunkt 15. Lager og kjølerom kafé 16. Kjøkken og disk + salg av lokale matvarer 17. Kafé 18. Uteservering

28.

PLAN 02 29. Arbeidsplasser 30. Toalett/ garderobe ansatte 31. Møterom/ pauserom med tekjøkken 32. Kontor daglig leder

B

F

E

G G

0 1

11. 1.

3

5

U1 PLAN 1:200

10

2. 12. 9. 4. 13.

3.

5.

A 10.

K +34,2

A 14.

6. 29.

7.

C

8. 15.

C 16. K +29,9

30. 17.

B

F

E

D

19.

18.

31.

D

32.

20.

0 1

3

5

10

21.

1.PLAN 1:200

0 1

3

5

10

2. PLAN 1:200

STEIN PÅ STEIN, 3 av 6


ELEMENTER

SNITT K +40,1

K +37,6 K +36,9

K +34,2

K +30,1 K +29,9

0 1

den tunge gardinen

lukket skyvedør

glass/papirvegger

hengende belysning

Den tunge gardingen fungerer som en romlig skiller, men gir deg fremdeles muligheten til å titte hodet inn og hilse.

De lukkede skyvedørene deler rommene inn på en tydeligere måte.

En fysisk romdeler som tillater deg å observere hva som skjer på den andre siden.

Belysningen er hengt mellom bjelkene for å belyse de forskjellige rommene.

3

5

SNITT A-A 1:200

10

K +31,5

0 1

den lette gardinen

transparent skyvevegg

hengende plansjer

akustikkplater

Den lette gardinen skaper lag i rommet og tillater lys å slippe gjennom.

Den transparente skyveveggen deler rommene inn på en tydelig måte, men tillater deg å observere den andre siden.

Hengende plansjer for utstillinger og informasjon.

Hvor det er nødvendig henges det opp akustikkplater mellom bjelkene for bedre lydforhold i rommet.

3

5

K +29,9

SNITT B-B 1:200

10

K +39,2 K +37,0

K +34,2

K +30,1

0 1

3

5

SNITT C-C 1:200

10

K +37,6

K +34,2

ILLUSTRASJON FRA FOAJE

ILLUSTRASJON FRA UTSTILLING

0 1

3

5

10

SNITT D-D 1:200

STEIN PÅ STEIN, 4 av 6


KONSTRUKSJON

FASADER Verdensarvsenteret består av stein, betong og en lettere trekonstruksjon. Både treet og steinen kan oppføres av lokale eller regionale ressurser, som både er bærekraftige materialer og kan begrense lang transport. Til venstre ser du en konseptuell oppblåst aksonometri i 1:200.

lett takkonstruksjon

0 1

3

5

10

ØSTFASADE E-E 1:200

0 1

3

5

10

VESTFASADE F-F 1:200

0 1

3

5

10

FASADE NORD G-G 1:200

innervegger av betong

yttervegger av stein

FUNKSJONSAREALER 001. Publikumsfunksjoner 101. Resepsjon/vestibyle 102. Kafé + Salgsrom lokalprodusert mat 103. Kjøkken, oppvask mv. 104. Lager kafé 105. Publimkumstoaletter 106. Museumsbutikk 107. Lager museumsbutikk 108. Filmrom 109. Aktivitetsområde for barn og unge

135 m2 50 m2 25 m2 23 m2 14 m2 17 m2 7 m2 25 m2 33 m2

002. Utillinger 201. Basisutstilling Norges verdensarv 202. Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 203. Lager utstilling + Lager utstillinger, formidlingsutstyr 204. Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

56 m2 128 m2 25 m2 8 m2

003. Ansatte- og driftsarealer 301. Kontor daglig leder + kopirom/lager rekvisita 302. Åpne arbeidsplasser (4 stk. á 6 m2) 303. Møterom/pauserom (+tekjøkken) 304. Toaletter og garderobe personalet 305. Renholdsrom, lager renholdsutstyr, felles varemottak, lager redskap, utemøbler etc.

16 m2 25 m2 19 m2 6 m2 26 m2

Kontakten mellom ute og inne er viktig, og derfor fungerer tunet som en del av foajeen. Enkelte av arealene er slått sammen og fungerer som multifunksjonelle rom. Museumsbutikken kan både være inne i kjernen, men også flyttes ut i foajeen, samt lukkes av med fleksible løsninger. Det samme gjelder aktivitetsområdet og filmrommet. De åpne rommene og fleksible veggene gir rom for endring over tid. Noen av lagringsrommene er slått sammen for å være mer arealeffektive, men høy himling gir rom for stabling og lagring i høyden. Kafé og salg av lokale matvarer er slått sammen, og tanken er at salg også kan fungere på tunet. Det samme gjelder utstillingsareal, aktivitetsområde og filmrom. Ansattarealene er fleksible rom som kan endres i bruk, og kontorene er slått sammen med kopirom og lager for å ha et større og mer fleksibelt areale.

STEIN PÅ STEIN, 5 av 6


MODELLBILDER

STEIN PÅ STEIN, 6 av 6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.