031 Eplehage mot fjord

Page 1

Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

Intensjon og overordnet grep Vi forestiller oss nye Urnes verdenssenters arkitektur som utrykk for en imaginær reise, hvor sterkt skrånende landskap med sine forskjellige historiske og kulturelle lag, sterkt panorama av fjorden og bygningens form smelter sammen i en storartet opplevelse av det lokale kulturlandskap. Tofoldigheten i grepet har en intensjon å videreutvikle arkitektonisk typologi av visitors senter, gjennom klar konseptuell og romlig deling mellom enkle, lyse dagligdagse funksjoner som utfolder siktlinjer mot

fjorden og det mørke symbolske underjordiske tilnærming til stavkirkens stemning. Grepet bringer frem ide om en arkitektur tenkt som samling av forskjellige romlige opplevelser, satt samen i en organisk helhet. Bygningen er tenkt som en enkel, robust trekonstruksjon som reiser seg fra en «landskapshylle» i betong og med sine lange horisontale linjer presser ned og peker mot fjorden og leder oss til spennende sirkulære utstillingsrom under bakken. I spenningen med bakken forsterkes sansene – man blir en gjest i artefaktenes rike.

I forholdet med baken, tenker vi rom som opphøyer og beriker gjenstander. Det lange, flyttende taket skaper et åpent og innbydende bakkeplan og ivaretar, bevarer og tar del i historiske frukthagen på tomten. Et klart grep som er tydelig lesbart for publikum, rammer inn naturen og optimaliserer senterets funksjonelle logistikk. Takets form er et interessant arkitektonisk tema for oss, med mange muligheter for nytolkning, selv om dets klare og lettfattelige identitet har noe enkelt i seg.

Egentlig, ville vi gjerne lave verdenssenter som en eplehage, fordi er frukthagene nettopp slike steder hvor mennesker, natur og kultur knyttes best sammen for å skape et sosialt sted. Et hage-sted under et stort tak, hvor alle folk kan aktivt delta i, skape og dele sine romlige opplevelser. Gjennom denne intensjonelle kompleksitet innbygget i prosjektet, utspiller det seg vår arkitektonisk og romlig fortelling om det nye Urnes senter. Med sterk tilstedeværelse i landskapet, kontekstuell til den sterke skråning, virker arkitektur likevel autonom, hvor skråningen blir en el av selve arkitektoniske iden.

Eksteriørperspektiv, fra fjordsiden, som viser verdensarvsenteret og 'Urneshagen' 'Eplehage mot fjord'

GSEducationalVersion


Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

Situasjon Forhold til landskapet og bakken er viktig i prosjektet. Utomhusplan ser vi som en artikulert eplehage, en forventningsfull og annonserende arkitektonisk sekvens av landskapskvaliteter som allerede er der på tomten og som vi ønsker å forsterke i kombinasjon med den nye arkitekturen. Prosjektet reiser seg fra en konstruert landskapshylle med mulighet i å skape forskjellige steder i hagen. Eplehagens mellomrom og den lange smale bygningen virker vel sammen. En spesielt gruslagt gatetunområdet under få trær vil lave en tettere filter før man oppdager den nye i nngang en . De nn e åp n e a n ko ms t pla ss en o g b yg ni n g er u at sk i l l e l i g sammenhengende og avhengige av hverandre og knytter sammen en felles ankomstog møtesone. I en stor elegant gest, organiserer gatetunet, effektivt og fleksibelt, trafikk av biler, værer og mennesker som en åpen grønn utefoaje som kan også fungere for kortvarig opphold. Tanken er at den enkle landskapsutformingen av dette område, hvor bilens og menneskers veier krysses, kan skape behov for forskjellige programmer og aktiviteter, og folkelige fester.

Gatetuns flerbruksrom 0

10m

20m

1:500

Situasjonsplan 'Eplehage mot fjord'

GSEducationalVersion


Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

Opplevelse Prosjektet bringer tre forskjellige arkitektoniske tilstander organisk samen: gatetuns flerbruksrom, åpne publikums rom og mørke, introverte utstillingsromrom og tilbyr tre sterke romlige opplevelser. Bakkeplan er et horisontalt åpent rom med fantastisk utsikt mot fjord, lyst i sin nederste sone og mørkt oppe under tretaket. Søyler i tre reiser seg fra betonghylle og bærer takets bjelker over arealet av ca 500m2. Rommet er med strip av vinduer og med funksjonelle rom i bakkant, orientert ut mot frukthage og fjord, med fjel i bakgrunn. Rommet er med strip av vinduer og med funksjonelle rom i bakkant, orientert ut mot frukthage og fjord, med fjel i bakgrunn Organisasjon av prosjektet i tre romlige soner tilbyr tre forskjellige arkitektoniske forhold å komme overraskende sammen i et rikt romlig og funksjonelt samspill, distinkte perspektiver og opplevelser innenfor et stort rom. Til tross for å være fragmentert, både romlig og konstruktivt og delt inn i tre forskjellige soner, klarer det romlige flyten å samle dem i en sterk organisk helhet. Den åpne og lette offentlige bakken er et helt åpent rom knyttet til eplehagen. Tilstedeværelse av horisonten styrker den horisontale følelsen av rommet. Det er noe offentlig og urbant i atmosfære av dette rommet, på den måten forskjellige funksjonelle bokser i bakkant er satt sammen. Den røffe og massive konstruksjon av taket i mørkt tre, sterkt til stede i dette høye rommet, presser det ned og skaper en interessant kontrast til den reflekterende lyst gulv. Det er en rekke sterke utsikter til landskapet. Sett under lave nederste delen av taket, er fjord, små bygninger og konstruksjoner og vegetasjon merkelig til stede i dette rommet. Som et stort åpent rom i landskapet skaper det svevende taket en sterk atmosfære, hvor været, sesongene, snø og rein blir en viktig del av dets arkitektur. Det sunkne sirkulære utstillingsrom under bakken er belyst fra skulpturelle overlys som følger konfigurasjonen av terrenget. Gjenstandene er tenkt koreografisk belyst med kunstig lys. Rommene er konstruert i massiv betong. Disse nedsunkede utstillingsrommene representerer egentlig en tanke om fleksibilitet, som gir nye, eksperimentelle muligheter for å stille, forske og formidle Urnes og UNESCOS utstillings materiale.

ROMKATEGORI

AREAL m2

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lager kafé

28

Inkl. kjølt avfallsrom

Publikumstoaletter

13

4 stk + HC

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

6

Filmrom

30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

232 60 140 12 8

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

Ansatte- og driftsarealer

92

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr

8 24 5 20 5

Felles varemottak

10

Lager redskap, utemøbler etc.

15

SUM FUNKSJONSAREAL

Med tekjøkken

5

696

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet 'Eplehage mot fjord'

GSEducationalVersion


Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

8m

2

1

+3.20

Aktivitetsområde for barn og unge 18 m2 ∓0.00

-3.40 Gårdsplass 16 m2

Nordportalen 55 m2 -0.60

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 98 m2

Snitt 1-1

∓0.00

Basisutstilling Norges verdensarv 82 m2 ∓0.00

8m

Peis / Aktivitetsområde 31 m2

Terrasse 63 m2

Aktivitetsområde for barn og unge 14 m2 ∓0.00

Kjøkken 27 m2 Lager kafé 7 m2

Servicekorridor 47 m2 Museumsbutikk 20 m2 Lager 4 m2

Kafé 101 m2

Filmrom 30 m2 Levering 19 m2

Salgsrom lokalprodusert mat 29 m2

∓0.00 ∓0.00

Resepsjon/vestibyle 147 m2

∓0.00 -3.40

Snitt 2-2

Organisasjon av rom og funksjoner

2

1

Den programmatiske kompleksitet av det nye senteret er både spennende og utfordrende. Vårt arkitektoniske forslag består av en arkitektur med enkle, presise planer og komplekse konstruktive snitt, i tett dialog med tomtens topografi. Organisasjon av rom i den lange bygning er kompakt, arealeffektiv og fleksibel. Ideen at det svevende taket skal spille sammen med landskapets snitt og inspirere til arkitekturens snitt og konfigurasjon av prosjektet, er inspirerende. De mest viktige funksjonelle forbindelser blir direkte følge av terrengets topografi. Denne arkitektoniske strategien har generert en effektiv logistikk og kompakt gruppering av funksjoner i den offentlige delen i byggets tverrsnitt. Det var viktig å vise at lager er i nær kontakt med utstilling. Man kan tenke det lange taket og sirkulære utstillingsrom som en måte å arkitektonisk håndtere programmets kompleksitet, slik at opplevelsesmessige og funksjonelle konstruktive fragmenter organisk og helhetlig er bindet sammen.

0

10m

20m

1:200

'Eplehage mot fjord'

GSEducationalVersion


2

Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

1 Møterom/Pauserom 40 m2

Åpne arbeidsplasser/Kopirom 44 m2

+3.20

2

Plan 02 etg.

Kontor daglig leder 8 m2 Aktivitetsområde for barn og unge 18 m2

Lager 10 m2

2

Toaletter 5 m2 Garderobe 7 m2

1

1

Gårdsplass 16 m2

Nordportalen 55 m2 -0.60

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 98 m2 ∓0.00

Basisutstilling Norges verdensarv 82 m2 ∓0.00

Peis / Aktivitetsområde 31 m2

Terrasse 63 m2

Aktivitetsområde for barn og unge 14 m2 ∓0.00

Kjøkken 27 m2 Lager kafé 7 m2

Servicekorridor 47 m2 Museumsbutikk 20 m2

Kafé 101 m2

Lager 4 m2

2

Plan 01

Filmrom 30 m2 Levering 19 m2

Salgsrom lokalprodusert mat 29 m2

1

Resepsjon/vestibyle 147 m2

∓0.00

∓0.00

2

1

Teknisk rom 45 m2

Teknisk rom 17 m2

Lager 20 m2 Servicekorridor 49 m2 Lager kafé 18 m2

-3.40

2

Plan -01 etg.

Lager utstilling 25 m2

Garderobe 13 m2

Toaletter 8 m2

Toaletter 8 m2

1

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» GSEducationalVersion

0

10m

20m

1:200

'Eplehage mot fjord'


Konkurranse 'Urnes verdensarvsenter'

Arkitektur og arkitektoniske elementer Det store taket er en robust trekonstruksjon lagt over store spenn. Hovedelementer av takets bæring er to langsgående limtre bjelker i byggets midterste del over kontoretasje. Arkitekturen er tenk med bruk av tre materialer, og betong i kontakt med bakken, hvor tre og betong som drar synergien av hverandre. Alt dette skulle bidra til å skape sterke, velorganiserte, og fleksible rom som klarer å tolke arkitektonisk denne oppgaven på en spennende måte. Konstruktive tre deler foreslås utviklet gjennom karboniseringsprosessen For å skape et mørkt tre-lag, både ute og inne. Karbonisert tre værer lengre, er brann-retarderende og beskytter tre.

Gjennomførbarhet Den forskende og eksperimentelle karakter av bygningens organisasjon, konstruksjon og materialbruk inspirerer til gjennomførbarhet. Det er også en del andre nye arkitektoniske elementer utviklet i prosjektet som takkonstruksjon, glassfasade, konstruksjon av små takk på toppen av det store, sirkulære konstruksjoner under baken, skulpturale overlys, osv, som er utfordrende. Troen om arkitekturens gjennomførbarhet bringer ide om arkitektoniske utrykk tilbake.

Eksteriørperspektiv som viser inngangspartiet 'Eplehage mot fjord'

GSEducationalVersion


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.