022 TILKNYTNING, TID & TRADISJON

Page 1

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

URNES VERDENSARVCENTER Forslaget er et enkelt symmetrisk længehus der er tilpasset landskabet, og tager afsæt i terrænet til at forme inviterende og tilgængelige ankomstruter fra alle sider langs et lokal steingjerd der forbinder bygningen, og mennesker til jorden. Bygningen er formet til at forbinde mennesker med landskabet og kulturarven, i gennem udsigter til Sognefjord, Urnes Hagen, Urnes Stavkirken og indvendige kig til udstillinger og andre besøgsfunktioner. Bygningen tager afsæt i Stavkirkens håndværk og formidling af tid og tro i gennem træ, den er samtidig kirkelig, folkelig og landskabelig og med et brug af lokale naturbaserede materialer der er velegnede til biodiversitet og forvitring, er bygningen for alle væsner- fortidens, nutidens og fremtidens. Forslaget tror på arkitekturens evne til at formidle forbundetheden af alle ting, og inspirere omsorg for naturen og medmennesker. Det er et hus til alle, lokale som besøgende. ’Fornyelse af en kunstart betyder en genopdagelse af dens dybeste væsen.’ Juhani Pallasmaa

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

1/6


SAUER

HC

PA RK ER

EK SIS TE

RE

ING

ND

EP AR KE R

ING

SVALE

DR

OP -O F

F

HJORT

FLAGERMUS

URNESLØVEN

VILDBLOMSTER ENG

MULIGHED FOR VANDRESTI

STI

ANKOMST FRA VANDET

ST I

MULIGT ANKOMST TIL VANDRE STI

MULIGHED FOR STI MED HVILEPUNKTER I GENNEM UNESCO LANDSKAB

VANDRESTI STEINGJERD

ANKOMST

FORTIDSMINDE

VILDBLOMSTER ENG

ING

LAKS

STI

VARE L NG LEV DRO

P-O F

F/

MYTOLOGI

ERI

MULIGHED FOR DIREKTE GENNEM UNESCO LANDSKAB

VILDBLOMSTER ENG

TIL CYKELPARKERING UNDER BYGNING

VILDBLOMSTER ENG

HOVEDINDGANG ANKOMST PLADS

Projektet skaber, forbedre og støtter liv og har ambitioner 1000 år frem i tiden ligesom Urnes Kirken har rødder 1000 år tilbage i fortiden. SKULPTURELLE STEINGJERDE Bygningen har et minimalt fodaftryk og er funderet på et steingjerd på øst siden, og stablede stenfundamenter mod fjorden. Steinggjerd basen er det forankrende møde mellem landskabet og bygningen. Den formidler og orienterer forhold mellem Urnes, fjordlandskabet, skrånende skov- og plantage. Denne rullende sti kan lede besøgende fra havnen i gennem Urnes Hagen mod Verdensarvcentre og Stavkirken. Stengjerdet samler besøgende op ved parkingsplads og drop-off områder og bliver til ankomst sti, Urnes Hagen udstilling, cafe terrasser, mødepladser, bænke, varelevering og udendørs redskabsdepot. Steingjerden’s funderingen betyder at der ændres ikke i den eksisterende kotering på grunden og at der graves så lidt som muligt. Dermed forstyrrer forslaget jorden og undergrundens biodiverse netværker så lidt som muligt. Øvrige landskabet er tænker beplantede med vild-blomsterhaver, med lokale plantearter der bidrag til biodiversitet og skønhed. Steingjerdet er en harmonisk oversættelse af den norsk bygningsarv, et skulpturelt eksempel af lokalmateriale brug og bliver til et levested for mange dyre arter.

MULIGHED FOR STI I GENNEM UNESCO LANDSKAB URNESHAGEN UNESCO MOD KIRKEN

STI

VANDRESTI STEINGJERD

STI

MULIGHED FOR STI I GENNEM UNESCO LANDSKAB

BÅDBYGGERI

Centret bringer besøgende og lokale befolkningen i tæt harmonisk forbindelse med naturen, landskabet og kulturarven af Urnes. Dens tektonik støtter den biodiversitet, vidensdeling i gennem håndværk og det materiale, samvær og regenerative landskabsprincipper som menneskehedens overlevelse er baseret på.

FLOW – BESØGENDE OG BACK OF HOUSE Steingjerderne i samarbejde med grundens skråning tillader en klar fordeling mellem flow af besøgende og back of house aktiviteter, uden at forringe eller skaber bag eller forsider af bygningen. Varelevering og cafe drift og opbevaring er sikret i under-etage, samt opbevaring af landskabs og udendørs undervisnings redskaber. Hermed også cykel parkering og læ til vandrende i bygningens lukketider. Under –etagen er dermed landskabeligt og æstetisk skønt, og støtter bevægelsen og ophold af alle former af liv. Den opleves som en naturlig og genkendelig bygningsdel og den passer perfekt i omgivelserne.

SØVEJEN

MULIGHED FOR VANDRESTI

Skabelsen af livet, fra planter til dyr- og mennesker og dens sammenfletning kan læses i gennem mytologier, traditioner og håndværk, som væver tapetet af håb og mulighed for fremtiden. Forslaget er baseret på nærlæsning af stedet, i gennem geografi, arkæologi, kulturarv og mytologi, med særlig fokus på et økologisk perspektiv og et biodiverse hensyn. Den bygger på håndværket af træbyggeri og traditionelle økologiske viden der eksisteres i Urnes i forvejen.

INVITERENDE, INKLUDERENDE FÆLLES-HUS FOR ALLE ANKOMST- I ALLE SLAGS VEJR OG TIDER Steingjerderne smyger sig langs de eksisterende koter og leder besøgende til de primære indgange på den østlige side af huse. Her kan man trygt mødes under udhænget som står naturligt hen over stengjerderne, hvor man kan sætte sig på bænkene mellem søjlerne, eller gå direkte ind i vindfanget som er et permanent åbent vindskjul, med direkte adgang til 2 ude toiletter i den ene side og modsat separat indgang til salg af lokaleproduceret mad. Ydermere kan man som personale uden at åbne resten af huset tage personaleindgangens mere forsagte dør, ellers tager forbi Urnes Hagen verdensarv udendørs udstilling og direkte inde i Cafeen eller på udsigts terrassen.

EVER

MULIGHED FOR STI I GENNEM UNESCO LANDSKAB

KULTURARV OG LANDSKABSHENSYN FORBUNDETHED OG FORTÆLLINGER Forslaget ’TILKNYTNING, TID OG TRADISJON’ tager udgangspunkt i den forbundethed af alle ting. Bygningen er formet af fabler, fortællinger, traditioner og livshistorier på stedet. Placeret på skrænten af verdens ældste istids landskab tager fortællingen tilbage 2,6 milliard år. Disse ældgamle mineraller og sedimenter fra istidens begyndelse var starten af en strømning af liv i sin skønneste form, som fortsætter i dag mod fremtiden, med den største respekt for vores dybe tilknytning i gennem tid og tradisjon.

CAFE URNESHAGEN UNESCO

TANG

TRAPPE MUSLINGER URNESHAGEN UNESCO

VANDRESTI STEINGJERD

Ikonografi om biodiversitet, håndværk og mytologi

Situationsplan 1:500

STEINGJERDE

STENFUNDAMENT

SKOVBRUG/TRÆBYGGERI

SKIFERHUGGERI

GRAN

SKOVFYR

HINDBÆR

ÆBLETRÆ

BIRK

MOS

Lensekara, Erik Werenskiold, 1938

The Apple Tree, Edvard Munch, 1921

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

2/6


Perspektiv der viser ankomst via steingjerdet der følger det naturlige terræn og inviterer gående, cyklende og vandrende gæster. Bygningen indbyder besøgende fra alle sider. Landskabet er beplantet med lokale vilde blomster, græs og eng, der understøtter biodiversitet og levesteder.

C

C

103 SERVERING

105 105 105

105

A

205

A

204

B

B 202

1

RECEPTION

102

101

KARNAP

A

A

203

101

UDSTILLINGSPLAN 40.960

102

INDGANG

VEJ

AKTIVITETSPLAN 36.660 UNDERETAGE 33.160

1

10 Snit A-A 1:200

VEJ

MØNE 50.460

A

111

B

110

STENGJERDE ANKOMST

10 Udstillings - etage 1. sal Plan 1:200

CYKELPARKERING

AFFALD

B

B

B

106

GESIMS 40.460

305

301

C

SOKKEL 32.660

303 306 304

302 STENGJERDE

A

VARELEVERING

107

KOTE 36.660

DOBBELTHØJT

OVERDÆKKET INDGANGSPARTI

203

PERSONALEINDGANG

TEK.

206

307

108

OBV.STOLE

GESIMS 40.460

SOKKEL - GESIMS 7800 MM

109

104 201

AREALSKEMA

308

C

SOKKEL 32.660

C 1

10 Aktivitets - etage Stue Plan 1:200

VEJ

1

10 Landskabs - etage Under Etage 1:200

202 SOKKEL - GESIMS 7800 MM

DOBBELTHØJT

MØNE 50.460

BÆNKE

CAFEINDGANG

C

Perspektiv der viser bygningen fra vejen mod stavkirken, her ankommer man via steingjerde i gennem Urnes Hagen, og kan kom direkte til cafeen, Urnes udendørs udstilling og hovedindgang.

110

UDSTILLINGSPLAN 40.960

111

VEJ

Programmeret

Projektet 395 147 25 51 24 27 14 20 6 29 32 20

1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Vindfang Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145

2 201 202 203 204 205 206

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Museumsgang og udstilling, ekstra fleksibel udstilling Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

253 58 100 67 8 8 12

3 301 302 303 304 305 306 307 308

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. SUM FUNKSJONSAREAL

92 8 24 5 20 5 5 10 15 696

97 11 22 4 24 7 4 10 15 745

50 25 28 13 20 6 30 35 20

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

998

AKTIVITETSPLAN 36.660 UNDERETAGE 33.160

1

10 Snit B-B 1:200

TILKNYTNING, TID & TRADISJON 1

3/6


VESTIBYLEN – ’ ET NAVE TIL NATUREN’ Fra vindfanget træder man ind i vestibylen som er struktureret af en modul af smukke spinkle rundesøjler, som udsmykkes med fortællinger om og af de lokale beboere i Urnes. Søjlerne trækker referencer til kirkerummet i stavkirken, og til skoven, og materialets oprindelsen. Vestibylen er et rum for de få, men også for flokke. Centreret i vestibylen er et kirkeligt dobbelt højderum helt til kip med en museums-svalegang på 1.salen som giver en fornemmelsen af udstillingsrum selv uden for udstillinges åbningstid. I siderne af vestibylen er der adgang til salgsrum for lokalt produceret mad, samt aflukkelige rum del til museums-butikken. Butikken flyder integreres med vestibylen, hvor fire snedkereret skranke, bruges fælles og fleksibelt som, reception, salgsborde, udstilling eller samlingspunkter. Derfor kan vestibylen (butik, ankomst mm.) betjenes af så få folk som muligt, og indrettes efter årstid eller aktivitet. I hjørnet mod nordvest placeres aktivitetsrummet for børn og unge, som er fleksibelt forbundet direkte til vestibylen og kan fuldt integreres med vestibylen eller lukkes totalt af med separat indgang fra gang. Vestibylen kulmineres mod fjorden i fuld brede med en vista karnap-klokke som giver det perfekte samlingspunkt med panorama kig ud over fjordens skønhed, og som kan læses som lanterne og tiltrækker besøgende mod bygningen. Fra vestibylen kan man gennem de spejlede gange fordele sig i begge retninger. Mod nord er der garderober, toiletter og den afsluttende og mest privat personale afdelingen. Her placeres møde/pause rum i centrum og fordeles til åben kontorplader og lederkontor. Ydermere, kan man tage smutveje til kontorer via garderobe eller kopirum, hvis møde-pauserum er i brug. Kontorerne har fløjdøre for fleksibilitet og giver et smukke panorama kig mod både fjeld, fjord mod nord uden for meget solgener. De kan bruges samlet eller separat. JORD TIL BORDET – CAFE MED FORBINDELSER TIL JORDBRUG Cafeen har en separat adgang udefra, som forbinder til ude-spise området, haver og gør at cafeen kan bruges separat. Cafeen er via den sydlige gang forbundet til vestibylen, og rummene kan bruges i forlængelse af hinanden til lokale festlige arrangementer. Cafeen er et dobbelthøjt rum med husets smukke tagform. Dette fantastiske rum skaber ro og sætter fokus på dette landskabet og kulturarven omkring. Fra gangen har man adgang til filmrummet, som også kan åbnes op og bruges sammen med cafeen eller separat til andre formål. FRA SKOV TIL STAV – UDSTILLINGER I KIRKETS TRÆKRONER Udstillinger har primær ankomst via den smukke vindeltrappe som er en tektoniske anerkendelse til prædikestolen i stavkirken. På udstillingsetagen lander man på den rummelige museums svalegang, en ekstra og fleksibelt udstillingsrum med fænomenale rummelighed, og forbindelser til vestibylen, udstillinger og med kig til naturen. De høje trækantede rum på udstillingsetage giver følelsen af den sublime kirkelig rum som kan opleves i Stavkirken, hvor svalegang er også lånt fra. Furu til Gul udstillingen / Skovrummet er placeret i mod nord. Den næsten mystiske udstillingsrum med det smukke valmede loft og den store blå-søjle, afspejler stavkirkernes konstruktive historien om mange ændringerne – i sær fra mange mindre søljer i begyndelsen til færre større søljer. Den blå farve på søjlen, gardiner og møbler er inspireret af historien af blå farven i Stavkirken og fra lysestagerne. Det stort runde vindue i rummet er dækket af et gyldent diffuser/skærm som giver lysstyring og indirekte lys. Fra museums-gangen mod syd kommer man til Basisudstillingen Verdensarv, hvor man gennem det store runde vindue fornemmer et kig mod stavkirken og vejen derop og som giver indblik og stråler varmen fra udstillinger til vandrende ude i landskabet. De tre vinduer i symbiose er reference til trekanten og kig forbindelser mellem fortidsminder. Ligeledes er back-og-house funktioner og publikumsfunktioners tilladt separat flow via ’gemte’ bagtrapper og teknik og opbevarings lokaler, som forbindes til varemodtagelsen og opbevaringslokaler på under-etagen. Denne trappe er også en flugtvej til besøgende. HISTORIEN, HÅNDVÆRK, HELHED OG HOLDBARHED Forslaget tager afsæt i det eksisterende, og derfor fortsættelsen af lokalt håndværk, traditioner og norsk byggeskik er en essentielle element af udformningen og detaljering af bygningen. Bygningen med sin store interesse i det lange tidsperspektiv passer også gerne på klima og naturen, så alle materialer er lokale og bio/naturbaseret. Projektet bruger arkivet, såvel som geografien for at kortlægge materialer, produktion og bygningshåndværk. På taget bruges der lokal natursten/skifer og sten fundamenter og steingjerder er af stablet marksten eller restprodukter fra lokale stenbrud. Detaljering og tektonik er inspireret af viden om disse gamle konstruktionstype.

Perspektiv fra vejen nedenfor bygningen, der viser ankomst-trappen fra havnen, de vilde blomster enge og æblehaven. Bygningens stablede stenfundamenter og den åbne cafe mod syd og udsigtsrummet i vestibylen mod vest.

202

304

TEKNIK

TEKNIK

MØNE 50.460

203

201

101

GESIMS 40.460

103

AKTIVITETSPLAN 36.660 UNDERETAGE 33.160

VARELEVERING

1

10 Snit C-C 1:200

Forbindelser mellem landskab, kirken, besøgende, vandreruter og udsigter til og i gennem bygningen. 1

10 Facade opstalt mod vest 1:200

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

4/6


MYTOLOGI, MATERIALER OG MILØET

MYTOLOGI OG FORTÆLLINGER - Sen vikingetid - Myter, sagn, fabler - Urnesløven (mantikora) - Urnestilen -symbiose/ sammenfletning af dyrearter/mennesker/ landskabet - Bautasten, gravhøje - Tæt knyttet til landskab

YDRASSIL - PERMAKULTUR - Forbundethed og tilknytning af ting - Symbiose - Tid der væver os sammen - Traditionen der formidler i gennem tid - Urnesstil og dyre- og planteslyng - Urnes Hagens regenerativ landbrug - Balance mellem landbrug, naturen og kulturen - Omsorg ’skøjtsel’ for alle levende væsener - Omsorg for naturen og kulturen

CARTA MARINA

SKIFERTAG

FORBUNDETHED HÅNDVÆRK OG SKOVEN Kirke

MUSLINGER, OG TANG TIL ISOLERING OG AKUSTISK BEKLÆDNINGER

Tag Stave

Stave Skov

Beboere Steingjerde

FLAGERMUS & FUGL LEVESTEDER I FACADE OG GESIMS

STENGJERDE

Felt

SKOV TIL STAV

- Tid (dendrology) - Pinus sylvestris (scots furu / stavkirker) - Skovfyr, gran, birk - Skovrummet, træhåndværk - Træ og traditioner, kunsthåndværk - Stav, stafr, - Håndværk traditioner som levende arv - Tilknytning mellem kultur og natur samt forbindelse mellem fortid, nutid, fremtid

SKIFERTAG

FJORD

- Søvejen (internationale forbindelser og handelsruter) - Både, bådebyggeri - Liv i vand, fiskeri - Liv i vandet mytologi - Blå farve - Materialer fra havet: muslinger, tang - Vandet og tiden, istid og glasial landskab ifm. stedets skabelse 2,6 mia siden

FJELD/ FELT - Sten, mos - Stenfundament, stensokkel og steingjerde som genkendlige og vejledende spor i landskab og levesteder til biodiversitet - Blokmark - Skifertag, lokalsten, mineralsk forbindelser - Jorden - landbrug - byggeskik - Forhold mellem mennesker, dyr og jorden - Jord til bordet - Omsorg og viden i regenerative landbrug og lokale materialer

FJELD/ FELT FORTSÆTTER UNDER BYGNING

STEINGJERDE OG STABLET STEN FUNDAMENT/ SOKKEL

SKOVBRUG I FJORDLANDSKABET

STEN, ORIENTERING OG LANDSKAB

PLANTAGE

GRÆS/ TANG HØSTNING

BIODIVERSITET OG BYGGESKIK

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

5/6


Perspektiv fra vindfang/mødeplads i gennem vestibylen og mod fjorden

SØJLER: Søjler moduller er en motiv der både konstruktive i bygningen og forbinder til skoven og tager afsæt kirken.

UDSKÆRINGER I SØJLER: I vestibylen udskæres og dekoreres med motiver fra lokal befolkningens liv og historier samt landbrug og økologien de dermed formidler nutidens liv til fremtidens fabler. Søjlerne sidder på en lokal natursten Samtidigt tillades en ny generation sokkel af træudskærings-håndværkere til at sætte præg på bygningen.

Perspektiv fra svalegang mod Skovrummet på 1. sal og vestibylen/ aktivitetsområde og mod cafeen/ Urnes Hagen

AKUSTISKE FLØJDØR: De stor akustiske fløjdørs partier er med til at skade fleksibilitet mellem rumme så den kan bruges sammen eller bruges separat. Men brugt Loft og vægge på 1. sal er beklædt separat vil man stadig kunne kigge med brædder lagt med mellemrum igennem og ”låne” lys og udsyn og på akustisk filt og akustisk isolering af fåreuld. AKUSTISK BEHANDLINGER: På stue etage er lofterne mellem bjælker beklædt med ålegræs eller tang akustisk måtter.

Perspektiv fra dobbelt volume cafeen med udsigt over fjorden og Urnes Hagen

RUNDE VINDUER: I vestibylens dobbelthøje rum er der belyst med et stort rundt tagvindue, vinduet kan skærmes, med lysregulerende membran, eller mørklægning alt efter udstillingen og brug af svalegang. Fra udstillingen giver vinduet et kig til kirken og vejen fra kirken et kig til udstillingen.

INDIREKTE NORDLYS: Udstillingslokaler er belyst med indirekte filtreret lys fra nord. Skovrummet er åbningen dækket med et forgyldt reflektor, der kan kontrollere og regulere lyset og stemning i denne mytiske udstillings lokale.

SVALEGANG: Vestibylen er bygningens centrum og dennes udformning er en fortolkning af stavkirkens kirkerum, svalegangen giver et ekstra udstillings områder og et kirkeligt proportion, hvor besøgende og lokale beboere får et visuelt forbindelse med udstillinger.

Perspektiv fra Skovrummet med udstillingen Furu og Gul

TRÆT OG TIDEN Huset er et traditionelt træhus, med lokalt tømmer som er fældet og til værket lokalt af lokale håndværkere. Der isoleres med træfiber isolering, får-uld og-eller muslingeskaller fra fjorden/ rester fra madproduktion. Gulve, vægge og lofter er beklædt med lokale skovfyr (Furu) brædder. Huset apteres med tunge uldgardiner fra lokale får som algefarves blå, som træbehandlingen af de blå træ elementer med farven fra stavkirkens lysestager. Lofterne skal akustik dampes med tang eller uld måtter sammen med uldgardiner. Brædderne over lysskinnerne monteres med afstand med og akustisk underopbygningen. Træfacader behandles udvendigt med trætjære som Stavkirken. Huset er robust, og vil ældes med ynde. Forvitringer og reparationerne er forsmukkende. Levesteder for bl.a flagermus og fugle indtænkes i facaden og gesims i gennem nemme udskiftelige ”offerbræt” løsninger, og dyr kan ikke trænge dybere i gennem bygningen. Der estimeres på, at huset vil have et negativt Carbon Footprint, og i gennem dens lange levetid vil den lagre Carbon såvel som fortællinger. Robust installationer med passiv-løsninger hvorvidt mulige er ind tænkte. Teknik og ventilations anlæg findes plads mellem udstillingszone, og der er meget fleksibilitet i gennem mulige førings vej i de dybe opbygninger her. Udstillingsteknisk er der et gennemgående skinne system som fungerer som belysnings-skinne samt ophængnings-skinner til billeder og andre hængende objekter, det er også muligt at fæstne ting direkte i de robuste bræddevægge. DELTAGENDE OG INVITERENDE Der forestilles et meget inkluderende design-og bygge proces, hvor lokale beboere og unge/ studerende er deltagende og kan give viden, eller lære fra mestre. For eksempel tænkes der at bygningens snedkere vil kunne udfører visse processer med deltagelse eller observerende og dermed dele af de lokale håndværks tradisjoner som har sikret den lang overlevelsen af de norske stavkirke, og Norges ældste stavkirke her i Urnes.

ULD GARDINER: I lokale uld fra lokale får, farvet efter ultramarine fra lysestage. De bidrager til akustikken, regulerer lys og skaber et varmt stemning i cafeen og kontor områder, og skaber rum inddelinger.

DEN BLÅ FARVE: Den blå farve laves at alger. der er udviklet ny former af bio-baseret materialer og overfladebehandlinger. Den blå farven kan opnås ved at bruge alger.

TILKNYTNING, TID & TRADISJON

6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.