020 TEKTURNES

Page 1

TEKTURNES I seg selv et sammensatt navn som i et ord beskriver de komponentene som i samspill danner det nye verdensarvsenteret. Innen arkitektur er tektonikk sammensetningen av elementer til en helhet. I geologi er det forståelsen av jordskorpens bevegelser. Tekturnes oppstår i møtet med zz lokale kultur- og naturmiljøet og setter bevegelse i formidlingen av den lokale og globale verdensarven som finnes i Urnes.

Kulturminne og landskapshensyn Stavkirken strekker seg mot himmelen og forteller derved med sin arkitektur og symbolikk om den religiøse sammenhengen og den vertikale forbindelsen mellom mennesket og det sakrale. Verdensarvsenterets oppgave er å danne en horisontal forståelse av kulturminnet og landskapet kirken står i. Et landskap av historie og tradisjoner som ikke kan tas fra naturen de er en del av. Tekturnes kiler seg horisontalt og hensynsfullt inn i landskapet for på den måten å gjøre et minimalt inngrep i den naturlige topografien og derved skape et sammenhengende uttrykk for bygningskulturlandskapet i Urnes

Innstøpingen i bakken gjør verdensarvsenteret til en naturlig integrert del av Urnes, hvis innbyggeres utsikt over den vakre Lustrafjorden forblir nesten uendret. Ankommer du som besøkende med fergen, vil den tektoniske forskyvningen av bygningen i landskapet ønske din nysgjerrighet velkommen. Kil inn i bakken med respekt for naturen og metodisk læring fra historiske bygninger i Norden og som er å se i byens nabohus. En trekonstruksjon på et steinfundament som fanger de topografiske forskjellene i landskapet.

TEKTURNES


32

36

37 36 28

5

10

15

20

25

Situasjonsplan 1:500 N

Overordnet grep og arkitektonisk kvalitet Tekturnes skjærer seg nøyaktig inn i landskapet som en horisontal sprekk hvor både innsikt i kultur og natursyn formidles presist. En varsom forskyvning i jordskorpen gir plass for en arkitektonisk sammensetning av tradisjonelle arkitektoniske grep, som både står på og ligger under landskapet den er en del av.

Tekturnes kommuniserer en ansvarlig og erfaren kulturell bærekraft med dens komponenter og deres tektoniske komposisjon. Et solid fundament fullt av sterk kultur gir en bærende struktur som er med på å bære naturen. TEKTURNES


A

B

C

D

E

F

G

Under bakken tilbyr et nytt platå sin stigning mot veikrysset, slik at ankomsten er synlig og lett lokalisert.

Sti mot Stavkirka

Disponeringen av byggets funksjoner er målrettet mot publikum og lokale brukere. Avfall Lager Utemøb. etc.

Renh. WC Lager Gard. Butikk

WC

Filmrom

Lager Kafé

32 Pauserom

Adgang Urneshagen

Opv.

Vestibylen tar umiddelbart imot barn med et lekeområde. Familier og grupper med garderober og toaletter, hvoretter vestibylen fortsetter med resepsjon og de øvrige publikumsfunksjonene i et sammenhengende rom.

Kontor

Leder

Butikk

Kjøkken

Lokal mat

Senterets personale er plassert som et parallellspor langs vestibylen og kaféområdet for å gi et godt og jevnt grensesnitt mellom de to, for å sikre optimal sikkerhet og service.

Garderobe Vetsibyle/Resepsjon

UNESCO

Kafé

Barnområde

Inngang

32 HCP

Det lange sammenhengende vestibyleområdet med publikumsfunksjoner, gir en sammenhengende opplevelse og leder de besøkende på en naturlig måte igjennom besøkssenteret. Rommets enkelhet, størrelse og sammenhengen med platået utenfor gir en stor fleksibilitet i bruken av huset.

Når du går opp fra utstillingen legger du merke til de uregelmessige kurvene i taket som følger deg gjennom bygget. Assosiasjonene kan ha ført til topografiske kurver, men nu oppstår et motiv som virker kjent etter å ha sett Nordportalens tvilling i utstillingen. På denne måten dannes det en sammenheng mellom den kulturhistoriske byggeteknikken som stavkirken representerer og moderne konstruksjon. Kulturarven tolket på nytt.

Resepsjonen ligger sentralt i bygget og serviceskranken kan fungere som base for mange arrangementstyper i vestibyleområdet. I senterets åpningstid har det direkte tilknytning til både ansatte og publikum, og fungerer som en ankomst til byggets nedre plan, utstillingen.

Minilbus

Fundamentet og underlaget vi står på er arven som trolig er lagret i det robuste steinfundamentet. Nedstigningen gir en intens og virkningsfull opplevelse av å tre inn i det indre av bygget omgitt av de tunge murene som omgir de to utstillingene. utskjæring av motiv i taklister

Arealoversikt innsendt forslag Tekturnes

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

Programmerte Nettoarealer m² (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge

Udst. Lager/teknik

Salgsrom lokalprodusert mat

Teknisk rom

Tre og tro Nordportalen

Varemottak /Snuplass

Norges verdensarv

28 P

P

P

P

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m² Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe personale Renholdsrom, lager Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Tekniske rom. SUM FUNKSJONSAREAL

28

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA A

B

C

D

E

F 5

10

G 15

20

Prosjekterte Nettoarealer m² (FUA) 372 145 50 25 28 13 20 6 30 35

390

20

145 55 30 20 20 25 10 30 35 20

232

237

60

65

140 12 8 12

140 12 8 12

92 8 24

104

5 20 5

12 30 5 22 10

10 15 70

5 8 12 65

696

731

5

1000

25

Plan 1:200 N

TEKTURNES


I forlengelse av vestibylen og uteplatået, langs den sammenhengende panorama utsikten over Lustrafjorden og som ført av kveldssolen, kommer du til kaféområdet hvor inne og ute smelter sammen. Kafeen ligger i utkanten av Urneshagen og det er et symbiotisk forhold der gastronomi og lokale råvarer kan møtes på kanten av en spektakulær utsikt. Miljøløsninger Tekturnes er et symbol på menneskelig sammenheng igjennom kultur. En horisontal forståelse av samfunnet står på skuldrene til en solid og verdifull arv. Et sted hvor alle kan være, bidra til, oppleve og lære av arvens ånd. Det er sosial bærekraft å gi alle tilgang til dette platået i et bratt terreng.

Dette grunnlaget er lagd av lokalt hugget stein og danner en robust base for et bygg med lang levetid og et tidløs design, som bare blir vakrere med tiden og steinens patinering. I tillegg absorberer basen solens ståler som termisk lagret varme og er med på å gi bygget en autonom varmeregulering. Trekonstruksjonen er et av de mest bærekraftige byggematerialene som, spesielt gjennom nordiske byggetradisjoner, behandles og bearbeides med stort miljømessig ansvarlighet. Trelistene i taket og de robuste overflatene på steinveggene gir et innemiljø hvor de akustiske forholdene bidrar til høy komfort for både besøkende og ansatte.

Bygningens tak er en fortsettelse av naturen som Tektures er innskrevet i, dermed er både flora og fauna bevart i samme orden. Det grønne taket bidrar også til å absorbere regnvann og eliminere problemer med vannavløp. Og takskjegget sikrer bygningen mot overoppheting. Takvinduer gir dagslys til byggets innvendige rom og sørger for et godt og behagelig arbeidsmiljø, i tillegg gir takvinduet naturlig ventilasjon i kaféområdet. Bygningens fleksibilitet gjør at lokalsamfunnet kan benytte bygningen til alle slags arrangementer. Ved å involvere lokale krefter og ressurser vil det generere en følelse av tilhørighet og eierskap. På den måten oppstår muligheter for økonomiske og sosialt bærekraftige nettverk som kan utvikle forbindelser gjennom hele Urnes og videre ut i verden.

Gjennomførbarhet Tekturnes er basert på tradisjonelle teknikker og byggeskikk, som har vært praktisert gjennom flere århundrer. Derfor finnes det nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre byggingen sammen med lokale parter. Det er dermed ikke å forvente at realiseringen av Tekturnes vil medføre tekniske vanskeligheter under byggingen eller urealistiske økonomiske omkostninger i forbindelse med byggingen av bygget.

TEKTURNES


TEKTURNES


36

32

A

B

C

D

E 37 36

32

28

F

37 36

32

32

28 Fasade 1:200 5

10

15

20

25

A

B

C

D

E

F

G

Snitt 1:200

G 5

10

15

20

25

TEKTURNES


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.