017 PAVILJONG

Page 1

PAVILJONG

PAV I L J O N G

Åpen plan- og designkonkurranse Urnes verdenarvsenter Grenda Ornes

Per spekt iv fr a veien


PAVILJONG

PAV I L J O N G

Urnes stavkirke ligger som et fint lite smykkeskrin i det storslåtte landskapet. En pryd av tre på det store fjellmassivet, omgitt av små hus, steingjerder og epletrær. Et nytt verdensarvsenter i denne sammenheng må skille seg ut, danne en inngangsport til området, og samtidig prøve å ikke bli for dominerende i landskapet men i stedet bli en del av skalaen til det storslåtte landskapet. Forslaget PAVILJONG skjærer seg lett inn i terrenget på en måte slik at alle rom og funksjoner kan plasseres på samme plan, med inn- og utkjøring både til fylkesvegen og veien til kirken. Bygget er som et stykke anlagt infrastruktur som er i tråd med bevegelsen fra rasteplassen mot kirken.

P-plasser Bru

Med plassering nord for tomten legges det til rette for best mulige forØvre Ornes

Varer +31,7

hold for å bevare epletrærne i Urneshagen mot sør, og mulighet for å Shuttle P

etablere et terrasseområde, som kan brukes både som sittegruppe og amfi, og gi muligheter for felles frukt- og grønnsakshager for lokalbefolk-

ørs idev

ege

n

ningen. Bygget blir dermed et samlingspunkt, også utenom åpningstid. Verdensarvsenteret er ordnet i en plan, noe som er mulig siden utstill-

31 S

+31,7

FV 3

ingsområdene ikke krever dagslys og kan plasseres langs spuntveggen. Dette gir flere fordeler, både i forhold til drift i lavsesongen med god

+36,5

oversikt over området, og mulighet for fleksibel bruk, da rommene kan fungere i sammenheng. Ved å etablere hele arealet i nedre plan oppnås Terrasser

god romhøyde i flere av rommene, dette gir også et fremtidig potensial i å utnytte rommene på nye måter og eventuelt utvide arealet om mulig.

Amfi

Fasaden åpner seg mot fjorden i vest og Urneshagen i sør, hvor terrassehagene blir til terrasser og trapper som danner forbindelser rundt Urneshagen

huset. Hovedinngangen til vestibylen er fra forplassen hvor minibussen har mulighet til å snu og hente gjester. Fotgjengere kan også bruke inngang på øverste plan. Den materielle holdningen i PAVILJONG er tilpasset omgivelserne og stedet. Gulv og skjæreflater i terrenget er betong, granitt og skifer, mens synlige takkonstruksjoner og bærende vegger er massivtre. Taket som samler det hele danner overbygde uterom og beskytter den trekledde fasaden. Den store takflaten er dekket med naturskifer og gir

+5

+10

+15

+20

+25

+30

+35

+40

+45

+50

+55

+60

+65

PAVILJONG et særegent uttrykk uten å rope høyt.

Sit uasjonsplan 1: 500 0

5

10

20

50m

Ragnvaldshaug

Terrasser

Parkering

Siddetrin

Varemottak Shuttlebuss

Inngang

Fasad mot vest 1: 200 0

1

5

10

20m


PAV I L J O N G

Ankomst nedr e inngang

+44.7

Passage øvre inngang

+ 3 7.4

Overdekket inngang

Service gang

Skogsrommet (furu)

Basisutstilling Norges Verdensarv

+ 3 1.6

Resepsjon/vestibyle

Snit t AA 1: 200 0

1

5

10

20m


Urnes verdensarvsenter Arealoversikt innsendt forslag GROTTO

Romprogram konkurransegrunnlaget AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

ROMKATEGORI

372

Resepsjon/vestibyle

145

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

30

432 179 50 42 29 15 20 5 32

35

41

20

19

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232

239

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

6

60 140 12 8 12

Ansatte- og driftsarealer

92

c

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

Parkering

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Kafé

Sykkel P

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

8 24 5

63 144 12 8 12 105 9 29 5 19

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

5 18 15 73

696

776

5 5 10

SUM FUNKSJONSAREAL Vendediameter 16m

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

PAV I L J O N G

5

1000

+3 1 . 6 Teknisk Lager utstilling Lager rom Felles utstilling formid utstilling varemottak lings utstyr

Shuttlebuss

Møterom, pauserom

+ 3 6 .6

Toalett garde robe Åpne arbeids plasser

Renhol dsrom Kopi

Lager butikk Basisutstilling Norges Verdensarv

Utstilling ‘Urnes stavkirke –tre og tro gjennom tusen år’

+3 1 . 6

Vestibyle

en

Salgsrom lokal produsert mat

Filmrom 30

Museums butikk

Kyrkjerommet (gull)

Aktivitetsområde for barn og unge

Kafé

gen

Søppel

Publikums toaletter

b

35

H eis

331

Sør

sid

b FV

Kjøkken, oppvask mv.

Balkong + 36.6

Lagre kafé

+ 3 4 .9

åpent ned

FV 3

eve

Garderobe

Servering

åpent ned

veg

a

Foldevegg

Kyrkjerommet (gull)

31 S ørs ide

Inngang

ng ega vei vic s Ser ning m /rø

Resepsjon

Skogsrommet (furu)

a

Kontor daglig leder

Overdekket terrasse

+3 1 . 6

Terrasse. Utekjøkken.

Lager redskap, utemøbler etc.

Teknisk rom

A m fi

wc

Amfi

Urn e sh ag e n

U rn e s h a g e n

ETAGEPLAN NIVEAU 1 c

0

+2 5

+3 0

+35

+40

+45

5

10

ETAGEPLAN NIVEAU 2 +25

Ne dre pla n 1 :2 0 0 +50

+30

+35

+40

+45 0

0

10

5

Øvr e plan 1: 200 1

5

10

20m


PAV I L J O N G

Vy f ra r esepsjon og vest ibyle Blik k m ot ur neshagen bak kaféen

+44.7

Inngang oppe +3 6 . 6

+ 3 7.4

+ 3 1.6

Overdekket terrasse

Service gang

Lager

Toaletter

Lekerom

Kjøkken

Kafé

Snit t B B 1: 200 0

1

5

10

20m


PAV I L J O N G

Amfi

Felles varemottak

Åpne arbeids plasser

Resepsjon/vestibyle

Kafé

Kjøkken, oppvask mv.

Urneshagen

Publikums toalett

Snit t CC 1: 200 0

1

5

10

20m


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.