016 URNESHUS

Page 1

URNESHUS

1 Parkering 2 Parkering Shuttle/HC 3 Hovedindgang 4 Sekundær Indgang 5 Offentlig Bygg 6 Udstillingsbygg 7 Uteservering 8 Urneshagen 9 Veg til Kirken

1

Urnes sett fra Lustrafjorden. Den langstrakte, lette bygningskroppen i tre går i ett med omgivelsene og underordner seg de eksisterende forhold.

3

2

4

5

6

7 8 N

Skisse av Urneshus, Snitt 9

Situationsplan 1:500


URNESHUS

Visualisering av adkomst. En sti fører gjennom lyse trær til inngangen. Foran inngangen gir det utkragede taket beskyttelse mot været og du kan nyte utsikten over Urnes og Lustrafjorden på den overbygde terrassen.

Visualisering fra veien mot Urnes stavkirke. Fra Kafeen og aktivitetsområdet for barn og unge er det direkte tilgang til uteservering og Urneshagen. Taket er kledd med tre som fasade. A

Mot Urnes Stavkirke

Publikumsfunktjoner

12

13 Urneshagen

9

10

1

Overdækket terrasse

16

KT 0.0 (relativ) 11

7 Adkomstvei

14

8

KT 0.0 (relativ)

Mot parkering

15

17

20

2 18

21

22

7

19

3

6

5 3

Uteservering mot sør

1 Resepsjon 2 Garderobe 3 Vestibyle 4 Kafé 5 Kjøkken, oppvask mv. 6 Lagre kafé 7 Publikumstoaletter 8 Museumsbutikk / Lokal mat 9 Lager museumsbutikk 10 Filmrom 11 Aktivitetsområde for barn og unge Utstillinger 12 13 14 15 16

Ansatte og driftsarealer 17 18 19 20 21 22

N Plan af 1. etage 1:200

A

Basisutstilling Norges Verdensarv Utstilling “Urnes Stavkirke” Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstilling, formidlingsutstyr

Kontor daglig leder Åbne Arbejdsplasser Møterom, pauserom Indgang og garderobe, personale Toaletter, personale Tekjøkkener og teknikskakt


URNESHUS

KT 6.1 (OK tak) KT 4.4 (OK tak)

KT 0.0 (OK gulv) KT -3.0 (OK gulv)

Snitt AA Snitt gennem Vestibule og Utstilling 1.200

Visualisering av Vestibule med blikk mot Kafé 1.200

Fasade mot Sør 1.200

A Ansatte og driftsarealer 23 Felles Varemottak 24 Lager Redskab 25 Teknik 26 Renholdsrom 27 Parkeringsplatser 28 Holdeplads Shuttle 25

26 KT -3.0 (relativ)

23

28 27

N

Kjellerplan 1:200

A

24 Urneshagen


URNESHUS

Publikumsfunktjoner Ankomst Butik Vestibule Kafé Publikumsfunktjoner, birom Resepsjoin Garderobe Filmrom Barn og unge Kjøkken Lagre Offentlige toaletter Utstillinger og birom Ansatte og driftsarealer Vertikale forbindelser Teknik

1. Etage

Kælderplan


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.