014 Jord og Tre

Page 1

Urnes Verdensarvsenter

Jord og Tre 1/6


Jord og Tre Konsept Forslaget ser for seg et besøkssenter som binder sammen stavkirken, verdensarven, kulturmiljøet og landskapet, dets styrke og dens flerårige karakter. «Jord», de rammede jordvolumene, symboliserer landskapsformasjonene i Lustrafjorden, mens «Tre», den tynne trestrukturen som omgir monolittene, respektfullt sittende over den dramatiske skråningen, minner oss om delikatessen i den lokale arkitekturen representert av staven. kirke. Sammen viser «Jord og Tre» frem en arena der det lokale kulturmiljøet og verdensarven møtes. Bygningen forbinder kultur- og naturarv i en helhetlig opplevelse, og visker ut grensene for utendørs og innendørs samtidig som det reflekterer UNESCOs verdier. «Jord og Tre» ønsker å bli en del av landskapet. Museet står på pilotis for å tillate panoramaforbindelse med fjorden. Ved å henge det offentlige dekket over fjorden gir museet 360 graders utsikt over det fantastiske landskapet. Den lange balkongen langs fasaden vekker følelsen av at det offentlige området er en del av fjorden og naturomgivelsene. Utstillingsrommene og medarbeiderområdene er rettet mer innover, fordelt innenfor rammede jordvolum. Disse volumene er fullt designet for intimitet og læring. Besøkssenteret viser den håndverksmessige kvaliteten i sine rammede jordvegger og trestruktur. Bygget er underordnet stavkirkens historiske og kulturminnemiljø. Upretensiøs, «Jord og Tre» sitter nådig over landskapet og forstyrrer landskapet minst mulig med sin tilstedeværelse. På denne måten gir besøkssenteret all oppmerksomhet til stavkirken samtidig som den inviterer til refleksjon og undring. Program Programmatisk er «Jord og Tre» organisert i to nivåer. Lobbyen fungerer som et knutepunkt i besøksreisen. Fra lobbyen kan besøkende gå direkte til kafeen på den ene siden eller utstillingene på den andre siden. Beslutningen om å plassere utstillingsrommene i enden av bygget kommer fra kravet om å ha resten av rommene åpne for publikum uten å kreve billett. Kafeen kan også være åpen uavhengig av at museets åpningsarealer har egen inngang. Den har en sjenerøs terrasse for å oppleve utsikten over fjorden. Resepsjonen er lys, åpen og innbydende. Det er hjertet av bygningen. For best mulig å formidle idealene om universalitet, egenart og kulturog naturarv har vi prioritert plassering og utforming av gallerirommene til å ha en fremtredende tilstedeværelse i tilknytning til Urneshagen. Verdensarvutstillingen ligger i øverste etasje i tilknytning til filmrommet og aktivitetsrommet. Dette utstillingsrommet, åpent for verden, antas å være det første rommet som besøkes av den besøkende, og har derfor direkte tilgang fra vestibylen. De to andre utstillingene med fokus på urner og stavkirken krever et mer fokus og opplevelsesrom, derfor plassert i det lavere nivået, forankret i landet og forankret på stedet. Takket være denne plasseringen er de strengeste sikkerhetskravene og klimakontrollen oppfylt. Romproporsjonene gjør at de to kontrastsonene kan programmeres og være visuelle og sensoriske. Overgangen fra det øvre nivået til det nedre nivået lar besøkende fullt ut fysisk føle overgangen fra nåtid til fortid. Urneshagen ligger i direkte tilknytning til lobbyen gjennom utvendig balkong eller innvendig opplevelseskorridor. Det grunnleggende utstillingsrommet har direkte tilknytning til utendørs og plattform som leder til urneshagen. Aktivitetsområdet gir generøst lys og utsikt til barna for å stimulere deres kreativitet. Personalområdene ligger samlet på nedre plan med direkte adkomst fra resepsjonsområdet. De ekstra parkeringsplassene gis på sørøst på tomten med tilgjengelig sti mot hovedinngang. Eplehagen er bevart og forbedret: Dette er sluttmålet på reisen gjennom bygningen.

Situasjonsplan 1:1000

1 5

10

5 25

50

5

10

N

20

Materialitet / Bærekraft Jord og tre er robuste og slitesterke materialer. Permanent gjennom tid og rom. Dette bygget ønsker å ha minst mulig økologisk fotavtrykk ved å sitte på pilotis og bruke rammed-jord-konstruksjonsteknikken for hovedvolumene. Rammed-earth er en teknikk for å bygge fundamenter, gulv og vegger ved hjelp av naturlige råmaterialer som jord, kritt, kalk eller grus. Denne eldgamle metoden har nylig blitt gjenopplivet som en bærekraftig byggemetode. Rammed-earth-teknikken bruker lokalt tilgjengelige materialer som har lav innebygd energi og genererer svært lite avfall. Dette er det minst miljøskadelige byggematerialet og teknikken som er tilgjengelig i dag. Dens tetthet og varmeledningsevne er spesielt egnet materiale for passiv solvarme som brukes i prosjektet. Bygget reflekterer landskapet og omgivelsene både formelt og ved å bruke materialer direkte hentet fra naturen på stedet.

Situasjonssnitt 1:1000

1 5

10 Urnes Verdensarvsenter

5 25

50

Jord og Tre 2/6

5

10

20


Utvendig Perspektiv som Viser Inngangspartiet og Kaféområdet

Nord Fasade 1:200 1 5

Situasjonsplan 1:500

1 5

10

5 25

50

Tverrsnitt AA 1:200

1 5

10

5 25

50

Tverrsnitt BB 1:200

1 5

10

5 25

50

Urnes Verdensarvsenter

10

3/6

N

5 25

5

50

10

20

Jord og Tre

5

10

20

5

10

20

5

10

20


A

B

C

Grunnplan 1:200

C

1 5

10

5 25

50

5

Kjellerplan 1:200

10

5 25

50

10

20

1 5

10

5 25

50

5

Øst Fasade 1:200

20

1 5

5

Vest Fasade 1:200

B

N

Eksteriørperspektiv, fra Fjordsiden, som Viser Verdensarvsenteret og «Urneshagen»

10

A

10

1 5

20

10 Urnes Verdensarvsenter

5 25

50

Eksteriørperspektiv fra Veien 5

10

20

Jord og Tre 4/6


Interiørperspektiv fra Vestibyleområdet

Konstruksjon Aksonometri 1:150

Lengdesnitt CC 1:200

1 5

10

5 25

50

5

10

20

Urnes Verdensarvsenter

Jord og Tre 5/6


Interiørperspektiv fra Korridor mot Utstillinger och Filmrom

Interiørperspektiv fra Basisutstilling Norges Verdensarv

Eksteriørperspektiv fra Balkong mot Aktivitetsområde

Urnes Verdensarvsenter

Jord og Tre 6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.