008 Glassekløften

Page 1

Glassekløften Bakgrunnen for oppføringen av et bygg er den kulturhistorisk betydningsfulle stavkirken i skråningen over Urnes-bygningene. Målet med vårt design er å skape de nødvendige områdene og rommene, uten å vises på avstand eller til og med konkurrere med kirken. Det nye bygget blir dekket med jorden fra byggeplassen, slik at det nye bygget forsvinner i landskapet. Den blir synlig hvor den åpner for den innkommende besøkende: Mot vest med liten plass for ankomst og avgang av skyttelbussen, mot nord til liten plass for besøkende som kommer til fots fra fergen og sørover med trappen inn i eplelunden. Disse inngangene er forbundet med et sentralt torg som forbinder de tre delene av bygget og dermed gjør dem tilgjengelige. Sett fra baksiden danner de tre inngangene tre presist definerte siktlinjer ut av bygget: Urnes, Lustrafjorden og Urneshagen. Funksjoner er kombinert i hver av de tre delene av bygget. I det største bygget er det utstillingslokalene, museumsbutikken, foajeen og de øvrige tilhørende rommene. Opprettelsen av en fleksibel planløsning som kan tilpasses fremtidige utviklinger, muliggjør en flytende passasje gjennom hele designet. Byggdelen med de fleksibelt brukbare kontorsystemene følger fjorden. I komplekset over er det nok plass til museumskafeen og flere arbeidsrom. Selv når besøkssenteret er stengt, gir de store glassflatene et innblikk i utstillingen og i tillegg er det mulig å plassere utstillinger, informasjonstavler etc. rett bak glasset. Designet smyger seg inn i landskapet og viser seg kun med sine innganger når det er lyst. I skumringen og i mørket skinner det åpne interiøret og blir synlig og attraktivt fra utsiden som et bebodd rom. Inngangene, den sentrale gårdsplassen og eplelunden er alltid tilgjengelige deler av bygget. De selvstendig brukbare fasilitetene som kafeen, den lille butikken, men også toalettene kan holde åpent langt utover utstillingens åpningstid og kan dermed også benyttes av innbyggerne i Urnes. Selve utstillingsrommet med tilhørende rom kan også brukes til arrangementer av de lokale beboerne og er ideelt som et nytt bysentrum.

Formgivende

aksen

trakten

verdensrommet

topografi

Urnes

Lustrafjorden

Urneshagen

Solens innfall

Lyskonsept

Gjennomfartsveien

Sør sid

eve

gen

Synslinjer

e Orn s Situasjonsplan 1:500

Glassekløften Urnes verdensarvsenter


B

A

rom Film

Ba

sis

ing till uts

No

e rg

e sv

e rd

ns

, skap r red tc. Lage øbler e utem

v ar

om isk r Tekn lling utsti

s

jon

en

tro N

dp or

or

e tal

n

Lage

r uts

tilling

Søp

k rom

ing idl

R

ps

irk

g

is Tekn

n form ke øk ok Kj k r

tyr uts

e es

k tav s sr» e rn å «U n g use llin m t i t s o Ut jenn g

o tre e–

m pelro

gardin

ge

rm

sk

ap

k rom

se

rd

e/

Mu sb

, irom ita Kop r rekvis lage

um

Ga

ob er

is Tekn

La

u.

kk uti

Fe s lle va

by sti

le

t Kjøkken, oppvask

Lager kafé

kjølt avfallsrom

ite Aktive ung

e for

bar n

ause

rom

tter Toaleatte ans

sser

m,

ma

+/- 0,00

råd tsom

rom,p

spla

ldsro

glig

ter let

rt

Møte

rbeid

ho Re n r lage

ea Åp n

r da

toa

to Ko n r lede

ak ott

ms

m e ro dus lgs ro Sa kalp lo

ku bli

m re

Pu

ve

og

Kafé

+/- 0,00

+ 2,20

B

Shuttle bussholdeplass

A

planløsning 1:200

Glassekløften Urnes verdensarvsenter


Shuttle-Bus

prøve

føle

utforske

opplevde

Urneshagen +/- 0,00

+/- 0,00

Original topografi

Snitt B-B 1:200

Snitt A-A 1:200 Robust glassfasade

Bygningskomplekser Utstillingslokaler Kontorplass Kaffebutikk

Planområde

Vestutsikt 1:200

Utsikt mot øst 1:200

Aksonometri

Glassekløften Urnes verdensarvsenter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.