002 URNES LINK

Page 1

1/6

BILKØRSEL

BUSSTOPPESTED

VENDEPLADS

HAGEN

GENVEJ TIL EPLEHAGEN

Den stor skala

Bygningens volumen er placeret midt på sitet, tæt på Eplehagen. Dette giver mulighed for en god forbindelse til haven fra bygningen, og Konceptet giver mulighed for at have al logistik på ét sted og begrænse trafikken Den nye Stavkirke museum har sine rødder i det ambitiøse program, af biler i resten af området. Desuden skaber det en flad sti blandt træerne, som indrammer udsigten over fjorden og gør stien til museet som har til formål at opsummere forskellige skalaer og brugere i et enkelt projekt. Konceptet tager udgangspunkt fra to hovedtræk, som er tilgængelig for alle. den røde tråd, der binder de forskellige elementer sammen. Volumen følger landskabets naturlige forløb, og alle bygningens elementer er tænkt i stærk forbindelse med konteksten. Materialiteten På den ene side er selve Stavkirken og dens omgivelser, samt sitets tager udgangspunkt i lokale byggematerialer, som sten og træ. Tagets skrånende landskab og dens veje system og Eplehage, som har en materiel og fysisk indflydelse om bygning og fremtidig Hagen. På den overflade er grønt med sedum som camuflerer bygningen oppefra. Interiøret har tilstrækkeligt naturligt lys, selvom der er ingen store anden side er det den mere immaterielle side, der sammenbinder glasflader, som kan skabe lysforurening mod fjorden. Træerne har Ornes lokale samfund og omverden. i sig selv den dobbelte funktion med at indramme landskabet og at afskærme bygningen, så den ikke skaber en stor visuel påvirkning. På grund af denne sidste punkt har det nye museum en udpræget Bygningen har en høflig underdrivelse og er et rolig landmærke, der dualitet, da de to hovedbrugergrupper har forskellige behov og vil let genkendes som en offentlig og indbydende bygning uden at gå i opleve centret helt forskelligt. For Ornes og nabobyernes samfund bliver den nye bygning et mødested og en stue for de lokale, samt et konflikt med omgivelserne. ideelt udstilling vindue for de andre ypperlig lokale varer . For turister, er Museet en unik måde for at få Stavkirkens historie præsenteret gennem dokumentarer og film og samt se mange af arkivobjekterne, og opleve materialiteten af ​​portalgengivelsen. Samtidig oplever besøgende de lokale produkter og får indsigt i livet i Ornes, samt høre de lokale historier fra de lokale omvisere.

0 1 2

5

10

15

20 m

SITUATIONSPLAN 1:500

Volumen og Landskabet i hovedtræk Systemet af stier forbinder alle dele af projektet sammen, hvilket gør besøget flydende og let at forstå for turister. For dem, som allerede kender stedet, giver projektet mulighed for at nå de forskellige dele direkte. Museets stisystemet gør at det er en naturlig del af opstigning til Stavkirken.

URNES LINK


2/6

En tur igennem den ny Stavkirkens Museum “Verden inn i tunet” : Bygningens to sjæle Lokale samfund og verden, bundet sammen af interesse og påskønnelse for Stavkirken. Mødet mellem disse to er grundlaget for bygningens design. De sameksister på samme tid uden at der skabes en barriere mellem de to. Bygningens to sjæle smelter sammen på en legende måde på bygningens to etager. Dette opnås ved hjælp af at være en letforståelig artikulation af rummet i et åbent plan med en tydeligt markeret central “sti” igennem bygningen. De to sjæle; forsamlingshus og museum, afspejles i de to etager som har en særskilt materialitet: træ og vinduer i den første sal, som rummer de mest “sociale” dele af funktionerne. Natursten og kunstigt lys for “bygningens hjerte” som rummer udstillinger, der kræver beskyttelse og et kontrolleret miljø. Landskabet omkring bygning Landskabet er en vigtig del, for at etablere en let adgang og forbinde æbleshagen sammen med bygningen . Der skabes en tydelig indgang sti, hvor fodgængere er prioriteten, hvor der også er let adgang for biler og minibusser. Hovestien er lavet med norsk natursten, som er brugt som vejviser ind i bygning, hvor den centrale sti er lavet af det samme materiale. De funktionelle dele, som ikke er en del af hovestien og har åbenlyse funktioner, så som

parkeringspladser og vendeplads, er lavet i græsarmering, så de er mindre synlige, når de ikke er i brug. Den landskabelige variation som disponeringen rummer, giver alle brugere mulighed for at finde sted for både fordybelse og almindelig hverdagsfornøjelse. Arealet rummer således et spænd fra naturpræget skovbrynskarakter samt æblehave med mulighed for at udvikle biodiversitet og naturleg, til lysåben enghave Nu begynder vi turen Uanset hvilket transportmiddel der er valgt, kan besøgende nemt nå starten på stien, ​​ der fører til museet. Starten af stien er belagt med norsk natursten og stien er flankeret af en stenmur, der følger med op til indgangen. Selv når gulvet er dækket af sne, gør væggen det nemt at forstå, hvordan man kommer til museet. Stien er også flankeret af træer, som indrammer udsigter mod fjordsidet. Lidt længere bliver stien til museet til forpladsen. Her, til venstre, er et overdækket samlingspunkt, som er samtidig et stoppested for minibus. Ved siden af samlingspunktet er en vendeplads. Vendepladsen kan bruges af minibus og, udenfor Centeret åbningstider, til vareindlevering. Til højre er parkeringspladsen for ansatte og to HC parkering. Til venstre af bygning er en “genvej” til terrasse og Eplehagen, som kan bruges til en nem indgang til vareindlevering for butikkerne og caféen.

OPSTALT NORD 1:200

OPSTALT VEST 1:200

URNES LINK


3/6 PARKERING 4 STK. CYKELPARKERING

HC PARKERING 2 STK.

HOVEDINGANG

Lager HAGEN

Vestibule og reception Museum butik

Møderum WC Kontorer

Kopi.

Ren.

Lokal butik VANDRINGSTIER

NATURLEGEPLADS

“Stuen”: Vestibule og første sal Ved ingangen, efter at have krydset det overdækkede dørtrin af hoveddøren, findes den besøgende i museumets vestibule, hvor der åbner sig et stort rum, som huser receptionen og museum butik samt en nedadgående trappe og lange bænker til venstre og ved broen. Planen er åben, mens gulvets materialitet definerer de forskelliger rum. Af denne grund, omfatter gulvet to forskellige materialer: sten, med det samme kvalitet fra landskabet, og industri parket. Formålet med sten forbindelsen er at skabe en nem adgang og “sti” igennem alle funktioner og en en naturlig forbindelse mellem ude og inde. Industri parket definerer rum hvor man kan opholde sig eller opleve centerets mange aktiviteter. Den åbne plan garanterer fleksibilitet til at skifte funktioner rundt, når kirkens udstillinger er lukket eller der ønskes at afholde arrangementer. De mange opbevarings mulighederne, som reoler og depot rum, gør det nemt at “lægge tingene væk”.

Aktivitetsrum

WC WC

Vareindlevering og depot Filmrum

Tør. Køle.

Funktioner som er larmende eller mindre sæsonbestemte (som fx. filmrum og aktivitetsrum) har egne lukkedede rum. Indretning af disse rum er tænkt på en måde der giver mulighed for at skifte møbler rundt så de nemt kan adapteres til forkellige tilfælde. Fx. stolerne i filmrum er flytbare, og det samme gælder bord og bænker i aktivitetsrummet.

PLADSEN

Café

Køkken Vareindl. Madaffald

Terrasse

Efter receptionsområdet, den anden del af etagen er dedikeret til det lokale samfund, som et sted for at fremvise områdets produkter og samtidig få et mødested. Foran lokalbutikken, med udkig over fjorden, ligger et hygge hjørne med stole og lave bord som fungerer som et hyggested , når museumet er åbent. Når udstillinger er lukket, afslører fleksible skydevægge tekøkkenet. Ansattearealer Mod bjergsiden er “behind the scenes” funktioner. Kontorer har adskildt adgang fra centeret, så ansatte let kan komme ind udenfor åbningstider, direkte fra ankomst pladsen. Samtidig er de forbundet med centeret receptionsområde. Vareindlevering og affaldskuret har også en dør ud mod side vej.

Tekøkken

Kontor

HAGEN

0 1 2

5

10

15

20 m SITUATIONSPLAN - STUE ETAGE 1:200

URNES LINK


4/6

Kirkerum

HAGEN

Portalen Skovrum

Lager Lager

WC WC

Garderobe

Depot

HC WC

Ude WC

VANDRINGSTIER

NATURLEGEPLADS

UNESCO udstilling

OVERDÆKKET TRAPPE PLADSEN

Hjertet af bygning: de to udstillinger og Hagen Fra receptionen fortsætter rejsen til udstillingen på en skulpturel trappe, som kan bruges for terrasserede udstillinger eller arrangementer, samt samlingsplads for større grupper. På denne etage bliver den besøgende guidet af rummets naturlige progression: den første udstilling findes på bunden af trappen, hvor indgangen til UNESCO udstilling er placeret. Når man går ud af rummet, findes indgangen til udstillingen “Urnes Stavkirke Tre og tro gjennom tusen år”. Når turen i udstillingen er slut, bliver døren til haven synlig i modstatte side af gangen. Udformning af rum, som er dedikeret til UNESCO udstillingen er baseret på de eksisterende elementer, som kan nemt adapteres til deres ny rum. Vedrørende stavkirkens udstillingen, blev der besluttet at favorisere fleksibilitetsaspektet i udstillingsplanen. På den måde kan detaljerne defineres på et senere tidspunkt, sammen med, dem der er eksperter i stavkirkens historie og lokal samfundet. Definition af udstillingens rejse skal også bliver baseret på de objekter, der skal udstilles. Dette gør det muligt for udstillingen at udvikle sig i fremtiden og fortsætte med at følge kirkens historie i de kommende år. I hvert fald, findes der to hovedkarakterer i udstillingen: skov og kirken.

Teknik

HAGEN

Skovrummet er planlagt som et organisk og sanseligt rum med kopien af nordportalen ​​ som hovedobjekt og natur, ro, skov og træ som associationer. Her findes sted cylindriske elementer som minder om træstammer. Elmenterne vil have tekster og projektioner som forklarer kirkens historie. Elementerne kan bruges som udstillings montrer, for mindre objekter. Ved grænsen med den anden del af udstillinger findes kopien af kirkensportalen. Kirkerummet afspejler middelalderens farverige kirkerum, forgyldning og lyset - og har originale objekter fra kirken som centrale elementer. Her har besøgende mulighed for at vandre mellem objekter og lære om deres historie. Alternativt kan udstillingen følge en kronologisk rækkefølge guidet af markeringer på gulvet, ved siden af stien Adgang til udstillinger og garderobe er garanteret til alle med 2 elevatorer.

VANDRINGSTIER

SITUATIONSPLAN - MINUS 1 ETAGE 1:200

0 1 2

5

10

15

20 m

Hagen Hagen er tænkt som en del af udstillingen. Ud fra døren findes hagen pladsen, hvor der er mulighed for at holde udendørs arrangementer og hvor der ligger en naturlegeplads, som er baseret på “læring og spil” princippet. Herfra man kan tage på “vandring” i gamle Eplehagen, hvor der findes lokal historier. Ved siden af pladsen findes indgang til ude toilet. Pladsen og “vandre stierne” har forbindelser med veje der indrammer området, så vandreturer i landskabet kan ske udenfor Centeret åbningstider.

OPSTALT SYD 1:200

LANG SIDE SNIT 1:200

Eksisterende terræn

0 1 2

5

10

15

20 m

URNES LINK


5/6

Fleksibilitet i Stavkirkens Museum og Center VAREINDLEVERING OG DEPOT Samling af depot og vareindlevering giver mulighed for stor fleksibilitet.: når er der høj sæson i museum er alle udemøbler ud så kan vareindlevering få lidt ekstra plads. Når er der lav sæson der er ikke så megt vareindlevering så er der lidt ekstra plads til opbevaring. Rummet er tilstrækkelig dimensioneret til opbevaring af evt. møbler til brug i vestibul når udstillinger er lukket.

VESTIBYL Vestibule har en åbn plan, som rummer forskellige funktioner som museums butik og lokal butik. Vestibule kan blive en del af lokale arrangementer når udstilliger er lukket. Vestibule kan rummer også mindre midlertidig udstillinger, fx. foran aktivitetsrummet

ÅBN KONTORER Kontorer kan nem indrettes med afskærmning som begrænse smitte. Der kan bliver direkt udgang til stien

BUTIKKER Butikker er indrette på en enlekt måde det går det nemlig at skifte produkter. Så kan det samme rum bliver til forskellige typer af varesalg. TEKJOKKEN Tekjokken er skjult af skydedør når udstilliger er åbn. Køkkenet har en masse af opbevaring for bestik, tallerker mm.

CAFEEN Indretning af caféen gør det muligt at arrangere borde og stoler på forkellige måder, så der kan rummes møder og større grupper. Caféen kan evt. indrettes med skydevægge som dele rummet i flere rum og der kan afholdes privat arrangementer .

SKULPTUREL TRAPPE Trappe kan være en samligsted for større grupper eller rummer midlertidig udstillinger. Trappe kan bruges også som en teatre til attangementer, i forbindelser med at åbn skydedøre fra Unesco udstillingen

TEKNIK Rummet er placeret under caféen køkkenet så der kan nemt samles alle elementer. Rummet er desuden placeret tæt på toiletter.

OVERDÆKKET UDENDØRS TRAPPE Trappen er det ideel samligsted for udedørs arrangementer. Her kan fx. arrangere historiefortællig beghiveder om den gamle Eplehagen eller bevidsthed om bæredygtighed og biodiversitet.

UDSTILLINGEN Udstilligen forventes indrettet med enkle elemeter som gør det muligt for udstillingen at udvikle sig i fremtiden og fortsætte med at følge kirkens historie i de kommende år. Der vil integreres digital løsninger, som VR og lyd installationer, det vil involvere alle sanser i oplevelsen

URNES LINK


6/6

KORTE SIDE SNIT 1:200

Eksisterende terræn

0 1 2

5

10

15

20 m

Urnes verdensarvsenter

Det teksniske Struktur og materialevalg Bygningen er et simpelt, kompakt, fleksibelt og robust hus. Det er en bygnings som skal stå i mange år og derfor er konstruktion og materialevalg afstemt efter dette. De konstruktive og tekniske principper er valgt så der opnås et samspil op mod de arkitektoniske visioner, og håndværksmæssige traditioner, nye som gamle. Bygningens hovedmaterialer er træ og natursten. Struktur laves af CLT plader, som kan præfabrikeres på mal og derfor går konstruktion processen hurtigere. Udvalgte materialer kan fås lokalt i Norge. Dette reduceres CO2 i forhold til transport og samtidig garantere en god sammenhæng mellem bygning og konteksten. Facader beklædning er inspireret af Stavkirken: stenerne af nerdeste etage minder af Stavkirkens stengærde, mens træbeklædning af øverste etage er taget fra kirkens tag beklædning. Der er valgt få og sunde materialer, sammensat så der opnås lang levetid med minst muligt vedligehold. Det giver mening for huset vedligehold, men reduceret også huset miljømæssige påvirkning i form af bl.a. CO2 udledning. Udvalgte materialer er direkte i tråd med deres funktion og egenskaber og udvalgt efter deres direkte indvirken på stemning og oplevelse ud fra deres henholdsvis tyngde, lethed og dybde samt deres akustiske egenskaber. Biodiversitet og vandhåntering Den bredde som er indbygget i projektet på det landskabsarkitektoniske niveau, afspejler også ønsket om at sikre en stor artsdiversitet i anlægget.

”Dynamiske plantninger” dækker over en tilgang til plantesammensætninger hvor lokalitetens vækstbetingelser nøje analyseres og planternes sammensætning sikrer, at der altid er jorddække og udvekslingen mellem planterne skaber forbedrede vækstbetingelser. Dette er et mere naturpræget udtryk, med god blomstring, plads til dyreliv og står i modsætningen til mere klassiske driftstunge monokulturer eller traditionelle blomsterbede. Træer vælges for deres sæson og løv, så man sikrer at der benyttes lysåbne træer der skaber vækstbetingelser for god underplantning.

Romprogram konkurransegrunnlaget

Vandhåndtering forventes at kunne ske på en måde så at vandet bliver indtænkt som ressource i det grønne. Dette sikres gennem etablering af permeable belægninger, som rummer forsinkelsesbassiner samt at etablere beplantninger med høj grad af ”vokseplads amplitude” – et begreb der dækker over, at planterne ikke alene tåler oversvømmelse, men også udtørring i sommerperioden. FNs Verdens mål Bygningen bliver instrumentet hvormed man viser hvorledes en moderne bæredygtig museum kan materialiseres. Samtidig vil det blive udgangspunktet hvorfra man gennem kulturel aktiviteter kan inspirere og motivere medmennesker til at ændre adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning.

ROMKATEGORI

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

m2 (FUA)

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

#5: Bygningen til alle Museet vil være åbne og tilgængelig til alle. Der vil være rum for mange forskellige aktiviteter for grupper og enkle person. Samt mange forskellige typer af rum, åbne og intime. #8: Nye jobber i Ornes Det ny centeret vil generer nye jobber for Ornes, og vil forbedre arbejdsted for dem som allerede er ansatte som Stavkirkens omvisere. #10: Museet er en plads for alle Åbent og inviterende hus. Niveaufri adgang og kobling mellem haven og bygning. #12: Byggematerialer FSC træ for al træ i huset inkl. forskalling og anden midlertidig brug under opførelse. Ansvarligt udvindede eller genbrug natursten. #15&14: Biodiversitet Fokus på biodiversitet og økosystemer i og omkring Urnes stavkirkens museet samt vidensudveksling og undervisning

6

Filmrom

30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

Utstillinger

#3: En sund bygning Fysisk og mental velvære gennem sunde materialer med lav afgasning og høj indeklima kvalitet

Arealoversikt innsendt forslag "URNES LINK"

60

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

140

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12 8 12

Garderobe Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

8 24 5 20 5

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

Felles varemottak

10

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

60 140 12 8 12 26

92

Toaletter og garderobe, personale

SUM FUNKSJONSAREAL

32 15

232

Basisutstilling Norges verdensarv

Lager utstilling

180 60 25 28 22 20 6 30

8 25 5 20 5 5 25 0 (med varemo9ak)

70 696

839 1000

URNES LINK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.